Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prokaryotlar (Bakteri ve Arkealar)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prokaryotlar (Bakteri ve Arkealar)"— Sunum transkripti:

1 Prokaryotlar (Bakteri ve Arkealar)

2 Hemen hemen her yerde! Mikroskobik Bir avuç verimli bir toprakta ne kadar prokaryot vardır?

3 Ekstrim koşullarda dahi yaşayabilirler
Çok asidik, tuzlu, sıcak, soğuk Bu canlılarda genetik çeşitlilik nasıldır, avantaj?

4 Yapısal, fonksiyonel ve genetik adaptasyonlar prokaryotik başarıya katkıda bulunur
Çogu prokaryotlar tek hücreli ama bazıları koloni oluşturabilir

5 Prokaryotik hücreler değişik şekillere sahiptir coccus, basil, spiral
1 m 2 m 5 m (a) Spherical (cocci) (b) Rod-shaped (bacilli) (c) Spiral Figure 27.2a–c

6 Hemen hemen her prokaryotta bulunan özellik
Hücre yüzey yapıları Hemen hemen her prokaryotta bulunan özellik cell wall hücre şeklini korur, fiziksel destek, hipotonik ortamda hücrenin patlamasını engeller, Hipertonik ortamda ???

7 Hücre duvarı ve Gram boyama tekniği
Hücre duvar yapısına göre bakteriler iki gruba ayrılır (Gram-positive & Gram-negative) (a) Gram-positive. Gram-positive bacteria have a cell wall with a large amount of peptidoglycan that traps the violet dye in the cytoplasm. The alcohol rinse does not remove the violet dye, which masks the added red dye. (b) Gram-negative. Gram-negative bacteria have less peptidoglycan, and it is located in a layer between the plasma membrane and an outer membrane. The violet dye is easily rinsed from the cytoplasm, and the cell appears pink or red after the red dye is added. Figure 27.3a, b Peptidoglycan layer Cell wall Plasma membrane Protein Gram- positive bacteria 20 m Outer membrane Lipopolysaccharide negative

8 Çoğu prokaryotun hücre duvarı
Kapsül Çoğu prokaryotun hücre duvarı Kapsül tarafından çevrelenmiştir, protein ve polisakkaritten oluşan yapışkan yapı 200 nm Capsule Figure 27.4

9 Fimbria ve Pili Substrat yada kolonideki diğer bireylere yapışmalarını sağlar 200 nm Fimbriae Figure 27.5

10 Hareketlilik İleri haraket için flagella kullanılır
Ökaryotik flagelladan yapısal ve fonksiyonel olarak farklıdır Flagellum Filament Hook Cell wall Plasma membrane Basal apparatus 50 nm Figure 27.6

11 (a) Aerobic prokaryote (b) Photosynthetic prokaryote
İç organizasyon ve DNA Hücre içinde kompleks bölümleşme yoktur Metabolik fonksiyonları yapmak için özelleşmiş membranlar bulunur (a) Aerobic prokaryote (b) Photosynthetic prokaryote 0.2 m 1 m Respiratory membrane Thylakoid membranes Figure 27.7a, b

12 prokaryotik genomu Membran tarafından çevrelenmemiş ve nukleoid bölgede yeralan circular DNA Figure 27.8 1 m Chromosome

13 Bazı bakteri türleri Plasmid denen küçük halkasal DNAya sahiptir

14 Üreme ve Adaptasyon binary fission (ikiye bölünme) ile 1-3 saatte bir bölünerek çok hızlı çoğalırlar

15 Çoğu prokaryot endospor oluşturur
Kötü koşullarda yüzyıllarca kalabilir Endospore 0.3 m Figure 27.9

16 Hızlı üreme ve horizontal gen transferi
Değişen çevre koşullarına adaptasyonu kolaylaştırır Transformasyon Konjigasyon Transdüksiyon

17 Konjigasyon

18 Transdüksiyon

19 Prokaryotlardaki farklı beslenme modelleri
Fotoototrof Kemoototrof Fotoheterotrof Kemoheterotrof

20 Table 27.1

21 Oksijenin metobolizmadaki rolü
Zorunlu aeroblar Oksijene gerek var Fakültatif anaeroblar Oksijenli yada –siz ortamda yaşayabilir Zorunlu anaeroblar Oksijenli ortam yaşayamaz

22 Nitrojen (Azot) Metabolizması
Prokaryotlar nitrojeni kullanabilir Nitrojen fiksasyonu atmosferik nitrojen amonyağa çevrilir

23 Metabolik İşbirliği Prokaryotlar arasında işbirliğiyle bireysel olrak kullanamadıkları besinleri kullanabilirler Photosynthetic cells Heterocyst 20 m

24 Moleküler sistematik prokaryotik filogeniye ışık tutar
20. yüzyıla kadar Sistematikçiler fenotipik karakterlere bakarak prokaryotları sınıflandırdılar Moleküler çalışmalar prokaryotlardaki taksonomik çalışmalarda yeni bir yaklaşım getirdi

25 moleküler çalışmaları baz alarak prokaryotlar 3 ana gruba ayrılır
Domain Bacteria Domain Archaea Eukarya Alpha Beta Gamma Epsilon Delta Proteobacteria Chlamydias Spirochetes Cyanobacteria Gram-positive bacteria Korarchaeotes Euryarchaeotes Crenarchaeotes Nanoarchaeotes Eukaryotes Universal ancestor Figure 27.12

26 Table 27.2

27 Bazı Arkeler ekstrim koşullarda yaşar
Termofil Metanojen Halofil

28 Biyosferde prokaryotların önemli görevleri vardır
Kimyasal Geri Dönüşüm (Kemoheterotrofik ve Nitrojen fikse eden prokaryotlar) Simbiyotik ilişki (Mutualizm, kommensalizm, parazitik ilişki) Figure 27.15

29 Prokaryotlar insanlara hem zararlı hemde yararlıdır Patojen
Figure 27.16

30 bioremediasyon The use of organisms to remove pollutants from the environment Figure 27.17


"Prokaryotlar (Bakteri ve Arkealar)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları