Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2015 Yaz Dönemi İŞL 113 Kuruluş araştırmaları  Ekonomik araştırmalar  Teknik araştırmalar  Mali araştırmalar  Yasal araştırmalar  Kuruluş yeri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2015 Yaz Dönemi İŞL 113 Kuruluş araştırmaları  Ekonomik araştırmalar  Teknik araştırmalar  Mali araştırmalar  Yasal araştırmalar  Kuruluş yeri."— Sunum transkripti:

1

2 2014-2015 Yaz Dönemi İŞL 113

3 Kuruluş araştırmaları  Ekonomik araştırmalar  Teknik araştırmalar  Mali araştırmalar  Yasal araştırmalar  Kuruluş yeri 2Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme

4 Ekonomik araştırmalar  Piyasa etüdü ve talep tahmini  Kuruluş yeri ve konumluk yer seçimi  Büyüklük (kapasite) tanımı Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme3

5 Piyasa etüdü ve talep tahmini-1  Üretilecek ürün ve/ya sunulacak hizmet ile ilgili istatistiksel bilgiler – ör. Toplam üretim ve tüketim miktarları, mevsimlik dalgalanmalar  Mal veya hizmetin kullanım biçimi ve nitelikleri  Piyasadaki satış fiyatları ve maliyetler  Mal veya hizmeti kullanan tüketicilerin profili, potansiyel tüketici profili Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme4

6 Piyasa etüdü ve talep tahmini-2  Mevcut arzın durumu – ör. Yurt içi? Yurt dışı?  Yurt içi üretim yapılıyorsa, nasıl (üretici sayısı, nitelikleri)?  Yurt dışından geliyorsa, ithalat koşulları  Dağıtım kanalı yapısı  Mevcut mal veya hizmete rekabet etme ve tamamlama durumu Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme5

7 Kuruluş yeri ve konumluk yer seçimi  Kuruluş yeri – İşletmenin amaçlarına en verimli, ekonomik ve karlı şekilde ulaşmasına olanak veren yerdir.  Konumluk yer – fabrika, satış mağazası gibi çeşitli tesisler nerede açılacak? Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme6

8 Kuruluş yeri etmenleri  Taşıma  Hammadde  Pazar alanı  İşgücü  Su ve su kaynakları  İklim koşulları  Sosyal ve kültürel koşullar  Şehir ve bölge yöneticilerinin davranışları  Vergi, resim ve harçlar, teşvik önlemleri  Enerji kaynakları  İşletme dışı artırımlar  Jeolojik koşullar Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme7

9 Taşıma  Taşıma giderleri – Temelde, üretim yapmak için gerekli hammadde ve ürünleri pazara iletirken bunlarla ilgili taşıma giderleri  Taşıma olanakları – hangi hammadde, malzeme ve mamul nasıl taşınacak? Ör. Üretilen cam eşya veya buzdolabı veya konserve ne tür araçla, nasıl taşınacak? Bunun için ne gibi önlemler ve ek giderler gerekecek?  Ulaştırma olanakları – ulaşımı kolaylaştıran olanaklar (özellikle altyapı tesisleri); ör. Yol, demiryolu, havaalanı, liman Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme8

10 Hammadde  Kritik hammaddeye yakınlık da kritik mi? Hammadde, çabuk bozulan nitelikteyse bu soruyu sormak önemlidir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme9

11 Pazar alanı  Mal ve hizmet satışına ağırlık veren işletmeler, tüketicilerin yoğun olduğu bölgeleri kuruluş yeri olarak tercih etmektedirler. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme10

12 İşgücü  Temin etme kolaylığı, güçlüğü?  Nerede, hangi nitelikte işgücü var? Hangi niteliktekiler tercih edilmekte ve bu kişiler nerede?  İşgücünün taşınması Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme11

13 En uygun kapasitenin belirlenmesi: Etmenler  Talep hacmi  Teknoloji (Standartlara uyma bir kısıt getirebilir.)  Kuruluş yeri (yeterince hammadde?)  Finansman  Diğer etmenler (devlet sınırlaması, personel bulma zorluğu) Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme12

14 KAPASİTE  Teorik (azami) kapasite Duraksama ve arıza hesaba katılmaz. Mevcut sistem değiştirilmeksizin bu kapasiteden fazla üretim yapılamaz.  Pratik kapasite Bakım, onarım, arıza, dinlenmeler ve tatil gibi nedenlerle duraklamalar dikkate alınır.  Fiili kapasite Belirli bir faaliyet dönemi sonunda hesaplanır. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme13

15 KAPASİTE (devamı)  Kapasite kullanım oranı: Fiili kapasite / Pratik kapasite 1’e eşit ise tam kapasite çalışması olmuş demektir.  Optimum kapasite Birim başına sabit ve değişken gider toplamı enazdır. Genellikle, pratik ve tam kapasiteye yakın bir çalışma miktarını nitelendirir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme14

16 Kuruluş Yeri Seçim Yöntemleri  Geleneksel Kuruluş Yeri Üçgeni Eş Maliyet Eğrileri vd.  Çağdaş Karşılaştırmalı Yöntemler Ulaştırma Modeli Doğrusal Programlama Dinamik Programlama Karma Tam Sayılı Programlama Simülasyon Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme15

17 Kuruluş Yeri Üçgeni  3 kuruluş yeri etmeni hammadde kaynakları, pazar yeri, Taşıma arasında belirlenir. (Hangisine daha yakın kurulacaktır?)  Ulaştırma maliyeti en düşük olan seçenek en uygun kuruluş yeri olarak seçilir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme16

18 Eş Maliyet Eğrileri  Ulaştırma maliyetlerine, enerji, işgücü ve yöresel vergiler gibi maliyet kalemleri eklenerek oluşturulan toplam maliyetlerle en uygun kuruluş yeri saptanır. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme17

19 En Uygun Kuruluş Yeri Seçiminde Karşılaştırmalı Yöntemler  Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemi  Maliyetleri Karşılaştırma Yöntemi  Kârlılıkları Karşılaştırma Yöntemi Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme18

20 Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemi  Önce kuruluş yerini etkileyen faktörler saptanır,  sonra bu faktörlere etkileyicilik derecelerine göre puan verilir.  Aday kuruluş yerleri saptanır.  Her bir kuruluş yeri için faktörlere, önem derecesine göre puan verilir.  Toplam puanı en yüksek olan aday yer seçilir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme19

21 Maliyetleri Karşılaştırma Yöntemi  Değişik kuruluş yerleri arasında en düşük birim maliyete sahip yer araştırılır.  Bunun için sabit ve değişken maliyet kalemleri belirlenir.  Bu yöntemin güçlüğü: sağlıklı maliyet bilgilerinin elde edilmesi meselesidir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme20

22 Kârlılıkları Karşılaştırma Yöntemi  Aday kuruluş yerleri arasında en karlı olanı belirleme  Maliyetler yanında satış öngörüleri de dikkate alınır.  Güçlük: Satış tahminlerinin tutmama olasılığı Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme21

23 Türk Ticaret Kanunu’na göre İşletme Türleri  Adi şirket  Kollektif şirket  Komandit şirket  Anonim şirket  Limited şirket  Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme22 Kaynak: www.hukuk.gen.tr; www.muhasebedersleri.com/sirketler-muhasebesi/ticaret- sirketleri.htmlwww.hukuk.gen.tr www.muhasebedersleri.com/sirketler-muhasebesi/ticaret- sirketleri.html Şahıs şirketleri Sermaye şirketleri

24 Adi şirket-1  Borçlar Kanunu’na tabi olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle kendilerine ait mal varlıkları olamayacağı gibi hukuki eylem ve işlemlerde de bulunamazlar. Her türlü işlemleri ortakları tarafından yerine getirilir.  Adi şirket sözleşmesi herhangi bir şekle bağlı değildir. Hatta yazılı olması dahi gerekmez. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme23

25 Adi şirket-2  Tanımı: İki veya daha fazla kimsenin müşterek bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri bir sözleşmedir (BK, 520. md.)  Adi şirketler, bir ticari girişimi işletmek üzere, kanuna ve ahlâka aykırı olmamak ve “İktisadi Amaç” - “Kâr Elde Etmek” üzere her türlü konuda kurulabilir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme24

26 Kollektif şirket-1  Ticari hayatta, özellikle şahıs şirketleri içerisinde yaygın olan bir şirket türüdür. Ortakların kişisel emek ve gayretlerinin önem kazandığı ticari işletmelerde bu ortaklık şekli tercih edilir.  Kollektif şirket, özellikle küçük ve orta çapta perakende, yarı toptancı ticaret işletmeleri ile, orta çapta işletmeler için uygundur.  Asgari bir sermaye koyma zorunluluğu yoktur. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme25

27 Kollektif şirket-2  Kollektif şirket, birbirine güveni olan kimseler (ortaklar) arasında kurulur. Ortakların birbirine karşı olan güveni üçüncü kişilerin de güvenini sağlar. Tanımı: İki ve daha çok gerçek kişi tarafından,  bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacı ile bir akitle kurulan  ve şirket alacaklarına karşı ortakların tümünün sorumluluğu sınırsız ve zincirleme olan;  hak ve ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme26

28 Komandit şirket-1  Komandit Şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanmıştır. Yasada, “Adi Komandit” ve “Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit” şirketler olmak üzere iki türe ayrılmaktadırlar.  Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere uygulamada pek rastlanılmadığından sadece Adi Komandit şirketlerden bahsedilecektir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme27

29 Komandit şirket-2  Komandit Şirketlerin en belirgin özelliği, ortakların bir kısmının sorumluluğunun sınırlı, bir kısmının sorumluluğunun da sınırsız olmasıdır.  Bu şekilde, doğrudan ticaretle uğraşmadan kazanç elde etmek imkanı sağlandığı gibi, ticari yeteneği ve bilgisi olup, yeterli sermayesi olmayan kimseler için de ticaretle uğraşma olanağı elde edilmiş olur. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme28

30 Komandit şirket-3 Tanımı: Komandit Şirket, iki veya daha çok kimse tarafından,  bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacıyla,  bir akitle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve  diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan,  hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme29

31 Anonim şirket Ticari hayatta en önemli şirket türüdür.  Bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişinin,  belli bir iktisadi gaye ve konu ile uğraşmak üzere,  bir unvan altında kurdukları,  esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş,  borçlarından dolayı sadece mameleki ile sınırlı sorumlu ve  ortaklarının sorumluluğu yüklendiği sermaye payı ile sınırlı,  tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme30

32 Anonim Şirket – Örnekler:  Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A. Ş.  Sarar Giyim Tekstil San. ve Ticaret A. Ş.  Türkiye Kalkınma Bankası A. Ş.  Selçuk Ecza Deposu A. Ş.  Kardemir A. Ş.  Petkim Petrokimya Holding A. Ş.  Paşabahçe Cam San. ve Tic. A. Ş. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme31

33 Limited şirket-1  Büyük ticari işletmeler için zorunlu organizasyonlara lüzum göstermeyen küçük ve orta büyüklükteki teşebbüslerde,  şahıs şirketlerinin ucuz ve kolay şekilde kurulmalarına rağmen sınırsız sorumlu olmalarının getirdiği tehlikeleri gidermek,  anonim şirketlerin pahalı, zaman alıcı ve uzun formaliteleri gerektiren kuruluş işlemlerini hafifletmek ihtiyacı Limited Şirket türünü oluşturmuştur. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme32

34 Limited şirket-2 Tanımı: Limited şirket,  en az bir, en fazla ise elli gerçek veya tüzel kişinin belli bir iktisadi maksat ve konu ile uğraşmak üzere  bir unvan altında bir akitle kurdukları,  esas sermayesi muayyen (belirli),  borçlarından dolayı yalnız mameleki (tüm malları) ile sorumlu ve  ortaklarının sorumluluğu sınırlı bulunan,  hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı,  tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme33

35 Limited Şirket – Örnekler:  Ankara Oto Kurtarma Nak. San Tic. Ltd. Şti.  TeknoSoft Yazılım ve İnternet Teknolojileri Ltd. Şti.  Selay Kimya ve Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.  Gültekin Plastik Ltd. Şti.  Lepar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. (Japon, Kore ve Alman araçları toptan yedek parça satışı)  Esen-Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme34

36 Şirketlerde tür değiştirme  Bir şahıs şirketi türünün bir başka şahıs şirketi türüne veya bir sermaye şirketinin başka bir sermaye şirketi türüne dönüşmesidir.  Tür değiştirmede, şirketin ortakları değişmemekte ancak kollektif şirket komandit şirkete, limited şirket anonim şirkete dönüşmektedir.  Şirketlerin tür değiştirmelerinde genel yaklaşım; aynı türden olsun veya olmasın bütün ticaret şirketlerinin tür değiştirmelerinin mümkün olduğu, bir şahıs şirketinin bir diğer şahıs şirketi türüne, bir sermaye şirketinin bir diğer sermaye şirketine dönüşebileceği gibi, herhangi bir şahıs şirketinin sermaye şirketine, sermaye şirketinin şahıs şirketine dönüşebileceği şeklindedir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme35

37 Şirketlerde tür değiştirme (devamı)  Burada önemli olan yeni tür şirketin kuruluş sürecinin ve kuruluş şartlarının yerine getirilmesidir.  Şahıs şirketlerinin tür değiştirmesinde şirket ortaklarının oy birliği, sermaye şirketlerinin tür değiştirmesinde ise şirket ortaklarının oy çokluğu yeterlidir.  Şahıs şirketlerinin sermaye şirketine dönüşmeleri, yeni ortaklar alınacağından, dışsal bir büyüme örneği olup, sermaye şirketlerinin şahıs şirketlerine dönüşmesi ise içsel yapıda bir küçülmeye örnek teşkil etmektedir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme36 Kaynak: Demir, Hüseyin – “Küreselleşme Sürecinde Şirketlerde Birleşme ve Tür Değiştirme” (www.dtm.gov.tr)

38 Kooperatif-1  Tanımı: Kooperatif, ortak ekonomik, sosyal, kültürel istek ve ihtiyaçlarını demokratik şekilde idare edilen bir kurum üzerinden karşılamak üzere biraraya gelen gönüllü insanlardan oluşan topluluktur.  Kooperatifler, kişisel yardım, kişisel sorumluluk, demokrasi, eşitlik ve dayanışmaya dayalı değerlere değerlere sahiptir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme37

39 Kooperatif-2  Kurucularının geleneğine göre, kooperatif üyeleri dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk ve diğerlerini önemseme gibi etik değerlere sahiptir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme38 Kaynak: www.aib.gov.tr/proje/kooperatif.pdf

40 Kooperatif ilkeleri  Gönüllü ve açık üyelik  Demokratik yönetim  Üyelerin ekonomik katılımı (eşit)  Özerklik ve tarafsızlık  Eğitimin geliştirilmesi  Kooperatif içinde işbirliği  Topluma karşı sorumluluk Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme39

41 Kooperatifleri diğer işlerden ayıran özellikler  Amaç: kuruculara kar sağlamaktan çok üyelerinin gereksinimlerini karşılamaya yönelik olması  Kâr dağıtımı: hisselere göre dağıtılan kâr payı değil, üyelerin himayesine bağlı dağıtım  Denetim yapısı: Her üye sahip olduğu hisse sayısına bağlı olmaksızın bir oya sahiptir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme40

42 Kooperatif çeşitleri  Üyelerine hammadde sağlayan kooperatif  Hizmet kooperatifi  Pazarlama kooperatifi  Finansal kooperatif  Tüketici kooperatifi  İşçi kooperatifi Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme41

43 YılAçılanKapanan 200816 (%77.8)88 (-%25.4) 200910 (-%37,5)102 (%15.9) 2010 12 (%20)147 (%44.1) 2011 25 (%108.3)146 (-%0.7) 201256 (%124)132 (-%9.5) 201336 (-%35.7)74 (-%43.9) Türkiye’de son 6 yılda kurulan ve kapanan kollektif şirket* sayıları ve bir önceki yıla göre değişim %leri (TÜİK ve TOBB verileri) Kaynaklar: http://data.economicresearchforum.org http://data.economicresearchforum.org http://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sa yfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.aspx *General partnership 42Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme

44 YılAçılanKapanan 20081 (%9)6 (-%14.3) 20090 (-%100)11 (%83.3) 2010 1(%100)8 (-%27.3) 2011 1 (%0)10 ( %25) 20128 (%700)6 (-%40) 20132 (-%75)3 (-%50) Türkiye’de son 6 yılda kurulan ve kapanan komandit şirket* sayıları ve bir önceki yıla göre değişim %leri (TÜİK ve TOBB verileri) *Limited partnership 43Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme

45 YılAçılanKapanan 20082413 (-%28.6)836 (-%25.75) 20091881 (-%22)888 (%6.2) 2010 2810 (%49.4)1270 (%43) 2011 2934 (%4.4)1395 (%9.8) 20124059 (%38.3)1609 (%15.3) 20138703 (%114.4)1820 ( %13.1) Türkiye’de son 6 yılda kurulan ve kapanan anonim şirket* sayıları ve bir önceki yıla göre değişim %leri (TÜİK ve TOBB verileri) *Joint stock company 44Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme

46 YılAçılanKapanan 200845569 (-%10.05)8416 (%0.4) 200941550 (-%8.8)9151 (%8.7) 2010 47601 (%14.6)9975 (%9) 2011 50449 (%6)11544 (%15.7) 201234764 (-%31.09)12421 (%7.5) 201340287 ( %15.8)13641 ( %9.8) Türkiye’de son 6 yılda kurulan ve kapanan limited şirket* sayıları ve bir önceki yıla göre değişim %leri (TÜİK ve TOBB verileri) *Limited liability company 45Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme

47 YılAçılanKapanan 20081004 (-%22.8)232 (-%27) 20091031 (%2.7)243 (%4.7) 2010 1547(%50)2042 (%740.3) 2011 1033 (-%33.2)1876 (-%8.1) 2012877 (-%15.1)1895 (%1.01) 2013915 ( %4.3)1862 (-%1.7) Türkiye’de son 6 yılda kurulan ve kapanan kooperatif* sayıları ve bir önceki yıla göre değişim %leri (TÜİK ve TOBB verileri) *Cooperative 46Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme

48 İşletmelerin Büyümesi  Bazı işletmeler kâr elde etme olanaklarını ve rekabet gücünü arttırma, faaliyetlerini başka coğrafik bölgelere de yayma gibi amaçlarla büyümeyi tercih edebilirler.  İki türlü olur: İç büyüme Dış büyüme Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme47

49 İç büyüme  İç ve dış finansman olanaklarıyla birlikte üretim kapasitesini, dış çevre ve özellikle pazar koşullarının gerektirdiği miktarda ve çeşitte üretim yapacak ve faaliyette bulunacak şekle dönüştürme  Kısa veya uzun dönemli olabilir. Kısa dönemli ise, vardiya sayısı arttırılabilir, geçici eleman alınabilir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme48

50 Dış büyüme  Başka işletme veya işletmelerle ortak hareket etme veya sözleşmeli birliktelik ve stratejik işbirliği veya birleşme ve ortaklıklar...  Kısa veya uzun dönemli olabilir.  Kısa dönemli birleşmelerde birlikte hareket etme, güç birliği yapma, birbirini yıpratmama gibi amaçlar vardır.  Kartel, konsorsiyum ve stratejik işbirlikleri kısa dönemli dış büyümeye örnek verilebilir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme49

51 Dış büyüme (devamı)  Uzun dönemli dış büyümede, genellikle işletmelerin ekonomik ve yasal bağımsızlıkları son bulmakta ve ortaya yeni bir işletme varlığı çıkmaktadır.  Örneğin, tröst, birleşme, satınalma ve holdingleşme gibi. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme50

52 Dış büyüme 3 şekilde olabilir:  Yatay büyüme – aynı iş kolu veya konuda faaliyet gösteren işletmeler biraraya gelirse...  Dikey büyüme – farklı faaliyet konularında çalışan, genellikle birbirini bütünleyen iş kolları arasında oluşturulan ortak hareket veya birleşmeler...  Çeşitlendirerek (karma) büyüme – mevcut teknoloji, ürün ve pazarlarıyla hiçbir ilişkisi olmayan alanlardaki işletmelerle gerçekleştirilen birleşmeler... Burada amaç, sektörde karşılaşılabilecek riskleri dağıtmak ve mevsimlik dalgalanmaların etkisini azaltmaktır. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme51

53 Kartel anlaşmaları  Benzer konuda çalışan işletmelerin, piyasa koşullarını kendi amaçları doğrultusunda ve ortak çıkarlarını korumak yolunda kullanmak için aralarında yaptıkları anlaşmalar...  Ortak hareket etmek isteyen firmaların, tam rekabet koşullarını bozarak tekelci piyasa yaratma amacını taşıyan gizli kartel anlaşmaları yasaktır. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme52

54 Kartel anlaşmaları (devamı)  Ancak, bazı durumlarda, piyasa mekanizmalarını bozmak istemeyen, piyasadaki kesimler arasında güçleri dengeleyerek, tarafların ortak çıkarlarını savunan ulusal veya uluslarası sosyal ve ekonomik ilişkilerde tarafların haklarını savunan, iyi niyete dayalı oluşumlar da olabilir. Ör.: OPEC Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme53

55 Kartel türleri  Miktar karteli – üretim miktarını belli bir düzeyde tutma amacı  Bölge karteli – ürün pazarlarını pay eden kartel  Fiyat karteli – en çok görülen tür.  Satın alma karteli – girdilerin satın alınmasında ortak hareket (girdi maliyetlerini kontrol altında tutma olanağı sağlar) Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme54

56 Konsorsiyum  Belli bir projeyi veya girişimi gerçekleştirmek için iki veya daha fazla sayıda benzer veya çoğunlukla değişik konularda faaliyette bulunan işletmelerin geçici olarak anlaşıp ortak hareket etmeleri...  Ör.: Fatih Boğaz Köprüsü projesi, Ankaray Metro Projesi, Keban Barajı Projesi Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme55

57 Stratejik İşbirlikleri  Lisans Anlaşmaları  İmtiyaz Anlaşmaları  Yönetim Sözleşmeleri  Üretim Sözleşmeleri  Ortak Girişim Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme56

58 Lisans Anlaşmaları  Bir firmanın mal ve hizmet üretimi ve/ya satış haklarını başka ülke veya pazardaki bir başka firmaya karşılıklı avantajlar elde etmek amacıyla aktarması...  Lisans alan firma, lisans veren firmanın geliştirdiği işletmecilik sırlarını, ticari birikimlerini, marka, patent ve teknolojisini sözleşme kapsamı ve süresince kullanma olanağına kavuşmaktadır. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme57

59 İmtiyaz Anlaşmaları (Franchising)  Bir firmanın, geliştirdiği tüm işletmecilik ve ticari birikim ile olanaklarından bir başka bağımsız işletmeyi anlaşma süresince yararlandırması...  İşletmecilik sistemi, marka ve ünlü kılınmış olan işletme adı, belli bir giriş bedeli ödenmesi karşılığında kullandırtılır.  Genelde hizmet sektöründe yaygındır.  Lisans anlaşmalarına göre daha bağlayıcıdır ve katı standartlara uyma zorunluluğu vardır. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme58

60 Yönetim Anlaşmaları  Bir firmanın yönetiminin, bir sözleşme doğrultusunda, bir başka firma tarafından belirli bir süreyle üstlenilmesine yönelik anlaşmalardır.  Daha ziyade hizmet işletmeleri arasında rastlanmaktadır. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme59

61 Üretim Sözleşmeleri  İşletmelerin markalı ve özellikli ürünlerinin genelde bir yabancı ülkenin bağımsız firmaları tarafından, belirli bir süre üretilmesi için yapılan anlaşmalar... Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme60

62 Ortak Girişim  İki veya daha fazla firmanın biraraya gelerek belirli bir işletmecilik konusunda işbirliği yapmaları...  Firmalar, yasal açıdan, kendilerinden bağımsız ayrı bir işletme oluştururlar.  Kurulan işletmenin hisseleri ile yönetiminin nasıl paylaşılacağı sözleşmeyle belirlenir.  Ömrü, genelde 5-7 yıldır. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme61

63 İşletmelerin Birleşerek Büyümeleri  Uzun dönemli ve kalıcı  En çok bilinen türleri Tröstler Tam birleşmeler ○ Kaynaşma türü birleşmeler ○ Katılma türü birleşmeler ○ Satınalma türü birleşmeler Holdingler Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme62

64 Tröstler  Genelde yatay nitelikli  Amaç, piyasada tekel koşulları yaratacak büyüklüklere ulaşmak, dolayısıyla rekabeti ortadan kaldırarak haksız kazanç elde etmek...  Gizlidir ve rakiplerin, hisse senetlerinin dolaylı yollarla kontrol edilmesi aracılığıyla, ele geçirilmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme63

65 Kaynaşma türü birleşmeler (merger)  Yatay bir büyüme şeklidir.  İki veya daha fazla işletme biraraya gelerek kendi mevcut sistem ve yasal yapılarına son verirler. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme64

66 Katılma türü birleşmeler  Yine yatay bir büyüme vardır.  İki veya daha fazla işletme, içlerinden birinin bünyesine katılmak üzere kendi aralarında anlaşırlar.  Sadece katılan işletme(ler) kendi hukuki yapı ve sistemlerine son vermektedirler. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme65

67 Satınalma türü birleşmeler  Bir işletmenin, diğer bir veya daha fazla işletmenin hisselerini, ya o işletmeye tamamen sahip olmayı ya da kontrol etmeyi sağlayacak miktarda satın almasıdır.  Holding türü işletme gruplarının ortaya çıkmasına ortam hazırlar. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme66

68 Holdingler  Bir ana işletme ve buna bağlı yavru işletmelerden oluşur.  Genelde anonim şirket şeklindedir.  Ana işletme çoğu kez üretim ve pazarlamayla uğraşmaz. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme67

69 Bir sınıf-içi uygulama  Müşterisi olduğunuz çeşitli işletmeleri göz önünde bulundurduğunuzda sizi en çok memnun eden ve en fazla mutsuz eden birer işletmeyi nedenlerinizle anlatınız. Not: Olabildiğince, belli bir marka zikretmekten çok, sıklıkla içine girdiğiniz bir mağaza veya dükkan düşünün. Kuruluş, hukuki yapılanma, büyüme68


"2014-2015 Yaz Dönemi İŞL 113 Kuruluş araştırmaları  Ekonomik araştırmalar  Teknik araştırmalar  Mali araştırmalar  Yasal araştırmalar  Kuruluş yeri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları