Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Ceytaş Birleşmesi 2008 ve 1Ç09 Finansal Sonuçları www.parkelektrik.com.tr www.cinergroup.com.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Ceytaş Birleşmesi 2008 ve 1Ç09 Finansal Sonuçları www.parkelektrik.com.tr www.cinergroup.com.tr."— Sunum transkripti:

1 1 Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Ceytaş Birleşmesi 2008 ve 1Ç09 Finansal Sonuçları www.parkelektrik.com.tr www.cinergroup.com.tr

2 2 Gündem •Tarihçe •Birleşme •Tesisler, Ürünler ve Lisanslar •Dünya Piyasalarında Bakır Fiyatları •2008 Satışların Gelişimi •2008 ve 1Ç09 Finansal Sonuçları •Faaliyet Özeti •Finansal Yapı •Faaliyetlerin Değerlendirilmesi •2009’a Bakış

3 3 •Kuruluş: 1994 •Halka Açılma: 1997 •Ticaret Unvanı Değişikliği: 2000 •Çayırhan Kömür Çıkarma ve Yıkama Faaliyeti: 2000-2006 •Bakır Üretimine Başlama: 2006 •Kömür Faaliyetinin Sona Ermesi: 2006 •HES Kuruluş İzni: 2008 •Ceytaş’la Birleşme: 2009 Tarihçe

4 4 Park Elektrik & Ceytaş Birleşmesi  Aralık 2008’de Ceytaş ve Park Elektrik birleşme kararı aldı.  Ceytaş, tekstil işkolundaki tüm faaliyetlerini Ocak 2009 itibariyle bıraktı.  Bağımsız Değerleme şirketi ve Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenen değiştirme oranı açıklandı. SPK, birleşmeyi ve değiştirme oranını onayladı.  Birleşme kararı her iki şirketin 30 Nisan 2009’da gerçekleştirilen Genel Kurul’larında onaylandı.  22 Mayıs 2009 Cuma günü itibariyle birleşme işlemi gerçekleştirildi.

5 5 Park Elektrik & Ceytaş Birleşme Gerekçeleri  Benzer Ortaklık Yapıları Her iki şirketin büyük ortaklarının ve paylarının benzer oluşu.  Yönetimsel Verimlilik Yönetim ofisleri, bağımsız denetim ve diğer yönetsel iş ve işlemlerde birliğin sağlayacağı tasarruftan yararlanma isteği.  Kurumsallık Anlayışı Grubun halka açık ve aynı faaliyet alanında bulunan şirketlerinin bir çatı altında toplanmasıyla yatırımcılarla ilişkilerin güçlendirilmesi.

6 6 Birleşme Sonrası Ortaklık Yapısı

7 7 Birleşme & Değiştirme Oranları Değerleme, Denkar Bağımsız Denetim YMM A.Ş. ve T.C. Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılmıştır.

8 8 Değerleme & Fiili Karşılaştırması

9 9 Birleşme Sonrası Fiyat Hareketleri

10 10 İşlem Hacmi Değişimi

11 11 Park Elektrik’in Mevcut & Planlanan Tesisleri (B) (As) (HES) (A) (A)Alimunyum (HES) Hidroelektrik Santrali (B) Bakır (As) Asfaltit

12 12 Park Elektrik’in Mevcut ve Planlanan Tesisleri  (B) Siirt, Madenköy Bakır Madeni 2006’nın son çeyreğinde maden çıkartılmaya başlandı. Başlangıç rezervi 13 mn ton.  (As) Şırnak, Silopi Asfaltit Madeni 2009’un ikinci çeyreğinde üretime başladı. Toplam görünür rezerv 25 mn ton. Sahanın işletim hakkı 2033 yılına kadar Park Elektrik’e ait.  (HES) Diyarbakır, Şirvan Tarihler Hidroelektrik Santrali 50,5 MW kurulu güce sahip olacak. EPDK’dan üretim lisansı için izin alındı. Prosedürler devam ediyor. 2010 yılında yatırıma başlanması planlanıyor.  (A) Gaziantep, İslahiye’de Alüminyum Sahası Fizibiliteler devam ediyor.

13 13 Madenköy Bakır Sahası  Şirket, bakır üretiminde saflaştırma işlemini gerçekleştirmemektedir. Çıkarılan tüvenan konsantre tesisinde konsantre bakır haline getirildikten sonra satılmaktadır.  Konsantre bakır içindeki saf bakır miktarı %20 ile %24 arasında değişebilmektedir.  Ürün fiyatı Londra Metal Borsası’nda belirlenir.

14 14 Silopi Asfaltit Sahası - I  Ceytaş birleşmesi ile şirketimiz varlıkları arasına katılmıştır.  Silopi’deki asfaltit ve kireçtaşı sahalarının işletme hakkı 2033 yılına kadar şirketimize aittir.  Silopi sahasındaki toplam görünür asfaltit rezervi 25 mn ton’dur. Asfaltitin kalori değeri 5500-5800 Kcal/kg’dır.  Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile yapılan rödovans anlaşmasına göre çıkartılan kömür miktarına bağlı olarak TKİ’ye ton başına her yıl belirlenen miktarlarda rödovans geri ödemesi yapılacaktır. Rödovans bedelleri her yıl TKİ tarafından belirlenmekte ve kamuoyuna duyurulmaktadır.  Maden çıkarma işleminde ilk aşamada Açık İşletme Yöntemi kullanılacaktır. Sonrasında “Dolgulu Arakatlı Blok Göçertme” sistemi uygulanacaktır.

15 15 Silopi Asfaltit Sahası - II  Silopi sahasından çıkarılacak kömür ve kireçtaşı, Ciner Grubu iştiraki olan 135 MW kuruluş kapasitesine sahip Silopi EÜAŞ’nin elektrik üretiminde kullanılacaktır.  Başlangıç için planlanan yıllık kömür ve kireçtaşı üretimi sırasıyla 400.000 ve 225.000 ton’dur. Santralin kapasitesinde artış olması halinde bu miktarlar doğrusal olarak artacaktır.  Şirket, ilk yıl için 400.000 ton asfaltit satışı için ton başına 40,5 TL bedelle Silopi EÜAŞ ile satış anlaşması imzalamıştır.  Şirket, dekapaj, kömür kazı, yükleme ve nakliye için taşeron bir firma ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin miktarı iki yıl için 4 mn m³ (+,-%20) dekapaj ve 800.000 ton (+,-%20) asfaltit üretimini kapsamaktadır.

16 16 Silopi Asfaltit Sahası - III  Silopi EÜAŞ’nin yıllık çalışma zamanı 7200 saat.  Santralin saatte ihtiyaç duyduğu asfaltit miktarı yaklaşık 57 ton.  Yıllık planlanan asfaltit kullanımı yaklaşık 400.000 düzeyinde.  Santralin saatte ihtiyaç duyduğu kireçtaşı miktarı yaklaşık 30 ton.  Yıllık planlanan kireçtaşı kullanımı yaklaşık 220.000 ton.

17 17 Tarihler Hidroelektrik Santrali  Şirket 25 Ekim 2007’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na Şirvan Tarihler’de elektrik üretimi için izin başvurusunda bulunmuştur. Kurul, başvuruyu 4 Aralık 2008 tarihinde uygun bulmuştur.  Şirketin ana sözleşmesi Olağanüstü Genel Kurul’da alınan kararla EPDK’ya uygun hale getirilmiştir.  Santralin kurulu gücü 50.5 MW olarak planlanmaktadır.  Lisans süresi 49 yıldır.  Yatırıma 2010 yılında başlanması planlanmaktadır. Tahmini yatırım tutarı bugünkü maliyetlerle 80 Milyon TL düzeyindedir.

18 18 İslahiye Alimunyum Sahası  2004 yılında Gaziantep, İslahiye’deki Alimunyum sahalarıyla ilgili arama lisansı 402.200 TL karşılığı alınmıştır.  İşletme lisansı alınmıştır.  Maden sahasıyla ilgili değişik yatırım alternatifleri ve fizibiliteler üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir.

19 19 Uluslararası Piyasalarda Bakır Fiyatları

20 20  0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 19601970198019902000200620072008 Yıllar Bin Ton Dünya Bakır Kullanımı

21 21 Satışlar -%3,3

22 22 Satış Hasılatı Düşen Bakır Fiyatları -%14

23 23 Gelir Tabloları 31.12.200831.12.2007 % 31.03.200931.03.2008 % Satış Gelirleri 110.713.83380.040.6453818.835.98221.906.046-14 Satışların Maliyeti (37.966.636)(33.435.433)14 (9.584.812)(8.093.217) 18 Brüt Kar 72.747.19746.605.21256 9.251.17013.812.829 -33 Faaliyet Gelir ve Giderleri (18.947.164)(11.454.103)65(4.598.299)(4.752.700)-3 Faaliyet Karı 53.800.03335.151.10953 13.904.04122.872.958 -39 FAVÖK 45.377.49927.715.5976415.656.85124.595.294-36 Finansal Gelir ve Giderler 39.889.252(10.382.617)-48423.475.60710.130.707131 Vergi Gideri (18.860.387)(5.334.179)254-5614096-382155347 Net Kar 74.828.89819.434.313285 15.656.85124.595.294 -36

24 24 Faaliyet Özeti Kar Marjları (%) 31.12.200831.12.2007 31.03.200931.03.2008 Brüt Kar Marjı 66584963 Faaliyet Kar Marjı 49442541 FAVÖK Marjı 41353449 Net Kar Marjı 682412070 f/x kar zarar etkisi

25 25 Özet Bilanço 31.12.200831.12.2007 % Dönen Varlıklar230.507.562145.626.76558 Duran Varlıklar53.237.50650.541.2585 Toplam Varlıklar283.745.068196.168.02345 Kısa Vadeli Y57.239.51348.608.29318 Uzun Vadeli Y3.092.3534.456.731-31 Özkaynaklar223.413.202143.102.99956 Toplam Y283.745.068196.168.02345

26 26 •2008 Satış Gelirlerinde %38 Artış •2008 Satışların Maliyetinde %14 Artış •2008 %66 Brüt Kar Marjı •2008 Çok Yüksek Likidite •2008 Yılsonu İtibariyle %79 Özkaynak Oranı •1Ç09’da ürün fiyatlarındaki düşüş kar marjlarını olumsuz etkiledi. •Buna rağmen FAVÖK marjı %34 düzeyinde gerçekleşti. Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

27 27  Bakır Fiyatlarında Artış Beklentisi  Hidroelektrik Santral Yatırım Planı  Birleşme ile varlıklarımıza katılan asfaltit sahasında üretim başladı. 2009’un devam eden dönemleri itibariyle ciroya ve karlılığa etkisi gözlenecek. 2009’a Bakış

28 28 Teşekkürler. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen investor.relations@cinergroup.com.tr adresine e-posta gönderiniz.investor.relations@cinergroup.com.tr www.parkelektrik.com.tr


"1 Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Ceytaş Birleşmesi 2008 ve 1Ç09 Finansal Sonuçları www.parkelektrik.com.tr www.cinergroup.com.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları