Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Ali TEZEL Gazeteci-Yazar Eski SGK Başmüfettişi ve İstanbul Grup Başkanı Ali.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Ali TEZEL Gazeteci-Yazar Eski SGK Başmüfettişi ve İstanbul Grup Başkanı Ali."— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Ali TEZEL Gazeteci-Yazar Eski SGK Başmüfettişi ve İstanbul Grup Başkanı Ali TEZEL

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR ?
İş sağlığı ve güvenliği, tüm mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, işçilerin çalışma şartları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder (ILO – WHO ,1950). Ali TEZEL

3 İSG AJANSI VERİLERİNE GÖRE AVRUPA ÜLKELERİNDE YILDA
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yılda; kişi hayatını kaybetmekte, kişi sürekli iş göremez hale gelmekte, 149 Milyon iş günü ve 20 milyar EURO maddi kayıp oluşmakta Ali Tezel

4 TÜRKİYE’DE HER GÜN 4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir.
5 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. Her yıl Gayri Safi Milli Hasılanın % 5’i kaybolmaktadır. 217 iş kazası olmaktadır. Dünyada en fazla iş kazası olan ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada yer alırken, AB ülkeleri arasında ölümlü iş kazaları açısından ilk sırada yer almaktadır. Ali Tezel

5 MESLEK HASTALIĞI SAYISI SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ GÖRÜNÜMÜ İÇİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YERİ 2010 İŞ KAZASI SAYISI MESLEK HASTALIĞI SAYISI SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI ÖLÜM SAYISI 62.903 %11 6.437 533 %6 31 2.085 %16 319 1.454 %33 475 İş kazalarının % 11’i, meslek hastalıklarının % 6’sı inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Sürekli iş göremezlik ödeneğine hak kazananların %16’sı inşaat sektöründe çalışanlardan oluşmaktadır. Yine iş kazası sonucu meydana gelenlerin ölümlerin %33’ü inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Bu anlamda inşaat sektöründeki iş kazalarının ölümcül olduğu ve önleme aşamasının oldukça önemli olduğu görülmektedir. Ali Tezel

6 6331 KANUN’UN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Ülkemiz, dünya sıralamasında 16. büyük ekonomi ve büyüme hızı ile dünya kamuoyunun, endüstrisinin ve yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Ülkemiz çalışma hayatında, işverenlerimizin uluslararası pazarda rekabet gücünün artmasında, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin payı oldukça önemli. Bu anlamda “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” çalışma hayatında mevcut en önemli eksikliğimiz olarak uluslararası platformlarda karşımıza çıkmaktadır. Ali Tezel

7 KANUNUN AMACI İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için iş veren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek Ali Tezel 7

8 KANUNUN UYGULAMA KAPSAMI DIŞINDA (İSTİSNA) TUTULAN İŞYERLERİ
Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri iş yerindekiler hariç TSK, genel kolluk kuvvetleri, MİT faaliyetleri, Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, Ev hizmetleri, Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri Dışındaki; Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır. Ali Tezel 8

9 EN ÖNEMLİSİ RİSK DEĞERLENDİRMESİDİR…
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali, Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışma, Ali Tezel 9

10 HANGİ MADDE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
6. madde; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, 7. madde; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi, 8. madde; İş Yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Ali Tezel

11 Yürürlük tarihleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sının bir kısmı 1 Ocak 2013 günü yürürlüğe girdi ama sadece 50 ve daha çok işçi çalıştıran işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sayılanlar için geçerli oldu… En son 2014 yılı Temmuz ayında da az tehlikeli bakkal-manav-market ve apartmanlara sıra gelecek. ***İŞYERLERİ TEHLİKE OLARAK ÜÇE AYRILIYOR 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sı, işyerlerini üçe ayırıyor, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli ve bu sınıflandırmayla ilgili genelge 29 Aralık 2012 günlü Resmi Gazetede yayınlandı… NACE kodlarına göre de sınıflandırıldı…

12 2013 OCAK AYINDA 50’DEN ÇOK İŞÇİSİ OLAN TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE…
Yasa ilk defa 1 Ocak 2013 günü sadece 50 veya daha çok işçi çalıştıran Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerleri için yürürlüğe girdi ve bu işyerleri zaten eski İş Sağlığı uygulamasında kapsamda olup işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundaydılar bu sebeple onlar için yeni bir şey yok…

13 ***2013 TEMMUZ AYINDA 50’DEN AZ İŞÇİSİ OLAN TEHLİKELİ OLANLARINDA…
Yasa 2013 yılı Temmuz ayında da 50 işçiden az çalıştıran ve tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yürürlüğe girecek. Bu işyeri işverenleri işyerlerinde ya tam zamanlı ya da kısmi zamanlı işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işe alacak veya ortak sağlık-güvenlik şirketlerinden fatura mukabili bu işi satın alacak. Ayrıca, işverenin kendisine ait belgesi varsa kendisi, belgesi olan işçisi varsa bu işçisini de isterse Bakanlığa uzman olarak bildirebilecek.

14 2014 TEMMUZ AYINDA HER YERDE UYGULANACAK
2014 yılı Temmuz ayında da, kamu işyerlerinin tümünde, özel sektördeki az tehlikeli tüm işyerlerinde devreye girecek. Yani, bakkal, manav, berber ve apartmanlarda yürürlüğe girmesine daha bir buçuk yıldan fazla süre var.

15 1-9 işçisi olanların durumu;
--TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ OLANLAR; İşyerinde 9 veya daha az işçisi olanlardan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olanların iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli ihtiyacını SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) illerde açacağı ihaleler sonrasında, ortak sağlık-güvenlik (OSGB) birimlerine ihale edecek ve bu işyerlerinin cebinden tek kuruş para çıkmayacak. İhaleyi alan OSGB, sanayi sitelerindeki tamirhane, tornacı, elektrik ustaları gibi işyerlerine yılda bir defa 1 saat iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile üç yılda bir defa işyeri hekimi gönderecek.

16 KAYIT DIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN ÜÇ YIL SÜREYLE DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK
Kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden; Tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte SGK tarafından tahsil edilir ve işveren destekten üç yıl süreyle faydalanamaz. Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir. Ali Tezel 16

17 1-9 işçi ---AZ TEHLİKELİ OLANLAR;
İşyerinde 9 veya daha az işçisi olan az tehlikeli işyerlerinde yani bakkal-berber-manav-apartmanlarda 2014 yılı Temmuz ayında yasa yürürlüğe girecek ve bu işyeri işverenleri OSGB ile sözleşme imzalayacaklar ve yıllık maliyetleri de işçi başına 30 ile 100 lira arasında değişecek. OSGB’nin doktoru bu işyerlerine 3 yılda bir defa bir saat uğrayacak, OSGB’nin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da yılda bir defa 1 saat uğrayıp, iş kazalarına karşı riskleri tespit edip, bu risklerin ortadan kaldırılmasını talep edecek.

18 Uzman’da sayı var dağılım kötü…
***UZMAN SAYILARINDA YETERSİZLİK YOK GİBİ Halen ülkemizde, bir milyon 428 bin işyeri var. A sınıfı uzman:892 B sınıfı uzman:552 C sınıfı uzman:14305 Halen kurulu bulunan OSGB sayısı 270 olup, Genel Müdürlüğüe göre bu sayı yakında 1000’li sayılara ulaşacaktır. Ülkemizdeki işyeri sayısı ve işyerlerindeki işçi sayılarına bakıldığında, A ve B sınıflarında eksiklik var ama Kanun’un verdiği geçici bir yetki ile 3 yıl süreyle, çok tehlikeli işyerlerine aslında A sınıfı gerekmekle birlikte B sınıfında olanlar da bakabilecekler. Tehlikeli sınıfta olanlara aslında B sınıfı görevli olduğu halde 3 yıl süreyle C sınıfında olanlar bakabilecekler.

19 İşverenden para alacak uzman’ın şikayet görevi de var…
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda etken faktör iş sağlığı ve güvenliği uzmanıdır. Bu uzmanların statüsü ise tartışmalıdır. Zira, görevleri kamu (devlet ve halk) adına işyerlerindeki işkazası oluşturacak, sağlığı tehdit edecek unsurları tespit edip, düzeltmesi için işverene bildirip, süre veren kişidir. İşveren kendisine bildirilen ve hayati tehlike arzeden hususları düzeltmezse de uzman parasını ödeyen işvereni Çalışma Bakanlığı’na şikayet etmek zorundadır.

20 PARA ÖDEYEN İŞVERENİ ŞİKAYET EDECEK UZMANI İŞVEREN İSTER Mİ?
6331 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre; “ (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür. (2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir…”

21 Sorumluluk kimde olacak…
“(3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. (4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.” denilmektedir. Uzman ve işyeri hekimi, eğer görevlerini tam yapmaz sadece işverenden paramı alayım, işimi yapıyor gibi görüneyim derse ve işyerinde iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelirse de yetki belgeleri elinden alınma riski ile karşı karşıya kalacağı gibi ceza davalarında da mahkeme önüne çıkacaklardan olacaktır…

22 İŞ YERİNİN TEHLİKE SINIFI ÖNEMLİ TEHLİKE SINIFI NE DEMEK?
6331 sayılı yasanın 6, 7, 8. maddelerinin yürürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği yönünden hekimin ne kadar süre ile istihdam edileceği, iş güvenliği uzmanının ne kadar süre ile istihdam edileceği gibi konular işyerinin tehlike sınıfının belirlenmesini gerekli kılıyor. Yasa’nın 9. maddesi tehlike sınıfları ile ilgili olarak tebliğ çıkartılacağını belirtir Ali Tezel

23 TEHLİKE SINIFI TEBLİĞİ YAYIMLANDI
tarih sayılı R.G.’de; «İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ» yayımlandı. (1) Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. (2) İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Ali Tezel

24 TEHLİKE SINIFI TEBLİĞİ YAYIMLANDI
Taş Kömürü Madenciliği Çok tehlikeli Granit Ocakçılığı Çok Tehlikeli Margarin, karışık yemeklik ve sofralık katı yağların imalatı Tehlikeli Fırın Ürünleri İmalatı (ekmek, pide, simit, vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç) Az tehlikeli Kot Kumaşı İmalatı Tehlikeli Ali Tezel

25 TEHLİKE SINIFI TEBLİĞİ YAYIMLANDI
13.30 Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi - - … Çok Tehlikeli Ali Tezel

26 KANUN’UN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Ali Tezel

27 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerleri tarihinden itibaren risk değerlemesi yapmakla yükümlü, risk değerlemesi yapılmayan her ay için İdari Para Cezası söz konusu. Ali Tezel

28 KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
6331’in «Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma» başlıklı 10. maddesinde; «(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. c) İşyerinin tertip ve düzeni. ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.» Ali Tezel

29 Kanuna tabi bütün işyerleri
RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK ZORUNDA…. CEZASI…MD 26… ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

30 Risk değerlendirme ekibinde uzman ve hekim bulundurma zorunluluğu..
Geçiş hükmü GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır. Yani uzman ve hekim bulundurma yürürlük tarihlerine göre… ama herkes risk değerlendirmesi yapmak zorunda….

31 İŞVEREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLAYACAK?
İşveren; 1. -İş güvenliği uzmanı, -İşyeri hekimi, -Diğer Sağlık personeli istihdam edecek. 2. Dışarıdan (ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden) hizmet satın alabilecek. 3. Belirli durumlarda bu hizmetleri kendisi de yürütebilir. Ali Tezel

32 İŞ YERİ HEKİMİ UYGULAMASINDA NE DEĞİŞTİ
4857 sayılı İş Kanununda, işyeri hekimi görevlendirilmesi için aranan devamlı olarak elli işçi çalıştırma şartı, 6331 sayılı Kanun ile ortadan kaldırılmıştır. Buna göre her işverenin, çalışan sayısına bakılmaksızın işyeri hekimi istihdam etme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülük, işyerinin tehlike sınıfı ile çalışan sayısına göre, Kanun'un yürürlük tarihine göre belirlenecektir. (2013/2014-Ocak-Temmuz) Ali Tezel

33 KAMU KURUM VE KURUŞLARI
4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini; -Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan alabileceği gibi, sayılı kanun kapsamında ihale yoluyla da alabilecekler. Ali Tezel

34 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 4857 sayılı İş Kanunu döneminde, iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi için aranan işin sanayiden sayılan işlerden olması şartı 6331 Kanun ile kaldırılmıştır. Buna göre her işverenin iş güvenliği uzmanı istihdam etme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülük, işyerinin tehlike sınıfı ile çalışan sayısına göre, Kanun'un yürürlük tarihine göre belirlenecektir. Ali Tezel

35 İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
tarihli İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 12 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

36 Diğer işyerlerinde 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

37 Diğer işyerlerinde (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

38 Tehlikeli 750 ve + (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

39 Çok tehlikeli 500 + (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

40 Yolda geçen süreler… (5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür

41 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 9 dakika,   b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 12 dakika,   c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 18 dakika,   Ali Tezel

42 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir. Ali Tezel

43 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Ali Tezel

44 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Ali Tezel

45 İŞYERİMDE İŞYERİ HEKİMİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür. Kısmi süreli hekim görevlendirilen işyerlerinde çalışmalar tek hekim tarafından yürütülür. Ali Tezel

46 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNLU MU?
Tam süreli işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinde, diğer sağlık personeli çalıştırılması zorunlu değil. Tam süreli işyeri hekimi çalıştırılması zorunlu değilse; Ali Tezel

47 İŞYERİMDE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 18 dakika,           b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 24 dakika, c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 36 dakika görevlendirilir. Ali Tezel

48 İŞYERİMDE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİ HANGİ SÜRELERLE İSTİHDAM EDECEĞİM?
Az tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 500 çalışan için tam gün çalışacak bir diğer sağlık personeli görevlendirilir.   Tehlikeli sınıfta yer alan 300 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 300 çalışan için tam gün çalışacak bir diğer sağlık personeli görevlendirilir.   Çok Tehlikeli sınıfta yer alan 200 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 200 çalışan için tam gün çalışacak bir diğer sağlık personeli görevlendirilir.   Ali Tezel

49 KAMUDA ŞARTLARI UYAN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DA YAPABİLECEK
Kamuda çalışan, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, çalışmakta oldukları kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilecekler, Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında(14.32 TL) ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacak. Aylık,toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmayacak. Ali Tezel

50 İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İş kazası ve meslek hastalıklarının kaydını tutar. Bunları inceler, rapor düzenler. Çalışanı, işyeri, ya da ekipmanı zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceler, bunlarla ilgili rapor düzenler. İş Kazalarını 3 gün içinde, Meslek hastalığını öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde SGK’ ya bildirir. Ali Tezel

51 İŞVEREN ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRECEK
İşveren işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri ve çalışan sayısını da dikkate alarak, dengeli dağılıma da özen göstermek suretiyle seçim, seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla “çalışan temsilcisi” görevlendirir Ali Tezel

52 ÇALIŞAN TEMSİLCİ SAYISI
İşveren çalışan sayısı; 2 ile 50 arasında olan işyerlerinde 1, 51 ile 100 arasında olan işyerlerinde 2, 101 ile 500 asasında olan işyerlerinde 3, 501 ile 1000 arasında olan işyerleri 4, 1001 ile 2000 arasında olan işyerleri 5, 2001 ve üzerinde çalışanı olan işyerleri 6, İşçi temsilcisi görevlendirmek zorundadır. Ali Tezel

53 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
50 den fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu” oluşturur. (Önceki uygulamada sanayiden sayılan iş yerleri için zorunlu idi) Kurul, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yapar, İşveren mevzuata uygun kurul kararlarını uygular. Ali Tezel

54 ALT İŞVEREN OLMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
6 aydan fazla süren işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; -Asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul oluşturmuşsa koordinasyonu asıl işveren yapar, -Asıl işveren kurul oluşturmuşsa alt işveren koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atar, -Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, kurul oluşturan alt işverenle koordinasyonu sağlamak için kurula vekaleten yetkili bir temsilci atar, Ali Tezel

55 ALT İŞVEREN OLMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
-Kurul oluşturması gerekmeyen, asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı 50 den fazla ise, koordinasyonu asıl işveren yapmak kaydıyla birlikte ortak kurul oluştururlar, -Aynı çalışma alanı içinde birden fazla işveren bulunması ve birden fazla kurul oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyecek kurul karaları hakkında diğer işverenleri bilgilendirirler Ali Tezel

56 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER
İşyerindeki bina ve eklentilerinde, Çalışma yöntem ve şekillerinde, İş ekipmanlarında, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ali Tezel

57 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER
Çok tehlikeli sınıfta yer alan; Maden, Metal ve yapı işleri, Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işyerleri, Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirilmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. Ali Tezel

58 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER
İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapan müfettişin talebi üzerine üç kişilik müfettişten oluşan heyet, yaptığı inceleme sonunda tespit tarihinden itibaren iki gün içinde işin durdurulmasına karar verebilir. Şayet tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi halinde; tespiti yapan iş müfettişi heyet tarafından karar alınıncaya kadar işi geçici olarak durdurur. Ali Tezel

59 İŞİN DURDURULMASI NEDENİYE İŞSİZ KALAN ÇALIŞLARIN ÜCRETİ ÖDENECEK
İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi halinde, en geç 7 gün içinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır. İşveren işin durdurulması nedeniyle işsiz kalan çalışanların ya ücretini ödeyecek ya da aynı ücretle meslek ve durumlarına göre başka bir iş verecek. Ali Tezel

60 BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİ KULLANMA YASAĞI
İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek veya işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaklandı. İşveren işyerinde ve eklentilerinde ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarda alkollü içki içilebileceğini belirlemeye yetkili. Ali Tezel

61 ALKOLLÜ İÇKİ YASAĞI UYGULANMAYACAK ÇALIŞANLAR
-Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği üretileni denemekle görevli olanlara, -Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde, işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlara, -İşin niteliği gereğince müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlara, uygulanmaz. Ali Tezel

62 GÜVENLİK RAPORU VE BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI
İşveren, işletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerinin büyüklüğüne göre “büyük kaza önleme politika belgesi” veya “güvenlik raporu” hazırlamak zorunda. Bu zorunluluğa uymayan işverene TL İdari para cezası kesilecek. Güvenlik raporu hazırlama zorunluluğunda olan işveren, hazırladığı raporun içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerini açabilir. Bu zorunluluğa uymayan işverene TL idari para cezası kesilir. Ali Tezel

63 İDARİ PARA CEZALARI İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile işverene getirilen yükümlülüklere uyulmamasının yaptırımı olarak İdari Para Cezası öngörülmüş. Her fiil için farklı tutarda İPC belirlenmiş. İPC cezaları TL ile TL arasında değişiyor. Ancak, bazıları her ay, bazıları her çalışan için kesileceğinden İPC çok yüksek tutarlara ulaşabiliyor. Ali Tezel

64 İDARİ PARA CEZALARI İdari para cezaları kanunun 26. maddesinde düzenlenmiş. Örneğin: işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı uzmanı görevlendirmediği tespit edilen işverene; işyeri hekimi için TL ve iş güvenliği uzmanı için TL olmak üzere toplam TL İPC cezası kesilecek. Yine aykırılığın devam ettiği her ay için de TL İPC kesilecek. Ali Tezel

65 İDARİ PARA CEZALARI Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışma yapmayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/a – 4/a) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeyen, denetlemeyen ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/a – 4/a), İşverene her fiil için ayrı ayrı TL, Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar(Ceza – Fiil Maddesi 26/b- 6/a), Ali Tezel

66 İDARİ PARA CEZALARI Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/b-6/c), İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/b-6/c), Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmeyen(Ceza – Fiil Maddesi 26/b-6/d), İşverene bu fiiller için ayrı ayrı Türk Lirası, Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmeyen işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı Türk Lirası(Ceza – Fiil Maddesi 26/b-6/ç), Ali Tezel

67 İDARİ PARA CEZALARI İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerini, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlayan(Ceza – Fiil Maddesi 26/c-8/1), Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gerektiği durumlarda; işverenin, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmaması halinde(Ceza – Fiil Maddesi 26/c-8/6), Her bir ihlal için ayrı ayrı Türk Lirası, İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/ç – 10/1), İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmayan işverene Türk Lirası Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/ç – 10/4), Ali Tezel

68 İDARİ PARA CEZALARI a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemeyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almayan, b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapıp, acil durum planlarını hazırlamayan, c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirme, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırma ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamayan, ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmayan, Ali Tezel

69 İDARİ PARA CEZALARI Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda; a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapmayan ve çalışanlara gerekli talimatları vermeyen, b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyen, İşverene uyulmayan her bir yükümlülük için Türk Lirası, aykırılığın devem ettiği her ay için aynı miktar (Ceza – Fiil Maddesi 26/d – 11, 12) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemeyen işverene her bir fiil için ayrı ayrı Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/e – 14/1) , a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde, SGK’ya bildirimde bulunmayan işverene Türk Lirası (26/e, 14/2) Ali Tezel

70 İDARİ PARA CEZALARI Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmezlerse lira (Ceza – Fiil Maddesi 26/e – 14/4), Çalışanlarını sağlık gözetimine tabi tutmayan, işe giriş, iş değişikliği, iş kazası veya meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırma sonrası talep edilmesi halinde, işin devamı süresince bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacaklar yapacakları işe uygun olduklarını belirten rapor olmadan işe başlatılma durumunda, Her bir çalışan için Türk Lirası(Ceza – Fiil Maddesi 26/f – 15/1,2) 16. maddede geçen, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konularında çalışanları, çalışan temsilcilerini bilgilendirmeyen işverene bilgilendirilmeyen her çalışan için Türk Lirası(Ceza – Fiil Maddesi 26/g – 16), Ali Tezel

71 İDARİ PARA CEZALARI Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamayan, çalışan temsilcilerini özel olarak eğitmeyen, mesleki eğitim alması gereken tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyen kişiler çalıştırılması, iş kazası veya meslek eğitiminden dolayı işe ara verip tekrar başlayanlara, … gerekli eğitimler verilmeden başlatılması durumnda her bir çalışan için Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/ğ – 17), İş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için ayrı ayrı Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/h – 18), İş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışan temsilcisi görevlendirilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/ı – 20/1,4), Çalışan temsilcilerinin tehlike kaynağının yok edilmesi veya riskin azaltılması önerilerini dikkate almayan işverene Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/ı -20/3), Ali Tezel

72 İDARİ PARA CEZALARI 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan ve 6 aydan uzun sürekli işlerin görüldüğü işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/i -22), Birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş merkezlerinde, iş hanlarında, sanayi bölgeleri ve sitelerinde iş sağlığı ve güvenliği koordinasyon yükümlülüklerini yerine getirmeyen, iş yerlerine gerekli uyarıları yapmayan yönetimlere Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/j -23/2), İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene Türk Lirası (Ceza – Fiil Maddesi 26/k -24), Ali Tezel

73 İDARİ PARA CEZALARI Yükümlülüklere göre işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi Türk Lirası, bu sürede işçilerin ücretini ödemeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar (Ceza – Fiil Maddesi 26/l -25), Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene Türk Lirası, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene Türk Lirası(Ceza – Fiil Maddesi 26/m -29), Ali Tezel

74 İDARİ PARA CEZALARI Bu kanuna dayalı olarak çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak Türk Lirası(29/n – 30), İdari Para Cezası Uygulanır. (Cezanın kanuniliği ilkesi ?) Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir. İdari para cezalarına itirazlar Sulh Ceza Mahkemesine yapılacaktır. Ali Tezel

75 TELEVİZYON VE RADYOLARA YAYIN ZORUNLULUĞU
TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği,çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayın yapmakla zorunlu tutuldular. Bu yayının en az 30 dakikası 17: saatleri arasında olmak üzere 8: arasında yapılacak. Ali Tezel

76 İş Kazası; 1- Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada,
2-işveren Tarafından İşyeri Dışında Görevli olduğu sırada 3-Emziren Kadın Sigortalının, İş Mevzuatı Gereğince Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda, 4-sigortalıların, İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında, Meydana Gelen Ve Sigortalıyı Hemen veya sonradan Bedenen Ya Da Ruhen Özre Uğratan Olaydır.

77 ORTAK NOKTALAR ŞÖYLE SIRALANABİLİR:
İş Kazasında Ortak Noktalar; ORTAK NOKTALAR ŞÖYLE SIRALANABİLİR: Kişinin Sigortalı Olması, Ani Olarak Gerçekleşmesi, İstemeksizin Gerçekleşmesi, Maddi/Manevi Bir Kaybın/Zararın Oluşması, İş İle İlgili Olması, İşyerinde / İşverenin Otoritesi Altında Olduğu Dönemde Gerçekleşmesi, Kişiyi Hemen / Sonradan Bedeni / Ruhi Arızaya Uğratması, Kaza İle Meydana Gelen Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması.

78 İŞ KAZASININ HUKUKİ SONUCU
BORÇLAR KANUNU (6098) Maddi Tazminat İş Göremezlik (49) Tedavi Masrafları Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar İktisadi Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar Maddi Tazminat Destekten Yoksun Kalma (53) Manevi Tazminat (56) SSGSSK (5510) Haklar (16) Geçici/Sürekli İş göremezlik Hak Sahiplerine Gelir Evlenme Yardımı Cenaze Yardımı İşveren Rücuu (21) Ali Tezel

79 SGK TARAFINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR
1-Geçici İş Göremezlik Ödeneği: Tedavi Süresince İşçinin Yevmiyesi Ve Tüm Tedavi Masrafları Ödenir 2-Sürekli İş Göremezlik Ödeneği: Tedavi Süresince İşçiye Yevmiye Ve Tüm Tedavi Masrafları Ödenir, % 10’dan Fazla Meslekte Kazanma Gücünde Azalma Varsa Gelir Bağlanır. 3-Ölüm: Cenaze Masrafları Ödenir, Varislerden Durumu Yasaya Uygun Olanlara Gelir Bağlanır Ali Tezel

80 İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN Kazazedenin Kendisi Veya Ölmüşse Hak Sahipleri Tarafından Kusuru Olanlar Aleyhine İş Mahkemesinde Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Açılır. Maddi Tazminat Davaları Ya İş Göremezlik Tazminatı Veya Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Adı Altında Açılır Ali Tezel

81 İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN Borçlar Kanunu’nun 49. Maddesinde,
”Kusurlu Ve Hukuka Aykırı Bir Fiille Başkasına Zarar Veren, Bu Zararı Gidermekle Yükümlüdür.” Hükmü Bulunmaktadır. Ali Tezel

82 DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI:
İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI: Borçlar Kanunu’nun 55. Maddesinde “Destekten Yoksun Kalma Zararları İle Bedensel Zararlar, Bu Kanun Hükümlerine Ve Sorumluluk Hukuku İlkelerine Göre Hesaplanır.” Hükmü Bulunmaktadır Ali Tezel

83 İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN MANEVİ TAZMİNAT:
Borçlar Kanunu’nun 56. Maddesinde “Hâkim, Bir Kimsenin Bedensel Bütünlüğünün Zedelenmesi Durumunda, Olayın Özelliklerini Göz Önünde Tutarak, Zarar Görene Uygun Bir Miktar Paranın Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verebilir.” Hükmu Bulunmaktadır. Ali Tezel

84 SİGORTA HUKUKU YÖNÜNDEN
SGK Tarafından Kusuru Görülenler Aleyhine İş Mahkemesinde Açılan Rücuan Tazminat Davalarıdır. Kurum Sigortalıya Veya Hak Sahiplerine Yaptığı Ve İleride Yapacağı Yardımların Peşin Sermaye Değerini, Kusuru Nispetinde Müsebbiplerden Talep Eder. Ali Tezel

85 İŞ KAZASININ CEZAİ SONUCU
CEZA HUKUK Taksirle Öldürme (5237/85) 2 – 6 Yıl Hapis Birden fazla ölüm bir /birden fazla ölümü + bir/birden fazla yaralanma 2 yıl – 15 yıl Taksirle Yaralama (5237/89) 3 Aydan -1 Yıla Hapis Adli para cezası Birden fazla kişi 6 ay – 3 yıl İŞ HUKUKU İdari Yaptırım Kapatma Durdurma Alıkoyma İdari Para Cezası 4857/105 77- Yükümlülüklere Aykırı / 1250 TL 78 – İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı her önlem 250 TL Ali Tezel

86 CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN TAKSİR;
Dikkat Ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık Dolayısıyla, Bir Davranışın Suçun Kanuni Tanımında Belirtilen Neticesi Öngörülmeyerek Gerçekleştirilmesidir. KAST; Suçun Kanuni Tanımındaki Unsurların Bilerek Ve İstenerek Gerçekleştirilmesidir. Ali Tezel

87 CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN Olay Yaralanma İle Sonuçlanmışsa: -Sulh Ceza Mahkemesi, Tck. 89. Md. Uyarınca Ay Arasında Hapis Veya Adli Para Cezası Verir. Taksirle Yaralama Suçlarının Takibi Şikayete Bağlıdır. -Duyu Zayıflaması, Kemik Kırılması, Konuşmada Sürekli Zorluk Ve Hayati Tehlike Geçirme Halinde Ceza Yarı Oranında Arttırılır. -Bitkisel Hayata Girme Veya Sürekli Hastalık, Uzuv Kaybı, Çocuk Yapma Veya Konuşma Yeteneğini Kaybetme, Yüzde Sürekli Değişiklik Yahut Çocuk Düşürme Halinde Ceza Bir Kat Arttırılır. Ali Tezel

88 CEZA YASASI HUKUKU YÖNÜNDEN
-Olay Bir Kişinin Ölümü İle Sonuçlanmışsa: Asliye Ceza Mahkemesi, TCK 85. Madde Uyarınca Yıl Arası Hapis Cezası, -Birden Fazla Kişinin Ölümü Veya Bir Kişinin Ölümü Yanında Başka Kişilerin Yaralanması İle Sonuçlanmışsa; Ağır Ceza Mahkemesi, TCK 85. Madde Uyarınca Yıl Arası Hapis Cezası Verilir Ali Tezel

89 Son Söz ve Teşekkür Herkese; İş kazasız Cezasız Bol kazançlı İş dileğiyle Dinlediğiniz için teşekkürler Ali Tezel Ali Tezel


"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Ali TEZEL Gazeteci-Yazar Eski SGK Başmüfettişi ve İstanbul Grup Başkanı Ali." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları