Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güneşin altındaki her şey yönetimdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güneşin altındaki her şey yönetimdir."— Sunum transkripti:

1 Güneşin altındaki her şey yönetimdir.
Peter Drucker

2 Organizasyon, insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için
gerekli insan, teknoloji, ve diğer kaynakların oluşturduğu açık bir sistemdir .

3 Lider , bir organizasyonun veya toplumun
insan güçlerini yönlendirerek ve etkileyerek (motive ederek) vizyonunu oluşturan, gerçekleştiren ve olumlu değişim ve yenilikler yaparak istikbale hazırlayan kişidir.

4 Liderin Önemli Görevleri:
Yönlendirme; vizyonu geliştirmek, uygulamak ve gerçekleştirmek, Takım oluşturarak, takipçilerin entegrasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Takipçiler arasında iletişimi ve ilişkiyi sağlamak, Takipçileri motive etmek, Gerçekçi ve adil bir değerlendirme yapmak, Eşitlik ve paylaşımı sağlamak, Öğreterek, ve eğiterek sürekli gelişimi, değişimi ve yeniliği oluşturmak, Örgüt içinde güven ve birliği sağlamak, Örgütü temsil etmek

5 LİDER-YÖNETİCİ FARKI Yönetici İşletme amaçları Plana göre Kontrol
Mantık/IQ Düzenlilik Yapılması gerekenler Sevk ve idare İtaat Denetim Kitabına uygun Rakamlar Anlatmak Ben Yazılı sistemi uygular Yetkisini kullanır Lider Vizyon Amaçlara uygun Güven Duygular/EQ Yaratıcılık Doğru olan Yol gösterme Sorgulama Yetkilendirme Kitaba rağmen Kalite Anlamak Biz Sistemi yazar Doğruyu objektif bilgiyle savunur Yetki-inisiyatif kullanır

6 ETKİN LİDERLİĞİN İKİ TEMEL KOŞULU
1. Etkin Kişilik : Sağ beyinin değerli verilerini kullanarak, Sol beyinin onaylayacağı yönde davranmak 2. Etkin İletişim : “Başkalarını Doğru Okumak ve kendimizi başkalarına Doğru İfade edebilmek”.

7 JACK WELCH GE - Başkanından Başarılı Liderin Sırları :
1- İnsanlara heyecan verecek vizyon oluşturmak. 2- Doğru insanları seçmek (İyimser - İç motivasyonu yüksek) 3- Çalışanların eğitim ve gelişmesine kaynak ayırmak. (Zaman, para, insan gücü) 4- İnsanları, üretkenliklerini ortaya koyabilecek şekilde serbest bırakmak. 5- Davranış ve Performans açısından kurumun değer sistemine uymayanları, sistemin dışına itmek.

8 Karşılık verici cesaretlendirir İyimserlik, inanç ve umut sahibidir
Etkin Liderler : Rüyalarını yönetir: Vizyonların iletimi Çok Titiz eleman seçimi Ödüllendirme Yeniden Eğitim Reorganizasyon Hatalarını Kabul Eder Karşılık verici cesaretlendirir İyimserlik, inanç ve umut sahibidir Astların beklentileri, performansları, kariyer hedeflerini sürekli belirler takip eder. Becerilere, stratejik düşüncelere öncülük eder Vizyon, ilham, başkalarının duygularını anlama, doğruluk, adil olma, karakterlerinin manifestosudur.

9 ETKİN LİDER ÖZELLİKLERİ
Ekibin düşüncesini sorgulama Yön belirleme-hedef gösterme Eş güdümlü çalışmaya rehberlik Söz-davranış tutarlılığı Motive etme

10 LİDERLİĞİN ÖNEMİ Liderlik bir ihtiyaçtır
Lider olmazsa doğal liderler çıkar İş, uzlaşmadan-çatışmaya dönüşür Lider örnek olmalıdır Lider operasyonel sorumluluk almalıdır

11 LİDERLER Aile de LİDER Grupta-Ekipte LİDER Partilerde LİDER
Liderlerin LİDERi CEO LİDER ( Chief Executive Officer) Hizmetkar LİDER Değişimci LİDER SONSUZ LİDERLİK

12 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici

13 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Vizyoner Rasyonel Yönlendirir İtaat eder Yaratıcı Gelenekçi Geliştirici Tutarcı Yenilikçi Taklitçi Değiştirir İdare eder İnsanlara odaklanır Sisteme odaklanır Cesaretli Yapısalcı Güveni teşvik eder Kontrol eder Ne ve niçini sorar Nasıl ve zamanı sorar Girişimci Uygulayıcı Tutkulu, aşık İş odaklı

14 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Vizyoner Rasyonel

15 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Yönlendirir İtaat eder

16 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Yaratıcı Gelenekçi

17 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Geliştirici Tutarcı

18 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Yenilikçi Taklitçi

19 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Değiştirir İdare eder

20 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici İnsanlara odaklanır Sisteme odaklanır

21 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Cesaretli Yapısalcı

22 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Güveni teşvik eder Kontrol eder

23 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Nasıl ve ne zamanı sorar
Bazı Farklar: Lider Yönetici Ne ve niçini sorar Nasıl ve ne zamanı sorar

24 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Girişimci Uygulayıcı

25 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Tutkulu, aşık İş odaklı

26 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Vizyoner Rasyonel Yönlendirir İtaat eder Yaratıcı Gelenekçi Geliştirici Tutarcı Yenilikçi Taklitçi Değiştirir İdare eder İnsanlara odaklanır Sisteme odaklanır Cesaretli Yapısalcı Güveni teşvik eder Kontrol eder Ne ve niçini sorar Nasıl ve zamanı sorar Girişimci Uygulayıcı Tutkulu, aşık İş odaklı

27 Liderlik Başarısını Sağlayan Önemli Unsurlar
(Etmenler-Faktörler): Liderlik başarısı genel olarak lider, takipçiler ve ortamın özelliklerine bağlıdır; L = f (lider, takipçiler, çevre-ortam).

28 Geniş, derin ve çağdaş bilgiler, Çok yönlü deneyimler,
1.     Liderin Özellikleri: Geniş, derin ve çağdaş bilgiler, Çok yönlü deneyimler, Evrensel değerler, Yaratılıştan ve öğrenilerek edinilen yetenekler, Öğrenici ve öğreticilik, Ufku ve ufkun ötesini görmek, Girişimci ve yenilikçi olmak, Adil ve dürüst olmak, Ulusal ve uluslarasrası çevreyi tanımak ve korumak, İlham verici olmak, Güvenilir olmak, Cesur olmak,

29 İnsan gelişmişlik düzeylerinin yüksek olması,
2.     Takipçi Özellikleri: Bilinçli olmaları, İnsan gelişmişlik düzeylerinin yüksek olması, Evrensel değerlere sahip olmaları, Ortak vizyonu oluşturmaları ve desteklemeleri, Aidiyet ve birliği sağlamaları, Toplum içinde şeffaf bir iletişim ve yakın ilşkiler oluşturmaları.

30 3. Çevrenin (Ortamın) Özellikleri: Özgürlük ve bağımsızlık düzeyi
Bilgi ve teknolojik düzeyi, Yönetim tarzı, Politik düzen ve istikrar, Kaynak düzeyi, Gelir dağılım ve fırsat eşitlik düzeyi, Ekonomik, politik ve eğitim gelişim düzeyi, Sosyal ve kültürel birlik, Hukuk düzeni,

31 Bazı Liderlik Tarzları: Otokratik liderlik (emir verici liderlik);
görev sorumluluğunu üstlenir ve yönlendirme ve yetkisini merkezin kontrolünde elinde uygular.

32 Bazı Liderlik Tarzları: Transaksiyonel liderlik (etkileşimci lider);
geleneklere ve geçmişe bağımlıdır.

33 Bazı Liderlik Tarzları: Transformasyonel (Dönüşümcü) Liderlik ;
geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma odaklanan, vizyoner bir liderlik tarzıdır.

34 Bazı Liderlik Tarzları:
Karizmatik liderlik; yetenekleri daha ziyade doğuştan gelen, olağan üstü işleri başaran, takipçilerin enerjisini ateşleyerek motive eden bir liderlik tarzıdır.

35 Bazı Liderlik Tarzları: Durumsal liderlik (Situational Leadership);
ortamın durumuna göre hareket eden bir liderlik tarzıdır.

36 Bazı Liderlik Tarzları: Stratejik Liderlik (Strategic Leadership);
olağan üstü bir, cesaret, bilgi, beceri, değer ve yetenekleri olan; girişimci, yaratıcı, yenilikçi ve sıra dışı başarılı bir liderlik tarzıdır.

37 Bazı Liderlik Tarzları: Hizmetçi Liderlik (Servant Leadership);
takipçilerin istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için çalışan ve kendini takipçilerine adayan liderlik tarzıdır.

38 Bazı Liderlik Tarzları:
Demokratik- Küresel Liderlik (Democratic-Global Leadership); ulusal ve uluslararası düzeyde, demokratik değer ve prensipleri uygulayan katılımcı ve paylaşımcı bir liderlik tarzıdır.

39 Değişim, Yenilik ve Liderlik:

40 Değişim, Yenilik ve Liderlik:
Değişim, bir sistem veya parçalarının, planlı veya plansız olarak, bir durumdan bir başka duruma geçme sürecidir. Değişimler olumlu (gelişim doğrultusunda) veya olumsuz (gelişime ters) olabilir. Değişimler, iyileştirme (Reengineering), Yeniden yapılanma (Restructuring) , Radikal dönüşüm (Transformation) ve Sürekli gelişim (Continuous improvement) şeklinde olabilir.

41 Değişim, Yenilik ve Liderlik:
Marjinal Değişim, bu tür değişimler, bir bütünün bazı parçalarının ayrı ayrı değişimleridir. Değişimci veya Transaksiyonel Liderler bu tür, geleneklere ve geçmişe bağlı olarak bir bütünün bir veya bazı parçalarını değiştirirler, fakat bütünün dönüşümüne neden olmazlar.

42 Değişim, Yenilik ve Liderlik: Radikal Değişim (Transformasyonel);
bir sistemin tüm parçalarının (bütünün) değişimi ve bütünün dönüşümünü sağlayan değişikliklerdir. Bu tür değişimler geleceğe, yeniliğe ve reforma dönük bir dönüşümlerdir.

43 Bazı Değişim Süreçleri:
1.Değişiklik Gereğinin Farkında Olmak (Awareness): Bazı liderler toplumun istek ve ihtiyaçlarını görerek, anlayarak güncel ve geleceğin fırsat ve problemlerini analiz ederek değişiklik gereksiniminin farkında olurlar. Ulusal ve uluslararası gelişimi izleyerek, görerek ve sık sık takipçilerle konuşarak, onları dinleyerek, istek ve ihtiyaçlarını öğrenerek değişiklik gereksinimini anlar.

44 Bazı Değişim Süreçleri:
2.Değişiklik Yapmak için İstekli Olmak (Desire for Change): Değişiklik için liderlerin değişiklik gereksiniminin farkında olmaları değişiklik için yeterli değildir. Liderlerin aynı zamanda değişikliği yapmayı istemeleri gerekmektedir. Bazı liderler değişiklik yapmak için tüm yetki ve sorumluluklarını kullandıkları gibi; Bazı liderler de kişisel ve veya yandaşlarının çıkarları nedeniyle statükoyu bozmak ve değişiklik yapmak istemeyerek geleneği durumu ve değiştirmeyi düşünmezler. Değişiklik yapmak için liderlerin bu değişikliğe inanmaları ve istemeleri gerekmektedir.

45 Bazı Değişim Süreçleri:
3.Değişim için Ortak Vizyonu Oluşturmak (Developing Shared Vision for Change): Liderler, gerekli değişikliği sağlayacak ortak vizyonu geliştirmelidir. Ortak vizyon, toplumun güncel ve ilerdeki istek ve arzularını ihtiva etmeli ve toplumun gelişmesini ve bütünlüğünü sağlayarak ileri düzeye götürmeli. Ortak vizyon, takipçileri motive etmeli ve onlara ilham vermeli.

46 Bazı Değişim Süreçleri:
4.Ortak Vizyonu Yaymak (Comunicating the Shared Vision) ve Takipçilerin Desteğini Sağlamak: Liderler, Ortak Vizyonu ve bununla ilgili misyon, amaç ve yönlendirici değerleri takipçilere anlatmalı ve yararlarını açıklayarak gerçekleştirilmesi için takipçilerin desteklerini sağlamalı. Değişikliğe karşı olabilecek güçlerle uzlaşı sağlayarak değişikliğin yararları anlatılmalı.

47 Bazı Değişim Süreçleri:
5. Durum Analizleri Yaparak Değişim Stratejileri Geliştirilmek: Liderler, değişimle ilgili çevre (iç ve dış) analizlerini yaparak, güçlü, ve zayıf durumlar belirlenerek, tehlike ve fırsatlar görülerek uygun stratejileri geliştirmeli.

48 Bazı Değişim Süreçleri: 6.Değişim Stratejilerini Uygulamak:
Liderler, seçtikleri uygun stratejileri uygulamak için gerekli insan güçlerini ve diğer kaynakları oluşturmalı. Gerekli ekip ve takımları kurmalı ve bunları , eğitmeli; , diğer gerekli tüm kaynakların hazırlıkları sağlanmalı. İnsan kaynakları arasında şeffaf bir iletişim ve yakın ilişki ortamı oluşturarak gerçek bir takım (aile) ruhu yaratmalı. Tüm takipçileri motive ederek ve onlarla beraber hareket ederek ortak vizyonu başarı ile gerçekleştirmeli.

49 Bazı Değişim Süreçleri:
7.Değişimin Kontrolü, Değerlendirilmesi ve Düzeltilmesi: Liderler değişimi, belirli zamanlarda ve belirli faaliyetlerden sonra alınan sonuçlarla hedeflenen sonuçları karşılaştırmalı ve yeni bilgiler doğrultusunda gerekli değişiklikleri yapmalı.

50 Bazı Değişim Süreçleri:
8.Değişimi Pekiştirmek ve Sürekliliği Sağlanmak: Liderler, değişimin yararlarını takipçilere anlatarak ve göstererek değişimi pekiştirmeli ve yeni değişikler geliştirerek değişimin sürekliliğini sağlanmalı. Değişime karşı olanlarla sürekli iletişim ve uzlaşı sağlayarak onların şüphe ve korkuları giderilmeli; karşı faaliyetleri için önlem alınmalı.

51 Bazı Değişim Stratejileri:
Değişimin başarılı olması için: 1.   Liderlerin ortak vizyon’nu geliştirilmesi vegerçekleştirilmesine odaklanmak, 2.   Paydaşları iyi tanımak vepaydaşlar tarafından anlaşılmak (dinlemek, anlamak ve anlaşılmak) 3.   Paydaşların (Stakeholders) istek ve arzularını iyi öğrenmek ve bunlara öncelik vermek, 4.   Değişikliğe karşı olanların güçlerini iyi tahmin etmek ve bunlar için önlem almak, 5.   Operasyonlar için opsiyonlar üretmek ve tedbir almak, 6.   Opsiyonları adil ve gerçekçi olarak değerlendirmek, 7.   Değişim için paydaşları eğitmek ve bilinçlendirmek. 8.   Değişimin sürdürülmesini sağlamak.

52 KENDİMİZE SORULAR Ben etkin bir liderim, çünkü; profesyonel olarak en önemli özelliklerimden birisi...... Geliştirmem gereken liderlik becerisi.... Daha etkili bir lider olabilmek için


"Güneşin altındaki her şey yönetimdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları