Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLK YARDIM SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur? A) Yolları ve kaldırımları onarmak B) Araçların bakım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLK YARDIM SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur? A) Yolları ve kaldırımları onarmak B) Araçların bakım."— Sunum transkripti:

1 İLK YARDIM SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur? A) Yolları ve kaldırımları onarmak B) Araçların bakım ve onarımını önemsemek C) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak D) Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek ( D )

2 2. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir? A) Sinir sistemi B) Sindirim sistemi C) Solunum sistemi D) Boşaltım sistemi ( C )

3 3. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine B) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına C) Kaza yapan araca hasar verilmemesine D) Hızlı ve aceleci davranmaya ( A )

4 4. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A) Kalbi düzensiz çalışanlara B) Öksürük ve hıçkırığı olanlara C) Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara D) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara ( D )

5 5. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? A) B) C) D) ( B )

6 6. Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir?
A) Koyu kırmızı renkli ve yayılarak akması B) Açık parlak kırmızı renkte olması C) Kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda olması D) Küçük kabarcıklar yaparak, sızıntı şeklinde akması ( A )

7 7. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A) Zihinsel aktivitenin artması B) Cildin soğuk ve nemli olması C) Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi D) Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması ( B )

8 8. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kaburganın sağ alt bölgesi ---> 1 cm B) Karnın sol üst bölgesi ---> 3 cm C) Göğüs kemiğinin ortası ---> 5 cm D) Kaburganın sol alt bölgesi ---> 7 cm ( C )

9 9. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak B) Kanama varsa şoka karşı önlem almak C) Yaraya pamuk koyarak sarmak D) Yaraya merhem sürmek ( B)

10 10. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Meyve suyu içirilmesi B) Şoka karşı önlem alınması C) Yara yerinin soğuk tutulması D) Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi ( A )

11 11. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A) El B) Kalça C) Omuz D) Göğüs ( C )

12 12. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A) Çıkan bölge üzerine masaj yapmak B) Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak C) Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak D) Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek ( D )

13 13. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A) Turnike uygulanan B) Ayağında çıkık olan C) Solunum zorluğu çeken D) Birinci derecede yanığı olan ( C )

14 14. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?
A) Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması B) Sindirim sisteminin çalışmaması C) Kan dolaşımının yavaşlaması D) Nabız sayısının azalması ( A )

15 15. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur? A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. B) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. C) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. D) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. (B )

16 16.SÜRÜCÜLER NEDEN İLK YARDIM BİLGİ VE BECERİLERİNE SAHİP OLMALIDIR?
1.Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için 2.Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için 3.Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için 4.Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapmak için (d )

17 1.Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
17.İnsan vücudundaki damarlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 1.Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır. 2.Toplardamarlar kanı kalpten vucüda taşır. 3.Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakilerden azdır. 4.Atardamardaki kan basıncı toplardamardakinden fazladır. ( b )

18 18.Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır.
1.Ayaklarından çekilerek 2.Baş-çene pozisyonu verilerek 3.Boynuna mutlaka boyunluk takılarak 4.Çene göğse değecek şekilde baş öne eğilerek. ( c )

19 1.Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının temizlenmesi.
19.Suni solunum öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir 1.Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının temizlenmesi. 2.solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması. 3.Suni solunuma başlamadan 5 dk. Bekletilmesi 4.hastanın ayaklarının yükseltilmesi ( a )

20 1.Bilinç kaybının düzelmesini 2.Kalbin çalışmasını 3.Nefes vermesini.
20-Holger-nielsen(sırttan bastırma dirsekten kaldırm)metodu ilesuni solunum uygulamasonda sırttan basınç yapılması kazazadede aşağıdakilerden hangisini sağlar? 1.Bilinç kaybının düzelmesini 2.Kalbin çalışmasını 3.Nefes vermesini. 4.Nefes almasını ( c )

21 4.Ayak bileğinin burkulması ( b )
21-İlk yardım uygulaması olarak kazazadenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır? 1.Şok 2.Beyin kanaması 3.Ayakta olan kanamalar 4.Ayak bileğinin burkulması ( b )

22 1.Kasık iç kısmı 2.Bacak iç kısmı 3.dizin ön kısmı 4.Karnın ön kısmı
22-Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir? 1.Kasık iç kısmı 2.Bacak iç kısmı 3.dizin ön kısmı 4.Karnın ön kısmı

23 2.Reflekslerin kaybolması 3.Sesi uyaranlara tepki vermesi
23-Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazade de kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? 1.Bilinç kaybı olması. 2.Reflekslerin kaybolması 3.Sesi uyaranlara tepki vermesi 4.Dolaşımın durması kalp atımlarının alınaması. (d )

24 Bulantı ve kusma olması Burun ve kulaktan kan gelmesi Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
24-Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazede de görülmesi hangi durumda olur? 1.Akciğer delinmesi 2.Baş yaralanması 3.Dalak yırtılması 4.Kalp spazmı ( b)

25 3.Kuru sargı bezi ile kapatmak 4.Oksijenli su ile yıkayıp sarmak ( a)
25-Kimyasal madde yanıklarında ilk yardım uygulamasıaşağıdakilerden hangisidir? 1.Bol su ile yıkamak 2.Yara merhemi sürmek 3.Kuru sargı bezi ile kapatmak 4.Oksijenli su ile yıkayıp sarmak ( a)

26 3Topuktan kalçaya kadar 4.Topuktan koltuk altına kadar ( d)
26-Diz ile kalça arası kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır? 1.Topuktan dize kadar 2.Dizden kalçaya kadar 3Topuktan kalçaya kadar 4.Topuktan koltuk altına kadar ( d)

27 27-Hangi durumda kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
1.Kolunda yara ve kırık olan 2.Birinci derece yanık olan 3.Omurgasında kırık olan 4.Kaburgasında kırık olan ( c)

28 A.ı ve ıı B-I-III C-II-III D- I-II-III ( b)
28-Kanın oksijen taşımasının engellenmesi fiziksel aktivitenin artması Boğucu etki yapması Karbon monoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerin hangilerinin olması beklenir? A.ı ve ıı B-I-III C-II-III D- I-II-III ( b)

29 29-GÜNEŞ ÇARPMASI OLAN KİŞİYE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YAPILMALIDIR?
1.Serin bir yere alınarak vucut ısısı düşürülmelidir? 2.Üstü örtülerek terlemesi sağlanması 3.Sıcak içecekler verilmeli 4.Sıcak duş yaptırılmalı ( a)

30 1. G SINIFI 2.A1 VE A2 SINIFI 3.C D VE E SINIFI
30-Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeteneğine ulaşan sürücü,aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir? 1. G SINIFI 2.A1 VE A2 SINIFI 3.C D VE E SINIFI 4.B SINIFI ( hususi araç) ( d)

31 31. Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?
A) Havanın yağışlı olması B) Aracın bakımsız olması C) Yol yapımında hata olması D) Alkollü olarak araç kullanması ( D)

32 32. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir? A) Doku B) Hücre C) Sistem D) Gövde ( C )

33 33. Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasını bulundurmak zorunludur?
A) Otomobil B) Motosiklet C) Motorlu bisiklet D) Lastik tekerlekli traktör ( A)

34 34. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A) Kanamanın durdurulmasını B) Dolaşımın değerlendirilmesini C) Solunumun değerlendirilmesini D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini ( D)

35 35. " Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir? ( B)

36 36. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A) Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması B) Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi C) Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması D) Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması ( D )

37 37. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması C) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması D) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi (C )

38 38. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama B) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme ( B )

39 39. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır. B) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır. C) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez. D) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır. ( C )

40 40. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür? A) Kol kemiği B) Kalça kemiği C) Uyluk kemiği D) Kaburga kemiği ( D)

41 41. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
A) Çıkık B) Kırık C) İncinme D) Burkulma

42 42. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ölmüş olan B) Ağır kanamalı olan C) Ayağında kırık olan D) Dirseğinde çıkık olan ( B)

43 43. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A) Şoka girmiş olan B) Omurga kırığı olan C) Kol kemiği kırık olan D) Kalça kemiği kırık olan ( c )

44 44. Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir? A) Kalp B) Beyin C) Böbrek D) Akciğer ( B )

45 45. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak B) Başkalarının haklarına saygı göstermek C) Kurallara uymaya özen göstermek D) Hırslı ve kızgın olmamak ( A)

46 46. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A) Hastanede B) Olay yerinde C) Ambulans içinde D) Sağlık merkezinde ( B )

47 47. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A) Kalp B) Mide C) Böbrek D) Karaciğer ( A )

48 48. İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir? A) Aracın modeline B) Yaralıların cinsiyetlerine C) Yaralıların üzerinde bulunan giysilere D) Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına ( D )

49 49. Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir? A) Deri renginin gözlenmesi B) Soluk verişinin hissedilmesi C) Solunum sesinin dinlenmesi D) Solunum hareketlerinin gözlenmesi ( A )

50 50. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A) Burun kanaması olan B) Bulantı ve kusması olan C) Solunum yolu tıkalı olan D) Boyun omurunda zedelenme olan ( C )

51 51. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz? A) Kılcal damar B) Atardamar C) Toplardamar D) Yırtık kanaması ( b )

52 52. Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
A) Kalbi duran B) Bilinç kaybı olan C) Solunum güçlüğü olan D) Nabız sayısı düşük olan ( a )

53 53. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
A) Kasık bölgesine B) Şakak bölgesine C) Çene altı bölgesine ( D ) D) Köprücük kemiğinin iç kısmına 8. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

54 54-Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi B) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi C) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi D) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması (C )

55 55-. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak B) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek C) Solunum sıkıntısını azaltmak D) Kan dolaşımını yavaşlatmak (B )

56 56-. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A) Eklem çevresinin şişmesi B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğu C) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması D) Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ( C )

57 57- Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üşümeyi engellemek B) Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek C) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek D) Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek ( D )

58 58- Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ölmüş olan B) Ayağında çıkık olan C) Solunum zorluğu çeken D) Birinci derece yanığı olan ( C )

59 59- • Hastanın serin yere alınması
••Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır? A) Bayılma B) Sıcak çarpması C) El bileğinin burkulması D) Kafa ve beyin yaralanması ( B )

60 60. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?
A) Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile B) Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile C) Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile D) İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile ( D )

61 61. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını
en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? A) Trafik B) Girişim C) Yöntem D) İlk yardım ( D )

62 62. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir
araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir? A) Hücre B) Organ C) Sistem D) Destek doku ( B )

63 63. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında
ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A) Tıbbi yardım istenmesi B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi C) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması ( C )

64 64. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne
anlama gelir? A) Trafik işaretçilerinin dinlenmesi B) Yaralının soluk sesinin dinlenmesi C) Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi D) Etrafta siren sesi olup olmadığının Dinlenmesi ( B )

65 65. "Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu
ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir? A) Omurga yaralanmalarında B) Kapalı göğüs yaralanmalarında C) Boylamasına karın yaralanmalarında D) Ağız-burun çevresinin kanamalı Yaralanmalarında ( D )

66 66. I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III ( A )

67 67. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında
göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 ( D )

68 68. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden
hangisi uygulanır? A) Yarası sarılarak uyutulur. B) Kanama yoksa önemsenmez. C) Solunum yolu açık tutularak sevk edilir. D) Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. ( C )

69 69. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden
hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir? A) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği B) Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi C) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı D) Yakıcı maddeyle temas şekli (A )

70 70. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan
hangisi kesinlikle yapılmaz? A) Sert bir zemine sırtüstü yatırmak B) Dik oturur şekilde pozisyon vermek C) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek D) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak ( B)

71 71. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında,
yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması B) Nabız atışlarının sürekli hızlanması C) Bulantı ve kusmanın olması D) Vücut sıcaklığının artması (A )

72 72. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en
son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? A) Açık karın yarası olan B) Bilinci yerinde olmayan C) Ayak kemiğinde kırık olan D) Solunum yolu zehirlenmesi olan ( C )

73 73. Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal
sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor. Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur? A) Kusturmak B) Bol su içirmek C) Açık havaya çıkarmak D) Sarımsaklı yoğurt yedirmek ( B)

74 74. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Omurgasında kırık olan ( a ) B) Kaburgasında kırık olan C) Birinci derece yanığı olan D) Kolunda yara ve kırık olan

75 75. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak B) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak C) Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek D) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak (b )

76 76. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması B) Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması C) Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması D) Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulaması ( d )

77 77. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? A) 1-2 dakika B) 5-10 dakika C) dakika D) dakika ( c )

78 78. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? A) Burun kanamaları B) Atardamar kanamaları ( b ) C) Kılcal damar kanamaları D) Toplardamar kanamaları

79 79. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A) İlaçla tedavi etmek ( a) B) Tıbbi yardım için iletişim kurmak C) Durumun kötüleşmesini engellemek D) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlanması

80 80. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır? A) Topuktan dize kadar B) Dizden kalçaya kadar C) Topuktan kalçaya kadar ( c ) D) Topuktan koltuk altına kadar

81 81. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
A) Hareketsiz eklem bölgelerinde B) Hareketli eklem bölgelerinde ( b ) C) Sadece bacak eklemlerinde D) Sadece kol eklemlerinde

82 82. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulmaması B) Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi C) Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması D) Çamaşır suyu zehirlenmelerinde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi ( C )

83 83. Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır? A) Yüzünün sararmasından B) Nabız sayısının azalmasından C) Vücut sıcaklığının azalmasından D) Göğüs kafesinin yükselmesinden ( D )

84 84. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi B) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi C) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması D) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması ( C )

85 Konu soruları TRAFİK SORULARI
85-Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır? A- Çevreye saygılı olmak B- Kurallara uymakta özen göstermek C- Başkalarının haklarına saygı göstermek D- Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

86 86. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A) Sinir sisteminde B) Dolaşım sisteminde ( B ) C) Sindirim sisteminde D) Solunum sisteminde

87 87. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Kan dolaşımını yavaşlatmak B) Solunum sıkıntısını azaltmak C) Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak D) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek ( D )

88 88. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. B) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkıca sarılır. C) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür. D) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. (A )

89 89. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Kollarının baş hizasında durmasına B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına ( D )

90 Soru 1 90-CEVAP D

91 Soru 2.. 91-CEVAP B

92 Soru 3.. 92-CEVAP D

93 Soru 4.. 93-CEVAP A

94 Soru 5.. 94-CEVAP B

95 Soru 6.. 95-CEVAP A

96 Soru 7.. 96-CEVAP B

97 97-CEVAP C

98 Soru 9.. 98-CEVAP A

99 99-CEVAP C

100 100-CEVAP D

101 Soru 12.. 101-CEVAP C

102 Soru 13.. 102-CEVAP A

103 Konu soruları 103.)ilkyardım SORULARI
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır? A- Çevreye saygılı olmak B- Kurallara uymakta özen göstermek C- Başkalarının haklarına saygı göstermek D- Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

104 104.)Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur? A-Sürücü başlık ve gözlük, yolcu sadece başlık kullanmalıdır B- Sürücü sadece başlık, yolcu gözlük ve başlık kullanmalıdır C- Sürücü ile yolcu başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedir D- Sürücü ile yolcunun gözlük ve başlık kullanması isteğe bağlıdır

105 105.)İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
A-Sadece şehir içinde araba kullanma şartı ile B- Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile C- Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile D- İşitme cihazı ile belli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile

106 106.)• Hastanın serin yere alınması • Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır? A-Kafa ve beyin yaralanmasında B- El bileğinin burkulmasında C- Sıcak çarpmasında D- Sıcak çarpmasında

107 107.)Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A-Elektrikli battaniye ile ısıtılması B-Önce ılık sonra sıcak ortama alınması C- Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması D- Donan bölgenin oğularak masaj yapılması

108 108.)Sindirim yolu zehirlenmesi ile ilgili olarak yapılan uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A-Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulması B- Çamaşır suyu ile zehirlenmelerde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi C- Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi D- Acil tıbbi yardım istenmesi

109 109.)Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir? A C B D

110 110.)Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A- Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek B- Baş-çene pozisyonu verilerek C- Ayaklarından çekilerek D- Boyunluk takılarak

111 111.)Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
Kaza zamanının B-Açık ve net adresin C-Yaralıların kimliklerinin D- Yaralıların sayısı ve durumlarının

112 112.)Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A- Eklem bağlarının kopması B- Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması C- Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi D- Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi

113 113.)Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A- Dik oturur pozisyon vermek B-Sert bir zemine sırt üstü yatırmak C- Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek D- Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak

114 114.)Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A- Sürekli buzla ovulur B- Kuvvetli masaj yapılır C- Hareketsiz kalması sağlanır D- Turnike uygulanır.

115 115.)Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? A- Tazyiksiz bol soğuk su ile yıkamak B- Sıcak uygulama ve masaj yapmak C- Kuru sargı bezi ile kapatmak D- Yara merhemi sürmek

116 116.)Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A- Kulağa pamuk konularak sıkı bir şekilde sarılır B- Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır C- Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır D- Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

117 117-Şekildeki gibi cisim batması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A- Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi B- Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi C- Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması D- Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi

118 118.)Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A- Kaburganın sağ alt bölgesi   1 - 1,5 cm B- Karnın sol üst bölgesi  cm C- Göğüs kemiğinin ortası   cm D- Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı   cm

119 119.)Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A- Vücut sıcaklığını düşürmek B- Sindirime yardımcı olmak C- Solunumun düzenli olmasını sağlamak D- Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak

120 120.)Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A- Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli B- Kötü kokulara karşı burnunu tıkama C- Sorulan sorulara anlamlı cevap verme D- Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

121 121.)İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir? A- Solunumu B- Ağız içi C- Bilinci D- Göğüs hareketi

122 122.)Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A- Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak B- Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak C- Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak D- Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak

123 123.)Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A- Şok pozisyonu verilmesi B- Ağzından bol sıvı verilmesi C- Üzerinin örtülerek sıcak tutulması D- Yaşamsal bulgularının incelenmesi

124 124.)Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A-10 dakika B-15 dakika C- Kalbi daha hızlı çalışana kadar D- Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

125 126.)Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A- Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak B- Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak C- Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek D- Hastanın ayaklarını yükseltmek

126 24.) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir? A- Çenenin kasılması B- Vücudun kasılması C- Dilin geriye kayması D- Başın arkaya düşmesi

127 127.)Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A- Kollarının baş hizasında durmasına B- Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına C- Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına D- Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına

128 128.)Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir? A- Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına B- Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına C- Mevsim ve yol durumuna D- Sürücünün isteğine

129 129.)Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır
A-Mide B-Karaciğer c-akciğer D-Beyin

130 130.) Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne denir?
A-SİSTEM B-ORGAN C-DESTEK DOKU D-HÜCRE

131 131. )Aşağıdakilerden hangileri ilk yardım yapacak kişide bulunmalıdır
131.)Aşağıdakilerden hangileri ilk yardım yapacak kişide bulunmalıdır? I- Her zaman tedbirli olmak II- Soğukkanlılığını korumak III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak A-I-II B-I-III C-II-III D-I-II-III

132 132.)Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A-Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması B- Aracını kullandığı yolun bozuk olması C- Uyarı işaretlerinin yetersiz olması D- Aracının arıza yapması

133 133. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır. B) Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır. (b) C) Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır. D) Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarkinden fazladır.

134 134. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araç donanımını tamamlamak B) Araç muayenelerinde göstermek C) Trafik denetimlerinde göstermek D) Kazalarda ilk yardım için kullanmak (D )

135 135. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir? A) Çenenin kasılması B) Vücudun kasılması C) Dilin geriye kaçması C ) D) Baş-çene pozisyonu verilmesi

136 136. " Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması B) Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması (b ) C) Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması D) Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması

137 137. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir? A) Mide B) Dalak C) Akciğer ( c)D) Karaciğer

138 138. İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar.
Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir? A) Bilinci ( a)B) Ağız içi C) Solunumu D) Göğüs hareketi

139 139. 1- Suni solunum uygulanması
2- Dolaşımın değerlendirilmesi 3- Kalp masajı uygulanması 4- Hava yolu açıklığının sağlanması Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır? A) B) C) D) (d )

140 104. • Geçici hafıza kaybı ••Burundan kan gelmesi ••Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? A) Baş ( a)B) Karın C) Göğüs D) Omurga

141 141. Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Bilinci yerinde ise bol su verilmesi B) Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması ( b) C) Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması D) Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi

142 142. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şişliği azaltmak için buz tatbik edilmesi (A) B) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi C) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması D) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması

143 143. Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?
A) Yaralının isteğine göre değişir. B) Yaralının yarasına göre değişir. © C) Yaralının başı gidiş yönünde olacak şekilde D) Yaralının ayakları gidiş yönünde olacak şekilde

144 144. Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu olarak yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Kusturmak B) Tuzlu su içirmek C) Yoğurt yedirmek D) Açık havaya çıkarmak (d)

145 145. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A) Dinç ve zinde olma B) Reflekslerinde zayıflama (b) C) Manevra kabiliyetinde artma D) Aşırı hareketli ve uyumlu olma

146 CEVAP B

147 CEVAP C

148 CEVAP A

149 CEVAP D

150 CEVAP C

151 CEVAP A

152 CEVAP A

153 CEVAP B

154 CEVAP D

155 CEVAP A

156 CEVAP D

157 CEVAP A

158 CEVAP B


"İLK YARDIM SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur? A) Yolları ve kaldırımları onarmak B) Araçların bakım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları