Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 1: I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 1: I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir."— Sunum transkripti:

1

2 Kazanım 1: I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir

3 I. Dünya Savaşının Sebepleri Fransız İhtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımı Sanayi inkılabından sonra hızlanan Hammadde Pazar arayışı (Sömürgecilik) Genel Sebepler

4 Özel Sebepler Bir Kurşun ve Savaş Almanya ile Fransa arasındaki Alsas- Loren Sorunu Rusya’nın Panslavizm politikası ve sıcak denizlere inme isteği Avusturya-Macaristan’ın Balkanları ele geçirme isteği I. Dünya Savaşının Sebepleri

5 Savaş Öncesi Bloklar İtilaf Devletleri İttifak Devletleri İNGİLTERE FRANSA RUSYA ALMANYA AVUSTURYA-MAC. İTALYA

6 1914’te başlayıp 1918’e kadar sürecek olan bu savaşı başlatan olay nedir? Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinant Saraybosnayı ziyarete gider Bu ziyarette Sırplı bir genç(Princip) tarafından öldürülür 28 Haziran 1914

7 28 Haziran Suikast 28 Temmuz Avusturya Sırbistana Saldırdı Rusya Sırbistan’ın yanında yer aldı Fransa Rusya’yı destekledi Almanya, Fransa ve Rusya savaş açtı İngiltere Almanya’ya savaş açtı Bir haftada Avrupa’ya yayılan bu savaş daha sonra diğer kıtalara da yayılmıştır Savaşa katılan devletler Osmanlı Devleti hakkında neler düşünüyorlar?

8 İngiltere George V En büyük sömürgeci devletiydi.1878’e kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savundu. Savaşta ise Osmanlının tarafsız kalmasını istiyordu. Gözü Osmanlıdaki petrollerdeydi. Fransa Poincare Fransa Poincare 1789 Fransız İhtilali ile çok uluslu devletleri etkiledi. Osmanlıdaki azınlıklara haklar verilmesini istedi Sömürge arayan Fransa Osmanlının Afrika’daki topraklarını ele geçirdi Nicholas II Rusya En büyük amacı boğazları alarak, sıcak denizlere inmekti. Panslavizm politikası ile Balkanlardaki devletleri Osmanlıya karşı kışkırttı. Victor Emmanuel II [It] Birliğini geç kurmuştu. Büyük Devlet olmak için sömürgecilik yapmak istedi. Osmanlı’ya ait olan Trablusgarp’ı zor aldı. Büyük devletlerin desteğine ihtiyaç duyuyordu. Franz Josef Avust. Mac. Franz Josef Avust. Mac. Osmanlı gibi çok uluslu bir devletti. Osmanlıyı Balkanlardan atıp almak istiyordu. Bu politikası Rusya’nın Panslavizm politikası ile çatışıyordu. Almanya’nın yanında yer aldı. Wilhelm II Almanya Almanya Birliğini geç kurdu. Sömürge yarışına girerek İngiltere’ye rakip oldu. Osmanlı’yı destekleyerek dost ilişkiler kurmaya çalıştı. Osmanlının savaşa girmemesini neden istemiş olabilir? Rusya’nın politikaları hangi devletleri birbirine yaklaştırmıştır? Rusya’nın bu politikaları Osmanlı ile Rusya’nın aynı blokta yer almasına imkan kılar mı?

9

10 Haritada İtalya neden hem İttifak devleti hem de İtilaf devleti rengi olarak gösterilmiştir? Victor Emmanuel II [It] Savaş öncesi Üçlü İttifakta yer almamıza rağmen savaş başladığında tarafsız kaldık. Osmanlı topraklarından pay verilince İtilaf devletleri tarafına geçtik İngiltere ve Fransa İtalya’ya hangi toprakları önermiştir?

11 OsmanlıBulgaristanJaponyaRomanyaABDİtalyaRusyaFransaAvust.- Mac Savaştaki Bloklar Almanyaİngiltere

12 Savaşta Almanya ve Avusturya-Macaristan üzerinde baskı artmıştı. Bu durumda Almanya savaşı geniş alanlara yayarak üzerindeki baskıyı azaltmak istiyordu. Almanya bu amaçla hangi devletin kendi yanında savaşa girmesini istemiştir? Almanya, Osmanlının hangi özelliğini kullanmak istemiştir?

13 İngiltere’nin sömürgelerine giden en yakın yol Mısır’dan geçiyordu. Almanya’nın düşüncesi Osmanlı burayı alırsa İngiltere zor duruma düşebilirdi

14 Ayrıca Osmanlı Padişahı aynı zamanda Halife idi. Bu sıfat ile Müslümanları cihada teşvik ederse İngiltere’nin Müslüman sömürgeleri ayaklanabilirdi.

15 Savaş başladığında tarafsızlığımız ilan ettik. Boğazları savaş gemilerine kapattık. Herhangi bir duruma karşı seferberlik ilan ettik. Padişahın yaptıklarından hangisi savaşa girebileceğimizin bir göstergesidir?

16 Kaybettiğimiz toprakları tekrar alarak güçlenmemiz lazım. Ayrıca kapitülasyonları da kaldırmamız gerek Bunu ancak savaşa girerek yapabiliriz

17 İngiltere bizi yanına kabul etmedi. Hem bu savaşı kesin Almanlar kazanır. Kaybettiğimiz topraklarda İngiltere Fransa ve Rusya’da O zaman Almanlarla bir anlaşma yapalım 2 Ağustos 1914

18 Osmanlı’nın Savaşa Girmesine Neden Olan Olay İngiliz donanmasından kaçan iki alman gemisi Goeben ve Breslau Çanakkale boğazından geçerek Osmanlı Devletine sığındı

19 Çanakkale’den içeri alınan Alman zırhlıları satın alındığı bildirilerek Türk bayrağı çekildi 11 Ağustos 1914 GoebenGoeben (Yavuz)Breslau Breslau (Midilli)

20 Yavuz ve Midilli gemileri İstanbul Boğazından geçerek Rusya’nın Sivastopol ve Odessa limanlarını bombalayınca Osmanlı devleti savaşa girmiş oldu. ●Sivastopol Osmanlı Devletinin savaşa girişini Almanya açısından değerlendiriniz?

21 Savaştaki Cephelerimiz Kafkas Cephesi Çanakkale Cephesi Irak Cephesi Kanal Cephesi Sina-Filistin Cephesi Suriye Cephesi Bu cepheler dışında müttefiklerimize Romanya Makedonya ve Galiçya Cephelerinde yardım gönderdik

22

23 Kafkas Cephesi Rusya’nın saldırısı ile açılan bir cephedir Rusların bu ilk saldırısı önlenmiş ve karşı taarruza geçilmiştir. “Sarıkamış Harekatı” denilen bu taarruzun amacı nedir? Rusları, Doğudan çıkararak Kars Ardahan Batum’u geri almak Orta Asya Türkleri ile birleşerek Pantürkizm’i gerçekleştirmek Bakü petrollerini ele geçirmek Aralık 1914 de yapılan bu harekat başarısız olmuş ve 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştur. M. Kemal 1916 da bu cephede görev alarak Muş ve Bitlis’i kurtardı Rusyada Bolşevik İhtilali çıkınca Brest-Litowsky anlaşması ile Doğu Anadolu’dan çekildi.

24

25 İtilaf devletlerinin Rusya’ya yardım götürmek için açmış olduğu ve Osmanlıyı savaş dışı bırakarak, cephe sayısını azaltmak istediği cephedir. Önce denizden geçmeye çalıştılar. Boğazın serin sularına gömüldüler Gelibolu’dan karadan geçmek istediler. Türk’ün mukavemet gücünü kıramadılar Devrin büyük devletleri Çanakkale’yi geçemediler. Bu cephe savaşın uzamasına neden oldu. I. Dünya Savaşında başarılı olduğumuz bir cephedir. Çok kayıp versek de Kurtuluş Savaşı için ilham kaynağı olmuştur.

26

27 Kaybettiğimiz Mısır’ı geri almak ve İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek için bizim saldırımızla açılan cephedir. Osmanlı devleti bu cepheyi kimin isteği ile açmış olabilir? Osmanlı devleti Cemal paşa yönetiminde iki kez saldırmış başarısız olmuştur Başarısız olunca geri çekildik ve Sina-Filistin ve Suriye cephesinde savunma yapmaya başladık. Filistin Cephesinde, Arapların isyanı başarısız olmamıza bir etkendir. Osmanlı'ya isyan eden Şerif Hüseyin'in oğlu ve İngiliz ajanı Lavrens birlikte Arapların, Osmanlıya karşı İngilizlerle hareket etmesi hangi düşüncenin sona erdiğini gösterir? Filistin’den geri çekilen Osmanlı Suriye cephesindeyken savaştan çekiliyor.

28

29 İngiltere’nin Basra körfezine asker çıkarmasıyla başlayan cephedir. Daha önceki bilgilerinize ve haritaya bakarak İngiltere’nin amacını söyleyiniz? İngilizlerin ilk saldırısı önlenmiş, 10 Bin kişilik birliği esir alınmıştır. (Kut- el Amara) Esir Alınan General Towshend “Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki savunmada Türklerle karşılaştırılabilsin”. İngilizler sömürgelerinden yeni askerler getirmişler ve tekrar saldırmışlardır. Yenilen kuvvetlerimiz çekilmiş, Bağdat kaybedilmiştir. Musul bizde iken Osmanlı Mondros Ateşkes anlaşmasıyla savaştan çekilmiştir

30 SÜRGÜNE GİDEN YOL, TEHCİR

31 Osmanlıda yaşayan ermeniler, ayrıcalıklı milletlerdendi. Kendilerine Millet-i Sadıka denilmekteydi Esnaflıkla uğraşan ermeniler, Türklere göre daha rahat yaşam sürüyordu Ayrıca Osmanlı yönetiminde yüksek derecede görevlerde almışlardı Agop Kazazyan Paşa Maliye Nazırı Sakız Ohannes Paşa Hazine-i Hassa Nazırı Meclis 2. Başkanı Peki ne oldu da bu Millet-i Sadıka Osmanlıya isyan ederek, çeşitli ihanetler etti? Osmanlıyı parçalama düşüncesinde olan İngiltere, Fransa Rusya gibi devletler ermenileri kışkırtmışlardı. 1890’lı yıllardan itibaren çeşitli isyanlar çıkarmışlar hatta II. Abdülhamit’e suikast bile düzenlemişlerdir(1905).

32 I. Dünya Savaşında ermeniler Büyük ermenistanı gerçekleştirmek istediler Seferberlik ilan edildiğinde askerden kaçtılar Rus askerlerine yardımcı olarak ruslara katıldılar Dağlara çıkarak eşkiyalık yaptılar Türk köylerini basarak katliamlar yaptılar Ruslara yardım eden, yol gösteren ermeniler Bodrum katlarında cephane üreten ermeniler Erzurum’da ermenilerin yaptığı katliamlar Böyle bir durumda siz olsaydınız nasıl tedbirler alırdınız?

33 İstanbul O S M A N L I İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti 1915 de Tehcir Kanunu çıkararak olaylara karışan ermenileri zorunlu olarak güvenli bölgelere göç ettirdi Takvim-i Vekai Tehcir Kanunu 27 Mayıs 1915 1 Haziran 1915 Hangi ermeniler göçe tabi tutulmuştur? Nerelere göç ettirilmiştir?

34 Osmanlı resmi kayıtlarına göre Osmanlıdaki ermeni nüfusu ve göçe tabi tutulan ermeni sayısı Osmanlı Devleti göç sırasında ermenilerin güvenli bir şekilde sevki için askerler görevlendirmiştir Sevk olunan Ermenilerin yollarda korunmaları ve bunlara saldıranların cezalandırılmaları (BA, DH. ŞFR. Nr. 54/10) Ermenilerin sevki sırasında suistimalleri önlemekle görevli heyete bir üyenin tayini (BA, DH. ŞFR. Nr. 58/38) Göç sırasında salgın hastalıklardan ve bazı hırsızlık saldırılarından dolayı hayatını kaybeden ermenilerde olmuştur Bu göç hareketi bir milleti tamamen yok etme düşüncesi ile uyuşuyor mu?

35 I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Osmanlının toprak bütünlüğünü istiyordu Rusya’nın Osmanlıya saldırması ile Osmanlı savaşa girdi İtilaf devletleri Osmanlıyı daha sonra paylaşma düşüncesinde olduğu için savaşa girmesini istemedi Sarıkamış taarruzu İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek için açılmıştır I. Dünya savaşında Osmanlı topraklarında açılan ilk cephe Kafkas cephesidir YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER

36 Osmanlının yardım etiği cepheler hangileridir?İngilizler ile savaştığımız cepheler hangileridir?Bakü petrollerini ele geçirmek için yaptığımız taarruz?Rusya’ya yardım götürmek için açılan cepheler hangileri?Almanya’nın isteği ile açtığımız cephe hangisidir?M. Kemal hangi cephelerde görev aldı?Sina-Filistin cephelerinde başarısız olmamızın bir sebebi?Panislamizm düşüncesi nasıl sona erdi?


"Kazanım 1: I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları