Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İYİ TARIM UYGULAMALARI. SUNUM PLANI Tarım ve Gıda Sektörünün Önemi Dünya Tarım ve Gıda Sektöründeki Gelişmeler Tarımda Yapısal Değişim ve Dönüşüm (2002–2009)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İYİ TARIM UYGULAMALARI. SUNUM PLANI Tarım ve Gıda Sektörünün Önemi Dünya Tarım ve Gıda Sektöründeki Gelişmeler Tarımda Yapısal Değişim ve Dönüşüm (2002–2009)"— Sunum transkripti:

1 İYİ TARIM UYGULAMALARI

2 SUNUM PLANI Tarım ve Gıda Sektörünün Önemi Dünya Tarım ve Gıda Sektöründeki Gelişmeler Tarımda Yapısal Değişim ve Dönüşüm (2002–2009) Türkiye Tarım ve Gıda Sektöründeki Durum İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Dünyada İTU Yaklaşımları (FAO, ABD ve AB) Uluslar arası Standartlar (DTÖ Engelleri) Eurepgap=Globalgap Kontrol ve Sertifikasyon Ülkemiz Mevzuatı ve Organizasyon Şeması İTU’da Swot Analizi (Politikalar, Güçlü yanlar, Zayıf yanlar, Fırsatlar, Hedefler) Sonuç (Amaç)

3 ÖNEMİ Stratejik, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olan tarım, günümüzde ülkeler için sınırlar ötesi bir nitelik kazanmış, tarımsal üretimde kendi kendine yeterli olma kaygısı yerini, dünya için üretim ve pazarlama yaklaşımına bırakmıştır. Dünyada temel tarım ürünlerinde üretim, tüketim ve ticaret dengeleri hızla değişmektedir. Sektörde rekabetçilik ve sürdürülebilirlik ön plana çıkan kavramlar haline gelirken, küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki artış, artan nüfus baskısı ve uluslararası organizasyonların etkinliğinin artması sektöre yön veren temel dinamikler olmaktadır.

4 Bu süreçte; tarımda kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek, tarımsal geliri istikrarlı bir şekilde artırmak hayat standardını yükseltmek, kaynakların daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına imkan sağlamak ve en önemlisi dünyada 1 milyar insanın kronik açlıkla karşı karşıya olduğu bir çağda tarım ülkemiz içinde önemini artırmaktadır. Günümüzde tarım, sadece toprakta ve pazardaki süreçler ve araçlarla yönetilemeyecek kadar büyük ve önemli bir sektör haline gelmiştir.

5 DÜNYADA TEMEL TARIM ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM, TÜKETİM VE TİCARET DENGELERİ DEĞİŞMEKTEDİR PETROL FİYATLARI 5 yılda 5 kattan fazla artarak 18 ABD dolarından 100 ABD dolarına yükselmiştir. ENERJİ TARIMI Dünya hububatının 100 milyon ton’u biyoyakıt için kullanılmaktadır. KÜRESEL ISINMA 1850 yılından beri kaydedilen en sıcak 11 yıl son 12 yılda yaşandı. (Uluslararası İklim Değişikliği Paneli, IPCC-2009) SONUÇ OLARAK; Tarımın küresel sorunu GIDA GÜVENLİĞİ VE GÜVENCESİ ÇİN ve HİNDİSTAN GİBİ ÜLKELERDE Artan nüfus Artan gelir Değişen tüketim alışkanlıkları FİNANSAL PİYASALARDAKİ DALGALANMALAR Fonların emtia piyasalarına yönelmesi HAYVANCILIK ÜRÜNLERİNE TALEBİN ARTMASI Yemde kullanılan hububat talebini artırmaktadır.

6 İTU KONTROLÖR EĞİTİMİ- ANKARA 6 Büyümeye Dayalı Kalkınma Gıda Güvenliği ve Güvencesi Yeşil Devrim Gıda Güvenliği Gıda Güvencesi

7 Dünya gıda fiyatları son 3 yılda % 83 artmıştır yılında gelişmekte olan ülkelerin gıda faturası % 25 artmıştır. Dünya buğday fiyatları son 28 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Uluslar arası borsa fonları gıda ürünlerine yönelmektedir. Gıda fiyatlarındaki artış serbest piyasa ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Gıda fiyat artışları 30’dan fazla ülkede kitlesel tepkilere neden olmuştur. Dünya gıda fiyatlarının 2015 yılına kadar artış göstermesi beklenmektedir. DÜNYA GIDA SEKTÖRÜNDE BU GELİŞMELERİN YANSIMALARI Kaynak; D ünya B ankası, 2009; B irleşmiş M illetler, 2009; FAO, 2009

8 DÜNYA GIDA SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİM (Milyon T on) Değişim (%) Buğday Mısır Çeltik artmış, Arpa azalmıştır. Kaynak; Uluslar arası Hububat Konseyi, 2009; TMO, 2009 DÜNYA FİYAT (2008 Mayıs – 2009 Mart) Ekmeklik buğday% 100 Makarnalık buğday% 142 Arpa % 57 Mısır % 50 Pirinç% 100 artmıştır.

9 * Kaynak: TUİK, 2009 TEMEL GÖSTERGELER TÜRKİYE TARIM TARIMIN PAYI (%) TÜRKİYE TARIM TARIMIN PAYI (%) NÜFUS (Milyon) 69,323,734,272,517,724,4 İSTİHDAM (Milyon) 21,37,434,921,66,128,2 GSYİH (Milyar $) 181,621,812,0618,852,58,5 Kişi Başına Gelir ($) , ,1 İHRACAT (Milyar $) ,05211,2102,211,76810,1 İTHALAT* (Milyar $) ,9957,7170,09,8135,8 TARIMDA YAPISAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

10 Tarım sektörü, son 6 yılın 5’inde pozitif büyüme göstererek uzun yıllardır görülmeyen bir büyüme trendi yakalamıştır. Tarım, yıllarca süren kuraklığa rağmen; 2008 Yılında %4,3 ve 2009 Yılında %3,5 büyüme oranı ile küresel mali krizden en az etkilenen ve krizin etkilerini hafifleten bir sektör olmuştur. Tarımsal büyümenin, genel büyümeden daha yüksek bir oranda gerçekleşmesi, tarımın genel büyümedeki kayıpları azaltması, tarım sektörünü diğer sektör yatırımcıları için de cazip hale getirmiştir. Dünyanın 8. büyük tarımsal ekonomisi olmuştur. Yine dünyada 20’den fazla ürünün üretiminde ilk 5’te yer almaktadır. Türk Tarım Sektörü; farklı tarımsal ürünü 177 ülkeye ihraç etmesiyle dünya tarımında söz sahibi, küresel ölçekte rekabet edebilecek bir sektör konumuna gelmiştir. TÜRKİYE TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDEKİ DURUM

11 Çevreye duyarlı, İnsan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, Doğal kaynakları korumayı hedefleyen, İzlenebilirlik ve gıda güvenliğini sağlayan Bunun sonucunda sosyal olarak yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim amaçlanmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları

12 TÜGEM-ANKARA12 İyi Tarım Uygulamaları Nasıl Oluşmuştur? Dünyada yakın geçmişte yaşanmış toplum sağlığını tehdit eden, gıda maddelerinin güvenliğine ilişkin sorunlar İYİ TARIM UYGULAMALARI’nın oluşumunu gündeme getirmiştir. Bu sorunlara örnek olarak deli dana hastalığı, yumurtalarda rastlanan dioksin, armutlarda rastlanan klormekuadin ve çilekte bulunmuş siprodinil verilebilir ve bu örnekleri çoğaltılabiliriz.

13 TÜGEM-ANKARA13 MEYVE VE SEBZEDE ZEHİR UYARISI Kanser korkusu: Testler gıdalardaki toksik maddeleri ortaya çıkardı

14 TÜGEM-ANKARA14 PESTİSİT RAPORU: UTANÇ LİSTESİNDEKİ MARKETLERPESTİSİT RAPORU: UTANÇ LİSTESİNDEKİ MARKETLER

15 TÜGEM-ANKARA15 MARKET RAFLARINDA KİMYASAL DEHŞETİMARKET RAFLARINDA KİMYASAL DEHŞETİ

16 TÜGEM-ANKARA16 EN ÇOK PESTİSİT M&S VE SOMERFIELD’DAEN ÇOK PESTİSİT M&S VE SOMERFIELD’DA

17 TÜGEM-ANKARA17 SEBZELERİMİZDE PESTİSİT TEHLİKESİSEBZELERİMİZDE PESTİSİT TEHLİKESİ M&S GIDADAKİ KALINTI TABLOSUNDA EN ÜSTTEM&S GIDADAKİ KALINTI TABLOSUNDA EN ÜSTTE M&S MEYVELERİ KİMYASALLAR YÖNÜNDEN EN KÖTÜM&S MEYVELERİ KİMYASALLAR YÖNÜNDEN EN KÖTÜ

18 TÜGEM-ANKARA18 M&S MEYVE VE SEBZEDEKİ KALINTI KONUSUNDA EN KÖTÜM&S MEYVE VE SEBZEDEKİ KALINTI KONUSUNDA EN KÖTÜ

19 TARIM İLAÇLARINA DİKKAT ! Sağlıklı Beslenin !!! Çilek mi? Zehir deposu mu? Sularımıza kimyasal gübre karıştı... !! İHRAÇ EDİLEN BİBERLER GERİ DÖNDÜ ! Aşırı zirai ilaç kullanımı kansere neden oluyor ! Bilinçsiz kimyasal gübre kullanımı yüzünden sebzelerin tadı kalmadı... Topraklarımızı koruyalım Kontrolsüz gübre kullanımı Halkımız temiz meyve yiyemeyecek mi? Topraklarımız Kirleniyor! Doğal Denge Bozuluyor ! Tüketicinin sağlığını kimse düşünmüyor ! Temiz toprak kalmadı ! Zirai ilaç mı? Kanserojen mi? Erozyon ile topraklarımız kayboluyor ! Tarım ilaçları Kontrol altına alınmalı HATALI Uygulamalar Neden?

20 Entegre Ürün Yönetimi, Entegre Mücadele, Gıda Hijyeni, İzlenebilirlik, Tarımsal Üretim Sistemi Sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı-verimli, insan, hayvan ve çevre sağlığını koruyan bir tarım İTU Kalite

21 Dünya’da İTU Yaklaşımları 2-Üretici Örgütleri Nezdinde Uygulamalar -COLE-EU-ACP Horticultural Trade Association -LEAF 3-Perakendeciler ve İthalatçılar Nezdinde Uygulamalar -BRC -EUREPGAP (GLOBALGAP) -SQF 1-Kamu Tarafından Talep Edilen Uygulamalar -Çapraz Uyum AB) -Ekolojik Performans (İsviçre)

22 FAO İTU Kriterleri 1.Toprak, 2.Su, 3.Bitkisel Üretim ve Yem Bitkileri Üretimi, 4.Bitki Koruma, 5.Hayvansal Üretim, 6.Hayvan Sağlığı, 7.Hayvan Refahı, 8.Hasat, Çiftlik İçi İşleme ve Depolama, 9.Enerji ve Atık Yönetimi, 10.İnsan Refahı Sağlığı ve Güvenliği, 11.Yaban Hayatı ve Çevre.

23 ABD İTU Yaklaşımları I. YETİŞTİRİCİLİK - Arazi Kullanımı ve Yerleşim, -Kompost ve Gübre, -Su, -Pestisitler, II. HASAT,KURUTMA VE AYIKLAMA - İşçilik, -Hasat Ekipmanları.

24 AB Ortak Tarım Politikası Tek Ödeme Sistemi, Çapraz Uyum (İyi Tarım ve Çevre, Yasal İdari Şartlar), Modülasyon ve Kırsal Kalkınma, Çiftlik Danışma Sistemi, IACS (Kontrol Sistemi) Pazar Politikalarında Değişim 1782/2003 EC

25 25 A. Gıda Güvenliği B. Gıda Güvenliği ve Gıda Kalitesi C. Çevre D. Sosyal Sorumluluk OHSAS TKY SA 8000 ISO ISO 9001:2000 HACCP İyi Uygulamalar (GAP) Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kaynak: 1-Gündüz, M. İGEME 2-C. SAYIN, Akdeniz Ünv. Uluslar arası Standartlar

26 EUREP’in bir araya gelmesi (1997), Satın alınan ürünlere karşı minimum standartların belirlenmesi (1999), EUREPGAP Teknik ve Standartlar Komitesinin kurulması (2001). EUREPGAP Süreci

27 İTU KONTROLÖR EĞİTİMİ- ANKARA 27 FilistinFas Etopya Endonezya Ekvator Dominik Cumhuriyeti Danimarka Çin Çek Cumhuriyeti Côte d'Ivoire Burkina Faso Brezilya Bosna/Hersek Beyaz Rusya Belçika Avusturya Avustralya Arnavutluk Arjantin Almanya ABD Kamerun Japonya Jamaika İtalya İsviçre İsveç İsrail İspanya İrlanda İran İngiltere Honduras Hollanda Hindistan Hırvatistan Güney Kore Güney Afrika Guatemala Gine Gana Fransa Peru Panama Norveç Namibya Moldova Mısır Meksika Martinik Malta Mali Malezya Makedonya Madagaskar Macaristan Lituanya Küba Kosta Rika Kolombiya Kıbrıs Kenya Kanada Zimbabwe Zambiya Yunanistan Yeni Zelanda Vietnam Venezüella Ürdün Uruguay Türkiye Tunus Tayland Tanzanya Şili Swaziland Sri Lanka Slovenya Slovakya Senegal Romanya Porto Riko Portekiz Polonya 100

28 EUREP GAP GLOBAL GAP 7 Eylül 2007 Chile GAP China GAP Kenya GAP Mexico GAP J GAP Thai GAP

29 Entegre Çiftlik Güvencesi Tüm Çiftlikler Tabanı Bitkisel Taban Hayvansal Taban Su Ürünleri Tabanı Meyve ve Sebze Biçilebilir Ürünler Çiçek ve Süs Bitkileri Taze Kahve Çay Sığır ve Koyun Süt Domuz Kümes Hayvanları Hayvansal Ürün Nakliyesi Somon Türleri ve Alabalık Yem Üretimi Bitkisel Çoğaltım Materyali KAPSAM ALT KAPSAM Kontrol Süreci Akışı

30 İTU’da Kontrol ve Sertifikasyon İyi tarım uygulamalarına başlasam mı? Kontrol Hasat Sertifika Gerekli Hazırlık En önemli girdi olarak BİLGİ, Yeterliliğin ispatı veya tarımsal danışmanlık, Entegre Mücadele Programlarına katılım, Fiziki alt yapılar, Çalışma koşulları, Kayıt- izleme.

31 Yetkilendirilmiş Kuruluşlar 1- CTR Uluslar arası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti. 2- MOODY İnternational Kalite Servisleri Ltd. Şti. 3- ETKO Ekolojik Tarım Kontrol Org. Ltd. Şti. 4- ECAS Belgelendirme Denetim Ltd. Şti. 5- TURKGAP Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Hiz. Tic. Ltd. Şti. 6- NİSSERT Uluslar arası Sertifikasyon ve Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. 7- TRB Uluslar arası belgelendirme Teknik Kontrol ve Göz. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 8- EKOTAR Ekolojik Tarım Ürünleri Üretim, Kontrol, Ser. San. ve Tic. Ltd. Şti 9- C.U. Sertifikasyon Ltd. Şti. 10- ORSER Organik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Ltd. Şti.

32 1 1 - ANKA GLOBAL Kontrol ve Sertifikasyon A. Ş KALİTEST Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti ANADOLU Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Ltd. Şti BİOAGRİ Uluslar arası Bel. Den. Göz. Tek. Kont. ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti FC Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri td. Şti USB Ulusal Sistem Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti ALBERK QA Uluslar arası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti UKS Uluslar arası Kalite Sistemleri ve Belgelendirme Ltd. Şti KAYOS Uluslar arası Sertifikasyon ve Denetim Hizmetleri Ltd. Şti İNSERT Uluslar arası Belgelendirme ve Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.

33 2 1 - ECO CERT Kontrol ve Sertifikasyon A. Ş EUROPGAP Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti ICERT Kontrol ve Sertifikasyon Ltd. Şti FRG Bel. Den. Göz. Tek. Kont. ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti.

34 Ülkemiz Mevzuatı İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik 8 EYLÜL 2004 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Yönetmelik Değişiklikleri; 5 MAYIS 2005 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete 15 MAYIS 2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik 7 ARALIK 2010 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete

35 22 Ağustos Kamu dışında çalışanlara yönelik “İyi Tarım Kontrolörü” eğitiminde yaklaşık 350 personel eğitildi. İyi Tarım Kontrolörlük Eğitimi Yönetmelik - Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, ziraat mühendisi, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi ve gıda mühendislerine yönelik, kontrolör kursu açılır veya açtırılır.

36 22 Ağustos İyi tarımın yaygınlaştırılması İyi tarımın desteklenmesi Üreticinin gelir düzeyinin yükseltilmesi Tarımsal çevre bilincinin artırılması Politikalar - 1

37 22 Ağustos Politikalar - 2 Doğal kaynakların korunması Tükenme ve bioçeşitliliğin azalması riskinin önlenmesi Perakende ve hizmet sektörü yeni istihdam alanları ülke ekonomisine katkı  

38 22 Ağustos Politikalar - 3 Pazara daha kaliteli ve daha güvenilir ürünler sunulması İyi tarımsal üretime yönelik avantajlı konumun değerlendirilmesi ihracatımızın artırılması 

39 22 Ağustos Güçlü Yanlar Yasal düzenleme Denetim ve kontrol için ilçe düzeyinde kurumsal yapı Zengin biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklar Toprak ve su kaynaklarının temizliği Biyolojik çeşitliliğe müsait iklim ve ekoloji Geleneksel bilgi ve tecrübenin varlığı

40 22 Ağustos Zayıf Yanlar İyi tarım ürününün piyasa fiyatının oluşmaması Üreticilerin bilinç, bilgi eksikliği ve yetersiz örgütlenme Arazilerin çok küçük ve parçalı olması Pazar sıkıntısı, iç ve dış pazarın dengeli gelişmemesi AR-GE çalışmalarının yetersizliği Ürün analizleri için akredite laboratuarın fiyatlarının yüksekliği Desteklemelerde nispî yetersizlik

41 22 Ağustos Fırsatlar Üretici Birlikleri Kanununun çıkmış olması İyi tarım ürünlerinin pazarda hemen alıcı bulması Dünyada İTU’lu ürünlere olan talebin artması İyi tarım sektöründe istihdamın artması Tüketici bilincinin gelişmesi ile sağlıklı, kaliteli İTU’lu ürünlere talebin artması Coğrafi konum nedeniyle ana pazarlara yakınlık Dış pazarlara erişim imkanının güçlenmesi

42 22 Ağustos Hedefler - 1 Ürün çeşitliliğini artırmak Pazar odaklı üretimi yaygınlaştırmak İç tüketimi artırmak İTU’lu ürünlerin işlenmesini geliştirerek katma değerini artırmak

43 22 Ağustos Hedefler - 2 Eğitimle İTU’lu ürün bilinci daha da geliştirmek Temiz alanları korumak için kirliliğe dikkat etmek İTU’da su ürünleri ve hayvancılığı başlatmak İzlenebilir bir sistem oluşturmak

44 22 Ağustos Sonuç Her metrekaresi kayıtlı Sistemi oturmuş Ülke içi ve dışında ticari yanlışa meydan vermeyen Üreticiye daha çok kazandıran Çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını azami derecede koruyan Tüm gelir gruplarının tüketebileceği sağlıklı bir İTU’lu üretim Sürdürülebilir tarımı sağlamak ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşma yollarını temin etmektir.

45 TEŞEKKÜRLER…


"İYİ TARIM UYGULAMALARI. SUNUM PLANI Tarım ve Gıda Sektörünün Önemi Dünya Tarım ve Gıda Sektöründeki Gelişmeler Tarımda Yapısal Değişim ve Dönüşüm (2002–2009)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları