Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEME BAŞI AKINTISINDA DUKTOSKOPİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEME BAŞI AKINTISINDA DUKTOSKOPİ"— Sunum transkripti:

1 MEME BAŞI AKINTISINDA DUKTOSKOPİ
DR. MURAT AKIN

2 Meme Duktoskopisi (MD), nipple yüzeyinde, duktusun açıldığı yerden mm fiberoptik mikroendoskoplarla duktusların direkt gözlenmesidir Patolojik meme başı akıntısı (PMA) en sık kullanım alanıdır Spontan persistan kanlı PMA etiyolojisi aydınlatmada günümüz tanı koyma araçları yetersiz kalabilmektedir

3 Meme başı akıntısı İmmunglobin GH like prot. Protein EGF Lipid TGFα
Kolesterol Calcitonin Yağ asidi İGF-1 Laktoz Prolaktin Shao ZM. Sem Surg Oncol. 2001;20:175-80

4 PMA Meme kliniklerine başvuran kadınların %5
İntraduktal papillom %40-70 Adenozis, epitelyal hiperplazi %14 İnvaziv-insitu CA %1-23

5 PMA’nın kaynağının doğru tanınması ancak güvenli yol ile olur
Spesifik duktal yapı izole edilemezse körlemesine retroareolar duktal yapılar çıkarılmakta MD patolojinin gerçek lokalizasyonunu, duktal yapı içindeki derinliğini (7-8 cm uzakta) Duktal lavaj ile sitolojik inceleme

6 Epitelyal kompenent; süt üreten bölüm
Diğer dokular; yağ, fasia, kas, damarlar Nipple’da paralel olarak (27) duktus Puberte, gebelik, laktasyon; menepoz Her segmental duktus farklı meme segmentlerinin drenajını sağlar

7 Her segmental duktus, 1.,2.,,,6. alt segment
En sonda terminal duktal lobüler ünit (TDLU) Premalign veya malign değişiklikler TDLU’ deki epitelde olur

8 Otopsi incelemelerinde (68-100µm)
A; geniş lümenli deri yüzeyine gelen (1-7) B; deriye 1-2 mm kala nipple giren 20 kadar gittikçe incelen duktuslar C; nipple etrafına oldukça ince duktuslar Duktuslar arası ilişki gösterilememiş A grubu duktuslar meme drenajının %70-80 drene ederler MD bu A grubu duktusları inceliyoruz Going JJ. J Pathol 2004;203:538-44

9 Duktoskop

10 MD Lokal veya genel anestezi Bouman dilatör
2/0 prolen ile duktus kanüle edilir 24G, 22G angiocath, seldinger yöntemi Endoskop nipple’dan içeri Duktal yapıyı genişletmek, görüntü kalitesi ve duktal lavaj için SF 3 yollu ile düşük basınçla yıkanır 60x büyütme

11

12

13

14

15

16 Gazi Üniversitesi’nde MD
Haziran Aralık 2006 Spontan persiste kanlı PMA 40 bayan, yaş 5’inde ailede ca hikayesi 6.4 ay (1-18 ay akıntı) MG ve/veya MR normal USG’de İDP 6, FKH 5

17 Sitolojik inceleme Malignite şüphesi 1 K. histiyosit, makrofaj 8 Atipik hücre 11 Eritosit 40 Eritrosit dışı atipik 26 hücre içermeyen

18 MD Laringeal maske anestezi altında 32 hasta (%80) md yapıldı
(28) dakika Optik sistem guıde olarak kullanılıp minimal duktus eksizyonu Postop 1. gün tb 7 gün kontrol ve dikiş alındı

19 Duktoskopik patoloji DCIS 3 İDP 12 Epitelyal hip. 15 Adenozis 2
Genişlemiş duktus 24

20 Patoloji İnvaziv ca 1 (2 cm, duktus tıkalı DCIS 2 (7.5 cm, 5.5 cm)
IDP 16 (2.5-7 cm) Adenozis 3 (2-6 cm) Epit. Hiperp. Orta 9 Epit. Hiperp. Ağır 15 Apokrin metap 3 FKH 10

21 MD Okazaki A, Okazaki M, Asaishi K, et al.
Fiberoptic ductoscopy of the breast: a new diagnostic procedure for nipple discharge. Okazaki A. Jpn J Clin Oncol 1991;21:188-93

22 %70’inde multıpl lezyon İDP, adenozis vs DCIS 2 hastada
Dooley WC, 0.9 mm endoskop Hemorajik PMA 26/27 hasta %70’inde multıpl lezyon İDP, adenozis vs DCIS 2 hastada Lezyonlar cm’de Endoskop translüminasyonu ile mikroduktektomi Dooley WC. Ann Surg Oncol 2002;9:920-3

23 Dietz Jr. 105/119 hemorajik PND Ca 5 İDP 84 Epitelyal hip. 16 Multıpl lezyon 22 Ort 4 cm (1-8 cm) MD si preop dukttografi + USG den daha duyarlı % 90-%70 Dietz Jr. Surgery 2002;132:582-87

24 Dooley WC, Radyolojik olarak DCIS düşünülen 47/55 hasta
41’inde intra duktal DCIS 21 tanesinde preop düşünülenden daha geniş alanda DCIS ÖNERİ: MD özellikle meme koruyucu cerrahi düşünülen gupta reeksizyonu ihtiyacını azaltır ve daha minimal rezeksiyona izin verir Dooley WC. JAWA 2000;284:1518

25

26

27

28

29 MD Duktal yapıların direkt görüntülenmesi Sitolojik örnek alınması
Transluminasyon ile mikroduktektomi yapılması Gelişmekte olan biopsi teknikleri ile tanı ile beraber tedavi yapılabilmesi MKC de rerezeksiyon ihtimalini azaltması Gereksiz duktus eksizyonunu önlemesi

30 MD’de Sınırlar Nipple açılan ana duktuslardan 1,2 veya 3’ü görüntülenmekte (tüm drenajın %70-80) Neoplzinin en sık geliştiği duktusun bu genişlemiş duktus olup olmadığı henüz bilinmiyor Küçük çapta duktus ların ve TDLU henüz görüntülenemedi Duktuslarda ani dirseklenme fleksible duktoskopiler için dezavantaj Verilen SF’in Yaklaşık 1/3 geri alınabiliyor

31 MD’de Gelecek Daha ince çaplı ve fleksible duktoskoplar
Gelişmiş biopsi kitleri ile MD yüksek riskli hastalarda Meme Ca takip protokolü olabilir Noninvaziv tarama testleri, elektrikli impedans, meme yüzeyi anjiogenezisi ile kombine kullanıp meme ca gelişiminden yıllar önce tesbit de kullanılabilir MD+RF ile intraduktal lezyonların tedavisi


"MEME BAŞI AKINTISINDA DUKTOSKOPİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları