Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA ve TÜRKİYE ELEKTRİK SEKTÖRLERİ -GERZE ENERJİ SANTRALİ-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA ve TÜRKİYE ELEKTRİK SEKTÖRLERİ -GERZE ENERJİ SANTRALİ-"— Sunum transkripti:

1 DÜNYA ve TÜRKİYE ELEKTRİK SEKTÖRLERİ -GERZE ENERJİ SANTRALİ-

2 Dünya Birincil Enerji Üretimi (yakıt cinsinden (Mtoe))
Dünyada son 35 yılda birincil enerji üretim kaynaklarında fosil yakıtların payı %81 seviyesinde olmuştur. Dünya Birincil Enerji Üretimi (yakıt cinsinden (Mtoe)) 1973 2007 Petrol %46,1 %34 Kömür %24,5 %26,5 D.Gaz %16 %20,9 Nükleer %0,9 %5,9 Hidro %1,8 %2,2 Yenilenebilir ve Atık %10,6 %9,8 Doğal Gaz %81 Petrol Kömür Payı Artan Kömür Petrol Doğal gaz Nükleer Hidro Yen. ve Atık *Key World Energy Statistics 2009, International Energy Agency Payı Azalan Son 35 yıl içerisinde; Doğalgaz, nükleer, hidro ve kömürün payı artarken petrolün payı azalmıştır.

3 Dünya Enerji Tüketimi (yakıt cinsinden (Mtoe))
Dünya Birincil Enerji Tüketimi Dünyada toplam Enerji tüketiminin içinde Elektrik Enerjisinin payı son 35 yıl içerisinde %9’dan %17’ye çıkmıştır. Dünya Enerji Tüketimi (yakıt cinsinden (Mtoe)) 1973 2007 Petrol %48,1 %42,6 Kömür %13,2 %8,8 D.Gaz %14,4 %15,6 Yenilenebilir ve Atık %12,4 Elektrik %9,4 %17,1 Diğer %1,7 %3,5 Elektrik Doğal Gaz Petrol Payı Artan Kömür Petrol Doğal gaz Yen. ve Atık Elektrik Diğer *Key World Energy Statistics 2009, International Energy Agency Kömür Payı Azalan Son 35 yıl içerisinde; Enerji tüketim biçimlerinde çok farklılık yaşanmamıştır. Kömür tüketiminin payı düşerken, elektrik tüketiminin payı benzer oranda artış göstermiştir.

4 Dünya Birincil Enerji Talebi Tahmini
Dünya enerji talebinin bugün ile 2030 yılı arasında yılda ortalama %1,6 artışla- %45 büyüyeceği ve bu artışın üçte birinin kömürden geleceği tahmin ediliyor. 18 000 Mtoe Diğer Yenilenebilir 16 000 Hidro 14 000 Nükleer 12 000 Biyokütle 10 000 8 000 Gaz 6 000 Kömür 4 000 Petrol 2 000 1980 1990 2000 2010 2020 2030 *World Energy Outlook 2008, International Energy Agency,

5 Elektrik Enerjisi Üretimi
Birincil Enerji Kaynaklarından İkincil Enerji Kaynaklarının (elektrik enerjisi) elde edilmesi Fosil Yakıtlar Petrol DoğalGaz LPG Elektrik Enerjisi Üretimi Taşkömürü Linyit Termik Santraller Asfaltit Nükleer Enerji Santralleri Nükleer Yakıtlar Toryum Uranyum Güneş Enerji Santralleri Yenilenebilir Enerji Kaynakları Jeotermal Hidroelektrik Santralleri Biomass Güneş Rüzgar Santralleri Hidroelektrik Deniz, Dalga Rüzgar Birincil Enerji Kaynakları İkincil Enerji Kaynakları

6 Dünya Elektrik Üretimi
Dünyada elektrik üretiminde termik yöntemler ağırlığını korumaktadır. Dünya Elektrik Üretimi (kaynaklara göre) (TWh= Milyar kWh) 1973 2007 Petrol %24,7 %5,6 Kömür %38,3 %41,5 D.Gaz %12,1 %20,9 Nükleer %3,3 %13,8 Hidro %21,0 %15,6 Yenilenebilir ve Atık %0,6 %2,6 Termik Payı Artan Termik Nükleer Hidro Diğer *Key World Energy Statistics 2009, International Energy Agency Payı Azalan Son 35 yıl içerisinde; Dünya elektrik üretimi TWh’den, TWh’ye çıkmıştır. Elektrik üretiminde Kömür, Nükleer Enerji ve Doğal Gaz kullanımı ön plana çıkmaktadır. Petrol kullanımından büyük ölçüde vazgeçilmekte ve hidro enerjinin payı da giderek azalmaktadır.

7 Yakıt Tipine Göre Dünya Elektrik Üretimi
Kömür Petrol Doğal gaz Nükleer Hidro Biokütle Rüzgar Diğ. Yen. *World Energy Outlook 2008, International Energy Agency,

8 Ülkelerde Elektrik Üretiminde Kömürün Aldığı Pay
%78 %54 %42 %32 *International Energy Agency,2006

9 Dünyada İnşa Halindeki Elektrik Üretim Kapasitesi
İnşa halindeki kapasitenin 1/3’ü KÖMÜR YAKITLI SANTRAL 50.000 Kömür Gaz Petrol Nükleer Hidro Rüzgar Geri kalan Yenilenebilir MW Toplam = MW Over 600 GW of power-generation capacity is currently under construction around the world, which is expected to be operational before Three-quarters of this new capacity is being built outside the OECD (Figure 6.4). About 200 GW is reported to be under construction in China, although this figure may be largely under-estimated. These data provide useful insights into the future patterns of supply. Large amounts of coal-fired and hydropower capacity are set to come on line over the next few years. A smaller increase in nuclear power is in prospect. Gas-fired plants – combined cycle gas turbines (CCGTs) and open cycle turbines (OCTs) – which have short construction times (two to three years for a CCGT and one to two years for an OCT) – and land-based wind turbines, which have even shorter construction times (one to two years) may change the picture suggested by Figure 6.4 by In the OECD, there is more gas-fired capacity under construction than coal. Most of this is being built in Europe, because of tightening CO2 regulations and because gas is valued for its flexibility. *World Energy Outlook 2008, International Energy Agency, Dünya’da, MW civarında elektrik üretim kapasitesi inşa halindedir. Bu kapasite 2015 yıllarında kullanıma hazır hale gelecektir.

10 EÜAŞ, Üretim Şirketi, Otoprodüktör
Elektrik Üretim, İletim, Dağıtım Şebekesi Elektrik Santralları EÜAŞ, Üretim Şirketi, Otoprodüktör Üretim Trafo Orta Gerilim (OG) Yüksek Gerilim İletim-TEİAŞ Trafo Trafo Dağıtım Alçak Gerilim (AG)

11 Türkiye Enerji Tüketimi
Türkiye nihai enerji tüketiminde Elektrik ve Doğal Gaz’ın payı artmaktadır. %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 Elektrik %14,6 Yenileneb. %10,8 Kömür %20,9 D/Gaz %12,4 Petrol%41,3 Petrol Doğal Gaz Kömür Yenilenebilir Elektrik Nihai enerji tüketimi 1990 yılında 41,6 Mtep’den yıllık ortalama % 3,3 artışla 2003 yılında 63,8 Mtep(Milyon ton eş değer petrol)’ne ulaşmıştır.

12 Türkiye Kurulu Gücünün Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı
Yen. Kaynaklar 735 MW %1,6 Türkiye’de kurulu elektrik üretim gücün, birincil enerji kaynakları dağılımında doğalgaz ve kömür ön plana çıkmaktadır. Hidro Elektrik Santral MW %32,5 Kömür + Petrol 561 MW %1,3 D.Gaz + Petrol 1.769 MW %4,0 Petrol 2.036 MW %4,6 Termik Santral MW %65,9 Doğal Gaz MW %32,8 Taş Kömürü 335 MW %0,8 İthal Kömür 1.786 MW %4,00 Kömür MW %23,2 Linyit 8.109 MW %18,4 * TEİAŞ, Ekim 2009 itibariyle kurulu güç

13 2008 Yılı Elektrik Enerjisi Tüketiminin Maksimum Olduğu Günde (23 Temmuz 2008) Santrallerin Enerji Kaynağı Türlerine Göre Çalışma Durumları BAZ YÜK SANTRALİ *Kapasite Projeksiyonu Raporu , TEİAŞ

14 Türkiye Elektrik Enerjisi Tüketimi
*Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Türkiye Elektrik Enerjisi sektörü düzenli olarak yılda yaklaşık %8 oranında büyümektedir.

15 ETKB- Türkiye Elektrik Enerjisi Talebi Tahmini
Yüksek Talep’te ortalama %7,02 artış Düşük Talep’te ortalama %6,29 artış *Kapasite Projeksiyonu Raporu , TEİAŞ 2009 yılında GWh olan talep, 2018 yılında ila GWh arasında olacak şekilde öngörülmüştür.

16 Santral Elemanları Uçucu Kül Baca Gazı Arıtma Kükürt ve Azot Oksit
Giderme Tesisi Uçucu Kül

17 Mikro boyuttaki kömürün yüksek sıcaklıkta yakılması
YAKMA TEKNOLOJİSİ PULVERİZE KÖMÜR Mikro boyuttaki kömürün yüksek sıcaklıkta yakılması En büyük ünite MW BUHAR ÖZELLİKLERİ KRİTİK ALTI 185 Bar altı 540 C İSKEN Yanma İyileşir Emisyon Azalır KRİTİK ÜSTÜ Bar 540 C GERZE ENERJİ SANTRALİ ULTRA KRİTİK ÜSTÜ Bar C

18 Gerze Enerji Santrali Teknik Özellikler
Toplam kurulu güç (Elektrik) 1.200 MW Üretim tesisinin tipi Konvansiyonel Yakıt türü İthal Kömür+motorin(yardımcı yakıt) Ünite sayısı 2 Ünite tipi ve diğer teçhizatlar Süper Kritik Konvansiyonel Kazan, Buhar Türbini Ünite kurulu güçleri 600 MW Ünite çıkış gerilimi ve güç faktörü 15 kV, 0,90 Öngörülen ortalama yıllık üretim miktarı kWh/yıl Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi 1- Boyabat HES’na ve Akfen TS’na 380 kV bağlantı 2-Sinop TM- Bafra TM Enerji nakil hattına girdi çıktı bağlantı 154 kV

19 Santral Genel Yerleşimi
BACA KAZAN TÜRBİN BİNASI ELEKTROSTATİK FİLTRE KÜKÜRT ve AZOT OKSİT GİDERME TESİSİ

20 Santral Genel Yerleşimi
BACA KAZAN ELEKTROSTATİK FİLTRE TÜRBİN BİNASI KÜKÜRT ve AZOT OKSİT GİDERME TESİSİ

21 Kömür Temin Kaynakları
Gerze’de kurulacak santralın ana yakıtı taş kömürüdür. Kömür, Uluslararası piyasalardan deniz yolu ile getirilip santrale ait limandan kapalı bant taşıyıcılarıyla santraldeki kapalı depo sahasına boşaltılacaktır.

22 İthal Kömür’ün özelliklerinde kısıtlamalar var!!!

23 Kömür Temin Kaynakları
Üreticiler Taş Kömürü (Mt) Çin 2549 ABD 981 Hindistan 452 Avustralya 323 Güney Afrika 244 Rusya 241 Endonezya 231 Polanya 90 Kazakistan 83 Kolombiya 72 Dünyanın Geri Kalanı 277 Dünya 5543 İhracatçılar Taş Kömürü (Mt) Avustralya 244 Endonezya 202 Rusya 100 Kolombiya 67 Güney Afrika Çin 54 ABD 53 Kanada 30 Vietnam Kazakistan 23 Dünyanın Geri Kalanı 47 Dünya 917 İthalatçılar Taş Kömürü (Mt) Japonya 182 Kore 88 Tayvan 69 Hindistan 54 İngiltere 50 Çin 48 Almanya 46 ABD 33 İtalya 25 İspanya 24 Dünyanın Geri Kalanı 273 Dünya 892 *World Coal Institute

24 Çimento Fabrikaları Kozmetik Sektörü
100 Birim Kömür Yol Şantiyesi 74,42 Birim YANMA Kazan Altı Cüruf 2,100 Birim Çimento Fabrikaları Kozmetik Sektörü Uçucu Kül 11,850 Birim Elektrostatik Filtre Kireç Taşı Eriyiği ELEKTRİK Rutubet (H2O) 11,5 Birim Uçucu Kül 0,010 Birim Baca Gazı Kükürt ve Azot Oksit Arıtma Kükürt 0,100 Birim Baca NO2 0,016 Birim Alçı Taşı 0,040 Birim Uçucu Kül

25 Kömür Kullanımı

26 Soğutma Sistemi – Deniz Suyu
Soğutma Sistemi için deniz suyu kullanılacaktır Denizden alınacak su, açıkta ve derinde geri verildiğinde o bölgedeki deniz suyu sıcaklık artışı en çok 1oC olacaktır.

27 İnşaat Dönemi ve İstihdam
İnşaat dönemi 48 ay sürecek Bu dönmede çalışan 2500’e kadar çıkacak İşletme döneminde yardımcı hizmetler ile birlikte çalışan sayısı kırılımı; Üst Yönetici ve Mühendis 20 Kişi Teknisyen 20 Kişi Operatör 50 Kişi İşletme Kişi Bakım Kişi Yardımcı Hizmet 30 Kişi Dışarıdan Alınacak Hizmetler 200 Kişi TOPLAM Kişi

28 DÜNYADAN ÖRNEK SANTRALLER

29 Nordrhein-Westfalen (Ruhr Bölgesi)
Herdecke Mark-E AG 1 X 76 MW (ret), 1 X 86 MW (dac) 162 MW

30 Nordrhein-Westfalen (Ruhr Bölgesi)
Walsum Evonik Steag AG 2 X 150 MW, 1 X 410 MW CHP 720 MW

31 Nordrhein-Westfalen (Ruhr Bölgesi)
Westerholt E.ON Energie AG 2 X 150 MW

32 Fukushima Daini 4,400 MW Japan
Santral Örnekleri Fukushima Daini 4,400 MW Japan

33 Santral Örnekleri Altbach, Baden-Wurttemberg and Bayern EnBW Kraftwerke AG 2 X 64 MW (ret), 1 X 80 MW (ret), 1 X 200 MW, 1 X 460 MW, 1 X 348 MW 1.216 MW

34 La Maxe Electricite de France 2 X 250 MW
Santral Örnekleri La Maxe Electricite de France 2 X 250 MW 500 MW

35 Vaires Seine-et-Marne Electricite de France 1 X 230 MW, 1 X 250 MW
Santral Örnekleri Vaires Seine-et-Marne Electricite de France 1 X 230 MW, 1 X 250 MW 480 MW

36 Lakeview,Kanada Ontario Power Generation 8 X 300 MW
Santral Örnekleri Lakeview,Kanada Ontario Power Generation 8 X 300 MW 2.400 MW

37 Sundance,Kanada TransAlta 2 X 304 MW, 3 X 380, 1 X 433
Santral Örnekleri Sundance,Kanada TransAlta 2 X 304 MW, 3 X 380, 1 X 433 2.181 MW

38 Santral Örnekleri Flensburg, Niedersachsen & Schleswig- Holstein Stadtwerke Flensburg GmbH 3 X 30 MW, 3 X 35 MW 195 MW

39 Kiel, Niedersachsen & Schleswig-Holstein GKW Kiel GmbH 1 X 350 MW
Santral Örnekleri Kiel, Niedersachsen & Schleswig-Holstein GKW Kiel GmbH 1 X 350 MW 350 MW

40 Santral Örnekleri Wilhelmshaven, Niedersachsen & Schleswig-Holstein E.ON Energie 1 X 770 MW 770 MW

41 Cromby, Pennsylvania Exelon Power 1 X 160 MW, 1 X 211 MW
Santral Örnekleri Cromby, Pennsylvania Exelon Power 1 X 160 MW, 1 X 211 MW 371 MW

42 Nelson Dewey, Wisconsin Alliant Energy 2 X 100 MW
Santral Örnekleri Nelson Dewey, Wisconsin Alliant Energy 2 X 100 MW 200 MW


"DÜNYA ve TÜRKİYE ELEKTRİK SEKTÖRLERİ -GERZE ENERJİ SANTRALİ-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları