Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ GenelGenel - BaşlatanBaşlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ GenelGenel - BaşlatanBaşlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA."— Sunum transkripti:

1

2 KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ GenelGenel - BaşlatanBaşlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ VE SONUÇLARI BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR Birinci Dünya Savaşı / Kavram Haritası Kavram HaritasıKavram Haritası

3 Sanayi İnkılabı Hammadde Arayışı 1800 ‘li Yıllarda Sanayi İnkılabı‘na bağlı olarak Hammadde Arayışı başlamış ve bunu sonucunda “SÖMÜRGECİLİK FAALİYETİ” hız kazandı… SİYASİ BİRLİĞİ Zaman içinde “SİYASİ BİRLİĞİ”ni sağlayan ülkeler sömürgecilikte öne geçerken, diğer ülkeler geri kaldılar. SİYASİ BİRLİKLERİ AlmanyaİtalyaSİYASİ BİRLİKLERİ 1800 Yılı’nın başlarında İngiltere ve Fransa “SİYASİ BİRLİKLERİ”ni gerçekleştirerek, sömürgeciliğe başlarken, Almanya ve İtalya,1870 ‘li yıllarda “SİYASİ BİRLİKLERİ” ni gerçekleştirdikten sonra geçte olsa sömürgeciliğe başladılar. İngiltereAlmanyaEKONOMİK REKABET Bu durum İngiltere ile Almanya arasında “EKONOMİK REKABET” e yol açtı. Bu rekabette zamanla iki ayrı bloğun oluşmasına ve dünyanın gerilmesine neden oldu.

4 İNGİLTERE İNGİLTERE Sömürge Yarışı Sömürge Yarışı FRANSAFRANSA İki Ülke Arasında Bulunan Alsas Loren Çekişmesi RUSYARUSYA Rusya’nın Balkanlarda izlediği Panislavizm Politikası ‘na bağlı olarak ilerlemesi Rusya’nın Balkanlarda izlediği Panislavizm Politikası ‘na bağlı olarak ilerlemesi İTİLAF DEVLETLERİ İTTİFAK DEVLETLERİ ALMANYAALMANYA İTALYAİTALYA AVUSTURYAAVUSTURYA

5 İngiltere, İngiltere, Osmanlı topraklarını Pazar olarak kullandığı için önceleri Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmuştur. Ancak 19. Yüzyılın sonlarında bu politikadan vazgeçmiş ve azınlıkları kışkırtmıştır. Fransa, Fransa, 1789 İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı çok uluslu olan Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemiştir. Ayrıca Fransa 1798’de Osmanlı Devleti’ne ait olan Mısır’a asker çıkararak yayılmacı bir politika izlemiştir. İtalya, İtalya, Siyasi birliğini geç tamamladığı için Sanayi İnkılabını da geç gerçekleştirdi. Hammadde ve pazar bulmak için Osmanlı’nın son Afrika toprağı olan Trablusgarp’ı işgal etti. Rusya, Rusya, Tarihi emelleri sıcak denizlere hakim olmak ve Balkan ulusları üzerinde her zaman söz hakkı elde etmekti. Bu amaç doğrultusunda Balkanlarda Panslavist bir politika izleyerek, Balkan uluslarını Osmanlıya karşı kışkırtmıştır. ABD, ABD, Osmanlı topraklarında bulunan azınlıkları kendi çıkarları doğrultusunda kışkırtmıştır. Almanya, Almanya, İtalya gibi o da siyasi birliğini geç tamamlamıştır. Osmanlı devletinin yanında yer alan bir politika izlemiştir.

6

7 AVUSTURYA- MACARİSTAN İMPARATORLUĞU VELİAHTTI’nın, SIRBİSTAN‘a ziyareti esnasında bir Sırplı Öğrenci tarafından suikast sonucu öldürülmesi sonrasında AVUSTURYA- MACARİSTAN İMPARATORLUĞU ile SIRBİSTAN arasında savaş çıktı. İki devlet arasında başlayan, aslında küçük bir alanda cereyan eden savaş, diğer AVRUPALI DEVLETLERİ’nin savaşa girmesiyle birlikte savaş bir an da DÜNYA SAVAŞI‘na dönüştü.

8 Savaş başladıktan kısa bir süre sonra İNGİLTERE ve FRANSA, RUSYA‘nın talebi üzerine; RUSYA‘ya gerekli olan savaş yardımını ulaştırmak amacıyla kendi aralarında el birliği yaptılar. İNGİLTERE ile FRANSA‘nın el birliği ile hazırlanan yardım gemileri, 18 MART 1915 yılında ÇANAKKALE BOĞAZI önlerine geldiler. OSMANLI DEVLETİ, İNGİLTERE ile FRANSA‘nın öncülüğünde hazırlanan yardım gemilerinin ÇANAKKALE BOĞAZI‘ndan geçmesine olanak vermedi. OSMANLI DEVLETİ‘nin gösterdiği büyük kahramanlık sonrasında İNGİLTERE ve FRANSA DONANMASI ağır yenilgiye uğradı.

9 Böylece; RUSYA‘ya gerekli yardım, ÇANAKKALE BOĞAZI‘ndan geçirilemediği için RUSYA; BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI‘ndan BREST-LİTOVSK ANTLAŞMASI ile çekilmiştir. Büyük ekonomik sorunlarla uğraşan ve tüm umudunu İNGİLTERE ile FRANSA ‘dan gelecek yardımlara bağlayan RUSYA ‘da BOLŞEVİK HALK SINIFI Lenin önderliğinde, bu yardımların RUSYA ‘ya ulaştırılamaması üzerine devlete karşı isyan çıkardılar. Tarihte, bu isyana, BOLŞEVİK İHTİLALİ denir. Tarihte, bu isyana, BOLŞEVİK İHTİLALİ denir.

10 RUSYA ‘nın savaştan çekilmesi sonrasında İtilaf ve İttifak Devletleri Grupları’nda değişiklikler meydana gelmişti.RUSYA ‘nın savaştan çekilmesi sonrasında İtilaf ve İttifak Devletleri Grupları’nda değişiklikler meydana gelmişti. BUNA GÖRE;BUNA GÖRE; İTİLAFİTİLAF DEVLETLERİ İTTİFAKİTTİFAK DEVLETLERİ İNGİLTEREİNGİLTERE FRANSAFRANSA RUSYARUSYA SAVAŞTAN ÇEKİLDİ ALMANYAALMANYA İTALYAİTALYA AVUSTURYAAVUSTURYA MACARİSTAN İMPARATORLUĞU

11 RUSYA ‘nın savaştan çekilmesi üzerine önemli ortağını kaybeden İNGİLTERE, öbür blokta yer alan İTALYA‘ya “BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA OSMANLI DEVLETİ ‘NİN PARÇALANMASI DURUMUNDA EGE VE ÇEVRESİ“nin kendisine verileceği sözü ile kendi saflarına katılmasını teklif etmiştir. O zamana kadar savaşa girmemiş olan, İNGİLTERE ‘nin kendisine sunduğu teklifi kabul ederek, savaşın ileriki zamanlarında İNGİLTERE ‘nin de içinde bulunduğu İTİLAF DEVLETLER GRUBU‘na katılır. O zamana kadar savaşa girmemiş olan İTALYA, İNGİLTERE ‘nin kendisine sunduğu teklifi kabul ederek, savaşın ileriki zamanlarında İNGİLTERE ‘nin de içinde bulunduğu İTİLAF DEVLETLER GRUBU‘na katılır. İTALYA ‘nın İNGİLTERE ‘nin içinde bulunduğu İTİLAF DEVLETLER GRUBU ‘na geçmesi ile birlikte ALMANYA, JEOPOLİTİK KONUM JEOPOLİTİK KONUM Özelliği nedeni ile OSMANLI DEVLETİ ve BULGARİSTAN DEVLETİ ‘ne kendisinin içinde bulunduğu İTTİFAK DEVLETLER GRUBU ‘na katılmaları teklifini yaptı.

12 OSMANLI DEVLETİ ve BULGARİSTAN DEVLETİ ‘nin savaşa girmesi sonrasında sonrasında İtilaf ve İttifak Devletleri Grupları ’nda değişiklikler meydana gelmişti.OSMANLI DEVLETİ ve BULGARİSTAN DEVLETİ ‘nin savaşa girmesi sonrasında sonrasında İtilaf ve İttifak Devletleri Grupları ’nda değişiklikler meydana gelmişti. BUNA GÖRE;BUNA GÖRE; İTİLAFİTİLAF DEVLETLERİ İTTİFAKİTTİFAK DEVLETLERİ İNGİLTEREİNGİLTERE FRANSAFRANSA RUSYARUSYA SAVAŞTAN ÇEKİLDİ ALMANYAALMANYA İTALYAİTALYA AVUSTURYAAVUSTURYA MACARİSTAN İMPARATORLUĞU İTALYA Karşı Gruba Geçti OSMANLI DEVLETİ BULGARİSTAN DEVLETİ

13 İNGİLTERE İTALYA BULGARİSTAN OSMANLI DEVLETİ SAVAŞTAN ÇEKİLDİ

14 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, ALMANYA ‘nın içinde bulunduğu İTTİFAK DEVLETLERİ’nin üstünlüğü ile devam ederken ; Bir ALMAN SAVAŞ GEMİSİ ‘nin ATLAS OKYANUSU üzerinde bulunan ABD TİCARET GEMİSİ‘ni yanlışlıkla batırması üzerine ABD ‘de İNGİLTERE ‘nin içinde bulunduğu İTİLAF DEVLETLERİ ‘nin yanında savaşa girdi.

15 ABD‘nin İTİLAF DEVLETLERİ GRUBU‘nun yanında savaşa girmesiyle birlikte BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI‘nın gidişatı değişmiştir. ALMANYA‘nın lehine gözüken BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI‘nın gidişatı, ABD‘nin savaşa girmesiyle birlikte durum tersine dönmüştür BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, kısa sürede sona ermiş ve İTTİFAK DEVLETLERİ sırayla barış teklifinde bulunmuşlardır. ABD BAŞKANI WİLSON, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI‘nın hemen sonrasında antlaşmalar imzalanmadan kısa bir süre önce, DÜNYA BARIŞI‘nı sağlamak amacıyla 14 MADDELİK kendi adıyla anılan WİLSON İLKELERİ‘ni yayınlamıştır.

16 1. Barış Antlaşmaları açık ve şeffaf biçimde yapılmalı, gizli antlaşmalar yapılmamalıdır. Buna İşgal Antlaşmaları da dahildir. ** 1. Barış Antlaşmaları açık ve şeffaf biçimde yapılmalı, gizli antlaşmalar yapılmamalıdır. Buna İşgal Antlaşmaları da dahildir. 2. Karasuları dışındaki denizlerde dolaşım, savaşta ve barışta, özgür olmalıdır. Uluslararası kararla, uluslararası antlaşmalara uyulmasını sağlamak için genel veya bölgesel ablukalar oluşturulabilir. 3. Uluslar arasındaki bütün ekonomik engeller kaldırılmalı ve serbest ticarete izin verilmelidir. 4. Uluslar, iç güvenliği sağlamaya yetecek miktarın dışında silahlanmamalıdır. Bunun sağlanması için garantiler verilmelidir. 5. Uluslara kendi kaderini, yine kendilerince belirleme hakkı verilmelidir. 6. Rusya topraklarındaki yabancı birlikler ayrılmalı ve devletlerin de yardımı ile Rusya'ya kendi gelişmesini sağlamak için her türlü imkan verilmelidir. ** 2. Karasuları dışındaki denizlerde dolaşım, savaşta ve barışta, özgür olmalıdır. Uluslararası kararla, uluslararası antlaşmalara uyulmasını sağlamak için genel veya bölgesel ablukalar oluşturulabilir. ** 3. Uluslar arasındaki bütün ekonomik engeller kaldırılmalı ve serbest ticarete izin verilmelidir. ** 4. Uluslar, iç güvenliği sağlamaya yetecek miktarın dışında silahlanmamalıdır. Bunun sağlanması için garantiler verilmelidir. ** 5. Uluslara kendi kaderini, yine kendilerince belirleme hakkı verilmelidir. ** 6. Rusya topraklarındaki yabancı birlikler ayrılmalı ve devletlerin de yardımı ile Rusya'ya kendi gelişmesini sağlamak için her türlü imkan verilmelidir. 7. Almanya, işgal ettiği Belçika topraklarını boşaltmalı ve Belçika'da savaş önceki durum yeniden kurulmalıdır. 8. Almanya, işgal ettiği Fransa topraklarının boşaltılmalı ve Prusya'nın 1871'de ilhak ettiği Alsas-Loren Fransa'ya geri verilmelidir. 9. İtalya'nın sınırları ulusçuluk prensibine yeniden düzenlenmelidir. 10. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu halklarına kendi kaderini tayin etme hakkı sağlanmalıdır. 11. Romanya, Sırbistan ve Karadağ toprakları boşaltılmalı ve Sırbistan'a denize açılma imkanı verilmelidir. Balkan devletlerinin sınırları ulusçuluk prensibine göre düzenlenmelidir. 12. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarına egemenlik hakkı tanınmalı, fakat Türk olmayan halklara bağımsızlık verilmelidir. Çanakkale Boğazı, sürekli olarak, bütün milletlerin ticaret gemilerine açık olmalı ve bu durum milletlerarası garanti altına konmalıdır. 13. Bağımsız bir Polonya kurulmalı ve Baltık Denizi'ne açılmalıdır. 14. Büyük ve küçük, bütün devletlere siyasi bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına almak imkanını sağlamak amacı ile, uluslararası örgüt kurulmalıdır./ Milletler Cemiyeti ** 7. Almanya, işgal ettiği Belçika topraklarını boşaltmalı ve Belçika'da savaş önceki durum yeniden kurulmalıdır. ** 8. Almanya, işgal ettiği Fransa topraklarının boşaltılmalı ve Prusya'nın 1871'de ilhak ettiği Alsas-Loren Fransa'ya geri verilmelidir. ** 9. İtalya'nın sınırları ulusçuluk prensibine yeniden düzenlenmelidir. ** 10. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu halklarına kendi kaderini tayin etme hakkı sağlanmalıdır. ** 11. Romanya, Sırbistan ve Karadağ toprakları boşaltılmalı ve Sırbistan'a denize açılma imkanı verilmelidir. Balkan devletlerinin sınırları ulusçuluk prensibine göre düzenlenmelidir. ** 12. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarına egemenlik hakkı tanınmalı, fakat Türk olmayan halklara bağımsızlık verilmelidir. Çanakkale Boğazı, sürekli olarak, bütün milletlerin ticaret gemilerine açık olmalı ve bu durum milletlerarası garanti altına konmalıdır. ** 13. Bağımsız bir Polonya kurulmalı ve Baltık Denizi'ne açılmalıdır. ** 14. Büyük ve küçük, bütün devletlere siyasi bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına almak imkanını sağlamak amacı ile, uluslararası örgüt kurulmalıdır./ Milletler Cemiyeti

17

18

19

20

21

22

23 Gemilerimizin Rus limanlarını bombalaması ile RUSYA tarafından açılan cephedir. Rusların ilk saldırıları önlenmiş ve karşı taarruza geçilmiştir. Cephenin Açılmasının Nedenleri:  Rusları Doğu Anadolu’dan atmak  Orta Asya Türkleri ile birleşip büyük bir Türk dünyası kurmak. (TURANCILIK)  Bakü petrollerinin kontrolünü sağlamak (Almanya’nın isteğidir.) amacıyla açılmıştır. RUSYA‘da BOLŞEVİK İHTİLALİ çıkınca BREST LİTOWSK ANTLAŞMASI ile Rusya’nın savaştan çekilmesiyle kapanmıştır. Bu cephede 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştur. Tarihimizde bu olaya SARIKAMIŞ FACİASI denmektedir. Osmanlı, mağlup olduğu halde, bu cephede toprak kazandı. Osmanlı Devleti olayları önlemek için Bu cephede Rusları destekleyen Ermeniler Türklere karşı katliama giriştiler. Osmanlı Devleti olayları önlemek için 1915’te, Tehcir Yasası (Yer Değiştirme) ile Ermenileri bölgeden uzaklaştırdı. Mustafa Kemal 1916 da bu cephede görev alarak Muş ve Bitlis’i geri almıştır.

24

25 Bu cephe İNGİLİZ ve FRANSIZLAR’ın saldırıları sonucu açıldı.. Cephenin Açılmasının Nedenleri:  Boğazları denetim altına alarak Osmanlı Devleti’ni çökertmek,  Bolşeviklerin baskıları sonucu darda olan RUSYA’ya yardım etmek,  Almanya-Avusturya Ordularını arkadan çevirmek amacıyla İngiliz ve Fransızlar tarafından açıldı. İngiliz ve Fransızların hem karadan hem de denizden saldırmalarına rağmen, Mustafa Kemal’in üstün liderlik özelliği, Nusret Mayın Gemisi’nin etkin faaliyetlerinden dolayı Osmanlı devleti başarılı oldu.

26 Çanakkale geçilemeyince Rusya’da çarlık devrildi, Bolşevikler iktidara geldi. Bulgaristan, bu zaferle birlikte İttifak grubuna katıldı Çanakkale Zaferi Sonucunda; Savaşın uzamasına sebep oldu. İtilaf devletlerinin yenilebileceği kanıtlandı. 250 bin civarında özellikle eğitimli insanımız şehit oldu. Mustafa Kemal Albaylığa terfi etti. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesinin kazanılmasında önemli faktör olmuş ve burada ünlenmesi gelecekte Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmasını kolaylaştırmıştır.

27

28 Cephenin Açılmasının Nedenleri:  Almanya’nın desteği ve planlamasıyla Süveyş Kanalı’nı ele geçirerek İngiltere’nin sömürgeleriyle (Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya) olan bağlantısını kesmek, amacıyla da açılmış bir cephedir  Mısır’ı İngilizlerden geri almak amacıyla da açılmış bir cephedir İki kez saldırsak da başarısız olunmuştur. Osmanlı’daki Araplardan destek alan İngilizler Osmanlı’yı geri püskürttüler. Başarısız olunca geri çekildik ve Filistin’de savunma yapmaya başladık. Filistin’de de yenilen Osmanlı Suriye’ye çekiliyor. Osmanlı, Suriye cephesindeyken savaştan çekiliyor. Arapların İngilizlerle işbirliği yapmaya Ümmetçiliğin işbirliği yapmaya başlaması Ümmetçiliğin yok olmaya başladığını gösterir. Mustafa Kemal Çanakkale ve Kafkas Cepheleri’nden sonra Suriye Cephesi’nde görev almış ama kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir.

29 İNGİLİZLER’in Basra Körfezi’ne asker çıkarmasıyla açılan savunma cephesidir. İngilizler Ortadoğu petrollerini ele geçirmek için saldırmıştır. İlk saldırı geri püskürtülmüş ve 10 bin asker esir alınmıştır. İkinci saldırıda yenilen Osmanlı Musul’a çekilmiştir. Musul’da savunma sürerken, Osmanlı savaştan çekilmiştir.

30 Mekke Emiri Şerif Hüseyin İNGİLİZLER, Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile bir Arap devleti kurulması konusunda anlaştı. Bunun üzerine Şerif Hüseyin Osmanlı askerlerine saldırdı. Mücadeleler I.Dünya Savaşı’nın bitimine kadar devam etti.

31 Yenen Devletler ile Yenilen Devletler arasında antlaşmalar imzalandı 7. Yenen Devletler ile Yenilen Devletler arasında antlaşmalar imzalandı

32

33 Günümüzde Yunanistan’ın Limni Adasının Mondros Limanı’nda 27 Ekim'den itibaren dört gün süren çetin müzakereler sonunda 30 Ekim 1918 akşamı Mondros Ateşkes Antlaşma imzalandı. Osmanlı Devleti ile İngiltere 1 Kasım sabahından geçerli olmak üzere Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında ateşkes ilan edildi.

34 MADDE 1. Karadeniz’e geçmek için Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması ve Karadeniz’e geçmenin sağlanması, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının müttefikler tarafından işgali.

35 MADDE 5. Hudutların muhafazası ve iç güvenliğin korunması için lüzumu görülen kuvvetlerden fazlasının derhal terhisi, işbu askeri kuvvetlerin miktar ve durumları, Osmanlı Devleti ile müzakere edildikten sonra, müttefikler tarafından kararlaştırılacaktır.

36 MADDE 7. Müttefikler, emniyetlerini tehdit edecek durum zuhurunda herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkını haiz olacaklardır. Bu madde, ateşkes anlaşmasından ziyade Osmanlı Devletinin teslimini ve işgalini amaçlandığını ortaya koymaktadır.

37 MADDE 8. Bu gün Osmanlı işgali altında bulunan bütün liman ve demiryollarından İtilaf Devletleri tarafından istifade edilmesi ve İtilaf Devletleri ile savaş halinde bulunan devletlere kapatılacaktır. Osmanlı gemileri de ticaret ve ordunun terhis hususlarında benzer şartlar içinde faydalanacaklardır.

38 MADDE 10. Toros Tünelleri Müttefikler tarafından işgal edilecektir.

39 MADDE 12. Hükümet muhabereleri müstesna olmak üzere, telsiz telgraf ve kabloların İtilaf Devletleri memurlarının denetimine bırakılması.

40 MADDE 24. Altı Vilayette (Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır ve Sivas ) karışıklık çıkması durumunda bu vilayetlerin herhangi bir kısmını işgal hakkı İtilaf Devletlerine ait olacaktır. Bu madde, doğuda bir Ermeni devleti kurmaya yöneliktir.

41

42

43


"KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ GenelGenel - BaşlatanBaşlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları