Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Mustafa CERİT SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı SGK Başmüfettişi Mustafa Cerit.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Mustafa CERİT SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı SGK Başmüfettişi Mustafa Cerit."— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Mustafa CERİT SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı SGK Başmüfettişi Mustafa Cerit

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR ?
İş sağlığı ve güvenliği, tüm mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, işçilerin çalışma şartları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder (ILO – WHO ,1950). Mustafa Cerit

3 İSG AJANSI VERİLERİNE GÖRE AVRUPA ÜLKELERİNDE YILDA
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yılda; kişi hayatını kaybetmekte, kişi sürekli iş göremez hale gelmekte, 149 Milyon iş günü ve 20 milyar EURO maddi kayıp oluşmakta Mustafa Cerit

4 TÜRKİYE’DE HER GÜN 4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir.
5 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. Her yıl Gayri Safi Milli Hasılanın % 5’i kaybolmaktadır. 217 iş kazası olmaktadır. Dünyada en fazla iş kazası olan ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada yer alırken, AB ülkeleri arasında ölümlü iş kazaları açısından ilk sırada yer almaktadır. Mustafa Cerit

5 MESLEK HASTALIĞI SAYISI SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ GÖRÜNÜMÜ İÇİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YERİ 2010 İŞ KAZASI SAYISI MESLEK HASTALIĞI SAYISI SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI ÖLÜM SAYISI 62.903 %11 6.437 533 %6 31 2.085 %16 319 1.454 %33 475 İş kazalarının % 11’i, meslek hastalıklarının % 6’sı inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Sürekli iş göremezlik ödeneğine hak kazananların %16’sı inşaat sektöründe çalışanlardan oluşmaktadır. Yine iş kazası sonucu meydana gelenlerin ölümlerin %33’ü inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Bu anlamda inşaat sektöründeki iş kazalarının ölümcül olduğu ve önleme aşamasının oldukça önemli olduğu görülmektedir. Mustafa Cerit

6 6331 KANUN’UN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Ülkemiz, dünya sıralamasında 16. büyük ekonomi ve büyüme hızı ile dünya kamuoyunun, endüstrisinin ve yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Ülkemiz çalışma hayatında, işverenlerimizin uluslararası pazarda rekabet gücünün artmasında, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin payı oldukça önemli. Bu anlamda “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” çalışma hayatında mevcut en önemli eksikliğimiz olarak uluslararası platformlarda karşımıza çıkmaktadır. Mustafa Cerit

7 KANUNUN GENEL SİSTEMATİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 30 Haziran 2012 – 28339   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Amaç 2. Kapsam ve İstisnalar 3. Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 4. İşverenin genel yükümlülüğü 5. Risklerden korunma ilkeleri 6. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 7. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 8. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları Mustafa Cerit

8 KANUNUN GENEL SİSTEMATİĞİ
9. Tehlike sınıfının belirlenmesi 10. Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 11. Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 12. Tahliye 13. Çalışmaktan kaçınma hakkı 14. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 15. Sağlık gözetimi 16. Çalışanların bilgilendirilmesi 17. Çalışanların eğitimi 18. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 19. Çalışanların yükümlülükleri 20. Çalışan temsilcisi 21. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Mustafa Cerit

9 KANUNUN GENEL SİSTEMATİĞİ
22. İş sağlığı ve güvenliği kurulu 23. İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş ve İdari Yaptırımlar 24. Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu 25. İşin durdurulması 26. İdari para cezaları ve uygulanması 27. Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet Mustafa Cerit

10 KANUNUN GENEL SİSTEMATİĞİ
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Geçici Hükümler 28. Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı 29. Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 30. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 31. Belgelendirme, ihtar ve iptaller 32. Değiştirilen hükümler 38. Yürürlük Mustafa Cerit

11 HANGİ MADDE HANGİ TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Kanunun 38. Madde Yürürlük Maddesidir: Kanun tarihli Resmi Gazetede yayımlandı 6, 7 ve 8 inci maddeleri; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra( ), 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra( ), 3) Diğer (50’den fazla çalışanı olan az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli) işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra( ), (Yasanın diğer maddeleri de ’de ) Yürürlüğe girecektir Mustafa Cerit

12 HANGİ MADDE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
6. madde; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, 7. madde; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi, 8. madde; İş Yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Mustafa Cerit

13 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?
6331 sayılı yasanın 6, 7, 8. maddelerinin yürürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği yönünden hekimin ne kadar süre ile istihdam edileceği, iş güvenliği uzmanının ne kadar süre ile istihdam edileceği gibi konular işyerinin tehlike sınıfının belirlenmesini gerekli kılıyor. Yasa’nın 9. maddesi tehlike sınıfları ile ilgili olarak tebliğ çıkartılacağını belirtir Mustafa Cerit

14 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?
tarih sayılı Resmi Gazete « İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği» a) Az Tehlikeli İşler 1) Mantar, saz ve kamıştan sepet vb. eşya imali 2) Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler 3) Kereste ve her türlü inşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı 4) Her türlü makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı 5) Her türlü madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı 6) Ev ve bürolara mahsus mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı Mustafa Cerit

15 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?
…. 27) Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler (138 tane iş sayılıyor) b) Tehlikeli İşler 13) Halı ve kilim vb. yer döşemeleri imali 14) Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali 15) Ahşap mobilya sanayii, her tür ağaç eşya imal, işleme ve tamir işleri (117 tane iş sayılıyor) Mustafa Cerit

16 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?
c) Çok Tehlikeli İşler 1) Sünger avcılığı ve su altında yapılan diğer işler 2) Maden kömürü işletmeciliği 3) Linyit kömürü işletmeciliği 4) Diğer kömürlerin işletmeciliği (Tüm kömür yıkama, eleme, briketleme, torbalama yerleri dahil) 10) Diğer madenlerin üretimi, tüm madenlerin cevher hazırlama ve zenginleştirme işleri 11) Petrol ve tabi gaz kuyularının açılması 12) Taş ocaklarında yapılan işler (Taş çıkarma, kırma ve taş ocağında yapılan kesme işleri) 13) Mermer ocakları, blok mermer işlenmesi Mustafa Cerit

17 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?
32) Ayakta ve/veya yataklı teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşlarındaki faaliyetler 33) Bina, liman, iskele, köprü, baraj, ve benzeri inşaat dolayısıyla müstakilen yapılan tetkik ve deneme mahiyetindeki sondaj işleri 34) Çimento ve klinker imali 35) Nikelaj kaplama ve galvanoplasti işleri, kalaycılık 36) Font ve diğer madenleri eritip kalıplara dökmek suretiyle muhtelif eşya imali, maden dökümü ve haddehanelerdeki işler 37) Dekovil ve tramvay yolu inşaat ve tamiratı 38) Bina inşaatı ve tamiratı, bina yıkımı işleri 42) Deniz tankerlerinde yapılan bütün işler (72 tane iş sayılmış) Mustafa Cerit

18 KANUNUN AMACI İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için iş veren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek Mustafa Cerit

19 KANUNUN UYGULAMA KAPSAMI DIŞINDA (İSTİSNA) TUTULAN İŞYERLERİ
Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri iş yerindekiler hariç TSK, genel kolluk kuvvetleri, MİT faaliyetleri, Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, Ev hizmetleri, Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri Dışındaki; Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır. Mustafa Cerit

20 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
Çalışan Temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan, Destek Elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi, Mustafa Cerit

21 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
Eğitim Kurumu: İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanuna göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri, İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman, Mustafa Cerit

22 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
İş Kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yada bedenen özre uğratan olay Mustafa Cerit

23 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organisazyon Mustafa Cerit

24 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, Meslek Hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, Kurul : İş sağlığı ve güvenliği kurulu, Mustafa Cerit

25 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, Önleme : İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, Mustafa Cerit

26 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali, Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışma, Mustafa Cerit

27 KANUNDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli, Tehlike Sınıfı : İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan ve ya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubu, Teknik Eleman: Teknik öğretmen, fizikçi veya kimyager ünvanına sahip olanlar ile üniversite iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları, Mustafa Cerit

28 KANUN’UN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Mustafa Cerit

29 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerleri tarihinden itibaren risk değerlemesi yapmakla yükümlü, risk değerlemesi yapılmayan her ay için İdari Para Cezası söz konusu. Mustafa Cerit

30 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
6331’in «Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma» başlıklı 10. maddesinde; «(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. c) İşyerinin tertip ve düzeni. ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.» Mustafa Cerit

31 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Daha önce tarih sayılı RG’de yayımlanan «İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik» e göre; bu risk değerlendirmesi yükümlülüğü; İş Kanunu kapsamında yer alan ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan iş yerleri ve eğitim Kurumlarını ilgilendirmekte ve yine aynı yönetmeliğin 7. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanının görevleri arasındaydı Mustafa Cerit

32 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Kanunun İdari Para Cezalarını düzenleyen 26. maddesinde; «ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, …» Mustafa Cerit

33 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Sanayiden Sayılan İşler (Örnek Olarak) «Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik» tarih sayılı Resmi Gazete A) Sanayiden Sayılan İşler 1 - Hammadde, yarı mamul ve mamul ürünlerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması işleri, 2 - Yardımcı ve tamamlayıcı işler dahil her türlü madenleri ve endüstriyel hammaddeleri arama ve topraktan çıkarma işleri, 3 - Madencilikten bağımsız maden ve cüruf ayıklama ve temizleme işleri, Mustafa Cerit

34 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
(Sanayi’den sayılan İşler) 4 - Mermer gibi kesilip parlatılabilen taş ocaklarında yapılan işler, 5 - Taş çıkarma, kırma, kesme işleri dahil taş, kil, kum ve kireç ocaklarında yapılan işler, 6 - Kaya tuzu üretimi ile deniz ve göllerden tuz üretimi işleri, 7 - Petrol ve doğalgaz arama işleri, 8 - Petrol ve doğalgaz kuyularının açılması işleri, 9 - Petrol ve doğalgaz kuyularının ve tabakalarının veya bitümlü kumların işletilmesi işleri, 10 - Petrol ve doğalgazın boru hatları ve karayolu ile taşınması işleri, 11 - Petrol ürünlerinin sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG) dahil depolanması, taşınması, dolum ve dağıtımı (akaryakıt ve SPG istasyonları dahil) işleri, Mustafa Cerit

35 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
(Sanayi’den sayılan İşler) 12 - Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, et ve et ürünlerinin üretilmesi işleri, 13 - Süt ve süt ürünlerinin üretilmesi işleri, 14 - Meyve ve sebze işlenmesi, konserveciliği, kurutmacılığı, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imali işleri, 15 - Konserve, füme, salamura, marina gibi balık ve diğer su ürünlerinin temizlenmesi, paketlenmesi, dondurulması ve işlenmesi işleri, 16 - Gıda maddelerinin temizlenmesi, ayıklanması ve öğütülmesi işleri, 17 - Yem sanayi işleri, 18 - Fırıncılık, pastacılık, bisküvi ve diğer hamur işleri, 19 - Makarna, şehriye ve benzeri yiyecek maddeleri imali işleri, (Bu şekilde 102 tane iş sayılmış) Mustafa Cerit

36 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
B) Ticaretten Sayılan İşler; 3 - Hukuki hizmetler, 4 - Fotoğrafçılık işleri, 5 - Kuaför, berber ve güzellik salonlarında yapılan işler, 6 - Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler, 7 - Su ürünleri alımı ve satımı işleri, (Bu şekilde 33 tane iş sayımış) c) Tarım ve Orman İşleri; Mustafa Cerit

37 İŞVEREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLAYACAK?
İşveren; 1. -İş güvenliği uzmanı, -İşyeri hekimi, -Diğer Sağlık personeli istihdam edecek. 2. Dışarıdan (ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden) hizmet satın alabilecek. 3. Belirli durumlarda bu hizmetleri kendisi de yürütebilir. Mustafa Cerit

38 İŞ YERİ HEKİMİ UYGULAMASINDA NE DEĞİŞTİ
4857 sayılı İş Kanununda, işyeri hekimi görevlendirilmesi için aranan devamlı olarak elli işçi çalıştırma şartı, 6331 sayılı Kanun ile ortadan kaldırılmıştır. Buna göre her işverenin, çalışan sayısına bakılmaksızın işyeri hekimi istihdam etme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülük, işyerinin tehlike sınıfı ile çalışan sayısına göre, Kanun'un yürürlük tarihine göre belirlenecektir. (2013/2014-Ocak-Temmuz) Mustafa Cerit

39 KAMU KURUM VE KURUŞLARI
4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini; -Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan alabileceği gibi, sayılı kanun kapsamında ihale yoluyla da alabilecekler. Mustafa Cerit

40 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 4857 sayılı İş Kanunu döneminde, iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi için aranan işin sanayiden sayılan işlerden olması şartı 6331 Kanun ile kaldırılmıştır. Buna göre her işverenin iş güvenliği uzmanı istihdam etme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülük, işyerinin tehlike sınıfı ile çalışan sayısına göre, Kanun'un yürürlük tarihine göre belirlenecektir. Mustafa Cerit

41 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
a) 1 ilâ 10 çalışanı olan işyerlerinden, 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 30 dakika, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 60 dakika, 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 120 dakika, Olmak üzere her çalışan başına ilave 15 dakika. Mustafa Cerit

42 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
b) 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerinden, 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 15 dakika, 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 20 dakika, Mustafa Cerit

43 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. Mustafa Cerit

44 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Mustafa Cerit

45 İŞYERİMDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Mustafa Cerit

46 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ
İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür. Mustafa Cerit

47 İŞYERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HANGİ SÜRE İLE İSTİHDAM EDİLECEK?
Örnek: 10 çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfa giren bir iş yerinde iş güvenliği uzmanı 30 dk. + (15 dk. X 10 kişi) 180 dakika yani 3 saat süreyle görevlendirilmelidir. 25 çalışanı bulunan az tehlikeli bir işyerinde iş güvenliği uzmanı (25 X 10 dk.) 250 dk yani 4 saat 10 dakika süreyle görevlendirilmelidir. Mustafa Cerit

48 İŞYERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HANGİ SÜRE İLE İSTİHDAM EDİLECEK?
1.100 çalışanı olan az tehlikeli bir iş yerinde 1 tam gün süreli iş güvenliği uzmanı, dakika süre ile de ikinci bir iş güvenliği uzmanı istihdam edilmeli. Mustafa Cerit

49 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 9 dakika,   b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 12 dakika,   c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 18 dakika,   Mustafa Cerit

50 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir. Mustafa Cerit

51 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Mustafa Cerit

52 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Mustafa Cerit

53 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür. Kısmi süreli hekim görevlendirilen işyerlerinde çalışmalar tek hekim tarafından yürütülür. Mustafa Cerit

54 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNLU MU?
Tam süreli işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinde, diğer sağlık personeli çalıştırılması zorunlu değil. Tam süreli işyeri hekimi çalıştırılması zorunlu değilse; Mustafa Cerit

55 İŞYERİMDE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 18 dakika,           b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 24 dakika, c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 36 dakika görevlendirilir. Mustafa Cerit

56 İŞYERİMDE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Az tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 500 çalışan için tam gün çalışacak bir diğer sağlık personeli görevlendirilir.   Tehlikeli sınıfta yer alan 300 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 300 çalışan için tam gün çalışacak bir diğer sağlık personeli görevlendirilir.   Çok Tehlikeli sınıfta yer alan 200 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 200 çalışan için tam gün çalışacak bir diğer sağlık personeli görevlendirilir.   Mustafa Cerit

57 ONDAN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNİN GİDERİ BAKANLIKÇA KARŞILANACAK
Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10’dan az(1-9) çalışanı bulunan işyerlerinden; Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, Bakanlar Kurulu kararı ile 10’dan az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin giderleri Bakanlıkça karşılanmak suretiyle desteklenebilecek. Mustafa Cerit

58 DESTEK GİDERLERİ NEREDEN KARŞILANACAK
Destek kapsamındaki işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği giderler; İş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilecek. Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacak. Mustafa Cerit

59 KAYIT DIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN ÜÇ YIL SÜREYLE DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK
Kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden; Tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte SGK tarafından tahsil edilir ve işveren destekten üç yıl süreyle faydalanamaz. Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir. Mustafa Cerit

60 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI BELGE TÜRÜNE GÖRE GÖREV ALABİLECEK
İş güvenliği uzmanlarından; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (B) sınıfı, Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı, İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Mustafa Cerit

61 İş güvenliği uzmanı çalıştırabilecekler
GEÇİŞ DÖNEMİNDE BİR ALT SINIF BELGEYE SAHİP GÜVENLİK UZMANI ÇALIŞTIRILABİLECEK Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri (A) sınıfı yerine 4 yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri (B) sınıfı yerine 3 yıl süreyle(C) sınıfı belgeye sahip, İş güvenliği uzmanı çalıştırabilecekler Mustafa Cerit

62 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, “işyeri sağlık ve güvenlik birimi” kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi(45 saat) dikkate alınır. Mustafa Cerit

63 KAMUDA ŞARTLARI UYAN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DA YAPABİLECEK
Kamuda çalışan, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, çalışmakta oldukları kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilecekler, Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında(14.32 TL) ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacak. Aylık,toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmayacak. Mustafa Cerit

64 İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İş kazası ve meslek hastalıklarının kaydını tutar. Bunları inceler, rapor düzenler. Çalışanı, işyeri, ya da ekipmanı zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceler, bunlarla ilgili rapor düzenler. İş Kazalarını 3 gün içinde, Meslek hastalığını öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde SGK’ ya bildirir. Mustafa Cerit

65 İŞVEREN ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRECEK
İşveren işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri ve çalışan sayısını da dikkate alarak, dengeli dağılıma da özen göstermek suretiyle seçim, seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla “çalışan temsilcisi” görevlendirir Mustafa Cerit

66 ÇALIŞAN TEMSİLCİ SAYISI
İşveren çalışan sayısı; 2 ile 50 arasında olan işyerlerinde 1, 51 ile 100 arasında olan işyerlerinde 2, 101 ile 500 asasında olan işyerlerinde 3, 501 ile 1000 arasında olan işyerleri 4, 1001 ile 2000 arasında olan işyerleri 5, 2001 ve üzerinde çalışanı olan işyerleri 6, İşçi temsilcisi görevlendirmek zorundadır. Mustafa Cerit

67 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
50 den fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu” oluşturur. (Önceki uygulamada sanayiden sayılan iş yerleri için zorunlu idi) Kurul, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yapar, İşveren mevzuata uygun kurul kararlarını uygular. Mustafa Cerit

68 ALT İŞVEREN OLMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
6 aydan fazla süren işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; -Asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul oluşturmuşsa koordinasyonu asıl işveren yapar, -Asıl işveren kurul oluşturmuşsa alt işveren koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atar, -Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, kurul oluşturan alt işverenle koordinasyonu sağlamak için kurula vekaleten yetkili bir temsilci atar, Mustafa Cerit

69 ALT İŞVEREN OLMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
-Kurul oluşturması gerekmeyen, asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı 50 den fazla ise, koordinasyonu asıl işveren yapmak kaydıyla birlikte ortak kurul oluştururlar, -Aynı çalışma alanı içinde birden fazla işveren bulunması ve birden fazla kurul oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyecek kurul karaları hakkında diğer işverenleri bilgilendirirler Mustafa Cerit

70 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER
İşyerindeki bina ve eklentilerinde, Çalışma yöntem ve şekillerinde, İş ekipmanlarında, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Mustafa Cerit

71 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER
Çok tehlikeli sınıfta yer alan; Maden, Metal ve yapı işleri, Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işyerleri, Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirilmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. Mustafa Cerit

72 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER
İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapan müfettişin talebi üzerine üç kişilik müfettişten oluşan heyet, yaptığı inceleme sonunda tespit tarihinden itibaren iki gün içinde işin durdurulmasına karar verebilir. Şayet tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi halinde; tespiti yapan iş müfettişi heyet tarafından karar alınıncaya kadar işi geçici olarak durdurur. Mustafa Cerit

73 İŞİN DURDURULMASI NEDENİYE İŞSİZ KALAN ÇALIŞLARIN ÜCRETİ ÖDENECEK
İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi halinde, en geç 7 gün içinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır. İşveren işin durdurulması nedeniyle işsiz kalan çalışanların ya ücretini ödeyecek ya da aynı ücretle meslek ve durumlarına göre başka bir iş verecek. Mustafa Cerit

74 BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİ KULLANMA YASAĞI
İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek veya işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaklandı. İşveren işyerinde ve eklentilerinde ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarda alkollü içki içilebileceğini belirlemeye yetkili. Mustafa Cerit

75 ALKOLLÜ İÇKİ YASAĞI UYGULANMAYACAK ÇALIŞANLAR
-Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği üretileni denemekle görevli olanlara, -Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde, işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlara, -İşin niteliği gereğince müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlara, uygulanmaz. Mustafa Cerit

76 GÜVENLİK RAPORU VE BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI
İşveren, işletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerinin büyüklüğüne göre “büyük kaza önleme politika belgesi” veya “güvenlik raporu” hazırlamak zorunda. Bu zorunluluğa uymayan işverene TL İdari para cezası kesilecek. Güvenlik raporu hazırlama zorunluluğunda olan işveren, hazırladığı raporun içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerini açabilir. Bu zorunluluğa uymayan işverene TL idari para cezası kesilir. Mustafa Cerit

77 İDARİ PARA CEZALARI İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile işverene getirilen yükümlülüklere uyulmamasının yaptırımı olarak İdari Para Cezası öngörülmüş. Her fiil için farklı tutarda İPC belirlenmiş. İPC cezaları TL ile TL arasında değişiyor. Ancak, bazıları her ay, bazıları her çalışan için kesileceğinden İPC çok yüksek tutarlara ulaşabiliyor. Mustafa Cerit

78 İDARİ PARA CEZALARI İdari para cezaları kanunun 26. maddesinde düzenlenmiş. Örneğin: işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı uzmanı görevlendirmediği tespit edilen işverene; işyeri hekimi için TL ve iş güvenliği uzmanı için TL olmak üzere toplam TL İPC cezası kesilecek. Yine aykırılığın devam ettiği her ay için de TL İPC kesilecek. Mustafa Cerit

79 İDARİ PARA CEZALARI Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışma yapmayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/a – 4/a) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeyen, denetlemeyen ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/a – 4/a), İşverene her fiil için ayrı ayrı TL, Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar(Ceza – Fiil Maddesi 26/b- 6/a), Mustafa Cerit

80 İDARİ PARA CEZALARI Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/b-6/c), İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/b-6/c), Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmeyen(Ceza – Fiil Maddesi 26/b-6/d), İşverene bu fiiller için ayrı ayrı Türk Lirası, Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmeyen işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı Türk Lirası(Ceza – Fiil Maddesi 26/b-6/ç), Mustafa Cerit

81 İDARİ PARA CEZALARI İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerini, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/c-8/1), Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gerektiği durumlarda; işverenin, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmaması halinde(Ceza – Fiil Maddesi 26/c-8/6), Her bir ihlal için ayrı ayrı Türk Lirası, İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/ç – 10/1), İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmayan işverene Türk Lirası Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/ç – 10/4), Mustafa Cerit

82 İDARİ PARA CEZALARI a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemeyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almayan, b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapıp, acil durum planlarını hazırlamayan, c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirme, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırma ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamayan, ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmayan, Mustafa Cerit

83 İDARİ PARA CEZALARI Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda; a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapmayan ve çalışanlara gerekli talimatları vermeyen, b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyen, İşverene uyulmayan her bir yükümlülük için Türk Lirası, aykırılığın devem ettiği her ay için aynı miktar (Ceza – Fiil Maddesi 26/d – 11, 12) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemeyen işverene her bir fiil için ayrı ayrı Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/e – 14/1) , a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde, SGK’ya bildirimde bulunmayan işverene Türk Lirası (26/e, 14/2) Mustafa Cerit

84 İDARİ PARA CEZALARI Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmezlerse lira (Ceza – Fiil Maddesi 26/e – 14/4), Çalışanlarını sağlık gözetimine tabi tutmayan, işe giriş, iş değişikliği, iş kazası veya meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırma sonrası talep edilmesi halinde, işin devamı süresince bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacaklar yapacakları işe uygun olduklarını belirten rapor olmadan işe başlatılma durumunda, Her bir çalışan için Türk Lirası(Ceza – Fiil Maddesi 26/f – 15/1,2) 16. maddede geçen, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konularında çalışanları, çalışan temsilcilerini bilgilendirmeyen işverene bilgilendirilmeyen her çalışan için Türk Lirası(Ceza – Fiil Maddesi 26/g – 16), Mustafa Cerit

85 İDARİ PARA CEZALARI Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamayan, çalışan temsilcilerini özel olarak eğitmeyen, mesleki eğitim alması gereken tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyen kişiler çalıştırılması, iş kazası veya meslek eğitiminden dolayı işe ara verip tekrar başlayanlara, … gerekli eğitimler verilmeden başlatılması durumnda her bir çalışan için Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/ğ – 17), İş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için ayrı ayrı Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/h – 18), İş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışan temsilcisi görevlendirilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/ı – 20/1,4), Çalışan temsilcilerinin tehlike kaynağının yok edilmesi veya riskin azaltılması önerilerini dikkate almayan işverene Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/ı -20/3), Mustafa Cerit

86 İDARİ PARA CEZALARI 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan ve 6 aydan uzun sürekli işlerin görüldüğü işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/i -22), Birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş merkezlerinde, iş hanlarında, sanayi bölgeleri ve sitelerinde iş sağlığı ve güvenliği koordinasyon yükümlülüklerini yerine getirmeyen, iş yerlerine gerekli uyarıları yapmayan yönetimlere Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/j -23/2), İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/k -24), Mustafa Cerit

87 İDARİ PARA CEZALARI Yükümlülüklere göre işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi Türk Lirası, bu sürede işçilerin ücretini ödemeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar (Ceza – Fiil Maddesi 26/l -25), Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene Türk Lirası, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene Türk Lirası(Ceza – Fiil Maddesi 26/m -29), Mustafa Cerit

88 İDARİ PARA CEZALARI Bu kanuna dayalı olarak çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak Türk Lirası(29/n – 30), İdari Para Cezası Uygulanır. (Cezanın kanuniliği ilkesi ?) Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir. İdari para cezalarına itirazlar Sulh Ceza Mahkemesine yapılacaktır. Mustafa Cerit

89 TELEVİZYON VE RADYOLARA YAYIN ZORUNLULUĞU
TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği,çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayın yapmakla zorunlu tutuldular. Bu yayının en az 30 dakikası 17: saatleri arasında olmak üzere 8: arasında yapılacak. Mustafa Cerit

90 İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRME ZORUNLULUĞUN YÜRÜRLÜĞÜ
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu; Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 Haziran 2014, 50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 Haziran 2013 de, Diğer işyerlerinde ise, 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Mustafa Cerit

91 YASANIN DİĞER BÖLÜMLERİ 30 ARALIK 2012 DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Yasanın yayımı yani 30 Haziran 2012 de yürürlüğe giren hükümleri, işverenleri fazlaca ilgilendirmiyor. İş dünyasını ilgilendiren bölümleri 30 Aralık 2012’de yürürlüğe girecek. Mustafa Cerit

92 İş Kazası; 1- Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada,
2-işveren Tarafından İşyeri Dışında Görevli olduğu sırada 3-Emziren Kadın Sigortalının, İş Mevzuatı Gereğince Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda, 4-sigortalıların, İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında, Meydana Gelen Ve Sigortalıyı Hemen veya sonradan Bedenen Ya Da Ruhen Özre Uğratan Olaydır.

93 ORTAK NOKTALAR ŞÖYLE SIRALANABİLİR:
İş Kazasında Ortak Noktalar; ORTAK NOKTALAR ŞÖYLE SIRALANABİLİR: Kişinin Sigortalı Olması, Ani Olarak Gerçekleşmesi, İstemeksizin Gerçekleşmesi, Maddi/Manevi Bir Kaybın/Zararın Oluşması, İş İle İlgili Olması, İşyerinde / İşverenin Otoritesi Altında Olduğu Dönemde Gerçekleşmesi, Kişiyi Hemen / Sonradan Bedeni / Ruhi Arızaya Uğratması, Kaza İle Meydana Gelen Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması.

94 İŞ KAZASININ HUKUKİ SONUCU
BORÇLAR KANUNU (6098) Maddi Tazminat İş Göremezlik (49) Tedavi Masrafları Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar İktisadi Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar Maddi Tazminat Destekten Yoksun Kalma (53) Manevi Tazminat (56) SSGSSK (5510) Haklar (16) Geçici/Sürekli İş göremezlik Hak Sahiplerine Gelir Evlenme Yardımı Cenaze Yardımı İşveren Rücuu (21) Mustafa Cerit

95 SGK TARAFINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR
1-Geçici İş Göremezlik Ödeneği: Tedavi Süresince İşçinin Yevmiyesi Ve Tüm Tedavi Masrafları Ödenir 2-Sürekli İş Göremezlik Ödeneği: Tedavi Süresince İşçiye Yevmiye Ve Tüm Tedavi Masrafları Ödenir, % 10’dan Fazla Meslekte Kazanma Gücünde Azalma Varsa Gelir Bağlanır. 3-Ölüm: Cenaze Masrafları Ödenir, Varislerden Durumu Yasaya Uygun Olanlara Gelir Bağlanır Mustafa Cerit

96 İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN Kazazedenin Kendisi Veya Ölmüşse Hak Sahipleri Tarafından Kusuru Olanlar Aleyhine İş Mahkemesinde Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Açılır. Maddi Tazminat Davaları Ya İş Göremezlik Tazminatı Veya Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Adı Altında Açılır Mustafa Cerit

97 İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN Borçlar Kanunu’nun 49. Maddesinde,
”Kusurlu Ve Hukuka Aykırı Bir Fiille Başkasına Zarar Veren, Bu Zararı Gidermekle Yükümlüdür.” Hükmü Bulunmaktadır. Mustafa Cerit

98 DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI:
İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI: Borçlar Kanunu’nun 55. Maddesinde “Destekten Yoksun Kalma Zararları İle Bedensel Zararlar, Bu Kanun Hükümlerine Ve Sorumluluk Hukuku İlkelerine Göre Hesaplanır.” Hükmü Bulunmaktadır Mustafa Cerit

99 İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN MANEVİ TAZMİNAT:
Borçlar Kanunu’nun 56. Maddesinde “Hâkim, Bir Kimsenin Bedensel Bütünlüğünün Zedelenmesi Durumunda, Olayın Özelliklerini Göz Önünde Tutarak, Zarar Görene Uygun Bir Miktar Paranın Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verebilir.” Hükmu Bulunmaktadır. Mustafa Cerit

100 SİGORTA HUKUKU YÖNÜNDEN
SGK Tarafından Kusuru Görülenler Aleyhine İş Mahkemesinde Açılan Rücuan Tazminat Davalarıdır. Kurum Sigortalıya Veya Hak Sahiplerine Yaptığı Ve İleride Yapacağı Yardımların Peşin Sermaye Değerini, Kusuru Nispetinde Müsebbiplerden Talep Eder. Mustafa Cerit

101 İŞ KAZASININ CEZAİ SONUCU
CEZA HUKUK Taksirle Öldürme (5237/85) 2 – 6 Yıl Hapis Birden fazla ölüm bir /birden fazla ölümü + bir/birden fazla yaralanma 2 yıl – 15 yıl Taksirle Yaralama (5237/89) 3 Aydan -1 Yıla Hapis Adli para cezası Birden fazla kişi 6 ay – 3 yıl İŞ HUKUKU İdari Yaptırım Kapatma Durdurma Alıkoyma İdari Para Cezası 4857/105 77- Yükümlülüklere Aykırı / 1250 TL 78 – İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı her önlem 250 TL Mustafa Cerit

102 CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN TAKSİR;
Dikkat Ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık Dolayısıyla, Bir Davranışın Suçun Kanuni Tanımında Belirtilen Neticesi Öngörülmeyerek Gerçekleştirilmesidir. KAST; Suçun Kanuni Tanımındaki Unsurların Bilerek Ve İstenerek Gerçekleştirilmesidir. Mustafa Cerit

103 CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN Olay Yaralanma İle Sonuçlanmışsa: -Sulh Ceza Mahkemesi, Tck. 89. Md. Uyarınca Ay Arasında Hapis Veya Adli Para Cezası Verir. Taksirle Yaralama Suçlarının Takibi Şikayete Bağlıdır. -Duyu Zayıflaması, Kemik Kırılması, Konuşmada Sürekli Zorluk Ve Hayati Tehlike Geçirme Halinde Ceza Yarı Oranında Arttırılır. -Bitkisel Hayata Girme Veya Sürekli Hastalık, Uzuv Kaybı, Çocuk Yapma Veya Konuşma Yeteneğini Kaybetme, Yüzde Sürekli Değişiklik Yahut Çocuk Düşürme Halinde Ceza Bir Kat Arttırılır. Mustafa Cerit

104 CEZA YASASI HUKUKU YÖNÜNDEN
-Olay Bir Kişinin Ölümü İle Sonuçlanmışsa: Asliye Ceza Mahkemesi, TCK 85. Madde Uyarınca Yıl Arası Hapis Cezası, -Birden Fazla Kişinin Ölümü Veya Bir Kişinin Ölümü Yanında Başka Kişilerin Yaralanması İle Sonuçlanmışsa; Ağır Ceza Mahkemesi, TCK 85. Madde Uyarınca Yıl Arası Hapis Cezası Verilir Mustafa Cerit

105 Son Söz ve Teşekkür Herkese; İş kazasız Cezasız Bol kazançlı İş dileğiyle Dinlediğiniz için teşekkürler Mustafa CERİT Mustafa Cerit


"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Mustafa CERİT SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı SGK Başmüfettişi Mustafa Cerit." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları