Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Company LOGO Eprints.rclis.org & ArXiv Hasan ÜSTÜNKOL 20 MAYIS 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Company LOGO Eprints.rclis.org & ArXiv Hasan ÜSTÜNKOL 20 MAYIS 2011."— Sunum transkripti:

1 Company LOGO Eprints.rclis.org & ArXiv Hasan ÜSTÜNKOL 20 MAYIS 2011

2 Kütüphane ve Bilgi Bilimi Alanında Uluslararası Bir Açık Arşiv Matematik, Fizik, Biyoloji,Bilgisayar Bilimi Alanında Konu Tabanlı Açık Arşiv

3  Açık erişim, dijital, çevrimiçi, ücretsiz, telif hakları ve lisans sınırlamalarının en az düzeyde olduğu literatürdür.  Açık erişimi olanaklı kılan dinamikler: İnternet ve telif hakkı sahibinin izni  Açık erişim iki şekilde mümkündür:  Açık erişim araçlarını (açık kaynak yazılımları) kullanarak oluşturulan açık erişim dergiler,  Kendi kendine arşivleme (self-archiving),  Açık arşivler  Kurumsal arşivler  Kişisel arşivler (Holt, 2006)

4  Kütüphane ve Enformasyon Bilimi (KEB) alanında ücretsiz erişilebilir Uluslararası Açık Arşiv,  2003 yılında kurulmuş olan,  Research in Computing, Library and Information Science (RCLIS) projesi’nin bir uzantısı olarak bilinen,  Açık Erişim felsefesini, politikalarını, araçlarını tanıtan ve destekleyen bir girişimdir.  2010 yılında veri tabanı DSpace yazılımını kullanmaya başladı (İ. Holt, kişisel iletişim, 19 Mayıs 2011)

5 D-SPACE DSpace, MIT’nin hazırladığı bir dijital arşiv programıdır. Dünyada bir çok üniversite tarafından kullanılan çok başarılı, web ara yüzlü bir uygulamadır. Kategoriler oluşturma, belgelerinizi, resimlerinizi, videolarınızı standartlara uygun bir şekilde arşivlemenize olanak verir. İçeriği görüntüleyebilme ve güçlü bir dizin ve tam metin arama mekanizması vardır (DSpace.org, 2011).

6 ANA SAYFASI

7 …E-LIS DEVAM  44 ülkeden, 69 editör  Yazarlarla ana dilde iletişim kurma imkânı sağlamaktadır.  19 Mayıs 2011 tarihi ile E-LIS’ te toplam 11840 doküman bulunmaktadır.  9668 yazara ait belgelerde, 2134 Konferans Bildirisinde,1315 Dergi/ Kitap başlıklarında arama yapılmaktadır.  Türkiye’ den de bu arşive sürekli belge eklenmektedir. Ayrıca E-LIS ‘te Türkiye’den iki editör bulunmaktadır (Eprints.rclis.org, 2011).

8 TÜRK EDİTÖRLER İlkay Holt Müge Akbulut

9 E-LİS’ te İÇERİK TÜRLERİ BİBLİYOGRAFYA

10 KİTAP

11 KİTAPTAN BİR BÖLÜM

12 KONFERANS RAPORU

13 KONFERANS POSTERİ

14 KONFERANS BİLDİRİLERİ

15 KLAVUZ/ EL KİTABI

16 DERGİ MAKALESİ

17 GAZETE MAKALESİ

18 ÖN BASKI

19 SUNUM

20 PROJE/ İŞ PLANI

21 İNCELEME

22 TEZLER

23  Ücretsiz erişim imkânı  Daha çok kullanım  Daha çok kişiye ulaşım  Daha etkili araştırma sonuçları  Daha çok atıf alma  Güvenilir ve doğru üst veri bilgisi  Uzun süreli koruma  Farklı arama motorlarından erişim  Bilimsel iletişimi güçlendirme  Dergi fiyatlarındaki yüksek artışın önlenmesi  Her dilde bilimsel bilginin kullanılır, paylaşılır hale gelmesi (Holt, 2006).

24  Görülebilir, taranabilir, erişilebilir tam metin dokümanları İnternet’i tüm potansiyeli ile kullanarak KEB topluluğunun hizmetine sunmak,  Açık Arşiv kurulumu ve yönetimi konusunda deneyim kazandırarak bilgi düzeyini yükseltmek,  Yalnızca çeşitli disiplinlerde açık erişimi tanıtmak değil, kendi alanımızda dünya KEB arşivinin oluşması için geçerli ve kaliteli bir model yaratmak,  Kütüphaneciler ile enformasyon teknolojileri profesyonelleri arasında iletişim ağı için bir temel oluşturmak,  Açık erişim hareketini geliştirmektir (Holt, 2006)

25 Destekleyen Kuruluşlar

26 E-LİS SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE

27 E-LİS TWİTTERDA

28 E-LİS FACEBOOKTA

29 KENDİNİ SÜREKLİ YENİLEYEN İÇERİK! 3 MAYIS 2011 11782 DOKÜMAN

30 19 MAYIS 2011 11840 DOKÜMAN

31 E-LİS’ E DOKÜMAN EKLEME NASIL OLUR? Arşive eklemeler çevrimiçi yapılır, önceden kayıt gereklidir. Ekleme e-posta yolu ile de yapılabilir Ülke sınırlaması yoktur. Dil sınırlaması yoktur (İngilizce özet ve anahtar sözcük gerekmektedir). KEB ve teknoloji konu alanlarında yayınlanmış ya da yayınlanmamış her türlü bilimsel ve teknik doküman kabul edilir. Dokümanın bilimsel iletişim sürecine girmeye hazır tamamlanmış biçimde olması gerekir (Holt, 2006).

32 TEMEL İŞ AKIŞI Kübalı Yazar Çalışma Alanı Kübalı Yazar Çalışma Alanı Alman Yazar Çalışma Alanı Alman Yazar Çalışma Alanı Türk Yazar Çalışma Alanı Türk Yazar Çalışma Alanı ARŞİV Kübalı Editör Alman Editör Türk Editör Editörler... Yazarlar... Çalışma Alanı Yazarlar... Çalışma Alanı A Kullanıcısı B Kullanıcısı Kullanıcılar... Tablo 1: Holt, İ. (2006). Akademik bilişim’ 06 Bilgi teknolojileri konferansı IV.

33 DOKÜMAN EKLEME

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 BASİT TARAMA

47

48

49 TAM METİN PDF

50 BROWSE ARAMA

51

52

53 TAM METİN PDF

54

55

56

57

58 ACCESS TO SCIENTIFIC INFORMATION (Bilimsel Bilgiye Erişim)

59

60

61 TAM METİN PDF

62

63

64

65

66

67

68

69 E-LIS’ TE İSTATİSTİK

70

71

72

73

74 ArXiv.Org

75 Bu tür arşivler, mevcut yayınların ön baskılarının internet’te karşılıklı değişiminin geleneksel hale geldiği ve yayın hızının önemli bir faktör olarak görüldüğü araştırma alanlarında ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, genellikle yazarın konferans ya da dergi için hazırladığı çalışmasının, daha erken ve etkin dağıtımını sağlayacak olan paralel yayıncılığı amaçlar. İlke olarak yazarlar çalışmalarını bu arşivlere kendileri koyduklarından, bu tür arşivler çok düşük maliyetlerle oluşturulabilir. Arşiv sorumlularına düşen görev ise arşivin hitap ettiği konuyla ilgisi olmayan kaynakları ayıklamaktır (Polat, 2006, s.90).

76 Yayınlanmamış bilimsel yazılar ve hakemli dergi makaleleri çoğunlukta olmasına karşın, yazarı uygun gördüğü takdirde, tezler, ders kitapları, öğrenim nesneleri, gör-işit materyalleri, kurumsal kayıtlar ve diğer dijital dosyalar da bu arşivlerde yer alabilir (Polat, 2006, s.90). Konusal arşivlerin en eski ve en etkili olanı, 1991 yılında New Mexico ‟ daki Los Alamos National Laboratory (LANL) ‟ de bir fizikçi olan Paul Ginsparg tarafından oluşturulan ve sonradan arXiv olarak bilinen bir ön baskı arşividir (Afzali, 2009, s.24).

77  Cornell Üniversitesi kütüphanesi tarafından yürütülen bu açık erişim projesinde;  676.970 adet e-kaynak (ArXiv.org, 2011),  Bu makalelerin hemen hepsi hakemli dergilerde yayınlanmaktadır (Afzali, 2009, s.24).

78 Fizik Matematik Doğrusal Olmayan Bilimler Bilgisayar Bilimleri Nicel Biyoloji İstatistik Finans

79 20 Ocak 2009 tarihi ile içerdiği kaynak sayısı 529.057 (Polat, 2009). 25 Mayıs 2011 tarihinde bu sayı 677,845 tir (ArXiv.org, 2011).

80 DOKÜMAN EKLEME

81

82 ANA SAYFA

83 Sistem öz kaynak yöneticisi BASİT TARAMA

84 TAM METİN PDF

85 Quotation marks (TIRNAK İŞARETİ) İçinde arama yapıldığında

86 1 SONUÇ SONUÇ SAYISI AZALDI

87 TAM METİN PDF

88 GELİŞMİŞ ARAMA

89

90

91 10 SONUÇ SONUÇ SAYISI AZALDI

92 System* asterix işareti konulduğunda

93 7 SONUÇ

94 TAM METİN PDF

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 E-baskı arşivi Ön baskı arşivi Kütüphane ve bilgi bilimi Fen bilimleri Kuruluş:Ocak 2003 Kuruluş:Aralık 1991 Bibliyografya, kitap, kitaptan bir bölüm, konferans raporu, konferans bildirileri, konferans posterleri, klavuz/el kitabı, dergi makalesi, gazete makalesi, ön baskı, sunum, proje/inceleme, tezler, ders sunumları-kitapları Araştırma dokümanları 11840 doküman 677845 doküman Ana sayfa- basit Her materyalin ayrıntılı istatistiği Ana sayfa- karmaşık Genel istatistik Her dosya formatında yükleme yapılabilir Sadece Postscript, PDF, HTML, DVI, TeX formatında yükleme yapılır. 26 destekleyen kuruluş 200 destekleyen kuruluş Türkçe metin var Dil Sınırlaması Yok Türkçe metin yok Dil sınırlaması var Facebook- grup kurma ve paylaşım amaçlı Facebook- hem paylaşım hem de uygulama amaçlı

109 … E-LIS e-baskı arşividir, ön baskı ve son baskılara yer verirken, ArXiv sadece ön baskılara yer vermektedir. E-LIS Ocak 2003’te kurulmuştur, y eni bir veritabanıdır. ArXiv ise Aralık 1991 de kurulan en eski konu tabanlı arşivdir. E-LIS’te yayın türleri: Bibliyografya, kitap, kitaptan bir bölüm, konferans raporu, konferans bildirileri, konferans posterleri, klavuz/el kitabı, dergi makalesi, gazete makalesi, ön baskı, sunum, proje/inceleme, tezler, ders sunumları-kitapları vs iken ArXiv de yayın türü sadece araştırma dokümanlarını içermektedir. E-LIS ‘te 11840 dokuman varken; ArXiv’de 677845 dokuman vardır. E-LIS ‘i kütüphanecilerin oluşturması sebebiyle ana sayfa basit ve anlaşılırken; ArXiv, karmaşık bir yapıdadır.

110 … E-LIS’ te her materyalin ayrıntılı istatistiğine erişim varken; ArXiv de sadece kurum istatistiğine erişim yapılmaktadır. E-LIS’ e her tür doküman eklenirken; ArXiv’ e sadece PDF, HTML, DVI, TeX formatında yükleme yapılır. E-LIS’ i 26 kuruluş desteklerken; ArXiv’ i 200 kuruluş desteklemektedir. E-LIS’ e dokuman eklerken dil sınırlaması yoktur. ArXiv de ise vardır. E-LIS’ te Türkçe metinler vardır ve sürekli olarak eklenmektedir. ArXiv’ de ise Türkçe metin bulunmamaktadır. E-LIS facebook’ u grup kurma ve paylaşım amaçlı kullanırken; ArXiv ise hem paylaşım hem de uygulama amaçlı kullanmaktadır.

111

112 KAYNAKÇA Afzali, M. (2009). Türkiye’de açık erişim, kurumsal arşivler ve akademik kütüphaneler. Yayınlanmış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 4 Mayıs 2011 tarihinde http://www.bby.hacettepe.edu.tr/bilgisistemi/tezler/141.pdf adresinden erişildi. http://www.bby.hacettepe.edu.tr/bilgisistemi/tezler/141.pdf ArXiv.org (2011). 10 Mayıs 2011 tarihinde http://arxiv.org/help/ adresinden erişildi.http://arxiv.org/help/ Besimoğlu, C. (2007). Akademisyenlerin elektronik dergi kullanımında disiplinler arasındaki farklılıklar. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 4 Mayıs 2011 tarihinde http://www.bby.hacettepe.edu.tr/bilgisistemi/tezler/101.pdf adresinden erişildi. http://www.bby.hacettepe.edu.tr/bilgisistemi/tezler/101.pdf Dspace.org (2011). 10 Mayıs 2011 tarihinde http://www.dspace.org/introducing adresinden erişildi. http://www.dspace.org/introducing Eprints.rclis.org (2011). 5 Mayıs 2011 tarihinde http://eprints.rclis.org/cms/about adresinden erişildi.http://eprints.rclis.org/cms/about

113 …DEVAM Holt, İ. (2005, 9-11 Aralık). E-LIS: e-prints in library and information science. İnter-tr’ 05 X. Türkiye’ de İnternet Konferansındaki sunum. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi. 5 Mayıs 2011 tarihinde eprints.rclis veri tabanından erişildi. Holt, İ. (2006, 9-11 Şubat). Uluslararası Bir Açık Arşiv: E-LIS E-prints in Library and Information Science. Akademik Bilişim ‘06 Bilgi Teknolojileri Kongresi IV. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. 4 Mayıs 2011 tarihinde eprints.rclis veri tabanından erişildi. Polat, C. (2009). Bilimsel bilgiye erişim ve Web of Science (ders sunumu). 5 Mayıs 2011 tarihinde fbe.atauni.edu.tr/BilimEtik/.../11_Hafta_BilimselBilgiyeErisim_C_Polat.pdf adresinden erişildi. Polat, C. (2006, 12-14 Eylül). Bilimsel bilgiye açık erişim ve Atatürk Üniversitesi açık arşivi kurma çalışmaları. ÜNAK’06 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi Sempozyumunda sunulan bildiri. Ankara: Gazi Üniversitesi. 3 Mayıs 2011 tarihinde http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak06/u06-10.pdf adresinden erişildi.http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak06/u06-10.pdf


"Company LOGO Eprints.rclis.org & ArXiv Hasan ÜSTÜNKOL 20 MAYIS 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları