Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilindiği gibi T ü rkiye, 2008 Frankfurt Kitap Fuarı ’ na Konuk Ü lke olarak katılacaktır. D ü nyanın en b ü y ü k yayıncılık organizasyonlarından birisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilindiği gibi T ü rkiye, 2008 Frankfurt Kitap Fuarı ’ na Konuk Ü lke olarak katılacaktır. D ü nyanın en b ü y ü k yayıncılık organizasyonlarından birisi."— Sunum transkripti:

1

2 Bilindiği gibi T ü rkiye, 2008 Frankfurt Kitap Fuarı ’ na Konuk Ü lke olarak katılacaktır. D ü nyanın en b ü y ü k yayıncılık organizasyonlarından birisi olan Frankfurt Kitap Fuarı ’ na Konuk Ü lke olarak katılmak ü zere 2005 yılında resmi başvuruda bulunmuş ve 2006 yılında T ü rkiye ’ nin konuk ü lke olması kesinleştirilmişti. Konuk ü lke katılımı ü lkemizin yayıncılığının yanında k ü lt ü r, sanat ve edebi birikiminin uluslararası alanda tanıtımı a ç ısından b ü y ü k bir fırsat sunmaktadır. “ Frankfurt Kitap Fuarı 2008 Konuk Ü lke T ü rkiye Projesi ” ni y ü r ü tmek ü zere oluşturulan “ Ulusal Y ü r ü tme Komitesi ” ve bu komite tarafından belirlenen alt komitelerden oluşan T ü rkiye Ulusal Komitesi 2007 yılında uluslararası duyurusu yapılan B Ü T Ü N RENKLERİYLE T Ü RKİYE KONUK Ü LKE KONSEPTİ programını oluşturmuştur. FKF 2008 ONUR KONUĞU TÜRKİYE

3 FKF 2008 Onur Konuğu Türkiye Logosu FKF 2008 Konuk Ülke Türkiye Logosu öğretim üyesi ve tasarım sanatçısı Bülent Erkmen tarafından Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere üç ayrı dilde, çok renkli ve turkuaz olarak hazırlanmıştır. Bu logo ile ilgili olarak sanatçısı şu açıklamayı getirmektedir: “Bu logo, labirent gibi görünen ama labirent olmayan, kapalı gibi görünen ama kapalı olmayan, “dışardan” göründüğü gibi olmayan, edebiyat dahil her konuda içine girilmesi kolay, içinde “dolaşılması” kolay bir özelliğe ve özgünlüğe sahip olan, ayrıca Türkiye’nin kültürel mirasına göndermeler yapan bir görsel doku içine gömülmüş “Turkey” yazısından oluşmaktadır.” FKF 2008 ONUR KONUĞU T Ü RKİYE KONSEPTİ

4 “ Frankfurt Kitap Fuarı 2008 Onur Konuğu T ü rkiye Projesi ” ni y ü r ü tmek ü zere oluşturulan “ Ulusal Y ü r ü tme Komitesi ” nde, T ü rkiye Yayıncılık Komitesi, Yazarlar Komitesi, M ü zik ve G ö steriler Komitesi, G ö rsel Sanatlar Komitesi, Sinema Komitesi ve Konferanslar ve Sempozyumlar Komitesi olmak ü zere altı ana komite bulunmaktadır. Ü st komitelerin yanı sıra T ü rkiye ’ de ilgili kamu kurumları, yayıncı, yazar meslek kuruluşları, sivil toplum ö rg ü tleri, ü niversiteler, ç eşitli k ü lt ü r ve sanat kuruluşlarının i ç inde yer aldığı ulusal danışma kurumları ile k ü lt ü r ve sanat d ü nyasının se ç kin temsilcilerinden oluşan proje danışmanları belirlenmiştir. Ayrıca Almanya ’ da yaşayan T ü rk yazar, yayıncı, bilim, k ü lt ü r ve sanat adamlarının katılımlarıyla Almanya Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Yapılacak etkinlikleri koordine etmek ü zere Ankara ’ da K ü lt ü r ve Turizm Bakanlığı b ü nyesinde, İstanbul ’ da T ü rkiye Yayıncılar Birliği ve Basın Yayın Birliği b ü nyesinde, Frankfurt ’ ta ise K ü lt ü r ve Tanıtma M ü şavirliği b ü nyesinde irtibat b ü roları a ç ılarak faaliyete ge ç irilmiştir. ULUSAL Y Ü R Ü TME KOMİTESİ

5 Proje kapsamında T ü rkiye, Almanya ’ da: 100 yayıncı, 350 yazar/ ç evirmen, 320 sanat ç ı (m ü zik ve sahne sanatları), 10 telif ajansı temsilcisi, 100 kişilik resmi heyet ile medya mensubu, kurat ö r, moderat ö r ve sinema yapımcılarından oluşan 120 kişilik grup yani toplam 1000 kişilik bir heyetle temsil edilecektir. ORGANİZASYONDA YER ALACAK T Ü RK HEYETİ

6 FKF 2008 T Ü RKİYE ETKİNLİKLERİ ve MEKÂNLAR

7 T ü rkiye ’ yi b ü t ü n renkleriyle, k ü lt ü rel, tarihsel ve sanatsal birikimiyle yansıtmayı hedefleyen “ Frankfurt Kitap Fuarı 2008 Konuk Ü lke T ü rkiye Projesi kapsamında, sergiler ve sanatsal g ö sterileri i ç eren 40 k ü lt ü rel etkinlik; 150 panel, bilimsel toplantı ve okuma etkinliği; 15 de davetli t ö ren d ü zenlenmesi planlanmıştır ve ç alışmaları b ü y ü k oranda tamamlanmıştır. Ayrıca sponsorlar ve Almanya ’ da yaşayan T ü rk k ö kenli yazarlar, sanat ç ılar ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından organize edilecek diğer etkinliklerle birlikte 250 ’ ye yaklaşan sayıda organizasyon yapılacaktır. Fuar etkinlikleri Forum Alanı, Agora, yayınevlerinin bulunduğu 5.1 nolu salondaki T ü rkiye Ulusal Standı, Film-Sinema B ö l ü m ü, Ç ocuk Yayıncıları B ö l ü m ü ve Ç izgi Roman B ö l ü m ü’ nden oluşan toplam 4.060 m 2 ’ lik bir alanda ger ç ekleştirilecektir. Proje kapsamında yapılacak t ü m etkinlikler 2008 yılından sonra da etkisini s ü rd ü recek şekilde planlanmıştır. Etkinliklere Leipzig Kitap Fuarı ile (13 -16 Mart 2008) başlanmıştır ve 2008 yılı sonuna kadar devam edilecektir. Konuk ü lke etkinlikleri ağırlıklı olarak Frankfurt Kitap Fuarı esnasında ger ç ekleştirilecek, diğer zamanlarda ise başta Frankfurt ve Berlin olmak ü zere Almanya ’ nın yoğun n ü fuslu kentlerinde konuk ü lke etkinliklerine devam edilecektir. Bu kapsamda imza g ü nleri, kitap sergileri, m ü zik dinletileri, dans ve tiyatro g ö sterileri, film g ö sterimleri, uygulamalı sanat ö rnekleri, at ö lye ç alışmaları vb. etkinliklere yer verilecektir. Okuma g ü nleri, tartışma programları, tiyatro, modern ve geleneksel dans ile klasik ve ç ağdaş m ü zik g ö sterileri, film g ö sterimleri, sanat ve fotoğraf sergileri, edebiyat ve yemek akşamları vb. ise fuar alanı dışında Frankfurt ve diğer kentlerde ger ç ekleştirilmek ü zere hazırlanmış etkinliklerdendir. FKF 2008 T Ü RKİYE ETKİNLİKLERİ ve MEKÂNLAR

8 SAHNE SANATLARI VE GÖSTERİLER

9 FKF 2008 Konuk Ülke Türkiye Projesi genel konseptine uygun olarak planlanan ve hazırlıkları gerçekleştirilen sahne sanatları ve müzik performansları bu alandaki çeşitliliğin en üst düzeyde olduğu coğrafyamızın değişik köşelerinden çok farklı tatları içermektedir. Çok değerli sanatçılarımızda vücut bulmuş binlerce yıllık Anadolu ezgilerinin ruhu, fuar öncesinde ve fuar sırasında Frankfurt’taki değişik mekanlarda akis bulacaktır. SERGİLER

10 Ahmet Hamdi Tanpınar ‘Huzur’ Seslendirilmiş Roman Projesi Türkiye’de Yahudi Kültüründen Kesitler Konseri (Janet & Jak Esim Ensemble) L’Orient Imaginair ( “Sarband + Concerto Köln) Goethe’nin Divanın’dan Gazeller (Kudsi Ergüner) Oratoryo - CSO - Koro Kolektif, Balkan Sounds meets Gipsy Swing - bando - Hasbihal Topluluğu - Semah gösterisi Aynur –Etnik Müzik Naz Erayda - And İf You Fade Away From Dreams (yazar: Sevim Burak) Hüsnü Aşk (Beyhan Murphy) İstanbul Devlet Opera ve Balesi İstanbul Vibes / İstanbul by Night – Baba Zula + Ceza + Alexander Hacke + DJ Yakuza Ayşe Tütüncü Trio Konseri İnterkültürel Tiyatro Günleri Con Tempo, 4. Frankfurt Sonbahar Günleri- Türkiye’nin Yeni Kompozisyonları, Avrupa’da Kültürel Diyalog Müzik Festivali İncesaz SAHNE SANATLARI VE GÖSTERİLER

11 BİLİMSEL TOPLANTILAR VE SEMPOZYUMLAR

12 2008 Frankfurt Kitap Fuarı’nda, Konuk Ülke Türkiye projesi çerçevesinde entellektüel kitleye hitap eden bir dizi panel planlanmıştır. Bu toplantıların konuları, “Türkiye” denince akla gelen “yerel” bir gündemle sınırlanmadı. Günümüzde bütün dünyada sadece entellektüel-uzmanların değil her gazete okuyucusunun, her televizyon izleyicisinin kafasını kurcalayan meseleleri kapsayan zengin bir tartışma programı hazırlandı. Global sorunların, evrensel tartışmaların Türkiye’deki izdüşümüne bakmak... Evrensel sorunların Türkiye’deki ve başka yerlerdeki görünümleri arasında zihin açıcı karşılaştırmalar yapmak... Türkiye’nin canlı gündemini, bu dünya ve insanlık gündeminin bir parçası olarak düşünmek... Böylesi bir bakış açısıyla tasarlanan toplantılar, Türkiye’nin entellektüel birikimini ve tartışmaları yansıtacaktır.

13 BİLİMSEL TOPLANTILAR VE SEMPOZYUMLAR Türk edebiyatında kültürel tartışmaların odağında kadın Çağdaş Türk edebiyatı Hayali doğu, hayali batı Koruma ile turistik açıdan değerlendirme arasında kültürel miras Kadınlar birbirini dinler mi? Türkiye İslamı – bir “farkı” var mı? Yurtta kaos, cihanda kaos (göç, şiddet, güvenlik, güvenliksizlik) Geçmişle hesaplaşmanın yükü ve yordamları Türkiye modernleşmesi – neye benzer? Yoksulları gören var mı? Neye güleriz, neyimize gülerler? İfade özgürlüğü ve yayıncılık deneyimleri Türkiye: futbol fanatiği bir ülke Türkiyede Telif hakları ve Yayıncılık Osmanlı tarihi üzerine Almanya’da Türkiye müziği BİLİMSEL TOPLANTILARDAN BAZILARI

14 YAŞAR KEMAL PANELİ ORHAN PAMUK PANELİ TÜRK OYUN YAZARLIĞI PANELİ TÜRK EDEBİYATI VE SİNEMASI PANELİ TÜRKİYEDE MODENLEŞME, SİYASET VE EDEBİYAT PANELİ TÜRKİYEDE GENÇLİK VE GENÇ YAZARLAR ŞİİR VE ALIN YAZISI: SEZAİ KARAKOÇ PANELİ TÜRKÇENİN SES BAYRAĞI DAĞLARCA PANELİ TÜRKİYE’DE EDEBİYATIN NABZI DERGİLER TÜRK EDEBİYATINDA ALMAN İMGESİ, ALMAN EDEBİYATINDA TÜRK İMGESİ PANELİ BİR EDEBİYAT DİLİ YARATMAK: MEHMET UZUN TÜRKİYE’DE EDEBİYATIN YOLCULUĞU(FARKLI RENKLER FARKLI SESLER) İSTANBUL ŞİİR HATTI TÜRKİYE VE ALMANYA; EDEBİYAT VE ENTEGRASYON MODERN TÜRK ŞİİRİNİN KURUCULARI TÜRK ROMANININ KURUCULARI MODERN TÜRK EDEBİYATINDA TOPLUMSAL DUYARLILIK TÜRKÇE SÖZLÜK VE ANSİKLOPEDİ ÇALIŞMALARI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA GENEL EĞİLİMLER TÜRK EDEBİYATININ EVRENSEL YOLCULUĞUNDA KADIN YAZARLAR TÜRK EDEBİYATINDAN ÇEVİRİLER, ÇEVRİLENLER ÇEVRİLMEYİ BEKLEYENLER PANEL VE SEMPOZYUMLARDAN BAZILARI

15 SERGİLER Frankfurt Kitap Fuarı Onur Konuğu Türkiye Projesi kapsamında planlanan sergiler süre ve mekan itibarıyla iki bölümde toplanıyor: Fuar alanı içinde düzenlenen ve fuar süresince açık kalacak sergiler ile Frankfurt kentinde, fuar alanı dışındaki galeri ve müzelerde yer alan, fuardan önce başlayıp fuardan sonra ziyarete açık kalacak olan sergiler. Konuk ülke Türkiye projesinin “Türkiye’nin bütün renkleri” konseptinin sergilere yansıtılmasına özen gösteriliyor. Türkiye’nin kültürel zenginliği ve renkliliği sergilerde ifade buluyor ve onur konuğu Türkiye, tüm renklerini Frankfurt Kitap Fuarı 2008’de yayıncılık dünyası ile buluşturuyor.

16 A- FORUM ALANI 1- “Anadoluda Yazının Yolculuğu” -Yazının Anavatanı Anadolu -Anadolu’da Kütüphaneler -Efes Celsus Kütüphanesi -Selçuklular, Anadolu Türk Beylikleri ve Osmanlılarda yazı -Millet Yazma Eserler Kütüphanesi / Ali Emiri ve Dünyası -Yazmadan Basmaya: Müteferrika, Mühendishane, Üsküdar -Arap Alfabesinden Latin Alfabesine -Türkiyede Yayıncılık ve Yayıncılar -Kitap ve Dergi Tasarımı, Tasarımcılar -Yazarlardan Seçmeler, 2- “Books on Turkey” 3- Almanya’da Türk Basını Forum Fuaye 4- “ Ebru: T ü rkiyede K ü lt ü rel Farklılıkların Yansıması ” B- ULUSLARARASI KÜLTÜR ALANI “Okuma Odası” başlıklı güncel sanat sergisi C- AGORA 1- Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi 2- Ç ukurova Bayramlığın Giyerken 3- Bir Usta Bir D ü nya: Sevim Burak 4- Yaşar Kemal Yazarlar Adası Projesi Sunumu 5- Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisinden Kesitler 6- Nasrettin Hoca ’ nın 800. Doğum Yılı 7- “ Istanbul as felt by... ” / “...nın Duyumsadığı İstanbul ” 8- Ebru, hat ve cilt uygulama at ö lyeleri 9- Kitap satış reyonu 10- Geleneksel ü r ü nler ve anı eşyaları satış b ö l ü m ü D- ULUSAL STAND “ T ü rkiye ve T ü rk insanını konu edinen Almanca yayımlanmış 500 kitap ” E- ÇİZGİ ROMAN MERKEZİ “ T ü rkiye ’ de Ç izgi Roman Sanatı ” F- ÇOCUK KİTAPLARI BÖLÜMÜ 1- Ç ocuk İll ü strasyonları ve İll ü strat ö rler Sergisi 2- Nasrettin Hoca VCD g ö sterimi SERGİLER

17 G - FUAR ALANI DIŞINDAKİ UZUN SÜRELİ SERGİLER 1- İstanbul-Kentsel Değişim Dönüşüm 2- Türkiye’de Yahudi Kültüründen Kesitler 3- Masumiyet Müzesi 4- Made in Turkey 5- Türk Gerçekçiliği 6- Türk Karikatürcüler Sergisi 7- Ebru: Türkiyede Kültürel Farklılıkların Yansıması 8- Lale, Kaftan ve Levni. Topkapı Sarayından Moda ve Minyatürler 9-Türk Film Afişleri Sergisi SERGİLER

18 SİNEMA ETKİNLİKLERİ

19 Türkiye Sinema Standı Fuarın düzenleneceği 15-19 Ekim 2008 tarihleri arasında Forum Film & TV Bölümü’nde 50 m²’lik Türkiye Sinema Standı açılacaktır. Stantta ülkemiz sinemasından uzun metraj, kısa metraj ve belgesel film DVD’leri ve sinemayla ilgili yayınlar sergilenecek ve tanıtım materyalleri dağıtılacaktır. Film Gösterimlerİ Forum Film & TV Bölümü’nde yer alan iki sinema salonunda seçilecek Türk filmleri gösterilecektir. Gösterimde olacak filmlerin Almanca altyazılı yeni kopyaları hazırlanmaktadır ve ayrıca İngilizce projeksiyon sistemli altyazı kullanılacaktır. Frankfurt Deutsches Film Museum - Türk Filmleri Programı Konuk Ülke Türkiye Projesi kapsamında Almanca altyazılı olarak hazırlanacak filmler, Ekim ve Kasım aylarında Frankfurt Alman Film Müzesi’nde gösterimde olacaktır. Bu filmler daha sonra da Almanya’nın Berlin, Münih, Hamburg gibi kentlerindeki sinematek ve sinemalarda gösterimde olacaktır. SİNEMA ETKİNLİKLERİ

20 REKLAM VE TANITIM ÇALIŞMALARI

21 Reklam panoları, tren istasyonları, trafik güzergahları ve havaalanı başta olmak üzere olmak üzere tüm Frankfurt’ta Konuk Ülke Türkiye Programı’nın reklam ve tanıtımları yapılacaktır ve her türlü tanıtım materyalinin tasarlanması,uyarlanması profesyonel ekiplerce yapılmaktadır. Ayrıca, tanıtım ve promosyon malzemeleri, edebiyat ve kültürümüz hakkındaki kataloglar ile FKF 2008 Konuk Ülke Türkiye Resmi Web Sitesi de yine alanının en iyisi ekipler tarafından hazırlanmaktadır. REKLAM VE TANITIM ÇALIŞMALARI

22

23 TANITIM KATALOGLARI Ülkemiz edebiyatı ile ilgili bilgileri Frankfurt Kitap Fuarı ziyaretçileri ve entellektüel çevreye kalıcı bir şekilde aktarabilmek amacıyla 5 ayrı edebiyat kataloğu; tarihten sosyal bilimlere, mimariden sinemaya çok farklı alanlar ve bu alanlara ilişkin yazılı eserlerle ilgili bilgiler içeren 7 edebiyat dışı katalog; yayıncılarımız ile ilgili detaylı bilgi ihtiva eden bir katalog; ülkemiz yazarları ve eserlerini tanıtan geniş bir DVD katalog; çocuk yayıncılığı hakkında 2 ayrı katalog; edebiyatımızın yapıtaşlarını ve genç edebiyatçılarını tanıtacak 2 ayrı katalog; Türkçe’den yabancı dillere çevrilen yazarlarımızı eserleri ile birlikte anlatan bir katalog ve Türkiye sergileri konulu prestij eser FKF 2008 Onur Konuğu Türkiye Projesi çerçevesinde çalışmaları yapılan tanıtım katalogları arasında yer almaktadır. REKLAM VE TANITIM ÇALIŞMALARI

24


"Bilindiği gibi T ü rkiye, 2008 Frankfurt Kitap Fuarı ’ na Konuk Ü lke olarak katılacaktır. D ü nyanın en b ü y ü k yayıncılık organizasyonlarından birisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları