Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 Dünya Birincil Enerji Üretimi (yakıt cinsinden (Mtoe)) Petrol Kömür Doğal Gaz NükleerHidroYen. ve Atık Son 35 yıl içerisinde; Doğalgaz, nükleer, hidro.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 Dünya Birincil Enerji Üretimi (yakıt cinsinden (Mtoe)) Petrol Kömür Doğal Gaz NükleerHidroYen. ve Atık Son 35 yıl içerisinde; Doğalgaz, nükleer, hidro."— Sunum transkripti:

1

2 2 Dünya Birincil Enerji Üretimi (yakıt cinsinden (Mtoe)) Petrol Kömür Doğal Gaz NükleerHidroYen. ve Atık Son 35 yıl içerisinde; Doğalgaz, nükleer, hidro ve kömürün payı artarken petrolün payı azalmıştır. 19732007 Petrol%46,1%34 Kömür%24,5%26,5 D.Gaz%16%20,9 Nükleer%0,9%5,9 Hidro%1,8%2,2 Yenilenebilir ve Atık %10,6%9,8 Dünyada son 35 yılda birincil enerji üretim kaynaklarında fosil yakıtların payı %81 seviyesinde olmuştur. %81 Payı Artan Payı Azalan Petrol Doğal gaz *Key World Energy Statistics 2009, International Energy Agency Kömür

3 3 Dünyada toplam Enerji tüketiminin içinde Elektrik Enerjisinin payı son 35 yıl içerisinde %9’dan %17’ye çıkmıştır. Dünya Enerji Tüketimi (yakıt cinsinden (Mtoe)) Petrol Kömür Doğal Gaz Diğer Son 35 yıl içerisinde; Enerji tüketim biçimlerinde çok farklılık yaşanmamıştır. Kömür tüketiminin payı düşerken, elektrik tüketiminin payı benzer oranda artış göstermiştir. 19732007 Petrol%48,1%42,6 Kömür%13,2%8,8 D.Gaz%14,4%15,6 Yenilenebilir ve Atık %13,2%12,4 Elektrik %9,4%17,1 Diğer %1,7%3,5 Elektrik Payı Artan Payı Azalan *Key World Energy Statistics 2009, International Energy Agency ElektrikYen. ve Atık Petrol Doğal gazKömür

4 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 198019902000201020202030 Mtoe Diğer Yenilenebilir Hidro Nükleer Biyokütle Gaz Kömür Petrol Dünya enerji talebinin bugün ile 2030 yılı arasında yılda ortalama %1,6 artışla- %45 büyüyeceği ve bu artışın üçte birinin kömürden geleceği tahmin ediliyor. *World Energy Outlook 2008, International Energy Agency,

5 5 DoğalGaz Termik Santraller Nükleer Enerji Santralleri Güneş Enerji Santralleri Hidroelektrik Santralleri Rüzgar Santralleri Petrol Asfaltit Taşkömürü Linyit Toryum Uranyum Güneş Biomass Jeotermal Hidroelektrik Rüzgar Deniz, Dalga Fosil Yakıtlar Yenilenebilir Enerji Kaynakları Birincil Enerji Kaynaklarıİkincil Enerji Kaynakları Elektrik Enerjisi Üretimi LPG Nükleer Yakıtlar

6 6 Dünya Elektrik Üretimi (kaynaklara göre) (TWh= Milyar kWh) Termik NükleerHidroDiğer Son 35 yıl içerisinde; Dünya elektrik üretimi 6.116 TWh’den, 19.771 TWh’ye çıkmıştır. Elektrik üretiminde Kömür, Nükleer Enerji ve Doğal Gaz kullanımı ön plana çıkmaktadır. Petrol kullanımından büyük ölçüde vazgeçilmekte ve hidro enerjinin payı da giderek azalmaktadır. 19732007 Petrol%24,7%5,6 Kömür%38,3%41,5 D.Gaz%12,1%20,9 Nükleer%3,3%13,8 Hidro%21,0%15,6 Yenilenebilir ve Atık %0,6%2,6 Dünyada elektrik üretiminde termik yöntemler ağırlığını korumaktadır. Payı Artan Payı Azalan *Key World Energy Statistics 2009, International Energy Agency Termik

7 Yakıt Tipine Göre Dünya Elektrik Üretimi 7 *World Energy Outlook 2008, International Energy Agency, Kömür Petrol Doğal gaz Nükleer Hidro Biokütle Rüzgar Diğ. Yen.

8 Ülkelerde Elektrik Üretiminde Kömürün Aldığı Pay 8 %78 *International Energy Agency,2006 %54 %42 %32

9 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 KömürGazPetrolNükleerHidroRüzgarGeri kalan Yenilenebilir MW Toplam = 613 000 MW Dünya’da, 613 000 MW civarında elektrik üretim kapasitesi inşa halindedir. Bu kapasite 2015 yıllarında kullanıma hazır hale gelecektir. İnşa halindeki kapasitenin 1/3’ü KÖMÜR YAKITLI SANTRAL *World Energy Outlook 2008, International Energy Agency,

10 10 Elektrik Santralları EÜAŞ, Üretim Şirketi, Otoprodüktör Üretim İletim-TEİAŞ Dağıtım Yüksek Gerilim Orta Gerilim (OG) Alçak Gerilim (AG) Trafo

11 11 Türkiye nihai enerji tüketiminde Elektrik ve Doğal Gaz’ın payı artmaktadır. Petrol%41,3 Kömür %20,9 Elektrik %14,6 90 95 96 97 98 99 00 01 02 03 %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 Nihai enerji tüketimi 1990 yılında 41,6 Mtep’den yıllık ortalama % 3,3 artışla 2003 yılında 63,8 Mtep(Milyon ton eş değer petrol)’ne ulaşmıştır. YenilenebilirDoğal Gaz PetrolKömür Elektrik D/Gaz %12,4 Yenileneb. %10,8

12 Türkiye’de kurulu elektrik üretim gücün, birincil enerji kaynakları dağılımında doğalgaz ve kömür ön plana çıkmaktadır. Termik Santral 29.030 MW %65,9 Hidro Elektrik Santral 14.301 MW %32,5 Doğal Gaz 14.433 MW %32,8 Kömür 10.231 MW %23,2 Petrol 2.036 MW %4,6 Kömür + Petrol 561 MW %1,3 D.Gaz + Petrol 1.769 MW %4,0 Yen. Kaynaklar 735 MW %1,6 Taş Kömürü 335 MW %0,8 İthal Kömür 1.786 MW %4,00 Linyit 8.109 MW %18,4 * TEİAŞ, Ekim 2009 itibariyle kurulu güç

13 2008 Yılı Elektrik Enerjisi Tüketiminin Maksimum Olduğu Günde (23 Temmuz 2008) Santrallerin Enerji Kaynağı Türlerine Göre Çalışma Durumları BAZ YÜK SANTRALİ 13 *Kapasite Projeksiyonu Raporu 2009-2018, TEİAŞ

14 14 Türkiye Elektrik Enerjisi sektörü düzenli olarak yılda yaklaşık %8 oranında büyümektedir. *Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

15 15 2009 yılında 194.000 GWh olan talep, 2018 yılında 335.815 ila 357.000 GWh arasında olacak şekilde öngörülmüştür. Yüksek Talep’te ortalama %7,02 artış Düşük Talep’te ortalama %6,29 artış *Kapasite Projeksiyonu Raporu 2009-2018, TEİAŞ

16 Santral Elemanları 16 Uçucu Kül Baca Gazı Arıtma Kükürt ve Azot Oksit Giderme Tesisi

17 YAKMA TEKNOLOJİSİ KRİTİK ALTI KRİTİK ÜSTÜ ULTRA KRİTİK ÜSTÜ 250-300 Bar 600-750 C 250-300 Bar 600-750 C PULVERİZE KÖMÜR İSKEN G ERZE E NERJİ S ANTRALİ G ERZE E NERJİ S ANTRALİ 185 Bar altı 540 C 185 Bar altı 540 C 185-220 Bar 540 C 185-220 Bar 540 C Mikro boyuttaki kömürün yüksek sıcaklıkta yakılması En büyük ünite 1.100 MW Mikro boyuttaki kömürün yüksek sıcaklıkta yakılması En büyük ünite 1.100 MW Yanma İyileşir Emisyon Azalır

18 Gerze Enerji Santrali Teknik Özellikler 18 Toplam kurulu güç (Elektrik)1.200 MW Üretim tesisinin tipiKonvansiyonel Yakıt türüİthal Kömür+motorin(yardımcı yakıt) Ünite sayısı2 Ünite tipi ve diğer teçhizatlar Süper Kritik Konvansiyonel Kazan, Buhar Türbini Ünite kurulu güçleri600 MW Ünite çıkış gerilimi ve güç faktörü15 kV, 0,90 Öngörülen ortalama yıllık üretim miktarı 7.200.000.000 kWh/yıl Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi 1- Boyabat HES’na ve Akfen TS’na 380 kV bağlantı 2-Sinop TM- Bafra TM Enerji nakil hattına girdi çıktı bağlantı 154 kV

19 Santral Genel Yerleşimi 19 BACA TÜRBİN BİNASI KAZAN ELEKTROSTATİK FİLTRE KÜKÜRT ve AZOT OKSİT GİDERME TESİSİ

20 Santral Genel Yerleşimi 20 ELEKTROSTATİK FİLTRE TÜRBİN BİNASI KAZAN BACA KÜKÜRT ve AZOT OKSİT GİDERME TESİSİ

21 Kömür Temin Kaynakları Gerze’de kurulacak santralın ana yakıtı taş kömürüdür. Kömür, Uluslararası piyasalardan deniz yolu ile getirilip santrale ait limandan kapalı bant taşıyıcılarıyla santraldeki kapalı depo sahasına boşaltılacaktır. 21

22 İthal Kömür’ün özelliklerinde kısıtlamalar var!!! 22

23 Kömür Temin Kaynakları 23 *World Coal Institute

24 100 Birim Kömür 74,42 Birim YANMA 74,42 Birim YANMA ELEKTRİK Alçı Taşı Kireç Taşı Eriyiği 0,040 Birim Uçucu Kül Çimento Fabrikaları Kozmetik Sektörü Uçucu Kül Kazan Altı Cüruf Yol Şantiyesi Elektrostatik Filtre 11,850 Birim Baca Gazı Kükürt ve Azot Oksit Arıtma Baca 2,100 Birim Uçucu Kül 0,010 Birim NO 2 0,016 Birim Rutubet (H 2 O) 11,5 Birim Kükürt 0,100 Birim

25 Kömür Kullanımı

26 Soğutma Sistemi – Deniz Suyu Soğutma Sistemi için deniz suyu kullanılacaktır Denizden alınacak su, açıkta ve derinde geri verildiğinde o bölgedeki deniz suyu sıcaklık artışı en çok 1 o C olacaktır. 26

27 İnşaat Dönemi ve İstihdam İnşaat dönemi 48 ay sürecek Bu dönmede çalışan 2500’e kadar çıkacak İşletme döneminde yardımcı hizmetler ile birlikte çalışan sayısı kırılımı; – Üst Yönetici ve Mühendis20 Kişi – Teknisyen20 Kişi – Operatör50 Kişi – İşletme80 Kişi – Bakım130 Kişi – Yardımcı Hizmet30 Kişi – Dışarıdan Alınacak Hizmetler200 Kişi – TOPLAM530 Kişi 27

28 28 DÜNYADAN ÖRNEK SANTRALLER

29 Herdecke Mark-E AG 1 X 76 MW (ret), 1 X 86 MW (dac) 162 MW Nordrhein-Westfalen (Ruhr Bölgesi)

30 Walsum Evonik Steag AG 2 X 150 MW, 1 X 410 MW CHP 720 MW Nordrhein-Westfalen (Ruhr Bölgesi)

31 Westerholt E.ON Energie AG 2 X 150 MW Nordrhein-Westfalen (Ruhr Bölgesi)

32 Santral Örnekleri Fukushima Daini 4,400 MW Japan

33 Santral Örnekleri Altbach, Baden-Wurttemberg and Bayern EnBW Kraftwerke AG 2 X 64 MW (ret), 1 X 80 MW (ret), 1 X 200 MW, 1 X 460 MW, 1 X 348 MW 1.216 MW

34 Santral Örnekleri La Maxe Electricite de France 2 X 250 MW 500 MW

35 Santral Örnekleri Vaires Seine-et-Marne Electricite de France 1 X 230 MW, 1 X 250 MW 480 MW

36 Santral Örnekleri Lakeview,Kanada Ontario Power Generation 8 X 300 MW 2.400 MW

37 Santral Örnekleri Sundance,Kanada TransAlta 2 X 304 MW, 3 X 380, 1 X 433 2.181 MW

38 Santral Örnekleri Flensburg, Niedersachsen & Schleswig- Holstein Stadtwerke Flensburg GmbH 3 X 30 MW, 3 X 35 MW 195 MW

39 Santral Örnekleri Kiel, Niedersachsen & Schleswig-Holstein GKW Kiel GmbH 1 X 350 MW 350 MW

40 Santral Örnekleri Wilhelmshaven, Niedersachsen & Schleswig-Holstein E.ON Energie 1 X 770 MW 770 MW

41 Santral Örnekleri Cromby, Pennsylvania Exelon Power 1 X 160 MW, 1 X 211 MW 371 MW

42 Santral Örnekleri Nelson Dewey, Wisconsin Alliant Energy 2 X 100 MW 200 MW


"2 Dünya Birincil Enerji Üretimi (yakıt cinsinden (Mtoe)) Petrol Kömür Doğal Gaz NükleerHidroYen. ve Atık Son 35 yıl içerisinde; Doğalgaz, nükleer, hidro." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları