Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANA BÜLTEN KİLİS TOKİ ANAOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANA BÜLTEN KİLİS TOKİ ANAOKULU"— Sunum transkripti:

1 ANA BÜLTEN KİLİS TOKİ ANAOKULU
Güne Başlama Zamanı: Burada çocukların birbiri ile etkili iletişim kurmaları daha kolay olmaktadır. Çekingen ve utangaç çocukların kendilerini daha rahat ifade ettikleri zaman dilimidir. Bu zaman diliminde çocukların arkadaşları ile ilişkileri gözlemlenerek çeşitli çalışmalar planlanabilir. Oyun Zamanı:Çocuklar istedikleri öğrenme merkezlerinde (blok, kukla, kitap, müzik vb.) oyuna başlayabilir. Burada öğretmen gözetiminde oyunlarını oynarlar. Tabi ki her gün oyun vakti bu şekilde gerçekleştirilmez. Oyun zamanı; sınıf içi grup oyunları, oyun odasındaki oyunlar, olanaklar ve hava şartları müsaitse dış bahçede oyun veya çocukların o gün için özellikle istedikleri bir oyun var ise o şekilde de değerlendirilebilir. Bu zaman diliminde lider özelliği olan çocuklar ön plana çıkar, oyunu kurar, yönetir. Öğrenme merkezlerinde farklı ürünler oluştururlar bu şekilde ilgi alanları hakkında fikir edinilebilir. Etkinlik Zamanı: Bu zaman sürecinde; Masa etkinlikleri: Boyama, kağıt işleri, artık materyal çalışmaları, oyun hamuru, projeler vb. Fen ve Doğa Çalışmaları: Deneyler, bitki, yetiştirme, hayvan besleme vb. Türkçe Dil Etkinliği : Parmak oyunları, şiir, tekerleme, hikaye zamanı, drama, hikaye tamamlama, kukla konuşturma vb. Müzik Etkinliği: Şarkı öğretme, melodi eğitimi, şarkılı oyunlar öğrenme vb. Okuma yazmaya Hazırlık Etkinlikleri: Sayı, çizgi çalışmaları, şekiller, kavramlar vb. öğretimi Değerler Eğitimi: Saygı, sevgi, hoşgörü, arkadaşlık vb. gibi değerlerin Eğitimi gibi etkinliklere yer verilir. Bir gün içerisinde bu etkinliklerin tamamını uygulamak mümkün değildir. Öğretmenlerimiz belli bir plan doğrultusunda bu etkinliklerden uygun olanları uygularlar. Günü Değerlendirme Zamanı: Bu zamanda çocuklar ile birlikte gün içerisinde yapılan etkinlikler ile ilgili olarak açık uçlu sorular sorulur, pekiştireçler sağlanır, günün öğretmen ve öğrenciler açısından ne kadar verimli geçtiği değerlendirilir. Fatoş KALLİ Öğretmen Toplam Kalite Yönetimi(TKY) uygulamasına başlamak üzere siz değerli velilerimize uygulamış olduğumuz ön testin sonucuna göre: Çocuğunuzun paylaşım durumunu en iyi ifade eden seçenek hangisidir? Sorusuna velilerimizin %38’i çocuğunun yeterince paylaşımcı, %46’sı biraz paylaşımcı ve %16’sı ise çocuğunun paylaşımcı olmadığını; Çocuğunuzun yardımlaşma duygusunu en iyi ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Sorusuna velilerimizin %46’sı yardım eder, %40 bazen yardım eder ve %14 ise yardım etmez şeklinde; Çocuğunuzun özgüvenle ilişkisi sizce nasıldır? Sorusuna velilerimizin %36’sı kendine güvenir, %57’si biraz güvenir ve %7’si ise kendine güvenmez olarak; Çocuğunuzun sorumluluk ile ilgili durumunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Sorusuna velilerimizin %34’ü sorumluluk sahibidir, %53 biraz sorumluluk sahibidir, %13’ü ise sorumluluk sahibi değildir şeklinde; Çocuğunuz iletişimde nezaket(teşekkür etmek, rica etmek, özür dilemek, emir cümlesi kullanmamak vb ) hususunda yaşına uygun özen gösterebiliyor mu? Sorusuna velilerimizin%39’u yeterince, %41’i biraz ve %20’si ise hiç şeklinde; Çocuğunuzun doğayla ilişkisi nasıldır? Sorusuna velilerimizin %47’si ilgilidir, %33’ü biraz ve %20’si ise ilgisiz olarak; Öğrencilerimizin velisi olarak okulumuzda verilen eğitim-öğretim ve gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili yeterli bilgi edinebiliyor musunuz? Sorusuna velilerimizin %44’ü yeterince, %43’ü biraz ve %13’ü ise hiç şeklinde; Çocuk psikolojisi, gelişimi ve eğitimi ile ilgili yeterliliğinizi en iyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Sorusuna velilerimizin %37’su yeterli, %49’u biraz ve %14’ü ise yetersiz şeklinde; Değerlendirmeyi uygun görmüştür. Bu dönütlerin analizi sonucunda iyileştirmeye açık alanlar olduğu tespit edilmiş ve “Değerlerimiz Güvencemizdir Ekibi” olarak ikinci yarıyılın başından itibaren bu yöndeki çalışmalarımızı hayata geçireceğimizi şimdiden belirtmek isterim. M. Fatih KORKUTAN Müdür Yardımcısı OKULUMUZDA KALİTE YÖNETİMİ OKULUMUZDA UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMı KİLİS TOKİ ANAOKULU ANA BÜLTEN OCAK 2015 MİSYONUMUZ Okul öncesi eğitimin amaçları ve programı doğrultusunda öğrencilerimizin en üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak insana, doğaya ve diğer canlılara değer veren, farklılıklara saygılı etik değerlere bağlı evrensel ve yerel değerleri dengeli bir şekilde harmanlayıp benimseyen, özgüveni yüksek ve yeniliğe açık, öz disiplini gelişmiş yaratıcı, kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmek.  VİZYONUMUZ Toki Anaokulu olarak çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim yaklaşımları ile özgürlükçü, eşitlikçi ve şeffaf uygulamalarıyla ilimizde tercih edilen bir okul olmaktır. Okul Öncesine verilen emek, mutlu yarınlar demek… Mehmet Sanlı Mah. Mahmut Şekeroğlu Sok. No. 1 Kilis Merkez

2 Hizmetli Ekibimiz ÖĞRETMENLERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİ
Değerli Anneler ve Babalar, Toki Anaokulu’nun yönetici, öğretmen ve hizmetli emekçileri olarak ekip ruhuyla işimize yoğunlaşıp eğitimde kaliteyi her gün biraz daha yükselterek tüm paydaşların memnuniyetini arttırmak için çalışmaktayız. Bu temelde misyonumuza sadık ve vizyonumuzu pratikleştirmeye dönük uygulamalarımızı geliştirerek sürdürme kararlılığındayız. Bunu yaparken, yaptıklarımızdan etkilenen tüm kesimlerin(paydaşlarımızın) eleştiri ve katkılarını önemseyeceğiz. Yapılan tüm bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, okul öncesi eğitim bireyin tüm alanlardaki (fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal) gelişimi açısından oldukça önemli ve belirleyici bir etkiye sahiptir. Sizler de, zorunlu olmayan bu eğitim basamağına çocuğunu göndermiş ebeveynler olarak bunun bilincinde olduğunuzu bir anlamda belirtmiş oluyorsunuz. Önemi ve değeri konusunda hemfikir olduğumuz bu süreci en verimli şekilde değerlendirmek adına sizlerinde desteğiyle yeni yaklaşımları ikinci yarıyılda hayata geçirmek adına etkinliklerimiz olacaktır. Gömleğin ilk düğmesini iliklemeye benzetilen okul öncesi eğitim ile ilgili bizler de gereken özeni göstermek adına hassas davranmaktayız.Çünkü ilk düğme yanlış iliğe takılmışsa, düğmelerin tamamı iliklendiğinde ortaya çıkacak yamuk görüntüyü herkes bilmektedir. Bütünlüklü olarak sağlıklı bireyler yetiştirmede erken eğitimin önemi ile ilgili yığınla şey söylenebilir. “Ağaç yaşken eğilir” ve “Kişi yedisinde neyse yetmişinde de odur” sözleri, eskilerin de bu işin önemini net bir şekilde kavradığını göstermektedir. Yine genel kabul görmüş bilimsel araştırmalara göre 0-6 yaş(okulöncesi eğitim çağı) çocuğun kişilik gelişiminin %70’ini, zihinsel gelişiminin de %60’ını tamamladığı bir evredir. Bu yaşlarda çocuk en çok aile bireylerinden, dar çevresel faktörlerden, ailenin tutumuna bağlı olarak son adıyla elektronik bakıcılar olarak adlandırılan televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon gibi araçlardan ve bunlara ek olarak okul öncesi eğitim dediğimiz anaokulundan etkilenmektedir.Ailelerin çocuklarıyla ilgili iyi niyetinden ve çabalarından kuşkumuz yok ama nitelikli zaman ayırma ve yetebilme durumu biraz değişken olabilmektedir.Dış çevre her zaman olumlu olmayabilir.Risklere açık bir alandır. Devamı yan sayfada… Elektronik bakıcılar ise ölçüsüz kullandırılması durumunda tam bir felakettir. Sonraki sayılarımızda bu konuyu ayrıca işleyeceğiz. Çocuğun bu önemli döneminde kurumsal ve sistemli katkının en doğru adresi okul öncesi eğitimdir.Bizler bu önemin bilinciyle okulumuzda kaliteyi geliştirmek adına ve sürece biraz daha sizleri de dahil etmek için her imkanı değerlendireceğiz.Bu bağlamda “Değerlerimiz Güvencemizdir Ekibi” adıyla Toplam Kalite Yönetimi anlayışını pratikleştirmeye çalışacağız. Bu bülteni de bu kapsamda bir iletişim ve etkileşim aracı olarak değerlendirmeyi amaçlıyor ve ilk sayımızla siz değerli velilerimize okulumuzun tüm çalışanları adına merhaba diyorum. Ahmet KORKMAZ Okul Müdürü ÖĞRETMENLERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİ BAŞLARKEN Kelebekler Sınıfı- Fatoş Kalli Şirinler Sınıfı- Müzeyyen Demir Tatilde Ne Yapmalıyız ? Tatilde ilk dönemin yorgunluğunu atmak, bedeni dinlendirmek ve zihni bir nebze olsun rahatlatmak da çalışmak kadar önem taşıyor. Bu nedenle tatil programına; sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi, arkadaşlarla bir araya gelinip ortak aktiviteler yapılması, yakınların ziyaret edilmesi, hobilere daha çok zaman ayrılması gibi zevk alınacak bir takım aktiviteleri de eklemek; ancak tüm bunları yaparken ölçülü davranmak gerekiyor. Program yaparken çocuğun onayını almak hatta beraber bir planlama yapmak doğru olacaktır. · Aile fertlerinin birbirleriyle yakınlaşması için ailece oyun oynamak, sofrayı beraber hazırlamak, film izlemek, bir yeri gezmek gibi aktiviteler yapılabilir. ·Yarıyıl tatili anne-babayla ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve aile iletişiminin arttırılması için fırsat oluşturur. Aynı zamanda, geniş aile bağlarının geliştirilmesi için de uygun bir zamandır. Büyükanne, büyükbaba, amca, teyze, kuzen vb. yakınlara ziyaretler düzenlenebilir. · Çocuğun ilgisi ve yeteneği doğrultusunda aktivitelerin düzenlenmesi ve bazı aktivitelerde çocuğun akranlarıyla bir araya gelerek sosyalleşerek eğlenmesi de önemlidir. Tatilde çocukların televizyon, bilgisayar ve tablet ile çok vakit geçirmemesine özen gösterilmelidir. Müzeyyen Demir Öğretmen Arılar Sınıfı- R. Gülşah Vural Yıldızlar Sınıfı- Dilek Mağat Alime sormuşlar: Çocuk eğitimine ne zaman başlanmalı? Alimin cevabı: Çocuk doğmadan bin yıl önce. Uğur Böcekleri Sınıfı – Saadet Nur Muhtar Hizmetli Ekibimiz Münevver GENÇTÜRK Dilek YETİM Aysel ÖZ Lütfiye ASLAN Nurettin ŞAHİN


"ANA BÜLTEN KİLİS TOKİ ANAOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları