Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EÜTF Hastanesi’nin bulaşıcı hastalık bildirimlerinin geliştirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EÜTF Hastanesi’nin bulaşıcı hastalık bildirimlerinin geliştirilmesi."— Sunum transkripti:

1 EÜTF Hastanesi’nin bulaşıcı hastalık bildirimlerinin geliştirilmesi

2 İ. Raika Durusoy Onmuş Ali Osman Karababa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Tez çalışması: İzmir İlinde Serolojik Olarak Tanısı Konabilen Bazı Bulaşıcı Hastalıklarda Laboratuvar Tanılarının Sürveyansa Katkısı Amaç Serolojik laboratuvar tanılarının bulaşıcı hastalık sürveyansına olası katkısını belirlemek ve bildirim verilerini toplama yöntemi olarak; 1.Laboratuvarlara gidilerek toplanan verileri, 2.Elektronik olarak bildirim yapmayı kabul eden kurumlardan gönderilen elektronik verileri, 3.İl Sağlık Müdürlüğü’nde yürürlükteki rutin bildirim sistemiyle toplanan verilerle karşılaştırmak.

3 Gereç ve Yöntem Form 014 ile bildirimi zorunlu 39 hastalık içinden Kızamık, Hepatit A, B, C, Bruselloz, Sifiliz, HIV DSÖ serolojik sürveyans kriterleri İzmir ilinde serolojik test uygulayan kurumlar – Lab.ı olanlar189 – Serolojik test 158 – Kabul edenler133 (%84,2) 1 Ocak – 31 Aralık 2003 dönemine ait veriler Sağlık Bakanlığı onayı, kimliklerin gizliliği İl Sağlık Müdürlüğü Form 016 TÜBİTAK tarafından SBAG-2589 no. ile destek

4 Araştırmaya katılan kurumların 2003 yılında saptadıkları pozitif sonuç sayılarına göre dağılımı Laboratuvarların dağılımı Pozitif sonuçları dağılımı Sayı Pozitif sonuç sayısıKamu*ÖzelToplam%Sayı% >10006†6† -64.715.607 66.4 501-10005-53.93.297 14.0 251-5004264.72.204 9.4 101-2504153.9760 3.2 51-10074118.5816 3.5 26-5037107.8377 1.6 6-255232821.7381 1.6 1-55263124.073 0.3 No positive result found ‡ -27 20.9- - Total39 † 90129100.023.515 100.0

5 Pozitif laboratuvar sonuçları, olgu sayıları ve bildirilme oranlarının hastalıklara dağılımı Hastalık Pozitif sonuçlar Olgu sayısı% Sayı% Kızamık90,090.1 Hepatit A674 2.96143.5 Hepatit B16.07668.412.43371.8 Hepatit C4.47919.02.76916.0 Bruselloz1.1374.87174.1 Sifiliz8793.75653.3 HIV2611.12121.2 Toplam23.515100.017.319100.0 Toplam İzmirli olgu sayısı: 11.402 - Toplam bildirim sayısı: 1802 Ortak olgu sayısı: 488

6 Olgu sayıları ve bildirilme oranları 0,0 31,6 12,11,431,8 25,9100,0

7 Sonuçlar Kızamık ve HIV hariç laboratuvar verisi önemli katkı sağlamıştır Klinisyenlerin bildirimleri de önemli Laboratuvarlardan pasif bildirim beklemek uygun değil Bakteriyolojik ve parazitolojik sonuçlar için de düşünülebilir

8 Sonuç Seçilmiş hastalıklar için seçilmiş kriterlerle laboratuvar sürveyansı yapılması, bulaşıcı hastalık sürveyansını olduğundan çok daha etkin kılacaktır. Pasif bildirimler başarısız; aktif sürveyans gerekli Pozitif sonuç sayısı > 50 olan 23 kurumdan aktif sürveyans (%93,2) ≤ 50 olan 109 kurumdan pasif sürveyans (%6,8) Elektronik bildirimler, olduğu kadarıyla da olsa aktif sürveyansın yükünü önemli ölçüde azaltır

9 2003 yılında E.Ü.T.F. laboratuvarlarında tespit edilen olgu sayıları ve bildirilme oranları HastalıkKriter Lab.da saptanan İzmirli olgu sayısı Bildirilmiş olan olgu sayısı Bildiri- len % EÜTF tarafından bildirilen EÜTF bildirim % Kızamık anti-Rubeola IgM 300,0 Hepatit A anti-HAV IgM 271037,0725,9 Hepatit B anti-HBc IgM 23521,7313,0 HBsAg veya anti-HBc IgM 115660,540,3 HBsAg veya anti-HBc IgM veya HBV-DNA 115760,540,3 Hepatit C anti-HCV(+) ve anti- HAVIgM(-) ve Hepatit B(-) 24000,00 Bruselloz Aglütinasyon >160 631219,01117,5 Sifiliz RPR(+) veya VDRL(+) ve TPHA(+) 3139,71,03,2

10 EÜTF’de sonraki süreç Hastane bildirim sorumlusuyla görüşme Laboratuvar sorumlularıyla toplantı –Bakteriyoloji –Parazitoloji –Seroloji Bilgisayarda sorgu yazılması kararı –Hazırlıklar –Toksoplazma için ayrı yöntem –Seroloji laboratuvarı sorgusunun tamamlanması

11 Seroloji lab.sorgusu sonuçlarına göre Ocak- Mayıs 2007’de EÜTF Hastanesi’nde tespit edilen olgular ve bildirimler Hastalık adı Kliniklerden bildirilen toplam olgu sayısı Laboratuvar- da saptanan toplam olgu sayısı Laboratuvar olgularından bildirilenlerin sayısı Laboratuvar olgularının bildirilme oranı Bruselloz12100,0 Hepatit A110110,0 Hepatit B (akut)02400,0 Hepatit C (doğrulama)01700,0 Kabakulak01700 Kızamık1400 Kızamıkçık0700 Sifiliz11616,3 Trahom0300

12 EÜTF laboratuvarında saptanan bruselloz olgularının kliniklere dağılımı - 0 / 21 Tetkikin istendiği klinikSayı% ACİL TIP A.D.14.8 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.14.8 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D.838.1 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON A.D.14.8 GASTROENTEROLOJİ B.D.29.5 GENEL CERRAHİ A.D.29.5 İÇ HASTALIKLARI A.D.14.8 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D.14.8 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI*29.5 PSİKİYATRİ A.D.14.8 ÜROLOJİ A.D.14.8 Toplam21100.0

13 EÜTF laboratuvarında saptanan hepatit A olgularının kliniklere dağılımı - 1* / 10 Tetkikin istendiği klinikSayı% ACİL TIP A.D.110.0 ANESTEZİYOLOJİ A.D.110.0 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.220.0 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D.4*4*40.0 GASTROENTEROLOJİ B.D.110.0 KLİNİK BİYOKİMYA B.D.110.0 Toplam10100.0

14 EÜTF laboratuvarında saptanan akut hepatit B olgularının kliniklere dağılımı - 0 / 24 Tetkikin istendiği klinikSayı% ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.28.3 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D.28.3 GASTROENTEROLOJİ B.D.1145.8 GENEL CERRAHİ A.D.14.2 İÇ HASTALIKLARI A.D.833.4 Toplam24100.0

15 EÜTF laboratuvarında saptanan hepatit C olgularının (doğrulama) kliniklere dağılımı - 0 / 17 Tetkikin istendiği klinikSayı% ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D.15.9 GASTROENTEROLOJİ B.D.529.4 İÇ HASTALIKLARI (Nefroloji ve Diyaliz dahil)529.4 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D.211.8 KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.15.9 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI*211.8 PSİKİYATRİ A.D.15.9 Toplam17100.0

16 EÜTF laboratuvarında saptanan kabakulak olgularının kliniklere dağılımı - 0 / 17 Tetkikin istendiği klinikSayı% ACİL TIP A.D.15.9 ANESTEZİYOLOJİ A.D.15.9 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D.317.6 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.423.5 DERMATOLOJİ A.D.15.9 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D.15.9 KBB A.D.15.9 KLİNİK BİYOKİMYA B.D.211.8 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI*317.6 Toplam17100.0

17 EÜTF laboratuvarında saptanan kızamık olgularının kliniklere dağılımı - 0 / 4 Tetkikin istendiği klinikSayı% ÇOCUK CERRAHİSİ A.D.125.0 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.125.0 İÇ HASTALIKLARI A.D.125.0 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI125.0 Toplam4100.0

18 EÜTF laboratuvarında saptanan kızamıkçık olgularının kliniklere dağılımı - 0 / 7 Tetkikin istendiği klinikSayı% ACİL TIP A.D.114.3 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D.114.3 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.114.3 GENEL CERRAHİ A.D.114.3 KLİNİK BİYOKİMYA B.D.114.3 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI114.3 PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI114.3 Toplam7100.0

19 EÜTF laboratuvarında saptanan sifiliz olgularının kliniklere dağılımı - 1* / 16 Tetkikin istendiği klinikSayı% ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D.4*4*26.7 MİKROBİYOOJİ LABORATUVARI*1173.3 Toplam15100.0

20 EÜTF laboratuvarında saptanan trahom olgularının kliniklere dağılımı - 0 / 3 Tetkikin istendiği klinikSayı% ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.133.3 NÜKLEER TIP / ÇOCUK SAĞLIĞI A.D.133.3 ÜROLOJİ A.D.133.3 Toplam3100.0

21 Sorgu sonucunda bildirimi yapılan diğer hastalıklar Hepatit B – taşıyıcı, kronik Hepatit C – diğer Hepatit D Hepatit E

22 Düzenlemelerin devamı… Bakteriyoloji ve parazitoloji lab.sonuçları için sorguların yazılması Kliniklerin bildirim oranlarının arttırılması Öneriler …?


"EÜTF Hastanesi’nin bulaşıcı hastalık bildirimlerinin geliştirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları