Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULDA ÇALIŞAN HERKESİN GÖREVİ OLARAK DEĞERLER EĞİTİMİ www.egitimcininadresi.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULDA ÇALIŞAN HERKESİN GÖREVİ OLARAK DEĞERLER EĞİTİMİ www.egitimcininadresi.com."— Sunum transkripti:

1 OKULDA ÇALIŞAN HERKESİN GÖREVİ OLARAK DEĞERLER EĞİTİMİ www.egitimcininadresi.com

2  Giriş  Değer kavramı  Niçin Değerler Eğitimi?  Değerler Eğitimi  Değerler Eğitiminin Amacı  Değerler Eğitiminde Aile  Değerler Eğitiminde Okul  Değerler Eğitimi Nasıl Olmalı?  Dünyada Değerler Eğitimi  Türkiye’de Değerler Eğitimi  Değerler Eğitiminde dikkat edilecek hususlar  Okulda yapılabilecek etkinlikler www.egitimcininadresi.com

3 Değer,insanların çoğunluğu tarafından üzerinde uzlaştıkları ve paylaşılan gerçek davranış standartlarıdır. Değerler ; sosyal hayatı düzenler, bireyler arası bağlılığı artırır. Birlikte yaşayan insanların hangi değerleri merkez alacakları konusunda konuşmaları, fikir birliğine varmaları gerekir. Farklı değerlere sahip kişiler arasında veya kuşaklar arasında oluşan farklı değerlerden kaynaklanan çatışmalar ortaya çıkabilir. Ancak bu çatışmaları da “barışmak, uzlaşmak” gibi başka ortak evrensel değerler yardımıyla çözmek mümkündür. www.egitimcininadresi.com

4 Sevgi Yardımlaşma Dürüstlük Adalet Hoşgörü Saygı Merhamet Dostluk DEĞERLERİMİZ www.egitimcininadresi.com

5  Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır.  Değerlerin öğrenilmesi, rol öğrenmesi şeklinde bir sosyal öğrenmedir. www.egitimcininadresi.com

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Anne, babalar ve eğitimciler olarak sormamız gereken soruların başında şunlar gelir:  İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu?  Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi? www.egitimcininadresi.com

23  Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programı seyrederken barışçı olabilecekler mi?  Biz aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların özgüvenleri gelişecek mi?  Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi? www.egitimcininadresi.com

24  Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak mı düşünülmeli?  Temel insanî değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonları arasında değil mi?  Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine rehber olabiliyor mu? www.egitimcininadresi.com

25 Yükselen şiddet eğilimleri, Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık), Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme, www.egitimcininadresi.com

26  İş ahlâkında düşüş,  Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,  Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış vb. www.egitimcininadresi.com

27  Değişen ve gelişen dünya ile beraber televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya, artık çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur. www.egitimcininadresi.com

28  Aile ve okul tarafından verilen değerlerle televizyon ve dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman farklılık göstermektedir.  Bu noktada anne babaların işleri daha da zorlaşmaktadır. www.egitimcininadresi.com

29 Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmiştir. Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir. www.egitimcininadresi.com

30  Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için Değerler Eğitimi çalışması yapılması gerektiğine inanıyoruz. www.egitimcininadresi.com

31 Değerler eğitiminin amacı, çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak; kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak; insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak; bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır. www.egitimcininadresi.com

32 Mekanik öğrenme değildir Robotlaştırma değildir Bilgi küpü inşa etmek değildir Yalnızca kuralları nakletmek değildir Anlık değildir Kalıtsal değildir Çok yönlü öğrenmedir İnsanlaştırma sanatıdır Kişilik oluşturmaktır O Âna ve geleceğe biçim verme gayretidir Süreç gerektirir Sosyo-kültüreldir www.egitimcininadresi.com

33 EĞİTİMİN TEMEL İŞLEVİ BAŞARILI VE İYİ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR. İYİ İNSAN OLARAK YETİŞMENİN BERABERİNDE BAŞARIYI DA GETİRDİĞİ İSTATİKLERLE ORTAYA KONMUŞTUR. www.egitimcininadresi.com

34  İyi karakterli bireyler yetiştirmek,  Temel değerleri pekiştirmek,  Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak. www.egitimcininadresi.com

35  Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.  Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak. www.egitimcininadresi.com

36 Okul çağına kadar aile;çocuklar için hangi değerlerin kazanılacağı konusunda temel kurumdur. Çocuklar ve gençler söylenenden daha çok büyüklerinin yaptıklarından etkilenirler. Değerler sonradan kazanılmaktadır. Bu nedenle ailenin, okul ve toplumun; değer kazanımında önemli görevleri bulunmaktadır. www.egitimcininadresi.com

37  Erken çocukluk döneminde değerlerin kazandırılması çok önemlidir. Bunu kazandıracak birim ise, ailedir. Ancak, çocuğun anne-babasının yanında geçirdiği sürenin gittikçe azalması, boşanma olaylarının toplumda yüksek oluşu, yoksulluk gibi belli başlı toplumsal nedenler ailenin değerler eğitiminde yetersiz kalmasına yol açmış,toplumda erozyon meydana gelmiştir. Bu nedenle değer eğitimi, eğitimin önemli hedefleri arasında yer almalıdır. www.egitimcininadresi.com

38  Birey, ileriki dönemlerde; kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mâl ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur. Buna kısaca değerler eğitimi denir. www.egitimcininadresi.com

39  Okullar sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemezler. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonu arasındadır. Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine “iyi” tercihler yapabilmek için seçenekler gösterebilmeli ve aynı zamanda bu tercihleri yapabilme stratejilerini sunabilmelidirler. www.egitimcininadresi.com

40 Değerler eğitimi kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeli ve amacı iyiliği sevdirmek, tanıtmak, istetmek olmalıdır. Değerler eğitimi önce çocuğun ve gencin duyarlılığına hitap etmelidir. Değerler eğitimi, irade üzerinde de etki yapmalıdır. www.egitimcininadresi.com

41 Değeri olmayan insan yoktur; Kötü değerlerle donanmış insan olabilir… www.egitimcininadresi.com

42 Değerler, genetik yollardan geçmez; aile ve okul gibi ortamlarda öğrenilir… www.egitimcininadresi.com

43 Değerler, yaşadıkları ortamlarda; yaşanılarak, gözlenerek ve hissedilerek öğrenilir… www.egitimcininadresi.com

44 İnsanın yaşadığı her zaman ve mekan, değer eğitiminin kapsamındadır… Okul İşyeri Ev Sanal alem Tatilde Medya Sabah-akşam Çocukluk Gençlik-yaşlılık www.egitimcininadresi.com

45 Zihin ikna olmalı… Kalp, benimsemeli… Beden, sergilemelidir… www.egitimcininadresi.com

46 Hem değerlerler arasında hem de söylem-eylem arasında tutarlık gerekir… www.egitimcininadresi.com

47  Değerler Eğitimi, Yasayan Değerler Eğitim Programı (YDEP) adı altında 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumar is`in hazırladığı uluslararası bir proje olarak uygulanmaya başlanmıştır. www.egitimcininadresi.com

48 Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüslere değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; www.egitimcininadresi.com

49 1. Herhangi bir değeri öğretmeye başlarken, önce o değer net bir şekilde tanımlanmalıdır. Söz konusu kavramla eş ve zıt anlamlı kelimeler üzerine konuşarak kavram netleştirilebilir. Öğrencilere iyi, kötü, görev, sorumluluk, sorumsuzluk, erdem hakkında açık ve tam bilgiler verip bunların fikirleri oluşturulmalıdır. Bununla beraber onlardaki değerlerin gerçeğini sahtesinden ayırt etme, gerçek değere sevgi ve bağlılık duyma yetenekleri de geliştirilmelidir. www.egitimcininadresi.com

50 2. Değerler açıklanırken, söz konusu değere sahip insanların davranışları somut bir şekilde ortaya konmalıdır. Örneğin, sevgiyi öğretmek istiyorsak, “Seven bir insan neler yapar, neler yapmaz?” konusunun tek tek ortaya konulması değerin anlaşılmasına ve özümsenmesine yardımcı olur. Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar www.egitimcininadresi.com

51 3. Değerler öğretilirken, söz konusu değere sahip olursa ne kazanacağımız ve sahip olmazsak ne kaybedeceğimiz örneklerle somut bir şekilde ortaya konmalıdır. Örneğin, adaleti öğretmek istiyorsak, “Adil bir insan neler yapar, neler yapmaz?” konusu açıklanmalıdır. Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar www.egitimcininadresi.com

52  4. Değerlerle ilgili tavsiyelerde bulunurken emir veren bir dil kullanmak yerine, bu konudaki örnek kişi ve öykülerden yararlanarak dolaylı olarak vurgu yapılmalıdır.  5. Öğrencilerden değerlerle ilgili örnekler bulmalarını istemek konuyu daha iyi vurgular. www.egitimcininadresi.com

53  6. Değerlerimiz konusunda öğrencilerin tartışması sağlanabilir.  “Neden bu değer iyidir?”,  “Neden bu değeri önemsemeliyiz?”  vb. sorularla değerleri açmak, öğrencilerin değerleri benimsemelerini ve sahiplenmelerine yardımcı olur. www.egitimcininadresi.com

54  7. Değerlerle ilgili etkinlikler hazırlanabilir. Öğrencilerin değerlerle ilgili kompozisyon, şiir, öykü yazmaları resim yapmaları, bulmaca hazırlamaları istenebilir.  8. Öğrencilerin değerlerle ilgili yazılı materyal taraması yaptırılabilir. Değerlerle ilgili gazete dergi haberleri, şiir, öykü, resim, film, sunu bulmaları ve bunların sınıfça okunup tartışılması sağlanabilir.  9. Ödül ve ceza verirken duygusal değil, adaletle hareket edilmelidir. www.egitimcininadresi.com

55  Kahramanlık ve fedakârlıklarıyla meşhur olmuş kişilerin fotoğraflarını koridor ve odalara asın.  Velileri davet edip onların okuldaki gelişmeleri inceleyip katkıda bulunmalarına fırsat tanıyın.  Topluma hizmet amacıyla belli görevler taşıyan gruplar oluşturun.  Bir çocuğun diğerleri tarafından şamar oğlanı yapılmasına engel olun.  Akademik, spor veya sanat yetenekleri dışındaki yetenekleri keşfetmek üzere programlar geliştirin. www.egitimcininadresi.com

56  Okulunuzun misyonunu ve vizyonunu tanımlayan güzel bir söz seçip öğrencilerinizle paylaşın.  Her ay bir değer tespit edip bunun üzerinde çalışın.  Kendinize örnek aldığınız kişileri öğrencilerinize tanıtın.  Yaşadığınız yerdeki fedakâr ve önemli kişilikleri derslerde tanıtın.  Kahramanlarımızın doğum veya ölüm günlerinde anın ve ne tür değerlere sahip olduklarını anlatın.  Tarihteki olayları gündeme getirip bu olaylarda nasıl davranılması gerektiğini tartışın. www.egitimcininadresi.com

57  Öğrencilerdeki iyilik sıfatının, en az onların akademik başarıları kadar önemli olduğunu görmelerine yardımcı olun.  Öğrencilerin topluma hizmet etmeleri için belli bir yapı dâhilinde onlara fırsatlar oluşturun.  Örnek olun. Örneğin, ortalıkta gördüğünüz bir kâğıt parçasını alın. Sizden sonra ders vereceklere bir saygı eseri olarak tahtayı temiz bırakın.  Kurumunuzda, ne türlü olursa olsun, nezaketsizliğe fırsat vermeyin.  Kaba ve küfürlü konuşmalara izin vermeyin. www.egitimcininadresi.com

58  Öğrencilerin kötü davranışlarını notlar, çağrılar ve ziyaretlerle velilere duyurun.  Çocuklarının güzel vasıflarını takdir etmek üzere velilerle ilişki kurun.  Bir bağış fonu oluşturun. Öğrencilerin bağışları istedikleri yere yapmalarına fırsat tanıyın.  Duvarlara değerleri teşvik eden sözler asın.  Özellikle öğrencilerin o anki durumlarıyla ilgili yaşanmış olaylardan örnekler verin.  Çocukların önem verdikleri vecizeleri yazıp duvarlara asmalarına izin verin.. www.egitimcininadresi.com

59  Değerlerle ilgili yazı, makale, resim vb. getiren öğrencileri ödüllendirin ve bunları değerlendirin.  Kurumunuzdaki değerlerle ilgili sorunları düzenli olarak tartışılmasını sağlayın.  Hatalarınızı kabul edin ve bunları düzeltmenin yollarını araştırın. Öğrencileri de buna teşvik edin.  Her gün birkaç dakikalık ibretli bir öyküyü seslice okuyarak güne başlayın. Öykülerin kısa, ama ders verici olmasına dikkat edin.  Bir politika, faaliyet veya kararın sebeplerini açıklayın. Öğrencilerin sadece "nasıl"ı değil, "niçin"i de anlamaları için onlara yardımcı olun. www.egitimcininadresi.com

60  Öğrencilere rekabet kavramını öğretin ve bunun ne zaman faydalı, ne zaman zararlı olduğunu anlatın.  Öğrencilere niçin öğretmenlik yaptığınızı açıklayın. Öğretmenlik yapmanın sorumluluğu ve öneminden ne anladığınızı açıklayın.  Topluma yaptığınız hizmetlerden öğrencilere bahsedin. Hangi gönüllü kuruluşlarda neler yapabileceklerini anlatın.  Öğrencilere medyayı eleştirel bir yaklaşımla çözümlemeyi öğretin. Medyadaki mesajların değerlerimizi nasıl etkilediği üzerinde tartışılmasını teşvik edin. www.egitimcininadresi.com

61  Mezun olup yüksek okula gitmiş, iş hayatına atılmış eski öğrencilerinizi davet edip tecrübelerini aktarmalarını sağlayın. Güzel alışkanlıkların onlara işlerinde nasıl yardımcı olduğunu sorun.  Çevrenizdeki yetişkinleri davet ederek onların değerleri, tecrübelerini ve yardımlarını gündeme getirin.  Öğrencilerin empati geliştirmelerine yardımcı olun. Onlara şu tür sorular sorun: "Kimse seninle oynamak istemezse kendini nasıl hissedersin?", "Birisi senin adınla alay ederse neler hissedersin?" vb. www.egitimcininadresi.com

62  Nezaket ve kibarlık üzerinde durun. Öğrencilere, diğer öğrencileri ve yetişkinleri dikkatli bir şekilde nasıl dinlemeleri gerektiğini öğretin.  Büyük öğrencilerin küçüklere yardımcı olmalarını sağlayan ortamlar oluşturun.  Öğrenci ve velilerin seminer, gezi gibi ortak bir projede görev almalarını sağlayın.  Öğrencilere teşekkür mesajları yazmayı öğretin. Öğrenciler için değerli çalışmalar yapanlara teşekkür mektupları yazdırın. www.egitimcininadresi.com

63  Bir elektronik posta listesi veya bülten tahtası hazırlayıp idareci ve öğretmenlerin değerler eğitimiyle ilgili fikir alışverişi yapmalarını sağlayın.  Büyük öğrencilerin, ebeveynler için yemekli bir program hazırlamasını sağlayın.  Gönüllü olarak yemek yapmalarını, dekorlar kullanmalarını, hizmet etmelerini ve temizlik yapmalarını temin edin.  Öğrencilerin kurum için (tanıtım vb.) bir hizmet yapmalarını sağlayın.  Düzenli bir şekilde birlikte bina temizliği yapın. www.egitimcininadresi.com

64  Diğer din ve kültürleri aşağılamayın ve başkalarına karşı âdil davranmanın önemini vurgulayın.  Hor görülen öğrencilere destek olun ve bu anları bir eğitim fırsatı olarak görün.  Canlılara karşı şefkatli olma düşüncesini aşılayın.  Ürünlerin tekrar kullanımıyla ilgili kampanyalar başlatın. Tasarruflu olma ve israftan kaçınmanın önemini anlatın.  Ülke çapında güzel ahlakı destekleyen programlardan öğrencilerinizi haberdar edin. www.egitimcininadresi.com

65  Öğrencilerin ebeveynlerinin de desteğiyle; çevrelerinde basit temizlik işleri, ağaç dikme, tamiratlar gibi çalışmalarla çevrelerine hizmet etmelerini sağlayın.  Kurumunuza ait bir şarkınız olsun ve yeni gelenlere bunun sözlerini ve anlamını öğretin.  Okulunuza ait bir şarkınız yoksa öğrenciler arasında bir yarışma düzenleyerek bir tane yazmalarını temin edin. Ne tür fikirlerin şarkıda yer alması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunun.  Öğrencilerin kendi aralarında kaynaşmasını sağlayan faaliyetler düzenleyin. www.egitimcininadresi.com

66  Öğrencileri çevredeki yaşlı veya yardıma muhtaç insanlarla ilgilenmeye teşvik edin.  Öğrencilerinize başka şehir veya ülkelerden mektup arkadaşları bulun ve onların yazışmalardan öğrendikleri bilgileri paylaşın. O yerlerde hayatın nasıl olduğu konusunu gündeme getirin.  Çevredeki memur, işçi veya işverenleri davet ederek iş hayatında değerlerin öneminden bahsettirin.  Kurumunuzun tarihî ve başarılarına ait belgeler ve fotoğraflardan oluşan bir sergi hazırlayıp ziyaretçilere bunu gösterin. www.egitimcininadresi.com

67  Spor yarışmalarında, oyunlarda ve günlük ilişkilerde centilmenliğin önemini vurgulayın.  Okulun politikasını belirlerken öğrencilerin de katkıda bulunmasını temin edin.  Onlara farklı politikaların karşılaştırılmasıyla ilgili ödevler verin.  İnsanı düşünmeye, tartışmaya ve yazmaya sevk eden alıntılar toplayın. www.egitimcininadresi.com

68 Çocuklara bir ant söyletin ve bu metni velilere ulaştırın.  Kurumunuzu tanımlayan veciz bir söz bulun.  Veliler için değer eğitimiyle ilgili bir kitap listesi hazırlayın.  Sporla ilgilenen öğrenci ve öğretmenlerin sporla ilgili değerler geliştirmelerini teşvik edin. www.egitimcininadresi.com

69

70

71 HAZIRLAYANLAR TEMEL GÖVCE AYŞE ÖZEL HAVVA KAYA ELİF YILDIRIM www.egitimcininadresi.com


"OKULDA ÇALIŞAN HERKESİN GÖREVİ OLARAK DEĞERLER EĞİTİMİ www.egitimcininadresi.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları