Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SLAYTI MUTLAKA SESLİ İZLEYİNİZ… İYİ SEYİRLER…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SLAYTI MUTLAKA SESLİ İZLEYİNİZ… İYİ SEYİRLER…"— Sunum transkripti:

1 SLAYTI MUTLAKA SESLİ İZLEYİNİZ… İYİ SEYİRLER…
SLAYT GEÇİŞLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ… SLAYTI MUTLAKA SESLİ İZLEYİNİZ… İYİ SEYİRLER… Sesli İzleyiniz

2 Bir Milletin Şahlanışı...
KURTULUŞ SAVAŞI

3 1. Dünya Savaşı Sonları ve
Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918

4 Talat Paşa 8 Ekim 1918'de Talat Paşa kabinesi istifa etti. Eski genelkurmay başkanlarından Ahmet İzzet Paşa'nın 14 Ekim'de kurduğu kabinede, İttihatçı olduğu halde hükümetin Alman yanlısı savaş politikasına karşı çıkan ve İngiliz dostu olarak tanınan Rauf Bey (Orbay) Bahriye Nazırı oldu.

5 General Townsend 18 Ekim'de Türkiye'de esir bulunan İngiliz generali Townsend, Türkiye'nin ateşkes şartlarını iletmek üzere bir gemiyle gizlice Midilli'ye gönderildi.

6 24 Ekim'de İngiliz hükümeti Limni'de bulunan Amiral Calthorpe'a ateşkes görüşmelerini başlatma yetkisini verdi. Ertesi gün Türk hükümetinin görevlendirdiği Rauf Bey Zafer römorkörüyle Foça'dan Midilli'ye geçti; burada kendisini karşılayan İngiliz kruvazörüyle Limni adasına ulaştı.

7 27 Ekim'den itibaren dört gün süren çetin müzakereler sonunda
Limni Adası 27 Ekim'den itibaren dört gün süren çetin müzakereler sonunda 30 Ekim 1918 akşamı Mondros Ateşkes Antlaşma imzalandı. 1 Kasım sabahından geçerli olmak üzere Osmanlı Devleti ile Britanya İmparatorluğu arasında ateşkes ilan edildi.

8 Limni Adası Rauf Orbay Mondros Ateşkes Antlaşması Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda Bahriye Nazırı Rauf Orbay ile İngiliz Amirali Calthrope arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

9 Antlaşmanın Nedenleri:
Wilson İlkeleri’ne güvenilmesi. Bulgaristan’ın I.Dünya Savaşı’ndan çekilmesi. İttihatçıların savaşın kaybedilmesinin sorumluluğunu taşımak istememeleri ve ülkeyi terk etmeleri. Ahmet İzzet Paşa Kabinesinin İtilaf Devletleri’nden ateşkes yapılmasını istemesi.

10 Hükümler: MADDE 1. Karadeniz’e geçmek için Çanakkale ve Karadeniz Boğazları’nın açılması ve Karadeniz’e geçmenin sağlanması, Çanakkale ve Karadeniz Boğazları’nın Müttefikler tarafından işgali.

11 Hükümler: MADDE 2. Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları, torpido ve kovan yerleri ve diğer engellerin yerleri gösterilecek, bunları taramak ve kaldırmak için istenildiği zaman yardım edilecektir.

12 Hükümler: MADDE 3. Karadenizdeki torpil mevkiileri hakkında mevcut bilgi verilecektir.

13 Hükümler: MADDE 4. İtilaf Devletleri’ne ait harp esirleri ile, ermeni esir ve tutukluları İstanbul’da toplanacak, kayıtsız ve şartsız İtilaf Hükümetlerine teslim olunacaktır.

14 Hükümler: MADDE 5. Hudutların muhafazası ve iç güvenliğin korunması için lüzumu görülen kuvvetlerden fazlasının derhal terhisi, işbu askeri kuvvetlerin miktar ve durumları, Osmanlı Devleti ile müzakere edildikten sonra, müttefikler tarafından kararlaştırılacaktır.

15 Hükümler: MADDE 6. Osmanlı Karasularında zabıta ve buna benzer hususlar için kullanılacak küçük gemiler müstesna olmak üzere, Osmanlı sularında veya Osmanlı Devleti tarafından işgal edilen sularda bulunan bütün savaş gemileri gösterilecek, Osmanlı limanlarında tutuklu bulunacak.

16 Hükümler: MADDE 7. Müttefikler, emniyetlerini tehdit edecek durum zuhurunda herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkını haiz olacaklardır.

17 Hükümler: MADDE 8. Bu gün Osmanlı işgali altında bulunan bütün liman ve demiryollarından İtilaf Devletleri tarafından istifade edilmesi ve İtilaf Devletleri ile savaş halinde bulunan devletlere kapatılacaktır. Osmanlı gemileri de ticaret ve ordunun terhis hususlarında benzer şartlar içinde faydalanacaklardır.

18 Hükümler: MADDE 9. İtilaf Devletlerine Osmanlı tersane ve limanlarında bütün gemilerin tamirleri için kolaylık gösterilecektir.

19 Hükümler: MADDE 10. Toros Tünelleri Müttefikler tarafından işgal edilecektir.

20 Hükümler: MADDE 11. İran kuzeybatısında ve güney Kafkasya’daki Osmanlı Kuvvetlerinin derhal savaştan evvelki hudut gerisine alınması hususunda evvelce verilen emir icra edilecektir. Güney Kafkasya’nın evvelce Osmanlı Kuvvetleri tarafından boşaltılması emredildiğinden, kalan kısmı müttefikler tarafından mahalli durum tetkik edilerek istenilirse boşaltılacaktır.

21 Hükümler: MADDE 12. Hükümet muhabereleri müstesna olmak üzere, telsiz telgraf ve kabloların İtilaf Devletleri memurlarının denetimine bırakılması

22 Hükümler: MADDE 13. Bahri, askeri ve ticari madde ve malzeme tahrip
edilmeyecektir.

23 Hükümler: MADDE 14. Memleketin ihtiyacı sağlandıktan sonra kalan kömür,akaryakıt ve deniz levazımının Türkiye kaynaklarından satın alınması için kolaylık gösterilecektir.

24 Hükümler: MADDE 15. Bütün demiryollarına İtilaf Devletleri’nin kontrol subayları memur edilecektir.Bunların arasında bu gün Osmanlı Devleti’nin kontrolü altında bulunan Güney Kafkas demiryolları serbest ve tam olarak, İtilaf memurlarının idaresi altına verilecektir. Ahalinin ihtiyacı dikkate alınacaktır. İşbu maddede Batum’un işgali dahildir.Osmanlı Devleti Bakü’nün işgaline itiraz etmeyecektir.

25 Hükümler: MADDE 16. Hicaz, Asir ve Yemen’de, Suriye ve Irak’ta bulunan birlikler en yakın itilaf komutanına teslim olunacaktır ve Kilikyadaki (çukurova) kuvvetlerin muhafazası için lüzumu olandan fazlası beşinci maddedeki şartlara göre geri çekileceklerdir.

26 Hükümler: Bingazi MADDE 17. Trablus ve Bingazi’de bulunan Osmanlı Subayları en yakın İtalyan birliğine teslim olunacaklardır. Teslim olmadıkları taktirde Osmanlı Hükümeti bu subaylara muhabere ve yardımı kesecektir.

27 Hükümler: Bingazi MADDE 18. Mısrata dahil olduğu halde Trablus ve Bingazi’de işgal edilen limanlar, en yakın İtilaf muhafaza birliğine teslim edilecektir.

28 Hükümler: MADDE 19. Alman, Avusturya deniz, kara subayları ve
sivil memurları ve teb’asının bir ay içinde, uzak olanların bir aydan sonra mümkün olan en kısa zamanda Osmanlı Memleketini terk etmeleri sağlanacaktır.

29 Hükümler: MADDE 20. Terhis edilecek Osmanlı Kuvvetlerine ait techizat, silah, cephane ve nakil vasıtalarının kullanma tarzına ait verilecek talimata uyulacaktır.

30 Hükümler: MADDE 21. Müttefiklerin menfaatlerini korumak için iaşe nezareti yanında İtilaf Devletleri mümessilleri bulunacak ve kendilerine bu konuda gerekli gördükleri bütün bilgiler verilecektir.

31 Hükümler: MADDE 22. Osmanlı harp esirleri, İtilaf devletleri yanında muhafaza edilecek, sivil harp esirleri ile, askerlik çağı dışında olanların serbest bırakılması dikkate alınacaktır.

32 Hükümler: MADDE 23. Osmanlı Devleti merkezi hükümetlerle bütün ilişkisini kesecektir.

33 Hükümler: MADDE 24. Altı Ermeni Vilayette (Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır ve Sivas ) karışıklık çıkması durumunda bu vilayetlerin herhangi bir kısmını işgal hakkı İtilaf Devletlerine ait olacaktır.

34 Hükümler: MADDE 25. Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş 1918 yılı Ekim ayının 31’inci günü vasati mahalli saat ile öğle vakti sona erecektir.

35 Sonuçlar Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
İttihat ve Terakki Partisi, adını Teceddüt Partisi olarak değiştirmiş ve kendini feshetmiştir. Ermeniler korumaya alınmış ve doğuda bir Ermeni Devleti kurma zemini hazırlanmıştır (24.madde).

36 Sonuçlar Antlaşmanın 7. maddesi Osmanlı topraklarının işgalini kolaylaştırmıştır. MADDE 7. Müttefikler, emniyetlerini tehdit edecek durum zuhurunda herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkını haiz olacaklardır. İlk olarak İngilizler Musul’u işgal etmiştir (3 Kasım 1918). Ardından Urfa, Antep ve Maraş’a girmişlerdir.   İtilaf Devletleri’nin donanmaları İstanbul önlerine gelmiştir. (13 kasım 1918).

37 Sonuçlar   İşgallere karşı Türk milleti tarafından direniş cemiyetleri kurulmuştur.   Azınlıklar da işgalleri kolaylaştırmak için zararlı cemiyetleri kurmuştur.   M.Kemal Suriye-Filistin Cephesi’nde iken, yabancı işgaline açık bırakan maddelere tepki göstermiştir.   İstanbul Hükümeti, Yıldırım Orduları Grubu’nu ve VII.Ordu Karargâhı’nı kaldırmış, M.Kemal’i Harbiye Nezareti’ne almıştır.

38 © TÜRKİYE’NİN SLAYT PORTALI
SLAYTIN TÜM HAKLARI Slaytizle.com’a AİTTİR… KOPYALANMASI İZİNSİZ ÇOĞALTILMASI Slaytizle.com LOGOSUNUN KALDIRILMASI YASAKTIR

39 slaytizle.com ® logosunu silip slaytta değişiklik yapmayınız !

40 slaytizle.com ® logosunu silip slaytta değişiklik yapmayınız !

41 slaytizle.com ® logosunu silip slaytta değişiklik yapmayınız !

42 slaytizle.com ® logosunu silip slaytta değişiklik yapmayınız !


"SLAYTI MUTLAKA SESLİ İZLEYİNİZ… İYİ SEYİRLER…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları