Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEME BAŞI AKINTISINDA DUKTOSKOPİ DR. MURAT AKIN. Meme Duktoskopisi (MD), nipple yüzeyinde, duktusun açıldığı yerden mm fiberoptik mikroendoskoplarla duktusların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEME BAŞI AKINTISINDA DUKTOSKOPİ DR. MURAT AKIN. Meme Duktoskopisi (MD), nipple yüzeyinde, duktusun açıldığı yerden mm fiberoptik mikroendoskoplarla duktusların."— Sunum transkripti:

1 MEME BAŞI AKINTISINDA DUKTOSKOPİ DR. MURAT AKIN

2 Meme Duktoskopisi (MD), nipple yüzeyinde, duktusun açıldığı yerden mm fiberoptik mikroendoskoplarla duktusların direkt gözlenmesidir Meme Duktoskopisi (MD), nipple yüzeyinde, duktusun açıldığı yerden mm fiberoptik mikroendoskoplarla duktusların direkt gözlenmesidir Patolojik meme başı akıntısı (PMA) en sık kullanım alanıdır Patolojik meme başı akıntısı (PMA) en sık kullanım alanıdır Spontan persistan kanlı PMA etiyolojisi aydınlatmada günümüz tanı koyma araçları yetersiz kalabilmektedir Spontan persistan kanlı PMA etiyolojisi aydınlatmada günümüz tanı koyma araçları yetersiz kalabilmektedir

3 Meme başı akıntısı İmmunglobinGH like prot. İmmunglobinGH like prot. ProteinEGF ProteinEGF LipidTGFα LipidTGFα KolesterolCalcitonin KolesterolCalcitonin Yağ asidiİGF-1 Yağ asidiİGF-1 Laktoz Laktoz Prolaktin Prolaktin Shao ZM. Sem Surg Oncol. 2001;20:175-80 Shao ZM. Sem Surg Oncol. 2001;20:175-80

4 PMA Meme kliniklerine başvuran kadınların %5 Meme kliniklerine başvuran kadınların %5 İntraduktal papillom %40-70 İntraduktal papillom %40-70 Adenozis, epitelyal hiperplazi %14 Adenozis, epitelyal hiperplazi %14 İnvaziv-insitu CA %1-23 İnvaziv-insitu CA %1-23

5 PMA’nın kaynağının doğru tanınması ancak güvenli yol ile olur PMA’nın kaynağının doğru tanınması ancak güvenli yol ile olur Spesifik duktal yapı izole edilemezse körlemesine retroareolar duktal yapılar çıkarılmakta Spesifik duktal yapı izole edilemezse körlemesine retroareolar duktal yapılar çıkarılmakta MD patolojinin gerçek lokalizasyonunu, duktal yapı içindeki derinliğini (7-8 cm uzakta) MD patolojinin gerçek lokalizasyonunu, duktal yapı içindeki derinliğini (7-8 cm uzakta) Duktal lavaj ile sitolojik inceleme Duktal lavaj ile sitolojik inceleme

6 Epitelyal kompenent; süt üreten bölüm Epitelyal kompenent; süt üreten bölüm Diğer dokular; yağ, fasia, kas, damarlar Diğer dokular; yağ, fasia, kas, damarlar Nipple’da paralel olarak 11-48 (27) duktus Nipple’da paralel olarak 11-48 (27) duktus Puberte, gebelik, laktasyon; menepoz Puberte, gebelik, laktasyon; menepoz Her segmental duktus farklı meme segmentlerinin drenajını sağlar Her segmental duktus farklı meme segmentlerinin drenajını sağlar

7 Her segmental duktus, 1.,2.,,,6. alt segment Her segmental duktus, 1.,2.,,,6. alt segment En sonda terminal duktal lobüler ünit (TDLU) En sonda terminal duktal lobüler ünit (TDLU) Premalign veya malign değişiklikler TDLU’ deki epitelde olur Premalign veya malign değişiklikler TDLU’ deki epitelde olur

8 Otopsi incelemelerinde (68-100µm) Otopsi incelemelerinde (68-100µm) A; geniş lümenli deri yüzeyine gelen (1-7) A; geniş lümenli deri yüzeyine gelen (1-7) B; deriye 1-2 mm kala nipple giren 20 kadar gittikçe incelen duktuslar B; deriye 1-2 mm kala nipple giren 20 kadar gittikçe incelen duktuslar C; nipple etrafına oldukça ince duktuslar C; nipple etrafına oldukça ince duktuslar Duktuslar arası ilişki gösterilememiş Duktuslar arası ilişki gösterilememiş A grubu duktuslar meme drenajının %70-80 drene ederler A grubu duktuslar meme drenajının %70-80 drene ederler MD bu A grubu duktusları inceliyoruz MD bu A grubu duktusları inceliyoruz Going JJ. J Pathol 2004;203:538-44 Going JJ. J Pathol 2004;203:538-44

9

10 MD Lokal veya genel anestezi Lokal veya genel anestezi Bouman dilatör Bouman dilatör 2/0 prolen ile duktus kanüle edilir 2/0 prolen ile duktus kanüle edilir 24G, 22G angiocath, seldinger yöntemi 24G, 22G angiocath, seldinger yöntemi Endoskop nipple’dan içeri Endoskop nipple’dan içeri Duktal yapıyı genişletmek, görüntü kalitesi ve duktal lavaj için SF 3 yollu ile düşük basınçla yıkanır Duktal yapıyı genişletmek, görüntü kalitesi ve duktal lavaj için SF 3 yollu ile düşük basınçla yıkanır 60x büyütme 60x büyütme

11

12

13

14

15

16 Gazi Üniversitesi’nde MD Haziran 2002- Aralık 2006 Haziran 2002- Aralık 2006 Spontan persiste kanlı PMA Spontan persiste kanlı PMA 40 bayan, 17-71 yaş 40 bayan, 17-71 yaş 5’inde ailede ca hikayesi 5’inde ailede ca hikayesi 6.4 ay (1-18 ay akıntı) 6.4 ay (1-18 ay akıntı) MG ve/veya MR normal MG ve/veya MR normal USG’de İDP 6, FKH 5 USG’de İDP 6, FKH 5

17 Sitolojik inceleme Malignite şüphesi 1 Malignite şüphesi 1 K. histiyosit, makrofaj8 K. histiyosit, makrofaj8 Atipik hücre11 Atipik hücre11 Eritosit40 Eritosit40 Eritrosit dışı atipik 26 Eritrosit dışı atipik 26 hücre içermeyen

18 MD Laringeal maske anestezi altında Laringeal maske anestezi altında 32 hasta (%80) md yapıldı 32 hasta (%80) md yapıldı 15- 50 (28) dakika 15- 50 (28) dakika Optik sistem guıde olarak kullanılıp minimal duktus eksizyonu Optik sistem guıde olarak kullanılıp minimal duktus eksizyonu Postop 1. gün tb Postop 1. gün tb 7 gün kontrol ve dikiş alındı 7 gün kontrol ve dikiş alındı

19 Duktoskopik patoloji DCIS3 DCIS3 İDP12 İDP12 Epitelyal hip.15 Epitelyal hip.15 Adenozis2 Adenozis2 Genişlemiş duktus24 Genişlemiş duktus24

20 Patoloji İnvaziv ca1 (2 cm, duktus tıkalı İnvaziv ca1 (2 cm, duktus tıkalı DCIS2 (7.5 cm, 5.5 cm) DCIS2 (7.5 cm, 5.5 cm) IDP16 (2.5-7 cm) IDP16 (2.5-7 cm) Adenozis3 (2-6 cm) Adenozis3 (2-6 cm) Epit. Hiperp. Orta9 Epit. Hiperp. Orta9 Epit. Hiperp. Ağır15 Epit. Hiperp. Ağır15 Apokrin metap3 Apokrin metap3 FKH10 FKH10

21 MD Okazaki A, Okazaki M, Asaishi K, et al. Fiberoptic ductoscopy of the breast: a new diagnostic procedure for nipple discharge. Okazaki A. Jpn J Clin Oncol 1991;21:188-93 Okazaki A. Jpn J Clin Oncol 1991;21:188-93

22 Dooley WC, 0.9 mm endoskop Dooley WC, 0.9 mm endoskop Hemorajik PMA Hemorajik PMA 26/27 hasta 26/27 hasta %70’inde multıpl lezyon İDP, adenozis vs %70’inde multıpl lezyon İDP, adenozis vs DCIS 2 hastada DCIS 2 hastada Lezyonlar 1.5-7.5 cm’de Lezyonlar 1.5-7.5 cm’de Endoskop translüminasyonu ile mikroduktektomi Endoskop translüminasyonu ile mikroduktektomi Dooley WC. Ann Surg Oncol 2002;9:920-3

23 Dietz Jr. Dietz Jr. 105/119 hemorajik PND 105/119 hemorajik PND Ca 5 Ca 5 İDP84 İDP84 Epitelyal hip.16 Epitelyal hip.16 Multıpl lezyon22 Multıpl lezyon22 Ort 4 cm (1-8 cm) Ort 4 cm (1-8 cm) MD si preop dukttografi + USG den daha duyarlı % 90-%70 MD si preop dukttografi + USG den daha duyarlı % 90-%70 Dietz Jr. Surgery 2002;132:582-87 Dietz Jr. Surgery 2002;132:582-87

24 Dooley WC, Radyolojik olarak DCIS düşünülen Dooley WC, Radyolojik olarak DCIS düşünülen 47/55 hasta 47/55 hasta 41’inde intra duktal DCIS 41’inde intra duktal DCIS 21 tanesinde preop düşünülenden daha geniş alanda DCIS 21 tanesinde preop düşünülenden daha geniş alanda DCIS ÖNERİ: MD özellikle meme koruyucu cerrahi düşünülen gupta reeksizyonu ihtiyacını azaltır ve daha minimal rezeksiyona izin verir ÖNERİ: MD özellikle meme koruyucu cerrahi düşünülen gupta reeksizyonu ihtiyacını azaltır ve daha minimal rezeksiyona izin verir Dooley WC. JAWA 2000;284:1518

25

26

27

28

29 MD Duktal yapıların direkt görüntülenmesi Duktal yapıların direkt görüntülenmesi Sitolojik örnek alınması Sitolojik örnek alınması Transluminasyon ile mikroduktektomi yapılması Transluminasyon ile mikroduktektomi yapılması Gelişmekte olan biopsi teknikleri ile tanı ile beraber tedavi yapılabilmesi Gelişmekte olan biopsi teknikleri ile tanı ile beraber tedavi yapılabilmesi MKC de rerezeksiyon ihtimalini azaltması MKC de rerezeksiyon ihtimalini azaltması Gereksiz duktus eksizyonunu önlemesi Gereksiz duktus eksizyonunu önlemesi

30 MD’de Sınırlar Nipple açılan ana duktuslardan 1,2 veya 3’ü görüntülenmekte (tüm drenajın %70-80) Nipple açılan ana duktuslardan 1,2 veya 3’ü görüntülenmekte (tüm drenajın %70-80) Neoplzinin en sık geliştiği duktusun bu genişlemiş duktus olup olmadığı henüz bilinmiyor Neoplzinin en sık geliştiği duktusun bu genişlemiş duktus olup olmadığı henüz bilinmiyor Küçük çapta duktus ların ve TDLU henüz görüntülenemedi Küçük çapta duktus ların ve TDLU henüz görüntülenemedi Duktuslarda ani dirseklenme fleksible duktoskopiler için dezavantaj Duktuslarda ani dirseklenme fleksible duktoskopiler için dezavantaj Verilen SF’in Yaklaşık 1/3 geri alınabiliyor Verilen SF’in Yaklaşık 1/3 geri alınabiliyor

31 MD’de Gelecek Daha ince çaplı ve fleksible duktoskoplar Daha ince çaplı ve fleksible duktoskoplar Gelişmiş biopsi kitleri ile MD yüksek riskli hastalarda Meme Ca takip protokolü olabilir Gelişmiş biopsi kitleri ile MD yüksek riskli hastalarda Meme Ca takip protokolü olabilir Noninvaziv tarama testleri, elektrikli impedans, meme yüzeyi anjiogenezisi ile kombine kullanıp meme ca gelişiminden yıllar önce tesbit de kullanılabilir Noninvaziv tarama testleri, elektrikli impedans, meme yüzeyi anjiogenezisi ile kombine kullanıp meme ca gelişiminden yıllar önce tesbit de kullanılabilir MD+RF ile intraduktal lezyonların tedavisi MD+RF ile intraduktal lezyonların tedavisi


"MEME BAŞI AKINTISINDA DUKTOSKOPİ DR. MURAT AKIN. Meme Duktoskopisi (MD), nipple yüzeyinde, duktusun açıldığı yerden mm fiberoptik mikroendoskoplarla duktusların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları