Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mutlu Evlilik ile Mutlu Ortaklık Arasındaki Yakın İlişki

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mutlu Evlilik ile Mutlu Ortaklık Arasındaki Yakın İlişki"— Sunum transkripti:

1 Mutlu Evlilik ile Mutlu Ortaklık Arasındaki Yakın İlişki
Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN KSÜ İİBF İŞLETME BÖLÜM BAŞKANI

2 İçerik Neden evleniyoruz? Neden ortaklık kuruyoruz?
Kiminle evleniriz/evlenmeliyiz? Kiminle ortak oluruz/olmalıyız? Evlilikteki temel sorunlar? Ortaklıktaki temel sorunlar? Evlilikte mutlu olmak için neler gereklidir? Ortaklıkta başarılı olmak için neler gereklidir?

3 mutlu ortaklık da vardır...
Mutlu evlilik varsa mutlu ortaklık da vardır...

4 ORTAKLIK KÜLTÜRÜ

5 "Ortaklık kültürü", insanların, birlikte hareket etme adına, hedeflerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmak, benzerleri arasında daha güçlü duruma gelmek aynı zamanda daha fazla verim, ürün ve getiri sağlamak amacıyla geliştirdikleri farklı ve renkli ortaklık şekillerinin bütünüdür

6 Dolayısıyla bu kültür, son yüzyıl(lar)da oluşmuş bir kültür değil insanlığın başlangıcıyla kendisini hissettiren, neredeyse bütün toplum ve katmanlarının tecrübelerini harmanlayan kadim bir irfandır.

7 Ortaklık kültürü; bir tarafta, bireyler arasında hem hissedarlık hem de yönetimde rol almaya dayalı birlikteliği ifade ederken, diğer taraftan, verimden ürüne, itibardan nüfuza, rekabetten kuvvete varan geniş bir yelpazede rengin, engin ve zengin bir kültür olarak kendisini her alanda hissettirmiş ve ettirmektedir.

8 Küreselleşme ile birlikte gelişen bireyselci anlayışla zayıflamaya yüz tutan bu kavramı canlandırmak hem insanlığın, hem devletlerin hem de milletlerin üzerinde durması gereken öncelikli konuların başında yer alır. Sönükleşen bu hayatî 'köz'ün yeniden canlandırılması için birimler ve kurumlar arasındaki özgüvenin yeniden tesisi ile mümkün olabilecektir. İmam Gazali'nin "Cevizin kabuğunu kırıp da özüne inemeyenler, cevizin tamamını kabuk zannederler." ifadesiyle ışık tuttuğu, bu kültürümüzün farkında olamamanın veya gereğini ifa edememenin neticesinde toplumda 'lüb/öz' yerine 'kışr' yani kabukla muhatap olduklarından 'ortaklık kültürü'ne bakışı da ne yazık ki istenen çekiciliğini kaybetmiş gözükmektedir.

9 Özellikle toplumun bakir kültürüne ve pak bilincine çoğu zaman kasıtlı monte edildiğini düşündüğüm bazı sözler de "ata"lardan rivayet edilerek başka bir önyargı tabakası oluşturmuştur. Çoğu kez başkasının ipiyle kuyuya inmek, başkasının ağız kokusunu çekmek ya da davulu boynuna asıp tokmağı başkasına vermek olarak algıladığı bu kavram, "Kardeşinle bile ortaklık yapmayacaksın!", "Ortak at yokuşu çıkmaz!" 'Ortağın mı var derdin var' ifadeleriyle maalesef atasözlerimiz arasında da yerini almıştır.

10 Bu algı aslında birlikte yaşama kültürünün veya ortaklık anlayışının sağlam temellere oturtulmayışından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ülke ve insanlarının hayatî unsurları olan ortaklıklara ve bu geleneği ayakta tutacak olan 'ortaklık kültürü'ne gerekli ilgiyi göstermesi gerekmektedir. Bu yapıların kalıcı, faydalı, sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmeleri için konunun akademik ve toplumsal boyutta incelenip sonuca gidilmesi, gerekli strateji ve politikaların belirlenmesi kaçınılmazdır.

11 Tarih boyunca, zengin kaynaklara sahip olan devlet ve toplumlar değil bu kaynakları iyi yönetebilen, faydalı bir şekilde işletebilen, hedef odaklı çalışabilen ve verimli birliktelikler oluşturabilenler, uzun soluklu ve dünya sahnesinde kalıcı ve belirleyici olabilmişlerdir. Sosyoekonomik, siyasal ve kültürel piyasalarda işbirliği ve güç birliği içinde olamayanlar, ortaklık ruhunu geliştiremeyenler, çağa göre yeni birliktelik modeli geliştiremeyenler, bu enstrümanları iyi kullananlara, onlara değer verenlere yem olmak zorunda kalacak, hayat sahnesinden silinip gideceklerdir.

12 Çünkü bu kültürde sadece maddî ölçütler yoktur
Çünkü bu kültürde sadece maddî ölçütler yoktur. Aynı zamanda ahlâkî değerler de bu kavrama güç veren hatta onu ayakta tutan değerlerdir. Daha da önemlisi sadece çıkar ya da kâr amacı ortaklık kültürünü uzun süre ayakta tutacak enerjiye sahip değildir. Özetleyecek olursak: ortaklık kederde, tasada, sevinçte, iyi ve kötü günde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi gerektirir. BU size başka bir şeyi hatırlatmıyor mu?

13 Şayet birey ortaklık yapısı içinde diğerinin hukukunu koruyamıyorsa şeffaflık, açıklık ve iyi niyet yoksa yani denklemin manevî boyutu olan dürüstlük ve erdem yok veya yetersiz ise bu birlikteliğin ayakta durması da çok zor olacaktır. Ne yazık ki, "Homo economicus" tabiriyle özdeşleşen insan modeli, bireyselleşince işin manevî boyutunu gereksiz gördüğünden ortaklıklarda sosyokültürel bir uçurumun zeminini hazırlamaktadır.

14 Bu uçurumlardan ve iletişim ve yönetişim kazalarından uzak olmak isteyenler, iki kanatlı hareket etmek mecburiyetindedirler. Bir kanatla; birlikte çalışarak, ortak sahiplenerek, görevi, sorumluluğu ve kazancı paylaşarak hukukî ve yapısal temelleri sağlamlaştıracak, diğer kanatla ise; insanî, vicdanî ve ahlakî boyutu ihmal etmeden engin zirveleri aşmanın hazzına ereceklerdir. Bir kanadın eksik olması yükseklerde kalmayı hatta oralara çıkmayı zorlaştıracak, nihayetinde ise birlikteliği imkânsız hale getirecektir.

15 KÜLTÜRLÜ ORTAKLIK Ortaklık kurulurken ortaklık kültürünün sağlam temele oturup sağlıklı bir şekilde yola devam edebilmesi için ortakların kültürünün de göz önünde bulundurulması gerekir. Farklı ve değişimi kabul etmeyen, paylaşmayı sevmeyen, birlikte hareketten rahatsızlık duyan, başkası için yaşamaktan nefret eden, çıkar ve ben merkezci kültürün temsilcileriyle uzun soluklu beraberlik sağlamak çok zor olacaktır.

16 Aynı şekilde işletme mantığına riayet etmeyen, aynı dili konuşmayan, ahlâkî ve kanunî çerçeve içinde duramayan, dostluk, akrabalık ve ortaklığı birbirine karıştıran birliktelikler, kendileri "abâd" olamadıkları gibi ortaklığın da "berbat" olmasına sebep olacaktır. Kültürlü bir ortaklık, ekonominin lisanıyla konuşursak, toplumların ürün, hizmet, bilgi, kâr marjı, itibarının büyük olması ile sonuçlanacaktır.

17 O halde ortaklar öncelikle kendi aralarında iletişim kanallarının tamamını sürekli açık tutmak, ortağının çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutmak, uyum için azami fedakârlıkta bulunmak ve bu felsefeyi sadece ortaklar değil mensupların tamamına benimsetmek zorundadır. Böylece ortaklık şahıslara bağlı olmaktan çıkarak kurumsallaşacak; iyi-doğru-güzel-faydalı ekseninde gelişecek olan bir kültürün hakim olmasına vesile olacaklardır.

18 Güçlü, güvenilir, imrenilir bir toplum olmak isteniyorsa insanların, dünyanın farklı kültürlerine de seslenen bir birliktelik yapısını ortaya koymaları gerekecektir. Taylor'ın vurguladığı gibi; zihinsel (kültürel) değişim olmadan fiziksel değişim olmayacaktır.

19 MUTLU EVLİLİĞİN ARDINDAKİ SIR! Alarko Holding
Başarılı bir ortaklık için "olmazsa olmaz" bir kural olarak da algılanabilir. Şirketin yönetim kurulu üyeleri hiçbir şekilde eşleri ile birlikte biraraya gelmiyorlar. Her ne şekilde olursa olsun, eşli olarak görüşmüyorlar.      Çünkü, görüştükleri takdirde eşler arasında "Onun otomobiliydi, bunun kürküydü, şu bana iyi davranmadı, o kim oluyor da bana selam vermiyor" gibisine sudan sebeplerle hır çıkacağından, işin sonu kötüye gidebilir.      Onun için kıskançlık ve kapris yarışı başlamaması için orada, katı bir önlem almışlar ve iş ile özel yaşamı tamamıyla birbirinden ayırmışlar.

20 Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Üzeyir Garih'e ABD'de uygulanan bu yöntemden bahsedip, "Bunca yıldır başarılı bir birlikteliği devam ettiriyorsunuz, siz de bu kurala uyuyor musunuz?" diye sordum. Cevabı "Kesinlikle evet" oldu.      Garih, "Biz yıllardır sevgili ortağımla ailecek görüşmeyiz. Yan yana dahi gelmeyiz. İş başka, özel yaşam başkadır bizim için. Bu konuda çok hassas davrandık yıllarca" dedi.

21 FARKLI KALABİLMEK      Yıllardır aralarında herhangi bir kırgınlık yaşanmadan, birbirlerini incitmeden başarılı bir evliliğin altına imza atan İshak Alaton'a ortağının bu sözlerini aktarıp "Bu evlilik nasıl oldu da, böylesi olumlu bir netice verebildi?" diye sorulur.      Alaton hadisenin matematiksel açılımını yaparak, konuya şöylesi bir açıklama getirdi; "Matematikte bir artı bir eşittir iki bu değişmez. Üç değildir. Bir de değildir. Fakat insan ilişkilerinde sıfır da olabilir. Birinin pozitifi öbürünün negatifiyle sıfırlanır ve hiçbir üretkenlik yaratılamayabilir. Veya tersi olur. İkisi üretken insandır, farklı farklı insandır. Bir artı bir eşittir ikiden fazla olur, üç olur, beş olur, on olur, bin olur, milyon olur.

22 FARKLI KALABİLMEK     Biz işte bunu ispat ettik. Bir artı bir eşittir sonsuza dek giden bir üretim anlayışı ortaya koyduk. Hem matematiksel, hem de psikolojik olarak anlatmak mümkündür hadiseyi. Biz iki çok farklı insanız. Bu farklılıklar birini öbüründen daha iyi yapmıyor. Farklı olmanın faydaları, bütün olaylara veya bütün dertlere farklı açılardan bakabiliyorsun demektir. Bunları açık sözlülükle tartıştığınız zaman en elverişli, en akıllı yolu bulmada daha büyük bir sinerji yaratıyorsun. Daha büyük bir başarı şansını elde ediyorsun. Yani herhangi bir olay karşısında, iki farklı çoğu zaman da tamamen ters fikir ortaya koyuyoruz. Bu bir zihinsel jimnastik haline geldi ve herhangi bir olayı tartışırken ters çözümleri de ortaya koyuyoruz."

23 TERS ÇÖZÜMLER      Bunun üzerine "Ters çözümlerden" neyi kastettiği sorulduğunda: Alaton, "Ters çözümlerden kastım, 'Acaba böyle olursa ne olur?' sorusunu da ortaya koyup her zaman çözümü bulabiliyoruz. Bulduğumuz çözüm de mantıklı, akıllı ve karşı tarafı da çoğu zaman tatmin eden çözümler oluyor. Böylece kavgaları, ihtilafları ve davaları önlemiş oluyoruz. Biz zaten felsefi olarak davalardan ve kavgalardan nefret ediyoruz. Hep barıştan yanayız.      Hayat boyu bu 46 yıllık ortaklık boyunca hiçbir zaman birbirimize karşı sesimizi yükseltmedik. Çok dikkatli, çok saygılı davrandık birbirimize ve böylece birbirimizin egosunu hep gözönünde tuttuk. Çünkü insan rahatladığı zaman daha üretken oluyor. Yani kendini tehlikede hisseden bir insanın üretken olması mümkün değil. Kendisini hep tehlikede hissetme, hep komşularına karşı bıçak sırtında veya aktif savunmada hissetme olgusu Türkiye'nin gelişmesine mani oldu."

24 TERS ÇÖZÜMLER      Alaton'a sorulan bir diğer soru ise hiç ayrılık noktasına gelip gelmedikleriyle ilgiliydi. Cevabı hiçbir zaman böyle bir şeyi düşünmedikleri yönündeydi. Bunun nedenini de şöyle açıkladı; "Birliktelik bizim bir numaralı kudretimiz, bunu çok iyi anladık. O kadar çok iyi anlıyoruz ki, bizden sonraki genç kuşağın aynı anlayış ve aynı felsefe ile birbirine bağlı olması için gereken tedbirleri de aldık. Hukuksal olarak da tedbir aldık. Yani öyle tedbirler aldık ki, yeni kuşağın yani benim oğlum ve kızım, Üzeyir Bey'in oğlu ve kızı bunların da kendi aralarındaki iskeletin aynen devam etmesi için hukuksal çerçeveye dayalı vakıflar kurduk."

25 İshak Alaton'a göre başarılı bir evliliğin ardındaki en önemli etkenlerden birini, empati yapmak, yani karşındakini kendi yerine koyup, ona göre davranmak gerekir diyor ve sözlerini şöyle açıyor: "Bir defa bir ortaklık mevzu bahis olduğunda hep kendine yontamayacağını bilmen lazım. Masaya otururken karşı tarafın haklarını teslim etmelisin, ortaklığı dengeli, mantıklı, her iki tarafı tatmin edici platforma oturtmak lazım. Böylece daha baştan olumlu bir havada her iki tarafın çıkarlarını gözeten bir anlayış ortaya konmuş olacaktır. Ve bu ortaklık hem uzun vadeli olur, hem de çok faydalı olur. Çünkü sinerjik bir artı değer yaratır. Biz bunu Carrier'le altına imza attığımız ortaklık sürecinde de yaşadık. EMPATİ YAPMAK

26 EMPATİ YAPMAK  Bundan sonra da böyle olacak. Carrier'de beklenenden fazla taviz verdik. Ve onların beklentilerinin üstündeki tavizleri vermeyi baştan uygun bulduk. Fiyatımızı da düşük tuttuk. Çünkü inanıyorduk, bu sinerji, ortaklıkla her iki tarafa büyük bir ivme kazandıracak. Yoksa Carrier'den gelecek para o kadar önemli değildi. Bugün için de, onlar bunu çok iyi anladılar."

27 Ortağınızla Evleniyorsunuz
  Ortaklık yaptığınız kişiyle çok sıkı bir ilişki içinde olmanız gerek ki işinizde başarı sağlayabilesiniz. Hayatınızın en büyük kısmı iş yerinde geçiyor. Ortağınızla iletişiminizi her zaman güçlü tutmanız gerekir. O kadar güçlü olmalı ki ortağınızın yüzünü eşinizden, çocuklarınızdan daha fazla göreceksiniz. Eşinizle olan ilişkinizde geçerli olan kuralların birçoğu ortaklıkta da geçerli aslında. Eve gittiğinizde eşinize nasıl güleryüzlü olmalıysanız, ortağınıza da aynı şekilde.​

28 Ortağınızla Evleniyorsunuz
İyi bir ortaklık için birbirinize karşı olan sorumluluklarınızı bilmelisiniz. İş bölümüzü en baştan yapmalı, herkes sorumluluk alanına hakim olmalıdır. Ortaklık sadece maddi kazanç için olmamalıdır. Yeri geldiğinde ortağınıza destek olmalı, sorunlarını dinlemelisiniz. İş yerinde huzur arıyorsanız şeffaf olun. Hiç birşeyi gizlemeyin.  Herşeyden önce ortaklığınızı saygı ve güven ortamında yapmalısınız. Evliliklerde bile sözleşmenin olduğu bu zamanda,  asla sözleşmesiz ortaklık yapmayın.

29 Çalışanlarınızı da Ortak Edin
 Uzun süredir sizinle beraber olan çalışanlarınızı iyi tanırsınız. Karakterine ve işine güvendiğiniz çalışanlarınıza bedelsiz hisse verin ve bu verdiğiniz hisse o kişiyi firmaya bağlayacak büyüklükte olmalıdır.      Sözleşmesine hisseyi hak etme süresi koyun. Yeni kurulan firmalarda %10 hisseden aşağısı çalışanları cezbetmez.      Çalışanlara bedelsiz hisse vermeniz onları size bağlar. Aksi taktirde bu kişileri kaybedersiniz. Intel’i kuran kişiler Fairchild firmasında çalışırken işten ayrılıp bu firmayı kurdular.

30 Nasıl Bir Ortak?... Sizinle benzer vizyona sahip İşini tutkuyla seven
 Uzun vadeli hedefleri olan Bulunduğu pozisyondan daha fazlasını hedefleyen  Verecek bir şeyleri olan  Sizin eksik taraflarınızı tamamlayacak

31 Nasıl Bir Ortak? Ortak seçerken doğru kişiyi seçmelisiniz. İşin en temel tarafı burasıdır. Öncelikle ortaklık kişiyi heyecanlandırmalıdır.  Sizin açıklarınız kapatacak özelliklere sahip olmalı. Sizin parayla ilişkiniz iyi değilse, parayla arası iyi bir ortak bulmanız lazım. Şirket batırmış, ama aklı başında birisiyle ortaklık yapmaktan çekinmeyin. Bu çok kıymetli bir değerdir. Şirket batırmış bir ortak çok kıymetlidir. Bu tecrübeyi başka türlü edinmek çok zordur.

32 Karar Alma…      Şirkette hisse oranı ne olursa olsun tüm Yönetim Kurulu üyelerine eşit oy hakkı verilmesi en sağlıklı yöntemdir. Tüm ortaklar düşüncelerini sonuna kadar savunabilmeli, gerekirse tartışmalı ama istişare kararına da uymalıdırlar. Tüm ortakları ne kadar karar sürecine dahil ederseniz, yapılan işlerin o derece benimsenmesini sağlarsınız.​

33 Karar Alma  Bir konu hakkında belirteceğiniz görüşün ne kadar sağlıklı olduğu sizin hisse oranınızla ilintili değildir. Tüm yönetim kurulu üyelerine eşit oy hakkı tanınabilir. Bazı hallerde üyelerin talebiyle oylama şekli hisse oranına göre olacak şekilde değiştirilebilir. Ne de olsa herkesin riski hissesi nispetinde. Ama genel teamül eşit oy ilkesi şeklinde olmalıdır. Ortaklar toplantılarda doğru bildikleri konuda gereken herşeyi söyleyebilmelidir. Tartışın ama üslubu bozmadan. Ne de olsa karar oylama sonucunda alınacak. Eğer iki iş ortağı her konuda anlaşıyorsa, bir tanesi gereksiz demektir. Her konuda anlaşmıyor olmanız gerekir. Fikirler ortaya çıkmalı  ve kendilerini ispat etmelidir. Ortaya aykırı fikir çıkmadığı sürece doğruyu bulmak mümkün olmaz. Tartışmaktan, muhalefet etmekten, bildiğinizi söylemekten çekinmeyin.

34 EVLİLİK SANDALI!... Evlilikler sandal gibidir. Bu sandalın sadece 2 küreği vardır. Her eş kendi küreğini çekmek zorundadır. Kürekler, belli oranda çekilmediği zaman sandalın yol alması (evliliğin yürümesi) mümkün değildir. Eğer sadece bir eş devamlı küreği çekerse sandal küreği çekenin yönüne kendi ekseninde döner. Bu demek oluyor ki bir evliliği tek taraflı yürütmek, küreği çekenin başını döndürür. Sağlıklı bir evlilikte eşler belli oranda küreklerini çekmek zorundadırlar. Aksi taktirde evlilik hedeflerine ulaşmak imkansızlaşır.

35 EVLİLİK SANDALI! Eğer evlilik gitmiyorsa sorun evlilikte (sandalda) değil, kürek çekmemektedir/çekmeyendedir. Bu durumda sandalı değiştirmek (yeni eş veya partner yapmak) sonucu değiştirmez. Sorumluluğunu yapmayan bir eş, her ilişkide aynı veya benzer sorunları yaşar. O halde uyum ve emek üzerine kurulmayan tüm ilişkiler ve evlilikler bitmeye yakındır.

36 EVLİLİK İLETİŞİMDİR İletişim ile her sorunun aşılacağı inancı evlilikte çözüm yoludur. İletişim ile rahatsız olduğumuz şeyleri, beklentilerimizi, isteklerimizi net ifade ederek önce kendimizi partnerimize tanıtırız. Mutlu evliliklerin temeli; konuşabilmek, sorumluluk almak, paylaşımda bulunmaktır. Konuşmak için zaman, mekan ve uygun üslup lazım. Sorumluluk için istekli olmak, iş bölümü yapmak ve bunun bir evlilik kuralı olduğunu kabul etmek gerekir. Paylaşım için ise, ortak etkinlikler yapmak, farklı planları denemek ve üretkenliğe açık olmak .

37 Mutlu ortaklık için ipuçları…
Ortaklığın aynı zamanda bir evlilik olduğunu unutmayın ve ortağınıza asla yalan söylemeyin! Ortaklıklarda tartışmalar olabilir ama kin tutmayın, birbirinizden intikam almaya kalkışmayın! Nasıl şüphe ve takip evliliği, ilişkiyi kemirirse, ortağınızın her hareketini takip ederseniz bunun altından kalkamazsınız.

38 Mutlu ortaklık için ipuçları…
Nasıl ki gün içinde eşinizin, sevgilinizin hatırını, ne yaptığını mutlaka birkaç kez soruyorsanız ortaklıkta da bunu yapın. Bu ona verdiğiniz değeri ve önemi gösterir. Bağlılığınız şirket (evlilik) kurumuna değil, ortağınıza(eşinize) olsun. Zaten ancak kendinizi ortağınıza bağlı hissederseniz ortaklığı (evliliği) yürütebilirsiniz. Ortaklar zorluklar karşısında güç birliği yapmalıdır. "Senin sorunun" demek yerine "Bizim sorunumuz" deyip birlikte çözüm aramalıdır.

39 Mutlu ortaklık için ipuçları
 Ortaklığınızdaki en küçük bir sorunda ilk seçenek olarak ayrılmayı aklınıza getirmeyin. Bu sorunu çözecek birçok yol olduğunu unutmayın! Ortaklıklarda ve ilişkilerde "Biz" vurgusu çok önemlidir. "Biz" sözcüğünü ne kadar kullanırsanız, ortağınızın güveni o kadar artar. Her konuda her zaman aynı şekilde düşünmek zorunda değilsiniz. Fikir ayrılığınız bir problem değil, sizin zenginliğinizdir.

40 Ortaklığı bitiren nedenler...
Tartışmalara sert başlamak Tartışmaya ortaklardan birinin çok sert başlaması, örneğin saldırgan bir şekilde, yüksek sesle veya karşı tarafı aşağılayan bir cümle ile başlaması tartışmaların giderek alevlenmesini ve büyük kavgalara dönüşmesini sağlıyor. Bu durumun sıklıkla olması ise ortaklığa zarar vermektedir, tıpkı evlilikte eşler arasındaki gibi…

41 Ortaklığı bitiren nedenler...
Savunma Pek çok kişi eşinden herhangi bir eleştiri aldığında hemen savunmaya geçer. Bu davranış esasen eşini suçlamanın bir diğer yöntemidir. Savunmaya geçerek eşinize bu benim değil senin problemin demiş oluyorsunuz. Bunu ortağınıza yapmayın.

42 Ortaklığı bitiren nedenler...
Duvar örme Ortaklardan birinin tartışma sırasında “Hı hı”, “Evet”, “Hayır” gibi aktif bir dinleme halinden sessizliğe bürünmesi ve göz kontağını keserek iletişimden tamamen kopması kısaca bir duvara dönüşmesi. Tartışmalarda duvar ören ortaklar genellikle o sırada bedenlerinde hissettikleri yoğun stresi azaltmak için bunu yapıyorlar.

43 Ortaklığı bitiren nedenler
Sadakatsizlik Evliliklerde ihanet ortaya çıktığında da insanın önünde artık 3 seçenek vardır: 1- ‘Başa gelen çekilir’ deyip durumu kabullenmek ve hiçbir şey olmamış gibi devam etmek.  2- İhaneti asla kabullenmeyip hemen ayrılmak.  3- Sadakatsizliğin nedenlerini belirleyip evliliği ya da ilişkiyi daha olumlu bir şekle sokmak.  Ortaklıkta da önünüzde bu üç seçenek vardır..

44 DOĞRU EŞİ BULMANIZ… VE ÖMÜR BOYU MUTLU OLMANIZ DUASI İLE…
VE TABİ GEREKİYORSA İŞ ORTAĞINI…. PROF. DR. MUSTAFA TAŞLIYAN KSÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ


"Mutlu Evlilik ile Mutlu Ortaklık Arasındaki Yakın İlişki" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları