Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

124 Eylül 2012 Konulu Seminer.  Değerli Konuklar; İnsanı Anlamak için 1.Kâinatın Oluşum Süreci ve Yok Oluş Süreci 2.Dünyadaki Yaşamın, Bu Süreç İçindeki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "124 Eylül 2012 Konulu Seminer.  Değerli Konuklar; İnsanı Anlamak için 1.Kâinatın Oluşum Süreci ve Yok Oluş Süreci 2.Dünyadaki Yaşamın, Bu Süreç İçindeki."— Sunum transkripti:

1 124 Eylül 2012 Konulu Seminer

2  Değerli Konuklar; İnsanı Anlamak için 1.Kâinatın Oluşum Süreci ve Yok Oluş Süreci 2.Dünyadaki Yaşamın, Bu Süreç İçindeki Yeri? Bu Özel Varlık, İnsanın Eğitimi Neler, Özel Varlık İnsanın hakkını ihlal eder? 224 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

3 324 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan B ü y ü k Patlama B ü y ü k Patlamadan 0.000000000000000000000000000000000001 saniye sonraki durum “ Muazzam Enerji Genişlemeye Başlıyor ” Kâinatın Oluşum Süreci Muazzam Yüksek Enerji Büyük Patlamadan 1 saniye sonra kainatın oluşumunda rol oynayan kuvvetler açığa çıktılar; Kütle Çekim, atom çekirdeğini bir arada tutmayı sağlayan Güçlü Kuvvet, zayıf ve elektromanyetik kuvvetler devreye girdiler. Büyük patlamadan 1 saniye sonra evren temel parçacıklardan oluşmuş durumda idi; quark, elektron, foton, ve nötrino lar. Bunlar oluştuktan sonra proton ve nötronlar oluşmaya başlıyor.

4 Temel Yapı Taşları Oluşmaya Başlıyor Büyük Patlamadan 3 dakika sonra evren şekil almaya başladı. Çok büyük boyuta ulaşmış durumda, protonlar ve nötronlar oluştu. Soğuma Başlayınca B ü y ü k Patlamadan 500,000 yıl sonra Evren ç ok sıcak genişleyen gaz durumunda. Bu genişleyen gaz yumağı genişledikçe yavaş yavaş soğuyor ve bu sıcaklık kritik değere ulaşınca elektronlar, proton ve helium ç ekirdeğine tutunarak hidrojen ve helyum atomlarını oluşturuyorlar. Işık par ç acığı foton da a ç ığa ç ıkıyor. Yıldız ve Galaksilerin Doğuşu B ü y ü k Patlamadan 1,000,000,000 yıl sonra oluşmaya başlıyor. 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

5 5 Farklı Boyutlardaki Yıldızlar

6 B ü y ü k Galaksilerin Oluşması D ö nemi B ü y ü k Patlamadan 1-4,000,000,000 yıl sonra Galaksiler oluşuyor. 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

7 7 Süpernova Yıldızlar bir yandan doğuyor, yaşıyor ve patlayarak yok olmaya başlıyorlar. Bu b ü y ü k yıldız patlamalarına s ü pernova deniyor deniliyor.

8 8 Yıldız patlamaları ç ok ö nemli, çü nk ü yıldızların i ç kısımlarında oluşan atom numarası daha b ü y ü k elementleri; Oksijen, Karbon, Nitrojen, Kalsiyum ve Demir gibi elementleri yıldız patlamayla yok olurken uzaya sa ç ıyor. Ç ok daha b ü y ü k yıldızların merkezlerinde ise Altın, G ü m ü ş, Kurşun ve diğer ağır elementler oluşmakta, bunların patlamasıyla bu ağır elementler de uzaya sa ç ılmaktadır. Merkezde, beyaz cüce, kahverengi cüce, nötron yıldızı veya kara- delik oluşabiliyor 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

9 9 Patlayan Çok Büyük Güneşlerin merkezinde de kara delikler meydana geliyor. Galaksilerin merkezinde de devasal Kara Delikler var. 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

10 G ü neşimiz G ü n ü m ü zden 5,000,000,000 yıl ö nce oluşmaya başladı. Galaksi Çarpışmaları G ü n ü m ü zden 3,000,000,000 yıl sonra. Samanyolu Galaksimiz yakın komşularından birisi tarafından yutulacak, b ü y ü k bir Galaksi “ Andromeda ” tarafından. Şu anda bu Galaksi, Samanyolu Galaksisinden 2.2 milyon ışık-yılı uzakta. Bu Galaksilerin ç arpışma s ü recine kadar izleyecekleri yola bağlı olarak ya birleşerek tek ç ok b ü y ü k bir Galaksiye d ö n ü şecekler, yada birbirlerini par ç alayarak milyonlarca yıldızlarını uzaya saçacaklar.

11 G ü neşimiz Patlayarak Yok Olacak (merkezinde yoğun beyaz c ü ce yıldız oluşacak) 7,000,000,000 yıl sonra. Bu patlama D ü nyamızı buharlaştırarak atomlarına ayıracak. Galaksiler Kaybolmaya Başlıyor 100,000,000,000 yıl sonra Eğer son zamanlarda g ö zlenen kozmik hızlanma doğru ise, Boşluk Enerjisi denilen enerji evrende oluşmaya devam edecek ve bu enerji k ü tle ç ekim g ü c ü n ü yeniyor. K ü tle ç ekimi ile birbirine bağlı galaksi k ü meleri var olacak ancak, galaksi k ü meleri birbirlerinden ç ok uzağa gidecekler. Çok b ü y ü k teleskoplarla bile g ö rmemiz imkansız olacak.

12 12 The Degenerate Era 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 yıl Sonra Yıldızların patlaması ile yıldızlar kara deliklere ve n ö tron yıldızlarına, beyaz ve kahverengi c ü celere d ö n ü şmüşler. C ü celerde n ü kleer f ü zyon meydana gelmiyor. Enerji, proton bozulması ve par ç acık yok olmaları ile a ç ığa ç ıkıyor. 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

13 13 The Black Hole Era 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 yıl sonra Bu d ö nemde sadece kara delikler var. Bu kara delikler ç ok farklı k ü tlelere sahipler. Protonlar yok oluyor. http://www.bing.com/images/search?q=image+ of+blackhole&id=920FC7A4DC3C8834531895FA F36040AE083E47AD&FORM=IQFRBA

14 14 The Dark Era > 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 yıl sonra: Kara delikler de tamamen buharlaşarak başka yapıya dönüşecekler. Sadece bu s ü re ç lerin sonunda a ç ığa ç ıkacak olanlar; ç oğunlukla n ö trino, elektron, pozitron ve fotonlar. B ö ylece evren s ü recinin sonuna gelmiş olacak. 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

15 15 Önemli Noktalar: 1- Kainatın oluşması sürecinde çok miktarda Hidrojen atomu ve bir miktar da Helyum atomu oluştu. 2-Bu gün (patlamadan sonra yaklaşık 14 milyar yıl geçti) kainatın en az %90 ı hala Hidrojen atomundan oluşmakta. %10 unun çoğunu helyum ve kalan kısmını diğer elementler oluşturmakta. 3- Yıldızlar Periyodik Tablodaki elementleri üreten Fabrikalar. 4- Yıldızlar patlayarak bu elementleri uzaya yaymakta. 5- Dünyamıza baktığımızda, kütlesinin %10 u hidrojen ve %90 ı da diğer elementlerden oluşmakta. Yani Kainattaki oransal durumun tam tersi bir durum var. 6- Bu durum, dünyamızın çok özel bir yer olduğunu söylüyor. 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

16 16 İnsan vücuduna, yaşayan canlılara baktığımızda, kütlemizin %10 u hidrojen ve %90 ı da Karbon, Oksijen, Fe, Cu ve diğer Elementler. Canlılar ve İNSAN ÇOK ÖZEL Sonuç: Kainattaki durumHidrojen %90%10 diğer İnsan VücuduHidrojen %10%90 diğer Sizlerin oluşması için belki binlerce, belki milyonlarca Yıldız Patlayarak kendini feda etti! 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

17 1724 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

18 18 Dünyamız yaklaşık 4 milyar yaşında. Meydana gelmeye başladığı süre boyunca Periyodik Tabloda bulunan elementler Dünyamıza uzaydan gelmeye devam etti. Halen de gelmeye devam ediyor. Vücudumuzun %70 H 2 O (su). Suyun içinde bulunan hidrojen Büyük Patlama zamanından hemen sonra oluştu. Kısacası vücudumuzdaki Hidrojen atomları 14 milyar sene önce oluştular. Yaşam için lazım olan bütün elementler dünyamızda var ve bunların sayesinde yeryüzünde yaşam başladı. 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

19 19 Büyük Resme Baktığımızda “Evrenin Oluşum Sürecinin Hedefinde”; Yeryüzünde yaşam için uygun ortamın oluşması, besin zincirinin meydana gelmesi ve En Zeki Olan İnsanın Ortaya Çıkması var. Belki Evrenin oluşum sürecinin hedefinde, bilmediğimiz başka yerlerde farklı yaşam formlarının da oluşması var... 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

20 20 İnsanın içinde var olan Merak Etme ve Hayal Kurmanın çok güçlü olmasının da arkasındaki neden, bu olmalı. İnsanın sürekli olarak neden varız, nereden geldik, nereye gidiyoruz, gibi soruları sorması ve cevaplarını çok merak etmesi, kendisini yaratan bu büyük yaratılış düzenini anlamak için büyük çaba sarf etmesinin nedeni; Bu Düzenin Kurucusu, mükemmel tasarımı ile ortaya çıkardığı İnsan tarafından bilinmek istiyor. İnsan, elinde ve kontrolünde olmayan Büyük Merak Etme ve Hayal Kurma dürtüsü ile kendisini tasarlayıp yaratana bir gün ulaşacaktır. Yaratıcının var olduğu ve 1 olduğu gerçeği ile yüzleşecektir. 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

21 21 Ömrü 100 sene olan insan, neden milyarlarca sene önce nelerin olduğunu, milyarlarca sene sonra olacak olayları merak ediyor? Diğer canlılar gibi yeryüzündeki zamanına odaklanıp geçimini ve neslinin devamı ile sınırlı niye yaşamıyor? Neden Resmin Bütününü anlamaya çalışıyor? Çünkü Büyük Resmin, Bütünün Kurucusu, insanı, sürekli olarak yaratıcının varlığı ve birliğini anlaması ve yaratıcısına ulaşması için merak dürtüsü ile kendisine çağırıyor... 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

22 22 Kainatın Büyüklüğü Bir Göz Atalım 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

23 2324 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

24 2424 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

25 2524 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

26 2624 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

27 27 Observable Universe 1m 10 27 m Neden Merak Ediyoruz? 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan 10 100 yıl Evrenin Ömrü: İnsanın Ömrü: 100 yıl

28 28 Çünkü Büyük Resmin, Bütünün Kurucusu, insanı, sürekli olarak yaratıcının varlığı ve birliğini anlaması ve yaratıcısına ulaşması için merak dürtüsü ile kendisine çağırıyor... 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

29 29 Bizler bu çok özel varlığın nasıl eğitilmesi gerektiğini biliyor muyuz? İnsan Yavrusunu Nasıl Eğitmeliyiz? Bunu doğru yapabilmek için insanı çok iyi anlamak gerekiyor... Okumak İstiyorum Yardım Edin 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

30 3024 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

31 3124 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

32 32 Okumak İstiyorum Yardım Edin En Kritik Dönem: 0 – 12 yaş Eğitim; İnsanda var olan Çok Güçlü Merak ve Hayal Gücünü Yok Etmemeli 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

33 33 Kul (Çok Özel Varlık İnsan) Hakkı Nedir? Kul Hakkı Çok Önemlidir, bunu ihlal etmenin bedeli çok ağırdır. Ne Yaparsak Kul Hakkını İhlal Etmiş Oluyoruz? 1- Yerlere Çöp Atmak 2- Gürültü yapıp etrafı rahatsız etmek 3- Ders dinlemek isteyenlere engel olmak 4- Arabanın bakımını yaptırmayıp havayı daha çok kirletmek 5- Mesai saatlerinde gerektiği gibi çalışmamak 6- Vazifesini yerine getirmeyerek başkalarına daha çok iş yaptırmak 7- Çevreye duyarlı olmamak 8- Çalmak 9- Kötülük yapmak 10- Yalan söylemek 11- İftira etmek 12- Fitne Çıkarmak 13- Suçsuz insanı suçlu göstermeye çalışmak... 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan

34 34 Referanslar http://www.bing.com/images/search?q=image+of+blackhole&id=920FC7A4 DC3C8834531895FAF36040AE083E47AD&FORM=IQFRBA http://www.bing.com/images/search?q=List+Of+Largest+Stars&view=deta il&id=97EB64A1B7916AD7583C83C5D099BF531586F6F2&FORM=IDFRIR http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/snr.html http://www.pbs.org/wgbh/nova/universe/historysans.html http://www.joshuakennon.com/how-big-is-earth-compared-to-the-universe/ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Observable_Universe_with_Measurements_01.png http://www.123rf.com/search.php?word=0_1_years_baby&start=960&searchopts= &itemsperpage=60 http://www.123rf.com/search.php?word=student_reading&start=2820&searchopts= &itemsperpage=60 24 Eylül 20122012-2013 Akademik Yılı Açılışı Semineri, İnsan


"124 Eylül 2012 Konulu Seminer.  Değerli Konuklar; İnsanı Anlamak için 1.Kâinatın Oluşum Süreci ve Yok Oluş Süreci 2.Dünyadaki Yaşamın, Bu Süreç İçindeki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları