Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İYİ TARIM UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İYİ TARIM UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 İYİ TARIM UYGULAMALARI
Panelin adına göre bu başlık düiünüldü

2 PLANI SUNUM Tarım ve Gıda Sektörünün Önemi
Dünya Tarım ve Gıda Sektöründeki Gelişmeler Tarımda Yapısal Değişim ve Dönüşüm (2002–2009) Türkiye Tarım ve Gıda Sektöründeki Durum İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Dünyada İTU Yaklaşımları (FAO, ABD ve AB) Uluslar arası Standartlar (DTÖ Engelleri) Eurepgap=Globalgap Kontrol ve Sertifikasyon Ülkemiz Mevzuatı ve Organizasyon Şeması İTU’da Swot Analizi (Politikalar, Güçlü yanlar, Zayıf yanlar, Fırsatlar, Hedefler) Sonuç (Amaç)

3 ÖNEMİ Stratejik, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olan tarım, günümüzde ülkeler için sınırlar ötesi bir nitelik kazanmış, tarımsal üretimde kendi kendine yeterli olma kaygısı yerini, dünya için üretim ve pazarlama yaklaşımına bırakmıştır. Dünyada temel tarım ürünlerinde üretim, tüketim ve ticaret dengeleri hızla değişmektedir. Sektörde rekabetçilik ve sürdürülebilirlik ön plana çıkan kavramlar haline gelirken, küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki artış, artan nüfus baskısı ve uluslararası organizasyonların etkinliğinin artması sektöre yön veren temel dinamikler olmaktadır.

4 Bu süreçte; tarımda kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek, tarımsal geliri istikrarlı bir şekilde artırmak hayat standardını yükseltmek, kaynakların daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına imkan sağlamak ve en önemlisi dünyada 1 milyar insanın kronik açlıkla karşı karşıya olduğu bir çağda tarım ülkemiz içinde önemini artırmaktadır. Günümüzde tarım, sadece toprakta ve pazardaki süreçler ve araçlarla yönetilemeyecek kadar büyük ve önemli bir sektör haline gelmiştir.

5 SONUÇ OLARAK; Tarımın küresel sorunu GIDA GÜVENLİĞİ VE GÜVENCESİ
DÜNYADA TEMEL TARIM ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM, TÜKETİM VE TİCARET DENGELERİ DEĞİŞMEKTEDİR ÇİN ve HİNDİSTAN GİBİ ÜLKELERDE Artan nüfus Artan gelir Değişen tüketim alışkanlıkları FİNANSAL PİYASALARDAKİ DALGALANMALAR Fonların emtia piyasalarına yönelmesi HAYVANCILIK ÜRÜNLERİNE TALEBİN ARTMASI Yemde kullanılan hububat talebini artırmaktadır. PETROL FİYATLARI 5 yılda 5 kattan fazla artarak 18 ABD dolarından 100 ABD dolarına yükselmiştir. ENERJİ TARIMI Dünya hububatının 100 milyon ton’u biyoyakıt için kullanılmaktadır. KÜRESEL ISINMA 1850 yılından beri kaydedilen en sıcak 11 yıl son 12 yılda yaşandı. (Uluslararası İklim Değişikliği Paneli, IPCC-2009) Tarımda son yıllarda yaşanan yaşanan olaylar artık tarımın lokal değil, global olarak ele alınması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda tarımda yukarıda belirtilen konular tarımın küresel sorunları olarak göze çarpmaktadır. SONUÇ OLARAK; Tarımın küresel sorunu GIDA GÜVENLİĞİ VE GÜVENCESİ

6 İTU KONTROLÖR EĞİTİMİ- ANKARA
Gıda Güvenliği ve Güvencesi Gıda Güvenliği Büyümeye Dayalı Kalkınma Yeşil Devrim Gıda Güvencesi İTU KONTROLÖR EĞİTİMİ- ANKARA

7 DÜNYA GIDA SEKTÖRÜNDE BU GELİŞMELERİN YANSIMALARI
Dünya gıda fiyatları son 3 yılda % 83 artmıştır. 2009 yılında gelişmekte olan ülkelerin gıda faturası % 25 artmıştır. Dünya buğday fiyatları son 28 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Uluslar arası borsa fonları gıda ürünlerine yönelmektedir. Gıda fiyatlarındaki artış serbest piyasa ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Gıda fiyat artışları 30’dan fazla ülkede kitlesel tepkilere neden olmuştur. Dünya gıda fiyatlarının 2015 yılına kadar artış göstermesi beklenmektedir. Kaynak; Dünya Bankası, 2009; Birleşmiş Milletler, 2009; FAO, 2009

8 DÜNYA GIDA SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİM (Milyon Ton)
Değişim (%) Buğday Mısır Çeltik artmış, Arpa azalmıştır. DÜNYA FİYAT (2008 Mayıs – 2009 Mart) Ekmeklik buğday % 100 Makarnalık buğday % 142 Arpa % 57 Mısır % 50 Pirinç % 100 artmıştır. Kaynak; Uluslar arası Hububat Konseyi, 2009; TMO, 2009

9 2002 - 2009 TARIMDA YAPISAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM 2002 2009 69,3 23,7
* TEMEL GÖSTERGELER 2002 2009 TÜRKİYE TARIM TARIMIN PAYI (%) NÜFUS (Milyon) 69,3 23,7 34,2 72,5 17,7 24,4 İSTİHDAM (Milyon) 21,3 7,4 34,9 21,6 6,1 28,2 GSYİH (Milyar $) 181,6 21,8 12,0 618,8 52,5 8,5 Kişi Başına Gelir ($) 3.326 1.000 30,1 9.333 2.870 26,1 İHRACAT (Milyar $) 36.059 4,052 11,2 102,2 11,768 10,1 İTHALAT* (Milyar $) 51.554 3,995 7,7 170,0 9,813 5,8 Kaynak: TUİK, 2009

10 TÜRKİYE TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDEKİ DURUM
Tarım sektörü, son 6 yılın 5’inde pozitif büyüme göstererek uzun yıllardır görülmeyen bir büyüme trendi yakalamıştır. Tarım, yıllarca süren kuraklığa rağmen; 2008 Yılında %4,3 ve 2009 Yılında %3,5 büyüme oranı ile küresel mali krizden en az etkilenen ve krizin etkilerini hafifleten bir sektör olmuştur. Tarımsal büyümenin, genel büyümeden daha yüksek bir oranda gerçekleşmesi, tarımın genel büyümedeki kayıpları azaltması, tarım sektörünü diğer sektör yatırımcıları için de cazip hale getirmiştir. Dünyanın 8. büyük tarımsal ekonomisi olmuştur. Yine dünyada 20’den fazla ürünün üretiminde ilk 5’te yer almaktadır. Türk Tarım Sektörü; farklı tarımsal ürünü 177 ülkeye ihraç etmesiyle dünya tarımında söz sahibi, küresel ölçekte rekabet edebilecek bir sektör konumuna gelmiştir.

11 İyi Tarım Uygulamaları
Çevreye duyarlı, İnsan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, Doğal kaynakları korumayı hedefleyen, İzlenebilirlik ve gıda güvenliğini sağlayan Bunun sonucunda sosyal olarak yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim amaçlanmaktadır.

12 İyi Tarım Uygulamaları Nasıl Oluşmuştur?
Dünyada yakın geçmişte yaşanmış toplum sağlığını tehdit eden, gıda maddelerinin güvenliğine ilişkin sorunlar İYİ TARIM UYGULAMALARI’nın oluşumunu gündeme getirmiştir. Bu sorunlara örnek olarak deli dana hastalığı, yumurtalarda rastlanan dioksin, armutlarda rastlanan klormekuadin ve çilekte bulunmuş siprodinil verilebilir ve bu örnekleri çoğaltılabiliriz. TÜGEM-ANKARA

13 MEYVE VE SEBZEDE ZEHİR UYARISI
Kanser korkusu: Testler gıdalardaki toksik maddeleri ortaya çıkardı TÜGEM-ANKARA

14 PESTİSİT RAPORU: UTANÇ LİSTESİNDEKİ MARKETLER
TÜGEM-ANKARA

15 MARKET RAFLARINDA KİMYASAL DEHŞETİ
TÜGEM-ANKARA

16 EN ÇOK PESTİSİT M&S VE SOMERFIELD’DA
TÜGEM-ANKARA

17 M&S GIDADAKİ KALINTI TABLOSUNDA EN ÜSTTE
SEBZELERİMİZDE PESTİSİT TEHLİKESİ M&S MEYVELERİ KİMYASALLAR YÖNÜNDEN EN KÖTÜ TÜGEM-ANKARA

18 M&S MEYVE VE SEBZEDEKİ KALINTI KONUSUNDA EN KÖTÜ
TÜGEM-ANKARA

19 Neden? HATALI Uygulamalar Sağlıklı Beslenin !!! Topraklarımız
TARIM İLAÇLARINA DİKKAT ! Doğal Denge Bozuluyor ! Topraklarımız Kirleniyor! Sağlıklı Beslenin !!! HATALI Uygulamalar Çilek mi? Zehir deposu mu? Aşırı zirai ilaç kullanımı kansere neden oluyor ! Neden? Tüketicinin sağlığını kimse düşünmüyor ! İHRAÇ EDİLEN BİBERLER GERİ DÖNDÜ ! Halkımız temiz meyve yiyemeyecek mi? Sularımıza kimyasal gübre karıştı... !! Bilinçsiz kimyasal gübre kullanımı yüzünden sebzelerin tadı kalmadı... Erozyon ile topraklarımız kayboluyor ! Zirai ilaç mı? Kanserojen mi? Topraklarımızı koruyalım Temiz toprak kalmadı ! Tarım ilaçları Kontrol altına alınmalı Kontrolsüz gübre kullanımı

20 İTU Tarımsal Üretim Sistemi Entegre Ürün Yönetimi, Entegre Mücadele,
Gıda Hijyeni, İzlenebilirlik, Kalite İTU Sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı-verimli, insan , hayvan ve çevre sağlığını koruyan bir tarım

21 Dünya’da İTU Yaklaşımları
1-Kamu Tarafından Talep Edilen Uygulamalar -Çapraz Uyum AB) -Ekolojik Performans (İsviçre) 2-Üretici Örgütleri Nezdinde Uygulamalar -COLE-EU-ACP Horticultural Trade Association -LEAF 3-Perakendeciler ve İthalatçılar Nezdinde Uygulamalar -BRC -EUREPGAP (GLOBALGAP) -SQF

22 FAO İTU Kriterleri Toprak, Su,
Bitkisel Üretim ve Yem Bitkileri Üretimi, Bitki Koruma, Hayvansal Üretim, Hayvan Sağlığı, Hayvan Refahı, Hasat, Çiftlik İçi İşleme ve Depolama, Enerji ve Atık Yönetimi, İnsan Refahı Sağlığı ve Güvenliği, Yaban Hayatı ve Çevre.

23 ABD İTU Yaklaşımları I. YETİŞTİRİCİLİK -Arazi Kullanımı ve Yerleşim,
-Kompost ve Gübre, -Su, -Pestisitler, II. HASAT,KURUTMA VE AYIKLAMA -İşçilik, -Hasat Ekipmanları.

24 AB Ortak Tarım Politikası
Pazar Politikalarında Değişim 1782/2003 EC Tek Ödeme Sistemi, Çapraz Uyum (İyi Tarım ve Çevre, Yasal İdari Şartlar), Modülasyon ve Kırsal Kalkınma, Çiftlik Danışma Sistemi, IACS (Kontrol Sistemi)

25 Uluslar arası Standartlar
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TİCARETTE TEKNİK ENGELLER ANLAŞMASI (TBT) SAĞLIK VE BİTKİ SAĞLIK ANLAŞMASI (SPS) TARİFE DIŞI TEKNİK ENGELLER A. Gıda Güvenliği B. Gıda Güvenliği ve Gıda Kalitesi C. Çevre D. Sosyal Sorumluluk OHSAS 18001 TKY SA 8000 ISO 14001 ISO 9001:2000 HACCP İyi Uygulamalar (GAP) Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kaynak: 1-Gündüz, M. İGEME 2-C. SAYIN, Akdeniz Ünv.

26 EUREPGAP Süreci EUREP’in bir araya gelmesi (1997),
Satın alınan ürünlere karşı minimum standartların belirlenmesi (1999), EUREPGAP Teknik ve Standartlar Komitesinin kurulması (2001).

27 İTU KONTROLÖR EĞİTİMİ- ANKARA
Slovakya Slovenya Romanya Almanya Portekiz İsveç Belçika 100 Arnavutluk Avusturya Beyaz Rusya Kanada Polonya Norveç İrlanda Lituanya İngiltere ABD Fransa Bosna/Hersek Çek Cumhuriyeti Danimarka Macaristan Makedonya Hollanda Hırvatistan İspanya Dominik Cumhuriyeti İsviçre Türkiye Meksika İtalya Yunanistan İsrail İran Japonya Malta Kıbrıs Côte d'Ivoire Fas Filistin Çin Mısır Panama Tunus Kenya  Ürdün Mali Güney Kore Küba Ekvator Honduras Zambiya Hindistan Vietnam Etopya Jamaika Porto Riko Swaziland Senegal Martinik Burkina Faso Tayland Kosta Rika Arjantin Endonezya Zimbabwe Malezya Kolombiya Brezilya Madagaskar Venezüella Avustralya Şili Guatemala Moldova Güney Afrika Uruguay Namibya Tanzanya Gana Yeni Zelanda Peru Sri Lanka Gine Kamerun İTU KONTROLÖR EĞİTİMİ- ANKARA

28 EUREPGAP GLOBALGAP 7 Eylül 2007 ChileGAP ChinaGAP KenyaGAP MexicoGAP
JGAP ThaiGAP EUREPGAP GLOBALGAP 7 Eylül 2007

29 Kontrol Süreci Akışı Entegre Çiftlik Güvencesi Tüm Çiftlikler Tabanı
KAPSAM ALT KAPSAM Bitkisel Taban Meyve ve Sebze Biçilebilir Ürünler Çiçek ve Süs Bitkileri Taze Kahve Çay Entegre Çiftlik Güvencesi Tüm Çiftlikler Tabanı Hayvansal Taban Sığır ve Koyun Süt Hayvansal Ürün Nakliyesi Domuz Kümes Hayvanları Su Ürünleri Tabanı Somon Türleri ve Alabalık Yem Üretimi Bitkisel Çoğaltım Materyali

30 İTU’da Kontrol ve Sertifikasyon
İyi tarım uygulamalarına başlasam mı? Gerekli Hazırlık Yeterliliğin ispatı veya tarımsal danışmanlık, En önemli girdi olarak BİLGİ, Entegre Mücadele Programlarına katılım, Fiziki alt yapılar, Çalışma koşulları, Kayıt- izleme. Hasat Sertifika Kontrol

31 Yetkilendirilmiş Kuruluşlar
1- CTR Uluslar arası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti. 2- MOODY İnternational Kalite Servisleri Ltd. Şti. 3- ETKO Ekolojik Tarım Kontrol Org. Ltd. Şti. 4- ECAS Belgelendirme Denetim Ltd. Şti. 5- TURKGAP Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Hiz. Tic. Ltd. Şti. 6- NİSSERT Uluslar arası Sertifikasyon ve Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. 7- TRB Uluslar arası belgelendirme Teknik Kontrol ve Göz. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 8- EKOTAR Ekolojik Tarım Ürünleri Üretim, Kontrol, Ser. San. ve Tic. Ltd. Şti 9- C.U. Sertifikasyon Ltd. Şti. 10- ORSER Organik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Ltd. Şti.

32 11- ANKA GLOBAL Kontrol ve Sertifikasyon A. Ş.
12- KALİTEST Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 13- ANADOLU Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Ltd. Şti. 14- BİOAGRİ Uluslar arası Bel. Den. Göz. Tek. Kont. ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti. 15-FC Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri td. Şti. 16- USB Ulusal Sistem Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ALBERK QA Uluslar arası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. 18- UKS Uluslar arası Kalite Sistemleri ve Belgelendirme Ltd. Şti. 19- KAYOS Uluslar arası Sertifikasyon ve Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. 20- İNSERT Uluslar arası Belgelendirme ve Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.

33 21- ECO CERT Kontrol ve Sertifikasyon A. Ş.
22- EUROPGAP Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 23- ICERT Kontrol ve Sertifikasyon Ltd. Şti. 24- FRG Bel. Den. Göz. Tek. Kont. ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti.

34 Ülkemiz Mevzuatı İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik
8 EYLÜL 2004 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Yönetmelik Değişiklikleri; 5 MAYIS 2005 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete 15 MAYIS 2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik 7 ARALIK 2010 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete

35 İyi Tarım Kontrolörlük Eğitimi
Yönetmelik - Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, ziraat mühendisi, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi ve gıda mühendislerine yönelik, kontrolör kursu açılır veya açtırılır. Kamu dışında çalışanlara yönelik “İyi Tarım Kontrolörü” eğitiminde yaklaşık 350 personel eğitildi. 35 47 5 Nisan 2017 35

36 Politikalar - 1 İyi tarımın yaygınlaştırılması
1.ORGANİK TARIM İLE İLGİLİ POLİTİKALAR (Kırsal kalkınmada karşılaşılan ikilem: Yoksulluk ve doğal kaynakların bilinçsiz tüketilmesi) Organik tarımı, entansif tarım yapılan bölgelerde yaygınlaştırmanın yanında, kalkınma hızı düşük, daha az teknolojinin kullanıldığı, tarımsal kirlenmeden nispeten daha az etkilenmiş, ürün deseni fazla olan lokal alanlarda organik tarım uygulamalarına geçilmesi Bakanlığın önemli hedeflerindendir. Ülkemizde sözleşmeli yetiştiricilik sistemi ile başlayan organik tarım ürünleri üretimi, konvansiyonel ürünlerde olduğu gibi talep yaratma çabalarının yoğunluk kazanması sonucu bağımsız projelerle gerçekleştirilen üretim şekliyle de desteklenmeye başlamıştır. Dış pazarlarca talep edilen çeşitlerin talep edilen miktarlarda üretilmesiyle 1985 yılında başlayan organik tarım ürünleri üretimi, 2000'li yıllara gelindiğinde yeni bir boyut kazanmıştır. Kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısı ile başlayan organik tarım ürünleri üretimi; bitkisel ürünler, işlenmiş gıda ürünleri ve diğer tarım ve gıda ürünleri olarak sınıflandırabileceğimiz sektörel yelpazeye ulaşmıştır. İlk yıllarda sadece 8 ürün organik olarak üretilirken, 2001 yılında bu rakam 98 iken 2004’de 174’e ulaşmıştır. Organik tarımın desteklenmesi, Üreticinin gelir düzeyinin yükseltilmesi, verim düşüklüğü v.b. risklerin azaltılması ve bu bölgelerin ekolojik yapısının korunması, İyi tarımın yaygınlaştırılması İyi tarımın desteklenmesi Üreticinin gelir düzeyinin yükseltilmesi Tarımsal çevre bilincinin artırılması 36 47 5 Nisan 2017 36

37 Politikalar - 2   Doğal kaynakların korunması
Tükenme ve bioçeşitliliğin azalması riskinin önlenmesi Perakende ve hizmet sektörü yeni istihdam alanları ülke ekonomisine katkı  Organik Tarım İle İlgili Politikalar (2) Organik tarımın geliştirilerek yaygınlaştırılması ve bunun sonucunda toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması, Kültüre alınmadan doğal olarak yetişen bitkisel, hayvansal ve su ürünleri kaynaklarını tükenme ve biyoçeşitliliğin azalması riskine atmadan değerlendirilmesi, Ekoturizm, hizmet ve organik tarım sanayi sektörlerinin geliştirilerek, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması,  37 47 5 Nisan 2017 37

38 Politikalar - 3 Pazara daha kaliteli ve daha güvenilir ürünler sunulması İyi tarımsal üretime yönelik avantajlı konumun değerlendirilmesi ihracatımızın artırılması Organik Tarım İle İlgili Politikalar (3) Tüketiciye daha kaliteli ve daha güvenilir ürünler sunulması Ülke olarak organik tarımsal üretime yönelik avantajlı konumumuzu değerlendirerek ihracatımızı artırılması yıllarında kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ihracata konu olan organik tarım ürünleri iken, 2001 yılında sektör ve ürün yelpazesi genişlemiştir. Organik ürünler üretim ve ihracatı sert kabuklu ve kuru meyveler, dondurulmuş meyve ve sebzeler, yaş meyveler ve sebzeler, baharatlar ve bakliyat sektörlerinde yoğunlaşmış olup gülsuyu, gülyağı, zeytinyağı, ve pamuk üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen diğer organik ürünler olmuştur. İhracatımızın yöneldiği ülke sayısı 37 olup, AB ülkeleri en önemli ihraç pazarlarımızı oluşturmaktadır. AB ülkeleri dışında, Kuzey Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada ve Japonya dikkat çeken potansiyel pazar görünümündedir yılı ihracat değerimiz 34 milyon ABD doları civarınadır.  38 47 5 Nisan 2017 38

39 Güçlü Yanlar Yasal düzenleme
Denetim ve kontrol için ilçe düzeyinde kurumsal yapı Zengin biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklar Toprak ve su kaynaklarının temizliği Biyolojik çeşitliliğe müsait iklim ve ekoloji Geleneksel bilgi ve tecrübenin varlığı 39 47 5 Nisan 2017

40 Zayıf Yanlar İyi tarım ürününün piyasa fiyatının oluşmaması
Üreticilerin bilinç, bilgi eksikliği ve yetersiz örgütlenme Arazilerin çok küçük ve parçalı olması Pazar sıkıntısı, iç ve dış pazarın dengeli gelişmemesi AR-GE çalışmalarının yetersizliği Ürün analizleri için akredite laboratuarın fiyatlarının yüksekliği Desteklemelerde nispî yetersizlik 40 47 5 Nisan 2017

41 Fırsatlar Üretici Birlikleri Kanununun çıkmış olması
İyi tarım ürünlerinin pazarda hemen alıcı bulması Dünyada İTU’lu ürünlere olan talebin artması İyi tarım sektöründe istihdamın artması Tüketici bilincinin gelişmesi ile sağlıklı, kaliteli İTU’lu ürünlere talebin artması Coğrafi konum nedeniyle ana pazarlara yakınlık Dış pazarlara erişim imkanının güçlenmesi 41 47 5 Nisan 2017

42 Hedefler - 1 Ürün çeşitliliğini artırmak
Pazar odaklı üretimi yaygınlaştırmak İç tüketimi artırmak İTU’lu ürünlerin işlenmesini geliştirerek katma değerini artırmak 42 47 5 Nisan 2017

43 Hedefler - 2 Eğitimle İTU’lu ürün bilinci daha da geliştirmek
Temiz alanları korumak için kirliliğe dikkat etmek İTU’da su ürünleri ve hayvancılığı başlatmak İzlenebilir bir sistem oluşturmak 43 47 5 Nisan 2017

44 Sonuç Tüm gelir gruplarının tüketebileceği sağlıklı bir İTU’lu üretim
Her metrekaresi kayıtlı Sistemi oturmuş Ülke içi ve dışında ticari yanlışa meydan vermeyen Üreticiye daha çok kazandıran Çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını azami derecede koruyan Tüm gelir gruplarının tüketebileceği sağlıklı bir İTU’lu üretim Sürdürülebilir tarımı sağlamak ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşma yollarını temin etmektir. 44 47 5 Nisan 2017

45 TEŞEKKÜRLER…


"İYİ TARIM UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları