Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

28 Mart 2015 Cumartesi BANAZKAYMAKAMLIĞI BRİFİNGBRİFİNG BRİFİNGBRİFİNG.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "28 Mart 2015 Cumartesi BANAZKAYMAKAMLIĞI BRİFİNGBRİFİNG BRİFİNGBRİFİNG."— Sunum transkripti:

1

2 28 Mart 2015 Cumartesi BANAZKAYMAKAMLIĞI BRİFİNGBRİFİNG BRİFİNGBRİFİNG

3

4 T.C BANAZ İLÇESİ

5 BÖLGENİN GENEL OLARAK TANITILMASI TARİHİ İlçenin adı, antik dönemde bölgenin adı olan Yunanca Panasion'dan gelmektedir. Türkler’ in Banaz'a ilk yerleşmeleri Konya Selçukluları zamanına rastlar (1176). Bu zamana ait geniş bir bilgi yoktur. 1302 tarihinde Kütahya Gemiyanoğulları Beyliği, Selçuklu Devleti idaresinden kurtularak bağımsız bir beylik oldu. 1302-1429 yılları arasında Banaz, Germiyanoğulları Beyliği'nin kazası idi. Germiyan Beyi Süleyman Şah kızı Devlet Hatun'u Osmanlı padişahı II Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazid'e verince Kütahya ve civarını çeyiz olarak Osmanlı Devleti'ne vermişti. Ancak Banaz'ın bu amaçla verilip verilmediği kesin değildir...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

6 Banaz, Osmanlı Devleti zamanında 1429-1451 yılları arasında Ankara Beylerbeyliği'ne bağlandı. Bu zamanda Banaz yine Kütahya Sancağı'nın kazası idi. 1451-1520 yılları arasında Kütahya,Bursa vilayetinin sancağı durumuna düşerken Banaz yine kaza olarak kaldı. Ancak 1591 yılında Kütahya vilayetinin bazı kazaları kaldırılmıştı. Bu arada Banaz da nahiye merkezi durumuna düşürülmüştü. 1953 yılında Uşak il haline getirildiğinde Banaz da Uşak'a bağlı iilçe merkezi oldu...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

7 İstiklal Savaşı'nda Banaz 23 Mart 1921'de Banaz,Yunan işgaline uğradı. 26 Ağustos 1922’de Atatürk’ün başlattığı Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nde düşmanı bozguna uğratan Türk ordusuna bağlı birlikler 29-30 Ağustos gecesi General Vasil komutasındaki Yunan 2. Tümeni'ne bağlı birlikleri Büyükoturak kasabasının güneydoğusunda bozguna uğratıp geri çekilmeye zorlamıştır...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

8 30-31 Ağustos 1922 gecesi Kaplangı ve Yenice dağlarında Türk birlikleri ile Yunan Tümeni arasında çarpışma olmuştur. Yunan birlikleri büyük kayıplar vererek hızla çekilmeye başlamıştır. 31 Ağustos 1922'de Türk ordusunun Banaz'a girmesi ile Banaz Yunan işgalinden tamamen kurtulmuştur. Her yıl 31 Ağustos günü ilçenin kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

9 COĞRAFİ YAPISI Kuzeyde Kütahya’nın Gediz ve Altıntaş, doğuda Afyon’un Sincanlı ve Sandıklı, güneyde Sandıklı ve Sivaslı, batıda merkez ve Gediz ilçeleri ile çevrilidir. İlçemizin Uşak’a uzaklığı Karayolu ile 33 km dir. *Yüzölçümü:1063 km2, *Rakımı:914 metredir. Uşak ili genelinde en fazla orman Banaz ilçesindedir.Genelde çam ormanıdır. İlçenin hemen civarında başlayan çam ve meşe ormanları,tepe ve dağları tamamen örtmüştür. Her yöresi insana huzur veren yeşilliklerle kaplıdır. Gerek dağ eteklerinde, gerek ovanın düzlüklerinde 45 köyleri ile İl’in en büyük topraklarına sahiptir...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

10 En yüksek dağı, ilçenin kuzeyinde bulunan ve asıl zirve kısmı Kütahya'nın Gediz İlçesi sınırları içinde bulunan, 2312 metre yükseklikteki Murat Dağı'dır. İlçe sınırları içerisinde 1200-1800 metreye kadar olan tepe ve yaylalar bulunmaktadır. Bu tepe ve yaylalar zengin çam ormanları ve otlaklarla kaplıdır. İlçenin adı ile anılan Banaz Ovası kuzeydoğudan güneybatıya uzanır. Yaklaşık 65.000 dönüm olan ova, Uşak ilinin en büyük ve verimli ovasıdır. Düz olan bu ovayı, ortasından geçen Banaz Çayı sulayarak verimli bir hale getirir. Banaz Çayı, Murat Dağı'ndan doğar. Kuzey-güney doğrultusundan akarak Denizli ili sınırları içinde Büyük Menderes Nehri'ne ulaşır. Çayın uzunluğu 165 km'dir...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

11 İDARİ DURUMU İ lçenin 2 kasabası ve 45 köyü, İ lçe Merkezinde 6, Kızılcasö ğ üt Kasabasında 3 ve Büyükoturak Kasabasında 2 olmak üzere toplam 11 Mahallesi vardır. Ayrıca köylerimize ba ğ lı 8 mezra bulunmaktadır. Köyler genellikle ula ş ım yollarına ve tarım alanlarına yakın kurulmu ş olup yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetlerinde büyük sorun ya ş anmamaktadır...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::.. Kasabanın AdıMahalle sayısı Kızılcasö ğ üt3 Büyükoturak2 İ lçe Merkezi6 Köylerdeki mezra Sayısı 8

12 SOSYAL DURUMU İ lçemiz halkının %99’u okur yazar olup, vatanda ş ın toplumsal münasebetlerdeki sosyal ya ş antısı içerisinde gelenek, göreneklerine ba ğ lılı ğ ına ra ğ men yeniliklere duyarlı ve açık olması dikkat çekicidir...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

13 Banaz'da genellikle Ege Bölgesi'nin yumuşak ve İç Anadolu Bölgesi'nin sert hava şartları bir arada görülür. Yazın Ege'nin yakıcı sıcağı, kışın iç Anadolu'nun sert soğukları Banaz'ı fazla etkilemez. Yıllık yağış 60-70 cm. arasındadır. Nispi rutubet normaldir. İKLİMİ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

14 Hamambo ğ azı Ankara- İ zmir yolu üzerinde, Banaz ilçesine 7 km uzaklıktadır. Güneyde ormanlık bir tepe üzerinde olup kaplıcada Gazoz, Sarıkız, Karakız denilen üç ayrı ş ifalı su bulunmaktadır. Deri hastalıklarına iyi gelen bir kaplıcadır...:: KÜLTÜR VE TURİZM ::....::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

15 Murat Dağı, Ahır Dağı ve Murat Dağı eteklerinde bulunan köylerimizin tabii güzellikleri; Bahadır Köyü, Tepedelen mevkiinin 2 km. üst tarafında yamacın zirvesinde (1870m.)bulunan 500-1000 yıl olduğu hesaplanan, dünyanın en yaşlı karaçamı olarak kayda geçen “Anıt Ağaç” doğa harikalarımızdandır...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

16 TARİHİ YERLERİMİZ Banaz ve çevresinde Roma ve Bizans Dönemi harabeleri : AKMONİA (AHAT KÖY) : Banaz’a 8 kilometre uzaklıkta bulunan Ahat Köyü’nün güney tarafında üç tarafı dere ile çevrili yüksek ve çevreye hakim bir tepe üzerinde kurulmuş antik Akmonia Şehri bulunmaktadır. Burası meşhur Lidya Kral Yolu üzerindedir...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

17 SANAYİ VE ULAŞIM İ lçemizde sanayi tesisi olarak U ş ak Seramik Fabrikası, SEM İ TA Ş (emprenyeli ah ş ap fabrikası), DEKSAN (emprenyeli ah ş ap fabrikası) ni ş asta fabrikası ve ilçe merkezinde ve köylerde 7 adet un fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrikalarda yakla ş ık 950 ki ş i istihdam edilmektedir. İ lçemiz U ş ak çıkı ş ında İ zmir Karayolu üzerinde Küçük Sanayi Sitesi mevcut olup Faal i ş yeri sayısı 144 olan sitede 500 civarında ki ş i çalı ş maktadır. İ lçemizin Köy ve Kasabalara ula ş ımı iyi düzeyde olup, 45 Köy yolu ile iki Kasaba yolu asfalttır.

18 NÜFUS..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

19 T.Nüfus :37.405 Merkez :15.550 Köyler :21.855 Nüfus Durumu

20 ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

21

22

23 İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

24 TARIM..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

25 İLÇE YÜZÖLÇÜMÜ 106.300 HEKTAR OLAN ARAZİNİN DAĞILIMI

26 ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

27

28 HAYVANSAL ÜRETİM (YILLIK)..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::.. SI Ğ IR ET İ 705.840 KG SI Ğ IR ET İ (Sakatat)12367 ADET KOYUN ET İ 14.120 KG İ NEK SÜTÜ33.250.000LT KOYUN SÜTÜ1.120.000 LT KEÇ İ SÜTÜ136.500 LT DER İ 3.105 PEYN İ R1.604.430 KG YA Ğ 520 KG YÜN YAPA Ğ I30.000KG

29 TARIM ALET MAKİNE VARLIĞIAdet Traktör2820 Hayvan pulluğu34 Traktör pulluğu2924 Kombine ekim mibzeri801 Selektör 7 Kuyruk mili ile çalışan pülverizatör940 Motorlu pülverizatör109 Süt sağma makinesi1655 Yağmurlama tesisi477 Römork2788 Süt tankı22 Silaj Makinesi28 Balya Makinası25

30 ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::.. SELEKTÖR2 RESM İ - Ş AHIS BO Ğ A BARINA Ğ I8 FAAL DE Ğİ L SO Ğ UK HAVA DEPOSU1000 TONLUK(SUSUZ) SÜT TOPLAMA TANKI22 ADET ET ENTEGRE TES İ S İ 1 ADET UN FABR İ KASI7 ADET TARIM KALKINMA KOOPERAT İ F İ 19 ADET SULAMA KOOPERAT İ F İ 8 ADET TARIM KRED İ KOOPERAT İ F İ3 ADET SÜT ÜRET İ C İ LER B İ RL İĞİ 1 ADET GÜBRE BAY İİ 11 ADET YEM BAY İİ 19 ADET Z İ RA İ İ LAÇ BAY İİ 6 ADET ZİRAİ TESİS VE KURULUŞLAR

31 MESLEK YÜKSEK OKULU..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

32 BANAZ MESLEK YÜKSEK OKULU..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::.. AÇILI Ş TAR İ H İ 4 Ş UBAT 2003 2003 YILI İ T İ BAR İ İ LE YAPIM TUTARI 1 TR İ LYON 350 M İ LYAR KAPALI ALANI5600 M2 AÇIK ALANI 196000 M2 E Ğİ T İ M BÖLÜMLER İ 16 DERSL İ K, 1 Ç İ Z İ M ODASI,1 UYGULAMA LABAROTUVARI,1 KÜTÜPHANE,1 KANT İ N, 1 KONFERANS SALONU, 2 ATÖLYE BÖLÜM SAYISI 6 Ö Ğ RENC İ SAYISI267

33 ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::.. SIRA NO PROGRAM ADIÖĞRENCİ SAYISI I.SINIF ÖĞRENCİ SAYISI II.SINIF TOPLAM 1İŞLETME YÖNETİMİ287199 2KİMYA TEKNOLOJİSİ213556 3MOB ve DEKORASYON164258 4PAZARLAMA53439 5ÇEVRE KORUMA ve KONTROL -77 6SERAMİK CAM ve ÇİNİCİLİK -88 TOPLAM70197267

34 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

35  64 Okul  3 Dershane  2 Sürücü kursu  1 Rehabilitasyon Merkezi  6 Özel Öğrenci Yurdu  335 Kadrolu Öğretmen  51 Ücretli Öğretmen  386 Toplam öğretmen  383 Anasınıfı Öğrencisi  2108 İlkokul Öğrenci  2096 Ortaokul Öğrenci  1504 Ortaöğretim Öğrencisi  6091 Toplam Öğrenci Sayısı

36 Okul TürüOkul Sayısı Ana sınıfı 26 Merkez İlkokul 7 Merkez ortaokul 7 Köy-Kasaba İlkokul 32 Köy-Kasaba Ortaokul 11 Anadolu Lisesi 1 Genel Lise 1 Kız Meslek Lisesi (Şehit Tuncay Durmuş ÇPL) 1 Sağlık Meslek Lisesi 1 Ticaret Meslek Lisesi ( Kızılcasöğüt ÇPL) 1 Anadolu Öğretmen Lisesi 1 İmam-Hatip Lisesi 1

37 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli Sayısı Müdür ve Şube Müdürü 3 Şef (3 kişi farklı kurumlarda görevli) 5 V.H.K.İ 4 Memur 3 Şoför 1 Hizmetli 2 TOPLAM 18 Okullarda ve Kurumlardaki Personel Sayısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü 3 Kadrolu müdür 27 Vekil Müdür 1 Müdür Yetkili Öğrt. 21 Baş Müd. Yard. 3 Kadrolu Müdür Yard. 31 Vekil Müdür Yard. 1 Kadrolu Öğretmen 335 Sözleşmeli Öğretmen 0 Ek Ders Ücreti Karşılığı Çalışan Öğrt. 51 Şef (3 kişi farklı kurumlarda görevli) 5 V.H.K.İ. 7 Memur ve Teknisyen 12 Hizmetli- Şoför(1) 24 Hizmetli (iş Kur) 23 TOPLAM 544

38 Kurum AdıKurum Sayısı Özel motorlu taşıt sürücü kursu 2 Özel dershane 3 Özel rehabilitasyon merkezi 1 Kurum AdıKurum Sayısı Özel Ortaöğretim Öğrenci Yurdu 4 Özel Yüksek öğretim Öğrenci Yurdu 2

39 Anasınıfı sayısı 26 Çağ nüfusu 394 Okul öncesi eğitime devam eden öğrenci sayısı 383 Çağ nüfusunun sisteme dahil edilme oranı %97 Taşınan Öğrenci Sayısı 0 Kadrolu öğretmen sayısı 26 4/B sözleşmeli öğretmen sayısı 0 Ücretli Öğretmen sayısı 0 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

40 ANASINIFI ÇOCUKLARIN ÇAĞ VE ÖĞRENİMDEKİ NÜFUSU

41 KURUM TÜRÜ Okul sayısı Derslik sayısı Şube sayısı Öğrenci sayısı Derslik başına düşen öğrenci sayısı İlçe Merkezi 7554596617,56 Köy-kasaba müstakil 9444165814,95 Köy Kasaba Birleştirilmiş sınıflı 2362364847,80 Toplam 39161122210813,09

42 KURUM TÜRÜ Okul sayısı Derslik sayısı Şube sayısı Öğrenci sayısı Derslik başına düşen öğrenci sayısı İlçe Merkezi 75749108018,94 Köy-kasaba 115953101617,22 Toplam 18116102209618,06

43 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Sayısı 0 Yatılı Öğrenci Sayısı 0 İlköğretim Taşımalı Öğrenci Sayısı 864 İlköğretim Taşıma Merkezi 14 İlköğretim Taşınan Yerleşim yeri ve Köy Sayısı 59 Lise Taşımalı Öğrenci Sayısı 357 Lise Taşıma Merkezi 6 Lise Taşınan Yerleşim yeri ve Köy Sayısı 20

44 YILLARA GÖRE TAŞINAN İLKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİ MALİYETİ

45 YILLARA GÖRE TAŞINAN ORTAÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİ MALİYETİ

46 YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI

47 DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

48 OKULLAR ARASI GEÇİŞ DURUMU

49 SEV İ YE BEL İ RLEME SINAVI

50 İLKÖĞRETİMDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN SINAV İLE KAZANDIKLARI YERLER 20082009201020112012 Öğrenci Sayısı 523549499609548 Sınava Giren Öğrenci Sayısı 397501472548492 Fen Lisesi 14343 Anadolu Öğretmen Lisesi 1114114236 Anadolu Lisesi 374875113118 Sağlık Meslek Lisesi 00 81517 Ticaret Meslek Lisesi 0 353112 Kız Meslek Lisesi 0 0393622 Erkek Teknik Meslek Lisesi 4 0242724 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 09496 Anadolu İmam Hatip Lisesi 00 182921 Diğer 143135002 Toplam 196210217306261 Oran 0,490,420,460,560,53

51 TOPLAM KAZANAN ÖĞRENCİ BAŞARI GRAFİĞİ (Sınava Giren Öğrenci Sayısına Göre)

52 KURUM TÜRÜ Okul sayısı Derslik sayısı Şube sayısı Öğrenci sayısı Öğretmen sayısı Derslik başına düşen öğrenci sayısı İLÇE GENELİ 7 615915046424,65

53 Ortaöğretim Öğrenci Yurdu Sayısı 2 Ş.Sadık Kozak Anadolu Öğretmen Lisesi pansiyonunda kalan öğrenci sayısı 76 Ş.Necati Sargın Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenci sayısı 186 Ortaöğretim Yatılı Öğrenci Sayısı 262

54 ORTAÖĞRETİMDE YILLARA GÖRE OKULLAŞMA ORANI

55 YÜKSEK ÖĞRETİMDEKİ OKULLAŞMA 20082009201020112012 Liseden Mezun Öğ. 120223176213235 Sınava Giren 119222166199221 Fakülteye Yerleşen 1557263947 Yüksek Okula Yerleşen 224212027 Açık Öğretime Yerleşen 87861 Sınavsız Yerleşen 319374934 Toplam 2810792107109 Oran 0,240,480,490,510,49

56 YILLARA GÖRE TOPLAM YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

57 Yıllara Göre Mesleki Eğitim Merkezi Tarafından Verilen Eğitimler Sonucunda Kalfalık ve Ustalık Belgesi Alanlar YILLARBELGE ADIVERİLEN BELGE SAYISI 2007-2008 Kalfalık Belgesi44 Ustalık Belgesi12 2008-2009 Kalfalık Belgesi51 Ustalık Belgesi7 2009-2010 Kalfalık Belgesi35 Ustalık Belgesi7 2010-2011 Kalfalık Belgesi47 Ustalık Belgesi18 2011-2012 Kalfalık Belgesi32 Ustalık Belgesi10 2012-2013 Kalfalık Belgesi Ustalık Belgesi Toplam Kalfalık Belgesi209 Toplam Ustalık Belgesi54 Toplam Belge Sayısı263

58 Kurs SayısıKursiyer Sayısı ErkekBayanToplam 2006-2007651648381028 2007-2008773328251157 2008-200913150114791980 2009-201011849313151808 2010-2011148119430084202 2011-201211671517562471 2012-201375552107

59 Hayırsever işadamı Mehmet ERDEM yıllardır düşlediği ”Okul Yaptırma” düşüncesini, memleketine hizmet amacıyla eşi ve kendi adına Mehmet-Makbule Erdem İlköğretim Okulu’nun tamamını 2004 tarihinde yaptırmıştır.Makbule Erdem vefat etmiştir. 1937 yılında mezun olup Eylül ayında Banaz Yatılı İlkokuluna atanarak 4. ve 5. sınıfları okutan Mahire Eynel Öğretmen tarafından 1992 tarihinde Mahire Eynel İlköğretim Okulu yaptırılmıştır. Kendileri1969 yılında öğretmenlikten emekli olmuş. 12 Aralık 1984 yılında rahmetli olmuş ve Ankara'da Karşıyaka Mezarlığına defnedilmiştir. Mehmet Makbule Erdem İlköğretim Kurumu Mahire Eynel İlköğretim Kurumu

60 SPORDAK İ BA Ş ARILARIMIZ *Genç kızlar masa tenisi il birincili ğ i ve Türkiye yarı final dördüncülü ğ ü, *Genç kızlar kros takımı il birincili ğ i, *Genç kızlar futsal il ikincili ğ i, *Genç erkekler kros takımı il üçüncülü ğ ü, *Küçük kızlar kros il birincili ğ i, *Küçük erkekler kros il birincili ğ i, *Yıldız kızlar kros il ikincili ğ i, *Yıldız erkekler kros il ikincili ğ i, *Yıldız erkekler badminton il birincili ğ i, *Yıldız kızlar badminton il birincili ğ i, *Yıldız erkekler badminton il üçüncülü ğ ü, *Yıldız kızlar voleybol takımı il üçüncülü ğ ü, *Küçük kızlar voleybol takımı il üçüncülü ğ ü, *Yıldız kızlar masa tenisi takımı il ikincili ğ i..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

61 YAPILAN ONARIMLAR 1-Dümenler, Ayrancı İ lkokulu’nun ve Bahadır İ lkö ğ retim Kurumunun çatı onarımı yapıldı, 2-Kızılcaören, Ş aban ve Kaplangı İ lkokulu’nun genel bakım ve onarımı yapıldı. 3- Ş ehitler ve Büyükoturak İ lkö ğ retim Kurumlarının pvc i ş i yapılmı ş tır. 4- Atatürk İ lkokulu’nun bahçe duvarı yapıldı. 5- İ lkö ğ retim kurumlarına boya alındı. 6- Anaokulu’nun in ş aatı devam etmektedir.

62 GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

63 KAPALI SPOR SALONU1 ADET1999 YILINDA H İ ZMETE AÇILMITIR FUTBOL SAHASI3 ADETBANAZ MERKEZ BÜYÜKOTURAK KIZILCASÖ Ğ ÜT ÖZEL SPOR TES İ S İ 3 ADETHALI SAHA SPOR KULÜBÜ SAYISI9 ADET

64 SAĞLIK..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

65 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::.. TOPLUM SA Ğ LI Ğ I MERKEZ İ C T İ P İ A İ LE SA Ğ LI Ğ I MERKEZ İ 4 ADET (11 A İ LE HEK İ M İ GÖREV YAPMAKTA) SA Ğ LIK EV İ 21 PERSONEL DURUMU PRAT İ SYEN DOKTOR13 HEM Şİ RE6 EBE20 SA Ğ LIK MEMURU6 ÇEVRE SA Ğ LI Ğ I TEKN İ KER İ 2 TIBB İ SEKRETER1 LABORATUVAR TEKN İ SYEN İ 1 AC İ L TIP TEKN İ SYEN İ 9 GENEL İ DARE MEMURU12 TOPLAM 70

66 DEVLET HASTANESİ YATAK KAPAS İ TES İ 60 SERV İ SLER 1- D İŞ POL İ KL İ N İĞİ 2 Di ş Üniti 2- GENEL CERRAH İ 6 Yatak 3- DAH İ L İ YE 16 Yatak 4- KBB 4 Yatak 5- ÇOCUK 14 Yatak 6- ÜROLOJ İ 4 Yatak 7- KADIN DO Ğ UM 9 Yatak 8- ORTOPED İ 6 Yatak USG POL İ KL İ N İ KLER İ 1 Poliklinik Odası AC İ L SERV İ S 8 Gözlem Yata ğ ı D İ YAL İ Z ÜN İ TES İ 4 Yatak TOPLAM PERSONEL SAYISI 139 İlçemizde 13.000 m2 arsa üzerine 50 yataklı devlet hastanesi ihalesi 4 Ekim 2012 tarihinde TOKİ tarafından yapılacaktır.

67 ORMAN İŞLETME..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

68 ORMAN İŞLETME İŞ LETME Ş EFL İ KLER İ BANAZ İŞ LETME Ş FL İĞİ 1957 YILINDA KURULMU Ş TUR ÇAMSU İŞ LETME Ş EFL İĞİ 1967 ÇATAK İŞ LETME Ş EFL İĞİ 1969 PA Ş ACIK İŞ LETME Ş EFL İĞİ 2012 PERSONEL DURUMU MÜHEND İ S 4 MEMUR 10 DA İ M İ İŞ Ç İ 37 MEVS İ ML İ K İŞ Ç İ 17 TOPLAM 68..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

69

70 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

71 AÇILI Ş TAR İ H İ 16.03.2009 PERSONEL DURUMU MÜDÜR1 MEMUR1 SATIN ALMA YOLU İ LE ÇALI Ş AN1 YARDIMCI H İ ZMETL İ 1 TOPLAM PERSONEL SAYISI4 YAPILAN İŞ LER 1-Rehberlik hizmetleri2-Sa ğ lık Haksahipli ğ i 3-Sigortalı Tescil ve Hizmet İş lemleri4-Kısa Vadeli İş lemlerden İş görmezlik Ödemeleri 5-Emzirme ve Analık ödeme İş lemleri6- İş yeri Tescili 7-Prim tahakkuk ve Tahsilat İş lemleri8-Genel Sa ğ lık sigortalısı Tescil İş lemleri 9- Ş ahıs Ödemeleri i ş lemleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

72 ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::.. 2012 YILINDA FAAL OLARAK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERİ SAYISI

73 TAPU VE KADASTRO..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

74 ÇALI Ş MA ALANI İ ÇER İ S İ NDE45 KÖY,2 BELDE VE 5 MAHALLE BULUNMAKTADIR. KADASTRO İŞ LEMLER İ N İ N TAMAMI B İ T İ R İ LM İŞ OLUP,KAYITLARIN TAMAMI B İ LG İ SAYAR ORTAMINA AKTARILMI Ş TIR. TAPU MÜDÜRLÜ Ğ Ü’NDE ZABIT KÜTÜ Ğ Ü120 ADET TAPU KÜTÜ Ğ Ü1.139 ADET KAT MÜLK İ YET İ KÜTÜ Ğ Ü24 ADET GAYR İ MENKUL ADED İ 107.518 ADET BULUNMAKTADIR. ÇALI Ş AN PERSONEL SAYISI1 Adet Müdür,1 Adet Müdür Yardımcısı 2 Adet Kadastro Teknisyeni,1 Adet Ara ş tırma Memuru 1 Adet Uzman, 1 Adet Bilgisayar İş letmeni 1 Adet 4/C ve 1 Adet Daimi i ş çi TAPU VE KADASTRO

75 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

76 TOPLAM YAPILAN YARDIM TUTARI 1.144.761

77 12 Aileye 15 koyun ve 1 koç verildi. 10 Aileye 2 adet gebe düve verildi...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::.. Koyun,Koç, Gebe Düve Projesi 30.O7 2012 TARHİNDE 188.628 TL’LİK KOYUN VE DÜVE DAĞITIMI YAPILMIŞTIR.

78 YAPIMINA DEVAM EDEN YADA YAPILAN KONUTLAR 1-Büyükoturak Kasabasında evi yanan Nurettin KOÇ’a 70 m2 betonarme anahtar teslim ev yapıldı. 2-Karaköse Köyünden evi çok eski olan Ali ARITÜRK’ün evinin tamiratı yapıldı. 3-İslam Mahallesinden Abdullah ZEYBEK’e evi çok eski ve yıkılmaya yönelik olduğundan ev yapıldı.Kaba inşaatı bitti, ince işçiliği yapılacak.

79 4-Gedikler Köyünden İrfan SEYHAN’nın evi yandığından dolayı yeni ev yapımına başlandı.Yapımı devam etmektedir. 5-Hatiplar Köyünden Ahmet SATILMIŞ’ın evi yandığından dolayı yeni ev yapımına başlandı, ev yapımı devam etmektedir. 6-Çiftlik Köyünden evi göçmekte olan Hanım KAYA’ya yeni ev yapılmaktadır.

80 YENİ YAPILACAK KONUT PROJELERİ 1-Karaköse Köyünden evi yanan Memiş PEHLİVAN’a ev yapılması. 2-Yeşilyurt Köyünden evi olmayan Mustafa GÜVEN’e ev yapılması. 3-Öksüz Köyünden evi yıkılan Mustafa ÇETİN’e ev yapılması. 4-Şehitler Mahallesinden evi olmayan Durdu ÇOBAN’a ev yapılması.

81 GEÇTİĞİMİZ YILLARDA VAKIFCA YAPILAN PROJELERİMİZ

82 1- İ lçemiz Karacahisar, Küçükler, Yenice, Çö ğ ürlü, Ovacık, Alaba, Muratlı Köylerinde sosyal destek projesi olarak gebe düve projesi yapılmı ş 45 aileye birer ba ş gebe düve verilmi ş tir. Projenin toplam tutarı 35.000,00 TL’dir. Proje tamamlamı ş tır. 2-Sarı Leblebi Projesi: Projenin toplam tutarı 21.664,00 TL’dir. Proje tamamlamı ş tır. 3-Kaplangı ve Çevre Köyler Seracılık Projesi: Projenin toplam tutarı 41.828,00 TL’dir. Proje tamamlamı ş tır. 4-Gebe Düve Yeti ş tiricili ğ i Projesi: Projenin toplam tutarı 118.800,00 TL’dir. Proje tamamlamı ş tır...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

83 5- Pa ş acık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (1250 ba ş lık 50X25/aile) Koyunculuk Projesi: Proje bedeli 476.051,00 TL. dir. Sosyal Yardımla ş ma ve Dayanı ş ma Vakfı ve İ l Tarım Müdürlü ğ ü i ş birli ğ i ile yürütülen proje tamamlamı ş tır 6- Corum Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (1250 ba ş lık 50X25/aile) Koyunculuk Projesi: Proje bedeli 390.551,00 TL. dir. Sosyal Yardımla ş ma ve Dayanı ş ma Vakfı ve İ l Tarım Müdürlü ğ ü i ş birli ğ i ile yürütülen proje tamamlanmı ş tır. 7- Ayrancı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (51x2/aile) Süt Sı ğ ırcılı ğ ı Projesi: Proje bedeli 434.464,00 TL dir. Sosyal Yardımla ş ma ve Dayanı ş ma Vakfı ve İ l Tarım Müdürlü ğ ü i ş birli ğ i ile yürütülen proje tamamlanmı ş tır...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

84 8- Kaplangı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 50X2 Süt Sı ğ ırcılı ğ ı Projesi Projesi; bedeli 487.382,00 TL dir. Sosyal Yardımla ş ma ve Dayanı ş ma Vakfı ve İ l Tarım Müdürlü ğ ü i ş birli ğ i ile yürütülen proje tamamlanmı ş tır. 9- Öksüz Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (51x2/aile) Süt Sı ğ ırcılı ğ ı projesi bedeli 375.300,00 TL dir. Sosyal Yardımla ş ma ve Dayanı ş ma Vakfı ve İ l Tarım Müdürlü ğ ü i ş birli ğ i ile yürütülen proje tamamlanmı ş tır. 10- Bahadır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (51x2/aile) Süt Sı ğ ırcılı ğ ı projesi: bedeli 414.100,00 TL dir. Sosyal Yardımla ş ma ve Dayanı ş ma Vakfı ve İ l Tarım Müdürlü ğ ü i ş birli ğ i ile yürütülen proje tamamlanmı ş tır...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

85 11- Banaz İ lçe Belde ve Köyleri İ çin 20X400 m2’lik Seracılık Projesi: İ lçemiz Susuz, Alaba, Ba ğ konak, Banaz, Pa ş acık, Karacahisar, Ayvacık Köyleri, Büyükoturak ve Kızılcasö ğ üt Belediyeleri, İ slam ve Ş ehitler Mahallesinden toplam 20 aileye 400 m2 sera yapılmı ş tır. Toplam maliyeti 107.870,00 TL ‘dir. 12-Saenen Keçisi Projesi: Projenin toplam tutarı 15.120,00 TL’dir. Proje tamamlamı ş tır. 13-Gebe Düve ve Koyunculuk Projesi: Projenin toplam tutarı 237.114,00 TL’dir. Proje tamamlamı ş tır. 14-Cam Dükkanı Açma Projesi: Projenin toplam tutarı 14.160,00 TL’dir. Proje tamamlamı ş tır. 15-Dijital Baskı Makinesi Alımı Projesi: Projenin toplam tutarı 15.000,00 TL’dir. Proje tamamlamı ş tır.

86 ASAYİŞ VE GÜVENLİK..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

87 ASAYİŞ VE GÜVENLİKGENEL İlçemizde özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu artmaktadır.Yaz aylarında hırsızlık olaylarında artış gözlenmekte olup bunun haricinde asayişi etkileyecek önemli olaylar olmamaktadır. Meydana gelen olayların durumlarına bakıldığında trafik kazalarının kış aylarında yağışların yoğun olması ve yaz aylarında bölgemizden geçen Ankara-İzmir yolu olan E-96 DKY bulunması nedeniyle araç trafiğinin yoğunlaşması neticesinde kazalarda artış olduğu, ayrıca bu yol üzerinde seyir eden vatandaşların dinlenmek amacıyla durmaları sonucunda araçtan hırsızlık ve kapkaç olaylarının olduğu, şahıslara karşı işlenen olayların ise yaz aylarında ziyarete gelen gurbetçi vatandaşlarımızın olması nedeniyle artış meydana geldiği, bölgemizin ormanlık alan ile çevrili olmasından dolayı ve piknik yapmak isteyen vatandaşlarımızın yaktığı piknik ateşi ve atmış oldukları cam kırıklarının etkisi ile ve ayrıca çiftçi vatandaşların anızlarını yakmaları neticesinde orman yangınlarının meydana gelmektedir...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

88

89 Komutanlık Karargahı1 İ dari Kısım1 Per.Loj.Ks.K.Lı ğ ı1 Hrk.E ğ t.Ks.K.Lı ğ ı1 Asayi ş. İ sth Ks.K.Lı ğ ı1 Trafik Tim Komutanlı ğ ı1 Jandarma Asayi ş Tim Komutanlı ğ ı5 PERSONEL DURUMU SUBAY1 ASTSUBAY8 UZMAN JANDARMA ÇAVU Ş U12 ER25 TOPLAM46 8 ADETTE MÜDAHALE ARACI BULUNMAKTADIR JANDARMA TEŞKİLATI

90 ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::.. PERSONEL DURUMU EMN İ YET MÜDÜRÜ1 KOM İ SER YARDIMCISI1 BA Ş POL İ S MEMURU2 POL İ S MEMURU42 ÇAR Ş I VE MAHALLE BEKÇ İ S İ 4 GENEL İ DAREH İ ZMETLER İ MEMURU2 TEKN İ SYEN YARDIMCISI2 TOPLAM54 5 ADETTE MÜDAHALE ARACI BULUNMAKTADIR EMNİYET TEŞKİLATI

91 POLİS BÖLGESİ 2012 YILI SUÇLAR..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

92 POLİS BÖLGESİ (2008-2012)..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

93 JANDARMA BÖLGESİ 2012 YILI SUÇLAR..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

94 JANDARMA BÖLGESİ (2008-2012)..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

95 2012 YILI TOPLU SUÇ ORANLARI..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

96 TOPLU SUÇ ORANLARI(2008-2012)..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

97 MAHALLİ İDARELER..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

98 KURULU Ş TAR İ H İ 1953 NÜFUSU15.550 PERSONEL DURUMU MEMUR19 SÖZLE Ş MEL İ MEMUR3 İŞ Ç İ 51 GEÇ İ C İ İŞ Ç İ 4 TOPLAM PERSONEL SAYISI77 PLANLANAN PROJELER 1-Kanalizasyon arıtma tesisi2-Hizmet binası 3-Semt pazarı4- Mevcut sebze pazarının yenilenmesi 5-Kent ormanı düzenlenmesi ve yapımı6-Devlet karayolunun ş ehir içi orta refüj düzenlemesi BÜTÇE 2011 YILI TAHM İ N İ BÜTÇES İ 12.720.000 2011 YILI KES İ N HESABI6.516.083,53 2012 YILI TAHM İ N İ BÜTÇES İ 15.000.000 BANAZ BELEDİYESİ

99 ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::.. KURULUŞ TARİHİ1977 NÜFUSU2030 PERSONEL DURUMU MEMUR0 SÖZLEŞMELİ MEMUR1 İŞÇİ6 GEÇİCİ İŞÇİ6 TOPLAM PERSONEL SAYISI13 PLANLANAN PROJELER 1-Sulama göleti yapılmış olup biran önce kapalı sistem sulamaya geçilmesinde sistem hazır. 2-Düğün salonu ve gençlik merkezi yapıldı. 3-Kanalizasyon kolektörünün tamamlandı.4-Sarıçam piknik alanının yeniden düzenlenmesi yapıldı. 5-İş makinesi ve sıkıştırmalı çöp kamyonu alındı. BÜTÇE 2011 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ2.000.000 2011 YILI KESİN HESABI788.211,71 2012 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ2.080.000 KIZILCASÖĞÜT BELEDİYESİ

100 ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::.. KURULUŞ TARİHİ1957 NÜFUSU895 PERSONEL DURUMU MEMUR5 SÖZLEŞMELİ MEMUR0 İŞÇİ5 GEÇİCİ İŞÇİ0 TOPLAM PERSONEL SAYISI10 PLANLANAN PROJELER 1-Kozviran gölet çevresinin piknik alanı olarak düzenlenmesine devam edilmesi 2-Kasabanın giriş yolunun asfalt kaplamasının yenilenmesi 3-Kasaba içi yolların genişletilmesi4-Sondaj kuyularının kazılmasına devam edilerek, gölet sulama havzasının genişletilmesi için sulama kanallarının yapılmasında ek proje yapıldı henüz faaliyete geçilmedi. 5-İçme suyu şebekesinde kullanılan asbest boruların değiştirilmesi, 6-Kanalizasyon şebekesine doğal arıtma tesisi yapılması BÜTÇE 2011 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ1.750.000 2011 YILI KESİN HESABI670.000 2012 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ1756.726,67 BÜYÜKOTURAK BELEDİYESİ

101 ..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

102 YOL PROJELERİ 2. KAT ASFALT1. KAT ASFALT Şaban-Reşadiye-Düzkışla40,6 DY.İlt. Düzlüce10,8 Gr.Ky.İlt. Bahadır2,30,8 Gr.Ky.İlt. Muratlı2- Dy.İlt. Derbent1,8- Gr.Ky.İlt. K.Ardı Mh. Gürlek1,6- TOPLAM12,7 Km2,2 Km AYRICA İL ÖZEL İDARESİ’NCE 2.2KM BİRİNCİ KAT, 10.5 KM İKİNCİ KAT ASFALT KAPLAMA YAPILMIŞTIR.

103 İÇME SUYU PROJELERİ 1-Kavacık Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yenileme 2-Kızılcaören Köyü K.G.A İçme Suyu Şebeke lavesi 3-Kaplangı Köyü Terfi Hattı Tadilatı 4-Derbent Köyü İçme Suyu Arıtma Tesisi..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

104 KÖYDES, İLLER BANKASI VE İL ÖZEL İDARESİNCE AKTARILAN ÖDENEK İLE YAPILAN PROJELER 2010 YILI PROJELER İ : Yol Çalı ş maları: 1 - Ahat-Ulupınar 5 Km. Stabilize yol yapımı, 2 - Kızılhisar Köyüne 3550 m2 kilitli parke ta ş ı dö ş eme i ş i, 3 -Ahat-Ulupınar Menfez yapım i ş i, İ çmesuyu Çalı ş maları: 1- Çiftlik Köyü içme suyu ş ebekesi depo tamiratı, 2- Kaplangı Köyü içme suyu terfi hattı de ğ i ş tirme i ş i, 3- Kızılhisar Danao ğ ulları Mahallesine içme ve kullanma suyu yapım i ş i, 4- Pa ş acık Köyü içme suyu tesisi ş ebeke ilave i ş i;.

105 Kanalizasyon ve Di ğ er Çalı ş maları: 1-İ ller Bankası Köy Kalkınma Paylarından tahsis edilen ödenekler ile İ lçemizin; 2- Kavacık Köyü Kanalizasyon yapım i ş i, 3- Ulupınar Köyü Kanalizasyon yapım i ş i, 4- Gedikler Köyü Kanalizasyon yapım i ş i, 5- Ku ş demir Köyü Kanalizasyon yapım i ş leri tamamlanmı ş tır. 6- Güllüçam Köyü Kanalizasyon yapım i ş leri tamamlanmı ş tır. 7- Hatıplar Köyü Hal İ dare Binası yapım i ş leri tamamlanmı ş tır.

106 2011 YILI PROJELERİ Yol Çalı ş maları: 1 -Çiftlik-Karaköse-Balcıdamı 9 Km, İ lçe Mrk.Ova Mh.Hasan Köyü 4 Km, İ lçe Mrk.Yenice Köyü 10 Km. olmak üzere 23 Km. 2 Kat Asfalt Kaplama Yapım i ş i 2 -Ahat-Ulupınar 5 Km, Çamsu-Ayrancı-Baltalı İ lçe Hududu olmak üzere 8 Km. 1.Kat Asfalt Kaplama İş i 3 -Kızılhisar Köyüne 1700 M2 kilitli parke ta ş ı yapım i ş i, 4 -Baltalı Köyü yoluna menfez yapım i ş i, 5 - 45 köye 51.160 M2 kilitli parke ta ş ı dö ş eme i ş i,..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

107 İ çmesuyu Çalı ş maları: 1- Derbent Köyü Ek Ş ebeke içme suyu yapım i ş i, 2- Ye ş ilyurt Köyü İ çme Suyu Ek Ş ebeke Yapım i ş i, 3- Kızılhisar Çam Mahallesi İ çme Suyu Yapım İş i, İ l Özel İ daresince aktarılan ödenek ve artan KÖYDES ile yapılan 1 -Derbent Köyü İ çme Suyu Yapım İş i, 2 -Güllüçam Köyü İ çme Suyu Yapım İş i, 3 -Balcıdamı Köyü Depo Tamiratı Yapım İş i, Kanalizasyon ve Di ğ er Çalı ş maları: İ l Özel İ daresince aktarılan ödenek ile 1- Alaba Köyü Fosseptik ve Kanalizasyon Yapım İş i 2- Derbent Köyü Ek Kanalizasyon Yapım İş i, 3- Bahadır Köyü Kanalizasyon Yapım İş i,

108 2012 PROJELERİ SULAMA PROJESİ Hatıplar, Alaba Köyü Sulama Sahası Açık Kanal Sisteminin Yenilenmesi Projesi ile Toplu Basınçlı Sulama Sistemine Dönüştürülmesi Projesi Alt Yapı İnşaatı tamamlanmıştır...::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

109 İLÇEMİZDE DEVAM EDEN YATIRIMLARIMIZ 1-928.439,58 TL bedelli 4 derslikli anaokulu inşaatımız devam etmektedir. 2-Karaköse Köyü göleti 3-Karaköse Köyü sulama işi 4-Balcıdamı Köyü taşkın koruma 5-Büyük menderes havzası taşkın koruma inşaatlarımız devam etmektedir.

110 SORUNLAR VE ÖNERİLER Turizm alanı ilan edilen Hamam Bo ğ azı bölgesinin bir an önce turizme kazandırılabilmesi için gerekli çalı ş malara biran önce ba ş latılması, İ lçemize ba ğ lı Ahat Köyünde bulunan AKMON İ A bölgesinin turizme kazandırılması amacıyla gerekli çalı ş maların yapılması, Banaz-Muratda ğ ı (Gediz) yolunun asfaltlanması, Arsa tahsisi yapılan ancak binası bulunmayan Adliye ve Halk E ğ itim Merkezi Müdürlükleri için hizmet binası yapılması, 2011-2012 E ğ itim –Ö ğ retim yılında açılan İ mam Hatip Lisesi’ binasının yapılması,..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

111 İ slam Mahallesinde olan Atatürk İ lkokulu’nun bahçesine 4 derslikli ortaokul binasının yapılması, Gürlek ve Büyükoturak İ lkö ğ retim Kurumlarına yemekhane yapılması, İ lçe merkezindeki okullarımızın yaralanaca ğ ı kapalı spor salonu veya çok amaçlı salon yapılması,..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..

112 İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER BANAZ KAYMAKAMLI Ğ I 2012..::BANAZ KAYMAKAMLIĞI 2012::..


"28 Mart 2015 Cumartesi BANAZKAYMAKAMLIĞI BRİFİNGBRİFİNG BRİFİNGBRİFİNG." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları