Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK LİSELERİNDE GÖNÜLLÜLÜK VE AFETLERDE YEREL İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı 12.09.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK LİSELERİNDE GÖNÜLLÜLÜK VE AFETLERDE YEREL İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı 12.09.2011."— Sunum transkripti:

1 MESLEK LİSELERİNDE GÖNÜLLÜLÜK VE AFETLERDE YEREL İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı 12.09.2011

2 I. AFET NEDİR? II. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ III. TOPLUM AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜ IV. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ V. SON SÖZ 2

3 3  Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran,  Normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen,  Etkilenen topluluğun kendi imkân ve kabiliyetlerini kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların doğurduğu sonuçlardır.

4 4 Afet;  Sadece bir doğa olayı değil, toplumsal bir olgudur.  Teknik, sosyal, ekonomik hatta psikolojik boyutlu bir olgudur.  Bir doğal veya teknolojik olayın kendisi değil,

5 5 OLUMSUZSONUCUDUR!!!

6 6 AFET;  İnsanlık tarihi boyunca olagelmektedir.  Yarattığı zararlar giderek artmaktadır.

7 7 ANCAK;  Önlemler ileri teknolojiler kullanılarak alınmaya,  Afetle mücadelede toplumsal katılımın önemi giderek artmaya, başlamıştır.

8 8 ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ EN ÖNEMLİSİ

9 9 Eğitimde atılan her adım;  Toplumun duyarlılık bilincini,  Yaratıcılığını ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü arttıracak,  Toplumda farkındalık yaratacaktır.

10 10 Afetlerin yol açacağı zararları azaltmak için; Kamu Kuruluşları Meslek odaları Sivil toplum kuruluşları Toplum - Bireyler büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

11 11 Etkili iletişim Paylaşım ve destek Koordinasyon Birlikte hareket etmek Afet gönüllüleri Eğitimciler

12 12 Korku sahibi olmayız. Bilgi sahibi olursak,

13 13  Afet/Acil durumların ne olduğunu,  Afet/Acil durumlarda neler yaşanabileceğini,

14 14  Olabileceklere karşı nasıl önlemler alabileceğimizi,  Sonrasında neler yapmamız gerektiğini,  Çevremize nasıl destek olabileceğimizi bilirsek kendimizi güvende hissederiz.

15 15 BİLİYOR MUSUNUZ? 1999 depreminde can kayıplarına;  Uygun olmayan alanlarda yerleşim,  Güçsüz binalar,  Sabitlenmemiş eşyalar  Deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini bilmeyen insanların bilgisizliği neden oldu.

16 Bireysel Hazırlık Ulusal Hazırlık Kurumsal Hazırlık AFETLERE DİRENÇLİ BİR TOPLUM

17 17 Afetlerde; mevcut risklerin azaltılması herhangi bir acil durum/afet halinde yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve destek kaynakların düzenlenmesi eğitim ve öğretim kurumları için de ayrı bir önem taşımaktadır.

18 18  Afetlerin ardından arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin çoğunluğu komşu ve bölge halkı tarafından yapılmaktadır.  Yardıma gelenler o andaki bilgi ve bilinç seviyesine göre hareket etmektedir. Yapmakta olduğu faaliyetlerde faydalı olma ve doğru davranış göstermesi bu konudaki bilgi ve bilinç seviyesine bağlıdır. O HALDE???

19 19 Halkımızın sokak sokak organize olması Halkımızın kendi can ve mal güvenliği için sokak sokak organize olmasından geçmektedir. ÇÖZÜM!...

20 20 Bir düşünelim; Yaşadığınız yerdeki tehlikeler nelerdir?

21 21

22 22 SİZİ KİM KORUYACAK ? SİZİ KİM KORUYACAK ? Bir afet uzmanı mı ? Paranız mı ? AFET BİLİNCİNİZ…

23 23 Afet Gönüllüsü olarak ! Peki nasıl ???

24  Aynı mahallede yaşayan veya aynı kurumda çalışan,  Afetlere hazırlıklılığı yaşam felsefesi haline getirmiş,  Kendisine ve çevresine yardımcı olabilmek için verilecek eğitimlere kendi isteğiyle gönüllü olarak katılan bireylerdir. AFETE HAZIR İZMİR Kuruluş Afet Gönüllüleri Mahalle Afet Gönüllüleri 24

25 GÖNÜLLÜ KİŞİ NE YAPACAK?  Görevlilere ve profesyonel ekiplere yardım edecek,  Kötü niyetli kişileri ve davranışları önleyecek,  Zarar göreni ve ihtiyaç sahibini doğru tespit edecek.  Toplumun dayanışma gücünü, moralini yükseltecek,  Dışarıdan yardıma gelen insanlara yol gösterecek,  Mahallede yaşamın olağan şekilde sürmesine katkı sağlayacak, 25

26 GÖNÜLLÜ KİŞİ NE YAPACAK?  En yakınınızdakiler için: Yetkililer ve profesyoneller afetten hemen sonra olay yerine gelemeyecektir. Bilinçli olduğunuz ve gereken eğitimleri tamamladığınız takdirde onlara faydalı olabilirsiniz.  Kendiniz için: Doğru davranış biçimlerini bilirseniz, size yardımcı olabilecek kişiler gelene kadar yaşamsal tehlikeyi bertaraf edebilir ya da hayatta kalma şansınızı arttırabilirsiniz. 26

27 GÖNÜLLÜ KİŞİ NE YAPACAK? Mahallede dayanışma için:  İlk şoku atlattıktan sonraki dönemde, çevrede kötü niyetli kişilerin davranışlarını engelleyebilir,  Toplumun dayanışma gücünü yükselterek dışarıdan yardıma gelenlere yol gösterebilir,  Mahallenizde yaşamın olağan şekilde sürmesine katkı sağlayabilirsiniz. 27

28 28 Eğitim kurumları içinde Mesleki ve Teknik Orta öğretim kurumları meslek okulları olmalarından dolayı, araç ve teçhizat kullanımı, organize olma konularında diğer okullara göre daha yatkın durumdadırlar.

29 29 Siz bir eğitim kurumunun yöneticileri veya yetkilileri olarak HAZIR MISINIZ ?

30 30  Okulunuzun afet ve acil durum planı var mı?  Planlarınız var ise, uygulanabilir mi?  Planlarınız tehlikelere karşı zarar azaltmayı içeriyor mu?  Okulunuzdaki öğretmen, öğrenci ve personel afet/ acil durumlar karşısında ne yapacaklarını biliyorlar mı?  Okuldaki yapısal olmayan risklerden haberdar mısınız?  Okulunuzun bulunduğu mahalle ile işbirliğiniz var mı?

31 TEKNİK OKULLARDA : 1- Temel Afet Bilinci Eğitimleri Verilmeli. 2- Toplum Afet Gönüllülüğü Oluşturulmalı. 3- Arama Kurtarma Ekipleri Oluşturulmalı. 4- Arama Kurtarma Malzeme ve Ekipmanı Sağlanmalı. 5- Okulun Bulunduğu Mahallede Muhtar ve Diğer Unsurlarla Birlikte Toplum Afet Gönüllüğü Uygulanmalı. 31

32 Eğitimler konusunda İlimizde pek çok çalışma yapılmıştır. a) Milli Eğitim Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi-Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Afete Hazırlık Eğitim Projesi” 2003-2005 yılları arasında uygulanmıştır. 32 1-Temel Afet Bilinci Eğitimleri Verilmeli.

33 a) Mesleki Eğitim Okulları, Anadolu Teknik Liseleri ve Endüstri Meslek Liseleri’nden seçilen görevli öğretmenler “Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması”; “Depreme Karşı Yapısal Bilinç” Eğitmen Eğitimi programları AHEP tarafından gerçekleştirilmiştir. 33 1-Temel Afet Bilinci Eğitimleri Verilmeli.

34 b) Valiliğimizce yapılan organizasyonlarla “Temel Afet Bilinci” eğitimleri Jeoloji- Jeofizik-İnşaat Mühendisleri ve Sivil Savunma Uzmanından oluşan üçlü bir ekip tarafından verilmektedir.Ayrıca Toplum Afet Gönüllüsü projesinin tanıtımı ile ilgili toplantılar da yapılmıştır. 34 1-Temel Afet Bilinci Eğitimleri Verilmeli.

35 c) Türk Kızılayı tarafından hazırlanan ” Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı ”(2007-2015) çerçevesinde eğitimler devam etmektedir. 35 1-Temel Afet Bilinci Eğitimleri Verilmeli.

36 Teknik Okullarda öğretmen- öğrenci- personel katılımı ile Toplum Afet Gönüllülüğü projesi uygulanmalıdır. Bu konuda şimdiye kadar Bornova ve Konak ilçelerinde çalışmalar yapılmıştır. 36 2- Toplum Afet Gönüllülüğü Oluşturulmalı.

37 Ülkemizde profesyonel olarak Arama Kurtarma işlemini yapan kurumların başında Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri gelmektedir. 3- Arama Kurtarma Ekipleri Oluşturulmalı.

38 38 Arama Kurtarma çalışmalarında kullanılan alet ve ekipmanların kullanımı ve bakımında el becerisi gelişmiş, teknik bilgiye sahip personelin çalışması daha faydalı olacağı düşünülerek bu müdürlüklerde görev yapan personelin tamamı Endüstri Meslek Lisesi mezunlarından seçilmiş olup, Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrosunda çalışmaktadır. 3- Arama Kurtarma Ekipleri Oluşturulmalı.

39 39 Teknik bilgiye sahip Meslek Liselerinde Öğretmen, öğrenci ve personelin katılımı ile (hafif) arama kurtarma ekiplerinin oluşturulabileceği düşünülmektedir. 3- Arama Kurtarma Ekipleri Oluşturulmalı.

40  Afeti takip eden ilk 24 saate ALTIN GÜN denir, çünkü insanların kurtulma şansı bu süre içinde en yüksektir.  Tüm dünyada, afetler sonrasında enkaz altında kalanların; - yaklaşık yarısı kendi aile bireyleri ve komşuları tarafından, - %30’u ise gönüllüler tarafından kurtarılır.  En azından Profesyonel ekipler bölgenize ulaşıncaya kadar yakınlarımıza yardım etmek istemez miyiz? 3- Arama Kurtarma Ekipleri Oluşturulmalı.

41  Arama-Kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek malzeme ve aletler pek çok meslek liselerimizde mevcut olup, öğretmen ve öğrencilerimizin halihazırda kullanmakta olduğu malzemelerdir.  Bunlar kişisel ve ekip malzemeleridir. 4- Arama Kurtarma Malzeme ve Ekipmanı Sağlanmalı.

42 Okulda gerekli çalışma yapıldığı takdirde bu birikimle okulun bulunduğu mahallede muhtar ve katkı koyacak diğer kişi ve kuruluşlarla Toplum Afet Gönüllülüğü Projesi uygulanabilecektir. 42 5- Okulun Bulunduğu Mahallede Muhtar ve Diğer Unsurlarla Birlikte Toplum Afet Gönüllüğü Uygulanmalı.

43 UNUTMAYIN! Sizler afetlere hazırlandığınızda; sizi izleyen kitlelerin de afetlere hazırlanmasına katkıda bulunmuş, afete hazırlık konusunda onları teşvik etmiş olursunuz. 43

44 TEHLİKELERİ BİLİYOR VE KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORSAK!.....

45 HAZIRIZ!..

46 O HALDE; EL ELE VERELİM VE AFETE HAZIRLIĞI BİR YAŞAM FELSEFESİ HALİNE GETİRELİM…

47

48


"MESLEK LİSELERİNDE GÖNÜLLÜLÜK VE AFETLERDE YEREL İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı 12.09.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları