Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi Bireysel Değişim Programı Taahhüt Noterliği Sistemi TNS BEYAZ NOKTA ® GELİŞİM VAKFI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi Bireysel Değişim Programı Taahhüt Noterliği Sistemi TNS BEYAZ NOKTA ® GELİŞİM VAKFI."— Sunum transkripti:

1 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi Bireysel Değişim Programı Taahhüt Noterliği Sistemi TNS BEYAZ NOKTA ® GELİŞİM VAKFI

2 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi TNS, kişilerin –eğer arzu ederlerse- kendilerini değiştirmek yönündeki kararlılıklarını desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Kendini değiştirmek için bir plan yapan kişi, bu planı içindeki bazı “yerine getirilmeme olasılığı bulunan” eylemleri güvenceye almak için TNS’nden yararlanır. TNS Ne işe yarar?

3 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi TNS’ni kim uyguluyor, kimler yararlanabilir?  TNS Öğrenme Evi ® (ÖğrEv ® ) üyelerine sunulan bir değişim gerçekleştirme aracıdır.  Üyeler bu imkandan ÖğrEv ® de sunulan Bireysel Değişim Programı çerçevesinde yararlanırlar.  ÖğrEv ® bir BEYAZ NOKTA ® GELİŞİM VAKFI projesidir.

4 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi  Katılımcılar, araçlar listesinden bir veya birkaç araç seçerler.  Bu araçlar, hazırladıkları Bireysel Değişim Planı'nın (BDP) gerçekleştirilmesinde kritik önemi olan birkaç “söz”ün yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.  TN ile yapılacak anlaşma, bu söz’ün tutulmasını güvence altına alacak, söz tutulmadığı takdirde hangi yaptırımların uygulanacağını yazılı olarak belirtecektir. TNS Nasıl işler?

5 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi  Söz konusu araçlar, TS'ni maddi ve/ya manevi bir yükümlülük altına sokan ve gerçekleştiri(e)mediği takdirde onu zorlayan araçlardır.  Sistem tamamen gönüllü anlaşmaya dayalı olup asla TS’nin rızası dışında bir zorlama söz konusu değildir. TNS Nasıl işler? devam

6 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi Taahhüt Noteri’nin (TN)yükümlülükleri 1. Bilgilendirmek, 2. TS’nin taahhüdünü tam tanımlamasını sağlamak, 3. Taahhüt karşılığını güvenceye almak, 4. Taahhüdün yerine gelip gelmediğini denetlemek, 5. Güvenceden yararlanmamak, 6. Tüm anlaşmayı yazılı hale getirmek.

7 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi Taahhüt Sahibi’nin (TS)yükümlülükleri 1. Taahhüt karşılığını TN’ne tevdi etmek, 2. Taahhüdün tam tanımlanmasını sağlamak, 3. Denetimlere rıza göstermek.

8 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi TNS’de Olmazsa olmaz = yaptırım TNS’nin özünü, TS sözünü yerine getirmediği takdirde TS’ne uygulanacak maddi ve/ya diğer “yaptırım”lar oluşturur. Yaptırımı olmayan ya da yeterli güçtü olmayan bir TNS etkili olamaz. Bu nedenle, sürekli olarak yeni yaptırım türleri geliştirilmesine çalışılmalıdır.

9 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi Yaptırımların esas özelliği ne olmalı? Yaptırım herhangi bir şekilde olabilir. Bununla beraber bir yaptırım kesin olarak şu iki özelliği taşımalıdır. 1. TS ya da bir başkasını yasal ve/ya ahlaki açıdan ya da sağlığı açısından güç durumda bırakabilecek nitelikte olamaz, 2. TS’ni, taahhüdünü tutmaya zorlayacak düzeyde etkili olmalıdır.

10 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi Yaptırım türleri 1.Parasal taahhüt 2.Ayni taahhüt 3.Teşhir edilme 4.Diğer

11 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi Kimler TN olabilir? Bu konudaki öncelik TS’nindir. Eğer kendisinin belirlediği bir TN adayı var ve BDP yönetimi tarafından “TS ile yakınlığı, taahhüdün yerine gelmemesi halinde yaptırımdan vazgeçerek affetme olasılığı” bulunmadığı şeklinde değerlendirilebiliyorsa TS’nin seçimine itibar edilir.

12 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi TN için kim güvence verir? TN’nin bu belgede açıklanan kurallar çerçevesinde davranacağı etik olarak BNGV tarafından güvence altına alınmıştır.

13 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi Etik kurallar TNS, taraflardan herhangi birisine ticari bir çıkar sağlamak amacına yönelik değildir. TS'nin parasal bir taahhütte bulunması halinde şunlar esastır:  BNGV kendisine para ödenilecek bir taraf olarak seçilemez.  TS'nin yakınları, taahhüdün yerine gelmemesi halinde alacağından vazgeçebileceği kuşkusu olan bir kimse olamaz.  TN’ne tevdi edilen taahhüt parası hiçbir şekilde TN veya ilişkide bulunabileceği kişilere çıkar sağlama amacıyla kullanılamaz.

14 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi Denetim nasıl yapılır?  TS ve TN arasında yapılacak anlaşmada öngörülen şekle uygun olarak TN, öngörülen aralıklarla ve öngörülen şekilde denetim yapar.  Denetimin amacı, TS’nin taahhüt ettiklerine ne ölçüde uyduğunun objektif olarak belirlenmesi ve kendisine raporlanmasıdır. Bu rapora göre taahhüdünü yerine getirip getirmediğine ve güvencesinin serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar verilir.

15 11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi Son söz... Bireysel değişimde dayanışma önemlidir. Değişimi gerçekten istiyorsanız ÖğrEv ® deki TNS imkanını kullanmalısınız. Başarılar dileriz. www.ogrev.org.tr wwww.ogrenme-evi.org.tr www.beyaznokta.org.tr


"11 Haziran 2007BNGV ÖğrEv® Projesi Bireysel Değişim Programı Taahhüt Noterliği Sistemi TNS BEYAZ NOKTA ® GELİŞİM VAKFI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları