Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ (MÜHAK) SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ (MÜHAK) SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ (MÜHAK) SUNUMU
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARI KONFERANSI VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ (MÜHAK) SUNUMU

2 MÜHAK Vergi Mükellefinin Haklarını Koruma Derneği
Vergi Mükellefleri adına; MÜHAK Vizyonu: Ülkemizdeki vergi mükelleflerinin haklarının çağdaş toplumlar seviyesinde korunması

3 MÜHAK Vergi Mükellefinin Haklarını Koruma Derneği
Vergi Mükellefleri İçin MÜHAK´ın Misyonu: Ülkemizdeki vergi mükelleflerinin haklarının çağdaş toplumlar seviyesinde korunması sürecinin oluşumunda aktif rol almak

4 MÜHAK Vergi Mükellefinin Haklarını Koruma Derneği
Benimsediğimiz Değerler ve Önemsediğimiz İlkeler Sosyal toplum bilinci ile bireyin hak ve özgürlüklerinin harmanının yapılması. Çağa uygun, populist söylem ve yaklaşımları aşan, kalıcı değerler üretmek. Toplumun mutluluğunu bireyin mutluluğundan ayrı tutmayan anlayışların yanında durmak. Tek bir vergi mükellefinin haklarının çiğnendiği bir durum MÜHAK için «toplumsal» bir sorundur. Verginin gelir dağılımının yeniden yapılmasını sağlayıcı özelliğinin insan hak ve özgürlüklerine uygun yürütülmesi.

5 Hedefler: Vergi mükellefi olma bilincinin yaygınlaştırılması
Vergi mükellefinin haklarının korunması ve geliştirilmesi Vergi mükelleflerinin haklarını ihlal eden düzenleme ve uygulamaların düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması Kayıtdışı ekonomi ile mücadeleye destek verilmesi Vergide etkinlik, verimlilik ve saydamlık politikalarının desteklenmesi

6 Türk Vergi Sisteminde Mükellefin Statüsü
«Bilinçli Mükellef» Kavramı Mükellefin Hakları & Yükümlülükleri Kavram Karmaşası Mükellefin Yükümlülükleri = Mükellefin Hakları Mükellefin Adil Vergilendirilme Hakkı Vergi Dairesi nezdinde Vergi Yargısı nezdinde Yasama Organı nezdinde Toplum Nezdinde

7 Mükellef Haklarının Düzenlenmesi
Mükellef Hakları Bildirgesi (Yeni) Vergi Usul Kanunu Taslağı Yargı İçtihatları Anayasa Madde 73 & Madde 153

8 Mükellef Hakları Bildirgesi
Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye olan bağlılığını onaylar. Bu nedenle; Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet vereceğiz. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenmek istediğiniz her bilgi için doğru insanlarla temasa geçmeniz konusunda sizleri yönlendireceğiz.

9 Mükellef Hakları Bildirgesi
Vergi konusundaki gelişmeleri sürekli güncellenen internet sayfamızla ve basılı yayınlarla sizlere en kısa zamanda duyuracağız. Ücretsiz e-posta sistemimize kaydolmanız durumunda vergisel gelişmeleri kaynağından ve anında öğrenmiş olacaksınız. Şahsi ve gizli bilgilerinize saygılıyız. Bu bilgileri Vergi Usul Kanunu’nun öngördüğü haller dışında açıklamayacağız ve kullanmayacağız. Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız.

10 Mükellef Hakları Bildirgesi
Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi kanunlarının adil, hukuksal, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde uygulanmasını esas alacağız. Vergi incelemelerinde kanunları doğru, tarafsız ve tutarlı bir şekilde uygulayacağız. İncelemenin her aşamasında sizi bilgilendireceğiz. Şikayetlerinizi gerçek kimlik ve iletişim bilgilerinizle iletmeniz halinde, en kısa sürede sonuç ile beraber size döneceğiz. Sürekli olarak kendimizi yenileyecek, daha iyi hizmet sunmanın arayışı içinde olacağız.

11 VUK TASLAĞINDA MÜKELLEF HAKLARI
(1) Vergi mevzuatı mükelleflere adil, eşit, doğru, zamanında, kişisel haklarını zedelemeyen ve saygılı hizmet anlayışı içerisinde uygulanır. (2) Vergi mevzuatında mükelleflerin hak ve ödevlerini ilgilendiren genel ve düzenleyici işlemler, hukuki öngörülebilirlik ilkesi uyarınca, ancak yürürlüğe girmesinden makul bir süre önce Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girebilir. (3) Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kanunları ile kendilerine tanınan düzenleme yetkisini “Genel Tebliğ” aracılığı ile kullanabilir.

12 VUK TASLAĞINDA MÜKELLEF HAKLARI
(4) Sirkülerler ve Özelgeler ile sürekli mükellefiyetin söz konusu olduğu vergilere ilişkin beyanname düzenleme kılavuzları, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında yayımlanır. Bu sayfada ayrıca, düzenleyici işlemlerle ilgili olarak yargı organlarınca verilmiş yürütmeyi durdurma ve diğer kararlar da derhal yayınlanır. (5) Her mükellef, vergi idaresinde kendisi hakkında bulunan bilgileri, henüz işleme konulmamış veya inceleme ya da araştırma safhasında bulunan ihbarlar ile istihbarat bilgileri hariç olmak üzere, istemek ve öğrenmek, kontrol etmek ve hatalı bilgilerin düzeltilmesini talep etmek hakkına sahiptir. (6) Her yıl 1 Ekim tarihinden izleyen yılın 30 Eylül tarihine kadar olan dönem arasında vergi dairesi müdürlükleri ve başkanlıkları ile Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde mükellef memnuniyeti tarafsız kurumlara ölçtürülür ve izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar mükellef memnuniyeti ölçüm sonuçları açıklanır.

13 MÜKELLEFİ ETKİLEYEN GÜNCEL SORUNLAR
Niteliği İtibariyle Karışık Vergi Sistemi Vergi Düzenlemelerinin Net Olmamasının Uygulamada Yarattığı Tereddütler Vergi Düzenlemelerinin Toplumsal Uzlaşmaya Dayanmaması Kamu Yararı & Kamuya Kaynak Yaratma Gayretinin Mükellef (Birey) Hakları Karşısında Hazine Lehine Ölçüsüz Üstünlük Kurması

14 MÜKELLEFİ ETKİLEYEN GÜNCEL SORUNLAR
Verginin Yasallığı İlkesinin Etkin Biçimde Uygulanamayışı Kanunlar Dışı Ek Yükümlülükler Getirilmesi Kültürünün Oluşması Toplumun Mükellefiyet Tesis Ettirmemiş Çoğunluğunun Finanse Edilmesi Geleneği Ödenen Vergilerin Geri Dönüşümünü Hissedememe Eşit Muamele Görmeme Sorunları Vergi Yargısının Daha Etkin Çalışmasının Sağlanması Sorunu

15 SORULAR & GÖRÜŞLER


"VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ (MÜHAK) SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları