Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11SAPTIRANVESAPTIRILANLARIN PSİKOLOJİK YAPILARI www.abdullahcicek.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11SAPTIRANVESAPTIRILANLARIN PSİKOLOJİK YAPILARI www.abdullahcicek.com."— Sunum transkripti:

1 11SAPTIRANVESAPTIRILANLARIN PSİKOLOJİK YAPILARI www.abdullahcicek.com

2 22 SAPTIRANLARIN PSİKOLOJİK YAPILARI

3 33Genellikle İnkâr ve maddi imkânlarından ötürü gurur duyan insanlardır. Sırtlarını güçlü bir yere dayayarak şeytani bir zevkle çalışırlar. Şeytan gibi gururlu ve üstünlük duygusuyla donanmışlardır. Hem kaypaktırlar hem de kraldan beter kralcı bir tavırları vardır.

4 44 Sürekli yakın çevresini eleştirir,suçlar, bunlara karşı kırıcı ve isyancı görünüme girerler.

5 55 Köpeğin ısırmaktan, yılanın zehirlemekten haz duyması gibi bunların da uygarlaşma adına Allah’ a kafa tutmaktan zevk duyan sadist birer kişilikleri vardır.

6 66 Bulaşıcı bir hastalığı olan kişinin hastalığını başkalarına bulaştırmaktan zevk duyması gibi bunlar da hastalıklı düşüncelerini başkalarına empoze etmekten zevk duyarlar.

7 77 Hâlbuki kendileri namus ve organ ticaretini bile normal bir hizmet olarak değerlendirirler.

8 88Bilgileri temelsiz ve kulaktan dolmadır, zan ve ön yargıdan oluşmaktadır. Kendi zevklerini ve düşüncelerini kendilerine din edinmişlerdir. Ne kendi yerlerini, ne de savundukları fikri vahiy ile test etmişlerdir.

9 99 Reddettikleri hükmün ayet mi, hadis mi olduğunu ayırt edecek kadar bir bilgileri dahi yoktur. Örneğin Hz. Muhammed Kur’an’ da diyor ki diyerek ayet ve hadis farkını bile bilemeyecek kadar cahildirler.

10 10 İmanda mı, şirkte mi olduklarını bilmezler çünkü kafa vitesleri karışmıştır. İslam’ a inandıklarını söylerler fakat hükümlerini eleştirmekten de vazgeçmezler. Ellerinden gelse Allah’ a kendi dinini öğretmeye kalkarlar.

11 11 Ne acı ki bilmedikleri bir fikrin savunuculuğunu yaparlar.

12 12 Bulundukları konum gereği milletin birçok kaynaklarını vahşi sırtlanlar gibi yağmalarlar, azgınlıkları engellenince, imtiyazları veya avantaları kesilince de irtica geliyor diye bağırırlar, bu nedenle nasihate ihtiyaç duymazlar, konumlarını kaybetmemek için hakkın duyulmasını engellerler, mide ve şehvetlerinin zavallı birer köleleri olduğunu bilmezler.

13 13 Saptırdıkları insanların ömürlerini, zamanlarını, paralarını ve her şeylerini kullanırlar. Uyanmasını,yükselmesinive kendi seviyelerine çıkmasını da İstemezler.Örneğin;

14 14 Hz. İsa’ nın yolundan ayrılan ve Teslis inancını gerçek Hıristiyanlık zanneden beyaz Hıristiyanlar zencileri Hıristiyanlaştırmışlardır. Fakat zenci Hıristiyanlar en ünlü sporcu veya müzisyen de olsalar da halkın gözünde 1. sınıf vatandaş olamamışlardır. Papaz da olsa genellikle beyaz kadınlarla evlenmelerine bazı istisnalar hariç pek müsaade edilmemektedir. Ve zenciler kim ve hangi statüde olursa olsun daima 2. sınıf vatandaş olarak kabul etmişlerdir.

15 15 Oysa İslam da herkes eşittir ve sınıf-renk farkı yoktur. En açık örneği, her renk ve sınıfın birlikte haccetmeleri, aynı safta namaza durmaları hatta zencilerin imamlık yapmaları gibi.

16 16 Saptıran insanlardan bazıları rakiplerine çamur atarak ve gözden düşürerek ayakta kalmaya çalışırlar, acımasızlıklarını ve saldırganlıklarını da uyanıklık zannederler.

17 17 Saptırmayı sürdüren mutlu azınlık (örneğin Batı ve benzeri toplumlarda aristokratlar, kraliyet, prenslik veya daha başka asiller sınıfı olarak gururlu ve şatafatlı bir şekilde Allah’ tan uzak olarak yaşamayı kendi halklarına bile imrendirerek sürdürenler); Saptırdıkları insanların uyanmasına fırsat vermezler, ve toplumun yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yağmalamada birbirleri ile yarış ederler,

18 18 Saptırdıkları insanları vur patlasın çal oynasın düşüncesinden oluşan bir yaşam içine çekerler. Bu şekilde sürekli onları oyalamaya ve uyandırmamaya çalışırlar. Çünkü onların uyanışı yangını başlatan bir kıvılcımdan daha tehlikelidir.

19 19 Bu nedenle; Ya menfaatinin kaybolmasından, Ya kullandıkları insanların kendilerini terk etmesinden, Ya bir gün ezilenlerin öfkelerinin boğucu bir sele veya yangına dönmesinden, Ya da hesap sormalarından korkarak her an yakalanma korkusu ile gezen suçlu gibidirler.

20 20 Buna fırsat vermemek için uyandırılan ve uyananları tehlikeli veya potansiyel suçlu olarak damgalamakla korkutmakta damgalamakla korkutmaktave güçleri yettiğince önlerini tıkamaktadırlar.

21 21 Özgürlüklerinin kısılmasını istemeyenleri; isyancı sayarlar, onlara kin duyarlar, alt tabakaya iterler. Hatta onları yok etmeye çalışırlar. Çünkü özgürlük, izzet ve şerefi cinayet sayarlar.

22 22 Sonuç olarak

23 23 Mustazaflar yani ezilenler uyutularak, beyinleri felç edilerek bir nevi dilendirilen insanlardır

24 24 Müstekbirler yani sömürenler ise bir elinde sopa, diğerinde zincir bulunan sadist bir çoban mantıklı insanlardır ki bunlar

25 25 Yılanın başını küçükken ezmeli sözünü çok kullanarak uyananların ez kafasını, ya da ver mahkemeye sürüm sürüm süründür derler.

26 26 Saptırıcı insanlar çıkarları uğruna oluşturdukları uyuşturucu ortamın devamını isterler.

27 27 Saptırıcı insanların ömürleri azaldıkça günahları çoğalır.

28 28 İnsanlar hayâ ve edebe büründükçe göz zevkleri engelleneceği için hırçınlaşırlar.

29 29 Tüm saptırıcılar Firavun’ ların, Ebu Leheb’ in, İslam’ ı yok etmek için tüm mal ve altınlarını harcayan ve mahşere merkep yuları gibi bir iple ile gelecek olan Ümmi Cemil’ in takipçileridir.

30 30 Bir fasık cömert ve sıcakkanlı olmasına rağmen eğer bir müslüman da bilerek veya bilmeyerek cimrilik, kabalık ve haksızlıkla tanınıyorsa bozucu yönde rol oynar ki bundan önemle kaçınmalıdır.

31 31 Ayrıca çok çalıştırıp az ücret verenler, âlim görünüp fasık yaşayanlar, iyileri zelil edip kötüleri onurlandıranlar buğday yerine diken ekmiş olurlar ki kendilerine yazık etmiş olurlar.

32 32 SAPTIRILANLARIN PSİKOLOJİK YAPILARI

33 33 Saptırılan insanların genellikle yaşları ileri olsa da zekâ yaşları düşüktür. Bu nedenle kötü niyetli insanlar güzel ve salak tipleri emellerine alet ettiği gibi gerçek kulluk bilincine ulaşmayanları da daima emellerine alet ederler.

34 34 Bu tip insanlar; Ya kişilik bakımından hasta ve zayıf iradeli, Ya yanlış eğitilerek şartlandırılmış, Ya da yetersiz eğitilmiş, Bazen en çok muhtaç olduğu anda gerekli yardımları görememiş, Haklı haksız eleştirilerle önce korkutulmuş sonra arsızlaşmış, Çevresinden çok etkilenen ve kendi başına karar veremeyen, Aklını iyi kullanamayan ve başkalarına alet olan edilgen tiplerdir.

35 35 Bir nevi kölelikten zevk duyan bir yapıya sahiptirler.

36 36 Bu köle ruhlu küçük insanlar; Yarasa gibi ışıktan ve özgürlükten rahatsız olurlar, Hakkı işitmekten adeta yaban merkebi gibi ürkerler, Ekonomik ve sosyal durumdan değil kendi mizaçları gereği hizmetkârlık ve kullara kulluk yapmayı böbürlenerek isterler. Menfaat beklentisi ile düşmanları için bile sırtlarını adeta canlı merdiven basamağı olarak kullandırırlar.

37 37 Bu köle ruhlu insanlar daima Efendi ararlar, Efendilerinin önlerinde eğilirler, Efendileri kovsa da başka efendi ararlar, çünkü efendisiz kalamazlar, Efendilerine arı gibi bal üretmekten haz alırlar, Şeref bellerini büker, Sabırsızlıkla önce kemik ve ardından emir beklerler,

38 38 Asillikten, özgürlükten köşe bucak kaçarlar, Yardakçı ve kapıcı elbisesi onların en şık elbisesidir, Öğünme işareti de kiralık armalarıdır, Toplum olarak kalabalık ve yaşlı olsalar da çoğunluk çocuksudurlar, Suya ekmeğe ihtiyaç duydukları gibi efendi ararlar, Kalabalık da olsalar omzuna basılan birer küçük insan olmaktan ileri gitmezler.

39 39 En büyük hazları; Alçalmak,Kullanılmak,Dalkavukluk, Ve Emperyalistleri memnun etmektir.

40 40 Özgürce düşünüp, özgür hareket edemediklerinden hep güdülmüşler, İslam’ ı da gereği gibi anlayamamışlar, dünya zindanından yavaş yavaş ahiret zindanına göçtüklerinin farkında bile olmamaktadırlar.

41 41 Mayıs böceğinin temiz havadan rahatsız olup kanalizasyonları tercih etmesi gibi Bunlar da Onurluluktan, aydınlanmaktan ve müslümandan rahatsız olurlar, Hep hizmetçi ve köle ruhu ile hareket edip ardından efendiden bahşiş beklerler, En küçüklerinden tutun en büyüklerine kadar süper güç olsalar dahi kiralık bir güç olmayı kendilerine şeref sayarlar.

42 42 Oysaşerefi bulamayacakları bir yerde aramaktadırlar, çünkü şeref Allah ve Resul’ ün yanında yer almaktır.


"11SAPTIRANVESAPTIRILANLARIN PSİKOLOJİK YAPILARI www.abdullahcicek.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları