Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜ Ş ÜNEL İ M  Bir marketin açılı ş ında her be ş inci mü ş teriye tavuk kuponu ve her yedinci mü ş teriye ise dondurma kuponu hediye edilmektedir. Marketin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜ Ş ÜNEL İ M  Bir marketin açılı ş ında her be ş inci mü ş teriye tavuk kuponu ve her yedinci mü ş teriye ise dondurma kuponu hediye edilmektedir. Marketin."— Sunum transkripti:

1 DÜ Ş ÜNEL İ M  Bir marketin açılı ş ında her be ş inci mü ş teriye tavuk kuponu ve her yedinci mü ş teriye ise dondurma kuponu hediye edilmektedir. Marketin açılı ş ına 210 mü ş teri geldi ğ ine göre, kaçıncı mü ş teriler hem tavuk kuponu hem de dondurma kuponu alırlar?

2 TABLOYU İ NCELEYEL İ M 12345678910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 41424344454647484950 51525354555657585960 61626364656667686970 71727374757677787980 81828384858687888990 919293949596979899100 9 ve katları sarı, 15 ve katları mavi ile boyanırsa; tabloda görüldüğü gibi 45 ve 90 hem mavi hem de sarı ile boyandığından yeşil rengi alır. EKOK=45

3 12 m.18 m olan zemin iki renkli halı kaplanacak 12/18/20143 2 m lik 54 halı 3 m lik 24 halı 6 m lik 6 halı EBOB= 6 olduğu görülür.

4 NE ANLAMALIYIZ? En küçük ortak kat ifadesi EKOK olarak kısaltılır. En büyük ortak bölen ifadesi EBOB olarak kısaltılır. Ortak bölenleri sadece 1 olan iki sayı aralarında asal sayılar olarak adlandırılır. Aralarında asal iki sayının EKOK u daima bu sayıların çarpımıdır. İ ki sayının EKOK u ile EBOB u çarpımı bu sayıların çarpımına e ş ittir. Problemlerde temelde aranan verilenlerden küçükse EBOB, verilenlerden büyükse EKOK bulunmalıdır. 12/18/20144

5 NE ANLAMALIYIZ? 120 =2.2.2.3.5= 2 3. 3 1. 5 1 500 = 2.2.5.5.5=2 2. 5 3 360=2.2.2.3.3.5 4 ile 20' nin ortak böleni vardır ve bu da 2 ile 4' tür. 6 ile 21' in ortak böleni vardır ve bu da 3' tür. 27, 36 ve 39' un ortak böleni vardır ve ortak bölen 3' tür. 12 ve 36 sayılarının EKOK 36 dır. 36 ve 54 sayılarının ebobu ekok’u; ebob=18 ve ekok=108 dir. 12 ve 25 sayılarının ebob 1 (bir) dir. 12/18/20145

6 ARALARINDA ASAL SAYILAR 1' den ba ş ka pozitif ortak böleni olmayan sayılara, aralarında asal sayılar adı verilir. Birden fazla sayının aralarında asal olması için, bu sayıların asal sayı olması gerekmez. Asal sayılar, kesinlikle aralarında asal sayılardır. Aralarında Asal Sayılar: Sınıfı iki gruba ayır.Bir grubun söyleyece ğ i asal olmayan sayıyla aralarında asal olacak sayı söylemelerini iste. (4-9 ; 25-12 ; 18-25 ; 9-25 do ğ ru, 24-32 ; 12-21 yanlı ş ) Aralarında asal sayıların e.b.o.b’ u 1 dir. Aralarında asal sayıların e.k.o.k ‘ u sayıların çarpımıdır. Biri di ğ erinin katı olan sayıların EKOK u büyük olan sayıdır. Biri di ğ erinin katı olan sayıların EBOB u küçük olan sayıdır. İ ki do ğ al sayının en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katının çarpımı bu sayıların çarpımına e ş ittir. 12/18/20146

7 EKOK-EBOB Soru: 24 ve 36 nın bölenlerini bulalım 24’ü bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 36’yı bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 24 ve 36 ‘nın 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ortak bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 12 24 ve 36 ‘nın en büyük ortak böleni 12 ebob(24, 36) = 12 12/18/20147

8 EKOK-EBOB Soru: 24 ve 36 ’nın ebob’unu kısa yoldan bulalım... Sayı önce Asal Çarpanlarına Ayrılır. Bütün sayıları bölen;ortak bölenler bulunur. Ortak bölenler çarpılarak ebob bulunur 12 ebob(24,36) = 2.2.3 = 12 12/18/20148 24 36 2 * 12 18 2 * 6 9 2 3 9 3 * 1 3 3 1

9 EKOK-EBOB Soru: 24 ve 36 ’nın ekok’unu kısa yoldan bulalım... Sayı önce Asal Çarpanlarına Ayrılır. Bütün sayıları bölen;ortak bölenler bulunur. Bütün bölenler çarpılarak ekok bulunur ekok(24,36) = 2.2.2.3.3 = 8.9=72 12/18/20149 24 36 2 12 18 2 6 9 2 3 9 3 1 3 3 1

10 EKOK-EBOB 1.A ş a ğ ıdakilerden hangisi asal sayıdır? a) 81 b) 97 c) 145 d) 87 2.A ş a ğ ıdaki çarpma i ş lemlerini yaparak, asal çarpanları cinsinden verilen do ğ al sayıları bulunuz. a) 2 3.5 b) 2.3 2.5 c) 2 2.5 2 d) 2 2.3 2.5 3.111 sayısının asal olup olmadı ğ ını ara ş tırınız? 4.18 ile 16 nın E.B.O.B. unu yazınız. 5.12 ile 18 in E.K.O.K. ını yazınız 6.36 ile 48 in E.B.O.B. unu bulunuz. 12/18/201410

11 EKOK-EBOB 12 ve 36 sayılarının EKOK unu bulunuz. 12 ve 25 sayılarının ebob unu yazınız. İ ki sayının EBOB u 15; EKOK u 90 dır. Sayılardan biri 45 oldu ğ una göre di ğ er sayı kaçtır? 42 ile 24 sayılarının E.B.O.B. ve E.K.O.K. larını hesaplayın ve bunları çarpın a ve b do ğ al sayılarının OKEK' i 48 ve OBEB' i 8 ve bu sayılardan biri 16 ise, di ğ er sayı kaçtır? 18, 30, 42 sayılarının OKEK' i kaçtır? 6, 15 ve 29 sayılarının OBEB' i kaçtır? 12/18/201411

12 PROBLEMLER 1 60 kg, 84 kg ve 96 kg lık fıçılarda bulunan üç ayrı cins zeytinya ğ ı birbirlerine karı ş tırılmadan ve hiç artmayacak biçimde aynı hacimli fıçılara doldurulmak istenirse en büyük hacimli kaç fıçı gerekir? A) 20 B) 16 C) 12 D) 3 Bir sepetteki yumurtalar 10’ar, 15’er, 20’ ş er sayıldı ğ ında her seferinde 6 yumurta artıyor. Sepetteki yumurta sayısı 230 ile 250 arasında oldu ğ una göre sepette kaç yumurta vardır? A)245 B)246 C)247 D)248 12/18/201412

13 PROBLEMLER 1 -ÇÖZÜMLER İ Gerekli i ş lem yapılırsa;(60;84;96) ebob = 12 bulunur. 60:12=5,84:12=7, 96:12=8 ise 5+7+8=20 bulunur. Gerekli i ş lem yapılırsa; (10,15,20) ekok =60 bulunur.Sayı 230-250 arası oldu ğ una göre 60’ın katı olmalıdır. Buna göre; 60x4=240 olur,her seferinde 6 yumurta arttı ğ ına göre 240+6=246 bulunur. 12/18/201413

14 PROBLEMLER 2 24, 36, 48 sayılarının ekok’nın, ebob’nine bölümü kaçtır.? A) 4 B) 6 C) 8 D)12 Bir kasadaki kivilerin sayısı 4 artırılırsa, be ş erli, altı ş arlı, sekizerli tam gruplar yapılabiliyor.Kasada en az kaç kivi vardır? A) 120 B)116 C) 112 D) 108 25 basamaklı 33…333 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? A)3 B) 4 C) 5 D) 6 20,30 ve 36 dakikada bir çalan üç çalar saat vardır. Bu saatler, saat 3 te birlikte çalıyor. En yakın zamanda ve tekrar saat kaçta, birlikte çalarlar? A) 3 B) 6 C) 8 D) 10 12/18/201414

15 PROBLEMLER 2 -ÇÖZÜMLER İ Gerekli i ş lem yapılırsa; (24,36,48) ekok =144 ; (24,36,48) ebob =12 olur, 144:12=12 bulunur (5,6,8) ekok = 120 bulunur. 120–4=116 olur. 25x3=75 ise 75 in 9 a bölümünden kalan (9x8=72 ise) 3 olur. (20,30,36) ekok =180 dakika. 180:60= 3 saat ve 3+3= 6 12/18/201415

16 CEVAPLAYALIM  44 ile 55 arasındaki sayılardan asal olanları yazınız.  80 den küçük olan en küçük asal sayı nedir?  9 ile 14 sayılarının EKOK ve EBOB unu bulunuz.  23 Nisan ş enlikleri için ülkemize gelen 15 Rus, 45 Amerikalı, 30 Japon ö ğ renci bir otele yerle ş tirilecektir. Her odada e ş it sayıda ve aynı ülkeden ö ğ renci kalması ş artıyla en az kaç oda gerekmektedir?  48,120,100,145,180,30,75,150,36,600,720 sayılarından hangileri 3,5 ve 6 sayılarına kalansız olarak bölünebilirler?  2,3,5 ve 9 ile kalansız bölünebilen en küçük do ğ al sayı kaçtır?

17 ÖDEV YAPALIM  Ders kitabı 82 ve 83 teki alı ş tırmaları defterimize yapalım.  Çalı ş ma kitabının 55,56,57 ve 58. sayfasını mutlaka uygun zamanda ziyaret edelim.  Ders kitabımız ve çalı ş ma kitabımızı ziyaretimizden mahrum bırakmayalım.  Uygun zamanda Kesirler bölümünü de ziyaret edersek bize ilerleyen zamanda faydası olacaktır.

18 “Bilgili insan güne ş gibidir. Girdi ğ i yeri aydınlatır.” S İ Z DE B İ R GÜNE Ş S İ N İ Z. Te ş ekkür ederim.


"DÜ Ş ÜNEL İ M  Bir marketin açılı ş ında her be ş inci mü ş teriye tavuk kuponu ve her yedinci mü ş teriye ise dondurma kuponu hediye edilmektedir. Marketin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları