Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletim – Deneme- Doğrulama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletim – Deneme- Doğrulama"— Sunum transkripti:

1 İşletim – Deneme- Doğrulama
Bil 105 Programlama Laboratuarı Bilgisayar Programlamasına Giriş Hafta -2 Bilgisayar Programlamasına Giriş: Tasarım, Programlama- Program kodlama İşletim – Deneme- Doğrulama Sonuç alma

2 Programlama Laboratuarı-I
İlk dersinizde Bilgisayar kullanımı ve işletim sistemi işlemleri ile kimi Bilgisayar Okur Yazarlığı bilgilerini yinelediniz. Bugün “Laboratuar” dersinizde henüz program geliştirme adımlarını öğrenmemiş olmanız nedeni ile programlama yöntemi ve “algoritmik çözümleme” konusunda alıştırmalar üzerinde çalışma yapacaksınız!!

3 Bilgisayar Programlaması
Bilgisayar programı geliştirme, amaçlanan problem ya da işlemin yerine getirilme çözüm yönteminin işlemsel adımlarını tanımlamak demektir. Bir başka deyişle programlama, bilgisayar için çözüm yöntemi tanımlama işlevidir ! O nedenle problem çözümüne matematikten Farklı bir yöntem ve yaklaşım gerektirir!

4 Programlama Laboratuarı-I
Program tasarımı yöntemi temellerini: Algoritmik Çözümleme yöntemi ile tasarım ve programlama Dili kurallarını : “BİL 101 ve Bil 102 Bilgisayar Yazılımı” Derslerinde öğrenecek ve öğrendiklerinizin uygulamasını- bilgisayar ile gerçekleştirimini- Laboratuar saatlerinde ve öğretim elemanlarınız ile yardımcı danışmanlar gözetiminde laboratuarda yapacaksınız, deneyeceksiniz, pekiştireceksiniz!!

5 Bilgisayar Bilgi (veri) İşleme Sistemi
HATIRLATMA: Sistem ,bir amaç için birbiri ile bağıntılı Parçaların bütünüdür: Donanım Yazılım---- Yöntemler - Programlar İnsan Veri: 1234 567, ali, metrekare Bil101 01010 0111 main() { int a,b; printf(“veri giriniz”), scanf(“%d”,&b); a=sqrt(d+2);

6 Yazılım ve Kullanıcı !!! Programlama Dilleri Derleyicileri
DONANIM İŞLETİM SİSTEMİ Programlama Dilleri Derleyicileri Veri tabanları Uygulama Programları Destek Programları !!! Kullanıcı uygulama Programları

7 PROBLEM ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ
El Yöntemleri Çözüm A1- Problemi tanımla A2- El ile çözmek için çözüm yöntemi belirle A3- Araştır, bilgi ve becerini kullanarak, çözüm modelini kur A4- Hesaplamalar gerçekleştir ( gerekli ise hesap makinesi kullan) A5- sonucu belirle ve yorumla B- Bilgisayar Aracılığı ile Çözüm: B1- Problemi tanımla, B2- Algoritmik çözüm yöntemini belirle B3- Araştır, bilgi ve becerini kullanarak, çözüm ALGORİTMASINI kur B4- Bilgisayar PROGRAMINI Geliştir B5- PROGRAMI İŞLET ( girdi gerekli ise gir) B6- Çıktıyı yorumla .  Algoritmik Çözüm  Bilgisayar Programı Geliştirme

8 Program tasarımı,Geliştirme ve İşletim Yöntemi
İki yeni yöntem Araştırma Bilgi, Beceri Deneyim Program tasarımı İşlemsel ve Mantıksal Çözüm Programlama dili ile kodlama Derleme ve Deneme İşletim ve sonuç alma Bilgisayar Programı Geliştirme Algoritmik Çözüm

9 Algoritma Bilgisayar programının programlama dili ile yazılmış bir algoritma olduğundan söz ettik. Algoritmik çözüm yöntemi yalnızca bilgisayar bilimlerine özgü bir yöntem değildir. Ancak, bilgisayarın özdevimli işleyişini sağlayan kavram algoritmik yaklaşımı zorunlu kılmıştır. Bilgisayar çözüm yönteminin bir algoritma olabilmesi için belirli koşulları sağlaması gerekir. Bilgisayar programı algoritması kuramsal bir tanım değil işlemsel ağırlıklı bir tanımdır olmalıdır. Cebirsel ya da kuramsal ispatın farklı olarak, çözüm yöntemi ile sonuca varmayı sağlayan tüm işlemleri içermelidir. Tanımladığı işlem cümleleri içinde çözüm yöntemi kurallarını gizlemeli, işleyiciye kesin ve açık tanımlar vermelidir.

10 Algoritmik çözüm tanımlama kuralları
Algoritma: belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisidir Tanımın bilgisayar programı algoritması olması için aşağıdaki koşulları taşımalıdır: Sıralı olma: İşlemler ara arda sıralı tanımlanır, İşlem sırası ancak koşulu Belirlendiği hallerde değişebilir. Belirli olma: Her işlem cümlesi kesin, açık, eksiksiz ve işleyici işlemlerine yatkın Yapıda tanımlanmalıdır. Sonlu olma: Yerine getirilecek işlem ve işlem sayısı ve işleme süresi sonlu olmalıdır. Belirli bir koşulla son bulmalıdır. Geçerli olma: İşlemler işleyici için geçerli olmalıdır. İşlem Dizi beklenen sonucu en kısa yoldan ulaşmalı, izlenebilir olmalıdır. Girdi/Çıktı tanımlı olma: Üzerinde işlem uygulanacak veriler özellikleri ile Ve N girdi sayısı ise, n>= 0 sayıda girdi Tanımlamalıdır. İşlem sonucunda ulaşılacak çıktılar özellikleri ile Ve M çıktı sayısı ise algoritma m>=1 sayıda çıktı Tanımlamalıdır. Genel olma: Çözüm yönteminin kapsamına giren her koşul ve girdi ile doğru sonuç Vermeli, diğer bir deyişle genel çözümü kapsamalıdır.

11 Bir Bilgisayar bilimcisinin ALGORİTMA tanımı: “An algorithm is an ordered set of unambiguous executable steps, defining a terminating process.!” (unambiguous- belirsizlik, terminating- son bulma)

12 Algoritma Cümlelerinin yapısı
Algoritma tanımı üç tür cümle içerebilir: Bir işlem ( okuma, yazma, aritmetik işlem vb) , tanımlama ve kendinden bir sonraki işleme sapan- Sıralı cümle, Örnek: A1-Oku A, B; A–2 C=A+B; A–3 Yaz C Bir koşul tanımlayan sapma cümlesi, kendini izleyenden başka bir cümleye sapma tanımlayan cümle. Örnek: A–1 Oku A, B A–2 Eğer A< 0 ise izle Adım 6 Değilse C=A+B . A-6 C= B-A Durma /Başlama cümlesi, görev tamamlandığında DURMA Tanımlayan cümle, Örnek: A0-Başla A C=5 ise DUR ( Bitti ).

13 ALGORİTMA GELİŞTŞRME ve DOĞRULUĞUNU DENEME (trace)
TEMEL ADIMLAR: Problemi Tanımla Çözüm yöntemini belirle Çözümle: Girdi, Çıktı, işlem ve koşulları ile başlama ve bitme koşullarını belirle Çözümün Algoritmasını Tasarla Algoritmanın Doğruluğunu dene

14 Algoritmanın Tarihçesi:
Algoritma sözcüğü, Batılıların, Harzem’de doğan, Türk kökenli matematikçi Mahammed Musa (M.S. 780–850) kendine özgü “Problem Çözüm Yöntemine” verdikleri Latince isim olan “algorism” sözcüğümden türetilmiştir. Bu sözcük, Muhammed Musa’nın Arapça takma adı olan ve Harzem Kentli anlamına gelen Arapça “Al-Harezmi” sanının Latince çevirisinden (Al-Khowarizmi) türetilmiştir. Türkçe “Harzemli” anlamını taşımaktadır. Muhammed Musa, Harzem Gölünün güneyindeki Harzem kentinde doğmuştur. Cebir alt dalının kurucusu olan Harzemli, matematik çalışmalarını Bağdat’da sürdürmüş ve M.S. 825 Tarihlerinde yazdığı “Kitab al-Muhtasar Fi Hisab Al-Cebr Vel Mukabele” isimli kitabından Avrupalılar M.S. 1200–1400 Yılları arasında yeni matematiksel çözümü öğrenmiş ve ona “Cebir” ismini vermişlerdir. Onun kitabındaki, “bir başkasına öğretme tekniği ve yöntemi”, bugün, bilgisayar programlaması çözüm yöntemi olarak kullanılmaktadır. Avrupa Bilim Tarihinde “Al-Khowarizmi” sanı ile tanıtılmakla beraber, Türkçe tanımlaması “Harzemli” karşılığını kullanıyoruz.

15 Basit Algoritma Çalışmaları

16 Robo Robo elinde kalemi olan küçük bir robottur
Onu komutlarınızla kendi etrafında hareket ettirebilirsiniz O hareket ederken elindeki kalemle gezdiği yerleri çizebilir. Robo’nun dünyası sonsuz beyaz bir yüzeydir. Sizin amacınız: Verilen desen ya da resimleri ona çizdirmektir.

17 Robo Komutlar f(x) - (forward) x birim ilerle
r(x) - (right) x derece sağa dön l(x) - (left) x derece sola dön p - (pick up/put down) Kalemi indir/kaldır Başlangıç durumu Robo yüzeyin ortasındadır Yüzü kuzeye bakar Kalemi de yerdedir. İleri komutunda çizer. Her satırda tek komut verilmelidir.

18 Robo - Örnek Bu Nedir? TRACE edin r(180) f(50) l(90) f(100) l(100)
Kendinizi Robo nun yerine koyarak adım Adım komutları gerçekleştirin

19 Trace Sonrası Cevap Doğru cevap

20 Hata (Error) Oysa biz bunu Çizmeye çalışıyorduk BUG Programda Mantıksal Hatalar (Logical Errors) & Hataları düzeltmek zorundayız... DEBUG

21 Düzeltilmiş hali Tekrar TRACE edin! r(180) f(50) l(90) f(100) l(100)
Düzeltmek için... Ekle, Çıkar & Komutları değiştir Tekrar TRACE edin!

22 Bil105 Laboratuar 2


"İşletim – Deneme- Doğrulama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları