Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK LİSELERİNDE GÖNÜLLÜLÜK VE AFETLERDE YEREL İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı 12.09.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK LİSELERİNDE GÖNÜLLÜLÜK VE AFETLERDE YEREL İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı 12.09.2011."— Sunum transkripti:

1 MESLEK LİSELERİNDE GÖNÜLLÜLÜK VE AFETLERDE YEREL İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı

2 SUNUM PLANI I. AFET NEDİR? II. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ
III. TOPLUM AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜ IV. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ V. SON SÖZ

3 I. Afet NEDİR? Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran,
Normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, Etkilenen topluluğun kendi imkân ve kabiliyetlerini kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların doğurduğu sonuçlardır. B.M. İnsani Yardım Örgütü’nce yapılmış olan tanıma göre

4 I. Afet NEDİR? Afet; Sadece bir doğa olayı değil, toplumsal bir olgudur. Teknik, sosyal, ekonomik hatta psikolojik boyutlu bir olgudur. Bir doğal veya teknolojik olayın kendisi değil, Bilindiği üzere afet sadece bir doğa olayı değil, toplumsal bir olgudur. Afet yönetimi açısından olayın kendisinden çok sonuçları esas alındığında afet teknik, sosyal, ekonomik hatta psikolojik boyutlu bir olgu olarak karşımıza çıkar. Bunda doğanın kurgulanması kadar toplumsal gelişmişlik derecesi de önemlidir. Afet risklerine karşı uygulanan politikalardaki başarı ekonomik, sosyal, kültürel, teknik faktörlerle doğrudan ilişkilidir.

5 OLUMSUZ SONUCUDUR!!!

6 I. Afet NEDİR? AFET; İnsanlık tarihi boyunca olagelmektedir.
Yarattığı zararlar giderek artmaktadır.

7 I. Afet NEDİR? ANCAK; Önlemler ileri teknolojiler kullanılarak alınmaya, Afetle mücadelede toplumsal katılımın önemi giderek artmaya, başlamıştır. Bilindiği üzere afet sadece bir doğa olayı değil, toplumsal bir olgudur. Afet yönetimi açısından olayın kendisinden çok sonuçları esas alındığında afet teknik, sosyal, ekonomik hatta psikolojik boyutlu bir olgu olarak karşımıza çıkar. Bunda doğanın kurgulanması kadar toplumsal gelişmişlik derecesi de önemlidir. Afet risklerine karşı uygulanan politikalardaki başarı ekonomik, sosyal, kültürel, teknik faktörlerle doğrudan ilişkilidir.

8 ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ EN ÖNEMLİSİ
II. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ EN ÖNEMLİSİ EĞİTİM!...

9 II. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ
Eğitimde atılan her adım; Toplumun duyarlılık bilincini, Yaratıcılığını ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü arttıracak, Toplumda farkındalık yaratacaktır.

10 Afetlerin yol açacağı zararları azaltmak için;
II. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ Afetlerin yol açacağı zararları azaltmak için; Kamu Kuruluşları Meslek odaları Sivil toplum kuruluşları Toplum - Bireyler büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

11 ZARAR AZALTMAYI SAĞLAMA Birlikte hareket etmek
Afet gönüllüleri Eğitimciler Paylaşım ve destek Koordinasyon Etkili iletişim

12 Bilgi sahibi olursak, Korku sahibi olmayız.
II. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ Bilgi sahibi olursak, Korku sahibi olmayız.

13 II. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ
Afet/Acil durumların ne olduğunu, Afet/Acil durumlarda neler yaşanabileceğini,

14 kendimizi güvende hissederiz.
II. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ Olabileceklere karşı nasıl önlemler alabileceğimizi, Sonrasında neler yapmamız gerektiğini, Çevremize nasıl destek olabileceğimizi bilirsek kendimizi güvende hissederiz.

15 II. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ
Bİlİyor musunuz? 1999 depreminde can kayıplarına; Uygun olmayan alanlarda yerleşim, Güçsüz binalar, Sabitlenmemiş eşyalar Deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini bilmeyen insanların bilgisizliği neden oldu.

16 AFETLERE DİRENÇLİ BİR TOPLUM
II. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ AFETLERE DİRENÇLİ BİR TOPLUM Kurumsal Hazırlık Bireysel Hazırlık Afetlere dirençli bir toplum ancak 3 hazırlığın toplamıyla sağlanabilir biri eksikse toplum afetlere karşı dirençsiz demektir. Bunlar bireysel hazırlık, kurumsal hazırlık ve ulusal hazırlık. Ulusal Hazırlık

17 II. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ
Afetlerde; mevcut risklerin azaltılması herhangi bir acil durum/afet halinde yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve destek kaynakların düzenlenmesi eğitim ve öğretim kurumları için de ayrı bir önem taşımaktadır.

18 III. TOPLUM AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜN ÖNEMİ
Afetlerin ardından arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin çoğunluğu komşu ve bölge halkı tarafından yapılmaktadır. Yardıma gelenler o andaki bilgi ve bilinç seviyesine göre hareket etmektedir. Yapmakta olduğu faaliyetlerde faydalı olma ve doğru davranış göstermesi bu konudaki bilgi ve bilinç seviyesine bağlıdır. O HALDE???

19 III. TOPLUM AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜN ÖNEMİ
ÇÖZÜM!... Halkımızın kendi can ve mal güvenliği için sokak sokak organize olmasından geçmektedir.

20 III. TOPLUM AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜN ÖNEMİ
Bir düşünelim; Yaşadığınız yerdeki tehlikeler nelerdir?

21

22 III.TOPLUM AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜN ÖNEMİ
Bir afet uzmanı mı ? SİZİ KİM KORUYACAK ? Güçlü biri mi ? Paranız mı ? HAYIR! AFET BİLİNCİNİZ…

23 III.TOPLUM AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜN ÖNEMİ
Peki nasıl ??? Afet Gönüllüsü olarak !

24 Kuruluş Afet Gönüllüleri Mahalle Afet Gönüllüleri
III. TOPLUM AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜN ÖNEMİ Afet Gönüllüsü KİMDİR? Aynı mahallede yaşayan veya aynı kurumda çalışan, Afetlere hazırlıklılığı yaşam felsefesi haline getirmiş, Kendisine ve çevresine yardımcı olabilmek için verilecek eğitimlere kendi isteğiyle gönüllü olarak katılan bireylerdir. AFETE HAZIR İZMİR Kuruluş Afet Gönüllüleri Mahalle Afet Gönüllüleri

25 III. TOPLUM AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜN ÖNEMİ
GÖNÜLLÜ KİŞİ NE YAPACAK? Görevlilere ve profesyonel ekiplere yardım edecek, Kötü niyetli kişileri ve davranışları önleyecek, Zarar göreni ve ihtiyaç sahibini doğru tespit edecek. Toplumun dayanışma gücünü, moralini yükseltecek, Dışarıdan yardıma gelen insanlara yol gösterecek, Mahallede yaşamın olağan şekilde sürmesine katkı sağlayacak,

26 III.TOPLUM AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜN ÖNEMİ
GÖNÜLLÜ KİŞİ NE YAPACAK? En yakınınızdakiler için: Yetkililer ve profesyoneller afetten hemen sonra olay yerine gelemeyecektir. Bilinçli olduğunuz ve gereken eğitimleri tamamladığınız takdirde onlara faydalı olabilirsiniz. Kendiniz için: Doğru davranış biçimlerini bilirseniz, size yardımcı olabilecek kişiler gelene kadar yaşamsal tehlikeyi bertaraf edebilir ya da hayatta kalma şansınızı arttırabilirsiniz. 26

27 III.TOPLUM AFET GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜN ÖNEMİ
GÖNÜLLÜ KİŞİ NE YAPACAK? Mahallede dayanışma için: İlk şoku atlattıktan sonraki dönemde, çevrede kötü niyetli kişilerin davranışlarını engelleyebilir, Toplumun dayanışma gücünü yükselterek dışarıdan yardıma gelenlere yol gösterebilir, Mahallenizde yaşamın olağan şekilde sürmesine katkı sağlayabilirsiniz. 27

28 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
Eğitim kurumları içinde Mesleki ve Teknik Orta öğretim kurumları meslek okulları olmalarından dolayı, araç ve teçhizat kullanımı, organize olma konularında diğer okullara göre daha yatkın durumdadırlar.

29 HAZIR MISINIZ? Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
Siz bir eğitim kurumunun yöneticileri veya yetkilileri olarak HAZIR MISINIZ?

30 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
Okulunuzun afet ve acil durum planı var mı? Planlarınız var ise, uygulanabilir mi? Planlarınız tehlikelere karşı zarar azaltmayı içeriyor mu? Okulunuzdaki öğretmen, öğrenci ve personel afet/ acil durumlar karşısında ne yapacaklarını biliyorlar mı? Okuldaki yapısal olmayan risklerden haberdar mısınız? Okulunuzun bulunduğu mahalle ile işbirliğiniz var mı?

31 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
TEKNİK OKULLARDA : 1- Temel Afet Bilinci Eğitimleri Verilmeli. 2- Toplum Afet Gönüllülüğü Oluşturulmalı. 3- Arama Kurtarma Ekipleri Oluşturulmalı. 4- Arama Kurtarma Malzeme ve Ekipmanı Sağlanmalı. 5- Okulun Bulunduğu Mahallede Muhtar ve Diğer Unsurlarla Birlikte Toplum Afet Gönüllüğü Uygulanmalı.

32 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
1-Temel Afet Bilinci Eğitimleri Verilmeli. Eğitimler konusunda İlimizde pek çok çalışma yapılmıştır. a) Milli Eğitim Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi-Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Afete Hazırlık Eğitim Projesi” yılları arasında uygulanmıştır.

33 IV. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
1-Temel Afet Bilinci Eğitimleri Verilmeli. a) Mesleki Eğitim Okulları, Anadolu Teknik Liseleri ve Endüstri Meslek Liseleri’nden seçilen görevli öğretmenler “Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması”; “Depreme Karşı Yapısal Bilinç” Eğitmen Eğitimi programları AHEP tarafından gerçekleştirilmiştir.

34 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
1-Temel Afet Bilinci Eğitimleri Verilmeli. b) Valiliğimizce yapılan organizasyonlarla “Temel Afet Bilinci” eğitimleri Jeoloji-Jeofizik-İnşaat Mühendisleri ve Sivil Savunma Uzmanından oluşan üçlü bir ekip tarafından verilmektedir.Ayrıca Toplum Afet Gönüllüsü projesinin tanıtımı ile ilgili toplantılar da yapılmıştır.

35 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
1-Temel Afet Bilinci Eğitimleri Verilmeli. c) Türk Kızılayı tarafından hazırlanan ”Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı”( ) çerçevesinde eğitimler devam etmektedir.

36 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
2- Toplum Afet Gönüllülüğü Oluşturulmalı. Teknik Okullarda öğretmen- öğrenci- personel katılımı ile Toplum Afet Gönüllülüğü projesi uygulanmalıdır. Bu konuda şimdiye kadar Bornova ve Konak ilçelerinde çalışmalar yapılmıştır.

37 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
3- Arama Kurtarma Ekipleri Oluşturulmalı. Ülkemizde profesyonel olarak Arama Kurtarma işlemini yapan kurumların başında Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri gelmektedir.

38 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
3- Arama Kurtarma Ekipleri Oluşturulmalı. Arama Kurtarma çalışmalarında kullanılan alet ve ekipmanların kullanımı ve bakımında el becerisi gelişmiş, teknik bilgiye sahip personelin çalışması daha faydalı olacağı düşünülerek bu müdürlüklerde görev yapan personelin tamamı Endüstri Meslek Lisesi mezunlarından seçilmiş olup, Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrosunda çalışmaktadır.

39 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
3- Arama Kurtarma Ekipleri Oluşturulmalı. Teknik bilgiye sahip Meslek Liselerinde Öğretmen, öğrenci ve personelin katılımı ile (hafif) arama kurtarma ekiplerinin oluşturulabileceği düşünülmektedir.

40 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
3- Arama Kurtarma Ekipleri Oluşturulmalı. Afeti takip eden ilk 24 saate ALTIN GÜN denir, çünkü insanların kurtulma şansı bu süre içinde en yüksektir. Tüm dünyada, afetler sonrasında enkaz altında kalanların; - yaklaşık yarısı kendi aile bireyleri ve komşuları tarafından, - %30’u ise gönüllüler tarafından kurtarılır. En azından Profesyonel ekipler bölgenize ulaşıncaya kadar yakınlarımıza yardım etmek istemez miyiz?

41 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
4- Arama Kurtarma Malzeme ve Ekipmanı Sağlanmalı. Arama-Kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek malzeme ve aletler pek çok meslek liselerimizde mevcut olup, öğretmen ve öğrencilerimizin halihazırda kullanmakta olduğu malzemelerdir. Bunlar kişisel ve ekip malzemeleridir.

42 Iv. TEKNİK OKULLARIN ROLÜ
5- Okulun Bulunduğu Mahallede Muhtar ve Diğer Unsurlarla Birlikte Toplum Afet Gönüllüğü Uygulanmalı. Okulda gerekli çalışma yapıldığı takdirde bu birikimle okulun bulunduğu mahallede muhtar ve katkı koyacak diğer kişi ve kuruluşlarla Toplum Afet Gönüllülüğü Projesi uygulanabilecektir.

43 V. SON SÖZ UNUTMAYIN! Sizler afetlere hazırlandığınızda; sizi izleyen kitlelerin de afetlere hazırlanmasına katkıda bulunmuş, afete hazırlık konusunda onları teşvik etmiş olursunuz.

44 TEHLİKELERİ BİLİYOR VE KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORSAK!.....
V. SON SÖZ TEHLİKELERİ BİLİYOR VE KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORSAK!.....

45 V. SON SÖZ HAZIRIZ!..

46 O HALDE; EL ELE VERELİM VE AFETE HAZIRLIĞI BİR YAŞAM FELSEFESİ HALİNE
V. SON SÖZ O HALDE; EL ELE VERELİM VE AFETE HAZIRLIĞI BİR YAŞAM FELSEFESİ HALİNE GETİRELİM…

47 V. SON SÖZ Çaresiz değilsiniz ...

48 V. SON SÖZ Siz Çaresiniz !


"MESLEK LİSELERİNDE GÖNÜLLÜLÜK VE AFETLERDE YEREL İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı 12.09.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları