Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK VE TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK ÖRGÜTÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK VE TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK ÖRGÜTÜ"— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK VE TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK ÖRGÜTÜ
HAZIRLAYAN: ALİ YİĞİT ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

2 MÜHENDİSLİK NEDİR?

3 MÜHENDİSLİK NEDİR? Mühendislik, matematik ve temel bilimlerin ortaya koyduğu, teorik ve deneysel araştırmalar ile tecrübe ve uygulama yoluyla kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak doğadaki madde ve enerjiyi ekonomik olan yöntemler geliştirerek insanoğlu yararına sunan bir meslektir.

4 MÜHENDİSLİK NEDİR? Mühendislik bir başka kaynakta ise; Bilimsel çalışmaların, araştırmaların sonuçlarını toplumun somut ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojiye ve uygulamalara geçiren sistematik çalışmalar bütünü şeklinde tanımlanır.

5 MÜHENDİSLİK NEDİR? Yine bir başka kaynak ise mühendislik kavramını; sanayisel bir projeye her bakımdan (teknik, ekonomik, mali, parasal ve sosyal) uygulanan ve bir çok uzman ekibin çalışmalarını bir araya getiren bir bireşim çalışması gerektiren inceleme olarak tanımlamaktadır.

6 MÜHENDİSLİK NEDİR? Tüm tanımlar incelendiğinde mühendislik kavramının eldeki kaynakların doğa ve insan yararına en optimum şekilde dönüştürülme süreci olarak tanımlayabiliriz.

7 Mühendis ise mühendislik mesleğini yapan kişi olarak tanımlanır
MÜHENDİSLİK NEDİR? Mühendis ise mühendislik mesleğini yapan kişi olarak tanımlanır

8 MÜHENDİSLİK NEDİR? Mühendislik doğrudan ekonominin içerisinde olan bir meslek alanıdır. Direkt üretim ilişkileri içerisinde olan ya da bir biçimiyle ticari ilişkiler içerisinde olan bir yapıdır. Ve bu yapının üst örgütünün çözmesi gereken sorunlar aslında çok değişiktir, uniform bir özellik de göstermez.

9 MÜHENDİSLİK NEDİR? Sadece diploması mühendis olduğu için buraya üye olunması nedeniyle siyasal anlayışların farklı olabildiği gibi uğraşı alanları da farklı olabiliyor. Yani tüccar olan da buraya üye olabilir, büyük bir işletme sahibi de, proje üreteni de, ya da ücretli çalışan veya işsiz de.

10 MÜHENDİSLİK NEDİR? Tüm bunlara bakıldığında çok değişik alanların sorunlarına çözüm üretmekle karşı karşıya olan bir yapı söz konusudur. Ama bu alanların tümüne çözüm ürettiğimizi iddia edersek de çok doğru şeyler söylememiş oluruz. Zaten ücretli mühendislerin ya da serbest müşavir mühendislik hizmetlerini yürütenlerin dışında da diğerlerinin buradan çok fazla beklentileri yoktur. Çünkü onların ekonomik yaşam içerisinde yer alışları diğer odalar ya da diğer ticari örgütlenmelerde olduğundan onlar buralarla bu biçimiyle ilgilenmiyorlar ve sonuçta odaların temel ilgi alanı serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri ve ücretli çalışan mühendislerin sorunları, özlük hakları, hem de meslek içi sorunlarıyla sınırlı kalma durumunda.

11 MÜHENDİSLİK NEDİR? Burada bir tercih de söz konusu. Örneğin sanayici ve büyük işletme sahibi mühendisin Oda’da çözüm arama gibi bir sorunu yok. Çünkü, onların sorunlarının çözüm yeri Ticaret veya sanayi odalarıdır. Diğer taraftan da Oda’lardaki hakim anlayışın da onların sorunlarına çözüm üretme gibi bir yaklaşımı yok. Bu konuda karşılıklı bir uzlaşma var denilebilir.

12 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI NEDİR?

13 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI NEDİR?
EMO Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Tüm birliklerde olduğu gibi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) de özel yasayla kurulmuştur. EMO, TMMOB’ye bağlı yirmiüç odadan birisidir.

14 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI NEDİR?
EMO’nun Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun ve Trabzon’da şubeleri ve 106 il ve ilçede temsilcilikleri ya da mesleki denetim büroları vardır.

15 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI NEDİR?
EMO Tüzük’ünün 5.Maddesi bendinde EMO’nun amacı: ‘Kamunun ve ülkenin çıkarlarının sağlanmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak’ şeklinde tanımlanmaktadır.

16 TMMOB VE EMO’NUN YASADA TANIMLANAN GÖREVLERİ NELERDİR?

17 TMMOB VE EMO’NUN YASADA TANIMLANAN GÖREVLERİ NELERDİR?
TMMOB’nin amacı TMMOB Yasası’nın 2. Maddesi’de ‘Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak’ şeklinde tanımlanmaktadır.

18 TMMOB VE EMO’NUN YASADA TANIMLANAN GÖREVLERİ NELERDİR?
Bu tanım aslında çok geniş alanları kapsamaktadır. Yani bu tanıma göre kendini devletin bir kurumu sayıp resmi ideolojiyi de savunabilirsin, bu tanıma dayalı olarak kendini devletin resmi bir organı olarak görmeyip geniş anlamda kamu çıkarını savunan örgüt olarak da görebilirsin. Bunların ikisi de doğru. Sizin nereden baktığınıza göre değişiyor.

19 TMMOB VE EMO’NUN YASADA TANIMLANAN GÖREVLERİ NELERDİR?
Kamu çıkarlarını savunma ya da ülkenin genel çıkarlarını savunma kavramı ister istemez belli bir noktada tavır almayı zorluyor. Çünkü ülkede uygulanan sosyo-ekonomik politikalar bulunduğumuz yere göre tavır almanızı zorunlu hale getiriyor. Ülkenin genel çıkarlarını, meslektaşları ve kamu hukukunu savunmak gibi bir yerde duruyorsanız ister istemez bu politikaları sorgulamayı, bu politikaları sorgularken de -politikalar da siyasal tercihlerdir- siyasal tercihleri sorgulamayı getiriyor.

20 EMO SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALAR İÇİN DEVLETTEN YARDIM ALIR MI?

21 EMO SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALAR İÇİN DEVLETTEN YARDIM ALIR MI?
Hayır. EMO, özerk bir kurumdur. Gelirleri üye aidatları, denetim bedelleri, bilirkişilik hizmetleri ve belge gelirlerinden oluşmaktadır.

22 ŞU ANDA EMO’NUN KAÇ ÜYESİ VAR?

23 ŞU ANDA EMO’NUN KAÇ ÜYESİ VAR?
EMO’nun üye numarası şu anda otuzsekizbine yaklaşmış durumdadır.

24 EMO’YA HANGİ UNVANI TAŞIYAN MÜHENDİSLER ÜYE OLABİLİYOR?

25 EMO’YA HANGİ UNVANI TAŞIYAN MÜHENDİSLER ÜYE OLABİLİYOR?
Türkiye’de YÖK tarafından kabul edilmiş üniversitelerden lisans derecesinden mezun olan elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar, elektronik ve haberleşme, enerji, otomasyon mühendisi, biyomedikal mühendisleri veya TMMOB Genel Kurulu tarafından EMO’ya üye olmasına karar verilen diğer mühendislik disiplinleri EMO’ya üye olabiliyor.

26 YUKARIDA SAYDIĞIMIZ UNVANI TAŞIYAN MÜHENDİSLER EMO’YA ÜYE OLMAK ZORUNDA MI?

27 YUKARIDA SAYDIĞIMIZ UNVANI TAŞIYAN MÜHENDİSLER EMO’YA ÜYE OLMAK ZORUNDA MI?
1954 yılından 1983 yılına kadar nerede çalışıyor olursa olsun mesleğini yürütenler üye olmak zorundaydı yılında çıkarılmış olan 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’lerle askeri personelin ve kamuda çalışan mühendislerin üye olması tercihe bırakılmış durumda. Bunun dışındakilerin tümünün yasal olarak üye olmaları gerekiyor.

28 ÜYE OLMA ZORUNLULUĞU NEDEN DARALTILDI?

29 ÜYE OLMA ZORUNLULUĞU NEDEN DARALTILDI?
Bunun değişik nedenleri var. TMMOB’nin kuruluşu 1954’tür. İlk kuruluş mantığı ile bir tepe örgütüdür. Zaten 1954’ten 60’ların ortalarına kadarki yapı incelendiğinde gerçekten de çok özerk bir yapımın olmadığı, resmi söylemin hakim olduğu bir yapı gözlenir. Yani ticaret odaları, sanayi odalarına benziyor. TMMOB’n yapısal değişikliğini 1961’den sonraki ülkemizdeki göreli demokratikleşmeyle açıklayabiliriz. TMMOB yönetim mekanizması değişince özerklik kazanmıştır.

30 ÜYE OLMA ZORUNLULUĞU NEDEN DARALTILDI?
Yani ülkedeki demokratikleşmenin mühendisler alanına da yansıması ve siyasallaşma süreciyle birlikte 1970’lerde kabuk değişikliği oluyor. 1970’lerden 1980’lere kadarki siyasallaşma ve kamplaşma içerisinde de TMMOB’nin ağırlıklı olarak sol tarafta yer aldığı ve hatta değişik kitle örgütlerine ve sendikalara öncülük ettiği görülmektedir.

31 ÜYE OLMA ZORUNLULUĞU NEDEN DARALTILDI?
1980 askeri darbesinden sonra da birçok TMMOB ve oda yöneticisinin Türkiye’deki bu baskı sürecinden payını alması ve ardından da TMMOB’nin kapatılması gündeme gelmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle kapatılmamış ancak 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’lerle üyelik konusundaki mecburiyet ortadan kaldırılmıştır.

32 EMO’YA YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI ÜYE OLABİLİR Mİ?

33 EMO’YA YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI ÜYE OLABİLİR Mİ?
Türkiye’de çalışma izni olan ve diploma denklikleri ve unvanları YÖK tarafından kabul edilen yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de çalıştıkları sürece EMO’ya üye olmak zorundadırlar.

34 EMO ÜYELERİNE NE VERİYOR, BİR MÜHENDİS EMO’YA ÜYE OLMAKLA NE KAZANIR?

35 EMO ÜYELERİNE NE VERİYOR, BİR MÜHENDİS EMO’YA ÜYE OLMAKLA NE KAZANIR?
Yasal zorunluluklarını bir yana bırakalım. Sonuçta bu aslında bir meslektaş dayanışma örgütüdür. Ağırlıklı olarak genel anlamda sorunların çözümü açısından demin de söylediğim gibi ücretli çalışanları ya da küçük bürolarda faaliyet gösteren mühendislik hizmeti yürüten kişilerin kendi aralarında bir dayanışma örgütüdür. Bu dayanışma konusunda oldukça iyi bir alt yapısı vardır, aslında odaların üyelerin sorunlarına çözüm üretme konusundaki başarıları bu dayanışmanın alt yapısını oluşturmaktadır.

36 EMO ÜYELERİNE NE VERİYOR, BİR MÜHENDİS EMO’YA ÜYE OLMAKLA NE KAZANIR?
Sadece siyaset yapıldığı biçiminde bir eleştiri vardır. Bu doğru bir eleştiri değildir. Ayrıca siyaset de yapılması gerekiyor, çünkü hak alabilme ya da haklarını savunabilme siyasal bir mücadeleyi gerektirir. Mühendislik hakları ve mühendislerin haklarını savunmak salt teknik bir konu değildir, ister istemez her istem bir siyasal istemi ve siyasal mücadeleyi de gündeme getirir.

37 EMO’NUN ÖNCELİKLİ GÖREVİ NEDİR?

38 EMO’NUN ÖNCELİKLİ GÖREVİ NEDİR?
EMO, öncelikle üyelerinin mesleki ve özlük haklarını korumak ve geliştirmektir.

39 EMO BİR EĞİTİM KURUMU MUDUR?

40 EMO BİR EĞİTİM KURUMU MUDUR?
EMO bir eğitim kurumu değildir. Ancak üyelerinin meslek yaşamlarında ihtiyaç duyduğu eğitimleri, kursları vb. etkinlikleri yaygın bir şekilde yapar.

41 EMO VERDİĞİ HİZMETLERDE TİCARİ BİR KAYGI GÜDER Mİ?

42 EMO VERDİĞİ HİZMETLERDE TİCARİ BİR KAYGI GÜDER Mİ?
Elbette bir hizmetin karşılığı olmalı ama biz odalarda meslek içi eğitimlerde veya bilgilendirmelerde sadece hizmetin sürekliliğini sağlayacak kadar bir ücreti talep etme, çoğunlukla da ücretsiz yapma biçiminde bir anlayışı benimsiyoruz.

43 EMO’NUN YAYINLARI NELERDİR?

44 EMO’NUN YAYINLARI NELERDİR?
EMO’nun yılda altı sayı olarak yayımlanan ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ ile her EMO Şubesinin yerel çalışmalarını anlatan o şube üyelerine yönelik ŞUBE BÜLTEN’leri vardır. Bu yayınlar Oda üyelerine ücretsiz ulaştırılır. Her iki yılda bir, çift yıllarda EMO Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Kataloğu yayımlanır. Yine her yıl odaya karşı yükümlülüklerini yerine getiren tüm üyelere ücretsiz olarak verilen EMO Ajandası dağıtılır.

45 EMO’NUN YAYINLARI NELERDİR?
Meslek alanımızı düzenleyen tüzük ve yönetmeliklerin yayımlanması yanında üyelerimizin ihtiyaç duyduğu konularda kitaplar da EMO yayınları arasındadır.

46 EMO BAŞKA NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPAR?

47 EMO BAŞKA NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPAR?
EMO, ülke genelinde kendi meslek alanının düzenlenmesi ve denetlenmesini sürdürür. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) olarak çalışmak isteyen üyelerini yetkilendirir ve denetler. Meslek alanı ile ilgili kamusal denetim yapar, bunlarla ilgili yönetmeliklerin oluşturulmasını sağlar.

48 EMO BAŞKA NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPAR?
Topraklama ölçümleri, asansör denetimleri, işletme sorumluluğu, trafo testleri, enerji harmonik ölçümleri Odamız tarafından sürdürülür. Bu denetim ve testler, EMO’nun hakemliği ve denetiminde, üyeleri tarafından gerçekleştirilir.

49 EMO BAŞKA NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPAR?
Mesleğin gelişmesi ve meslektaşlar arasında teknik dayanışmayı sağlamak için meslek içi eğitimler, sempozyumlar ve kongreler düzenler. Meslek içi eğitimleri ya alanında uzman olan meslektaşlar aracılığıyla ya da sektördeki uzman kuruluşlarla ortaklaşa yapar. Sempozyum, kongre gibi büyük etkinlikleri ise üniversiteler, TÜBİTAK vb. kamu kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştirir.

50 SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS (SMM) NEDİR?

51 SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS (SMM) NEDİR?
17/06/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiyle SMM Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’nde belirtilen elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar mühendisliği hizmetlerinden birini ya da birkaçını Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescilini yaptırarak, ücreti karşılığında, kendi hesabına ya da kamu kurum ve kuruluşları dışında bir gerçek tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak ve benzeri bir bağlantı içinde yapan elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar mühendisleri ile yüksek mühendislerine Serbest Müşavir Mühendis (SMM) denir.

52 EMO’DA ALT DİSİPLİNLER KENDİLERİNİ NASIL İFADE EDER VE NASIL BİR ÇALIŞMA YAPARLAR?

53 EMO’DA ALT DİSİPLİNLER KENDİLERİNİ NASIL İFADE EDER VE NASIL BİR ÇALIŞMA YAPARLAR?
EMO’ya üye olan tüm elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar, elektronik ve haberleşme, enerji, otomasyon mühendisi, veya TMMOB Genel Kurulu tarafından EMO’ya üye olmasına karar verilen diğer mühendislik disiplinlerinin ağırlıkları eşittir.

54 EMO’DA ALT DİSİPLİNLER KENDİLERİNİ NASIL İFADE EDER VE NASIL BİR ÇALIŞMA YAPARLAR?
Bunu kurumsal hale getiren EMO, 39.Olağan Genel Kurulu’nda, EMO bünyesinde üye sayıları az olan disiplinlerin, örgütlenme ve mesleki çalışmalarını sistematik hale getirmek için‚ ‘Meslek Dalı Ana Komisyonu’ (MEDAK) kurma kararı almış ve yönetmeliğini yayımlamıştır. Sayıları az olan Odamız üyesi disiplinler, MEDAK örgütlülüğü içersinde oda alt birimi gibi kurumsal çalışmaktadır.

55 EMO’NUN ELEKTRONİK YAYIMCILIĞI VAR MIDIR?

56 EMO’NUN ELEKTRONİK YAYIMCILIĞI VAR MIDIR?
Evet. Odamızın adresindeki web sitesinden, elektrik, elektronik, bilgisayar mühendislikleri ve Odamız ile ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilir.

57 EMO’NUN MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİ HAKKINDA NASIL BİLGİLENİLİR?

58 EMO’NUN MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİ HAKKINDA NASIL BİLGİLENİLİR?
EMO bünyesinde Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) kurulmuş ve yönetmeliği yayınlanmıştır. Üyelerimizin bireysel gelişimini hedefleyen ve bu amaçla genç bir yelpazede seminer ve kurslar düzenleyen MİSEM çalışmalarına, adresinden ulaşabilirsiniz.

59 EMO’NUN TARİHÇESİ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA NASIL BİLGİ EDİNİLEBİLİNİR?

60 EMO’NUN TARİHÇESİ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA NASIL BİLGİ EDİNİLEBİLİNİR?
1954 yılında kurulan Odamız, 2004 yılında kuruluşunun 50. Yılını kutlamıştır. Bu amaçla yapılmakta olan etkinliklerden önemli bir tanesi de EMO’nun 50 yıllık birikimini elektronik ortama aktarma çalışması olmuştur yılında bu yana Odamızın tüm çalışmaları (dergi, bülten, kitap, kongre, sempozyum vb.) elektronik ortama aktarılmış ve Odamız web sayfasından ulaşılabilir hale getirilmiştir sayfaya ulaşan bu arşiv hem EMO’nun hem de sektörün tarihidir.

61 EMO ÜYELERİNE E-POSTA ADRESİ VERMEKTE MİDİR?

62 EMO ÜYELERİNE E-POSTA ADRESİ VERMEKTE MİDİR?
Evet, Odamıza karşı sorumluluklarını yerine getiren üyelerimize ücretsiz, ömür boyu süreli e-posta adresi vermektedir. biçimindeki e-posta adresine her yerden ulaşabilir.

63 EMO’DA YÖNETİMLER NASIL BELİRLENİYOR?

64 EMO’DA YÖNETİMLER NASIL BELİRLENİYOR?
TMMOB’deki diğer odalar gibi EMO’da da yönetimler aşağıdan yukarıya demokratik seçimlerle belirlenir. Her iki yılda bir şubelerde seçimler olur. Bu seçimlerde hem şube yönetim kurulları (7 asıl ve 7 yedek) hem de şube üye sayısının % 2’si oranında delegeler seçilir. Tüm şubelerden seçilen delegelerin katılımıyla EMO Genel Kurulu ve seçimleri yapılır.

65 EMO’DA YÖNETİMLER NASIL BELİRLENİYOR?
Bu seçimlerde EMO yönetim Kurulu (7 asıl ve 7 yedek), EMO Onur Kurulu (5 asıl ve 5 yedek), EMO Denetleme Kurulu (7 asıl ve 7 yedek), TMMOB Yönetim Kurulu için 3 aday, TMMOB Yüksek Onur Kurulu için 1 aday, TMMOB Denetleme Kurulu için 1 aday ile 100 TMMOB delegesi seçilir. Tüm odalardan seçilen delegelerle TMMOB Genel Kurulu yapılır ve TMMOB Yönetim Kurulu ile diğer TMMOB organları belirlenir.

66 2005 YILINDA MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ (MFDK)’NİN ALDIĞI KARAR NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

67 2005 YILINDA MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ (MFDK)’NİN ALDIĞI KARAR NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
Bilindiği gibi MFDK’nın 2005 yılından itibaren mühendislik fakültelerinden lisans düzeyinde mezun olanların diplomalarına mühendislik unvanı yazılmaması sadece ilgili eğitimi aldığına ilişkin bir ibare yazılması ve ilgili unvanın meslek odaları tarafından verilmesi konusunda bir kararı var ve bu karar 2005 yılı mezunlarına uygulandı.

68 2005 YILINDA MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ (MFDK)’NİN ALDIĞI KARAR NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
Bu kararın anlamı şudur; unvanları verme konusunda ilgili meslek kuruluşu yani TMMOB ve bağlı odaları düzenleme yapacaklardır. Bu durum tüm mezunların ilgili meslek odalarına mutlaka üye olmalarını sağlayacağı gibi daha işlevsel bir ilişki kurulmasını sağlayacaktır. Bu konudaki düzenlemeler dünyadaki mühendislik birikimi ve pratiği incelenerek yapılacaktır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Ancak uygulama biçimi konusunda somut bir yönetmelik henüz tamamlanmamıştır.

69 EMO-GENÇ NEDİR?

70 EMO-GENÇ NEDİR? EMO-GENÇ, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği - Elektrik Mühendisleri Odası’nın (TMMOB-EMO) öğrenci komisyonu, dolayısıyla elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar ve biyomedikal mühendisliği öğrencilerinin örgütlülüğüdür.

71 ELEKTRİK, ELEKTRİK-ELEKTRONİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİKLERİ ÖĞRENCİLERİ EMO OLANAKLARINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

72 ELEKTRİK, ELEKTRİK-ELEKTRONİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİKLERİ ÖĞRENCİLERİ EMO OLANAKLARINDAN YARARLANABİLİR Mİ? Yararlanabilirler. EMO, 1998 yılından beri ilgili disiplin alanındaki öğrencilere Odayı tanıtmak, öğrencilerin kendi aralarındaki dayanışmayı sağlamak ve üniversitelerle EMO’nun ilişkisini organik hale getirmek için EMO-GENÇ adında bir örgütlenme başlatmıştır. Bu örgütlenme ile öğrenciler, EMO’ya aday üye olmakta ve EMO olanaklarından yararlanmaktadırlar.

73 ELEKTRİK, ELEKTRİK-ELEKTRONİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİKLERİ ÖĞRENCİLERİ EMO OLANAKLARINDAN YARARLANABİLİR Mİ? Yine kendi aralarında oluşturdukları yürütme kurulları aracılığıyla EMO-GENÇ kurultaylarını düzenlemektedirler. EMO-GENÇ adında yazılarını ve yayın politikasını kendilerinin belirlediği bir bültenleri vardır. Ayrıca kendi aralarında belirledikleri etkinlikleri EMO olanakları çerçevesinde gerçekleştirebilirler.

74 EMO-GENÇ’İN ÇALIŞMALARI NELERDİR?

75 EMO-GENÇ’İN ÇALIŞMALARI NELERDİR?
EMO-GENÇ’in, mühendislik öğrencilerinin akademik, sosyal, kültürel alanda kendilerini geliştirmeleri için olanaklar yarattığından ve mühendislik eğitiminin sorunlarına eğilerek, bu sorunların çözümü için mücadele verdiğinden yukarıda bahsetmiştik.

76 EMO-GENÇ’İN ÇALIŞMALARI NELERDİR?
EMO-GENÇ üyeleri gereksinimleri doğrultusunda, panel, seminer, komisyon çalışmaları, öğrenci kurultayı, piknik, gezi, dinleti, fotoğraf, sinema vb. gibi etkinlikler düzenler. Öte yandan EMO-GENÇ üyeleri, şube kütüphanelerinden yararlanma, bülten ve Oda yayınlarını edinme, staj, teknik gezi, teknik çalışmalarda şube danışmanlığı gibi bir çok olanaktan yararlanma hakkına sahiptir.

77 EMO-GENÇ’İN ÇALIŞMALARI NELERDİR?
EMO-GENÇ üyeleri çalışmalarını, adresinden yayınlamaktadırlar.

78 EMO-GENÇ’İN KURULTAY ÇALIŞMALARI VAR MIDIR?

79 EMO-GENÇ’İN KURULTAY ÇALIŞMALARI VAR MIDIR?
EMO-GENÇ örgütlenmesi kapsamında sadece EMO-GENÇ üyeleri kendi inisiyatifleri ile 3 kurultay örgütlemişlerdir. 1999, 2003 ve 2005 yıllarında yapılan kurultaya, tüm üniversitelerin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar ve biyomedikal mühendisliği bölümlerinden öğrenciler katılmışlardır.

80 EMO ANKARA ŞUBESİ’NİN KAÇ ÜYESİ VARDIR?

81 EMO ANKARA ŞUBESİ’NİN KAÇ ÜYESİ VARDIR?
Şu an EMO Ankara Şubesi’nin 9400 civarında üyesi var.

82 EMO ANKARA ŞUBESİ’NİN HANGİ İLLERDE TEMSİLCİLİKLERİ VARDIR?

83 EMO ANKARA ŞUBESİ’NİN HANGİ İLLERDE TEMSİLCİLİKLERİ VARDIR?
EMO Ankara Şube’nin; Aksaray, Konya, Kayseri, Tokat, Sivas, Yozgat, Kastamonu, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Kastamonu, Kırıkkale, Çankırı ve Nevşehir’de İl Temsilcilikleri; Polatlı ve Akşehir’de İlçe Temsilciliği olmak üzere toplam 16 tane Temsilciliği vardır. EMO Şubeleri arasında en geniş coğrafyaya sahip şubedir. Üye sayısı bakımından da İstanbul’dan sonra en fazla üyeye sahip 2. Şube’dir.

84 EMO ANKARA ŞUBESİ EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI NELERDİR?

85 EMO ANKARA ŞUBESİ EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI NELERDİR?
EMO Ankara Şubesi, EMO-GENÇ üyeleri gereksinimleri doğrultusunda, panel, seminer, komisyon çalışmaları, öğrenci kurultayı, piknik, gezi, dinleti, fotoğraf, sinema vb. gibi etkinlikler düzenlemektedir. EMO-GENÇ üyeleri, şube kütüphanelerinden yararlanma, bülten ve oda yayınlarını edinme, staj, teknik gezi, teknik çalışmalarda şubenin danışmanlığı gibi bir çok olanaktan yararlanmaktadır.

86 EMO ANKARA ŞUBESİ EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI NELERDİR?
EMO Ankara Şubesi’nin EMO-GENÇ üyelerimize yönelik en temel etkinliği 2004 yıllından bu yana sürdürülen ‘EMO Mühendislik Geliştirme Eğitimi’dir yıllında haftada iki gün olmak üzere 71 konu başlığında yapılan eğitim, 2006 yıllında ise kapsamı genişletilerek sürdürülmektedir. “EMO Mühendislik Geliştirme Eğitimi üyelerimizin eğitimleri sırasında edinemeyeceği deneyimlerin aktarılması için önemli bir platform sağlamaktadır. EMO-GENÇ üyelerimiz meslek alanı seçiminde EMO Mühendislik Geliştirme Eğitimi’ sırasında edindikleri deneyimi kullanma fırsatı bulmuşlardır.

87 EMO ANKARA ŞUBESİ EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI NELERDİR?
Şube faaliyetlerinin ve sosyal etkinliklerinin önemli bir kısmından EMO-GENÇ üyeleri ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Şubemiz hemen hemen her dönem coğrafi sınırları içerisinde kalan üniversitelerin örgencileri için tanıtım ve bilgilendirme seminerleri yapmaktadır. Özellikle ders secimi konularında bilgilendirme ve meslek hayatlarında karşılaşacakları sorunlar konusunda seminerler düzenlemektedir. EMO-GENÇ üyeleri düzenlediğimiz sempozyum, kongre ve kurultayları ücretsiz olarak izleyebilmektedir. Ayrıca Şube hizmet binamız ve eğitim merkezimiz EMO-GENÇ üyelerimizin yaptığı “film gösterimi”, “dönem başı kokteyli” gibi etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır.

88 EMO ANKARA ŞUBESİ EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI NELERDİR?
EMO-GENÇ üyelerimiz her iki yılda bir yapılan EMO Öğrenci Kurultayı ile mühendislik eğitimin sorunlarını tartışma fırsatı yakalamaktadır. Şube EMO-GENÇ üyelerimiz EMO Öğrenci Kurultayı’nın düzenlenmesi için her dönem önemli katkılarda bulunmuş, organizasyonun önemli bir kısmını organize etmişleridir.

89 EMO ANKARA ŞUBESİ EĞİTİM MERKEZİ VAR MIDIR?

90 EMO ANKARA ŞUBESİ EĞİTİM MERKEZİ VAR MIDIR?
EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi kurulduğu günden bu yana önemli sayıda etkinlik gerçekleştirdi. Eğitim Merkezi, 7'den, 70'e her kuşaktan meslektaşımıza ve meslektaşlarımızın çocuklarına hizmet veriyor.

91 EMO ANKARA ŞUBESİ EĞİTİM MERKEZİ VAR MIDIR?
Yeni mezun meslektaşlarımıza ve 4. sınıf öğrencisi meslektaş adaylarımıza yönelik olarak 2004 yılında pratik bilgilerini artırmak amacıyla düzenlediğimiz seminerler, 2005'de kurumsallaştı yıllında “EMO Mühendislik Geliştirme Eğitimi” adı altında verilen seminerler haftada 2 gün olmak üzere 71 konu başlığında yapıldı yıllında ise “EMO Mühendislik Geliştirme Eğitimi’nin kapsamı genişletilerek sürdürülmekte ve alanlarında uzmanlaşmış üyelerimizin deneyimlerini, genç üyelerimize ve meslektaş adaylarına aktarmaları sağlanmaktadır.

92 EMO ANKARA ŞUBESİ EĞİTİM MERKEZİ VAR MIDIR?
yıllarında orta yaş ve üzeri, çoğu emekli üyelerimize yönelik yapılan Temel Bilgisayar Eğitimlerinde ise 307 üyemiz, bilgisayar ile tanıştı. Temel Bilgisayar eğitimine yönelik talebin kalmaması Şube üyelerimiz adına sevindiricidir. Şube üyelerimiz çağın ihtiyaçlarına göre temel bilgilerini tamamlaması hepimiz için sevindirici bir gelişme.

93 EMO ANKARA ŞUBESİ EĞİTİM MERKEZİ VAR MIDIR?
Üyelerimizin çocuklarına yönelik yapılan 2004 yıllında ilk kez yapılan Yaz Okullu çalışmaları kapsamında ise Web, Belgesel, Oyun ve Sanat Atölyelerini düzenlenmektedir yıllında da tekrarlanan Yaz Okulu 2006 yılında iki dönem halinde yapıldı Yaz Okulu kapsamında Sanat, Belgesel, Yaratıcı Okuma, Çocuk Hakları Söyleşileri, Bilgisayar atölyeleri çalışmaları yapıldı.

94 EMO ANKARA ŞUBESİ EĞİTİM MERKEZİ VAR MIDIR?
Eğitim Merkezimiz MİSEM kapsamında yapılan çok sayıda eğitim ile diğer şubelerin üyelerini de ev sahipliğini yaptı. Ayrıca EMO personeline yönelik olarak yapılan çok sayıda seminer ve kursa da ev sahipliği yaptık. EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi yıllarında toplam 3860 kişiye hizmet verdi.

95 EMO ANKARA ŞUBESİ EĞİTİM MERKEZİ VAR MIDIR?
2004 yılında EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi'nde MİSEM kapsamında gerçekleştirilen seminerlere 460 üyemiz, Şube etkinlikleri ve seminerlerine 879 üyemiz, genç mühendislere ve EMO-GENÇ üyesi son sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Yaz Okulu'na 98 üyemiz, Temel Satranç Eğitimine 16, orta yaş üstü üyelerimize yönelik düzenlenen Temel Bilgisayar eğitimine 176, üyelerimizin çocuklarına yönelik olarak düzenlenen Temel Bilgisayar Eğitimi, Web, Belgesel, Oyun ve Sanat Atölyelerini kapsayan Yaz Okulu'na ise 110 öğrencimiz katıldı. EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi yıl içine hafta sonu tatilleri ve resmi tatiller de dahil olmak üzere 333 çalışma gününe yayılmış 100'e yakın farklı etkinlikte toplam 1466 kişiye hizmet verdi.

96 EMO ANKARA ŞUBESİ EĞİTİM MERKEZİ VAR MIDIR?
2005 yıllında ise EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi'nde MİSEM kapsamında gerçekleştirilen seminerlere 815 üyemiz, Şube etkinlikleri ve seminerlerine 504 üyemiz, genç mühendislere ve EMO-GENÇ üyesi son sınıf öğrencilerine yönelik olarak 71 konu başlığında yapılan “EMO Mühendislik Geliştirme Eğitimi” kapsamında yapılan seminerlere ise 1016 üyemiz, üyelerimizin çocuklarına yönelik olarak düzenlenen Temel Bilgisayar Eğitimi, Web, Belgesel, Oyun ve Sanat Atölyelerini kapsayan Yaz Okulu'na ise 30 öğrencimiz katıldı. EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi yıl içine yayılmış 333 çalışma günü içerisinde toplam 2394 farklı kişiye hizmet verdi.

97 EMO ANKARA ŞUBESİ’NİN HABERLEŞME BİLGİLERİ NELERDİR?

98 EMO ANKARA ŞUBESİ’NİN HABERLEŞME BİLGİLERİ NELERDİR?
Şube : Necatibey Caddesi No: Kat: 1-2 Maltepe ANKARA Eğitim Merkezi : Özveren Sokak No: 45/ Maltepe ANKARA Telefon : Fax : Elektronik posta : Web sitesi : ankara.emo.org.tr.


"MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK VE TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK ÖRGÜTÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları