Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖVDE ANALİZİ Bir ağacın fidan aşamasından kesim aşamasına kadar geçen süre içerisinde büyüme öğelerinde (çap, boy, göğüs yüzeyi ve hacim) meydana gelen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖVDE ANALİZİ Bir ağacın fidan aşamasından kesim aşamasına kadar geçen süre içerisinde büyüme öğelerinde (çap, boy, göğüs yüzeyi ve hacim) meydana gelen."— Sunum transkripti:

1 GÖVDE ANALİZİ Bir ağacın fidan aşamasından kesim aşamasına kadar geçen süre içerisinde büyüme öğelerinde (çap, boy, göğüs yüzeyi ve hacim) meydana gelen gelişim ve artımı belirlemek amacıyla yapılan işlemler bütünüdür. Başka bir ifade ile gövde analizi, bir ağacın büyüme öğelerinin zamana bağlı olarak değişimini vermektedir.

2 Kullanım Amaçları Eşityaşlı meşcerelerde “Polimorfik Yöntem” ile bonitetin belirlenmesi, Değişikyaşlı meşcerelerde “ağaçların baskıdan sonraki yaş-boy ilişkisi” yardımıyla bonitetin belirlenmesi, Ağaçların geçmiş dönemlerde baskı gördüğü dönemlerin belirlenmesi, Bir ağacın zamana bağlı olarak büyüme ve artım ilişkilerinin belirlenmesi.

3 Analiz Aşamaları 1. Arazi Çalışmaları - Ağacın kesilmesi
- Kesitlerin alınması

4 Analiz Aşamaları 2. Büro Çalışmaları - Ağaç yaşının belirlenmesi
- Periyot uzunluğuna karar verilmesi - Artık yılın belirlenmesi - Kesitler üzerinde ölçümlerin yapılması - Büyüme ve artım ilişkilerinin ortaya konulması . Boylanma eğrisi . Boyuna profil . Hacim hesapları . Artım hesapları tablosu . Artım grafikleri

5 Ağaç yaşı: Periyot Uzunluğu: Artık Yıl: ARTIK YIL ARTIK YIL
Yaş = 0,30 m’deki yıllık halka sayısı + 0,30 m yüksekliğine ulaşma süresi Periyot Uzunluğu: 5, 10 veya 20 yıl Ağaç Yaşı = 97 Periyot Uzunluğu = 10 yıl ARTIK YIL ÖRNEK: 97 10 7 Artık Yıl: Ağaç Yaşı Periyot Uzunluğu ARTIK YIL

6 Ölçümler: Öncelikle her bir kesit, birbirine dik olarak ve merkezden geçecek şekilde çizilen iki doğru ile işaretlenir. Kesitler üzerinde yıllara bağlı olarak yapılacak çap ölçümleri bu iki doğru üzerinde ölçülen değerlerin ortalaması olarak alınır. Ölçümler milimetre (mm) hassasiyetinde olmalıdır. Üzerinde ölçüm yapılacak kesitlerde ilk olarak artık yıl işaretlenir. Daha sonra periyot uzunluğuna bağlı olarak dıştan içe doğru işaretlemeler yapılır ve kabuklu çaplar ile ilgili yaşa denk gelen kabuksuz çap değerleri ölçülür. Yapılan ölçümler Gövde Analizi Verileri Tablosu’na kaydedilir.

7

8 Gövde Analizi Verileri Tablosu

9 Büyüme ve artım ilişkilerinin ortaya konulması
. Boylanma eğrisi . Boyuna profil . Hacim hesapları . Artım hesapları tablosu . Artım grafikleri

10 Boylanma Eğrisi * Ölçek: 1/100 (boy) ve 1/5 (yaş)

11 Boyuna profil * Ölçek: 1/100 (boy) ve 1/4 (çap)

12 Boylanma Eğrisi * Ölçek: 1/100 (boy) ve 1/5 (yaş)

13 Hacim Hesapları:

14 Şekil katsayısı (f1.3): Hacim Artım Yüzdesi:

15

16 Artım Hesapları Tablosu

17 Artım Hesapları Tablosu
Göğüs  Periyodik Artımlar Periyodik Ortalama Artımlar Genel Ortalama Artımlar Hacim Şekil Katsayısı Yaş Çap (cm) Boy (m) Yüzeyi (cm2) Hacim (m3) G.Yüz(cm2) G.Yüz (cm2) Boy (m) Artımı (%) f1.3 0,4 1,8 0,1 0,000423 0,08 0,36 0,02 0,000085 40,0 5 3,2 5,2 10,1 0,002676 0,64 1,04 2,02 0,000535 30,4 10 3,6 7 10,2 0,003099 0,70 1,02 0,000310 0,435 3,5 2,3 29,4 0,010987 0,46 5,88 0,002197 25,6 15 7,1 9,3 39,6 0,014086 0,47 0,62 2,64 0,000939 0,383 3,4 2,5 46,9 0,025941 0,68 0,50 9,38 0,005188 19,2 20 10,5 11,8 86,5 0,040027 0,53 0,59 4,33 0,002001 0,392 4,8 1 97,3 0,063537 0,96 0,20 19,46 0,012707 17,7 25 15,3 12,8 183,8 0,103564 0,61 0,51 7,35 0,004143 0,440 0,8 59,4 0,048429 0,77 0,27 19,80 0,016143 7,6 28 17,6 13,6 243,2 0,151993 0,63 0,49 8,69 0,005428 0,460

18

19

20

21


"GÖVDE ANALİZİ Bir ağacın fidan aşamasından kesim aşamasına kadar geçen süre içerisinde büyüme öğelerinde (çap, boy, göğüs yüzeyi ve hacim) meydana gelen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları