Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınav Kaygısı - Önleme Yolları Sınav Kaygısı - Önleme Yolları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınav Kaygısı - Önleme Yolları Sınav Kaygısı - Önleme Yolları."— Sunum transkripti:

1 Sınav Kaygısı - Önleme Yolları Sınav Kaygısı - Önleme Yolları

2 İ ÇER İ K :  Kaygı – Sınav Kaygısı Nedir?  Sınav Kaygısının belirtileri nelerdir?  Sınav Kaygısının olası nedenleri nelerdir?  Bu nedenler nasıl kontrol edilebilir.

3 KAYGI NED İ R? : Kaygı kayna ğ ı belirsiz korku ve tedirginlik durumudur ve var oluşumuzdaki en temel duygulardan biridir. SINAV KAYGISI NED İ R? : - Sınav öncesinde yaşanan, stresin doğurduğu karmaşık, fizyolojik ve duygusal tepkilerdir. - Sınav kaygısı, kaygının özel bir türüdür ve “öteki”lerin bireyi değerlendirme ortamlarında belirginleşir. ÖSS sınavı da bu ortamlardan biridir.

4 Öğrenciye göre SINAV;  “sınav karizmadır”  “sınav her şeydir”  “sınav ne kadar iyi oldu ğ unu gösterir”  “sınav ne kadar aptal oldu ğ unu gösterir”  “kazanırsan her şeysin, kazanmazsan hiç bir şey”

5 SINAV KAYGISININ NEDENLER İ ?  Zamanı iyi kullanamama  Sonuçları tahmin etme  Sınava gerçe ğ inden farklı anlamlar yükleme  Daha önce yaşanmış başarısızlıkların tekrarlanabilece ğ i endişesi  Gerçekçi olmayan düşünce biçimleri  Aile ve çevrenin beklentilerinin yüksek olması  Kendine güvensizlik  Karamsarlık

6 SINAV KAYGISININ NEDENLER İ ?  Bilgisizlik ve hedefin belirsizli ğ i  Gerçekçi olmayan hedefler  Plânsızlık  Çalışma metotlarını bilmemek  Danışılacak kişilerin olmaması  Arkadaşların olumsuz telkinleri  Ö ğ rencinin önünde başarılı bir örnek olmaması

7 SINAV KAYGISININ ETK İ LER İ (Kaygılı Ö ğ renci Tipleri) SINAV KAYGISININ ETK İ LER İ (Kaygılı Ö ğ renci Tipleri)  Çabuk üzülür  Çabuk heyecanlanır.  Hep gergin ve tedirgindir.  Duygusal ve içlidir. Her şeyi büyütür, küçük şeyleri kendine dert eder.  Sınavlarda heyecanlanır, sararır, solar, terler. Tırnaklarını yiyebilir, elleriyle oynar, kız ö ğ renciler saçlarıyla oynar.  Uykuları düzensizidir.  Eleştiriye hazırlıksızdır  Be ğ enilmek ister.

8 SINAV KAYGISININ ETK İ LER İ (Kaygılı Ö ğ renci Tipleri) SINAV KAYGISININ ETK İ LER İ (Kaygılı Ö ğ renci Tipleri)  Ö ğ renilen bilgiler transfer edilemez  Okudu ğ unu anlama ve düşünceleri organize etmede zorluk yaşanır  Dikkatte bir azalma olur, dikkat sınavın içeri ğ ine de ğ il sınavın kendisine ve ba ğ lı olarak yaşananlara odaklanır.  Zihinsel beceriler zayıflar, bilgilerin hatırlanmasını engeller.  Enerji tükenir ve israf edilmiş olur.  Fiziksel rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur.  Sürekli tedirgin olup, duygusal tepkileri abartılıdır.  Nedenini bilmedi ğ i korkular çeker.  Ailelerine ba ğ ımlıdır. Ailelerinden sürekli destek beklerler.

9 SINAV KAYGISININ BEL İ RT İ LER İ  Kalp atışlarında hızlanma  Hızlı nefes alıp-verme  Gerginlik ve/veya sinirlilik hali  Terleme ve/veya titreme  Dilin dama ğ ın kuruması  Mide şikayetleri  Ba ğ ırsak hareketlerinde de ğ işme (ishal-kabızlık)

10 SINAV KAYGISININ BEL İ RT İ LER İ   Telaş, şaşkınlık,  Baş a ğ rısı  Huzursuz uyku, kabus görme  Konsantrasyon bozuklukları  Kaygı ve korku içeren düşünceler  Ortamdan uzaklaşmak isteme  Yorgunluk belirtileri.

11 Sürekli Kaygı Taşıyan Ö ğ renci İ fadeleri (Rehberlik Servisi’nde) Sürekli Kaygı Taşıyan Ö ğ renci İ fadeleri (Rehberlik Servisi’nde) “Sınava hazır de ğ ilim” “Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma” “Nerede ve ne zaman kullanaca ğ ım ki ?” “Sınavlar niye yapılıyor, ne gerek var ?” “Bu bilgiler gelecekte benim işime yaramaz” “Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok” “Ben zaten bu konuları anlamıyorum” “Biliyorum bu sınavda başarılı olamam” “Sınav kötü geçecek.”

12 Daha yüksek kaygı yaşayan ö ğ renci ifadeleri…  Acaba sınavı kazanabilecek miyim ?  Arkadaşlarım kazanırda ben kazanamazsam, onların arasında nasıl dolaşırım ?  Annem babam yemedi yedirdi, giymedi giydirdi, benim için her şeyi yaptılar. Bütün ümitlerini bana ba ğ ladırlar, kazanamazsam onların yüzüne nasıl bakarım.  Daha hazır de ğ ilim, vakit de çok kısaldı.  Sınavı düşündükçe ruhum daralıyor, içim sıkılıyor, ne yapabilirim ki ?  Kafamı toplayamıyorum, okuduklarımı anlayamıyorum.  Galiba sınavı kazanamayaca ğ ım.  Çalışmak istedi ğ imde bu düşünceler akla geliyor ve çalışamıyorum.  Ne olacak benim halim ?

13 KAYGI İ LE BAŞED İ YORUZ… (Ö ğ rencilere) KAYGI İ LE BAŞED İ YORUZ… (Ö ğ rencilere) Kaygıyla başetmede bazı yaklaşımlar :  Kendini tanıma yoluyla kaygıyı yenme  Test tekni ğ ini gözden geçirme  Psikolojik-kaygının kontrolü

14 Kendini tanıma :  Öncelikle kendinizi tanıyın  Hayattan beklediklerinizi sürekli tekrar edin.  Kaygı duydu ğ unuz alanları tespit edin. Mesela sınava geç kalma korkusu taşıyan bir ö ğ renci gerekli önlemleri aldı ğ ı zaman geç kalmayaca ğ ını düşünerek bu kaygısını yenebilir.  Bilinçaltımız her şeyi not eder. “Ben başarısızım,” “tembelim”, “heyecanlıyım”, “çok hata yapıyorum”, “sınavdan çok korkuyorum” bu olumsuz düşünceleri aklınızdan geçirmeyin.

15 Kendini tanıma :   Ben kazanaca ğ ım. Ben başaraca ğ ım. Ben korkmuyorum. Ben hazırlıklıyım.  Kendinize iyi davranın ve olumlu düşünün. Olumlu düşünün, kendinize de ğ er verin ve kaygıdan uzaklaşın. Kendinize güvenin ve kendinize de ğ er verin.  artırılabilir…

16 Test tekni ğ i açısından : Sınav kitapçıkları da ğ ıtıldı ğ ında aceleyle kitapçı ğ ı çözme telaşına düşmeyin. En iyi oldu ğ unuz bölümden başlayabilirsiniz. Ama şimdiye kadar denemedi ğ iniz taktikler denemeyin. Turlama Tekni ğ i ile soruları çözün. (Bilmedi ğ iniz ve veya emin olmadı ğ ınız soruları geri dönüp bakmak üzere işaret koyun). Belli bir bölümü bitirdikten sonra ya da bütün sınavı bitirdikten sonra…

17 Test tekni ğ i açısından : Sadece işaretledi ğ iniz soruları yeniden çözmek ve boş bırakıp bırakmadı ğ ınızı görmek için geri dönün. Sorulardaki; de ğ ildir, her zaman, hiçbiri, birlikte, en çok, en az gibi vurguları önemseyin, bu vurguların farkında olun. Matematik ve Fen bölümünde genellikle basit hatalarla soru yanlış yapılır. (Örn: eksi,artı veya dört işlem hataları). Sınavdan sonra en çok duydu ğ um şey, “şimdi getirsinler hepsini çözeyim”

18 Psikolojik-kaygının kontrolü açısından :  Do ğ ru Nefes Alma: Açık havada veya havalandırma iyi olan bir odada derin nefes alıp vererek kafanızdan düşüncelerinizi boşaltabilirsiniz.  Nefesi alırken karın bastırılmalı a ğ ızdan alınarak burundan veriniz. Akci ğ erler tamamen doldurulmalı,boşaltılmalı,nefes alış verişler kesik kesik,kesintisiz şeklinde çalışılırsa ses tellerine de faydası olur. Çalışmaları beş on kez tekrar ediniz  Nefes alırken derin ve yavaş alınız.  Bu gevşeme türünde süre, 10-20 dakika kadardır. Kan vücudumuzun en uç noktasına kadar gider ve vücüdun dinlenmesini sa ğ lar. Pratik yapılarak kolayca uygulanabilir.

19 Psikolojik-kaygının kontrolü açısından :  Önce derin nefes çalışması ile rahat bir pozisyon alınır.  Vücudun,baş,omuz,sırt,kol,karın,….gibi bölgeler düşünülerek sırayla rahatlatılır. Rahatlıyor şeklinde telkinde bulunabilirsiniz. Derin Solunum: Normal yaşamınızda ne kadar derin solunum yapıp yapmadı ğ ınızı kontrol ediniz. Kaygı anında nefes darlı ğ ı yaşıyorsanız bu sizin yanlış solunum alışkanlıklarınızdan kaynaklanıyor olabilir.  Gözlerinizi kapatın,burnunuzdan aldı ğ ınız nefesinizi karnınızı şişirmesine sa ğ layın.  Kaslarınızı olabildi ğ ince gevşetin,aldı ğ ınız nefesi üç beş saniye tuttuktan sonra sessiz ve yavaş olarak dışarı verin. Bunu beş altı defa tekrar edin gevşedi ğ inizi göreceksiniz.

20 Unutmayın ki, Başka insanların vazgeçti ğ i noktada siz devam etmelisiniz.

21

22 Edison’ un Asistanı: “ 700. denemede de başarısız olduk “dediğinde Edison: “ Hayır, başarısız olmadık, yapmamamız gereken 700 şey öğrendik.” diye cevap veriyor.

23 “Hayatta ne istersen onu alırsın.” A. MONTAPERT

24 “Tüm düşlerimiz gerçekleşebilir, eğer onları kovalayabilecek cesareti kendimizde bulursak.” Walt Disney

25 “Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır... Sadece pes etmişlerdir.” Poul J. MEYER

26 BİZ HEP YANINIZDA OLACAĞIZ.


"Sınav Kaygısı - Önleme Yolları Sınav Kaygısı - Önleme Yolları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları