Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORU 3: Aşağıdakilerden hangisi bir ''Davranış'' olarak tanımlanamaz? A. Aracı bakıma götürmek. B. Aracın camını temizlemek. C. Aracın temizliğine ve bakımına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORU 3: Aşağıdakilerden hangisi bir ''Davranış'' olarak tanımlanamaz? A. Aracı bakıma götürmek. B. Aracın camını temizlemek. C. Aracın temizliğine ve bakımına."— Sunum transkripti:

1 SORU 3: Aşağıdakilerden hangisi bir ''Davranış'' olarak tanımlanamaz? A. Aracı bakıma götürmek. B. Aracın camını temizlemek. C. Aracın temizliğine ve bakımına önem vermek. D. Aracın temizliği yapılırken beklemek. SORU 1: Aşağıdaki özelliklerden hangisi davranışa aittir? A. Düşünmek B. Gözlemlenebilir olması C. Hissetmek D. Tasarlanmak DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir? A. Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek. B. Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak. C. Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek. D. Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek.

2 SORU 6: Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz? A. Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri B. Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar C. Duygular ve düşünceler D. Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi SORU 4: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kişilik,"karakter", "mizaç (huy)","yetenek" olmak üzere üç temel dilimden oluşmaktadır. B. Karakter, bireyin almış olduğu eğitime göre sergilediği davranışlardır. C. Mizaç, önemli ölçüde devamlıdır ve kalıtımsal yönü ağır basar. D. Yetenek, bireyin davranış düzenleme ve gerçekleştirmede yararlandığı zihinsel ve bedensel kapasitelerini oluşturur. DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 5: Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özelikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? A. Gözlem B. Mülakat C. Anket D. Test

3 SORU 9: Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder? A. Dikkat B. Mizaç C. Panik D. Sükunet SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir? A. Aile faktörü kişiliği etkilemez. B. Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler. C. Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez. D. Sadece aile faktörü kişiliği etkiler. DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 8: Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir? A. Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek B. Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak C. Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak D. Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak

4 SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri değildir? A. Motivasyon B. Rotasyon C. Stres D. Depresyon SORU 10: İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Dikkat B. Uyarıcı C. Davranış D. Motivasyon DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 11: Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz? A. Yargılama yerine tanımlama B. Denetleme yerine işbirliği C. İçtenlik yerine art D. Umursamazlık yerine değer verme

5 SORU 15: Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir? A. Öfke B. İşitme C. Yaş D. Bedensel Sakatlık SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir? A. Geçmişten ders almak B. Dinleyebilme yeteneği C. Hızlı yargılarda bulunmak D. Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak. DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 14: Kendini tanıma penceresi’ ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan bilinmeyen alandır. B. Kendince ve başkalarınca bilinen alan açık alandır. C. Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan kör (yarı açık) alandır. D. Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan kör (yarı açık) alandır.

6 SORU18: Bedensel ve ruhsal sınırların tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumuna ne denir? A. Empati B. Stres C. Güdü D. Duygu SORU 16: Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir? A. Kişilik tanımı yapabilme yeteneği B. Empati yeteneği C. Bireyin kendini ifade edebilme gücü D. Yaratıcılık yeteneği DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 17: Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir? A. Geçmişten ders almak B. Olayları akışına bırakmak C. Hızlı yargılarda bulunmak D. Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak

7 SORU 21: Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kendini küçük hissedenler yaşam sorunlarıyla daha iyi baş edebilir. B. Başka insanların kişi üzerindeki baskısı ve kişinin bunun etkisinde yaşaması başarısız bir yaşamı getirir. C. Diğer insanların kişi üzerindeki baskısı kişiyi mutlu eder. D. İnsan deprem, enflasyon gibi kendi kontrolünde olmayan unsurları kontrol etmeye çalışarak daha mutlu olur. SORU19: Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri değildir? A. Stres B. Depresyon C. Otomasyon D. Öfke DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 20: Aşağıdakilerden hangisi empati için gerekli değildir? A. Başkasının yerine karar vermek B. Dinlemek-Anlamak C. Karşımızdakinin bakış açısıyla olaylara yaklaşmak D. Geri bildirimde bulunmak

8 SORU 24: Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir? A. Dinlememek B. Önyargı ve ayrımcılık C. Başkalarına saygı göstermek D. Hoşgörüsüzlük SORU 22: Bir işi yapmak için duyduğumuz güçlü istek motivasyondur. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir? A. Çalışanların işletmeye ve işletme kültürüne bağlılığı artar B. Hata riski artar. C. Verimliliğin artmasını sağlar D. Çalışanların moralini yükseltir. DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 23: “Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanır. Bunlar bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden ( görsel algı, seçici dikkat vb.. yoksun olmasıdır.” Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir? A. Sürüş uygunluğu B. Sürücü nitelikleri C. Sürücü kapasitesi D. Motor beceriler

9 SORU 27: Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir? A. İhlal B. Hata C. Risk D. Kaza SORU 25: Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden birisi değildir? A. Refleks B. El-ayak koordinasyonu C. Karar verme/muhakeme yeteneği D. Başkalarına karşı yargı ve tutumlar DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 26: Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır? A. Hata B. Yanlışlık C. İhlal D. Dalgınlık/unutkanlık

10 SORU 30: Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir? A. Çevreden bilgi toplama süresinde artış B. Seçici dikkatin azalması C. Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk D. Görüş mesafesinde daralma SORU 28: Aşağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranışlardan biri değildir? A. Tedirginlik B. Algılama bozukluğu C. Dikkatini toplayamama D. Sinyal vererek şerit değiştirme DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 29: Bireyin kendine olan güveni nasıl artar? A. Yetiştiriliş tarzı ve almış olduğu eğitim sayesinde B. Deneyimleri, tecrübeleri sayesinde ve başarıları ile C. Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile D. Hepsi

11 SORU 33: Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir? A. Kaderci B. Kendine güvenen C. Kuralcı D. Ben-başkası ayrımı yapan bencil insanlar SORU 31: Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz? A. Olası seçenekleri belirleme B. Düşünmeden hareket etme C. Her seçenekte izlenecek yolu belirleme D. Sonuçların istenildiğini belirleme DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 32: Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir? A. Nesneleri fark etmenin zorlaşması. B. Araç ergonomisinde değişim. C. Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi. D. Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.

12 SORU 36: Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir? A. Tehlikeyi önceden fark etmek. B. Doğru tepkiler verebilmek. C. Doğru tepkileri zamanında gösterebilmek. D. Sabırla sonucu beklemek. SORU 34: Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir? A. Karamsar B. Aşırı olumlu düşünen C. Soğukkanlı D. Aşırı olumsuz düşünen DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 35: Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz? A. Öfke B. Saygı C. Dikkat D. Empati

13 SORU 37: Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır? A. Yanlışlık B. Bilgisizlik C. Acemilik D. Dalgınlık DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORU 38: Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz? A. Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi B. Doğrudan gözlem becerisi C. Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi D. Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci


"SORU 3: Aşağıdakilerden hangisi bir ''Davranış'' olarak tanımlanamaz? A. Aracı bakıma götürmek. B. Aracın camını temizlemek. C. Aracın temizliğine ve bakımına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları