Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Okul Sağlığı Hizmetlerinde Son Gelişmeler Serpil Uğur Baysal İ. Ü. ÇSE Aile Sağlığı AD İstanbul Tıp Fak. Sosyal Pediatri BD Eğitmen Dişhekimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Okul Sağlığı Hizmetlerinde Son Gelişmeler Serpil Uğur Baysal İ. Ü. ÇSE Aile Sağlığı AD İstanbul Tıp Fak. Sosyal Pediatri BD Eğitmen Dişhekimi."— Sunum transkripti:

1

2 Türkiye’de Okul Sağlığı Hizmetlerinde Son Gelişmeler Serpil Uğur Baysal İ. Ü. ÇSE Aile Sağlığı AD İstanbul Tıp Fak. Sosyal Pediatri BD Eğitmen Dişhekimi Sertifika Programı İDO, 19 Aralık 2009

3 Amaçlar  Beş yaşından büyük çocukların sağlığı z Sağlık gereksinimleri z Gereksinimleri karşılamada sorunlar z Çözüm önerileri

4 Türkiye’nin Nüfusu z Son on yıllarda ülkemizin nüfusu yaşlanıyor… z Genç nüfus bir çok ülkedekinden fazla !

5 Okul çağı çocukları birincil sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadırlar.

6 Sağlıkta Dönüşüm Projesi- T.C. Sağlık Bakanlığı- 2003 z Amaçlar: - Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, - Sağlık çalışanlarının bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması.

7 Sağlıkta Dönüşüm Projesi- Amaç zSağlık hizmetlerini, Ülkenin her köşesinde, tüm gruplar için z ulaşılabilir, etkin, üretken, z nitelikli, z sürdürülebilir kılmaktır.

8 Yasalara Göre Durum z Okullarda sağlık, sağlık eğitimi z Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Bakanlığı z Sağlık Eğitim Merkezleri, Sağlık Ocakları z Okula giriş muayenesi, aşılar z Kırsal, yarı kentsel bölgeler öncelikli

9 Tarihçe z 1917- Osmanlı Devleti, Eğitim Bakanlığı z Tıbbi Muayene Kartı z Savaş yılları nedeniyle kullanılamamış.

10 Tarihçe z1930- Genel Toplum Sağlığı Kanunu z163.-164. maddeler okul sağlığı ile ilişkili

11 Tarihçe z1936- 3017 numaralı “Sağlık Bakanlığı’nın Organizasyonu ve Vatandaşlar Kanunu: Okul sağlık hizmetleri devletin sorumluluğunda

12 Tarihçe z1946’dan bu yana zUNICEF, okullarda, beslenme ve enfeksiyonların önlenmesi programlarını geliştirmekte.

13 Tarihçe z224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun’un (12/1/1961) 154 Sayılı Yönergesine göre; sağlık ocaklarının sorumluluğundadır.

14 M.E.B. Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliği (1982) zBölüm 4- Madde 36: Okullardaki okul sağlığı eğitimi çalışmaları Sağlık Eğitim Merkezlerince planlanır ve uygulanır.

15 Uygulamalar zMilli Eğitim Bakanlığı (MEB)- Okullarda Sağlık Taramaları 1982-83 z1,5- 2 milyon öğrenci /yıl zKuruluşlar arasında eşgüdüm gerekiyor.

16 Uygulamalar z1992- Sağlı Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Uygulama Rehberi zHizmetler pek sınırlı zYalnız, aşılama ve bazı taramalar- kırsal yöreler öncelikli.

17 Okul Sağlığı Hizmetlerinin Kapsamı zOkula giriş muayeneleri zBulaşıcı hastalıklarla savaş zİlk yardım zRuh sağlığı zBeden eğitimi

18 Günümüzde… zTürkiye’de okul sağlığına ilişkin maddeler 2008/58 sayılı genelge ile belirlenmiştir. zBölgesel Sağlık Ocaklarında (SO) görev yapan hekimler başlıca sorumludur. zEkip yaklaşımı

19 Okul Sağlığı Neden Önemlidir? 2000’li yıllarda : z5-19 yaş grubunda, 20 milyon çocuk z60,000 okulda z16 milyon öğrenci z700,000 öğretmen ve personel zToplumun yaklaşık yüzde 25’i okullarda.

20 Diğer okullar… z285 tane eğitim kurumu YİBO z253 tane eğitim kurumu PİYO z5,975 taşımalı okulda 654,093 toplam öğrenci.

21 Kimler hizmet bekliyor ? Özel Eğitim Okulları: yOrtopedik: 14 yGörme: 15 yİşitme: 45 yZihinsel engelliler: 89 yHastane Okulları: 39 yÖzel Yetenekliler: 16

22 Okul sağlığında görev alan sağlık personeli zSağlık Bakanlığına bağlı 6000’e yakın sağlık ocağı. zMilli Eğitim Bakanlığına bağlı 102 sağlık eğitim merkezinde 437 pratisyen hekim, 124 diş hekimi, 800 hemşire ( 520’si okul sağlığı hemşiresi)

23 Okul Sağlığı Hizmetleri- Sorun? Hizmet önceliği olan grupları kapsamış olsa da “ Okul Sağlığı” olarak yeterince ayrılmamıştı.

24 Okul Sağlık Hizmetleri’nin Dört Boyutu 1) Öğrencilerin sağlığı 2) Okul çevresi 3) Sağlık eğitimi 4) Okul personelinin sağlığı

25 OKULLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ Öğrencilerin sağlığının değerlendirilip izlenmesi Erken tanı ( Sekonder koruma) Sonuçların izlenmesi Sağaltım( T edavi ) Esenlendirme Aile ile işbirliği

26 OKULLARDA SAĞLIK H İ ZMETLER İ Öğrencilerin sağlığının geliştirilmesi Bedensel, zihinsel, duygusal olarak sağlıklı gelişme Sağlığ a zararlı dış etkenlerden koru n ma Kazalardan korunma ve ilk yardım alma Şiddet görmenin önlenmesi Sağlıklı beslenme Ağız ve diş sağlığını koruma Enfeksiyon hastalıklarından kor un ma Cinsel sağlık bilinci kazanma S ağlıklı iletişim kurabilme Aile desteğini sağlama

27 İlköğretimde Bir Okul Sağlığı Hizmet Projesi İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü- Çocuk Sağlığı Derneği 1999-2005 Amaç: Kurumlararası işbirliği sağlayarak, stratejik yaklaşımla, okullarda sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak, Türkiye’de yaygın olarak kullanımını sağlamak üzere, örnek bir sağlık hizmet modeli geliştirmek.

28 Okul Sağlığı Hizmetlerine Stratejik Yaklaşım 1- Hizmet uygulamalarının basamaklandırılması - Okul sağlığı hizmet durumunu değerlendirme/ Hazırlık - Uygulama çalışmaları: FM, ağız-diş muayenesi, görme ve işitmenin değerlendirilmesi, lab, ileri tetkik için sevkler, tedavi, flor jeli uygulamaları, ilk yardım ve sağlık eğitimi - Ölçeğin büyütülmesi 2- Sistem çerçevesi oluşturmak 3- Katılımcı Süreç: İlgililerle toplantılar, raporların paylaşımı Okul Sağlığı Hizmetleri Yönergesi SB - 01/02/2005 tarih ve 1276 sayılı genelge ile önerileri uygulayıcılara iletti.

29 Stratejik Yaklaşımın Sistem Çerçevesi Öğrenci- Veli Sağlık hizmet uygulama ekibi Uygulama 1. Politika ve program 2. Kaynaklar, giderler 3. Hizmet kalitesi, yönetim

30 Okul Sağlığı Ekibi HEMŞİRE ÖĞRETMEN HEKİM VELİ OKUL YÖNETİCİLERİ GÖNÜLLÜLER SOSYAL HİZMETLER SO, Rehberlik Merkezleri, Dispanserler, Hastaneler, Laborantlar, Psikologlar

31 İş Birliği zKurumlararası: Sağlık kuruluşları,MEB, SB, SSK,Vakıf, gönüllü kuruluşlar (ÇSD,ÇYDD), Rehberlik Eğitim Merkezi zOkul yöneticileri zÖğretmenler zAileler

32

33 Okul temelli sağlık hizmet projesi 1999-2004, İstanbul

34

35

36 Öğretmenlerin, annebabaların, sosyal çalışmacıların, gönüllülerin katılımı, programların etkinliği için gereklidir.

37 Hematokrit ve idrar örnekleri alınırken

38 Geri bildirim alma; el yıkama rol yapma eğitimleri

39 Başlıca Sağlık Sorunları- Kağıthane* % zAğız-diş sağlığı 72 zAkut hastalık 59 zSüregen bulgu/ hastalık 34 zRuh sağlığı 30 zGörme bozukluğu 17 Sağlıklı 4 *7-11 yaş grubunda 5O3 ikinci sınıf öğrencisi, % 40’ının sağlık güvencesi yok.

40 Süregen Hastalıklar/ Sorunlar- Kağıthane* zTekrarlayan ÜSY hastalıkları, süregen sorunları zSüregen yineleyen ağrı zNokturnal enürezis zKalpte üfürüm zÜrogenital sistem hastalıkları zBüyüme geriliği zDoğumsal deformite *7-11 yaş grubunda 5O3 ikinci sınıf öğrencisi

41 FAÇYİO’nda öğrencilerin ağız ve diş sağlığı ile ilgili bulgular: zÇürük prevalansı: %90, % 47 zÇürük diş çekimi ve tedavi: %80 zRisk grubu- NaF jeli uygulama: %20 zOrtodontik sorunlar: %15 zÇürük şiddeti: dmf t 4(kişi başına düşen çürük süt dişi sayısı) DMF T 0,3 (kişi başına düşen çürük kalıcı diş sayısı)

42 FAÇYİO’nda öğrencilerin ağız ve diş sağlığı ile ilgili bulgular: zDolgulu ve çekilmiş kalıcı dişler açısından değerlendirme zFırçalama alışkanlığı olmayan çocuk oranı: %70 zFakülteye sevk: %2

43 Ağız- diş sağlığı: Okul Uygulamaları zAğız- diş sağlığı ile ilgili posterler asıldı; broşürler ve takvimler dağıtıldı. zSınıflarda diş fırçalama yöntemi gösterildi. zDiş fırçası olmayan öğrencilere ve kardeşlerine diş fırçası ve diş macunu verildi (% 50 ).

44

45 OKULLARDA KARŞILAŞILAN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARI zYaralanmalar zSüregen Hastalıklar zBulaşıcı Hastalıklar zYüksek risk taşıyan sosyal davranışlar zSağlık bakımına ulaşamama zYoksulluk zÖzgüven sorunları zÖzgün sağlık gereksinimleri zSağlıklı olmayan yaşam alışkanlıkları J Sch Health 1996; 66: 55-58.

46 Ruh Sağlığı zOkul çağı psikososyal gelişim açısından önemli zDüşük sosyokültürel yapı sorunları artırmakta zSorunların kısa ve uzun erimli sonuçları bireyi, aileyi ve toplumu etkiler. zÜlkemizde bu konuda çalışmalar kısıtlı

47 Ruh Sağlığı Kağıthane Örneği: Yöntem: 102 öğrenci ( 2. Sınıflar) 53 K, 49 E Psikiyatrik görüşme, aileden öykü Semptom tarama amaçlı ölçeklerin uygulanması (anne-baba,öğretmen) Ruh sağlığı sorunları % 22

48 Ruh Sağlığı-Kağıthane zDavranış sorunları zÖğrenme güçlükleri Kişilik testlerine göre: uyum güçlüğü regresyon, agresyon resim çizme tekniği yaşa göre geri

49 Ruh Sağlığı-Kağıthane zDüşük benlik duygusu zGeniş ailede baba egemenliği zGöç edenlerde sosyal uyum güçlükleri zUyarı yetersizliği zFiziksel güç üstünlüğü

50 Ruh Sağlığı ESSOP Annual Meeting 2002, Spetses Uğur Baysal S ve ark, A Mental Health Screening Project in Istanbul, Turkey. J School Health 2004;74: 341-43 İÜ BAP No: UDP-81, 2002 www.ashaweb.org

51 Ruh Sağlığı Sorunları-Kağıthane Abalı O ve ark, ESSOP Annual Meeting 2003

52 Ruh Sağlığı Sorunları- Kağıthane zDikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu- DEHB % 21,6 zDepresif uyum güçlüğü % 13,8 zDavranış değerlendirme ölçeklerine göre anksiyete -depresyon ölçeği en yüksek zRehberlik ve psikiyatrik danışmanlık hizmetleri önemli!

53

54 Sonuç zBu hizmet modelinin kapsamlı olarak uygulanabileceğini ve toplum sağlığını geliştirmek için yararlı olacağını düşündük.

55 Sonuç zSon yıllarda, Türkiye’de “okul sağlığı” temasının yöneticiler ve sağlık çalışanları arasında ilgi kazanmış olduğunu gözlemlemek cesaret vericidir.

56 Kaynaklar Kongre: ESSOP 1999. Annual Congress of the European Society for Social Pediatrics. School Health. Programme and Abstracts. Child Health Association, 13-16 October 1999, İstanbul, Turkey. Yayınlar: - Sahip Y, Gökçay G. Okul Sağlığı. Eğitim İletişim Dergisi 2003; 2: 22-27. - Uğur Baysal S, Özmen B, Parman T, Sahip Y, Bulut A, Gökçay G. A Mental Health Screening Project in İstanbul, Turkey. J Sch Health 2004; 74: 341-343. - Uğur Baysal S, Özmen B, Sahip Y, Bulut A, Gökçay G. Recent Developments in School Based Health Services in Turkey. J Sch Health, baskıda. Okul Sağlığı konusunda yazılmış Bilimsel Dergiler - Bulut A (Editör). Klinik Çocuk Forumu. Eylül- Ekim 2005. İstanbul: Bilmedya Yayıncılık, 2006. - Bulut A(Editör). Klinik Çocuk Forumu. Kasım- Aralık 2005. İstanbul: Bilmedya Yayıncılık, 2006.

57 Katılımcı süreçte yer alan raporlar - Ayşen Bulut, Hacer Nalbant, Muhtar Çokar. Ergenler ve Sağlık Durum Raporu. İstanbul Tıp Fakültesi, KÇSEAB, Mart 2002 - Çocuk Sağlığı Derneği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü( Düzenleyenler). İlköğretim Çağında Okul Sağlığı. “Deneyim Paylaşımı ve Gelecek için “ Öneriler ” İstanbul, Ekim 2003. - İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çocuk Sağlığı Derneği( Düzenleyenler). “ İlköğretim Çağında Okul Sağlığı” konulu toplantı tutanakları ve katılımcılardan alınan geri bildirimlerle hazırlanmış taslak. Türkiye’de Okul Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için “Öneriler”. İstanbul, Mayıs 2004. - Çocuk Sağlığı Dermeği, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü (Düzenleyenler). Türkiye’de Okul Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için Yönerge Taslağı. İstanbul, Ekim 2004.

58 Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi zAvrupa Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı (The European Network of Health Promoting Schools- ENHPS) WHO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından Avrupa’da 40’dan fazla ülkede uygulanmaktadır.

59 Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi zProje, okullarda, çocukların sağlık durumu kadar, psikolojik ve sosyal çevrelerini iyileştirmeyi amaçlar. zBu proje, 1995 yılında, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde, 7 kentte, 10 okulda 42817 öğrenciyi ve 1512 öğretmeni kapsadı.

60 Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi zENHPS projesi içinde: zProje, koordinatörlere ve eğiticilere üç günlük bir toplantı ile tanıtıldı.

61 Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi zSağlık Bakanlığı içinde, “ Proje Destek Merkezi ”, teknik ve danışma kurulu oluşturuldu. zOkul koordinatörleri belirlendi ve her okulda bir sağlık merkezi oluşturuldu.

62 Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi zİlgili yazılı gereçler hazırlanmış, çocukların psikolojik ve fizik gelişimi ve gereksinimlerini içeren birkaç konuda öğretmenlere ve eğiticilere yönelik çalıştaylar düzenlenmiştir.

63 Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi zÖğrencileri, beslenme, sağlıklı yaşam, ilk yardım, sunum yapma, vb konularda eğiten yaz okulları geliştirilmiştir. zProje, altı aylık aralarla, okullardan gelen raporlarla, öğrencilere ve öğretmenlere verilen anketlerle değerlendirilmektedir.

64

65 Güvenli Okullar Programları zOkullarda, güvenliğe ilişkin ana sorunlar, şiddet, zorbalık, okula gidip gelirken ortaya çıkan, trafik ve trafik dışı istemsiz yaralanmalardır.

66 Güvenli Okullar Programları zOkullar, güvenliği sağlamaktan ve yaralanma riskini azaltmaktan sorumludur. z“Güvenli Okul ” çocuk güvenliğinde yeni bir kavramdır.

67 Güvenli Okullar Programı zGüvenli Okullar Programı, 2006’da geliştirildi. z“Okul Güvenliği” yaklaşımı, WHO Güvenli Toplum Programının altında bir alt başlık olarak yürütülmekte. zGüvenlik programları, okul sağlığı pogramlarına katılmalı.

68

69 Diğer Projeler- Okul Sağlığı zBeyaz Bayrak Projesi( 90’dan yüksek puan alan okullara verilir) zParlayan gülüşler, parlayan gelecekler projesi: Ağız- diş sağlığını geliştirme 22 ilde 5,000 öğrenci, Ocak 2008 zİlk yardıma ilk adım projesi, Eylül 2007 zAilelere sosyal yardım zKan bağışı zBeslenme eğitimi zAdolesan sağlığını geliştirme zAdolesan değişim projesi- ERDEP

70 Diğer Projeler- Okul Sağlığı zSigaranın zararları konusunda eğitim zNörovirüs epidemileri, Haziran 2007 zOkul kantinleri- hijyen, obesite, 2007 zOkul Sağlığı İşbirliği Anlaşması, 2007 zOkul Sağlığı Projesi zTütün ürünleri- Zararları ve önlenmesine ilişkin yasa, Mayıs 2008 zZararlı alışkanlıkların önlenmesi, Mart 2008.

71

72

73 MEB, Urganlı İO

74 Sosyal eşitsizliklerin belirgin olduğu toplumlarda,

75 Hogwarts School, United Kingdom

76

77

78 Okul sağlığı, uygun sağlık hizmetine ulaşamayan çocuklara ulaşma yolunda özel önem taşır

79 Okullar topluma erişebilmenin yoludur.

80

81

82 Öneriler 1 zOkul sağlığı hizmetleri çevre ile bütünleşmeli; zSürekli olmalı; zAilelerin katılımı sağlanmalı; zGönüllü insan gücünden yararlanılmalı; zKurumlararası işbirliği kurulmalı ve sürekli kılınmalı.

83 Öneriler 2 zDers programlarında bütüncül yaklaşımla temel sağlık bilgileri etkinleştirilmeli; zÖğretmenler programları yürütebilmek için geliştirilmeli; zHer okulda, öğrencilerin sağlığını denetleyecek bir ekip oluşturulmalı; zOkul sağlığı ekibi sorumlu, yetkin sağlık çalışanları ile iletişim içinde olmalı.

84 Öneriler 3 Gençlerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, bütüncül sağlık yaklaşımı ile dersler ve ders dışı etkinliklerle desteklenmeli

85 Öneriler 4 Dersler ve ders dışı etkinliklerde: zYaşama sağlıklı başlangıç zSağlıklı büyüme- gelişme : bedensel, zihinsel, duygusal, toplumsal zSağlıklı beslenme

86 Öneriler 5 zSağlıklı iletişim zZararlı etkenlerden korunma zSağlık hizmetlerinin etkin kullanımı öğrenilmeli. Daha önce söz edilen çabalar bu doğrultuda sürüyor...

87 Öneriler 6 zBu alanda çalışacak eğitimcilerin ve sağlık çalışanlarının sayı ve niteliği artırılmalı; zGençlik programlarına zaman ve ek kaynak ayrılmalı; zAkran eğitimine yer verilmeli.

88 Öneriler 7 zÖğrencilerin ruh sağlığını koruma, geliştirme, boş zamanları değerlendirme konularında desteklenmesi öncelik taşımalı; zSağlığı bütüncül değerlendiren gençlik programlarına farklı disiplinlerden katkı sağlanmalı.

89 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: Erken ölüm, hastalık ve engelliliğe yol açan başlıca nedenlerin önlenmesi zGünümüzün ve geleceğin,ölüm, hastalık ve engellilik nedenleri : kalp- damar hastalıkları, kanser, süreğen akciğer hastalıkları, depresyon, şiddet, madde kullanımı, yaralanmalar, beslenme bozuklukları, HIV/AIDS/STI ve helmint enfeksiyonları) birbiri ile ilişkili altı davranış biçiminin önlenmesi ile önemli ölçüde azaltılabilir. Bu girişimler, gençlik çağında başlatılır; sosyal, politik düzenlemelerle korunur.

90 Sağlığın geliştirilmesi( health promotion) DSÖ zTütün kullanımı zYaralanma ve şiddete yol açan davranışlar zAlkol ve madde kullanımı zHastalığa yol açan beslenme ve temizlik alışkanlıkları zHareketsiz yaşam biçimi zİstenmeyen gebeliklere ve enfeksiyonlara yol açan cinsel davranışlar

91 Adolesan Obama

92 Okulda Adolesan Sağlığını Geliştirmede Öncelikler 1 zGüvenli davranış geliştirme zSağlıklı beslenme zFiziksel hareketlilik zİstemsiz/ istemli yaralanmaların kontrolü

93 Okulda Adolesan Sağlığını Geliştirmede Öncelikler 2 zGüvenli cinsellik zSağlığa zararlı alışkanlıklardan korunma: Sigara, alkol, madde bağımlılığı zPsikososyal gelişimi sağlama

94 Okulda Adolesana Yaklaşım zGizlilik zEv, okul yaşamını birlikte ele alma zSosyal etkinlikler zBilgi ve beceri kazandırma zGüven verme zGüvenliği sağlama

95 Adolesan ve Okul Sağlığı Cerrahpaşa Deneyimi, 2OOO z4153 lise öğrencisi zDSÖ, Avrupa Bölgesi zOkul Çocuklarında Sağlık Davranışı(HBSC 98) araştırmasına benzer Ercan O, Alikaşifoğlu M, Erginöz E ve ark. J Adolesc Health 2002, Minerva Pediatr 2002.

96 Adolesan ve Okul Sağlığı Cerrahpaşa Deneyimi, 2OOO z4153 lise öğrencisi zDüzenli sigara içme yüzdesi: 1. sınıf: 8 2. sınıf: 14 3. sınıf: 21 ( K: 16, E: 26)

97 Adolesan ve Okul Sağlığı,Kocaeli Deneyimi Kara B, Hatun Ş, Gökalp AS, 2OO1 z% 19’u sigara içiyor; z%66’sı en az bir kez sigara içmiş; z% 10’u son bir ayda silah taşımış; z% 50’si son bir yılda fiziksel kavgaya karışmış. ABD, CDC, Gençlik Risk Davranışı İzlem Anketi

98 Adolesan ve Okul Sağlığı Kocaeli Deneyimi, 2OO1 zLise öğrencilerinin % 22’si cinsel birleşme deneyimi yaşamış; z% 37’ si son cinsel ilişkilerinde kondom kullanmış; z% 23’ ü fazla tartılı olduğu inancında.

99 Adolesan ve Okul Sağlığı Kocaeli Deneyimi, 2OO1 zBisiklet kullananların % 97’ si kask takmıyor; z% 24’ ü araç içinde güvenlik kemeri kullanmıyor; z % 18’ i son bir yılda özkıyım girişimi için plan yapmış; z% 13’ ü özkıyım girişiminde bulunmuş.

100 Adolesan Sağlığı: Önleme ve Tedavi 1 Feldman W. Evidence Based Pediatrics. 2000

101 Adolesan Sağlığı: Önleme ve Tedavi 2 SSRI: Selektif Serotonin Reuptake İnhibitörü Feldman W. Evidence Based Pediatrics 2000

102 SONUÇ zUygulamalar çok boyutlu yaklaşım gerektirmektedir. zGerçekçi öncelik saptama, iyi ve geniş kapsamlı planlama, sağlam iş birliği, etkin eşgüdüm sağlanmalıdır.

103 SONUÇ zOkulların ve öğretmenlerin katkıları ile ailelerin iş birliğinde çocuk ve gençlerimizin sağlığını geliştirmek, uzun dönemde, ülkedeki tüm ailelere ve çocuklara sağlık bilinci kazandırabilir.

104 SONUÇ Okullar toplumdan alacakları güçle bilgi tutum ve davranışların olumlu yönde geliştirilmesinde fırsatlar oluştururlar. OKUL, TÜM TOPLUMA ERİŞEBİLMEKTİR.

105 zÇocuk Sağlığı Derneği, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından yürütülen bu projeyi desteklemiştir. zBu proje, Avrupa Sosyal Pediatri ve Çocuk Sağlığı Derneği’nin yıllık toplantısında poster bildiri olarak sunulmuştur. ESSOP ( European Society for Social Pediatrics and Child Health ) Annual Meeting 2006, 12-14 Temmuz 2006, Cardiff, İngiltere.

106 Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Sağlığı Rehberi: Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı zT.C. Sağlık Bakanlığı zDr. Refik Saydam, - Sağlık Merkez Başkanlığı Okul Sağlığı Bölümü, 2006 zAkademisyenler zUzmanlar zUzmanlık kuruluşlarından uzmanlar tarafından hazırlandı. zİki danışma kurulu

107 Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı z3-7 Ekim 2005, Taslak Rehber için Çalıştay zEkim 2007, Geri Bildirimler zAyrıntılı, bilimsel bir kaynak zSon yenileme: Mayıs 2008 http://www.hm.saglik.gov.tr/ zehirlenmeler/OkulSagligi.pdf

108 Hayalindeki okul nasıl?

109


"Türkiye’de Okul Sağlığı Hizmetlerinde Son Gelişmeler Serpil Uğur Baysal İ. Ü. ÇSE Aile Sağlığı AD İstanbul Tıp Fak. Sosyal Pediatri BD Eğitmen Dişhekimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları