Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADLİ KİMYA İZ DELİLLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADLİ KİMYA İZ DELİLLERİ."— Sunum transkripti:

1 ADLİ KİMYA İZ DELİLLERİ

2 İZ DELİLLERİ Parmak İzi ve Avuç İzleri Ayak İzi Saç ve İplik İzi
Boya İzi Cam İzi Araç Lastik İzi Diş İzi Alet İzi Kulak İzi

3 PARMAK İZİ Tek yumurta ikizleri de dahil olmak üzere; her insanın parmak izinin farklı oluşu, yıllarca değişmemesi dolayısı ile faillerin tespitinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu izler parmaklarımızın birinci boğumdan başlayan ve tırnak dibine kadar olan bölgedeki papil hatlarının üzerinden, vücutça salgılanan biyolojik sıvının çıkması ve cisimler üzerine bulaştırılmasıyla oluşur.

4 Ninhidrin ve DFO Amonyak yada primer ve sekonder aminlerle reaksiyon veren ninhidrin, serbest aminlerle reaksiyona girdiğinde Ruhemann moru olarak bilinen koyu mavi-mor renk meydana gelmektedir. Ninhidrin, parmak izinin belirlenmesinde en yaygın kullanılan kimyasaldır. aminoasit kalıntısı olan parmak izindeki aminlerle reaksiyon verir. Renk değişiminin nedeni reaksiyon sonunda meydana gelen schiff bazıdır. Amonyak ve primer aminde mavi-mor renk oluşurken, sekonder aminlerle sarı-turuncu renkli iminyum tuzu meydana gelir

5 DFO, gözenekli yüzeylerden parmak izi alınmasında kullanılan kimyasaldır. Parmak izindeki aminoasitlerle reaksiyona girdiğinde yüksek floresans özelliğe sahip türevine dönüşmektedir. 470 nm’ de uyarılan bu madde, 570 nm’ de ışıma yapmaktadır. Parmak iziyle etkileşmesi sonucunda oluşan mavi- yeşil ışığın sebebi budur.

6 LAWSONE: Yeni Parmak İzi Belirteci
Bu madde aminoasitlerle verdiği reaksiyonları iyi bilinen naftakinon (naphthoquinone) grubuna ait bir bileşik. Kağıt yüzeylerindeki parmak izleriyle  etkileştiğinde mor-kahverengi kalıntı bıraktığı ve ayrıca fotoluminesans özelliğe sahip olduğu rapor edilmiştir.

7 LUMİNOL Luminol maddesi, hidrojen peroksit ile birlikte kan olduğu tahmin edilen bölgeye sıkılmak ve eğer kan kalıntıları varsa, kandaki hemoglobinin Fe2+ iyonları, luminol’un hidrojen peroksit ile yükseltgenmesi tepkimesini katalizleyip, luminol’un, aminoftalat’ a yükseltgenmesini sağlamaktadır.

8 Yani, aslında hidrojen peroksit ile luminol karışımı kendi kendine tepkimeye girmemekte ama bir metal katalizörüne ihtiyac duymaktadır. Kan kalıntılarındaki gözle görülmeyen demir iyonları bile bu iş için yeterli olmakta ve bize mavi-yesil ışık saçarak kanın varlığını ispat etmektedir.

9 Avuç İzi Elin bilek kısmından başlayarak parmakların başlangıç kısmı arasında kalan (el ayası) kısmın, bir yüzeye temas etmesi sonucu, elin ayasında bulunan papil hatlarının o yüzey üzerinde oluşturdukları izlere avuç izleri denir.

10 Ayak İzi Ayak izleri özellikle olay yerinin giriş ve çıkış noktalarında bulunabilir. Olay yerlerinin özelliğine göre ayak izleri, ayakkabılı, çoraplı veya çıplak olarak bulunabilir.

11 Ayak izi Tespit Yöntemleri
Pürüzsüz ve parlak yüzeylerde ki tozlu ayak izlerinin tespiti için yüzeye paralel olarak yatay ışık verilerek izin görünmesi sağlanır. Kanlı ayak izlerinin tespitinde iz kısmen belli ise amido black ile boyama yapılarak iz daha belirgin hale getirilebilir. Görünmeyen kanlı ayak izlerinin ortaya çıkarılmasında Luminol sıvı uygulamasıyla izler görünür hale getirilebilir.

12 SAÇ VE İPLİK İZİ Genelde bir kılın insana mı ait yoksa hayvana mı ait olduğu,insana aitse hangi bölgeye ait olduğu,cinsiyetinin ne olduğu,kılda herhangi bir uyuşturucu madde olup olmadığı gibi tespitler yapılır.Mikroskobik yöntem,kimyasal yöntem ve biyolojik yöntem (DNA analizi için) sıklıkla kullanılır.

13 ABD’de Utah Üniversitesinden bir grup araştırmacının ülkedeki kuaför salonlarından topladıkları saç örnekleri ve aynı bölgelerdeki musluk suyu örnekleri üzerinde yaptıkları çalışmalar kriminal laboratuvarlarını ve adli bilimcileri yakından ilgilendiren sonuçlar ortaya çıkardı. Saç numunelerinin oksijen ve hidrojen izotopu içeriğindeki farklılıkların %85′inin içme suyu bileşenlerinin farkından kaynaklandığı bu şekilde bir çalışmayla farklı coğrafi bölgelere ve saç numunelerine ilişkin yapılacak sistematik bir çalışma ile kişilerin yaşadıkları yerin belirlenmesini sağlayacak bilgilere ulaşılabileceği belirtiliyor.

14 Olay yerinden alının iplik veya tekstil parçaları izlerindeyse mikroskobik karşılaştırmalar yapılarak o parçanın nereye ait olduğuna dair kanıt aranır.İpliğin karakteristik özelliği(koton,yün vs.) ve ipliğin üzerindeki boya maddesi tespit etmede en önemli etkendir.Özellikle boya maddesi, genellikle diğer ipliklerden ayırım yapmada kullanılan tek ölçüttür.Spektrofotometre, kromotografi gibi yöntemlerle karşılaştırılması yapılır ve karşılaştırılanla eşleşip eşleşmediği incelenir.

15 BOYA İZİ Özellikle trafik kazalarında olayın aydınlatılması açısından en yararlı ve en sık aranılan delillerdir.Bunun dışında dokümanların aynı kalem tarafından yazılıp yazılmadığı; bir kadına saldıran adamın giysisi üzerine bulaşan dudak boyaları ile bardak, sigara izmariti, kağıt mendil vb. üzerine transfer olan çeşitli boyalar bunun yaygın örnekleridir. Boya analizinde kullanılan yöntemler genellikle görünür ışık mikroskopi, scanning electron mikroskopi, X-ray spektrometri ve FTIR spektroskopidir.

16 CAM İZİ Çeşitli olaylarda (trafik kazası, hırsızlık, cinayet, vb.), olay yerinden elde edilen cam parçaları ile şüpheli şahıs, araç veya yerlerden elde edilen cam parçalarının analiz ve incelemeler yoluyla karşılaştırılarak aralarında ilişki olup olmadığının belirlenmesi için cam analizi yapılır.Aynı zamanda ateşli silah kullanıldığında ne taraftan ateş edildiği gibi bilgilerin izinin sürülmesinde ve olay anını canlandırarak suçluya ulaşılmasında yardımcı olur. Cam analizinde kullanılan yöntemler genellikle AAS, ICP , MAS, IR, MS ve geleneksel kimyasal analizlerdir.

17 Araç Lastik İzleri Araçların kullanıldığı olaylarda olay yerlerinde özellikle buraya geliş ve gidiş yolları üzerinde incelenmesi gereken izlerdir. Bu tür izlerin tespiti ve transferinde uygulanacak yöntemler ayak izinin tespit ve transfer yöntemleri ile aynıdır.

18 Alet İzleri Olay yerinde bulunabilecek iz delillerden birisi de suç aletlerinin temas ettiği, baskı yaptığı zeminlerde kalan izleridir. Aletlerin bu tür özelliklerinde faydalanılarak olay yerlerinde bulunan alet izleri olayı aydınlatmaya ve suç aletini tespit etmeye yarayabilir. Alet izleri, kalıp alma ve fotoğraflama sureti ile veya nesnenin kendisinin doğrudan alınması ile transfer edilir.

19 Kulak İzi Kulak izleri genellikle bir suç işleme düşüncesi ile kapalı bir yeri dinlemek amacıyla (kapı veya pencere gibi yerler) kulaklarını dayamaları sonucu kalır. Bu tür izlerde kişilere özgü özellikler taşıdığından olay yerlerinde aranması gereken izlerdendir. Bu tür izler kapı pencere gibi yerlerde aranmalıdır.

20 Kulağın biçimini tam olarak veren bir resmin elde edilmesi ile yeterli bir veri oluşturulmaktadır. Aydınlık duyarlılığı da yüze göre daha azdır. Yüzde karşılaşılan poz, mimik değişikliği gibi problemlerle kulak tanımada karşılaşılmaz. Yaşlanma, kilo alıp verme sonucu kulakta oluşan deformasyonların yüzle karşılaştırıldığında ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu görülmektedir. Kulak biyometrisi en az değişime uğrayan biyometrilerden biridir. Statik yapısı nedeniyle uzun dönemli tanıma çalışmaları için de uygundur.

21 Kulak tanıma işlemleri için 3 değişik yöntem bulunmaktadır.
Kulağın fotoğrafını çekmek: Kulağın fotoğrafını çekmek araştırmada en sık kullanılan yöntemdir. Kulağın fotoğrafı çekildikten sonra daha önce çekilen fotoğraflardan yararlanılarak kişinin tanınmasında kullanılır. Bir cam yüzeye kulağı bastırarak kulak izini almak: Kulak izi, suçlu belirlemek için bazı mahkemelerde kullanılsa da şu anda bir delil olarak kabul edilmemektedir. Kulağın ısıya duyarlı (termogram) resmini çekmek: Isıya duyarlı resimler, şapka ve saçla kapatılmış kulakların tanınmasında kullanılır.

22 Diş İzleri Adli Diş Hekimlerine göre; kişilerin diş dizisi, dişlerin sayıları, açılanmaları ve çenelerinin kapanış ilişkileri parmak izi kadar kişiye özgündür. İki ağız dental yapısı hiçbir zaman tam olarak birbirine uymaz. Bu nedenle de kişileri dişlerinden tespit etmek mümkündür. Özellikle tecavüz ve öldürme olaylarında, failin mağdur/maktul vücudu üzerinde, elma, peynir, sakız, çikolata gibi gıdalar üzerinde bulunur. Bu izlere ısırma izleri adı verilir. Bu tür izler kalıp alma, fotoğraflama ve röntgen çekmek sureti ile transfer edilir.

23 İnsan dişleri yaşam boyu değişime uğrasa da, ölümden sonra diğer vücut dokularından daha çok dayanırlar. Dental restorasyonlar ve protezler fiziksel ve kimyasal bozulmalara aşırı dayanıklı olurlar. Oral muayenede görülebilen 160 diş yüzeyinde restorasyon, protez, kayıp dişler ve çürüklerin sonsuz sayıda olası kombinasyonu vardır. Böylece belirli bir diş paterni çoğunlukla ‘eşsizdir’. Dişlerin ve çenelerin radyolojik incelenmesi sinüs sınırları, trabeküller, dizilim, dişlerin anatomik özellikleri ile birlikte, restorasyon morfolojisi, kök kanal dolguları ve patolojik süreçler hakkında objektif veriler sağlar. Böylece dental kimliklendirmenin özgünlüğünü artırır.

24 Kimliklendirmede adli diş hekimliğinin boyutu
Doğum belgesinin bulunmadığı veya şüpheli doğum belgelerinin var olduğu durumlarda yaşın belirlenmesi gerekebilir. Bazen çocuğun ceza sorumluluğu yaşına ulaşıp ulaşmadığına karar vermek için yargı organlarının istemleriyle de karşılaşılabilir.

25 Sağlıklı bir belirleme için kişiden;
Dental ve tıbbi geçmişin tamamı, Her dental anomali ve restorasyonun tamamlanmış bir şeması ile dişlerin klinik muayenesi, Çalışma modelleri, Diş fotoğrafları, Radyografi (yaş tayininde kullanılan diş gelişim araştırmaları ile karşılaştırma için)

26 Adli diş hekimliği Adli diş hekimliğinin 4 ana kullanım alanı vardır.
Çeneler, dişler ve ağız içi yumuşak dokularının teşhisi, tedavisi, muayenesi ve değerlendirilmesi, Kişilerin kimliklendirilmesi, özellikle kriminal araştırmalara konu olanlar ve/veya kitle kazaları kurbanları, Isırık izlerinin tanımlanması, incelenmesi ve değerlendirilmesi, sıklıkla. a. Cinsel saldırılarda, b. Çocuk istismarı olgularında c. Kişisel savunma durumlarında görülür. Yaş belirlenmesi

27 KAYNAKLAR http://www.oyibursa.pol.tr/izdelil.html
Forensic evidence: science and the criminal law (Terrence F. Kiely) Trace Evidence Analysis: more cases in mute witnesses (Max M.Houck) Forensic examination of glass and paint: analysis and interpretation (Brian Caddy) Forensic Dentistry (Paul G. Stimson - Curtis A. Mertz)

28 TEŞEKKÜRLER


"ADLİ KİMYA İZ DELİLLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları