Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HUKUK KOLEKSİYONLARI Havva Alkış Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HUKUK KOLEKSİYONLARI Havva Alkış Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi"— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HUKUK KOLEKSİYONLARI Havva Alkış Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi havva@bilkent.edu.tr

2 Hukuk koleksiyonlarının ; Amacı, Kaynakları, Değişimi, Türleri ve Özellikleri, Hizmete sunulması, Etkin Kullanımı, Hukuk kitaplarının ve dergilerinin toplam koleksiyonuna oranı, Öğrenci ve öğretim üyesi başına düşen hukuk kitabı ve dergi sayısı, Veri tabanları, Öneriler. İÇERİK

3 Üniversitedeki öğretim üyeleri tarafından oluşturulan,hukuk eğitiminin ayrılmaz parçası olan hukuk koleksiyonları fakültelerinin belirledikleri hedeflere erişmesi için eğitim, öğretimin yanında dil ve entelektüel gelişime katkı sağlar. HUKUK KOLEKSİYONUN AMACI

4 1873’te Harvard Hukuk Fakültesi Dekanı Langdell, bir kütüphanenin fakülte için “en lüzumlu unsur” olduğunu ve kütüphane hariç her şeyin yerine başka bir şeyin kaim (yerine koymak) olabileceğini hatta bundan sarfınazar (gözden çıkarmak) edileceğini fakat kütüphanesiz bir fakültenin en mühim karakteristiğini ve hatta hüviyetini (kimliğini) kaybedeceğini “söylemiştir. (Grieder, 1956)

5 1-Hukukun esas kaynakları 1.1-Hukukun yazılı kaynakları : Anayasa, Kanunlar, Uluslararası Antlaşmalar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Kaide Kararnameleri, Yönetmelikler. HUKUKUN KAYNAKLARI-I

6 2. Hukukun Yardımcı kaynakları: 2.1. Bilimsel İçtihatlar: Şerhler (Komanterler-Açıklamalar), Sistematik Eserler, Monografiler, Makaleler, İçtihat Derlemeleri. HUKUKUN KAYNAKLARI-II

7 2.2. Yargısal İçtihatlar: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi’ni içeren yüksek dereceli mahkemelerin kararları, İçtihatları Birleştirme Kararları (Rukancı, 2003) HUKUKUN KAYNAKLARI-III

8 HUKUK KOLEKSİYONLARINDAKİ DEĞİŞİM Teknolojik gelişmeler, Eğitim ve öğretim alanındaki yenilikler, Elektronik yayıncılığın yaygınlaşması.

9 HUKUK KAYNAKLARININ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ Basılı, Veri tabanları, Multi-medya kaynakları, Güncel, Güvenilir, Farklı Diller

10 Kütüphane binaları, Konu Başlıkları ve Sınıflama, Erişim, Ödünç Verme, Kütüphanelerarası İşbirliği. HUKUK KOLEKSİYONLARININ HİZMETE SUNULMASI

11 Kütüphanelerde hukuk koleksiyonlarını oluşturmak kadar bunların etkin kullanılması önemlidir. Bu nedenle, ülkemizde son yıllarda fakülte kütüphaneciliği veya konu uzmanlığı adı altında bazı uygulamalar başlamıştır. Bunlardan biriside hukuk fakültesi kütüphanecisidir.. HUKUK KOLEKSİYONLARININ ETKİN KULLANILMASI -I

12 HUKUK KOLEKSİYONLARININ ETKİN KULLANIMI -II Fakülte Kütüphanecisinin görevleri: Fakültedeki öğretim üyelerine ve öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek, Öğretim üyelerinin araştırma gereksinimlerini karşılamak, Herhangi bir sorun olduğunda sorunlara çözüm yolu bulmak, Fakültedeki seminer ve toplantılara katılarak profesyonel ilişkiler kurmak,

13 HUKUK KOLEKSİYONLARININ ETKİN KULLANIMI -III Yeni öğretim üyesi için oryantasyon programı düzenlemek, Mevcut olan hizmetlerin ve bilgi kaynaklarını tanıtmak, Kütüphane politika ve prosedürlerindeki değişikliklerin duyurmak, Bilgi okuryazarlığı konusunda ortak çalışmalar yapmak, Koleksiyonun dengeli gelişimi için öğretim üyeleri ile işbirliği yapmak.

14 Tablo 1. Hukuk Kitaplarının Toplam Koleksiyonlara Oranı NO ÜNİVERSİTELER Toplam Kitap Sayısı(basılı+ elektronik) Hukuk Kitapları (basılı+ elektronik)% 1 Selçuk Üniversitesi8507816896 2 Ankara Üniversitesi1006169453894 3 Marmara Üniversitesi358552689375 23 Bilkent Üniversitesi409826102412,5 24 Doğu Akdeniz Üniversitesi13000020001,5 25 Atatürk Üniversitesi30000027900,9

15 Tablo 2. Hukuk Dergilerinin Toplam Dergi Koleksiyonuna Oranı NO ÜNİVERSİTELER Toplam Dergi Sayısı (basılı) Hukuk Dergileri (basılı)% 1 Ankara Üniversitesi174 100 2 İstanbul Üniversitesi126 100 3 Marmara Üniversitesi26020478,46 22 Bilkent Üniversitesi42701724,03 23 Doğu Akdeniz Üniversitesi497112,21 24 Atatürk Üniversitesi2472421,7

16 Tablo 3. Öğrenci Başına Düşen Hukuk Kitabı Sayısı NO ÜNİVERSİTELER Hukuk Kitapları (basılı+ elektronik) Öğrenci Sayısı Öğrenci Başına Düşen Kitap Sayısı 1 Galatasaray Üniversitesi1510823165,4 2 Atatürk Üniversitesi27905451,67 3 Koç Üniversitesi1071625042,86 23 Selçuk Üniversitesi816817004,8 24 İstanbul Kültür Üniversitesi28177783,62 25 Doğu Akdeniz Üniversitesi200014631,37

17 Tablo 4. Öğretim Üyesi Başına Düşen Hukuk Kitabı Sayısı NOÜNİVERSİTELER Hukuk Kitapları (basılı+ elektronik) Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi Başına Düşen Kitap Sayısı 1Koç Üniversitesi1167313897,92 2Ankara Üniversitesi94538115822,07 3Atatürk Üniversitesi36175723,4 23Çankaya Üniversitesi32113494,44 24 Doğu Akdeniz Üniversitesi20003655,56 25 İstanbul Kültür Üniversitesi28175749,42

18 VERİ TABANLARI ABI/INFORM Beckonline Dialog Prestije Diapon HeinOnline HukukTürk Juris Classeur Kazancı Lebib Yalkın Legios LexisNexis Mevbank Hukuk Mevzuatı Swisslex West Law International

19 ÖNERİLER Hukuk koleksiyonlarında depo sistemi değil açık raf teşvik edilmelidir, Hukuk fakültesindeki öğretim üyesi ve öğrencilerle işbirliği halinde koleksiyonun düzenli gelişimi sağlanmalıdır, Kütüphaneci tarafından öğretim üyesi ve öğrencilere oryantasyon ve bilgi okuryazarlığı dersleri verilerek koleksiyonun aktif kullanımı sağlanmalıdır, Hukuk koleksiyonlarının Türkiye’deki tüm kütüphanelerde aynı tasnif ve konu başlığı ile hizmete sunulması konusunda standartlar geliştirilmelidir.


"ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HUKUK KOLEKSİYONLARI Havva Alkış Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları