Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EPİSTEMOLOJİ’YE DAİR ANALİZ VE DEĞERLENDİRMELER AYVAZ AYDIN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EPİSTEMOLOJİ’YE DAİR ANALİZ VE DEĞERLENDİRMELER AYVAZ AYDIN"— Sunum transkripti:

1 EPİSTEMOLOJİ’YE DAİR ANALİZ VE DEĞERLENDİRMELER AYVAZ AYDIN
BİLGİ AÇIĞI HİPOTEZİ KNOWLEDGE GAP HYPOTHESIS EPİSTEMOLOJİ’YE DAİR ANALİZ VE DEĞERLENDİRMELER AYVAZ AYDIN

2 İçindekiler Bilgi nedir? Enformasyon tanımı Enformasyon nedir?
Bilgi ve enformasyonun farkı Anlam karmaşası Giriş Bilgi Açığı Nedir? Bilgi Açığı Örneği Kaynakça

3 Bilgi nedir? Öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek, malumat, vukuf; (bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlamlardır. En kısa tanımıyla ise bilgi, işlenmiş veridir. Veri, olguların harf, sayı, renk gibi sembollerle ifade edilmesi iken, bilgi, herhangi bir konu ile ilgili verilerin bir araya gelmesi ile oluşan açıklayıcı ifadeler bütünüdür. Örnek : (Ahmet, 1976, Ankara) veridir (Ahmet, 1976 Ankara doğumludur) Bilgidir.

4 Bilgi nedir? John Locke'a göre ise bilgi, ”Bilginin kökenini, doğruluğunu ve sınırlarını, buna göre de inanç, kanı ve yargılarımızın temellerini araştırır." John W.Yolton, A Locke Dictionary, s.65.

5 Enformasyon (FR) Malumat (TR)
Enformasyon; “herhangi bir işlemden geçen bir dökümün, bir dizinin vb. içine yerleşen veridir” Prof.Dr. Aydın Uğur “Kültür Kıtası Atlası” YKY 2002

6 Enformasyon nedir? En genel manada işlenmiş, düzenlenmiş, ilişkilendirilmiş, anlam katılmış, alıcısında fark yaratan yeni etkilere zemin hazırlayan veridir. Enformasyonda potansiyel bilgi gizlidir eğer enformasyondaki veri, sonuçlara çıkar yada anlam kazanırsa bilgi adını alır. Enformasyon düzenlenmiş verilerdir.

7 Bilgi ve Enformasyonun farkı
Türkçe literatüre bakıldığında özellikle bilgi ve enformasyon kavramlarının henüz tam anlamıyla sınırlarının belirlenemediği, bu iki terim arasında hâlâ süregelen bir kavram kargaşasının yaşandığı ve çoğu zaman bu iki kavramın birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir.

8 Bilgi ve Enformasyonun farkı
Özellikle bu karışıklığın temel nedeni, İngilizce yazılmış yabancı literatürde bilginin karşılığı olarak knowledge, enformasyonun karşılığı olarak da information sözcüğünün kullanılmasıdır. Bu iki sözcük ve/veya terim Türkçeye çoğu zaman bilgi olarak çevrilmiştir. Aslında bu karışıklık sadece Türkçe literatürde söz konusu değildir. Yabancı literatürde de bu kavramların tartışıldığı görülmektedir.

9 Örnek Örneğin; Google arama motorundan bilgi değil, enformasyon elde ederiz.

10 Giriş Bu iki kavram arasındaki ayırımı yapıldıktan sonra Bilgi Açığı Kuramının ne anlama geldiğini anlayabiliriz.

11 Bilgi Açığı Nedir? Bilgi açığı kuramı, Türkçe'de "Bilgi Uçurumu", "Bilgi Gediği" ya da "Bilgi Farkı" olarak da adlandırılır. 1970 yılında Tichenor, Donohue ve Olien isimli üç sosyolog tarafından ortaya atılmıştır. 

12 Bilgi Açığı Nedir? Kitle iletişim araçları tarafından gönderilen iletilerin belirli bir toplumun farklı kesimlerinde farklı yorumlanacağı ve arada bilgi açığına sebep olacağı belirtilir. Bu farklılığın sebepleri toplumu oluşturan bireylerin farklı ilgi alanları, eğitim düzeyleri, ekonomik durumları vb. etkileri ile alakalıdır.

13 Bilgi Açığı Nedir? Bu farklılıklar sonucunda toplumu oluşturan gruplar arasında bir bilgi açığı ortaya çıkar. Bu gruplar genel olarak sosyo-ekonomik statüsü yüksek olanlar ve sosyo-ekonomik statüsü düşük olanlar olarak belirli bir toplumu oluşturan iki kesimi ifade eder.

14 Bilgi Açığı Nedir? Bu iki grup arasında kitle iletişim araçlarından gelen iletilerin aynı etkiyi yapmamasında en önemli etkenlerden biri grupların farklı ilgi alanlarına sahip olmalarıdır. Yani hayattan beklentileri ile alakalı olarak yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının bilincinde olmalarıdır.

15 Örnek "Sosyoekonomik statü açısından aslında çok farklı olmasak dahi, babamın ve benim bir televizyon programında tanıtımı yapılan yeni Playstation 4’e dair edinebildiğimiz bilgi aynı olmayacaktır.

16 Örnek Hâlihazırda oyun konsolları hakkında bilgiyi takip eden ve haberdar olan şahsımın eski birikimime eklediğim yeni bilgileri ve babamın da bu konuda temel bilgiye sahip olmayışından ötürü söz konusu tanıtımdan yararlanamaması sebebiyle aramızda olan bilgi uçurumu daha da genişleyecektir.

17 Örnek Çünkü ilgisi olmayanların bu ileri teknoloji ürün hakkında bir bilgiye ihtiyacı yoktur ve yaşadığı çevrede de böyle bir konuda konuşup fikir danışabileceği bir kesim muhtemelen bulunmamaktadır. Grupların ilgi alanlarına göre yaptığı tercihler bu iki grup arasındaki bilgi açığına neden olur.

18 Kaynakça John W.Yolton,A Locke Dictionary, s.65.
Eserin A ve B diye adlandırılan ilk iki taslağı 1671'de, C diye adlandırılan üçüncü taslağı ise, 1680'in ortalarında Yayınlanmıştır. John w.Yolton ise, "A Locke Dictionary" adlı yapıtında, "Deneme" nin Locke'un baş yapıtı olduğunu ifade etmiştir. İnci Çınarlı, Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara: Nobel Yayınları, 2008. Karen Glanz, Barbara K. Rimer ve K. Viswanath, Health Behaviour and Health Education: Theory, Research and Practice, CA: Jossey-Bass, 2008. Aydın Uğur, Kültür Kıtası Atlası, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002. IPE, Minu. (2003). “Knowledge Sharing in Organizations: A Conceptual Framework”. Human Research Development Review 2 (4):337–359 AKGÜN, Ali E. ve Halit Keskin. (2003). “Sosyal Bir Etkileşim Aracı Olarak Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetimi Süreci”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1:175–188. Türkçe Sözlük (2005), Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.

19 Teşekkürler

20


"EPİSTEMOLOJİ’YE DAİR ANALİZ VE DEĞERLENDİRMELER AYVAZ AYDIN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları