Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVRİMLER ÇAĞI. Tablo’nun şeritteki alt yazısı: “Hürriyet, Musavat, Uhuvvet” (Fransız devriminin “Liberty,Equality, Fraternity” sloganı Jön Türk’ler tarafından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVRİMLER ÇAĞI. Tablo’nun şeritteki alt yazısı: “Hürriyet, Musavat, Uhuvvet” (Fransız devriminin “Liberty,Equality, Fraternity” sloganı Jön Türk’ler tarafından."— Sunum transkripti:

1 DEVRİMLER ÇAĞI

2 Tablo’nun şeritteki alt yazısı: “Hürriyet, Musavat, Uhuvvet” (Fransız devriminin “Liberty,Equality, Fraternity” sloganı Jön Türk’ler tarafından da yaygın olarak kullanıldı) Fehime Sultan “Marş-ı İttihad-ı Milli”

3 •DEVRİMLER •ULUSÇULUK •MODERNİZM •TEPKİLER •SORULAR - SORUNLAR

4 •1776 - 1815 “CUMHURİYETÇİLİK” •1815 - 1830 “LİBERALİZM” •1830 - 1871 “SOSYALİZM” •1871 - 1914 “EMPERYALİZM”

5 •İngiliz siyasal geleneği –The Magna Carta (1215) –Parlamento –Anayasa (Common Law) •İngiliz iç şavaşı (1642-49) –Charles I – Parlamento mücadelesi –Thomas Hobbes, Leviathan (1651) •Devrim “The Glorious Revolution” (1688) –James II - Parlamento –John Locke, Second Treatise of Civil Government (1690) DEVRİMLERİN KAYNAKLARI

6 •Bütün insanlar özgür ve eşittir •Aklın yolundaki doğa yasası insanlara haklar verir •Doğal haklar: • yaşama • özgürlük • mülkiyet John Locke (1632-1704) Civil Government, 1690

7 3. Estate – diğerleri • 22,500,000 • nüfus 98% • burjuvazi 8% 1. Estate – din adamları(kilise) • 150,000 • nüfus 0.5 % • arazi 15% • vergiden muaf Üç “Estate” 2. Estate – asiller • 350,000 • nüfus 1.5% •arazi 20% •sınırlı vergi 18.yy Fransa

8 Amerika deneyimi Amerikan Devrimi (1775-1783) Thomas Jefferson, Bağımsızlık Beyannamesi (1776) Birleşik Devletler Anayasası (1788) Fransa deneyimi Jean Jacques Rousseau, The Social Contract (1762) Fransız Devrimi (1789-1799) The Declaration of the Rights of Man & Citizen (1789)

9

10

11 Thomas Paine The Rights of Men, 1791 I. İnsanlar; haklar açısından eşit ve özgür doğarlar....ayrıcalıklar, yalnızca kamusal çıkarlar üzerine kurulabilir. II. Politik yapıların amacı, doğal... hakların korunmasıdır. Bu haklar; özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnmedir.

12 (Paine devam) III. Ulus, egemenliğin temel kaynağıdır; HİÇBİR BİREY VE HİÇBİR İNSAN TOPLULUĞU, açıkça ondan (ULUSTAN) kaynaklanmayan bir YETKİYİ KULLANAMAZ

13 4 Temmuz 1776 “Bağımsızlık Beyannamesi”...bütün insanlar eşit yaratılırlar ve...devredilemez haklar ile donatılmışlardır; yaşam, özgürlük ve mutluluk aramak bu haklar arasındadır. - Bu hakları korumak için insanlar arasında, yetkisini halkın rızasından alan DEVLET ortaya çıkmıştır Herhangi bir Devlet bu amaçlara zarar verdiği takdirde; onu değiştirmek ve kaldırmak, ve yeni bir Devlet KURMAK İnsanların DOĞAL hakkıdır.

14 İnsan ve Vatandaşlık Hakları Beyannamesi Madde 1- İnsanlar, haklar yönünden özgür ve eşit doğarlar ve yaşarlar. Sosyal farklılıklar ancak ortak yarara dayanabilir. Madde 2 -Her siyasal toplumun amacı, insanın doğal ve zaman ile kaybedilmeyen haklarını korumaktır. Bu haklar; özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnmedir. Fransız Devrimi,1789

15 Madde 3 - Egemenliğin özü esas olarak ulusundur. Hiçbir kuruluş, hiçbir kimse kaynağını ulustan almayan bir iktidarı kullanamaz. Madde 4 - Özgürlük, başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmektir. Böylece her insanın doğal haklarının kullanımı, toplumun diğer üyelerinin aynı haklardan yararlanmalarını sağlayan sınırlarla belirlidir. Bu sınırlar ise ancak yasa ile belirlenebilir.

16 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1961 IV. Egemenlik Madde 4- Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir. Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını anayasa dan almıyan bir devlet yetkisi kullanamaz

17 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982 Madde 6- Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, etkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasa dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.

18 LİBERALİZM •SINIRLI DEVLET •KANUN HAKİMİYETİ •ÖZEL MÜLKİYETİN DOKUNULMAZLIĞI •SÖZLEŞMEYE DAYALI İLİŞKİ •BİREYİN SORUMLULUĞU

19 •geçmişte kırallar vatandaşın karşısında bir üstün güç sahibiydiler. •şimdi demokratik hükümet biçimleri iktidarı halka verdi. •Tehlike: çoğunluğun bireye haklarını tanımaması •“tanımama” araçları •kamu otoritesinin yasa ve kararları •ahlaki ve toplumsal baskılar John Stuart Mill, “On Liberty”

20 •“veraset” sorunu • sosyal ve psikolojik zorunluluk ? •“serbest pazar” ın özüne aykırı! •Liberallerin yanıtı: •“Haset etme ne olur Çalış senin de olur!” LİBERALİZMİN AÇMAZI !

21 •DEVRİMLERE TEPKİLER •“The Metternich System” Prince Clemens von Metternich • “European Concert” •Viyana Kongresi (Eylül1814-Haziran1815) •kalıcı barış ortamı •kuvvetler dengesi •değişmez sınırlar •rejimlerin devamı

22 •1821 •1821 Yunan isyanı isyanı ve ve bağımsızlık bağımsızlık (1828) •1830 •1830 lardan sonra “ulusçu” hareketler •Belçika •Almanya •Italya •Polonya •Liberal •Liberal ve “sol” hareketler 1830 ve 1848 Devrimleri

23 Presentation by Prof.Erdal Yavuz Müzik: “Valse Davet” Besteci : Sultan Abdülaziz

24 Bugün perde kapandı Bilgisayardan da izleme fırsatınız: http:// hum.yeditepe.edu.tr Prof.Dr. Erdal Yavuz


"DEVRİMLER ÇAĞI. Tablo’nun şeritteki alt yazısı: “Hürriyet, Musavat, Uhuvvet” (Fransız devriminin “Liberty,Equality, Fraternity” sloganı Jön Türk’ler tarafından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları