Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1311110011 İREMNUR AKÇAKOCA 1311110040 NAZLICAN YÜKSEL 1311110082 SAİTALİ TOMOĞLU 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1311110011 İREMNUR AKÇAKOCA 1311110040 NAZLICAN YÜKSEL 1311110082 SAİTALİ TOMOĞLU 1."— Sunum transkripti:

1 1311110011 İREMNUR AKÇAKOCA 1311110040 NAZLICAN YÜKSEL 1311110082 SAİTALİ TOMOĞLU 1

2 2

3  Bazik refrakter malzemelerin ana hammaddesidir.  Magnezya doğada serbest halde bulunmaz bu nedenle MgO içeren hammaddelerden çeşitli prosesler sonucu elde edilir HAMMADDELERİ  Tabii manyezit (MgCO 3 )  Deniz suyundaki Mg ++ iyonları  Yer altındaki MgCl 2 ve MgSO 4 gibi tuzlar 3

4  2800° ergime sıcaklığına ve yüksek ısıl iletkenliğe sahiptir.  1400°C de %2’lik ısıl genleşme özelliğine sahiptir.  Bazik curuflara karşı dirençlidir  Yük altında refrakterlik özelliği iyidir.  Genellikle çelik endüstrisinde kullanılır. 4

5  Grafit tabi olarak bulunan en iyi refrakterlerden biridir.  İndirgen ortamda ergime sıcaklığı 3650°C Yüksek termal iletkenliği, düşük termal genleşmesi, termal streslere karşı büyük direnç gösterir ve fluxlara, ergimiş metallere karşı çok iyi dayanım özelliğine sahiptir. 5

6  Magnezit karbon tuğlalar 1960’lı yılların ortalarında A.B.D.’de geliştirilmiş fakat, o zaman çelik üretiminde fazla kullanılmamıştır.  1970’li yılların sonlarında Japon çelik üreticileri su soğutmalı elektrik ark ocaklarında magnezit karbon tuğla kullanmışlardır. 6

7  MgO-C refrakterlerde bağlayıcı olarak kömür katranı veya fenol reçineler kullanılır.  Fazla reçine dayanımı artırır fakat yoğunluk düşüşüne neden olur. Öte yandan belli orandan fazla grafit ilavesinin dayanımı düşürdüğü bilinmekte, bunun nedeninin pullu yapıdaki grafitin bünyesinde kimyasal bağ olmaması ve sadece Van der Waals bağlarından oluşmasıdır. 7

8  Polimerize işlemi sonucunda zift bağlı ve reçine bağlı tuğlalar, elde edilen kalıcı karbon nedeni ile karbon bağlı tuğlalar olarak da adlandırılır.  Bu tuğlalar, presleme sonrası kontrollü atmosfer koşullarında 180-350°C sıcaklıklarda temperlenir, mukavemet artışı sağlanır.  600°C’nin üstündeki sıcaklıklarda bağlayıcının koklaşması ile güçlü karbon bağı oluşur ve bu da dayanım artışını sağlar. 8

9  Grafit veya karbon kullanılması curuflaşma direncini arttırır.  Grafit, kartanesi şeklindedir ve son derece anizotropik özellikleri vardır, bu yüzden katman düzlemine dik olarak eğilmesi imkansızdır. Bu nedenle neredeyse tüm yüzeylerde grafit taneleri çok az enerjiye sahiptir. 9

10  Metaller ve sıvı cüruflar tarafından reaktiviteleri ve ıslanabilirlikleri çok düşüktür ve malzemenin curuf atağına karşı dayanımını arttırır. 10

11 11

12  Grafit 600-1200° de oksitlenir ve bu durumda fırın 1200°C ye çıkınca yanar. Yanmaması için; İndirgen ortamda Antioksidan ilavesi Yanıcı karbonlu malzemeye gömme 12

13 Grafit ilavesi  Düşük yoğunluk ve düşük sıcaklıkta basınca direnç getirir,  Termal genleşmeyi düşürür,  Isı iletkenliğini ve termal şok direncini arttırır. Böylece tuğla bünyesi daha fleksibl (esnek) olur. 13

14  Günümüzde elektrik ark ocaklarında, pota ocaklarında, bazik oksijen konventörlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Numaralar MgO içindeki %C oranını gösterir.

15 15

16  http://www.seramik2008.aku.edu.tr/anasayfa.htm http://www.seramik2008.aku.edu.tr/anasayfa.htm  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDQQFjA D&url=http%3A%2F%2Fwww.surdurulebilirkal kinma.gov.tr%2FDocObjects%2FDownload%2F 3509%2Foik567.pdf&ei=tQBxU97XHKnH7Aas tIHQCg&usg=AFQjCNGa1tMbzgXdAYCIyxcl5i PeeSkhlg https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDQQFjA D&url=http%3A%2F%2Fwww.surdurulebilirkal kinma.gov.tr%2FDocObjects%2FDownload%2F 3509%2Foik567.pdf&ei=tQBxU97XHKnH7Aas tIHQCg&usg=AFQjCNGa1tMbzgXdAYCIyxcl5i PeeSkhlg  http://www.sciencedirect.com/science/article /pii/S0955221900003083 http://www.sciencedirect.com/science/article /pii/S0955221900003083 16

17 17


"1311110011 İREMNUR AKÇAKOCA 1311110040 NAZLICAN YÜKSEL 1311110082 SAİTALİ TOMOĞLU 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları