Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPANIN YÜKSELEN DEĞERLERİNDE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPANIN YÜKSELEN DEĞERLERİNDE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 AVRUPANIN YÜKSELEN DEĞERLERİNDE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ
TRANING OF THE TRAINERS FOR THE EUROPEAN RISING VALUES

2 NASIL BİR EĞİTİM ORTAMI BİZİ BU AMAÇLARIMIZA ULAŞTIRIR
OLUMLU UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ GÖRELİM    OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ EĞİTİM AKIŞINDA YER ALAN GÜNÜ DEĞERLENDİRME ZAMANINDA MÜMKÜN OLDUĞU KADAR AÇIK UÇLU SORULAR ARACILIĞIYLA HANGİ ÖĞRENME MERKEZLERİNDE NE TÜR OYUNLAR OYNADIKLARI, HANGİ ETKİNLİKLERİ YAPTIKLARI, ORTAM VE MATERYALLER GİBİ KONULARDA ÇOCUKLARLA BERABER DEĞERLENDİRME YAPILIR.ÖRNEĞİN ÖĞRETMENLE ÇOCUKLAR ARASINDA ŞÖYLE BİR DEĞERLENDİRME SOHBETİ GEÇEBİLİR.

3 .

4 BU NOKTADA OKUL MÜDÜRÜYLE KONUŞMAYA GİDİLİP ÇOCUKLARIN HAK ARAMA YOLLARI DESTEKLENMELİDİR.
OKUL MÜDÜRÜ ÇOCUKLARA SEÇENEK SUNABİLİR YA DA OKULDA BAŞKA BİR ALAN OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİR. BURADA SONUÇTAN ÇOK ÇOCUKLARIN SORUNU ÇÖZMEK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNMALARINI DESTEKLEMEK VE KOŞULLAR UYGUN OLMADIĞI İÇİN TALEPLERİ YERİNE GETİRİLEMİYORSA DA BAŞKA ÇÖZÜM YOLLARI BULMALARINA YARDIMCI OLMAKTIR.

5 ETKİNİKLERİN NİTELİKLİ VE YARATICILIĞI DESTEKLEYEN ÖZELLİKTE OLMASI, ÇOCUKLARIN İLGİ VE GEREKSİNİMLERİNİ DİKKATE ALMASI, BULUNDUĞU OKULUN VE YÖRENİN OLANAKLARI, DOĞAL VARLIKLARI VE ÜRÜNLERİ HAKKINDA FARKINDALIK YARATMASI GEREKLİDİR.

6

7

8 ÖĞRETMENİN ÇOCUKLARIN HAKLARINI DİKKATE ALARAK YARATICI OYUN VE ETKİNLİKLER HAZIRLAMASI ŞARTTIR.
ETKİNLİKLERİN ÇOCUKLARIN ÇEVRESİNDE OLANLARI FARK ETMELERİNE,

9 MERAK ETTİKLERİ ŞEYLERİ ARAŞTIRABİLMERİNE, KEŞFETMELERİNE, OYNAMALARINA VE DOLAYISIYLA BİLGİYİ YAPILANDIRMALARINA OLANAK SAĞLAYACAK NİTELİKTE HAZIRLANMASI GEREKMEKTEDİR.

10

11

12

13

14

15 OYUN ÇOCUĞUN İŞİ İSE OYUNUN YERİ NE OMALIDIR
Oyun, çocukların baş edebildikleri ve baş edemedikleri herşeyi yani hayatlarını yansıttıkları bir ortamdır. Öyle güzel konsantre oluyor ki çocuk, sınıfta kim var, dönüp bakmıyor bile… Bizim yapmamız gereken de oyun için ona uygun zaman ve ortam hazırlamaktır.Zengin uyarıcı dolu bir çevre hazırlamak ve sonra bir adım geride durmak… Gerisini o keşfediyor zaten…

16 Erken çocukluk dediğimiz “0-8 yaş” dönemi zaten “keşfetme” ve “merak” üzerine kurulmuş bir dönemdir…
Unutulmamalıdır ki çocuk hazır olmadan, uygun eğitim ve öğretim yaşantısıyla karşılaşmadan öğrenme gerçekleşmiyor. Oyunla ilgili yayımlanmış araştırmalar bizlere der ki; erken dönemde çocuğun gününün büyük bir kısmını serbest oyun oynayarak geçirmesi gerek…

17 Üstelik elleri işin içinde olacak; çamurda, böcekte,bahçede, tamirde, inşa işinde. Çünkü çocuklar en iyi oynarken öğreniyorlar. Başka ülkelere baktığımızda insan eli değmemiş doğal ortamlarda sabah ve akşamüstü olmak üzere günde iki kez serbest yürüyüş yaptıklarını görüyoruz. Bu gözlem yapabilme becerisi ise bilişsel gelişim için öncelikle istenen bir şeydir.

18 Orada gözlem yapsın; çevresine baksın, çiçeği, böceği görsün ve incelesin… Burada öğretmenin görevi, çocuk doğa gezisinden gelince başlıyor…Diyelim ki böyle bir gezi yaptırdınız, oturursunuz birlikte bir yere, sorarsınız: “Sen ne gördün, ne duydun?” Çocuklarda der ki “Ben jet uçağı sesi duydum” Diğeri “Ben duymadım…” Biri der “Kuş öttü, serçe sesi duydum…” Diğeri “Ben kaplumbağa gördüm, sen ne gördün? “Araba sesi duydum”

19 Ardından da her birinin algıladığı bilgiyi arkadaşlarına aktardığını düşünürsek hem kavram öğreniminin hem de ifade edici dil gelişimlerinin nasıl desteklenebileceğini görürüz. Üstelik çocuklara hem kendini ifade etme şansı, hem de diğerlerini dinleme becerisini kazanma fırsatı sunulur böyle etkinliklerle.

20 Çocukların matematikle ilgili ilk becerilerinin oluşması için çevrelerindekilerin farkında olmaları, gözlem yapabilmeleri ve gözlemlerini kayıt altına alabilmeleri gerekiyor. Çocuğa bir kağıt verirsiniz , söylersiniz : “Haydi başla çocuğum, gördüklerini çiz…Ne gördün? Kaç tane gördün? Başka ne gördün?...” Çocuk der: “Üç tane birbirine benzeyen yaprak gördüm… Arkasından söylersiniz: “O zaman haydi o üç yaprağı çiz…”

21 Ne yaptık hem matematik çalıştık hem de sanat eğitimi yaptık ; bunun yanı sıra algıladıklarını hatırlama çalışması yapmış olduk.

22 Çocukları yürüterek, psikomotor olarak onları geliştirip, deşarj ederek önce algılamalarını sağlamak için ortam hazırladık. Sonra da dönüp akademik beceriye çevirdik. Gözlem yapmak, çizmek, rengini ve sayısını söylemek, zaman ve mekanla ilgili yönergeleri yanıtlamak, rengini doğru boyamak vs.ise küçük yaşta kazandıralabilecek akademik becerilerdendir.

23 Anaokullarının kurucusu olarak bilinen Froebel diyor ki:
“Eğitimci bahçıvan, anaokulu ise çocuk bahçesidir…”

24 Froebel bu bahçede çocukların kendi doğal yapıları ile evrenin yapısının birbirine uyumunu sağlayacak şekilde eğitim verilmesi gerektiğini vurguluyor… Bahçıvanlar bu çocuk bahçesinde öyle bir eğitim yapsınlar ki çocuk kendi doğasıyla evrenin yapısı arasında ilişki kurabilsin ve evrenle başa çıkabilecek şekilde eğitim alsın.

25 Bir davranışın ahlaka uygun(yaşadığımız toplumun sosyal normlarını, değerlerimizi kazanabilmek için gerekli olan beceriler konusunda kaydettiğimiz ilerleme) olabilmesi için üç aşamadan da sağlıklı bir şekilde geçmesi gereklidir.

26 Birincisi durumu yorumlamak,
ikincisi karar vermek, üçüncüsü de ilerleyeceği yolda ilerlemek…

27 Bu üç aşamalı bağımsız ilerleme şekli hem bilişsel gelişimle hem de duyuşşal gelişimle yakından ilgilidir. Türk toplumu genellikle bilişsel kısımla ve sonuçla –ürünle- meşgul oluyor halbuki bütün araştırmalar “duyuşsal beceriler olmadan bilişsel beceriler tek başına yeterli olmaz” diyor.

28 Buradan şu sonuca varabiliriz:Öğretmenler ve evdeki ilk eğitimciler olarak anne ve babalar,öncelikle çocuklarının duyuşsal becerileri ile meşgul olmalıdırlar,bilişsel beceriler arkadan gelir.

29 OSBEP Nedir? OKUL ÖNCESİ SOSYAL BECERİ DESTEK PROJESİDİR.

30 OSBEP 36-72 Aylık çocukların sosyal duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

31 OSBEP İle Ne Amaçlanmaktadır? Yenilikçi eğitim stratejileri yolu ile çağın gereklerine uygun, Sosyal becerilere sahip, Başkaları ile iyi ilişkiler kuran, Toplumsal kurallara uyan ve toplumsal kuralları benimseyen, Sorumluluk yüklenen, Haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı gösteren bireyler yetiştirmek için okul öncesi eğitimin niteliğinin geliştirilmesine destek verilmesi amaçlanmaktadır.

32 Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Beceri Destek Projesi Kapsamında 36 ay ve üzeri çocuklara sosyal beceri kazandırmaya yönelik sosyal beceriler dört temel beceri başlığı altında ele alınmıştır.

33 1.Başlangıç Becerileri(selamlaşma,dinleme,teşekkür etme,izin isteme,yardım isteme,özür dileme,sebat gösterme,söz alma vb) 4okumayazmahazirlik.pdf

34 2.Akademik Destek Becerileri (Sorulan Soruya cevap verebilme,amaca ulaşmak için çaba gösterme,konu ile ilgili düşüncelerini ifade etme vb)

35 3.Arkadaşlık Becerileri (Duyguları anlama, başkalarının haklarını koruma, paylaşma,oyunun kurallarına uyma vb.)

36 4.Duygularını Yönetme Becerileri (Duygularını ifade etme, hayır cevabını kullanabilme,hakkını koruyabilme,hataları ile baş edebilme vb.)

37

38

39 Sergilemekteki amacımız; çocuklarda mevsime özel değişiklikler -farklı yiyecekler, bitkiler- hakkında farkındalık oluşturmak.

40 Sergilemekteki amacımız; çocuklarda mevsime özel değişiklikler -farklı yiyecekler, bitkiler- hakkında farkındalık oluşturmak.

41 Sergilemekteki amacımız; çocuklarda mevsime özel değişiklikler -farklı yiyecekler, bitkiler- hakkında farkındalık oluşturmak.

42 Çocuk içinde yaşadığı kültürü( Giysisi, yemeği, oyunu vb.) tanımalı

43 Tanıtabilmelidir.

44 Okul giriş kısmında o bölgede yaşayan insanların kullandığı giysiler, yöre insanın yaptığı el sanatlarından örnekler sergilenmiş.

45 Aile okulun bulunduğu sosyal çevrenin şartlarına uygun olarak eğitime dahil edilmelidir.

46 Aile okulun bulunduğu sosyal çevrenin şartlarına uygun olarak eğitime dahil edilmelidir.

47 Teşekkürler…


"AVRUPANIN YÜKSELEN DEĞERLERİNDE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları