Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletmeler ve Girişimcilik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletmeler ve Girişimcilik"— Sunum transkripti:

1 İşletmeler ve Girişimcilik
Fikirden..... Gerçeğe

2 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim
Hayal etme bilgiden daha önemlidir; Bilgi sınırlar içindedir, hayaller dünyayı dolaşır (A.Einstein) Mantığınız sizi A noktasından B’ye götürür, hayalleriniz ise her yere! Yaratıcılık ilişkisiz görüneni ilişkilendirme gücüdür (W.Plomer)

3 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim
Yaratıcılık; yeni fikirler-düşünceler geliştirmek, problem ve fırsatlara yeni bakış açıları getirmektir… Yenilik; problem(sorun) ve fırsatlara insanların yaşamını daha iyi ve kaliteli kılacak şekilde yaratıcı çözümler getirebilmek ve uygulayabilmektir.

4 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim
Yaratıcılık – yaşamı sürdürmek için gereklidir… Yenilikçiler daima geleneksel varsayımlara bakış açılarına aykırı düşünceler taşır… Geleneksel varsayımlar ve Paradigmalar yaratıcılığın en büyük düşmanıdır

5 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim
Bir paradigma, dünyanın ne olduğu, ne olması ve nasıl işlemesi gerektiği konusunda akıllarda önceden oluşmuş/oluşturulmuş bir düşünce tarzıdır.

6 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim
Yaratıcılık öğretilebilir mi? Uzun yıllar boyunca insanların yaratıcı (serbest düşünceli, hayalperest, girişimci) ya da tersi (katı, dar görüşlü, mantıkçı) oldukları kabul edilmiştir. Oysa ki araştırmalar bireyin yaratıcılığı öğrenebileceğini göstermiştir….

7 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim
Her insanın daha fazla fikir üretebilmeye yardımcı olacak davranış ve teknikler konusunda eğitilebileceği konusunda yaklaşımlar vardır.. Bunun için yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi gerekir…

8 Metafor Rüya/hayal Espri Belirsizlik Oyun Yaklaşık Fantezi Paradoks (çelişki/yanıltma) Dağınıklık, yayılma İçgüdü - 6. duyu Genelleme Çocuk(luk) Mantık Neden Netlik Tutarlılık, uyumluluk Çalışma (iş) Tam Gerçek(lik) Doğrudan Odaklanma Analiz (İrdeleme) Spesifik (özel) Büyük olma (Adult)

9 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim
Tablonun sol tarafı esnek (soft), sağ tarafı katı düşünceyi (hard thinking) yansıtmaktadır... Yaratıcı düşünce sol taraf ile ilgilidir Yaratıcı düşünce… İnsanların beyninin sol yarısı gelenekçi (tutucu), diğer yarısı(sağ) ise yenilikçidir.. Diğer bir deyişle beynin bir yarısı daima çocuk kalır.. İnsanların önemli bir kısmı bu yarıyı ihmal ederler.. Oysa ki beynin sağ tarafı daha fazla kullanılarak yenilikçilik geliştirilebilir..

10 Beynimizin Özellikleri

11 Beynin sağ yarısını kullanmak için…
Daima daha iyi bir yol var mıdır? Sorusunu sormak … Rutin, geleneksel ve yerleşik kuralları bir kez daha gözden geçirip sorgulamak… Tepkisel olup, daima pencereden dışarı bakmak ve derin düşünmek… Çok boyutlu düşünmeyi öğrenmek.. Akla dayanan oyunlar oynamak..

12 Beynin sağ yarısını kullanmak için…
Birden fazla doğru yanıt olabileceğini düşünmek… Hata ve yanlışları başarıya giden yoldaki duraklar olarak kabul etmek.. Sorunları yeni fikirlerin ateşleyicisi olarak kabul edmek..

13 Beynin sağ yarısını kullanmak için…
Yenilikçi çözümler üretmek için ilgisiz olarak görülen fikirler üzerinde daha fazla durmak.. Helikopter bakışı becerisi kazanmak; günlük sorunların üzerine çıkıp tüm olaylara yüksekten bakmaya çalışmak

14 Yaratıcılık konusundaki engeller
Daima tek doğru yanıtı aramak… Mantık üzerine aşırı odaklanmak.. Kurallara aşırı bağlı kalmak.. Kolaycılık üzerine yoğunlaşmak.. Oyun’u yalnızca bir eğlence olarak kabul etmek…

15 Yaratıcılık konusundaki engeller
Aşırı bir şekilde uzmanlaşmak.. Belirsizlikten kaçmak.. Aptal konumuna düşme korkusu Hata ve başarısızlıktan korkmak… Kendisinde yaratıcı özellik olmadığına inanmak..

16 Yaratıcılık nasıl geliştirilir…?
Örgütsel yaratıcılığı geliştirme; Farklılığı benimsemek, korumak ve teşvik etmek.. Yaratıcılığı herkesten beklemek… Hata olmasını beklemek ve hoşgörmek… Merakı cesaretlendirmek… Sorunları fırsatlar olarak kabul etmek..

17 Yaratıcılık eğitimi sağlamak… Yaratıcılığı desteklemek..
Örgütsel yaratıcılığı geliştirme Yaratıcılık eğitimi sağlamak… Yaratıcılığı desteklemek.. Fikirlerin ortaya çıkarılması için süreçler geliştirmek… Yenilikçiliği ödüllendirmek… Yenilikçi davranış modeli oluşturmak.

18 Bireysel Yaratıcılığı geliştirme
Kendi öz yaratıcılığınıza izin verin… Aklınıza her gün yeni bir girdi sağlayın… Düşünce ve fikirlerinizi daima bir yere yazın… Hataların yaratıcı gücüne inanın.. Başkalarını dinleyin...

19 Bireysel yaratıcılığı geliştirme
Bir çocukla konuşun… Yaratıcılığı tetikleyen kitaplar okuyun ve yaratıcılık dersi alın... Ara sıra dinlenin..

20 Yaratıcılık süreci… Hazırlık Araştırma Transformasyon (Dönüşüm)…
Fikirleri beklemeye bırakma – kuluçka.. Aydınlatma – ışığı yakma… Doğrulama - Onaylama… Uygulama…

21 Hazırlık Yaşam boyu öğrenci kalın..
Her alandan okuyun... Yalnızca uzmanlık alanınızdan değil.. İlgilendiğiniz yazıları saklayın ve dosyalayın... Başkaları ile tartışın Farklı ülkeleri ve kültürleri görün Dinleme becerilerinizi geliştirin

22 Araştırma Problemin ve durumun net olarak anlaşılması,
ve karar verilmesi aşamasıdır.. problemin unsurları iyice algılanmalıdır... bu nedenle girişimci bulunduğu çevreyi ve ortamı iyi gözlemelidir..

23 Transformasyon(dönüşüm)
Benzerlikçi düşünce (convergent thinking): olaylar ve veriler arasındaki benzerlikleri ve bağlantıları görme ve yakalama becerisi Farklılığa dönük düşünce (divergent thinking): olaylar ve veriler arasındaki farklılıkları görme ve yakalama becerisi

24 Toplanan veriler nasıl fikre dönüştürülür
Büyük resmi yakalamak için sık sık küçük parçaları değerlendirin... Durumun parçalarını yeniden düzenleyin (puzzle gibi) Konuya ilişkin değişik yaklaşımlar geliştirin... (deneme – yanılma)

25 Kuluçka Konudan bir süre için uzaklaşın...
Gündüz rüyası görmek için zaman ayırın... Gevşeyin ve oyun oynayın... Sorun ya da fırsat için hayal kurun... Sorun ya da fırsat üzerinde farklı bir ortamda çalışın

26 Işığı Yakma Bu süreç birkaç dakikadan birkaç yıla kadar değişebilir...
Daha önceki süreçlerin tamamı “evreka” faktörü üzerinde etkilidir... 200 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada genellikle yaratıcı fikrin sorundan uzaklaşıldığı zaman akla geldiğini göstermiştir (% 80)

27 Doğrulama / Onay Bu gerçekten iyi bir çözüm müdür?
Çalışır mı? Uygulanması mümkün müdür? Buna gerçekten gereksinim var mıdır? Eğer varsa en uygun olanı bu mudur? Bu ürün ya da hizmeti biz sunabilir miyiz? Yeterliliklerimiz ve kapasitemiz buna uygun mudur? Maliyeti nedir? Uygun bir fiyata satılabilir mi?

28 Bu aşama fikrin gerçeğe dönüşme aşamasıdır
Uygulama Bu aşama fikrin gerçeğe dönüşme aşamasıdır Girişimci fikri eyleme dönüştüren kişidir.. Bir girişimcinin felsefesi “hazır ol, amaçla ve ateş et” tir... “Hazır ol ve amaçla, amaçla, amaçla” değildir...

29 Yaratıcı süreci geliştirme teknikleri
Küçük gruplar oluşturma kişi Her bireye yer verilebilir, rütbe önemli değildir Problemi iyi tanımlamak.. dakika ile sınırlamak Bir kişiyi kayıt için görevlendirmek (katılımcı olmamalı)

30 Brainstorming (yoğun tartışma)
Uygun bir oturma düzeni (U şeklinde) Mantığı devre dışı bırakmak Her düşünceyi cesaretlendirmek Sayısal hedefler belirlemek Eleştirileri devre dışı bırakmak Katılımcıların fikir oto-stop’u yapmasını teşvik etmek

31 Yaratıcı süreci geliştirme teknikleri
Mind Mapping (düşüncenin haritalanması) Katılımcılara konu ile ilgili bir yazılı metin ya da bir resim göstermek... Daha sonra bu yazı ve resimle ilgili bütün görüşleri almak... Fikirlerin sayısı azaldığında durdurun ve yaratıcılığı teşvik etmek... Daha sonra da en uygun fikirleri tartışmaya açarak en iyisini belirlemeye çalışmak...

32

33

34 Mindmapping Ana konu bir daire içine alınarak sayfanın ortasına taşınır ve bu ana konuya bağlantılı olan yan konular yine daireler içinde ana konuyla birleştirilir. Bu şekilde her yeni çizilen daire yeni bir kök olur ve bu şema kök-dal ilişkisi sayesinde büyür. Bu teknik bir çok alanda kullanılabilir. Örneğin ekonomi tarihini incelerken dönemleri kendi içinde inceleyebilmek gibi.

35 Yaratıcı süreci geliştirme teknikleri
Rapid prototyping (Prototip oluşturma) Bir fikir ya da model oluşturma – yaratma sürecidir.. 3 R diye tanımlanan 3 temel ilkesi vardır... Raugh (kabataslak), Rapid (hızlı) ve Right (doğru) Modeller mükemmel olmak zorunda değildir.. Daha sonra mükemmel duruma getirilmeye çalışılır

36 Bölüm Slayt Sonu


"İşletmeler ve Girişimcilik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları