Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAHÇEKÖY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAHÇEKÖY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 BAHÇEKÖY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYETLERİ Umut CEBECİ İşletme Müdür V.

2 ORMAN ALANLARININ DAĞILIMI (Ha)
İşletme Şefliği Amenajman Planlarına göre Ormanlık Alanlar Orman Kadastrosuna Göre Orman Alanları Fark (%) ARBORETUM 289,6 - BENTLER 2.601,5 2.619,69 -18,19 1 KURTKEMERİ 2.682,9 2.868,64 -185,74 7 SARIYER 5.589,1 5.471,47 117,63 2 TOPLAM 11.163,1 11.249,4 -86,3

3 İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ

4 2013 ÜRETİM DURUMU Nevi 2013 PRG. (m3) Gerç. (m3) Gerç. % Dikili Damga
23.600 20.208 86 Tomruk 8.300 4.237 51 Maden Direk 1.400 121 8 Sanayi Od. 1.500 130 Kağıtlık Od. 500 767 153 Lif-Yonga 7.200 7.519 104 Endüstriyel Od. 18.900 12.774 67 Yakacak Od. 6.500 6.301 97 nihat

5 ENDÜSTRİYEL ODUN ÜRETİMİ
nihat

6 2013 YILI DAMGA PROGRAMI (m3)
İŞLETME ŞEFLİĞİ BAKIM TENSİL SIKLIK BAKIMI OHR REHABİLİTASYON KORUYA TAHVİL TOPLAM Prog. Gerçek ARBORETUM - BENTLER 6.100 6.070 1.500 1.216 1.000 800 8.600 8.086 KURTKEMERİ 5.700 5.677 476 2.000 8.700 6.153 SARIYER 3.800 3.765 100 600 500 704 1.200 6.300 5.969 15.600 15.512 2.600 1.692 3.600 1.504 23.600 20.208

7 2013 YILI SATIŞ TAKİP CETVELİ
YILLAR 2013 ÜRÜN ÇEŞİDİ PROGRAM GERÇEKLEŞME TOMRUK (m3) 8.300 4.237 TEL DİREK (m3) - 2 MADEN DİREK (m3) 1.400 121 SANAYİ ODUNU (m3) 1.500 130 KAĞITLIK ODUN (m3) 500 767 LİF-YONGA (m3) 7.200 7.519 SIRIK (m3) ENDÜSTRİYEL ODUN TOP. 18.900 12.776 YAKACAK ODUN (Ster) 6.500 6301 nihat

8 SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ

9 2013 YILI SİLVİKÜLTÜR FAALİYETLERİ
İŞLETME ŞEFLİĞİ YAPAY GENÇLEŞTİRME DOĞAL GENÇLEŞTİRME BUDAMA K.TÜZEL KİŞİ.KORUMA Prog. Gerçek. ARBORETUM - BENTLER 4,1 KURTKEMERİ SARIYER 4,0 35,9 TOPLAM

10 2013 YILI SİLVİKÜLTÜR FAALİYETLERİ
İŞLETME ŞEFLİĞİ REHABİLİT. SIKLIK BAKIMI KORUYA TAHVİL KÜLTÜR GENÇLİK Prog. Gerçek. BENTLER - 17,6 41,7 KURTKEMERİ 76,9 SARIYER 38,1 30,0 86,2 40,0 58,3 TOPLAM 176,9

11 MAKİNE VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ

12 YOL CARİ FAALİYETLER İŞLETME TOPLAMI İŞLETME ŞEFLİĞİ ÜRETİM YOLU
KULÜBE YOLU YANGIN EM.YOLU YANGIN EM. YOLU YAPIMI DEPO DAH.YOL TRAK.YOLU YAPI Prog Gerçek. Gerçek Miktar Km. Miktar Km. ARBORETUM 11+0 - BENTLER 62+0 5+0 KURTKEMERİ 66+0 SARIYER 72+0 41+8 İŞLETME TOPLAMI 211+0 22+0

13 2013 DÖNER SERMAYE İNŞAAT YATIRIMLARI
İŞLETME ŞEFLİĞİ YAPILAN İŞLER VE MAHAL YERİ ÖDENEK (TL) HARCAMA (TL) AÇIKLAMA Arboretum Elektrik Tesisleri - İhalesi yapıldı, işe başlandı Merkez Kanalizasyon ve Doğalgaz İhale aşamasında Makine Tec. Ekip. 30.000 Alım yapılacak Demirbaşlar 20.000 5.600 Muhasebe birimine sorulacak çim biçme makinesi hakkında

14 İZİN İRTİFAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ
14

15 ORMANLIK ALANLARDA VERİLEN İZİNLER
İŞLETME ŞEFLİĞİ Ormanlık Alan (Ha) 16. MADDE Adet Ha. % ARBORETUM 289,6 - BENTLER 2.619,69 KURTKEMERİ 2.868,64 SARIYER 5.471,47 16 20,098 1 TOPLAM 11.249,4

16 ORMANLIK ALANLARDA VERİLEN İZİNLER
İŞLETME ŞEFLİĞİ Ormanlık Alan (Ha) 17. MADDE Adet Ha. % ARBORETUM 289,6 - BENTLER 2.619,69 20 25,68 1 KURTKEMERİ 2.868,64 26 7,67 SARIYER 5.471,47 50 285,01 5 TOPLAM 11.249,4 96 318,45

17 İZİN VE İRTİFAK DURUMU İŞLETME ŞEFLİĞİ BEDELLİ İZİN BEDELSİZ İZİN
TOPLAM SAYISI ALANI Ha. ARBORETUM - BENTLER 14 9,93 6 15,75 20 25,68 KURTKEMERİ 22 4,88 4 2,79 26 7,67 SARIYER 85,4 24 199,7 50 285,1 62 100,21 34 218,24 96 318,45

18 III.KÖPRU SAHASINDAKİ ADET, SERVET, ARTIM MİKTARLARI
Kapalılık Toplam Alan Toplam Adet Toplam Servet Toplam Artım BAHÇEKÖY 135,1 15.764,702 772,453 KURTKEMERİ 9,4 4.734 2.879,114 37,467 3 SARIYER 125,7 12.885,588 734,986 3,7 37,200 0,240 1 - 122,0 12.848,388 734,746

19 İşletme Müdürlüğü Adı İşletme Şefliği Adı Meşcere Tipi Kapalılık Alan Ağaç Türü HEKTARDAKİ GENEL ALANDAKİ Adet Servet Artım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BAHÇEKÖY KURTKEMERİ Mcd3 0,5 M 489 312,173 4,285 244,5 156,087 2,143 MGnc3 1,3 305 199,765 2,751 396,5 259,695 3,576 Gn 288 66,315 1,592 374,4 86,210 2,070 MGncd3 4,4 219 269,091 2,389 963,6 1184,000 10,512 225 60,975 1,407 990 268,290 6,191 MGnKncd3 1,1 Kn 82 75,117 0,929 90,2 82,629 1,022 123 225,635 1,662 135,3 248,199 1,828 171 64,361 1,330 188,1 70,797 1,463 MGnKsb3 0,4 1010 84,290 3,030 404 33,716 1,212 440 24,900 0,710 176 9,960 0,284 Ks 280 20,900 1,450 112 8,360 0,580 MGnKscd3 1,7 174 211,984 2,076 295,8 360,373 3,529 109 38,891 0,838 185,3 66,115 1,425 105 26,284 0,960 178,5 44,683 1,632 KURTKEMERİ TOPLAMI 9,4 4.734 2.879,114 37,467

20 İşletme Müdürlüğü Adı İşletme Şefliği Adı Meşcere Tipi Kapalılık Alan
Ağaç Türü HEKTARDAKİ GENEL ALANDAKİ Adet Servet Artım BAHÇEKÖY SARIYER Çkc3 3 11,3 Çk 648 135,878 8,314 7322,4 1535,421 93,948 ÇkMbc3 0,4 459 94,820 5,964 183,6 37,928 2,386 M 230 25,535 0,810 92 10,214 0,324 Çfbc3 6,1 Çf 419 69,930 3,985 2555,9 426,573 24,309 32 1,414 0,098 195,2 8,625 0,598 ÇfYaa3 1,3 Çma0 1 0,6 Çm Çmbc3 3,3 582 135,382 11,150 1920,6 446,761 36,795 Çmc3 14,8 450 210,677 15,450 6660 3118,020 228,660 73 7,076 0,265 1080,4 104,725 3,922 Çmcd3 5,9 410 244,954 17,001 2419 1445,229 100,306 24 5,066 0,129 141,6 29,889 0,761 Mab3 23,3 1266 76,738 3,073 29497,8 1787,995 71,601 Mb3 13,8 1291 134,376 4,516 17815,8 1854,389 62,321 MGna3 1,1 MGnab3 4,4 615 42,614 1,637 2706 187,502 7,203 Gn 567 20,780 0,711 2494,8 91,432 3,128 MKsa3 5,2 MKsab3 895 59,306 2,295 1163,5 77,098 2,984 Ks 484 19,232 1,812 629,2 25,002 2,356 MKsGnb3 0,5 566 72,864 2,267 283 36,432 1,134 343 28,723 0,757 171,5 14,362 0,379 360 44,287 2,272 180 22,144 1,136 MKoDya3 6,5

21 İşletme Müdürlüğü Adı İşletme Şefliği Adı Meşcere Tipi Kapalılık Alan
Ağaç Türü HEKTARDAKİ GENEL ALANDAKİ BAHÇEKÖY SARIYER MKoDyab3 3 Ko 210 8,640 1,020 777 31,968 3,774 Dy 150 10,250 0,370 555 37,925 1,369 MDya3 2,9 GnKsMab3 8,1 M 229 18,186 0,686 1854,9 147,307 5,557 Gn 1000 38,215 1,107 8100 309,542 8,967 Ks 599 27,343 2,628 4851,9 221,478 21,287 KsGnab3 5,1 15 1,192 0,046 76,5 6,079 0,235 431 17,154 0,500 2198,1 87,485 2,550 1016 43,053 4,292 5181,6 219,570 21,889 KsGnMbc3 0,7 32 11,300 0,216 22,4 7,910 0,151 388 43,460 1,164 271,6 30,422 0,815 652 55,352 3,224 456,4 38,746 2,257 IhGnKsb3 1,2 88 13,219 0,414 105,6 15,863 0,497 492 26,727 0,778 590,4 32,072 0,934 445 33,123 2,283 534 39,748 2,740 Ih 591 50,841 4,259 709,2 61,009 5,111 Yaab3 1,1 Ya 900 12,590 0,950 990 13,849 1,045 BMDy 0,8 8,000 0,050 6,400 0,040 4,000 0,020 3,200 0,016 BMKo 2,3 0,060 18,400 0,138 9,200 SARIYER TOPLAMI 125,7 12.885,588 734,986

22 AĞAÇ TÜRLERİNE GÖRE ADET, SERVET VE ARTIM
İşletme Müdürlüğü Adı Ağaç Türü HEKTARDAKİ GENEL ALANDAKİ Adet Servet Artım BAHÇEKÖY Gn 4.454 430,501 10,894 15.740 1.066,687 28,205 Kn 82 75,117 0,929 90 82,629 1,022 Ks 3.941 269,574 18,921 12.124 619,731 53,876 M 8.836 1.865,574 35,815 61.766 6.828,573 191,586 Çk 1.107 230,698 14,278 7.506 1.573,349 96,334 Çf 419 69,930 3,985 2.556 426,573 24,309 Çm 1.442 591,013 43,601 11.000 5.010,009 365,761 Ko 210 12,640 1,040 777 41,168 3,820 Ih 591 50,841 4,259 709 61,009 5,111 Ya 900 12,590 0,950 990 13,849 1,045 Dy 150 14,250 0,390 555 41,125 1,385 TOPLAM 15.764,702 772,453

23 ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ 23

24 MESİRE YERLERİNİN ŞEFLİKLERE DAĞILIMI
İŞLETME ŞEFLİĞİ A TİPİ B C D TOPLAM ADEDİ TOPLAM ALAN (Ha.) ARBORETUM - BENTLER KURTKEMERİ 2 1 3 19,7 SARIYER TOPLAM

25 ÇATALMEŞE MESİRE YERİ

26 ÇATALMEŞE MESİRE YERİ

27 ÇATALMEŞE MESİRE YERİ

28 MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ

29 2005 – 2013 YILLARI MUKAYESELİ GELİR GİDER DURUMU

30 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ARBORETUM ŞEFLİĞİ Arboretum Şefliği’nde ziyaretçi sayısının özellikle haftasonu ve resmi tatil günlerinde artması nedeniyle, giriş kısımda turnike sistemi yapılması düşünülmektedir. Ayrıca 4 adet özel güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi için hizmet alımı yapılması gerekmektedir.

31 Arz Ederim


"BAHÇEKÖY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları