Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings PowerPoint Lectures for Biology, Seventh Edition Neil Campbell and Jane Reece.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings PowerPoint Lectures for Biology, Seventh Edition Neil Campbell and Jane Reece."— Sunum transkripti:

1 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings PowerPoint Lectures for Biology, Seventh Edition Neil Campbell and Jane Reece Lectures by Chris Romero Prokaryotlar (Bakteri ve Arkealar)

2 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •Hemen hemen her yerde! •Mikroskobik •Bir avuç verimli bir toprakta ne kadar prokaryot vardır?

3 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •Ekstrim koşullarda dahi yaşayabilirler – Çok asidik, tuzlu, sıcak, soğuk – Bu canlılarda genetik çeşitlilik nasıldır, avantaj?

4 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •Yapısal, fonksiyonel ve genetik adaptasyonlar prokaryotik başarıya katkıda bulunur •Çogu prokaryotlar tek hücreli ama bazıları koloni oluşturabilir

5 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •Prokaryotik hücreler değişik şekillere sahiptir coccus, basil, spiral 1  m 2  m 5  m (a) Spherical (cocci) (b) Rod-shaped (bacilli) (c) Spiral Figure 27.2a–c

6 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Hücre yüzey yapıları •Hemen hemen her prokaryotta bulunan özellik – cell wall – hücre şeklini korur, fiziksel destek, hipotonik ortamda hücrenin patlamasını engeller, Hipertonik ortamda ???

7 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Hücre duvarı ve Gram boyama tekniği •Hücre duvar yapısına göre bakteriler iki gruba ayrılır ( Gram-positive & Gram-negative) (a) Gram-positive. Gram-positive bacteria have a cell wall with a large amount of peptidoglycan that traps the violet dye in the cytoplasm. The alcohol rinse does not remove the violet dye, which masks the added red dye. (b) Gram-negative. Gram-negative bacteria have less peptidoglycan, and it is located in a layer between the plasma membrane and an outer membrane. The violet dye is easily rinsed from the cytoplasm, and the cell appears pink or red after the red dye is added. Figure 27.3a, b Peptidoglycan layer Cell wall Plasma membrane Protein Gram- positive bacteria 20  m Outer membrane Peptidoglycan layer Plasma membrane Cell wall Lipopolysaccharide Protein Gram- negative bacteria

8 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Kapsül •Çoğu prokaryotun hücre duvarı – Kapsül tarafından çevrelenmiştir, protein ve polisakkaritten oluşan yapışkan yapı 200 nm Capsule Figure 27.4

9 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Fimbria ve Pili – Substrat yada kolonideki diğer bireylere yapışmalarını sağlar 200 nm Fimbriae Figure 27.5

10 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Hareketlilik •İleri haraket için flagella kullanılır – Ökaryotik flagelladan yapısal ve fonksiyonel olarak farklıdır Flagellum Filament Hook Cell wall Plasma membrane Basal apparatus 50 nm Figure 27.6

11 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings İç organizasyon ve DNA – Hücre içinde kompleks bölümleşme yoktur – Metabolik fonksiyonları yapmak için özelleşmiş membranlar bulunur (a) Aerobic prokaryote(b) Photosynthetic prokaryote 0.2  m1  m Respiratory membrane Thylakoid membranes Figure 27.7a, b

12 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •prokaryotik genomu – Membran tarafından çevrelenmemiş ve nukleoid bölgede yeralan circular DNA Figure 27.8 1  m Chromosome

13 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •Bazı bakteri türleri – Plasmid denen küçük halkasal DNAya sahiptir

14 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Üreme ve Adaptasyon •binary fission (ikiye bölünme) ile 1-3 saatte bir bölünerek çok hızlı çoğalırlar

15 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •Çoğu prokaryot endospor oluşturur – Kötü koşullarda yüzyıllarca kalabilir Endospore 0.3  m Figure 27.9

16 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •Hızlı üreme ve horizontal gen transferi – Değişen çevre koşullarına adaptasyonu kolaylaştırır – Transformasyon – Konjigasyon – Transdüksiyon

17 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Konjigasyon

18 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Transdüksiyon

19 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •Prokaryotlardaki farklı beslenme modelleri – Fotoototrof – Kemoototrof – Fotoheterotrof – Kemoheterotrof

20 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Table 27.1

21 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Oksijenin metobolizmadaki rolü •Zorunlu aeroblar – Oksijene gerek var •Fakültatif anaeroblar – Oksijenli yada –siz ortamda yaşayabilir •Zorunlu anaeroblar – Oksijenli ortam yaşayamaz

22 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Nitrojen (Azot) Metabolizması •Prokaryotlar nitrojeni kullanabilir •Nitrojen fiksasyonu – atmosferik nitrojen amonyağa çevrilir

23 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Metabolik İşbirliği •Prokaryotlar arasında işbirliğiyle bireysel olrak kullanamadıkları besinleri kullanabilirler Photosynthetic cells Heterocyst 20  m

24 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •Moleküler sistematik prokaryotik filogeniye ışık tutar •20. yüzyıla kadar – Sistematikçiler fenotipik karakterlere bakarak prokaryotları sınıflandırdılar •Moleküler çalışmalar prokaryotlardaki taksonomik çalışmalarda yeni bir yaklaşım getirdi

25 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •moleküler çalışmaları baz alarak prokaryotlar 3 ana gruba ayrılır Figure 27.12 Domain Bacteria Domain Archaea Domain Eukarya Alpha Beta Gamma Epsilon Delta Proteobacteria Chlamydias Spirochetes Cyanobacteria Gram-positive bacteria Korarchaeotes Euryarchaeotes Crenarchaeotes Nanoarchaeotes Eukaryotes Universal ancestor

26 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Table 27.2

27 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •Bazı Arkeler ekstrim koşullarda yaşar Termofil Halofil Metanojen

28 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •Biyosferde prokaryotların önemli görevleri vardır – Kimyasal Geri Dönüşüm (Kemoheterotrofik ve Nitrojen fikse eden prokaryotlar) – Simbiyotik ilişki (Mutualizm, kommensalizm, parazitik ilişki) Figure 27.15

29 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •Prokaryotlar insanlara hem zararlı hemde yararlıdır •Patojen 5 µm Figure 27.16

30 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings •bioremediasyon – The use of organisms to remove pollutants from the environment Figure 27.17


"Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings PowerPoint Lectures for Biology, Seventh Edition Neil Campbell and Jane Reece." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları