Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir rijit cisme etki eden kuvvetler iki gruba ayrılabilir: (1) dış kuvvetlet(anılan rijit cismin üzerine diğer rijit cisimlerin uyguladığı kuvvetleri temsil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir rijit cisme etki eden kuvvetler iki gruba ayrılabilir: (1) dış kuvvetlet(anılan rijit cismin üzerine diğer rijit cisimlerin uyguladığı kuvvetleri temsil."— Sunum transkripti:

1 Bir rijit cisme etki eden kuvvetler iki gruba ayrılabilir: (1) dış kuvvetlet(anılan rijit cismin üzerine diğer rijit cisimlerin uyguladığı kuvvetleri temsil eder) F F’ ve (2) iç kuvvetler (rijit cismi meydana getiren parçacıkları bir arada tutan kuvvetleri temsil eder) Bölüm 3 RİJİT CİSİMLER: Eşdeğer Kuvvet Sistemleri

2 kuvvetin kaydırılabilme ilkesine göre, bir rijit cisim üzerine etkiyen bir dış kuvvetin etykisi, kuvvet etki çizgisi üzerinde hareket ettirilirse, değişmez. Bir rijit cisme iki farklı noktada etki eden iki kuvvetin, eğer şiddetleri, yönleri ve etki çizgileri aynı ise, etkileri aynıdır. Bu, iki kuvvet sisteminin eşdeğer olduğu şeklinde ifade edilir. F F’

3 q V = P x Q P Q İki vektörün vektörel çarpımı şu şekilde tarif edilir. V = P x Q Elde edilen vektör V, P ve Q vektörlerinin oluşturduğu düzleme diktir, ve şiddeti ise, V = PQ sin  ile verilir V vöktörünün ucundaki bir kişi için, P den Q ya doğru saat yönünün tersine doğru bir dönme gözlenir. P, Q ve V vektörleri Sağ el kuralına göre tarif edilmiş bir sistem oluştururlar. Buradan, Q x P = - (P x Q) yazılabilir.

4 ik j It follows from the definition of the vector product of two vectors that the vector products of unit vectors i, j, and k are i x i = j x j = k x k = 0 i x j = k, j x k = i, k x i = j, i x k = - j, j x i = - k, k x j = - i The rectangular components of the vector product V of two vectors P and Q are determined as follows: Given P = P x i + P y j + P z k Q = Q x i + Q y j + Q z k The determinant containing each component of P and Q is expanded to define the vector V, as well as its scalar components

5 P = P x i + P y j + P z k Q = Q x i + Q y j + Q z k V = P x Q = iPxQxiPxQx jPyQyjPyQy kPzQzkPzQz = V x i + V y j + V z k Öyleki, V x = P y Q z - P z Q y V y = P z Q x - P x Q z V z = P x Q y - P y Q x

6 O d A F MoMo r The moment of force F about point O is defined as the vector product M O = r x F where r is the position vector drawn from point O to the point of application of the force F. The angle between the lines of action of r and F is .  The magnitude of the moment of F about O can be expressed as M O = rF sin  = Fd where d is the perpendicular distance from O to the line of action of F.

7 x y z Fx iFx i Fz kFz k Fy jFy j x ix i y jy j z kz k O A (x, y, z ) r Bir F kuvvetinin oluşturduğu M o momentinin kartezyen bileşenleri, r x F ifadesinin determinantının açılımı ile belirlenir.. M o = r x F = ixFxixFx jyFyjyFy kzFzkzFz = M x i + M y j + M z k Yani, M x = y F z - z F y M y = zF x - x F z M z = x F y - y F x

8 x y Fx iFx i Fz kFz k Fy jFy j O r En genel halde, herhangi bir A noktasına uygulanan bir F kuvvetinin, herhangi bir B noktasına göre momenti şunu yazabiliriz: M B = r A/B x F = ixA/BFxixA/BFx jyA/BFyjyA/BFy kzA/BFzkzA/BFz Öyleki, z B (x B, y B, z B ) A (x A, y A, z A ) r A/B = x A/B i + y A/B j + z A/B k ve x A/B = x A - x B y A/B = y A - y B z A/B = z A - z B

9 x y Fx iFx i F Fy jFy j O M B = (x A - x B )F y - (y A - y B ) F x z B A (x A - x B ) i rA/BrA/B (y A - y B ) j In the case of problems involving only two dimensions, the force F can be assumed to lie in the xy plane. Its moment about point B is perpendicular to that plane. It can be completely defined by the scalar M B = M B k The right-hand rule is useful for defining the direction of the moment as either into or out of the plane (positive or negative k direction).

10  P Q The scalar product of two vectors P and Q is denoted as P Q,and is defined as The scalar product of P and Q is expressed in terms of the rectangular components of the two vectors as P Q = PQ cos  P Q = P x Q x + P y Q y + P z Q z where  is the angle between the two vectors

11 x y z O L A xx P zz yy The projection of a vector P on an axis OL can be obtained by forming the scalar product of P and the unit vector  along OL. P OL = P Using rectangular components, P OL = P x cos  x + P y cos  y + P z cos  z

12 The mixed triple product of three vectors S, P, and Q is S (P x Q ) = SxPxQxSxPxQx SyPyQySyPyQy SzPzQzSzPzQz The elements of the determinant are the rectangular components of the three vectors.

13 x F O The moment of a force F about an axis OL is the projection OC on OL of the moment M O of the force F. This can be written as a mixed triple product. z A (x, y, z) y MOMO L C r xxFxxxFx yyFyyyFy zzFzzzFz M OL =  M O =  (r x F) = x, y, z = direction cosines of axis OL x, y, z = components of r F x, F y, F z = components of F

14 d F - F M Two forces F and - F having the same magnitude, parallel lines of action, and opposite sense are said to form a couple. The moment of a couple is independent of the point about which it is computed; it is a vector M perpendicular to the plane of the couple and equal in magnitude to the product Fd.

15 Two couples having the same moment M are equivalent (they have the same effect on a given rigid body). x y z d F - F x y z O O M (M = Fd) x y z O MxMx MyMy MzMz M

16 Any force F acting at a point A of a rigid body can be replaced by a force-couple system at an arbitrary point O, consisting of the force F applied at O and a couple of moment M O equal to the moment about point O of the force F in its original position. The force vector F and the couple vector M O are always perpendicular to each other. O A r F O A F MOMO

17 O A1A1 r1r1 F1F1 O M1M1 r2r2 A2A2 F2F2 r3r3 A3A3 F3F3 F1F1 M2M2 M3M3 F2F2 F3F3 R M RORO O Any system of forces can be reduced to a force-couple system at a given point O. First, each of the forces of the system is replaced by an equivalent force-couple system at O. Then all of the forces are added to obtain a resultant force R, and all of couples are added to obtain a resultant couple vector M O. In general, the resultant force R and the couple vector M O will not be perpendicular to each other. R R

18 O A1A1 r1r1 F1F1 r2r2 A2A2 F2F2 r3r3 A3A3 F3F3 R M RORO O Rijit cisimler dikkate alındığı sürece, iki kuvvet sistemi, F 1, F 2, F 3..., ve F’ 1, F’ 2, F’ 3..., sadece ve sadece aşağıdaki şartlar altında eşdeğerdirler:  F =  F’ ve  M o =  M o ’

19 O A1A1 r1r1 F1F1 r2r2 A2A2 F2F2 A3A3 F3F3 R M RORO O This is the case for systems consisting of either (a) concurrent forces, (b) aynı düzlemdeki kuvvetler, veya (c) paralel kuvvetler. If the resultant force and couple are directed along the same line, the force-couple system is termed a wrench. R If the resultant force R and the resultant couple vector M O are perpendicular to each other, the force-couple system at O can be further reduced to a single resultant force.


"Bir rijit cisme etki eden kuvvetler iki gruba ayrılabilir: (1) dış kuvvetlet(anılan rijit cismin üzerine diğer rijit cisimlerin uyguladığı kuvvetleri temsil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları