Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKONOMİK GÖRÜNÜM MAYIS 2014 Güncelleme Tarihi: 22/05/2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKONOMİK GÖRÜNÜM MAYIS 2014 Güncelleme Tarihi: 22/05/2014."— Sunum transkripti:

1 EKONOMİK GÖRÜNÜM MAYIS 2014 Güncelleme Tarihi: 22/05/2014

2 A- MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM B- DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ 1) MAL TİCARETİ
2) HİZMETLER TİCARETİ C- YATIRIM ORTAMI, YABANCI SERMAYE ve TEŞVİK D- SERBEST BÖLGELER E- İKİLİ, BÖLGESEL, ÇOKLU ve ÇOK TARAFLI TİCARET Mayıs Ekonomi Bakanlığı

3 A- MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM
Mayıs Ekonomi Bakanlığı

4 Bazı Ekonomilere İlişkin Büyüme Tahminleri
Kaynak: IMF, OECD, Dünya Bankası 2013 yılında Türkiye %4 oranında büyümüştür. IMF, Türkiye’nin 2014 yılında %2,3 oranında büyüyeceğini tahmin etmektedir. Türkiye ekonomisi 2013 yılında Orta Vadeli Program’da ( ) belirtilen %3,6’lık gerçekleşme tahminin üstünde %4 oranında büyümüştür. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

5 Dünya Ticaretine İlişkin Tahminler
Kaynak: IMF ve DTÖ IMF tahminine göre, dünya toplam mal ve hizmet ticareti hacmi 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla %4,3 ve %5,3 oranında artacaktır. DTÖ tahminine göre, dünya toplam mal ve hizmet ticareti hacmi 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla %4,7 ve %5,3 oranında artacaktır. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

6 2014-2016 Orta Vadeli Program Hedefleri
*Gerçekleşme Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı – 08/10/2013) (1) Sabit fiyatlarla yüzde değişimi göstermektedir. dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı; potansiyel büyüme hızına ulaşmak, cari işlemler açığını daha da azaltmak, enflasyonu düşürmek, kamu mali dengelerini iyileştirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmektir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

7 Başlıca Bölgeler ve Ülkeler İtibariyle GSYH Gelişmeleri (2013)
Kaynak: TÜİK ve IMF 2013 yılında Türkiye ekonomisi %4 oranında büyümüştür. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

8 Yıllık Büyüme Oranları
Kaynak: TÜİK Türkiye, küresel ekonomik krizden en hızlı çıkan ve son dönemlerdeki küresel ekonomik belirsizlikten göreli olarak az etkilenen ülkelerdendir döneminde yıllık ortalama büyüme oranı %5 olmuştur yılında Türkiye ekonomisi %4 oranında büyümüştür. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

9 Kişi Başına Düşen GSYH Kaynak: Dolar değeri TÜİK ve OVP, SGP Dolar değeri Dünya Bankası Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, 2013 yılında, 2002 yılına göre 3 katını aşarak dolardan dolara yükselmiştir. Satın alma gücü paritesine göre ise kişi başına gayri safi milli gelir, doları aşmıştır. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

10 Kapasite Kullanım Oranı (%)
Kaynak: TÜİK 2014 Nisan ayında kapasite kullanım oranı %74,4 olarak gerçekleşmiştir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

11 Sanayi Üretim Endeksi (2010=100)
Kaynak: TÜİK Sanayi üretim endeksi, 2014 Mart ayında 120,9 (2010=100) olmuş, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2 oranında artış kaydetmiştir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

12 Enflasyon (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre)
Kaynak: TÜİK 2014 Nisan ayında, önceki yılın aynı ayına göre, TÜFE’de %9,38 oranında, Yİ-ÜFE’de ise %12,98 oranında artış gerçekleşmiştir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

13 Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)
  Kaynak: TCMB 2013 Nisan ayından bu yana TÜFE bazlı endekse göre; TL reel olarak %11,1 değer kaybetmiştir. 2014 yılının Nisan ayında, bir önceki aya göre, TL reel olarak TÜFE bazlı endekse göre %5,56 oranında değer kazanırken, ÜFE bazlı endekse göre ise %4,68 oranında değer kazanmıştır. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

14 Kredilerin ve Tüketici Kredilerinin Gelişimi (Milyar TL)
Kaynak: BDDK Toplam krediler, 2014 Mart ayında, bir önceki aya kıyasla %0,43 artış sergileyerek 1.08 trilyon TL seviyesine ulaşmıştır. Tüketici kredileri ise milyar TL’ye ulaşmıştır. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

15 CDS Primleri ( ) Kaynak: DB Research * CDS primi yükseldikçe, algılanan risk düzeyi artmaktadır. Türkiye’nin CDS primleri orta düzeyde bir risk seviyesine işaret etmektedir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

16 Mali Piyasalar Kaynak: BDDK Bankacılık sektörü aktifleri, bir önceki yıla kıyasla 2014 Mart ayı itibariyle %25,8 artarak 1.7 trilyon TL büyüklüğüne ulaşmıştır. Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı %15,7 düzeyindedir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

17 Merkezi Yönetim Bütçe Açığı / GSYH (%)
Merkezi Yönetim Bütçe Açığı / GSYH (%) Kaynak:Eurostat,T.C. Maliye Bakanlığı Türkiye’nin merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı 2013 yılında %1,2 olarak 21 AB ülkesinden daha iyi konumda gerçekleşmiş ve %3 olan Maastricht kriterini gerçekleştirmiştir. 2012 yılında merkezi bütçe açığının GSYH’ye oranı %2 olmuştur. 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde, merkezi yönetim bütçe açığı 4,2 milyar TL olmuştur. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

18 AB Tanımlı Kamu Borcu / GSYH (%)
AB Tanımlı Kamu Borcu / GSYH (%) Kaynak: Eurostat, T.C. Hazine Müsteşarlığı Türkiye’nin AB tanımlı borç oranı, 2013 yılında, Maastricht kriteri olan %60’ın oldukça altında, %36,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye, 25 AB ülkesinden daha iyi performans göstermiştir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

19 Ödemeler Dengesi Kaynak: TCMB, *Ocak-Mart Mayıs Ekonomi Bakanlığı

20 İşsizlik Oranları (%) Kaynak: TÜİK 2014 Şubat döneminde işsizlik oranı %10,2, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise %9,1 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında işsizlik oranı %9,0 olarak gerçekleşmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, 2014 Mart ayında Avro Bölgesi’nde %11,8 ve AB(28) ülkelerinde %10,5 olarak gerçekleşmiştir. Güncel verilere göre, Türkiye 14 AB ülkesinden daha iyi durumdadır. Türkiye; Rusya, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan sonra Avrupa’daki 5. büyük işgücüne sahip ülkedir. (2012, Dünya Bankası) Mayıs Ekonomi Bakanlığı

21 Nüfus Potansiyeli (2012) Kaynak: Dünya Bankası ve TÜİK (Türkiye verileri 2013 yılına aittir.) Türkiye’de nüfus 76,7 milyon kişi olup, bunun yarısı 30,4 yaşın altındadır. Nüfus artış hızı; Türkiye’de %1,4, AB Ülkelerinde ortalama %0,2 ve Almanya’da %0,1’dir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

22 Büyüyen Pazar Dinamiği
Hanelerde cep telefonu bulunma oranı: %93,7 (2013) İnternete erişim imkanı olan hane oranı: %49,1 (2013) İnternete erişim imkanı olan girişimler: %90,8 (2013) Hanelerde masaüstü bilgisayar bulunma oranı: %30,5 (2013) Hanelerde taşınabilir bilgisayar bulunma oranı: %31,4 (2013) Hanelerde dijital kamera/fotoğraf makinesi bulunma oranı: %28,1 (2013) Hanelerde yazıcı bulunma oranı: %14,0 (2011) Mayıs Ekonomi Bakanlığı

23 B- DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ
Mayıs Ekonomi Bakanlığı

24 I) MAL TİCARETİ Mayıs Ekonomi Bakanlığı

25 Mal Ticaret Hedefleri Mayıs 2014 Ekonomi Bakanlığı
*Gerçekleşme (Kaynak: TÜİK) **Beklenti (Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı ) Mayıs Ekonomi Bakanlığı

26 Türkiye'nin Küresel Mal İhracatındaki Payı (%)
Türkiye’nin dünya mal ihracatındaki payı* 2013 yılında %0,81 düzeyindedir. * AB içi ticaret dahil edildiğinde Mayıs Ekonomi Bakanlığı

27 Türkiye'nin Küresel Mal İthalatındaki Payı (%)
Türkiye’nin dünya mal ithalatındaki payı* 2013 yılında %1,33 düzeyindedir. * AB içi ticaret dahil edildiğinde Mayıs Ekonomi Bakanlığı

28 Dış Ticaret Hacmi/GSYH (%)
Türkiye’nin dış ticaret hacminin GSYH’ye oranı 2013 yılında %49,2 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, uluslararası ticarette dünya ile entegrasyonu büyük ölçüde sağlamıştır. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

29 Dış Ticaretin Gelişimi
/ Ocak- Mart * Enerji, 27. fasıla karşılık gelmektedir. Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 2014 yılının Ocak-Mart döneminde, 2013’e kıyasla; İhracat %8,9 artış , ithalat ise %2,2 oranında azalış kaydetmiştir. Dış ticaret açığı %20,9’luk azalışla 17,2 milyar dolara gerilemiştir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

30 İhracatın Aylık Gelişimi
Aylara Göre İhracat ve İthalat, Milyar Dolar 2014 Mart ayında, 2013 Mart ayına göre, ihracat %11,9 oranında artarak 14,7 milyar dolar, ithalat ise %3,2 oranında azalarak 19,9 milyar dolar olmuştur. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

31 Geniş Ekonomik Grupların Sınıflaması (BEC)
İHRACAT İTHALAT Mayıs Ekonomi Bakanlığı

32 Başlıca İhraç Ürünleri
* Değişim ihracata göredir. Kaynak: TÜİK Mayıs Ekonomi Bakanlığı

33 Başlıca İthal Ürünleri
* Değişim ithalata göredir. Kaynak: TÜİK Mayıs Ekonomi Bakanlığı

34 Başlıca İhraç Ürünleri (Yıllık)
* Değişim ihracata göredir. Kaynak: TÜİK Mart Ekonomi Bakanlığı

35 Başlıca İthal Ürünleri (Yıllık)
* Değişim ithalata göredir. Kaynak: TÜİK Mart Ekonomi Bakanlığı

36 İhracat ve İthalatta İlk Beş Ülke (Ocak-Mart 2014)
İhracatımızda İlk 5 Ülke (% Pay) İthalatımızda İlk 5 Ülke (% Pay) Kaynak: TÜİK Mayıs Ekonomi Bakanlığı

37 İhracatın Bölgesel Dağılımı
Kaynak: TÜİK Mayıs Ekonomi Bakanlığı

38 İthalatın Bölgesel Dağılımı
Kaynak: TÜİK Mayıs Ekonomi Bakanlığı

39 Tarife Oranları Mayıs 2014 Ekonomi Bakanlığı
Kaynak: DTÖ Tarife Profilleri 2012 Mayıs Ekonomi Bakanlığı

40 2) HİZMETLER TİCARETİ Mayıs Ekonomi Bakanlığı

41 Hizmetler Sektörüne İlişkin Hedefler
2023 Hedeflerimiz kapsamında hizmetler sektöründe; Ülkemizin dünya hizmet ticaretinden aldığı payın artırılması Hizmetler sektörü toplam ihracatının 150 milyar dolara çıkarılması Sağlık turizminde 20 Milyar Dolar, film-dizi sektöründe 1 Milyar Dolar, eğitim sektöründe 2 milyar Dolar, bilişim sektöründe ise 10 Milyar Dolar tutarında ihracat rakamına ulaşılması 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile desteklenen sektörler; Sağlık Turizmi Eğitim Bilişim (Yazılım, Bilgisayar Oyunları ve Uygulamaları) Film (Sinema Filmi, Dizi Film, Animasyon ve Belgeseller) 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile sağlanan destekler; Rapor desteği, Yurt Dışı Tanıtım desteği, Organizasyon (fuar) desteği, Yurt Dışı Birim desteği, Arama Motoru desteği, Belgelendirme desteği, Danışmanlık desteği, Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti destekleri, Hasta Yol desteği (Sağlık Turizmi) Bilgisayar Oyunu ve Bilgisayar Uygulaması destekleri (Bilişim) Yurt Dışı Pazarlama desteği (Film Sektörü) ve Reklam Desteği (Film Sektörü). Mayıs Ekonomi Bakanlığı

42 Hizmetler Sektörüne İlişkin Hedefler
Turizm: Ülkeye gelen turist sayısının artırılması yanında, hizmet kalitesini artıran, pazarlama kanallarını çeşitlendirerek üst gelir gruplarını hedef alan, doğal sermayeyi koruyan ve sürdürülebilir kılan, ülkemiz turizminin karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne uygun turizm çeşitlerini öne çıkaran bir yapının oluşturulması İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri: Ülke ekonomisi ve sosyal gereksinimlere uygun, ileri teknoloji ve uluslararası kurallara uyumlu, çevreye duyarlı, katma değeri, döviz girdisi ve istihdamı yüksek ve bu doğrultuda hizmet kalitesi, beşeri ve fiziki sermayesi gelişmiş bir sektör yapısının oluşturulması Ticari Hizmetler: Rekabetçi bir ortamda verimlilik artışının sağlanması, faaliyet hacminin büyütülmesi, teknoloji ve yenilikçiliğin özendirilmesi Mayıs Ekonomi Bakanlığı

43 Türkiye'nin Küresel Hizmet İhracatındaki Payı (%)
Kaynak: DTÖ Türkiye’nin 2013 yılı küresel hizmet ihracatındaki payı* %0,95 düzeyindedir. * AB içi ticaret dahil edildiğinde Mayıs Ekonomi Bakanlığı

44 Türkiye'nin Küresel Hizmet İthalatındaki Payı (%)
Kaynak: DTÖ Türkiye’nin 2013 yılı küresel hizmet ithalatındaki payı* %0,51 düzeyindedir. * AB içi ticaret dahil edildiğinde Haziran Ekonomi Bakanlığı

45 Ödemeler Dengesi-Hizmet Kalemleri
*Ocak-Mart dönemi Kaynak: TCMB Mayıs Ekonomi Bakanlığı

46 Çeyrek Dönemler İtibariyle Turizm İstatistikleri
Kaynak: TÜİK 2012 yılında 36,5 milyon turistin çıkışı kaydedilmiş, turist başına ortalama 795 $ gelir elde edilmiştir. 2013 yılında çıkış yapan turist sayısı 39,2 kişiye, turist başına ortalama gelir ise 824 dolara yükselmiştir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

47 Yurtdışında Müteahhitlik Hizmetleri
Sektörün ekonomiye katkıları: Döviz girdisi, ihracata katkı, istihdama katkı, teknoloji transferi, makina parkına etki, dışa açılma sürecine etki Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik şirketinden 38’i Türk firmasıdır. Türkiye, bu bakımdan Çin’den sonra 2. sırada yer almaktadır. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

48 Lojistik 2013 Avrupa’nın en büyük kamyon filosu (45 bin adet kamyon ve şirket) 2013 yılında yaklaşık 1,2 milyon uçuş Taşınan 2,6 milyon ton yük ve 149,5 milyon kişi Dünyadaki 25. büyük deniz filosu 52 havaalanı ve 76 liman Mayıs Ekonomi Bakanlığı

49 Türkiye’nin Enerji Perspektifi
Türkiye’nin 2023 yılına ilişkin enerji alanındaki hedefleri Kömür ve hidro enerji gibi yurtiçi enerji kaynaklarının tamamını kullanabilir duruma gelmek, Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını maksimum düzeye çıkarmak, Nükleer enerji kaynaklarını faaliyete geçirmek, Hızlı ve sürdürülebilir enerji verimliliği artışı sağlamak. Türkiye’nin Enerji Koridoru Konsepti Türkiye’nin güvenli ve ticari olarak verimli projeler için geçiş ülkesi olması ve bir enerji terminali haline gelmesi stratejisi. Örn. TANAP (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline) Projesi Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği için planlanan bazı önemli projeler: Mersin Akkuyu Nükleer Reaktör-Rusya Sinop Nükleer Reaktörü - Japonya Mayıs Ekonomi Bakanlığı

50 C- YATIRIM ORTAMI, YABANCI SERMAYE ve TEŞVİK
Mayıs Ekonomi Bakanlığı

51 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması
93 ülke ile imzalanan ve 75 adedi yürürlüğe giren YKTK Anlaşmaları ile; Taraf ülkeler arasındaki uluslararası doğrudan yatırımların artmasını teşvik etmek; Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde; uluslararası doğrudan yatırımların doğrudan ve dolaylı kamulaştırmalara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde korunmasını sağlamak; Ev sahibi ülkenin yabancı yatırımcılara ve bunların yatırımlarına “milli muamele” ve “en çok kayırılan ulus muamelesi”ne tabi olarak adil ve eşit bir muamelede bulunmasını güvence altına almak; Yabancı yatırımcıların elde ettiği karların ve diğer gelirlerin gecikme olmaksızın transfer edilmesini güvence altına almak; Yabancı yatırımcı ile ev sahibi devlet arasında çıkan uyuşmazlıklarda uluslararası tahkim seçeneğini çözüm yolu olarak sunmaktır. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

52 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
ABD; Almanya; Arnavutluk; Avusturya; Avusturya (Revize); Azerbaycan; BAE; Bahreyn; Bangladeş; Belçika; Beyaz Rusya; Bosna Hersek; Bulgaristan; Cezayir; Çek Cumhuriyeti; Çin Halk Cumhuriyeti; Danimarka; Endonezya; Estonya; Etiyopya; Fas; Finlandiya; Fransa; Güney Afrika; Güney Kore; Gürcistan; Hindistan; Hırvatistan; Hollanda; İngiltere; İran; İrlanda; İspanya; İsrail; İsveç; İtalya; Japonya; Katar; Kazakistan; Kırgızistan; Kuveyt; K.K.T.C.; Letonya; Litvanya; Lübnan; Lüksemburg; Macaristan; Makedonya; Malezya; Mısır; Moğolistan; Moldova; Norveç; Özbekistan; Pakistan; Polonya; Portekiz; Romanya; Rusya; S. Arabistan; S. Arabistan (Hava Taşıma); Sırbistan-Karadağ; Singapur; Slovakya; Slovenya; Suriye; Sudan; Tacikistan; Tayland; Tunus; Türkmenistan; Ukrayna; Umman; Ürdün; Yemen; Yunanistan Mayıs Ekonomi Bakanlığı

53 Türkiye’de Yatırım Ortamı
Mayıs Ekonomi Bakanlığı

54 İşletme Açma Süresi Kaynak: Invest In Turkey Bir işletme açma süresi, Türkiye’de sadece 6 gün sürmektedir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

55 Kalifiye İşgücüne Erişme İmkanı
Kaynak: Invest In Turkey Puanlama, 0 ile 10 arasında yapılmaktadır. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

56 Yabancı Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı
*Ocak-Mart Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri Mayıs Ekonomi Bakanlığı

57 Yabancı Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı
Yabancı Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri, * Ocak- Mart Mayıs Ekonomi Bakanlığı

58 Teşvik Sistemi Mevcut teşvik sistemimiz dört ayaklı bir yapıya sahiptir: Genel teşvik sistemi Bölgesel teşvik sistemi Büyük ölçekli projelere dönük teşvik sistemi Stratejik yatırımların teşviki Mayıs Ekonomi Bakanlığı

59 Yeni Teşvik Sistemi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Büyük
Yeni Teşvik Sistemi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi Mayıs Ekonomi Bakanlığı

60 Teşvik Mayıs 2014 Ekonomi Bakanlığı
Kaynak: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü , * Ocak-Mart Dönemi Mayıs Ekonomi Bakanlığı

61 D- SERBEST BÖLGELER Mayıs Ekonomi Bakanlığı

62 Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar
Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme İmkânı Kâr Transferi İmkânı Ticaret Kolaylığı İmkânı Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı Eşitlik Prensibi Zaman Kısıtlaması Bulunmaması Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkânı Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkânı Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi Stratejik Avantaj Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkânı Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı Mayıs Ekonomi Bakanlığı

63 Serbest Bölgeler 19 Serbest Bölgede 2013 yılında toplam kişi istihdam edilmiştir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

64 Serbest Bölgelerin Ticaret Hareketleri
Kaynak: Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 2013 yılında Serbest Bölgelerdeki toplam ticaret hacmi, bir önceki yıla göre %0,8 oranında artarak 23,2 milyar dolar gerçekleşmiştir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

65 Serbest Bölgelerde Sektörel Yoğunlaşma
Kaynak: Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Mayıs Ekonomi Bakanlığı

66 E- İKİLİ, BÖLGESEL, ÇOKLU ve ÇOK TARAFLI TİCARET
Mayıs Ekonomi Bakanlığı

67 Ticari İlişkiler İkili Ticari İlişkiler
Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Amerika Bölgesel ve Çoklu Ticari İlişkiler AB, EİT, D8, KEİ, İİT, İSEDAK Çok Taraflı Ticari İlişkiler DTÖ, OECD, G20 Mayıs Ekonomi Bakanlığı

68 AB ile İlişkilerin Kronolojik Gelişimi
12 Eylül 1963: Ankara Anlaşması 23 Kasım 1970: Katma Protokol’ün imzalanması 1 Ocak 1973: Katma Protokol’ün yürürlüğe girmesi 14 Nisan 1987: Tam üyelik başvurusu 6 Mart 1995: Gümrük Birliğini tesis eden Ortaklık Konseyi Kararı 10-11 Aralık 1999: Helsinki Zirvesinde resmi adaylık statüsü tanınması 8 Mart 2001: İlk Katılım Ortaklığı Belgesi 17 Aralık 2004: Brüksel Zirvesinde tam üyelik müzakerelerine başlama kararı 3 Ekim 2005: Müzakerelere başlanması 20 Ekim 2005: Tarama sürecinin başlaması 13 Ekim 2006: Tarama sürecinin bitimi Mayıs Ekonomi Bakanlığı

69 Müzakere Süreci Cari Durum
Müzakere sürecinde, bugüne kadar toplam 13 Fasıl açılmış, 1 Fasıl Geçici olarak kapatılmıştır. Geçici Olarak Kapatılan Fasıl (25) Bilim ve Araştırma (12 Haziran 2006) Açılan Fasıllar (13 Fasıl) (4) Sermayenin Serbest Dolaşımı (18 Aralık 2008) (6) Şirketler Hukuku (12 Haziran 2008) (7) Fikri Mülkiyet Hukuku (12 Haziran 2008) (10) Bilgi Toplumu ve Medya (18 Aralık 2008) (12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı (30 Haziran 2010) (16) Vergilendirme (30 Haziran 2009) (18) İstatistik (26 Haziran 2007) (20) İşletme ve Sanayi Politikası (28 Şubat 2007) (21) Trans Avrupa Şebekeleri (19 Aralık 2007) (27) Çevre (21 Aralık 2009) (28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (19 Aralık 2007) (32) Mali Kontrol (26 Haziran 2007) (22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu (5 Kasım 2013) Müzakere Pozisyonu Vermeye Davet Edildiğimiz Fasıllar (17) Ekonomik ve Parasal Politika (26) Eğitim ve Kültür Mayıs Ekonomi Bakanlığı

70 Müzakere Süreci Cari Durum
Konseyde Tarama Sonu Raporu Onaylanan ve Açılış Kriteri Resmi Olarak Belirlenen Fasıllar (8 Fasıl) (1) Malların Serbest Dolaşımı (3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi (5) Kamu Alımları (8) Rekabet Politikası (9) Mali Hizmetler (11) Tarım ve Kırsal Kalkınma (19) Sosyal Politika ve İstihdam (29) Gümrük Birliği Tarama Sonu Raporu Onaylanmayan Fasıllar (9 Fasıl) (2) İşçilerin Serbest Dolaşımı (13) Balıkçılık (14) Taşımacılık (15) Enerji (23) Yargı ve Temel Haklar (24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (30)Dış İlişkiler (33) Mali ve Bütçesel Hükümler (31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Mayıs Ekonomi Bakanlığı

71 AB ile Dış Ticaretin Gelişimi
*Ocak- Mart Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi Mayıs Ekonomi Bakanlığı

72 STA Ülkeleri Arnavutluk EFTA (Norveç, İsviçre, İzlanda, Liechtenstein)
İsrail Makedonya Bosna Hersek Filistin Tunus Fas Suriye (**) Mısır Arnavutluk Gürcistan Karadağ Sırbistan Şili Ürdün Güney Kore Morityus Lübnan* Kosova* (*) İç Onay Sürecinde (**) Askıda Mayıs Ekonomi Bakanlığı

73 STA Ülkeleri (Devam Eden Müzakereler)
Ukrayna Kolombiya Ekvador Malezya* Moldova* Kongo Demokratik Cumhuriyeti Gana* Kamerun Seyşeller 10. Körfez İşbirliği Konseyi 11. Libya 12. MERCOSUR 13. Faroe Adaları 14. Japonya 15. Singapur 16. Peru 17. Meksika * Müzakere süreci tamamlanmıştır. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

74 Çok Taraflı Ticari İlişkiler
Hizmet Ticareti Anlaşması (TISA) Doha Kalkınma Turu müzakerelerinin kesintiye uğraması ve hizmetler alanında rekabetçi ülkelerin iddialı bir anlaşma hedeflemeleri nedeniyle Hizmetler ticaretinin %70’ini oluşturan katılımcılar arasında serbesti düzeyini büyük ölçüde arttıracak bir anlaşma olan TISA müzakereleri Türkiye’nin katılımıyla devam etmektedir. Tarım Dışı Ürünlerde Pazara Giriş (NAMA) Toplam dünya mal ihracatının yaklaşık %90’ını oluşturan DTÖ Tarım Anlaşması kapsamı dışında kalan ürünlerde (sanayi ürünleri + yakıt + madencilik ürünleri + balık ve balıkçılık ürünleri + ormancılık ürünleri) tarife ve tarife dışı engellerin azaltılarak ticaretin bu ürünlerde daha fazla serbestleştirilmesi hedeflenmektedir. G-20 Dönem Başkanlığı ABD, Almanya, Arjantin, Avrupa Birliği Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye’den oluşan G-20 ülkeleri, dünya ekonomisinin yaklaşık %90’ını; dünya ticaretinin %80’ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil etmektedir. G–20, dönem başkanlığı her sene bir üye ülke tarafından yürütülmektedir. G-20 dönem başkanlığı yılında Türkiye tarafından deruhte edilecektir. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

75 İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı
* Ocak- Mart ** Henüz STA’ları yürürlüğe girmeyen Lübnan ve Kosova hariç Kaynak: TÜİK 2014 yılının Ocak-Mart döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre, EFTA Ülkelerine ihracat seçilen özel bölgeler içerisinde yıllık bazda en hızlı artışı yaşayarak %612,3 oranında artmıştır. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

76 Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı
Halihazırda 110 ülke 160 Merkez ve 5 ofiste 176 Ticaret Müşaviri/Ataşesi görev yapmaktadır. Mayıs Ekonomi Bakanlığı

77 EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI
AMERİKA Buenos Aires Karakas Mexico City Ottava Santiago Vaşington Houston Los Angeles New York Sao Paulo Şikago Toronto Miami San Francisco Seattle AFRİKA Abuja Addis Ababa Akra Cezayir Dakar Darüsselam Hartum İskenderiye Kahire Nairobi Pretoria Rabat Trablus Tunus Kazablanka ASYA Astana Aşkabat Bangkok Bişkek Cakarta Duşanbe Hanoi İslamabad Kabil Kuala Lumpur Manila Pekin Seul Singapur Taşkent Tokyo Ulan Bator Yeni Delhi Almatı Guangzhou Hong Kong Karaçi Mumbai Şangay Georgetown GEORGETOWN AVRUPA/KAFKASYA AB DTÖ OECD Atina Bakü Belgrad Berlin Bern Bratislava Brüksel Budapeşte Bükreş Dublin Helsinki Kiev Kişinev Kopenhag Lahey Lizbon Lefkoşa Londra Lubliyana Madrid Minsk Moskova Oslo Paris Podgorica Prag Priştine Roma Saraybosna Sofya Stokholm Tiflis Tiran Üsküp Varşova Viyana Zagreb Barselona Batum Düsseldorf Hamburg Hannover Kazan Marsilya Milano Münih Novorossisk Odessa Rotterdam Selanik St. Petersburg Stutgart Birmingham Krasnodar Novosibirsk Yekaterinburg EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI ORTA DOĞU Abu Dhabi Amman Bağdat Beyrut Doha Kuveyt Manama Muskat Riyad Sana Şam Tahran Tel Aviv Basra Cidde Dubai Erbil Halep Kudüs Musul Tebriz Daimi Temsilci Yardımcılığı AVUSTRALYA Ticaret Müşavirliği Sidney Melbourne Ticaret Ataşeliği İrtibat Büroları Mayıs Ekonomi Bakanlığı

78 Çalışmalarımız Yeni Teşvik Sistemi Stratejik Yatırımlar Düzenlemesi
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar YOİKK Platformu Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faaliyetler İhracata Dönük Üretim Stratejisi (İDÜS) Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Kamu Alımlarına Stratejik Yaklaşım AR-GE Destek Programları 2023 Türkiye İhracat Stratejisi İhracatta Rekabet Gücü Döviz Kazandırıcı Hizmetler Ticaret Politikası Savunma Araçları İhracat Pazarlarının Çeşitlendirilmesi Mayıs Ekonomi Bakanlığı


"EKONOMİK GÖRÜNÜM MAYIS 2014 Güncelleme Tarihi: 22/05/2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları