Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ."— Sunum transkripti:

1 2012 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

2 YASAL DAYANAK 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Faaliyet Raporu mart ayı toplantısında meclise sunulur. Kamuoyuna açıklanır.

3 3 İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-İl sınırları itibariyle yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar 2-Belediye sınırları dışında yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar

4 İL SINIRLARI İÇİNDE YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Gençlik ve sporGençlik ve spor İlin çevre düzeni plânıİlin çevre düzeni plânı Toprağın korunmasıToprağın korunması Erozyonun önlenmesiErozyonun önlenmesi Kültür, sanat, turizmKültür, sanat, turizm Sosyal hizmet ve yardımlarSosyal hizmet ve yardımlar Yoksullara mikro kredi verilmesiYoksullara mikro kredi verilmesi Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarıÇocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları SağlıkSağlık TarımTarım Bayındırlık ve iskân Bayındırlık ve iskân Sanayi ve ticaretSanayi ve ticaret İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler

5 BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE SORUMLULUKLAR Mad. 6 İmarİmar yol, su, kanalizasyonyol, su, kanalizasyon Katı atıkKatı atık ÇevreÇevre Acil yardım ve kurtarmaAcil yardım ve kurtarma Orman köylerinin desteklenmesiOrman köylerinin desteklenmesi Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleriAğaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri

6 MERKEZİ İDARENİN (BAKANLIKLARIN) TEVDİİ ETTİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yapım, bakım ve onarım işleri Yapım, bakım ve onarım işleri Devlet ve il yolları Devlet ve il yolları İçme suyu, sulama suyu İçme suyu, sulama suyu Kanalizasyon Kanalizasyon Enerji nakil hattı Enerji nakil hattı Sağlık Sağlık Eğitim, Kültür, turizm Eğitim, Kültür, turizm Çevre, imar, bayındırlık, iskan Çevre, imar, bayındırlık, iskan Gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar Gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları

7 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu YILI GELİR TOPLAMI ( TL.) 2010 12.348.265,12 2011 13.927.854,34 2012 15.604.744,79 TOPLAM 41,880,864,25 TL

8 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Yılı Gelirleri (Bütçe Gerçekleşmesi) GELİRİN TÜRÜGERÇEKLEŞEN GELİR Vergi Gelirlerinden 12.747.356,87 alınan pay Vergi Gelirlerinden 12.747.356,87 alınan pay Mevduat Faizleri 1.121.024,99 Mevduat Faizleri 1.121.024,99 Diğer Gelirler 1.739.910,70 Diğer Gelirler 1.739.910,70 TOPLAM 15.608.292,56 15.608.292,56 TL

9 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2010 - 2012 YILI ÖDENEK - HARCAMA DURUMU YILI Ö DENEKHARCAMA ORAN (%) 2010 86.033.217,31 57.061.841,74 66,33 2010 86.033.217,31 57.061.841,74 66,33 2011 97.451.158,53 74.866.520,41 76,82 2011 97.451.158,53 74.866.520,41 76,82 2012 75.312.372,87 58.936.247,36 78,25 2012 75.312.372,87 58.936.247,36 78,25 Bakiye ödenek tahsisli olup bir sonraki yıla devretmiştir

10 Ekonomik Sınıf Toplam Harcama İçindeki Payı 01 Personel Giderleri 21.500.810,06 02 Sos.Güv.Kur.Dev.Pirimi Gid. 3.610.129,23 03 Mal ve Hizmet Alımı Gideri 12.947.294,03 12.947.294,03 04 Faiz Giderleri 362.227,94 05 Cari Transferler 1.766.813,52 06 Sermaye Giderleri 18.595.463,58 18.595.463,58 07 Sermaye Transfer 153.509,00 TOPLAM58.936.247,36 2012 YILI HARCAMALARININ EKONOMİK SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI

11 2012 YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 59.899,07 1.051.950,78 60.104.078,31 14.243.772,71 252.670,00 TOPLAM 75.712.370,87 75.712.370,87 TL

12 KURUM ADIHARCAMA EMNİYET HİZMETLERİ2.057.714,82 SAĞLIK HİZMETLERİ466.820,87 GENÇLİK SPOR HİZMETLERİ9.121,51 KÜLTÜR TURİZM HİZMETLERİ2.219.819,33 EĞİTİM HİZMETLERİ13.203.862,67 SOSYAL HİZMETLER1.690.187,73 TARIM HİZMETLERİ119.596,00 DiĞER GENEL HİZMETLER37.088.013,53 2012 YILI BÜTÇE HARCAMALARI TOPLAM 58.936.247,36 58.936.247,36 TL

13 2012 YILI TOPLAM BÜTÇE GELİR 75.712.370,87 GİDER 58.936.247,36 Bakiye ödenek tahsisli olup bir sonraki yıla devretmiştir.

14 İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI Vali İl Genel Meclisi İl Encümeni

15

16 TEŞKİLAT YAPISI Memur 126 İşçi 220 Sözleşmeli 3 TOPLAM 349 Personel

17 PERSONELİN SINIFLAR İTİBARİYLE DAĞILIMI MemurS.personel G.İ.HT.HA.HY.HToplam Merkez5443 (2 ad. söz) 2 (1 ad. söz) 16115 İlçe13--114 Toplam6743217129

18 CİNSİ İL ÖZEL İDARESİNDE DİĞER KURUMLARDA Top. Binek Araç611 17 Toplu Taşıma Arç.7- 7 Yük Taşıyıcılar22- İş Makineleri39- Diğer Araçlar61 7 Makine Teçhizat26- Arazi Aracı12- ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİ TOPLAM 130 Araç

19 İŞ MAKİNELERİNİN DAĞILIMI Dozer 2 ad. Yükleyici 3 ad. Beko loader 5 Excavator 5 ad. Silindir 6 ad. Greyder 9 ad. Diğerleri 9 ad. TOPLAM 39 Adet

20 2012 YILI FAALİYETLERİ 1- Köylerin Altyapısın Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetler 2- İl Özel İdaresi Öz kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetler 3- 5302 sayılı il Özel İdaresi Kanunun 6.maddesi gereği Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan ödeneklerle gerçekleştirilen faaliyetler 4- Kurumsal imkanlar (İdare işgücü ve makine parkı ) ile gerçekleştirilen faaliyetler 5- Hibe ve bağışlarla yapılan yatırımlar.

21 2005-2012 YILLARI KÖYDES ÖDENEKLERİ 2005 1.167.500,00 TL 2006 13.354.000,00 TL 2007 11.405.000,00 TL 2008 2.777.000,00 TL 2009 2.083.000,00 TL 2010 3.460.194,00 TL 3.460.194,00 TL 2011 5.632.692,00 TL 2012 3.250.000,00 TL TOPLAM 43.129.386,00 TL

22 359,42 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 605,40 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama 112,10 km. Stabilize Kaplama YAPILAN TOPLAM YOL : (1.076.92 km) 213 Adet İçme Suyu Tesisi 8 Adet Menfez Yapımı 1 Adet Kanalizasyon Tesisi 4 Adet Köprü Yapımı 2 Adet Köprü Yapım Projesi 1 Adet Sulama Tesisi 2005 - 2012 YILLARINDA KÖYDES ÖDENEĞİ İLE YAPILAN İŞLER

23 KÖY ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KÖYDES) 2012 YILI ÖDENEĞİ Köy yolları ve içme suyu projeleri için TOPLAM 3.250.000,00 TL.

24 15.3 km 1.Kat Sathi Asfalt Kaplama 189 km 2.Kat Sathi Asfalt Kaplama 15,30 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplamanın tamamı ile 211 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplamanın 189 km si olmak üzere toplam 226,3 Km. asfalt yolun 204,3 Km.si tamamlanmıştır. Kalan 22 km. 2. kat asfalt yolun yapımı mevsim şartları nedeniyle 2013 yılına ertelenmiştir 2012 YILINDA KÖYDES ÖDENEĞİ İLE YAPILAN İŞLER

25 YOL ÇALIŞMALARI

26 YOL ENVANTERİ Toplam Yol Ağı = 1.725 Km. AsfaltStabilizeTesviyeBeton 1. Derece 2. Derece Köy İçi 1. Derece 2. Derece Köy İçi 1. Derece 2. Derece Köy İçi 1. Derece 2. Derece Köy İçi 7699724392378809800013 850 Km. % 49 764 Km. % 44 98 Km. %6%6 13 Km. %1%1

27 2012 YILINDA KÖYYOLLARIMIZ (km ) 2012 YILINDA KÖYYOLLARIMIZ (km ) TOP.YOLAĞI : 1725 Km ASFALT 850 Km : % 49 STABİLİZE 764 Km : % 44 TESVİYE 98 Km : % 5 BETON 13 Km : % 1

28 450 Km. yolda asfalt yama çalışması yapıldı 185 Km. stabilize yolda malzemeli bakımı çalışması yapıldı 13.835 Km. yolda karla mücadele yapıldı 1600 Km. yolda greyderli bakım çalışması yapıldı 22 Köyde köy içi düzenleme (kumlama) çalışması yapıldı 11 Köyde örnek köy çalışması yapıldı 944 mt. beton boru ve büz yerleştirme çalışması yapıldı İhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik işaret levhası yerleştirme çalışması yapıldı ÖZEL İDARE KAYNAKLI YOL HİZMETLERİ (PERFORMANS PROGRAMI)

29 İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

30 İÇME SULARI 2012 YILI GENEL ENVANTERİ KÖY ÜNİTE TOPLAM SULU : 161 25 186 YETERSİZ : 12 - 12 SUSUZ : - - - TOPLAM : 173 25 198

31 İÇMESUYU ENVANTERİ 2012 YILI SONU TOPLAM KÖY:198 SULU – 186- : % 94 YETERSİZ -12- : % 06 SUSUZ -0- : % 0

32 İÇMESUYU DEPOLARININ SAĞLIK BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI Uygun hale getirilen depo sayısı : 82 adet Uygun hale getirilecek depo sayısı : 91 adet İçmesuyu depolarının sağlık bakanlığı standartlarına uygun hale getirilme çalışmaları %47 oranında tamamlanmıştır.

33 İÇMESUYU DEPOLARININ SAĞLIK BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLME ÇALIŞMALARI

34 İÇMESUYU ŞEBEKELERİNİN MERKEZİ DAĞITIMLI HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI Uygun hale getirilen şebeke sayısı : 48 adet Uygun hale getirilecek şebeke sayısı :125 ad İçmesuyu şebekelerinin merkezi dağıtımlı hale getirilme çalışmaları % 28 oranında tamamlanmıştır.

35 İÇMESUYU ŞEBEKELERİNİN MERKEZİ DAĞITIMLI HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI

36 ÖZEL İDARE KAYNAKLI İÇME SUYU HİZMETLERİ (PERFORMANS PROGRAMI) Programda bulunan 23 Adet İçme suyu Projesinin 22 Adedi tamamlanmıştır. 1 Adet içmesuyu projesi,Orman Bölge Müdürlüğünden izin beklendiğinden devam etmektedir. Ayrıca Köylere Hizmet Götürme Birliklerince 17 köyde içme suyu tesisi yaptırılmış bu işler için 235.662 TL.harcanmıştır.

37 ÖZEL İDARE KAYNAKLI İÇME SUYU BAKIM –ONARIM HİZMETLERİ 211 ünitede 33.539 mt muhtelif boru ve 70 adet vana kullanılmak suretiyle İçmesuyu Tesis Bakım Onarımı Yapılarak Arızalar Giderilmiş,Mevcut içme suyu tesisleri takviye edilmiştir. Yapılan Bakım Onarım işlerinin bedeli 429.361 TL.dir

38 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI

39 2012 YILI KANALİZASYON ENVANTERİ Köy Adedi Ünite (bağlı) adedi Kanalizasyonu olan881 Kanalizasyonu olmayan8524 Toplam17325 Toplam köy sayısının % 51’inde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir.

40 ÖZEL İDARE KAYNAKLI KANALİZASYON ( PERFORMANS ) ÇALIŞMALARI 8 Köyde Kanalizasyon ve fosseptik tesisi çalışması 3 köyde ise fosseptik çalışması tamamlandı. Performans Programındaki 16 adet işten 5 adedinin yapımı devam etmektedir.

41 ÖZEL İDARE KAYNAKLI KANALİZASYON TESİSLERİ BAKIM –ONARIM HİZMETLERİ 49 Köyde kanalizasyon şebeke arızası giderildi. Bu arızların giderilmesi için 6.081 mt Koruge boru kullanıldı. Yapılan Bakım Onarım işlerinin bedeli 123.200 TL.dir

42 SULAMA TOPRAK ÇALIŞMALARI

43 2012 YILI SULAMA VE TOPRAK ENVANTERİ Adet Sulanan Saha Hektar Hayvan Sayısı Küç.başBüy.baş Gölet1250 H.İ.S. Göleti17-21.4174.024 Yerüstü Suyu142712 Yer altı Suyu1225 Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 132995 6.182

44 ÖZEL İDARE KAYNAKLI SULAMA – TOPRAK ÇALIŞMALARI 15 Köyde 51 km. sulama kanal temizliği yapıldı. 4 köyde tarla içi drenaj çalışması yapıldı 2 köyde sulama suyu tesisi bakım onarımı yapıldı. 4 köyde HİS Göleti bakım onarımı yapıldı

45 ARAÇ CİNSİADET Kamyonet79 Otomobil91 Minibüs17 Kamyon3 Diğerleri11 TOPLAM201 2012 yılında 2012 yılında HURDASAN’a satılmak suretiyle elde edilen gelir 1.618,45 TL. TESLİM ALINAN HURDA ARAÇ LİSTESİ (5838 SAYILI KANUN) (5838 SAYILI KANUN)

46 YIL Tasfiye Edilmek Üzere Teslim Alınan Miktar (Kg) Tasfiye Edilen Miktar (Kg) İşlemi Devam Eden Miktar (Kg) 2007-08 67.118- 2009154.56023.762130.798 2010313.080226.06787.013 201183.48085.480- 2012234.82832.900 TOPLAM (Kg) 853.07368.209317.829 KAÇAK AKARYAKIT DURUM TABLOSU

47 TÜRÜTUTARI Taşıt Bakım ve Onarım Gideri 460.971,00 İş Makinesi Onarım Gideri 393.175,00 Akaryakıt ve Yağ alımları 2.303.581,00 TOPLAM 3.157.727,00 TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ BAKIM VE İŞLETME FAALİYETLERİ

48 UYGULAMALAR İŞLEM SAYISI İmar Planı ve Tadilatı 2 İfraz-Tevhid8 Yapı Kullanma İzni 44 Ruhsata Tabi Olmayan Yapı İzinleri 122 Kaçak Yapı 4 Para Cezaları 3.166,96 Yıkım Kararı 1 Hali Hazır Harita 2 Köy Yerleşim(Gelişme)Alanı 16 (Devam ediyor) Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı Yardımı 1 adet proje Çevre Düzeni Planı İçin Verilen Görüşler 34 Adres Kayıt Sisteminde Yeni Verilen Kapı Numarası Sayısı 154 İMAR FAALİYETLERİ

49 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler11 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler13 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler- Sıhhi Müesseseler- Umuma Açık İstirahat yerleri- Kum Ocakları 1(a) Grubu2 1 (a) Grubu Maden Hammadde Üretim İzin Belgeleri - Jeotermal Kaynak Suları(Arama ve İşletme Ruhsatları) TOPLAM26 RUHSAT VE DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ

50 BİMER VE BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI BİMERBAŞVURUSU69 BİLGİEDİNMEBAŞVURUSU87

51 2012 YILINDA İL GENEL MECLİSİ VE İL ENCÜMENİNDE ALINAN KARAR SAYISI İLGENELMECLİSİNDE 253 İL ENCÜMENİNDE 176

52 EVRAK İŞLEMLERİ Gelen Evrak 4285 Giden Evrak 5388 Dilekçe 1462

53 İHALE İŞLEMLERİ Yapım işiYapım işi Mal AlımıMal Alımı Hizmet AlımıHizmet Alımı 30 Adet 12 Adet 3 Adet TOPLAM İHALE SAYISI 45 ADET

54 EĞİTİM FAALİYETLERİ AB Hibe programı, e-İçişleri projesi,Resmi yazışma kuralları,sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı vb. konularında seminerler düzenlenmiştir.

55 MİKRO KREDİ ÇALIŞMALARI Kredi alan kişi sayısı Verilen kredi miktarı 2012 Yılı Bütçe Ödeneği 832 Kişi 1.035.509.95 TL 50.000,00 TL

56 1-VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİNALARI (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) Kırıkkale Merkez Hükümet Konağı Yapım İşi Delice İlçesi Kaymakam evi Yapım İşi İnşaat % 22 seviyede devam ediyor İhalesi yapıldı.Komisyon incelemesinde

57 (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) 2- EMNİYET HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) İŞİN ADI GERÇEKLEŞME DURUMU (%) Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ve 12 Daireli Lojman İkmal İnşaatı 33 Çelebi İlçe Emniyet Amirliği ve 12 Daireli Lojman İnşaatı İhalesi yapıldı. KİK kararı doğrultusunda işlem devam edecek. Kırıkkale Bölge Trafik Şube Müdürlüğü İnşaatı Yapım İşi 73

58 3- EĞİTİM HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) İŞİN ADIGERÇEKLEŞME DURUMU (%) 100.Yıl İ.Ö.O. (15 Ek derslik) 55 Tınaz Anaokulu (4 Derslik) 10 Pakize Akalınlı Anaokulu (2 Derslik) 100 Dedekorkut İ.Ö.O. 100 Gazi İ.Ö.O. 100 Hasandede İ.Ö.O. 100 Hoca Ahmet Yesevi İ.Ö.O. 100 İmamoğlu İ.Ö.O. 100 Sevgi Çiçekleri Anaokulu 100

59 3- EĞİTİM HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) İŞİN ADI GERÇEKLEŞME DURUMU (%) Cumhuriyet İ.Ö.O.100 Namık Kemal İ.Ö.O.100 Hüseyin Kahya Y.İ.B.O.100 Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (12 derslik +60 yataklı uygulama oteli+180 Öğr.Pansiyon) 24 Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu(Küçük Tip Spor Salonu) 100 Sanayi Genel Lise TOKİ (24 Derslik)100 Anadolu Lisesi (16 Derslik)19 Rehberlik araştırma Merkezi (Hizm. Bin.) 52

60 3-EĞİTİM HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) İŞİN ADI GERÇEKLEŞME DURUMU (%) Anadoluİmam-Hatip Lisesi (24 Derslik+200 Öğr.Pansiyon) 10 1.Organize Sanayi Bölgesi Meslek ve Teknik Lisesi (24 derslik+2 Atölye) 45 Yıldırım Beyazıt Lisesi Spor Salonu (Küçük Tip Spor Salonu) 100 13 Adet Muhtelif Okulların bakım, onarım, doğalgaz, tesisat vb.işleri 100

61 4-SOSYAL HİZMETLER (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) Ahılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşiAhılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi Toplum Merkezi İnşaatı Yapım İşiToplum Merkezi İnşaatı Yapım İşi Huzur Evi İnşaatı Yapım İşiHuzur Evi İnşaatı Yapım İşi TamamlandıTamamlandı 16.04.2013’te ihalesi yapılacak16.04.2013’te ihalesi yapılacak Proje AşamasındaProje Aşamasında

62 5-SAĞLIK HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) Sulakyurt İlçe Hastanesi kalorifer Kazanı Değişimi tamamlandı. Ruh Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası Mefruşat Alımı işi tamamlandı.

63 6-TARIM HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi (14.003,20 TL)Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi (14.003,20 TL) Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi (48.919,68 TL)Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi (48.919,68 TL) Seracılık Projesi (53.985,00 TL)Seracılık Projesi (53.985,00 TL) TOPLAM:116.907,88 TL

64 GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ (İl Özel İdare Bütçesi) Tanıtım Faaliyetleri (9.121,51 TL)

65 KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ (İl Özel İdare Bütçesi) İlimizin tanınıtmı için yapılan faaliyetler.(Baskı ve Cilt Giderleri)İlimizin tanınıtmı için yapılan faaliyetler.(Baskı ve Cilt Giderleri) (12.744,00 TL. ) Fuara Katılım FaaliyetleriFuara Katılım Faaliyetleri (29.166,68 TL. )

66 EĞİTİM HİZMETLERİ (İl Özel İdare Bütçesi) Bilim ve Sanat Merkezi Faaliyetleri İçin Malzeme alımı (15.454, 46 TL.)

67 SOSYAL HİZMETLER (İl Özel İdare Bütçesi) Sosyal Hizmetlerde barındırılan çocuklar için konut kiralanması (Çocuk Evi projesi) 7.847,36 TL.

68 AB-HİBE PROGRAMLARINA YAPILAN BAŞVURULARAB-HİBE PROGRAMLARINA YAPILAN BAŞVURULAR

69 Ahiler Kalkınma Ajansı Projeleri Proje Adı TEMİZ KÖY PROJESİ Proje Finans Kaynağı Ahiler Kalkınma Ajansı Konusu Balışeyh Hüseyinbeyobası Kanalizasyon ve fosseptik Tesisleri tamamlandı. Delice Halitli Delice Dağobası Sulakyurt Koruköy Bütçesi 834.312,65 TL Kalan ödenek ile Hüseyinbeyobası yol ve çevre düzenlemesi, içme suyu dep. Sağ. Bak.standartl.uygun hale getirilmesi, Dağobası Köyü’nde yol ve çevre düzenlemesi ve Halitli Köyü’nün cami tuvaleti inşaatının yapımı gerçekleştitirildi. Kurum Katkısı 333.642,72 Başlama tarihi 30.03.2011 Bitiş Tarihi 30.09.2012

70 (A. B. PROJELERİ) Proje Adı THE PROJECT METHOD ASA CREATİVE MODEL IN VET Mesleki eğitimde Bir yaratıcı Model Olarak Proje Tabanlı Öğretim Programı Proje Finans KaynağıAvrupa Birliği (Ulusal Ajans) Konusu Avrupa’dan ortaklık kurulan diğer 11 kurum ile birlikte mesleki eğitim alanında proje tabanlı öğretim yöntemlerine dayalı bir eğitim programı oluşturup Eğitim-Öğretim uygulaması yapan kurumların hizmtine sunmaktır. Bütçesi (Kurumumuz adına düşen bütçe) 18.000,00 Euro (Polonya, İtalya ve Avusturya’ya proje kapsamında katılım gerçekleşti.2012 yılında 8 ülkeden çalıştaya katılım sağlandı) (DEVAM EDİYOR) Kurum Katkısı- AB Katkısı 18.000,00 Euro Başlama tarihi01.09.2011 Bitiş Tarihi31.08.2013

71 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA OLUP YAPILAMAYAN İŞLER YOL SEKTÖRÜ İÇME SUYU SEKTÖRÜ KANALİZASYON KÖYDES EK Programındaki 22 km 2.kat Asfalt Yol Yapımı (Altyapısı tamamlandı.Asfaltı atılacak) 1 adet içme suyu tesisi devam ediyor. 5 Adet Kanalizasyon+Fosseptik yapımı devam ediyor

72 PERFORMANS SAPMASININ GEREKÇESİ VE ÇÖZÜM GEREKÇE: ÇÖZÜM: KÖYDES EK Programındaki 22 km 2.kat Asfalt Yol Yapımı mevsim şartları nedeni ile tamamlanamamıştır. İçme suları ve kanalizasyon işlerine ise ödenek yetersizliğinden dolayı geç (Eylül ayında) başlanmıştır. 2012 yılı performans programında bulunan ancak yapılamayan işler 2013 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

73 BİRİFİNGİMİZ SONA ERMİŞTİR. TEŞEKKÜR EDERİZ.


"2012 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları