Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANE ORTAMINDA İLETİŞİM / MESLEKİ SAYGI VE GÖRGÜ KURALLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANE ORTAMINDA İLETİŞİM / MESLEKİ SAYGI VE GÖRGÜ KURALLARI"— Sunum transkripti:

1 HASTANE ORTAMINDA İLETİŞİM / MESLEKİ SAYGI VE GÖRGÜ KURALLARI

2 HASTANE ORTAMINDA İLETİŞİM
" Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır’’ sözü iletişimin insan yaşamındaki önemini ortaya koyan bir gerçektir. Bireylerin birbirleri ile ilişkilerini sürdürmelerinin anahtarı iletişimdir.

3 % 7’si SÖZCÜKLER’den oluşur.
İletişimin; % 55’i BEDEN DİLİ, % 38’i SES TONU VE ŞEKLİ, % 7’si SÖZCÜKLER’den oluşur.

4 Benim beden dilimi okuyabilir misiniz?

5 Bizim beden dilimizi okuyabilir misiniz?

6 İletişim Nedir? İletişim geniş anlamda "kişi ve çevresi arasında iki yönlü ilişkiyi ilgilendiren tüm aşamalar“ olarak tanımlanabilir. İletişimi "herhangi bir işaret yardımı ile duygu, düşünce ve anlamların nakli ya da değiş tokuşu" olarak da tanımlayabiliriz.

7 İletişimin Amacı Nedir?
İnsanların birbirleriyle iletişim içinde olmalarının ana amacı temel bazı gereksinimlerini gidermektir.

8 İletişimin Öğeleri Nelerdir?
Bireyler sözel olan (konuşarak)veya Sözel olmayan (davranışlar, mimikler) yollarla birbirleriyle iletişime girerler.

9 İletişimin Öğeleri Nelerdir?
Bunlar: ■ Kaynak ■ Kanal ■ Mesaj ■ Alıcıdır Kaynak, mesajı gönderen, Alıcı gönderilen mesajı alan kişidir. Kanal ise mesajın iletildiği yoldur.

10 Hastane ortamında hastalarla iletişimi engelleyecek bazı faktörler vardır bunları akılda tutmamızda yarar vardır: İletişim sürecinde hastayı unutmak. Örneğin: Ekip üyelerinin hasta başında onun için konuşması, onun için kararlar alması ancak onu bu iletişimde hesaba katmaması. Aşırı tıbbi terimlerin kullanılması,

11 Hastane ortamındaki gürültüler, ısı, ışık, havalandırma durumu,
Rutin işler "vizitler" "tedaviler" "banyo saati" Servisin devamlı ve hareketli olması, yoğun atmosfer, Ekip elemanlarının birbirleriyle olan ilişkileri.

12 Bu engelleri aşıp hastalarla etkin bir iletişim kurmak isteniyorsa;
Sağlık çalışanlarının ve hastaların bulunduğu ortamda hasta unutulmamalı,sorular sorulmalı ve bazı açıklamalar yapılmalıdır. Tıbbi terimler kullanılması gerekiyorsa, bunlar hastaya anlayacağı dilde iletilmelidir. İletişim sırasında ısı, ışık, havalandırma vs. dikkate alınmalı bunların hastanın görme, işitme dokunma kanallarını etkileyeceği düşünülmelidir.

13 Rutin işler sırasında iletişimin kopabileceği dikkatle alınmalı ve geri-bildirimden yararlanılmalıdır. Servisin yada polikliniğin devamlı ve yoğun atmosferinin hastayı yoracağı ve iletişimi etkileyeceği bilinmelidir. Servisteki diğer sağlık ekibi elemanları ile iyi ilişkiler kurulmalıdır. Olumsuz etkileşimlerin hasta üzerinde "güvensizlik" yaratacağı unutulmamalıdır.

14 Hasta ailesi de iletişim zincirine alınarak, onların da hasta bakımına katılımı sağlanmalıdır.
Hastanın konuşmasını cesaretlendirmek için zaman zaman sessizlik paylaşılmalıdır. Hastaya ön yargısız bir yaklaşımda bulunulmalıdır. Hastanın kendi bakımı ile ilgili alınacak kararlarda işbirliği yapması desteklenmelidir. İletişimde bulunduğunuz tüm bireylere değer verilmeli, saygı gösterilmelidir.

15 MESLEK SAYGISI VE GÖRGÜ KURALLARI
İnsanlar arasında saygı ve anlayışa dayanan, öğrenilmesi gereken kurallardır.

16 SAYGI:İnsanların birbirlerine karşı duydukları çekinme ile karışık sevgi ve değer duygusu yada başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusudur.

17 Saygı-Selamlama Üstlerinize karşı saygılı olun,
Taşıdığı unvana göre selamlayarak hitap edin, İçeri girerken ceketinizin ilikli olmasına dikkat edin. Oturmanızı söylemeden-işaret etmeden-izin istemeden oturmayın. Üstleriniz karşısında bacak bacak üstüne atmayın, Konuşmanızda saygılı ifadeler kullanın. Üstünüz el uzatmadan siz el uzatmayın. Üstünüz ayağa kalktığında siz de ayağa kalkın. Görüşme sonunda üstünüz. Memnun oldum, teşekkür ederim der ve el uzatırsa gitmeniz gerekmektedir.

18 DİNLEME Bir kişinin ne söylediğini ilgi ile dinlemek ve anlamaya çaba harcamak,o bireye saygı göstermek demektir.

19 Ekip çalışmasının istenilen başarıya ulaşabilmesi ancak iyi bir iletişim kurulması ile mümkündür.
İyi bir dinleyici olmanın ön koşulu dinlemeye hazır olmaktır. Dinlemede tarafsız bir sonuca varmak için önyargısız ve açık görüşlü olarak dinlemek önemlidir. Dinlerken göz göze iletişim kurularak dinlenilmelidir.

20 BİRİNE SÖZ SÖYLEME (HİTAP)
Bireylere hitaplarda, her ne kadar kurallar varsa da bazı durumlarda koşul ve anlamlarda bu kuralların dışına çıkılması saygısızlık sayılmayabilir.(Bazı ailelerde büyüklerin yalnız adları ile çağrılması gibi) Çalışma yaşamında ise bireylerin birbirleri ile iletişime girerken adlarının başına ‘bay’, ‘bayan’ sözcüklerinin getirilmesi mevzuat kuralıdır. Bu kural hasta ,hasta yakınları ve üçüncü şahıslardan söz ederken de geçerlidir.

21 YEMEK YEME En temel insan ihtiyaçlarından olan yemek yeme eylemini gerçekleştirirken,özellikle toplu olarak yemek yenen yerlerde daha saygılı olmak gereklidir. Yemek yerken ağzın kapatılmaması Ses çıkarılarak yenilmesi Çatal-bıçağın iyi kullanılmaması,bunlarla oynanması Tuz v.b.başkalarını rahatsız edecek şekilde uzanılması Kolların başkalarını rahatsız edecek şekilde tutulması gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Ayrıca toplumsal hayatta yemek davetlerine giderken vaktinde gidilmeli,küçük bir hediye götürülmeli ,ev sahibine övücü sözler söylenmeli ve teşekkür edilmeli

22 SİGARA İÇME Sigaranın sağlığa zararlı olduğu tartışılmaz gerçektir.
Bu nedenle saygı kurallarından biri de sigara içerken başkalarını rahatsız etmemeye özen göstermek olmalıdır.

23 RANDEVUYA ZAMANINDA GİTMEK
Çağımızda zaman çok önemlidir. Bu nedenle randevuya uyma, saygılı bir kişi olarak nitelendirilmenin koşullarından biridir.

24 Randevular çakışmamalıdır.
Randevulara tam zamanında gidilmelidir. İade edilmesi gereken ziyaretler zamanında yapılmalıdır. Ziyaretlere giderken çiçek ve mütevazı armağanlar götürmek geçerli davranışlardır. EN UYGUN ZAMAN ÖĞLEDEN ÖNCE: ÖĞLEDEN SONRA: Resmi ziyaretler kısa (15-20 dakika) olmalıdır.

25 KAPALI BİR KAPIDAN İÇERİYE GİRME
Özel yaşam dışında,kapıda bir yazı olmadığı sürece,kapıya hafifçe vurulur,kısa bir süre ‘gir’ izni beklenerek kapı açılır. İçeri girmeden önce makam sahibinin durumu ve yüz ifadesi değerlendirilir. Kişi ziyareti kabul izlenimi veriyorsa içeri girilerek konuya geçilir. Makam sahibi bir başkası ile veya telefonla konuşuyorsa veya okuma yazma gibi bir işle uğraşıyorsa, kesinlikle araya girilmez kişi hazır olduğunun belirtinceye kadar beklenir. Bu durumda başvuruyu yapan kadar başvurulanın da konuya ilişkin saygı kurallarına uyması beklenir.Uygun değilse başka bir zamana randevu vermesi kurallar arasındadır.

26 YÜKSEK SESLE KONUŞMAK Başkalarını rahatsız edecek şekilde ve tonda konuşmak,onları dinlemek zorunda olmadıkları konuları bir bakıma dinlemeye zorlamış olmak saygılı bir davranış değildir. Özellikle toplu yaşanılan yerlerde bu konuda daha da özenli olmak gereklidir.

27 TOPLU HALDE BULUNULAN YERLERDE OTURMA
İnsanların toplu olarak oldukları yerlerde bazı kurallara uymaları beklenir. Kendisine ayrılan yerin dışına taşarak oturmak Ayakları sallamak ya da öndeki sandalyeye dayanarak oturan kişiyi rahatsız etmek Sürekli pozisyon değiştirerek arkadakinin görüş alanını engellemek

28 ELEŞTİRİ YOLLARINI ÖĞRENME VE UYGULAMA
Eleştiri iyi kullanıldığında geliştirici bir rol oynar. Özlüğe saldırı olarak algılanırsa kişiyi karşı savunmaya itebilir. Eleştiri uygun yer ve zamanda yapılmalıdır. Önce olumlu eleştiriler sonra olumsuz eleştiriler yöneltilmelidir. Bu şekilde beğenilmeyen yönlerinin değiştirilmesi,beğenilen yönlerini pekiştirilmesini hedef alan objektif yaklaşım kullanıldığı için eleştirilerin daha kolay kabul edilmesi sağlanmış olur.

29 TARTIŞMA YOLLARINI ÖĞRENME VE UYGULAMA
Çok çeşitli kişilik yapılarına sahip insanların bir arada çalıştığı iş ortamlarında fikir ayrılıklarının ortaya çıkması doğaldır. Bu durum tartışmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Öfke ve kızgınlık duyguları kişinin kontrolünü yitirmesine ve suçlamaya yönelmesine, suçlanan kişinin ise savunma mekanizmaları geliştirmeye itecek dinlemeyi engelleyici bir durum yaratacaktır. Tartışmanın yapıcı olması için duyguların uygun bir ortamda dile getirilmesi gereklidir.

30 ‘Sen sunu yaptın’ yerine ‘Şu davranış bende şu duyguyu uyandırdı’ şeklinde
Her iki tarafa da eşit konuşma ve duygularını açıklama olanağı tanınmalı Bir araya gelmenin amacının anlaşmaya varma olduğu taraflara hatırlatılmalı,tartışma olumlu biçimde sonuçlandırılmalı

31 SAYGI GÖSTERMEK İÇİN AYAĞA KALKMA
Çalışma ortamında, astların üstlere ayağa kalkarak saygı göstermesi beklenen bir davranıştır.

32 DUYGUSAL REAKSİYONLAR VE BUNLARIN DENETLENMESİ
Sağlık mesleklerinde çocuksu davranışlara yer yoktur. Değişik durumlar karşısında soğukkanlılığını koruyabilecek davranışlar geliştirebilmelidir.

33 ESPİRİTÜELLİK Çalışanlarda bulunması özlenen bu özellik,olayların gülünç yönlerini yakalama ve gülebilme yeteneğidir. Bu yetenek sıkıntılı zamanlarda gerilimin azalmasını sağlar.

34 KENDİNE GÜVEN Uygun dış görünüş ve davranış,yeterli ve doğru bilgi ile donanma ve görevin bir bütün olarak kavranması kendine güveni arttırıcı etmenlerdir.

35 GÜVENİLİRLİK En önemli kişisel özelliklerdendir.
Bu özelliğin içinde zamana uyum,içtenlik ve dürüstlükte vardır. Bu konuda çalışan personelin kendisine olduğu kadar halka ve hastalarına,çalıştığı kuruma ve çalışma arkadaşlarına karşı sorumluluğu vardır.

36 LİDERLİK Sağlık çalışanlarının düzeyi ne olursa olsun, nerede çalışırsa çalışsın, çevresinde her zaman için liderliğine ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle yeteneklerini geliştirmek zorundadır.

37 ARKADAŞLIK VE NEZAKET Nazik bir çalışan hizmet sunduğu bireylere,çalışma arkadaşlarına adlarını kullanarak uygun bir biçimde hitap eder. Çalıştığı kurumda hizmet sunduğu bireyleri ve ailelerini,evinde konuklarını nasıl karşılıyorlarsa öyle karşılarlar. Nazik bir çalışan,başkalarının duygularını kavrayan ve bunlara saygı duyan bir personeldir.

38 Başkaları ile ilişkilerinde onları üzecek davranış ve konuşmalardan kaçınır.
Sorunları çözmeye çalışır. Eleştirilerinde olumludur. Hizmet ettiği kişi ve topluluklara,duruma ilişkin açıklama yaparken yüz ifadesi,konuşma biçimi onları rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.

39 SES TONU Hoşnutluk duygusu yaratacak bir ses tonu personel için küçümsenmeyecek özelliklerdendir.

40 KONUŞMA BECERİSİ Konuşma sanatının temel ilkelerinden biri ne zaman konuşulup ne zaman susulacağının bilinmesidir. Konuşmaya zorlanmak,özel konuların deşilmesi kişileri rahatsız edebilir.

41 SAĞLIK VE FİZİKİ DURUM Özellikle sağlık çalışanları sağlıklarına dikkat etmek zorundadırlar. Enerjisini özensizce kullanan çalışanın yorgunluk,umutsuzluk,kararsızlık,dikkatini toplayamama,yerinde karar alamama v.b.durumları yaşayabileceği bilinen bir gerçektir. Bu durumun sakıncaları göz önüne alındığında sağlık çalışanlarının bu konuda sorumlu davranmaları beklenir.

42 DIŞ GÖRÜNÜM İlk karşılaşmada çok önemlidir. UNUTMAYINIZ!!!!!!
“İNSANLAR GİYİNİŞLERİ İLE KARŞILANIR, KONUŞMALARI İLE UĞURLANIR”

43 Aileler ve hastalar çalışanları sade,temiz ve bakımlı görmek isterler
Tırnaklar,saçlar ve üniforma mesleğin gereklerine uygun olmalıdır. Ter kokusu,ağız kokusu halkı ve hastaları son derece rahatsız eden durumlardır. Sosyal yaşamda ise: Davetlerin niteliğine uygun giyinilmelidir. Törenlerde: Koyu renk takım/döpiyes; düz renk gömlek; giysiyle uyumlu çorap ve ayakkabı giyilmesi iyi olur.

44 ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI
Çalışma kurallarına kesin kes uymak gereklidir. Bunun en önemli nedeni,çalışma alanının insan sağlığı gibi, kural dışı davranışlara yer vermeyen bir alan olmasıdır.

45 GÜRÜLTÜ Sosyal hayatta evde gürültü yaparsak evdekilere,gürültünün evden dışarı taştığı durumlarda ise çevredekilere saygısızlık yapmış oluruz. Bu nedenle başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde davranmamız gerekir. Özellikle hastane ortamında daha da özenli davranmamız gereklidir. Hastaların gürültüye toleransları azalır. Hastanelerde gündüz gece ayrımı yapılmadan gürültüyü önleyici önlemler alınmalı Sessiz konuşulmalı,yürürken,çalışırken gürültü yapılmamasına özen gösterilmelidir.

46 TELEFON KONUŞMALARI ÖZENLE, DİKKATLE, İNCELİKLE Yapılmalıdır.

47 TELEFOOOOOOON!!!!!

48 Çağdaş bir toplumda telefon zamanı değerlendirme ve işlerin daha kısa sürede görülmesini sağlamada yararlanılan olanaklardan biridir. Kurallara uygun kullanılmaması zaman ve para kaybına neden olur. Önemli bir neden olmadıkça telefon açılmamalıdır. Gereğinden uzun konuşulmamalıdır.

49 YAPILMASI GEREKENLER “Günaydın”, iyi günler” iyi akşamlar” diyerek başlayın. Kendinizi Tanıtın Karşı taraf kendini tanıtmamışsa “Kiminle görüşüyorum efendim” gibi nazik kelimeler kullanın. Yanlış numara çevirdiyseniz “ÖZÜR” dileyin. Telefonu kim açmışsa o “KAPATMALIDIR”. Üstünüzle konuşurken “üstünüz kapatmadan” telefonu kapatmayın.

50 Yapılması gerekenler... Üstünüz telefonla konuşurken odasına girmeyin.
Üst ve eş düzeydeki konuşmaların sonunda “SAYGI” sunun Üstünüz telefonla konuşurken odasına girmeyin. Siz telefonla konuşurken, üstünüz odaya girerse, “bir dakika” deyip ayağa kalkıp, üstünüzün emrini alıp konuşmaya devam edin. Üstünüz varken size telefon geldiğinde, izin alarak konuşunuz. Gerekirse “ben sizi az sonra arayacağım deyip” konuşmayı bitiriniz.

51 Telefona yanıt verirken:
Ad,görev ve çalışılan bölüm söylenir. Arayanın iyi dileklerine cevap verilir. Verilen mesaj alınır. İstenilen bilgi açık seçik biçimde iletilir. Arayan kişi başka bir kişi ile konuşmak istiyorsa zaman geçirmeden telefona çağrılır.

52 Telefon konuşmalarında daha önce tanışmamış kişilerin birbirleri ile senli benli
konuşmamaları gerekir. Sert ses tonu ile konuşmamak gereklidir. Sözcükler özenle,saygıyla seçilmelidir.

53 Ses tonunu etkili kullanın,
Nazik ve kibar olun. Gizlilik dereceli konular telefonda kesinlikle konuşulmaz Elinizin altında not alacak gerekli malzemeleri bulundurun.

54 ZİYARET VE GÖRÜŞME Sosyal hayatta ziyarete gitmeden önce izin alınır.
Resmi ziyaretler, Nezaket ziyareti, İş ve görüşme ziyareti, Bayram ziyareti, Aile ziyareti, Hasta ziyareti Teşekkür ziyareti, Evlilik ziyareti, Kutlama ziyareti

55 Ziyaret,Görüşme... *Ziyaret zamanı çok iyi seçilmelidir.
*Randevu verilir ve alınırken küçük büyüğe uyar. *Eş düzeydekiler ortak bir gün belirler ve üzerinde anlaşırlar. *Randevu bir kaç gün önceden alınmalıdır. *Konuklarınızı önce oturtun, sonra konuşun, *Kutlamaya gelenlere ikramda bulunun, *Görevinizden ayrılırken astlarınızla toplantı yapın. *Çalışma arkadaşlarınızın özel ve önemli günlerini kutlayın,

56 HASTA ZİYARETİ Hasta ziyareti ise özellik arz eder.
Hasta kalabalık gruplar halinde ziyaret edilmemelidir Ziyaret hastayı yoracak kadar uzun olmamalıdır. Hastayı üzecek yada kızdıracak konular açılmamalıdır. Ziyarete giderken enfeksiyon riski taşıyacak hediyeler götürülmemelidir.

57 GÜNLÜK SELAMLAŞMALAR Selamlaşma bir saygı gösterisi olduğu kadar,insanlarla iyi ilişki kurmada ilk basamaktır. Sıcak ,güler yüzle verilmiş bir selam birbirlerini tanıyanlar kadar,tanımayanlar içinde anlamlıdır. Selama aynı içtenlikle karşılık vermekte nezaket gereğidir.

58 GENEL KURAL: Ast üstü, Erkek bayanı; Ayrılanlar kalanları, Dışarıdan gelenler içeride olanları SELAMLAR.

59 Selamlama Üstünüze Eş düzeydekilere ÖNCE SİZ SELAM VERİN, Astlarınızın
Size yanlışlıkla selam verenlerin SELAMLARINI ALIN.

60 Selamlama... Konferans salonu, Kütüphane Derslik,
Yemekhane gibi kapalı yerlere KARŞILIK BEKLEMEDEN TOPLULUĞA SELAM VERİLİR.

61 Selamlama (Davette) Önce ev sahibesi selamlanır,
Ayrılırken de önce ev sahibesi ile vedalaşılır. Tanıdık kişilere utanabilecekleri durumlarda selam vermeyin, görmezlikten gelin. Sinema, tiyatro, konser gibi yerlerde birbirlerini gören tanıdıklar başla hafifçe birbirlerini selamlar.

62 YOL VERME Bireylerin birbirlerine saygılı oldukları toplumlarda ortam ne kadar kalabalık olursa olsun işler, bireyler birbirlerini itmeden ve çarpışmadan yürütülmelidir. Saygılı ve uygar davranışın göstergelerinden biri de yol vermelidir.

63 KAPIDAN GEÇME Bir büyüğe kapı açma,küçükten beklenen geleneklerimizdendir. Büyüğün de geçtikten sonra kapıyı tutarak, küçüğün geçmesine yardım etmesi büyük- ten beklenen saygılı bir davranıştır. Öncelik içeriye girmek için kapıyı açan kişinindir.

64 Yazışmalar. YAZIŞMALARDA: Biçim ve içerik Hitap şekli
Olumlu ya da olumsuz etki, çok önemlidir.

65 Yazışmalar.... YÖNETİM DİLİNDE: RİCA ETMEK=Emretmek
İşleme konulması için, yazıların sonunda uygun ifadeler kullanmak gerekir: YÖNETİM DİLİNDE: RİCA ETMEK=Emretmek ARZ ETMEK= Talep etmek anlamına gelir.

66 Yazışmalar... Resmi mektuplarda: “SAYIN” ile başlanıp
“SAYGILARIMLA” ile bitirilmelidir. DİL:Açık,anlaşılır, YAZI: Okunaklı olmalıdır.

67 HASTAYLA KURULAN İLETİŞİMDE AŞAMALAR
Sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları arasındaki ilişki nasıl kurulmalı ? Nerede olursak olalım, Hangi konumda olursak olalım kapımızı çalan ve bizden bir şey istemek için, yardım almak için gelen herkese uygulamamız gereken davranış biçimi şöyledir: ÖNCELİKLE ONUNLA SELAMLAŞMALIYIZ.

68 HASTAYLA KURULAN İLETİŞİMDE AŞAMALAR
Hiç tanımadığımız bir kişi bizim odamıza girdiğinde, biz ona “Ne istiyorsun? Neyin var” mı deriz? Önce bir “merhaba”, “hoş geldin” deriz, yüzüne bakarız, bir göz kontağı kurarız, ona gülümseriz. Bırakın hemşire olmanın, insan olmanın asgari bir gereğidir bu.

69 HASTAYLA KURULAN İLETİŞİMDE AŞAMALAR
Hastalar bazen “acemi birisi aldı kanımı, her tarafımı deldi” diye yakınırlar. Pek oralı olmayız. Ama kendimizin kan vermesi gerektiğinde, stajyer öğrenciye değil de, en deneyimli hemşireye gideriz.

70 HASTAYLA KURULAN İLETİŞİMDE AŞAMALAR
Tanışmanın bir diğer amacı ise, hastanın yaşını, mesleğini, sosyal statüsünü bilmektir. Bunu bilmezsek, bundan sonraki aşamalarında hastayla başarılı bir iletişim sürdüremeyiz

71 HASTAYLA DOĞRU BİR İLETİŞİM KURMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?
Hastalarımızla doğru iletişim kuramadığımızın farkındayız. Bunu iş yoğunluğuna, çalışma koşullarımızın zorluğuna bağlamak eğilimindeyiz. Ama, aynı ortamda ve benzer koşullarda çalışan kimi meslektaşlarımız bu konuda çok başarılı olabiliyor. Bakıyorsunuz, hastalar, hasta yakınları bu kişilere daha çok teveccüh gösteriyor ve daha sevecen davranıyorlar. “Ne yapalım canım, onda bu beceri doğuştan geliyor” dememek gerekiyor. Peki, nedir bu işin sırrı? Biz de, başkaları da onun gibi olabilir miyiz?

72 SAĞLIK ÇALIŞANI NE İSTER ?
BİR HASTA NE İSTER ? SAĞLIK ÇALIŞANI NE İSTER ? Kendine yeterli süre ayrılmasını ister Hastasına yeterli süre ayırmak ister. Temiz ve çağdaş sağlık tesisi ister Temiz ve çağdaş sağlık tesisinde çalışmak ister. Aralarına parasal konuların girmesini istemez. Tıbbi gelişmeleri izleyen hekim ister Bilimsel gelişmeleri takip etmek ister. Sevgi, saygı ve şefkat görmek ister Kendisine saygılı davranılmasını ve güvenilmesini ister. Saatlerce poliklinik sırasında beklemek istemez Kapısında hastaların yığılmasını istemez.


"HASTANE ORTAMINDA İLETİŞİM / MESLEKİ SAYGI VE GÖRGÜ KURALLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları