Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN BİLGİSİ LABORATUVARINDA KULLANILAN KİMYA MALZEMELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN BİLGİSİ LABORATUVARINDA KULLANILAN KİMYA MALZEMELERİ"— Sunum transkripti:

1 FEN BİLGİSİ LABORATUVARINDA KULLANILAN KİMYA MALZEMELERİ

2 Amonyak Bir litrelik renkli şişelerde bulunur. Kimyasal Formülü: NH3
Özgül Ağırlık: 0.91 gr/cm3 Risk: a.Gözleri tahriş eder. b.Solunum yollarını tahriş eder. c.Deriyi tahriş eder. Güvenlik önlemleri: Çocuklardan uzak tutunuz. Soğuk yerde muhafaza ediniz. Gözlere kaçtığında bol su ile yıkayınız.

3 Eter Biyoloji deneylerinde canlı hayvanları bayıltmak için kullanılır.
500ml lik renkli şişelerde muhafaza edilir. Kiyasal Formülü: (C2H2)2O Özgül Ağırlık: (0.713 – 0.716) gr/cm3 Risk: Çok kolay alev alır. Patlayıcı proksite dönüşebilir. Güvenlik: İyi havalandırlmış yerlerde muhafaza edilmeli Lavaboya dökülmemeli Eterle çalışırken sigara içilmemeli Statik elektrik kıvılcımlarından uzak tutulmalı.

4 Etil Alkol 1000 mllik renkli cam şişelerde bulunur.
Kimyasal Formülü: C2H5OH + H2O Özgül Ağırlık: 0.83 gr/cm3 Risk: Çok kolay alev alır. Güvenlik: Şişenin kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Kıvılcım kaynaklarından uzak tutulmalı. Sigara içilmemelidir.

5 Fehling I Kimya ve biyoloji deneylerinde fehling1 çözeltisi ile birlikte kullanılır.200 ml lik renkli cam şişelerde saklanır. Risk:Yanıklara sebep olabilir. Güvenlik: Çocuklardan uzak tutunuz. Göze geldiğinde bol su ile yıkayınız. Elbiseye döküldüyse elbiseyi çıkartın Çalışırken uygun eldiven ve gözlük takın

6 Fehling II Kimya ve biyoloji deneylerinde fehling 2 ile birlikte kullanılır.200 ml lik cam şişelerde bulunur.

7 Fenolftaleyn Kimya ve biyoloji deneylerinde pH ayıracı olarak kullanılır. pH : 8.3 – 10.0 150 ml lik renkli cam şişelerde bulunur. Risk: Çok kolay alev alır. Güvenlik: Şişe kapağı sıkıca kapatılmalı Kıvılcım kaynaklarından uzak tutulmalı Çalışırken sigara içilmemeli

8 Gliserin Kimya deneylerinde kullanılır. 50 gramlık plastik şişelerde kullanılır. Kimyasal formülü:C3H8O3 Mol ağırlığı  :92,10 g/ mol Özgül ağırlığı:1,23 g/ cm3

9 Gümüş Nitrat Çürütücü ve aşındırıcı maddedir.
250 gramlık plastik şişelerde bulunur. Kimyasal formülü:AgNO3 Mol ağırlığı:169,87 g/ mol Risk: a.Yanıcı malzemelerle teması  yangına sebep olabilir. b.Ciltte tahrişlere neden olabilir. Güvenlik önlemleri: Çocuklardan uzak tutunuz. Gözlere tamasında, hemen bol su ile yıkayınız.

10 Hidroklorik Asit Kimyasal deneylerde kullanılır. 1 litrelik renkli cam şişelerde bulunur. Kimyasal formülü: HCl Mol ağırılığı:36,46 g/ mol Özgül ağırlığı: 1,19 g / cm3 Risk: a.Yakıcıdır. b.Dumanları nefes yollarını tahriş eder. Güvenlik önlemleri: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Gözlere ve cilde temas ettiğinde bol su ile yıkanmalıdır.

11 İspirto Isı gerektiren deneylerde ispirto ocağına yakıt olarak kullanılır.

12 Kalsiyum Nitrat Kimyasal Formülü: CaNO3 Tahriş edici maddedir. Gözlerden sakınınız.

13 Kükürt Tozu 150 gr’lık plastik şişelerde bulunur.

14 Sodyum Karbonat Kimyasal Formülü: NaCO3 500 gr’lık şişelerde bulunur.

15 Sülfirik Asit Çürütücü ve aşındırıcı maddedir. Gaz buharını teneffüs etmeyin. Göz deri ve elbise temasından sakının.

16 Ampül İletkenlik ölçmede,pil ve akü deneylerinde (1,5 v olarak) kullanılır.

17 Anahtar Elektrik devresi deneylerinde kullanılır. Akımın geçip geçmemesini kontrol etmemizi sağlar.

18 Ayırma hunisi Yoğunlukları birbirinden farklı sıvıları birbirinden ayırmak için kullanılır.

19 Balon joje Çözelti hazırlanmasında kullanılır.
10,25,50,100,200 ve 400 ml.lik hacimlerde bulunur.

20 Bağlama Parçası Deneyler sırasında destek çubuklarına diğer deney aletlerini tutturmaya yarar. Alüminyum dökümden yapılmış ve fırın boyayla boyanmıştır.

21 Beher Çözelti ve sıvıların hazırlanmasında ve titrasyon için kullanılır.

22 Bunzen Kıskacı Deneyler sırasında deney çubuğuna çeşitli araçları tutturmaya yarar. Sac malzemeden preslenerek yapılmıştır. Ağız içleri mantar kaplıdır. Sac ve demir malzeme çinko kaplıdır.

23 Büret Muslukludur. Titrasyon işlemlerinde titre edilecek sıvıya damla damla diğer sıvıyı damlatmakta kullanılır.

24 Cam Damlalık Çok az miktarda sıvıların taşınmasında kullanılır.

25 Cıva Çanağı Toriçelli deneyi yapılırken kullanılır. Plastikten basılmıştır. Deneyin az cıva ile yapılmasını sağlayan başparmağa uygun haznesi vardır.

26 Cıva Damlalığı Camdan yapılmıştır. Toriçelli borusuna cıva doldurmaya yarar. Ayrıca sifonlu barometrenin doldurulması sırasında da kullanılır.

27 Damıtma Düzeneği Destilasyon (kaynama noktaları farklı sıvıların
ayrılması) deneylerinde kullanılır.

28 Dereceli Silindir (Mezür)
Cam veya plastikten yapılmıştır. Sıvı hacimlerini ölçmek için kullanılır.

29 Deney tüpü Deney tüpü: Çapı 1,5 ile 1,8 cm; boyu cm arasında olan cam malzeme. Besiyeri olarak kullanılan katı ve sıvı vasatların konulduğu tüplerdir. Serolojik tüp : Çapı 1-2 cm, boyu 8-10 cm'dir. Titrasyon işlemlerinde ve biyokimyasal deneylerde kullanılır. Santrifüj tüpü : Santrifüjlere sığacak boyda amaca göre uçları sivri veya yuvarlak cm3 hacminde sağlam camdan veya plastikten yapılmış tüplerdir. Fermentasyon tüpü : Genişce bir tüpün içine ters olarak yerleştirilmiş küçük bir tüptür. Amacı, besiyerinde üreyen bakterilerin karbohidratlardan meydana getirdiği gazın teşekkülünü incelemektir. Vidalı kapaklı tüp : Özellikle doku kültürlerini hazırlamakta kullanılır. Ayrıca uzun süre saklanacak kültürler için de kullanılır.

30 Döküm Ayak Üzerine deney düzeneği yerleştirilen sporu dik tutmaya yarayan araçtır.

31 Elektrot Elektroliz ve pil deneylerinde kullanılır. Çinko veya bakırdan imal edilir.

32 Erlenmayer Koni şeklinde, tabanı düz olan kısa silindir şeklinde bir boynu olan cam kaptır. Balonların kullanıldığı yerlerde kullanılır.

33 Güç Kaynağı Elektrik deneylerinde kullanılır. Kademeli AC ve DC çıkışları vardır.

34 Huni Sıvıları ağzı dar kaplara boşaltırken ve süzme işlemi başladığı zaman kullanılır.

35 İspirto Ocağı 200 cm3 lük cam gövde ve alüminyum fitil tutucu ve kapağından meydana gelmiştir. Isı ile ilgili deneylerde ısı kaynağı olarak kullanılır.

36 Krokodilli Kablo Özel desant kablo uçlarına krokodil bağlanmış bağlantı kablosudur. Elektrik deneylerinde kullanılır.

37 Lastik Tıpa Delikli ve deliksiz çeşitleri vardır. Deliksiz olanlar deney tüpleri ve cam balonların ağzını kapatmaya,delikli olanlar ise içinden cam boru geçirmeye yarar. Kauçuktan üretilmiştir.

38 Mıknatıs Katı-katı karışımlarda demir tozunu çekmek için kullanılır. Alniko (alüminyum-nikel-kobalt karışımı) malzemeden imal edilmiştir.

39 Pipet İstediğimiz ölçüde sıvı çekmek için kullanılır. Saydam PVC’den veya camdan imal edilmiştir. İstenilen boylarda kesilerek kullanılır.

40 Piset Deneylerde kullandığımız kapları temizlemeye yarar.

41 Saat Camı Üzerinde katı madde (naftalin gibi) ısıtmaya yarayan camdan yapılmış araçtır.

42 Statif Çubuk Metalden yapılmıştır. Çeşitli amaçlarla kullanılır.

43 Süzgeç Kağıdı Karışımlardaki katıları sıvılardan ayırmak için kullanılır.

44 Termometre Kimya deneylerinde maddelerin sıcaklığını ölçmek için kullanılır.

45 Turnusol Kağıdı Kimya deneylerinde asit-baz ayıracı olarak kullanılır.

46 Üç Ayak Genel amaçlı bir araçtır. Deneyler sırasında destek çubuklarını tutturmaya yarar. Pik dökümden yapılmıştır ve fırın boyalıdır.


"FEN BİLGİSİ LABORATUVARINDA KULLANILAN KİMYA MALZEMELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları