Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.farukdemir.info.tr. 2 X-IŞINININ TANIMI MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr Radyasyon kaynağından doğru çizgiler boyunca dalga veya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.farukdemir.info.tr. 2 X-IŞINININ TANIMI MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr Radyasyon kaynağından doğru çizgiler boyunca dalga veya."— Sunum transkripti:

1 www.farukdemir.info.tr

2 2 X-IŞINININ TANIMI MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr Radyasyon kaynağından doğru çizgiler boyunca dalga veya parçaçık şeklinde ıraksayan enerji olarak tanımlanır, bununla birlikte yüklü parçacıklar şeklindeki radyasyon elektrik veya manyetik alanda lineer yolundan saptırılabilir. http://www.lisefizik.com/lise4/resimler/eq001b_emwave_nw.gif http://www.acikbilim.com/wp-content/uploads/2013/11/6.jpg Bütün radyasyon tipleri ikili özelliğe sahiptir çünkü onlar parçacıklara göre en iyi açıklanabilen bazı özellikler gösterir ve dalgaya göre en iyi açıklanan diğer özellikleri gösterir. Yine de çoğu radyasyon baskın olarak ya parçacık ya da dalgadır ve bu iki kategoriye bütün radyasyon tiplerini sınıflandırmak uygundur.

3 3 X-IŞINININ TANIMI MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr Parçacık şeklindeki radyasyon türleri  parçacıkları veya He ++ çekirde ğ i,  - parçacıkları veya elektronları (e - ), http://3.bp.blogspot.com/- VWdKSDHo5TE/U42dxjds6eI/AAAAAAAABt0/IiKa7e1N- RM/s1600/alfa.png http://legacy.jefferson.kctcs.edu/techcenter/Classes/Physics/At omicNuclearandModernPhysics/BetaMinusDecaySmall.jpg

4 4 X-IŞINININ TANIMI MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr Parçacık şeklindeki radyasyon türleri Ço ğ unlukla H + çekirde ğ i olan yüksek enerjili protonlar p + ’dan ibaret olan primer kozmik ışınlar, Pozitronlar  + veya pozitif olarak yüklenmiş elektronlar, http://depts.washington.edu/nucmed/IRL/pet_intro/intro_src/fig1_small.JPG Nötronlar (n), http://cdn.frm2.tum.de/fileadmin/stuff/technics/pics/neutronproduction_en.jpg

5 5 X-IŞINININ TANIMI MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr Dalga radyasyon üstüste binmiş bölgelere bölünmüş oluşan elektromanyetik spektrumdan oluşur. Görünebilir bölge (4000-7500 Å) insanın görsel tepkisi olarak tanımlanır. Gama (  ) ışınları bölgesi radyoaktif bozunmaya u ğ rayan atomların çekirde ğ inde üretilen yüksek enerjili elektromanyetik radyasyondur. http://www.acikbilim.com/wp-content/uploads/2013/11/6.jpg

6 6 X-IŞINININ TANIMI MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınları yüksek enerjili elektronların yavaşlatılmasıyla veya atomun iç tabakaları arasında elektron geçişiyle üretilen 10 -5 -100 Å dalga boylu elektromanyetik dalgadır. 10 -5 Å dalga boylu radyasyon  1GV’ta çalışan betatronlarda üretilir; 100 Å en hafif elementin K-band spektrumunu temsil eder. http://www.amptek.com/wp-content/uploads/2013/12/xrf_3.gif

7 7 X-IŞINLARININ ÖZELL İ KLER İ MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr Genel Özellikler Sürekli spektrumu bulunur http://www.oxford-instruments.com/OxfordInstruments/media/x- ray-technology/images/Bremsstrahlung.jpg Karakteristik çizgi spektrumu bulunur Karakteristik band spektrumu bulunur http://cdn4.explainthatstuff.com/electromagnetic-spectrum-xrays.jpg

8 8 X-IŞINLARININ ÖZELL İ KLER İ MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr Genel Özellikler http://www.chemicalghosts.org/wp-content/uploads/2012/11/xas.png Karakteristik so ğ urma spektrumu verir Işık hızında ilerler Düz çizgiler boyunca ilerler Madde transfer etmeksizin ilerler Elektrik ve manyetik alan tarafından saptırılmaz ve etkilenmez Görünmez ve dolayısıyla insan gözüyle görülmez

9 9 X-IŞINLARININ ÖZELL İ KLER İ MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr Maddeyle karşılaştı ğ ında, X-ışınları aşa ğ ıdaki olayların herhangi birine maruz kalabilir. Etkilenmeden geçme Elektronlar Saçılan X-ışınları NUMUNENUMUNE Gelen X-ışını Fotoelektron AUGER elektronu Compton Elektronu İnkoherent Saçılma Koherent Saçılma Yansıma Kırılma Kırınım Çift Oluşum

10 10 X-IŞINLARININ ÖZELL İ KLER İ MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınının so ğ urulması esnasında madde aşa ğ ıdaki olaylardan biri gerçekleşebilir  Sıcaklığı artar,  Dielektrik özellikleri değişir,  Elektrik özellikleri değişir,  İyonlaşma (özellikle gazlarda ve sıvılarda),  Decomposition (bileşenlerin yaniden şekillenmesi), kimyasal reaksiyon, çökelme, gaz çıkışı, serbest radikal üretimi v.b. sonucu olan radyoliz (fotoliz),

11 11 X-IŞINLARININ ÖZELL İ KLER İ MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınının so ğ urulması esnasında madde aşa ğ ıdaki olaylardan biri gerçekleşebilir  Fotografik etki, renk merkezleri vediğer örgü kusurlarının oluşması,  Radyasyon zararı,  Flöresans ve/veya fosforesans (kızıl ötesi, görünür, ultraviyole),  İkincil karakteristik x-ışını çizgi ve bant spektrumunun uyarılması,  Foto, Auger ve geri tepme elektronlarının uyarılması,  Uyarma, zarar, genetik değişim veya ölüm (biyolojik dokularda).

12 12 X-IŞINLARININ ÖZELL İ KLER İ MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının ve maddenin değişimi aşağıdaki radyasyon tiplerinden herhangi birinin yayınlanması ile sonuçlanır 1.Tanecik 2.Elektromanyetik a) Gelen X-ışınları (Sürekli veya Çizgi) b) Yayınlanan X-ışınları c) Diğerleri

13 13 X-IŞINLARININ ÖZELL İ KLER İ MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının ve maddenin değişimi aşağıdaki radyasyon tiplerinden herhangi birinin yayınlanması ile sonuçlanır 1. Tanecik  İyonlar,  X-ışınları tarafından uyarılan fotoelektronlar,  Görünür ve mor ötesi folöresans tarafından uyarılan fotoelektronlar,  Auger elektronları,  Geri tepme elektronları,  Elektron pozitron çiftleri (1,02 MeV’den daha büyük enerjiye sahip x-ışınlarından).

14 14 X-IŞINLARININ ÖZELL İ KLER İ MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının ve maddenin değişimi aşağıdaki radyasyon tiplerinden herhangi birinin yayınlanması ile sonuçlanır 2. Elektromanyetik a) Gelen x-ışınları (sürekli veya çizgi)  Tranmisyon olanlar (etkilenmeden geçenler),  Yansıyanlar,  Kırılanlar,  Kutuplananlar (veya polarize olanlar),  Kırınımı uğrayanlar,  Koherent olarak saçılanlar,  İnkoherent olarak saçılanlar.

15 15 X-IŞINLARININ ÖZELL İ KLER İ MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının ve maddenin değişimi aşağıdaki radyasyon tiplerinden herhangi birinin yayınlanması ile sonuçlanır 2. Elektromanyetik b) Yayınlanan X-ışınları  Diyagram spektral çizgiler,  Nondiyagram (Satellite) spektral çizgiler,  Foto, Auger ve geri tepme elektronları tarafından uyarılan süreklilik (Breamstrahlung)

16 16 X-IŞINLARININ ÖZELL İ KLER İ MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının ve maddenin değişimi aşağıdaki radyasyon tiplerinden herhangi birinin yayınlanması ile sonuçlanır 2. Elektromanyetik c) Diğerleri  Kızıl ötesi (termal),  Kızıl ötesi, görünür veya mor ötesi flöresans ya da fosforesans,  Elektron-pozitron çiftlerinin yeniden birleşmesiyle (rekombinasyon) oluşan yok olma (Annihilation) radyasyonu,  Çok yüksek enerjili x-ışınları tarafından üretilen çok yüksek hızlı elektronlardan kaynaklanan Cerenkov radyasyonu *Cerenkov radyasyonu yüklü bir parçacık bir ortamda o ortamdaki ışık hızından daha büyük bir hızda hareket ettiğinde üretilen belli belirsiz görünebilir ışıktır ve ona sonik gürültünün optik analoğu olarak bakılabilir.


"Www.farukdemir.info.tr. 2 X-IŞINININ TANIMI MMM216 X- ışınları 1. Ders www.farukdemir.info.tr Radyasyon kaynağından doğru çizgiler boyunca dalga veya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları