Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ"— Sunum transkripti:

1 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU

2 YASAL DAYANAK 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Faaliyet Raporu mart ayı toplantısında meclise sunulur. Kamuoyuna açıklanır.

3 İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1-İl sınırları itibariyle yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar 2-Belediye sınırları dışında yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar 3

4 İL SINIRLARI İÇİNDE YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
Sağlık Tarım Bayındırlık ve iskân Sanayi ve ticaret Gençlik ve spor İlin çevre düzeni plânı Toprağın korunması Erozyonun önlenmesi Kültür, sanat, turizm Sosyal hizmet ve yardımlar Yoksullara mikro kredi verilmesi Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler

5 BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE SORUMLULUKLAR Mad. 6
İmar yol, su, kanalizasyon Katı atık Çevre Acil yardım ve kurtarma Orman köylerinin desteklenmesi Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri

6 MERKEZİ İDARENİN (BAKANLIKLARIN) TEVDİİ ETTİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Yapım, bakım ve onarım işleri Devlet ve il yolları İçme suyu, sulama suyu Kanalizasyon Enerji nakil hattı Sağlık Eğitim, Kültür, turizm Çevre, imar, bayındırlık, iskan Gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları

7 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu
YILI GELİR TOPLAMI ( TL.) ,12 ,34 ,79 TOPLAM 41,880,864,25 TL

8 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Yılı Gelirleri (Bütçe Gerçekleşmesi)
GELİRİN TÜRÜ GERÇEKLEŞEN GELİR Vergi Gelirlerinden , alınan pay Mevduat Faizleri ,99 Diğer Gelirler ,70 TOPLAM ,56 TL

9 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2010 - 2012 YILI ÖDENEK - HARCAMA DURUMU
YILI ÖDENEK HARCAMA ORAN (%) , , ,33 , , ,82 , , ,25 Bakiye ödenek tahsisli olup bir sonraki yıla devretmiştir

10 2012 YILI HARCAMALARININ EKONOMİK SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI
Ekonomik Sınıf Toplam Harcama İçindeki Payı 01 Personel Giderleri ,06 02 Sos.Güv.Kur.Dev.Pirimi Gid. ,23 03 Mal ve Hizmet Alımı Gideri ,03 04 Faiz Giderleri ,94 05 Cari Transferler ,52 06 Sermaye Giderleri ,58 07 Sermaye Transfer ,00 TOPLAM ,36

11 2012 YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI
59.899,07 ,78 ,31 ,71 ,00 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri TOPLAM ,87 TL

12 58.936.247,36 TL 2012 YILI BÜTÇE HARCAMALARI TOPLAM KURUM ADI HARCAMA
EMNİYET HİZMETLERİ ,82 SAĞLIK HİZMETLERİ ,87 GENÇLİK SPOR HİZMETLERİ 9.121,51 KÜLTÜR TURİZM HİZMETLERİ ,33 EĞİTİM HİZMETLERİ ,67 SOSYAL HİZMETLER ,73 TARIM HİZMETLERİ ,00 DiĞER GENEL HİZMETLER ,53 TOPLAM ,36 TL

13 Bakiye ödenek tahsisli olup bir sonraki yıla devretmiştir.
2012 YILI TOPLAM BÜTÇE GELİR ,87 GİDER ,36 Bakiye ödenek tahsisli olup bir sonraki yıla devretmiştir.

14 İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI
Vali İl Genel Meclisi İl Encümeni

15

16 TEŞKİLAT YAPISI Memur İşçi Sözleşmeli TOPLAM 349 Personel

17 PERSONELİN SINIFLAR İTİBARİYLE DAĞILIMI
Memur S.personel G.İ.H T.H A.H Y.H Toplam Merkez 54 43 (2 ad. söz) 2 (1 ad. söz) 16 115 İlçe 13 - 1 14 67 17 129

18 130 Araç ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİ TOPLAM 17 CİNSİ İL ÖZEL İDARESİNDE
DİĞER KURUMLARDA Top. Binek Araç 6 11 17 Toplu Taşıma Arç. 7 - Yük Taşıyıcılar 22 İş Makineleri 39 Diğer Araçlar 1 Makine Teçhizat 26 Arazi Aracı 12 TOPLAM 130 Araç

19 İŞ MAKİNELERİNİN DAĞILIMI
Dozer 2 ad. Yükleyici 3 ad. Beko loader 5 Excavator 5 ad. Silindir 6 ad. Greyder 9 ad. Diğerleri 9 ad. TOPLAM 39 Adet

20 2012 YILI FAALİYETLERİ 1- Köylerin Altyapısın Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetler 2- İl Özel İdaresi Öz kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetler sayılı il Özel İdaresi Kanunun 6.maddesi gereği Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan ödeneklerle gerçekleştirilen faaliyetler 4- Kurumsal imkanlar (İdare işgücü ve makine parkı ) ile gerçekleştirilen faaliyetler 5- Hibe ve bağışlarla yapılan yatırımlar.

21 2005-2012 YILLARI KÖYDES ÖDENEKLERİ
,00 TL 2006 ,00 TL 2007 ,00 TL 2008 ,00 TL 2009 ,00 TL 2010 ,00 TL 2011 ,00 TL 2012 ,00 TL TOPLAM ,00 TL

22 2005 - 2012 YILLARINDA KÖYDES ÖDENEĞİ İLE YAPILAN İŞLER
359,42 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 605,40 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama 112,10 km. Stabilize Kaplama YAPILAN TOPLAM YOL : ( km) 213 Adet İçme Suyu Tesisi 8 Adet Menfez Yapımı 1 Adet Kanalizasyon Tesisi 4 Adet Köprü Yapımı 2 Adet Köprü Yapım Projesi 1 Adet Sulama Tesisi

23 KÖY ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KÖYDES) 2012 YILI ÖDENEĞİ
Köy yolları ve içme suyu projeleri için TOPLAM ,00 TL.

24 2012 YILINDA KÖYDES ÖDENEĞİ İLE YAPILAN İŞLER
15.3 km 1.Kat Sathi Asfalt Kaplama 189 km 2.Kat Sathi Asfalt Kaplama 15,30 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplamanın tamamı ile 211 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplamanın 189 km si olmak üzere toplam ,3 Km. asfalt yolun 204,3 Km.si tamamlanmıştır. Kalan 22 km. 2. kat asfalt yolun yapımı mevsim şartları nedeniyle yılına ertelenmiştir

25 YOL ÇALIŞMALARI

26 YOL ENVANTERİ Toplam Yol Ağı = 1.725 Km. Asfalt Stabilize Tesviye
Beton 1. Derece 2. Derece Köy İçi 769 9 72 439 237 88 98 13 850 Km. % 49 764 Km. % 44 98 Km. % 6 13 Km. % 1

27 2012 YILINDA KÖYYOLLARIMIZ (km )
TOP.YOLAĞI : 1725 Km ASFALT Km : % 49 STABİLİZE 764 Km : % 44 TESVİYE Km : % 5 BETON Km : % 1

28 ÖZEL İDARE KAYNAKLI YOL HİZMETLERİ (PERFORMANS PROGRAMI)
450 Km. yolda asfalt yama çalışması yapıldı 185 Km. stabilize yolda malzemeli bakımı çalışması yapıldı Km. yolda karla mücadele yapıldı 1600 Km. yolda greyderli bakım çalışması yapıldı 22 Köyde köy içi düzenleme (kumlama) çalışması yapıldı 11 Köyde örnek köy çalışması yapıldı 944 mt. beton boru ve büz yerleştirme çalışması yapıldı İhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik işaret levhası yerleştirme çalışması yapıldı

29 İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

30 İÇME SULARI 2012 YILI GENEL ENVANTERİ
KÖY ÜNİTE TOPLAM SULU : YETERSİZ : SUSUZ : TOPLAM :

31 İÇMESUYU ENVANTERİ 2012 YILI SONU
TOPLAM KÖY:198 SULU – : % 94 YETERSİZ -12- : % 06 SUSUZ : % 0

32 Uygun hale getirilen depo sayısı : 82 adet
İÇMESUYU DEPOLARININ SAĞLIK BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI Uygun hale getirilen depo sayısı : 82 adet Uygun hale getirilecek depo sayısı : 91 adet İçmesuyu depolarının sağlık bakanlığı standartlarına uygun hale getirilme çalışmaları %47 oranında tamamlanmıştır.

33 İÇMESUYU DEPOLARININ SAĞLIK BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLME ÇALIŞMALARI

34 İÇMESUYU ŞEBEKELERİNİN MERKEZİ DAĞITIMLI HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI
Uygun hale getirilen şebeke sayısı : 48 adet Uygun hale getirilecek şebeke sayısı :125 ad İçmesuyu şebekelerinin merkezi dağıtımlı hale getirilme çalışmaları % 28 oranında tamamlanmıştır.

35 İÇMESUYU ŞEBEKELERİNİN MERKEZİ DAĞITIMLI HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI

36 ÖZEL İDARE KAYNAKLI İÇME SUYU HİZMETLERİ (PERFORMANS PROGRAMI)
Programda bulunan 23 Adet İçme suyu Projesinin 22 Adedi tamamlanmıştır. 1 Adet içmesuyu projesi ,Orman Bölge Müdürlüğünden izin beklendiğinden devam etmektedir. Ayrıca Köylere Hizmet Götürme Birliklerince 17 köyde içme suyu tesisi yaptırılmış bu işler için TL.harcanmıştır.

37 ÖZEL İDARE KAYNAKLI İÇME SUYU BAKIM –ONARIM HİZMETLERİ
211 ünitede mt muhtelif boru ve 70 adet vana kullanılmak suretiyle İçmesuyu Tesis Bakım Onarımı Yapılarak Arızalar Giderilmiş,Mevcut içme suyu tesisleri takviye edilmiştir. Yapılan Bakım Onarım işlerinin bedeli TL.dir

38 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI

39 2012 YILI KANALİZASYON ENVANTERİ
Köy Adedi Ünite (bağlı) adedi Kanalizasyonu olan 88 1 Kanalizasyonu olmayan 85 24 Toplam 173 25 Toplam köy sayısının % 51’inde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir.

40 ÖZEL İDARE KAYNAKLI KANALİZASYON ( PERFORMANS ) ÇALIŞMALARI
8 Köyde Kanalizasyon ve fosseptik tesisi çalışması 3 köyde ise fosseptik çalışması tamamlandı. Performans Programındaki 16 adet işten 5 adedinin yapımı devam etmektedir.

41 ÖZEL İDARE KAYNAKLI KANALİZASYON TESİSLERİ BAKIM –ONARIM HİZMETLERİ
49 Köyde kanalizasyon şebeke arızası giderildi. Bu arızların giderilmesi için mt Koruge boru kullanıldı. Yapılan Bakım Onarım işlerinin bedeli TL.dir

42 SULAMA TOPRAK ÇALIŞMALARI

43 2012 YILI SULAMA VE TOPRAK ENVANTERİ
Adet Sulanan Saha Hektar Hayvan Sayısı Küç.baş Büy.baş Gölet 1 250 H.İ.S. Göleti 17 - 21.417 4.024 Yerüstü Suyu 14 2712 Yer altı Suyu 225 Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 13 2995 6.182

44 ÖZEL İDARE KAYNAKLI SULAMA – TOPRAK ÇALIŞMALARI
15 Köyde 51 km. sulama kanal temizliği yapıldı. 4 köyde tarla içi drenaj çalışması yapıldı 2 köyde sulama suyu tesisi bakım onarımı yapıldı. 4 köyde HİS Göleti bakım onarımı yapıldı

45 TESLİM ALINAN HURDA ARAÇ LİSTESİ
(5838 SAYILI KANUN) ARAÇ CİNSİ ADET Kamyonet 79 Otomobil 91 Minibüs 17 Kamyon 3 Diğerleri 11 TOPLAM 201 2012 yılında HURDASAN’a satılmak suretiyle elde edilen gelir 1.618,45 TL.

46 KAÇAK AKARYAKIT DURUM TABLOSU 853.07 368.209 317.829
YIL Tasfiye Edilmek Üzere Teslim Alınan Miktar (Kg) Tasfiye Edilen Miktar (Kg) İşlemi Devam Eden Miktar (Kg) 67.118 - 2009 23.762 2010 87.013 2011 83.480 85.480 2012 32.900 TOPLAM (Kg) 853.07

47 TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ BAKIM VE İŞLETME FAALİYETLERİ
TÜRÜ TUTARI Taşıt Bakım ve Onarım Gideri ,00 İş Makinesi Onarım Gideri ,00 Akaryakıt ve Yağ alımları ,00 TOPLAM ,00

48 İMAR FAALİYETLERİ UYGULAMALAR İŞLEM SAYISI İmar Planı ve Tadilatı 2
İfraz-Tevhid 8 Yapı Kullanma İzni 44 Ruhsata Tabi Olmayan Yapı İzinleri 122 Kaçak Yapı 4 Para Cezaları 3.166,96 Yıkım Kararı 1 Hali Hazır Harita Köy Yerleşim(Gelişme)Alanı 16 (Devam ediyor) Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı Yardımı 1 adet proje Çevre Düzeni Planı İçin Verilen Görüşler 34 Adres Kayıt Sisteminde Yeni Verilen Kapı Numarası Sayısı 154

49 RUHSAT VE DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ
1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler 11 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler 13 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler - Sıhhi Müesseseler Umuma Açık İstirahat yerleri Kum Ocakları 1(a) Grubu 2 1 (a) Grubu Maden Hammadde Üretim İzin Belgeleri Jeotermal Kaynak Suları(Arama ve İşletme Ruhsatları) TOPLAM 26

50 BİMER VE BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI
BAŞVURUSU 87 BİMER BAŞVURUSU 69

51 2012 YILINDA İL GENEL MECLİSİ VE İL ENCÜMENİNDE ALINAN KARAR SAYISI
İLGENELMECLİSİNDE 253 İL ENCÜMENİNDE 176

52 EVRAK İŞLEMLERİ Gelen Evrak 4285 Giden Evrak 5388 Dilekçe

53 İHALE İŞLEMLERİ Yapım işi Mal Alımı Hizmet Alımı 30 Adet 12 Adet
TOPLAM İHALE SAYISI 45 ADET

54 EĞİTİM FAALİYETLERİ AB Hibe programı, e-İçişleri projesi,Resmi yazışma kuralları,sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı vb. konularında seminerler düzenlenmiştir.

55 MİKRO KREDİ ÇALIŞMALARI
Kredi alan kişi sayısı Verilen kredi miktarı 2012 Yılı Bütçe Ödeneği 832 Kişi TL 50.000,00 TL

56 1-VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİNALARI (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek)
Kırıkkale Merkez Hükümet Konağı Yapım İşi Delice İlçesi Kaymakam evi Yapım İşi İnşaat % 22 seviyede devam ediyor İhalesi yapıldı.Komisyon incelemesinde

57 2- EMNİYET HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek)
İŞİN ADI GERÇEKLEŞME DURUMU (%) Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ve 12 Daireli Lojman İkmal İnşaatı 33 Çelebi İlçe Emniyet Amirliği ve 12 Daireli Lojman İnşaatı İhalesi yapıldı. KİK kararı doğrultusunda işlem devam edecek. Kırıkkale Bölge Trafik Şube Müdürlüğü İnşaatı Yapım İşi 73

58 3- EĞİTİM HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek)
İŞİN ADI GERÇEKLEŞME DURUMU (%) 100.Yıl İ.Ö.O. (15 Ek derslik) 55 Tınaz Anaokulu (4 Derslik) 10 Pakize Akalınlı Anaokulu (2 Derslik) 100 Dedekorkut İ.Ö.O. Gazi İ.Ö.O. Hasandede İ.Ö.O. Hoca Ahmet Yesevi İ.Ö.O. İmamoğlu İ.Ö.O. Sevgi Çiçekleri Anaokulu

59 3- EĞİTİM HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek)
İŞİN ADI GERÇEKLEŞME DURUMU (%) Cumhuriyet İ.Ö.O. 100 Namık Kemal İ.Ö.O. Hüseyin Kahya Y.İ.B.O. Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (12 derslik +60 yataklı uygulama oteli+180 Öğr.Pansiyon) 24 Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu(Küçük Tip Spor Salonu) Sanayi Genel Lise TOKİ (24 Derslik) Anadolu Lisesi (16 Derslik) 19 Rehberlik araştırma Merkezi (Hizm. Bin.) 52

60 3-EĞİTİM HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek)
İŞİN ADI GERÇEKLEŞME DURUMU (%) Anadoluİmam-Hatip Lisesi (24 Derslik+200 Öğr.Pansiyon) 10 1.Organize Sanayi Bölgesi Meslek ve Teknik Lisesi (24 derslik+2 Atölye) 45 Yıldırım Beyazıt Lisesi Spor Salonu (Küçük Tip Spor Salonu) 100 13 Adet Muhtelif Okulların bakım, onarım, doğalgaz, tesisat vb.işleri

61 4-SOSYAL HİZMETLER (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek)
Tamamlandı ’te ihalesi yapılacak Proje Aşamasında Ahılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi Toplum Merkezi İnşaatı Yapım İşi Huzur Evi İnşaatı Yapım İşi

62 5-SAĞLIK HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek)
Sulakyurt İlçe Hastanesi kalorifer Kazanı Değişimi tamamlandı. Ruh Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası Mefruşat Alımı işi tamamlandı.

63 6-TARIM HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek)
Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi (14.003,20 TL) Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi (48.919,68 TL) Seracılık Projesi (53.985,00 TL) TOPLAM: ,88 TL

64 GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ (İl Özel İdare Bütçesi)
Tanıtım Faaliyetleri (9.121,51 TL)

65 KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ (İl Özel İdare Bütçesi)
İlimizin tanınıtmı için yapılan faaliyetler.(Baskı ve Cilt Giderleri) (12.744,00 TL.) Fuara Katılım Faaliyetleri (29.166,68 TL.)

66 EĞİTİM HİZMETLERİ (İl Özel İdare Bütçesi)
Bilim ve Sanat Merkezi Faaliyetleri İçin Malzeme alımı (15.454, 46 TL.)

67 SOSYAL HİZMETLER (İl Özel İdare Bütçesi)
Sosyal Hizmetlerde barındırılan çocuklar için konut kiralanması (Çocuk Evi projesi) 7.847,36 TL.

68 AB-HİBE PROGRAMLARINA YAPILAN BAŞVURULAR

69 Ahiler Kalkınma Ajansı Projeleri
Proje Adı TEMİZ KÖY PROJESİ Proje Finans Kaynağı Ahiler Kalkınma Ajansı Konusu Balışeyh Hüseyinbeyobası Kanalizasyon ve fosseptik Tesisleri tamamlandı. Delice Halitli Delice Dağobası Sulakyurt Koruköy Bütçesi ,65 TL Kalan ödenek ile Hüseyinbeyobası yol ve çevre düzenlemesi, içme suyu dep. Sağ. Bak.standartl.uygun hale getirilmesi, Dağobası Köyü’nde yol ve çevre düzenlemesi ve Halitli Köyü’nün cami tuvaleti inşaatının yapımı gerçekleştitirildi. Kurum Katkısı ,72 Başlama tarihi Bitiş Tarihi

70 Avrupa Birliği (Ulusal Ajans)
(A.B. PROJELERİ) Proje Adı THE PROJECT METHOD ASA CREATİVE MODEL IN VET Mesleki eğitimde Bir yaratıcı Model Olarak Proje Tabanlı Öğretim Programı Proje Finans Kaynağı Avrupa Birliği (Ulusal Ajans) Konusu Avrupa’dan ortaklık kurulan diğer 11 kurum ile birlikte mesleki eğitim alanında proje tabanlı öğretim yöntemlerine dayalı bir eğitim programı oluşturup Eğitim-Öğretim uygulaması yapan kurumların hizmtine sunmaktır. Bütçesi (Kurumumuz adına düşen bütçe) 18.000,00 Euro (Polonya, İtalya ve Avusturya’ya proje kapsamında katılım gerçekleşti.2012 yılında 8 ülkeden çalıştaya katılım sağlandı) (DEVAM EDİYOR) Kurum Katkısı - AB Katkısı Başlama tarihi Bitiş Tarihi

71 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA OLUP YAPILAMAYAN İŞLER
KÖYDES EK Programındaki 22 km 2.kat Asfalt Yol Yapımı (Altyapısı tamamlandı.Asfaltı atılacak) 1 adet içme suyu tesisi devam ediyor. 5 Adet Kanalizasyon+Fosseptik yapımı devam ediyor YOL SEKTÖRÜ İÇME SUYU SEKTÖRÜ KANALİZASYON

72 PERFORMANS SAPMASININ GEREKÇESİ VE ÇÖZÜM
KÖYDES EK Programındaki 22 km 2.kat Asfalt Yol Yapımı mevsim şartları nedeni ile tamamlanamamıştır. İçme suları ve kanalizasyon işlerine ise ödenek yetersizliğinden dolayı geç (Eylül ayında) başlanmıştır. 2012 yılı performans programında bulunan ancak yapılamayan işler 2013 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

73 BİRİFİNGİMİZ SONA ERMİŞTİR. TEŞEKKÜR EDERİZ.


"KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları