Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SABIAS QUE… The muscles in your heart have the strength to shoot your blood 10 meters in the air? DID YOU KNOW ?….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Kalp kaslarınız,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SABIAS QUE… The muscles in your heart have the strength to shoot your blood 10 meters in the air? DID YOU KNOW ?….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Kalp kaslarınız,"— Sunum transkripti:

1

2 SABIAS QUE… The muscles in your heart have the strength to shoot your blood 10 meters in the air? DID YOU KNOW ?….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Kalp kaslarınız, damarlarınızda dolaşan kanı 10 metre ileriye püskürtecek denli kuvvetlidir. CLICK / TIKLAYINIZ

3 SABIAS QUE… Elephants are the only animals that cannot jump. DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Filler sıçrayamayan tek hayvan cinsidir.

4 SABIAS QUE… The body’s strongest muscle is our tongue DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Gövdemizdeki en kuvvetli kas dil kasıdır Especially in women Özellikle bayanlarda

5 SABIAS QUE… A pig’s orgasm lasts 30 mins!! DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Bir domuzun orgazmı 30 dakika sürer VAH ZAVALLI BİZ İNSANLAR! Pity for human being!

6 SABIAS QUE… Statistically, people are more afraid of spiders than they are of dying DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... İstatistiklere göre insanlar örümceklerden ölümden daha fazla korkarlar

7 SABIAS QUE… All polar bears are left handed DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Tüm kutup ayıları solaktır

8 SABIAS QUE… Crocodiles cannot stick out their tongue DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Timsahlar dillerini dışarı uzatamazlar

9 SABIAS QUE… Butterflies taste with their feet DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Kelebeklerin tad alma organları ayaklarındadır

10 SABIAS QUE… A cockroach can live 9 days without it’s head. It only dies because it cannot eat. DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Bir hamam böceği, başsız olarak 9 gün yaşar. Ölüm nedeni ise yemek yiyememesidir.

11 SABIAS QUE… Humans and Dolphins are the only animals that have sex for pleasure DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Sadece insanlar ve yunus balıkları seks’i zevk için yapan iki cinstir.

12 SABIAS QUE… A duck’s quack has no echoe, and nobody knows why DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Bir ördeğin sesi yankı yapmaz. Nedenini kimse bilmiyor

13 SABIAS QUE… Each King on playing cards represent a King in real history: Spades: King David. Clubs: Alexander The Great. Hearts: Charlemagne. Diamonds: Julius Cesar. DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Oyun kağıtlarındaki her papaz, tarihte bir kralı simgeler. Maça Papazı: Kral Davud Sinek Papazı: Büyük İskender Kupa Papazı: Şarlman Karo Papazı: Julius Sezar

14 SABIAS QUE… It is impossible to sneeze with your eye’s open DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Gözleriniz kapalıyken aksıramazsınız

15 SABIAS QUE… Multiplying 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321 DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Çarpım ve sonucu

16 SABIAS QUE… Starfish have no brains DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Deniz Yıldızlarında beyin yoktur Bizdeki bazı insanlarda da (22.07.2007 tarihi ispattır) K. Ş.

17 SABIAS QUE… A statue in a park with a soldier on a horse with it’s 2 feet in the air means the soldier died in combat. If the horse has only 1 foot in the air, the soldier died of injuries from combat. If the horse has all 4 feet on the ground, the soldier died of natural causes. DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Bir parkta, 2 ayağı kalkık bir atın üzerindeki asker anıtı, askerin çarpışırken öldüğünü; atın sadece bir ayağı kalkıksa, askerin, çarpışmadan aldığı yaralar sonucu öldüğünü; atın hiçbir ayağı kalkık değilse, askerin doğal nedenlerle öldüğünü simgeler. İyi de, tek ayağın kalkık olmasıyla iki ayağın kalkık olması arasında ne fark var? Her ikisinde de asker çarpışma sonrası ölmüş oluyor

18 SABIAS QUE… Mosquitoes have teeth DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Sivrisineklerin dişleri vardır

19 SABIAS QUE… Thomas Edison was afraid of the dark. DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Thomas Edison karanlıktan korkarmış

20 SABIAS QUE… The word "cemetery" comes from the Greek koimetirion which means dormitory DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... İngilizce’deki mezarlık / cemetery sözcüğü Eski Yunanca’daki “Koimetirion” dan gelir; bunun sözlük anlamı ise “Yatakhane” demektir

21 SABIAS QUE… In ancient England, people could not have sex without consent from the King. When people wanted to have a child, they had to solicit a permission to the monarchy, in turn they would supply a plaque to hang on their door when they had sexual relations. The plaque read … "Fornication Under Consent of the King" (F.U.C.K.). This is the origin of the word. DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Eski İngiltere’de, vatandaşlar, kralın izni olmadan sevişemezlermiş. İnsanlar bir çocuk sahibi olmak istediklerinde kraliyet’ten izin isterlermiş. Sex ilişkisinden sonra da kapılarına, ne zaman bu ilişkide bulunduklarına ait bir plaket asarlarmış. Plaketin üzerinde: “Fornication under Consent of the King” yani “Kralın izniyle evlilik dışı cinsel ilişki” yani (F. U. C. K.) yazarmış. F U C K’ın kökeni buradan geliyormuş

22 SABIAS QUE… When the English settlers landed in Australia, they noticed a strange animal that jumped extremely high and far. They asked the aboriginal people using body language and signs trying to ask them about this animal. They responded with ’’Kan Ghu Ru’’ the english then adopted the word kangaroo. What the aboriginal people were really trying to say was ‘’we don’t understand you’’, ‘’ Kan Ghu Ru’’. DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... İlk İngiliz göçmenleri Avustralya’ya ayak bastıklarında, çok yüksek ve uzun mesafelere zıplayabilen garip bir hayvan görmüşler. Yerlilere, bu hayvanın ne olduğunu el ve gövde hareketleriyle sorduklarında, yerliler “Kan Ghu Ru” diye yanıtlamışlar. İngilizler bu sözcüğü “Kangaroo” şeklinde kabullenmişler. Oysa yerliler onlara “Sizi anlamıyoruz” anlamına söylemişler bu “Kan Ghu Ru” sözcüğünü...

23 SABIAS QUE… It is impossible to suck your elbow. DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Dirseğinizi emmeniz olanaksızdır

24 SABIAS QUE… During historic civil wars, when troops returned without any casualties, a writing was put up so all can see which read "0 Killed". From here we get the expression "O.K." which means all is good. DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Tarihi sivil savaş sırasında, birlikler bir kayba uğramadan kışlalarına döndüklerinde, herkesin göreceği bir yazı asılırmış. “0-Sıfır Kayıp” anlamına “OK” OK sözcüğü de buradan kök almış; herşey yolunda anlamına

25 SABIAS QUE… 80% of the people who read this will try to suck their elbow. ILMS DID YOU KNOW ….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Bu dosyayı okuyan insanların yüzde sekseni dirseklerini emmeğe çalışacaklardır İngilizce’den çeviri / Translation from English: Kâmil Şekerkaran


"SABIAS QUE… The muscles in your heart have the strength to shoot your blood 10 meters in the air? DID YOU KNOW ?….. BİLİYOR MUYDUNUZ?... Kalp kaslarınız," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları