Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

«Kobiler için Rekabetçi Stratejiler ve Uluslararası İşbirliği İmkanları» İstanbul Ticaret Odası 7.Kobi Zirvesi 16 Mart 2011 İstanbul Dr.TURGUT GÜR Yönetim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "«Kobiler için Rekabetçi Stratejiler ve Uluslararası İşbirliği İmkanları» İstanbul Ticaret Odası 7.Kobi Zirvesi 16 Mart 2011 İstanbul Dr.TURGUT GÜR Yönetim."— Sunum transkripti:

1 «Kobiler için Rekabetçi Stratejiler ve Uluslararası İşbirliği İmkanları» İstanbul Ticaret Odası 7.Kobi Zirvesi 16 Mart 2011 İstanbul Dr.TURGUT GÜR Yönetim Kurulu Başkanı

2  Özel bir sivil toplum kuruluşu  1988 yılında kuruldu  Turizm sektöründe yatırım yapan girişimcileri bir araya topladı  Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi  Üyelerinin faaliyet gösterdiği alanlar : Konaklama, havayolu taşımacılığı, yatçılık, turizm amaçlı taşımacılık, tur operatörlüğü, alışveriş ve eğlence merkezleri, golf tesisleri  Konaklama sektöründe 300,000 yatak  Havayolu taşımacılığında 25,000 koltuk  8,000 marina / yat kapasitesi  İstihdama doğrudan katkısı 400,000 kişi  Toplam yatırım portföyü 24 milyar US$  Türkiye’deki özel sektör turizm yatırımlarının 2/3’ünü temsil etmektedir. TYD

3 TÜRK TURİZMİNDE TURİST SAYISI & TURİZM GELİRLERİ (1980-2010)‏ & TURİZM GELİRLERİ (1980-2010)‏ Turist Sayısı (milyon) Turizm Gelirleri (milyar $)

4 Turist Sayısı (Milyon)Turizm Gelirleri (Milyar $)

5 GERÇEKLEŞEN YILLIK ORTALAMA BÜYÜME ORANLARI (2000-2010)‏ Geçtiğimiz on yıllık dönem incelendiğinde, Türkiye’nin turist sayısı ve turizm gelirlerindeki artışın, Dünyadaki artışın çok üzerinde seyrettiği görülmektedir. Turist Sayısı Turizm Gelirleri Türkiye% 14,0% 15,1 Dünya % 3,1 % 6,5 Kaynak : Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)‏

6  1980 yılında Turizmi Teşvik Çerçeve Kararı yayınlanması,  1982 yılında 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu yayınlanması,  1983 yılı sonunda iktidara gelen Başbakan Turgut Özal’ın başlattığı Turizm Yatırım Hamlesi, (Arazi tahsisleri, yatırım indirimi, KDV muafiyeti)  1985 yılında turizmin “Kalkınmada Özel Önem Taşıyan Sektör” kapsamına alınması. TÜRK TURİZMİNDE ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞLARI

7  Devletin finansman desteği, 400 milyon dolar civarındaki nakdi hibe (Kaynak Kullanımı Destek Primi) ve Türkiye Kalkınma Bankası kaynaklı toplam 700 milyon dolar civarındaki uzun vadeli-düşük faizli yatırım kredilerinden oluşmuştur. (4 yılı ödemesiz, 20 yıl vadeli kredi).  Bu finansman desteği, özel sektör yatırımlarını harekete geçirmiş, 1985’te 86 bin olan işletmedeki Bakanlık belgeli yatak sayısı, 1993’te 297 bine yükselmiştir. 8 yıl içinde turizm yatırımcıları 10 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmiş, 211 bin yeni yatak üretmiştir. (Yılda ortalama 26 bin yeni yatak) Bu başarının altında turizm yatırımlarına verilen ve gerçekleştirilen yatırımlara % 10’luk katkı sağlayan devletin finansman desteği vardır. TÜRK TURİZMİNDE ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞLARI

8 Devletin finansman desteğinin,1993’ten sonra azaltılması ve tedricen kaldırılması, turizm yatırımlarında düşüşlere neden olmuştur. 1994-2000 arasında üretilen yeni yatak sayısı 78 bin olmuştur. 1985-1993 arasında yılda ortalama 26 bin yatak inşa edilirken, 1994-2000 arasında bu rakam yılda 13 bine gerilemiştir. 2000 yılında işletmedeki yatak sayısı 375 bine ulaşmıştır. Turizm sektöründe 2000’de 10,4 milyon olan turist sayısı 2010’da 28,6 milyona, turizm geliri ise 10 yıl içinde 7,6 milyar dolardan 20,8 milyar dolara yükselmiştir. 2000 ile 2010 arasında gerek turist sayısı gerekse turizm geliri açısından rakamlar neredeyse üçe katlanmıştır. Bu hızlı büyüme bir yandan sektördeki mevcut firmaların sermaye birikimini artırırken, bir yandan da diğer sektörlerden turizme sermaye akışını beraberinde getirmiştir. Enflasyon oranlarının gerilemesi kredi maliyetlerini aşağıya çekip yurtiçi finansman olanaklarını kolaylaştırmış, diğer yandan ise yurtdışı kaynaklı kredi kullanımını yaygınlaştırmıştır.

9 Temmuz 2009’da uygulamaya giren yeni teşvik sistemi, yatırımların geri dönüş sürelerini kısaltarak özellikle Anadolu’da turizm yatırımlarının artmasında kilit faktör olmuştur. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) (28.07.2009 – 27302) I. BÖLGE: İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ. II. BÖLGE: Adana, Mersin, Denizli, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Balıkesir, Çanakkale. III. BÖLGE: Zonguldak, Karabük, Bartın, Manisa, Afyon, Uşak, Kütahya, Konya, Karaman, Gaziantep. Kayseri, Sivas, Yozgat, Kahramanlaraş, Hatay, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Samsun, Tokat, Amasya, Çorum. IV. BÖLGE: Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Malatya, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Batman, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Çanakkale ili Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri

10 Faiz desteği oranları ve tutarları Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının; III. bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerde 3 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 1 puan, IV. bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan, Faiz desteği tutarı proje bazında azami; III ve IV. bölgede yapılacak yatırımlar için beşyüz bin Türk Lirası, Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar I ve II. bölge; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanılması halinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden, III ve IV.bölge; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğinden yararlanabilir.

11 Sigorta primi işveren hissesi desteğiBölgeler 31.12.2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 31.12.2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar I2 yıl- II3 yıl- III5 yıl3 yıl IV7 yıl5 yıl Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanır.

12 Bölgesel UygulamaBüyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%) I 20 (10)50 (25)30 (25)50 (25) II 30 (15)60 (40)40 (30)60 (40) III 40 (20)80 (60)50 (40)80 (60) IV 60 (25)90 (80)70 (45)90 (80) Yatırım Katkı Payı, Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirimi Teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması halinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır. İndirimli vergi uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanılır ve indirilen Kurumlar veya Gelir Vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar devam edilir. Not : 01.01.2011 tarihinden itibaren ( ) parantez içindeki yüzde oranları geçerlidir.

13 TEŞVİK BELGESİ ALAN YENİ YATAK YATIRIMLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (2009-2010) 2009 Yatak Sayısı % Pay 2010 Yatak Sayısı % Pay Antalya9.42629,916.20226,3 Muğla1.602 5,1 3.504 5,7 İstanbul5.85818,6 5.845 9,5 İzmir 522 1,7 2.121 3,4 Aydın 422 1,3 813 1,3 Diğer 13.733 43,533.09053,7 Toplam 31.563 100,061.575100,0 Kaynak : Hazine Müsteşarlığı‏

14 Genel teşvik mekanizmasının dışında turizm sektöründeki KOBİ’ler için Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ve Eximbank kaynaklı yatırım ve işletme/pazarlama kredileri mevcuttur. Örneğin Türkiye Kalkınma Bankası Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı krediler ile turizm sektöründeki KOBİ’lere maksimum 12,5 milyon euroya kadar yatırım kredisi vermektedir. Bunun dışında TKB kendi kaynaklarıyla turizmde sabit yatırım tutarının bir kısmı kadar, proje verimliliği esas alınarak, kredi sağlamaktadır. Yurtdışı fuarlar, turizm firmaları için çok önemli pazarlama ve tanıtım araçlarıdır. Eximbank, Yurtdışı Fuar Katılım Kredisi ile fuar giderlerinin % 80’lik bölümü için (üst limit 1 milyon TL olmak üzere) kredi vermektedir. Bunun dışında Eximbank, Turizm Kredisi adı altında (maksimum 8 milyon dolara kadar) pazarlama ve işletme amaçlı kredi imkanı sağlamaktadır.

15  Eximbank Yurtdışı Fuar Katılım Kredisi için % 100 teminat istenmektedir. Kredi vadesi maksimum 18 ay, faiz oranı % 6,25 - % 6,75 arasındadır.  Eximbank Turizm Kredisi için % 100 teminat istenmektedir. Vade maksimum 18 aydır. Faiz oranları döviz kredisi için (geri ödeme süresi ve kredi miktarına göre) Libor + 1 ile Libor + 2,75 arasında değişmektedir. TL kredilerindeki faizler ise % 6 ile % 8,25 arasındadır.  Türkiye Kalkınma Bankası’nın verdiği yatırım kredilerinde, kredilendirme oranları, vadeler ve faizler Banka tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenmektedir.  Özel bankalar, sektördeki KOBİ’lere Özel Turizm Destek Paketleri üretmektedir. Nakit dengesine özgü, ölü dönemde ödemesiz bu krediler değişik alternatiflere sahiptir. Daha büyük hacimli yatırım kredileri ise 6-7 yıl vadeli olmaktadır.

16 TÜRKİYE TURİZMİNDE YENİ YATIRIM HAMLESİ TABLOSU (2010-2023) BAKANLIK BELGELİ BELEDİYE BELGELİ MEVCUT KAPASİTE YENİ YATIRIMTOPLAM KAPASİTE YENİ YATIRIM TUTARI (MİLYAR $) KONAKLAMA (*) 600.000400.0001.000.000500.0001.500.000 14.0 MARİNA 25- 4065 2.0 YAT BAĞLAMA KAPASİTESİ 10.000- 20.00030.000 GOLF TESİSLERİ 15- 3550 0.5 UÇAK SAYISI 250- 500 6.0 UÇAK KOLTUK KAPASİTESİ 45.000- 55.000100.000 KONGRE / FUAR AVM / EĞLENCE / SPOR TESİSLERİ KRUVAZİYER LİMANLARI 1.5 MEVCUT DURUM (2009) ÖNGÖRÜLEN YATIRIM (2010-2023) YATIRIM TOPLAMI 24.0 (*) Termal / Sağlık dahil

17 YILLAR TURİST SAYISI DEĞİŞİM % TURİZM GELİRLERİ DEĞİŞİM % (MİLYON)(MİLYAR $) 2010 298210 2011 317237 2012 336247 2013 356267 2014 376287 2015 396308 2016 426328 2017 446359 2018 476389 2019 506429 2020 525459 2021 5555010 2022 5755510 2023 605%6010% TOTAL 611 6% 509 8% 2023 YILINA DOĞRU TYD HEDEFLERİ


"«Kobiler için Rekabetçi Stratejiler ve Uluslararası İşbirliği İmkanları» İstanbul Ticaret Odası 7.Kobi Zirvesi 16 Mart 2011 İstanbul Dr.TURGUT GÜR Yönetim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları