Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: Kenan SIKAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: Kenan SIKAR"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: Kenan SIKAR
Ahla v sahla Hazırlayan: Kenan SIKAR

2 3  3asel / 3ılke.. ^h  ^hıbz / ^hav^h / ^hyara 7  7aliyb / 7useyn / 7asen / mı7sen â ^ Doğru: sa77 / sa7iy7 Yanlış: yağniyş  ğalat

3 ydaneş Yesteşiyr “lazem testeşiyr el a^hiriyn”
Başkalarına danışman (başkalarından fikir alman) lazım..

4 Beddi sayyer başvuru Beddi kaddem talab. Beddi race3
Başvuru = muraca3a

5 Msenner! (sinirli) M3assab.. Leyş m3assbe habibtee..? La t3assbuni ha!
Vallahi lva7ed bi3asseb bı hiyk 7ale..

6 Ykaççer (otobüsü vs kaçırmak)
Yhazzem Hezzemt ıl serfiyz, ma la77akt..

7 Ykaççer (kızı vs kaçırmak)
Yı^htef Tıli3 ma ^hatfina, ılbınt hiyye hırbane ma3o, şayfe lahal ciyl şayfe?!!! Kaçmak  huruvb Kaçtı  hırib / hırbet La tıhrab! / La tıhrabe!  kaçma!

8 Teksi / Taksiyy Teksi (ticari taksi) Seyyara (otomobil)

9 Bardak / fıncen Fıncen Kê’s

10 Ykazen Yırbe7 Kiyf? Matırbe7 mın hal şığıl/3amel şe?

11 Maç Mubaraa Min rıbi7 el mubara?

12 tehlikeli ^hatiyr

13 durum Vad3 7al Kiyf el avda3? (Durumlar nasıl?)
Kiyf 7alik / 7alek? (nasılsın?) Şo 7alek hiyk? (bu halin ne öyle?) Şo beddna nı3mel bi hal 7al? (bu durumda ne yapacağız?) Al Vad3 fi Suriya ma mni7! (Suriye’de durum iyi değil..) Al Avda3 temem (durumlar tamam / istediğimiz gibi) Vaz3iyy

14 kaza 7âdes Bi mafrak 7arbiyye, 3ala tuvl 3am bi siyr 7ades seyr bess ma 3am ya^hdo el tadabiyr el lazima Kavşak / dörtyol ağzı Trafik kazası Önlemler (Önlem = tedbiyr)

15 yıtkallan Yısta3mal Yısta^hdem Bta3ref bıtıtkallan taksi?
Bta3ref bıtsuvk seyyara?

16 anlaşma İttifak T’annaşto ılla ıssa? Ittafakto vılla ıssa?
La’. Şıft ıl vad3 ma mnaseb v bıttalt. - Fhımt 3leyk. Yalla, ^heyr inşalla. ^heyra bi ğeyra.

17 La tgavmen Güven  sika Güvenilir  mavsuk La tgavmen la a77ed
La tuvsak bi a7ad

18 ydavzem Yzabbet Ysalle7 Davzem şa3rek! Zabbet şa3rek!
Hada el televizyon ma mayıştığil. Lanıb3ato lil ta3mirce leydavzmo. ^Hâd al tilifizvon ma 3am yıştığil. Lanıb3ato 3al musalle7 leysall7o.

19 Y’âleş Yıt3avved Issa ma âlaşt la hal şığıl..
Issa ma t3avvadıt la hal şığıl.. La t3accel 3leyh. Baddo fetra mınşan yıt3avved 3al şığıl.

20 yçaleş Yıdres Ma matçaleş ders hal bınt..! Ma matıdres hal bınt..!
(Ma 3am tıdres hal bınt) Ma 3am ıkder ıdres bi hal eyyem

21 şaka Maz7a Latsayyre ma3e şaka! La tımza7e ma3e Masayyer ma3ek şaka..
Amze7 ma3ek..

22 telefon Hâtef Drabt telefon Ittasalt Davver 3leyye
Ittısil ma3e.. // I7ke ma3e telefon.. Cep telefonu: mubayl mubayl

23 Çatol : ) ŞAVKE - MAL3AKA

24 Ykayyed Yseccil Valla Kıyyadna el veled 3al mekteb
Valla Sıccalna ıl veled 3al medrese Kayyed numarayte la telefonek Saccel rakame 3a tilifunek

25 Kiyf fiytne ısref masare ektar?
yıddavşen Yfakker La tıddavşen ktir La tfakker zyade Al va7ed biyıddavşen kabl.. Al va7ed bifakker kabl.. Kiyf fiytne ısref masare ektar?

26 Koniy : ) Konu = Mavdu3 Görüş/fikir: Ra’y Çay: Şây
Şo 3am tfakker bi hal koniy? Şo ra’yek bi hal mavdu3? Şo ra’yik nışrab şay? Fıkrek yağniş bı hal koniy! Ra’yek ğalat bi hal mavdu3!

27 ykander Yalancı: kizzeb Dolandırıcı: Nıssab Aldatıcı: ğışşeş
Laşo kındartne? Leyş ğışşaytne? Beni dolandırdı bu dolandırıcı! Nasab 3aleyyi hal nıssab! Kandırıldım! Bana yalan söylediler! Nğışşayt! Kezzabo 3aleyyi

28 arkadaş Sadiyk Hâd sadiyke Hây sadiykte Havde (hadool) asdikai
Bunlar benim arkadaşlarım

29 ettuse Ettuse  şveyy Msafriyn  duyuf Msafer  dayf Masa  tavle
Sandalye  kirse Hafta  sbuv3 Navhe?/ nahe?  eyya? Yol  Derb / tariyk Cadde  şâre3 Yolcular  rikkeb Yolculuk  sefer Ğalabe  za7me / 3acka Berber  7allak Y’azber  yı7fez Ey, şvayy şvayy

30 Sayyırle açıklama! Açıklama: şar7.
Bana açıklama yap: ışra7le / ışra7iyle Konuyu açıklayın: Şra7uvle alMavdu3 Mevzu nedir? : Şo l kıssa? / şo alMavduv3 Zarar: darar Bu sana zarar verir: hada bi dırrek/dırrik Zorunlu: icbâri Gerekli: daruri Yani bu şeyi şimdi söylemek zorunda mıydın? : Ya3ni daruri kên tkılle hada l şey’ hallak? Ey, kint mecbur la kıllik hada l şey’..

31 sıkıce Sıkıcı: mumill Sıkıldım: mılleyt
Sıkıcı bir konu: mavdu3 mumill / bimallel Tartışma: nikâş / munakaşe / Gel konuyu tartışalım: t3a lannakeş el mavdu3 Dâkeş!  ğayyer / baddel Dakeş tyebek  baddel tyebek / ğayyer malabsek Dakeş el mavdu3  ğayyer al mavdu3 Kere  marra Kaç kere?  kem marra? Kaçıncı kat?  eyya tabek? Birinci / ikinci kat  atTabek el evvel / el tâni

32 Binaa’ Mad^hal Al sat7 Tabek al ^hames Tabek al râbe3 Tabek al tâlet
Tabek al tani Tabek al avvel Mad^hal

33 Beyt Ev: beyt Mutfak  matba^h Banyo  7ammam Tuvalet  tuvaleyt
Salon  sâlon Oda  ğırfe Oturma odası  ğırfıt elculus Yatak odası  ğırfıt elnovm Giriş  mad^hal Çıkış  ma^hrac

34 ytemmez Temiz : ndif Kirli: vısi^h Tımmazte beytik ılla şo?
Nıddafte beytik vılla şo? Şo hal vase^h hiyk!! Issa kabl şveyy nıddafna?

35 mli7 Mli7  mni7 Şükren ceziren  şükren cezilen
Huvve 7akle  ma3o 7akk / ıl7akk ma3o Hiyye 7aksiyz  el 7akk 3aleyha / 3aleyha al7akk Ana 7akle v ınt 7aksiyz! Ana l 7akk ma3e, v ınt ıl 7akk 3aleyk

36 Dakkek Dikkatli ol / dikkat et  ıntıbih Dakika  dakka  dakiyka
Geç kaldın  T3avvakt  t’a^h^hart Gemi  sefiyna Para  mısriyyet  masâre Yıkamak  ^hasiyl  ğasiyl Çamaşır makinesi: ğıssâle Mark ıl frağet: celiy

37 La tkareş La tkareş: la tıtda^h^hal
Malek kareş: ma ılek 3alaka / ma ılek da^hal Renk: lavn Şıkıl renk?  eyya lavn? 3tayt söz: va3adt Söz: va3d Bana söz ver  v3adni / v3adiyni

38 ıvraşt ktiyr Çok uğraşmalısın: lazem t7avel / t7avle ktiyr
Boşuna uğraşma: la t7avel 3al fade Lat avrşo ma3e: la tıtda^hâlo fiyne Fırçayt snine: fırşayt snane (Sana) Kolay gelsin: ya3tiyk al 3afiye

39 Temmez laşuf! Temizlik: tandif Temizle: naddef / naddfe
Temizlenmesi lazım: lazem yıtnaddaf/tıtnaddaf Kşı3t?  Şıft? Kaçakçı: muharreb Kaçakçılık: tehriyb Kaçak çay: Şây tehriyb Kaçtı  hırib… Kaçma!  la tıhrab/tıhrabe Kaçtık da geldik  Hrıbna v ciyna Aklını kaçırdı: dayya3 3aklo / dayy3et 3akla / dayya3na 3akılna

40 çılmassa Hiçolmazsa (en azından)  3ala l akall ÇÜNKÜTTE: launnu
BELKİTTE: belki / rubbama SANKİTTE: kaunnu Beddi ÇALEŞ ders!  Beddi ıdres Çızzılna resim: rsımılna Ken mayçızz resim: ken 3am yırsom Proje: maşruv3 Parti: 7afle Kutlama: i7tifêl Siyasi parti: 7ızb

41 keyyis Keyyis  kveyyis / kveyyse Güzel  cemiyl / cemiyla
İyi  ceyyid Çirkin  Bışi3 / bış3a Acılı  7âr / 7add Tatlı  7ıluv / 7ılve Ekşi  murr – mırr / murra - mırra Tuzlu  mâle7 / mâl7e

42 geçice Geçici  mu’akkat Geçici olarak: mu’akkatan Sınır: 7udud
Sınırlı: ma7dud Yarışma: musâbaka Baddek tyareş?  baddek tsabek? Program: barnâmec Dizi: musalsel Bahçe: bısten / kerm Tarla: ard Çiftlik: mazra3a

43 Grupet Grup  macmu4a Gruplar  macmu3at Müzik Grubu  fırka musikiyye
Sanatçı  fınnen Sanat  fenn Şarkıcı  mutreb / muğanni Şarkı  ğınniye / uğniye Şarkılar  ağâni

44 cemel Güzellik  cemêl Deve  cemel --------- sözde geldiğim zaman
3al eses 3alal eses geldiğim zaman vaktıl ciyt 7ımtıl ciyt vaktıllezi ciyt lamma ciyt

45 Ktir kolay! Kolay  sehl Zor  sa3b
allah kolaylik versin ; allah iysehhillek allah iyi3tik el 3afi ;allah afiyet versin

46


"Hazırlayan: Kenan SIKAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları