Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ şletmeler ve Girişimcilik Fikirden..... Gerçe ğ e 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ şletmeler ve Girişimcilik Fikirden..... Gerçe ğ e 1."— Sunum transkripti:

1 İ şletmeler ve Girişimcilik Fikirden..... Gerçe ğ e 1

2 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim Hayal etme bilgiden daha önemlidir; Bilgi sınırlar içindedir, hayaller dünyayı dolaşır (A.Einstein) Mantı ğ ınız sizi A noktasından B’ye götürür, hayalleriniz ise her yere! Yaratıcılık ilişkisiz görüneni ilişkilendirme gücüdür (W.Plomer) 2

3 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim Yaratıcılık; yeni fikirler-düşünceler geliştirmek, problem ve fırsatlara yeni bakış açıları getirmektir… Yenilik; problem(sorun) ve fırsatlara insanların yaşamını daha iyi ve kaliteli kılacak şekilde yaratıcı çözümler getirebilmek ve uygulayabilmektir. 3

4 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim Yaratıcılık – yaşamı sürdürmek için gereklidir… Yenilikçiler daima geleneksel varsayımlara bakış açılarına aykırı düşünceler taşır… Geleneksel varsayımlar ve Paradigmalar yaratıcılı ğ ın en büyük düşmanıdır 4

5 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim Bir paradigma, dünyanın ne oldu ğ u, ne olması ve nasıl işlemesi gerekti ğ i konusunda akıllarda önceden oluşmuş/oluşturulmuş bir düşünce tarzıdır. 5

6 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim Yaratıcılık ö ğ retilebilir mi? Uzun yıllar boyunca insanların yaratıcı (serbest düşünceli, hayalperest, girişimci) ya da tersi (katı, dar görüşlü, mantıkçı) oldukları kabul edilmiştir. Oysa ki araştırmalar bireyin yaratıcılı ğ ı ö ğ renebilece ğ ini göstermiştir…. 6

7 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim Her insanın daha fazla fikir üretebilmeye yardımcı olacak davranış ve teknikler konusunda e ğ itilebilece ğ i konusunda yaklaşımlar vardır.. Bunun için yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi gerekir… 7

8 Metafor Rüya/hayal Espri Belirsizlik Oyun Yaklaşık Fantezi Paradoks (çelişki/yanıltma) Dağınıklık, yayılma İçgüdü - 6. duyu Genelleme Çocuk(luk) Mantık Neden Netlik Tutarlılık, uyumluluk Çalışma (iş) Tam Gerçek(lik) Doğrudan Odaklanma Analiz (İrdeleme) Spesifik (özel) Büyük olma (Adult) 8

9 Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim Tablonun sol tarafı esnek (soft), sa ğ tarafı katı düşünceyi (hard thinking) yansıtmaktadır... Yaratıcı düşünce sol taraf ile ilgilidir Yaratıcı düşünce… İ nsanların beyninin sol yarısı gelenekçi (tutucu), di ğ er yarısı(sa ğ ) ise yenilikçidir.. Di ğ er bir deyişle beynin bir yarısı daima çocuk kalır.. İ nsanların önemli bir kısmı bu yarıyı ihmal ederler.. Oysa ki beynin sa ğ tarafı daha fazla kullanılarak yenilikçilik geliştirilebilir.. 9

10 10 Beynimizin Özellikleri

11 Beynin sa ğ yarısını kullanmak için… Daima daha iyi bir yol var mıdır? Sorusunu sormak … Rutin, geleneksel ve yerleşik kuralları bir kez daha gözden geçirip sorgulamak… Tepkisel olup, daima pencereden dışarı bakmak ve derin düşünmek… Çok boyutlu düşünmeyi öğrenmek.. Aklaoyunlar Akla dayanan oyunlar oynamak.. 11

12 Birden fazla doğru yanıt olabileceğini düşünmek… Hata ve yanlışları başarıya giden yoldaki duraklar olarak kabul etmek.. Sorunları yeni fikirlerin ateşleyicisi olarak kabul edmek.. 12 Beynin sa ğ yarısını kullanmak için…

13 Yenilikçi çözümler üretmek için ilgisiz olarak görülen fikirler üzerinde daha fazla durmak.. Helikopter bakışı becerisi kazanmak; günlük sorunların üzerine çıkıp tüm olaylara yüksekten bakmaya çalışmak 13 Beynin sa ğ yarısını kullanmak için…

14 Yaratıcılık konusundaki engeller Daima tek doğru yanıtı aramak… Mantık üzerine aşırı odaklanmak.. Kurallara aşırı bağlı kalmak.. Kolaycılık üzerine yoğunlaşmak.. Oyun’u yalnızca bir eğlence olarak kabul etmek… 14

15 Aşırı bir şekilde uzmanlaşmak.. Belirsizlikten kaçmak.. Aptal konumuna düşme korkusu Hata ve başarısızlıktan korkmak… Kendisinde yaratıcı özellik olmadığına inanmak.. 15 Yaratıcılık konusundaki engeller

16 Yaratıcılık nasıl geliştirilir…? Örgütsel yaratıcılı ğ ı geliştirme; Farklılığı benimsemek, korumak ve teşvik etmek.. Yaratıcılığı herkesten beklemek… Hata olmasını beklemek ve hoşgörmek… Merakı cesaretlendirmek… bul etmek.. Sorunları fırsatlar olarak kabul etmek.. 16

17 Yaratıcılık eğitimi sağlamak… Yaratıcılığı desteklemek.. Fikirlerin ortaya çıkarılması için süreçler geliştirmek… Yenilikçiliği ödüllendirmek… Yenilikçi davranış modeli oluşturmak. 17 Örgütsel yaratıcılığı geliştirme

18 Bireysel Yaratıcılı ğ ı geliştirme Kendi öz yaratıcılığınıza izin verin… Aklınıza her gün yeni bir girdi sağlayın… Düşünce ve fikirlerinizi daima bir yere yazın… Hataların yaratıcı gücüne inanın.. Başkalarını dinleyin... 18

19 Bireysel yaratıcılı ğ ı geliştirme Bir çocukla konuşun… Yaratıcılığı tetikleyen kitaplar okuyun ve yaratıcılık dersi alın... Ara sıra dinlenin.. 19

20 Yaratıcılık süreci… Hazırlık Araştırma Transformasyon (Dönüşüm)… Fikirleri beklemeye bırakma – kuluçka.. Aydınlatma – ışı ğ ı yakma… Do ğ rulama - Onaylama… Uygulama… 20

21 Hazırlık Yaşam boyu öğrenci kalın.. Her alandan okuyun... Yalnızca uzmanlık alanınızdan değil.. İlgilendiğiniz yazıları saklayın ve dosyalayın... Başkaları ile tartışın Farklı ülkeleri ve kültürleri görün Dinleme becerilerinizi geliştirin 21

22 Araştırma Problemin ve durumun net olarak anlaşılması, ve karar verilmesi aşamasıdır.. problemin unsurları iyice algılanmalıdır... bu nedenle girişimci bulunduğu çevreyi ve ortamı iyi gözlemelidir.. 22

23 Transformasyon(dönüşüm) Benzerlikçi düşünce (convergent thinking): olaylar ve veriler arasındaki benzerlikleri ve bağlantıları görme ve yakalama becerisi Farklılığa dönük düşünce (divergent thinking): olaylar ve veriler arasındaki farklılıkları görme ve yakalama becerisi 23

24 Toplanan veriler nasıl fikre dönüştürülür Büyük resmi yakalamak için sık sık küçük parçaları değerlendirin... Durumun parçalarını yeniden düzenleyin (puzzle gibi) Konuya ilişkin değişik yaklaşımlar geliştirin... (deneme – yanılma) 24

25 Kuluçka Konudan bir süre için uzaklaşın... Gündüz rüyası görmek için zaman ayırın... Gevşeyin ve oyun oynayın... Sorun ya da fırsat için hayal kurun... Sorun ya da fırsat üzerinde farklı bir ortamda çalışın 25

26 Işı ğ ı Yakma Bu süreç birkaç dakikadan birkaç yıla kadar değişebilir... evreka Daha önceki süreçlerin tamamı “evreka” faktörü üzerinde etkilidir... 200 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada genellikle yaratıcı fikrin sorundan uzaklaşıldığı zaman akla geldiğini göstermiştir (% 80) 26

27 Do ğ rulama / Onay Bu gerçekten iyi bir çözüm müdür? Çalışır mı? Uygulanması mümkün müdür? Buna gerçekten gereksinim var mıdır? Eğer varsa en uygun olanı bu mudur? Bu ürün ya da hizmeti biz sunabilir miyiz? Yeterliliklerimiz ve kapasitemiz buna uygun mudur? Maliyeti nedir? Uygun bir fiyata satılabilir mi? 27

28 Uygulama Bu aşama fikrin gerçeğe dönüşme aşamasıdır Girişimci fikri eyleme dönüştüren kişidir.. Bir girişimcinin felsefesi “hazır ol, amaçla ve ateş et” tir... “Hazır ol ve amaçla, amaçla, amaçla” değildir... 28

29 Yaratıcı süreci geliştirme teknikleri Küçük gruplar oluşturma... 5-8 kişi Her bireye yer verilebilir, rütbe önemli değildir Problemi iyi tanımlamak.. 40 - 60 dakika ile sınırlamak Bir kişiyi kayıt için görevlendirmek (katılımcı olmamalı) 29

30 Brainstorming (yo ğ un tartışma) Uygun bir oturma düzeni (U şeklinde) Mantığı devre dışı bırakmak Her düşünceyi cesaretlendirmek Sayısal hedefler belirlemek Eleştirileri devre dışı bırakmak Katılımcıların fikir oto-stop’u yapmasını teşvik etmek 30

31 Yaratıcı süreci geliştirme teknikleri Mind Mapping Mind Mapping (düşüncenin haritalanması) Katılımcılara konu ile ilgili bir yazılı metin ya da bir resim göstermek... Daha sonra bu yazı ve resimle ilgili bütün görüşleri almak... Fikirlerin sayısı azaldığında durdurun ve yaratıcılığı teşvik etmek... Daha sonra da en uygun fikirleri tartışmaya açarak en iyisini belirlemeye çalışmak... 31

32 32

33 33

34 Mindmapping Ana konu bir daire içine alınarak sayfanın ortasına taşınır ve bu ana konuya bağlantılı olan yan konular yine daireler içinde ana konuyla birleştirilir. Bu şekilde her yeni çizilen daire yeni bir kök olur ve bu şema kök-dal ilişkisi sayesinde büyür. Bu teknik bir çok alanda kullanılabilir. Örneğin ekonomi tarihini incelerken dönemleri kendi içinde inceleyebilmek gibi. 34

35 Yaratıcı süreci geliştirme teknikleri Rapid prototyping (Prototip oluşturma) Bir fikir ya da model oluşturma – yaratma sürecidir.. 3 R diye tanımlanan 3 temel ilkesi vardır... Raugh (kabataslak), Rapid (hızlı) ve Right (doğru) Modeller mükemmel olmak zorunda değildir.. Daha sonra mükemmel duruma getirilmeye çalışılır 35

36 Bölüm Slayt Sonu 36


"İ şletmeler ve Girişimcilik Fikirden..... Gerçe ğ e 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları