Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANODİK KORUMA 12.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANODİK KORUMA 12."— Sunum transkripti:

1 ANODİK KORUMA 12

2 ANODİK KORUMA Metal ve alaşımların teknik ve ekonomik bakımdan önem taşıyan büyük bir bölümü pasifleşme özelliğine sahiptir. Korozyona uğramakta olan bir metalin pasif tutuma geçmesi sonucu korozyon hızında büyük bir azalma görülür 12

3 ANODİK KORUMA Anodik koruma bu ilkeye dayalı olarak gerçekleştirilir.
Korozyona uğrayan metal anot olarak polarize edilerek potansiyeli koruma alanı (pasif alan) içine kaydırılır . 12

4 ANODİK KORUMA Böylece başlatılan pasif tutumun sürdürülmesi için metal potansiyelinin bu alan içinde sabit tutulması gerekir. Koruma için gerekli bu koşullar potansiyostatık devre ile sağlanır. 12

5 ANODİK KORUMA Şekil 110b bir asit tankına uygulanan iç koruma yöntemini göstermektedir. Koruma devresi potansiyostat, korunacak yapı ve ortam için korunan metalin potansiyelini sürekli olarak izlemek gerekir. 12

6 ANODİK KORUMA Ölçümler için uygun bir mukayese elektordundan (Örneğin doygun kalomel elektrodu) yararlanılır. 12

7 ANODİK KORUMA Koruma potansiyelinden sapmalar geri besleme yöntemi (feed back control) ile elektrik akımına dönüştürülür. Böylece korunan metal uygun yönde polarize edilerek sapmalar anında sıfıra indirgenir ve potansiyel öngörülen değerde sabit tutulur. 12

8 ANODİK KORUMA Katodik koruma yöntemi ile kıyaslayarak anodik koruma yönteminin yarar ve sakıncalarını şöyle özetlenebilir: (a) Anodik kontrol aktif pasif dönüşümü gösteren metallere uygulanabilir. Krom, nikel titanyum, demir paslanmaz çelikler, nikel ve titan alaşımları bunun başlıca örnekleridir. Bakır ve bakır alaşımları, çinko, magnezyum ve kadmiyum anodik korumanın uygulanamadığı metallerdir. 12

9 ANODİK KORUMA Buna karşılık katodik koruma bütün metal ve alaşımlara uygulanabilir. Potansiyel dağılımı anodik korumada katodik korumaya oranla daha homojendir. Bu nedenle yardımcı elektrotların şekli, yeri ve konumu anodik korumada daha az önem taşır 12

10 ANODİK KORUMA (c) Potansiyostat gibi pahalı bir yöntemi kullanma zorunluğu anodik korumanın ilk yatırım masraflarını yükseltir. (d) Anodik koruma çok etken asit ortamlarda bile başarı ile kullanılır. En yaygın uygulama alanı sülfürik asittir. Ancak zayıf asitler (Örneğin fosforik asit) ve bazik ortamlarda da kullanım bulur. Asit ortamlarda uygulanan korumalarda katot malzemesi platin, platinle kaplanmış tantal ve kurşundan yararlanılır. Bazik ortamlarda ise nikel ve demir en çok kullanılan katot malzemeleridir. 12

11 Tablo 9. Anodik korumanın akım gereksinimine ait veriler
12

12 . 12 Şekil Endüstriyel alanda zemin korozyonu test istasyonu


"ANODİK KORUMA 12." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları