Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş."— Sunum transkripti:

1 Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
jopjp Ceytaş Birleşmesi 2008 ve 1Ç09 Finansal Sonuçları jkljklşj

2 Gündem Tarihçe Birleşme Tesisler, Ürünler ve Lisanslar
Dünya Piyasalarında Bakır Fiyatları 2008 Satışların Gelişimi 2008 ve 1Ç09 Finansal Sonuçları Faaliyet Özeti Finansal Yapı Faaliyetlerin Değerlendirilmesi 2009’a Bakış

3 Tarihçe Kuruluş: 1994 Halka Açılma: 1997
Ticaret Unvanı Değişikliği: 2000 Çayırhan Kömür Çıkarma ve Yıkama Faaliyeti: Bakır Üretimine Başlama: 2006 Kömür Faaliyetinin Sona Ermesi: 2006 HES Kuruluş İzni: 2008 Ceytaş’la Birleşme: 2009

4 Park Elektrik & Ceytaş Birleşmesi
Aralık 2008’de Ceytaş ve Park Elektrik birleşme kararı aldı. Ceytaş, tekstil işkolundaki tüm faaliyetlerini Ocak 2009 itibariyle bıraktı. Bağımsız Değerleme şirketi ve Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenen değiştirme oranı açıklandı. SPK, birleşmeyi ve değiştirme oranını onayladı. Birleşme kararı her iki şirketin 30 Nisan 2009’da gerçekleştirilen Genel Kurul’larında onaylandı. 22 Mayıs 2009 Cuma günü itibariyle birleşme işlemi gerçekleştirildi.

5 Park Elektrik & Ceytaş Birleşme Gerekçeleri
Benzer Ortaklık Yapıları Her iki şirketin büyük ortaklarının ve paylarının benzer oluşu. Yönetimsel Verimlilik Yönetim ofisleri, bağımsız denetim ve diğer yönetsel iş ve işlemlerde birliğin sağlayacağı tasarruftan yararlanma isteği. Kurumsallık Anlayışı Grubun halka açık ve aynı faaliyet alanında bulunan şirketlerinin bir çatı altında toplanmasıyla yatırımcılarla ilişkilerin güçlendirilmesi.

6 Birleşme Sonrası Ortaklık Yapısı

7 Birleşme & Değiştirme Oranları
Değerleme, Denkar Bağımsız Denetim YMM A.Ş. ve T.C. Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılmıştır.

8 Değerleme & Fiili Karşılaştırması

9 Birleşme Sonrası Fiyat Hareketleri

10 İşlem Hacmi Değişimi

11 Park Elektrik’in Mevcut & Planlanan Tesisleri
(HES) (B) (As) (A) Alimunyum (HES) Hidroelektrik Santrali (B) Bakır (As) Asfaltit

12 Park Elektrik’in Mevcut ve Planlanan Tesisleri
(B) Siirt, Madenköy Bakır Madeni 2006’nın son çeyreğinde maden çıkartılmaya başlandı. Başlangıç rezervi 13 mn ton. (As) Şırnak, Silopi Asfaltit Madeni 2009’un ikinci çeyreğinde üretime başladı. Toplam görünür rezerv 25 mn ton. Sahanın işletim hakkı 2033 yılına kadar Park Elektrik’e ait. (HES) Diyarbakır, Şirvan Tarihler Hidroelektrik Santrali 50,5 MW kurulu güce sahip olacak. EPDK’dan üretim lisansı için izin alındı. Prosedürler devam ediyor yılında yatırıma başlanması planlanıyor. (A) Gaziantep, İslahiye’de Alüminyum Sahası Fizibiliteler devam ediyor.

13 Madenköy Bakır Sahası Şirket, bakır üretiminde saflaştırma işlemini gerçekleştirmemektedir. Çıkarılan tüvenan konsantre tesisinde konsantre bakır haline getirildikten sonra satılmaktadır. Konsantre bakır içindeki saf bakır miktarı %20 ile %24 arasında değişebilmektedir. Ürün fiyatı Londra Metal Borsası’nda belirlenir.

14 Silopi Asfaltit Sahası - I
Ceytaş birleşmesi ile şirketimiz varlıkları arasına katılmıştır. Silopi’deki asfaltit ve kireçtaşı sahalarının işletme hakkı 2033 yılına kadar şirketimize aittir. Silopi sahasındaki toplam görünür asfaltit rezervi 25 mn ton’dur. Asfaltitin kalori değeri Kcal/kg’dır. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile yapılan rödovans anlaşmasına göre çıkartılan kömür miktarına bağlı olarak TKİ’ye ton başına her yıl belirlenen miktarlarda rödovans geri ödemesi yapılacaktır. Rödovans bedelleri her yıl TKİ tarafından belirlenmekte ve kamuoyuna duyurulmaktadır. Maden çıkarma işleminde ilk aşamada Açık İşletme Yöntemi kullanılacaktır. Sonrasında “Dolgulu Arakatlı Blok Göçertme” sistemi uygulanacaktır.

15 Silopi Asfaltit Sahası - II
Silopi sahasından çıkarılacak kömür ve kireçtaşı, Ciner Grubu iştiraki olan 135 MW kuruluş kapasitesine sahip Silopi EÜAŞ’nin elektrik üretiminde kullanılacaktır. Başlangıç için planlanan yıllık kömür ve kireçtaşı üretimi sırasıyla ve ton’dur. Santralin kapasitesinde artış olması halinde bu miktarlar doğrusal olarak artacaktır. Şirket, ilk yıl için ton asfaltit satışı için ton başına 40,5 TL bedelle Silopi EÜAŞ ile satış anlaşması imzalamıştır. Şirket, dekapaj, kömür kazı, yükleme ve nakliye için taşeron bir firma ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin miktarı iki yıl için 4 mn m³ (+,-%20) dekapaj ve ton (+,-%20) asfaltit üretimini kapsamaktadır.

16 Silopi Asfaltit Sahası - III
Silopi EÜAŞ’nin yıllık çalışma zamanı 7200 saat. Santralin saatte ihtiyaç duyduğu asfaltit miktarı yaklaşık 57 ton. Yıllık planlanan asfaltit kullanımı yaklaşık düzeyinde. Santralin saatte ihtiyaç duyduğu kireçtaşı miktarı yaklaşık 30 ton. Yıllık planlanan kireçtaşı kullanımı yaklaşık ton.

17 Tarihler Hidroelektrik Santrali
Şirket 25 Ekim 2007’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na Şirvan Tarihler’de elektrik üretimi için izin başvurusunda bulunmuştur. Kurul, başvuruyu 4 Aralık 2008 tarihinde uygun bulmuştur. Şirketin ana sözleşmesi Olağanüstü Genel Kurul’da alınan kararla EPDK’ya uygun hale getirilmiştir. Santralin kurulu gücü 50.5 MW olarak planlanmaktadır. Lisans süresi 49 yıldır. Yatırıma 2010 yılında başlanması planlanmaktadır. Tahmini yatırım tutarı bugünkü maliyetlerle 80 Milyon TL düzeyindedir.

18 İslahiye Alimunyum Sahası
2004 yılında Gaziantep, İslahiye’deki Alimunyum sahalarıyla ilgili arama lisansı TL karşılığı alınmıştır. İşletme lisansı alınmıştır. Maden sahasıyla ilgili değişik yatırım alternatifleri ve fizibiliteler üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir.

19 Uluslararası Piyasalarda Bakır Fiyatları

20 Dünya Bakır Kullanımı 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 1960 1970 1980 1990 2006 2007 2008 Yıllar Bin Ton

21 Satışlar -%3,3

22 Satış Hasılatı Düşen Bakır Fiyatları -%14

23 Gelir Tabloları Satış Gelirleri Satışların Maliyeti Brüt Kar
% Satış Gelirleri 38 -14 Satışların Maliyeti ( ) ( ) 14 ( ) ( ) 18 Brüt Kar 56 -33 Faaliyet Gelir ve Giderleri ( ) ( ) 65 ( ) ( ) -3 Faaliyet Karı 53 -39 FAVÖK 64 -36 Finansal Gelir ve Giderler ( ) -484 131 Vergi Gideri ( ) ( ) 254 47 Net Kar 285

24 Faaliyet Özeti Kar Marjları (%)
Brüt Kar Marjı 66 58 49 63 Faaliyet Kar Marjı 44 25 41 FAVÖK Marjı 35 34 Net Kar Marjı 68 24 120 70 f/x kar zarar etkisi

25 Özet Bilanço 31.12.2008 31.12.2007 % Dönen Varlıklar 230.507.562
58 Duran Varlıklar 5 Toplam Varlıklar 45 Kısa Vadeli Y 18 Uzun Vadeli Y -31 Özkaynaklar 56 Toplam Y

26 Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
2008 Satış Gelirlerinde %38 Artış 2008 Satışların Maliyetinde %14 Artış 2008 %66 Brüt Kar Marjı 2008 Çok Yüksek Likidite 2008 Yılsonu İtibariyle %79 Özkaynak Oranı 1Ç09’da ürün fiyatlarındaki düşüş kar marjlarını olumsuz etkiledi. Buna rağmen FAVÖK marjı %34 düzeyinde gerçekleşti.

27 2009’a Bakış Bakır Fiyatlarında Artış Beklentisi
Hidroelektrik Santral Yatırım Planı Birleşme ile varlıklarımıza katılan asfaltit sahasında üretim başladı. 2009’un devam eden dönemleri itibariyle ciroya ve karlılığa etkisi gözlenecek.

28 www.parkelektrik.com.tr Teşekkürler.
Herhangi bir sorunuz olursa lütfen adresine e-posta gönderiniz.


"Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları